Whirlpool | LH8 FF2O X | Instruction for Use | Whirlpool LH8 FF2O X ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Whirlpool LH8 FF2O X ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
LH8 XXXX X
LH8 XXXX XX
EL
Ελληνικά
Οδηγίες χρήσης
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Περιεχόμενα
Οδηγίες χρήσης, 1
Τεχνική υποστήριξη, 2
Περιγραφή της συσκευής, 3
Περιγραφή της συσκευής, 4
Εγκατάσταση, 5
Έναρξη λειτουργίας και χρήση,, 5
Συντήρηση και φροντίδα, 6
Μέτρα προφύλαξης και συμβουλές,, 7
Αντιμετώπιση προβλημάτων, 7
Αναστρέψιμες πόρτες,, 8
EL
Τεχνική υποστήριξη
Πριν καλέσετε την Τεχνική υποστήριξη:
• Ελέγξτε αν μπορείτε να αποκαταστήσετε τη δυσλειτουργία μόνος
(βλ. Αντιμετώπιση προβλημάτων).
• Αν μετά από όλους τους ελέγχους η συσκευή συνεχίζει να μην
λειτουργεί ή το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το πλησιέστερο
Κέντρο Σέρβις.
Επικοινωνία:
• τύπος δυσλειτουργίας
• μοντέλο συσκευής (Μοντ.)
• σειριακός αριθμός (S/N)
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων
που βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά του θαλάμου του ψυγείου.
Ποτέ μην καλείτε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και να μην
δέχεστε ποτέ ανταλλακτικά που δεν είναι γνήσια.
EL
2
- μοντέλο
- σειριακός
αριθμός
EL
EL
Περιγραφή της συσκευής
Πίνακας ελέγχου
1. ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.
Ολόκληρο το προϊόν (θάλαμοι ψυγείου και κατάψυξης) μπορεί
να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται στην διεπαφή. Πατήστε
το κουμπί για απενεργοποίηση της συσκευής. Ένα ηχητικό σήμα θα
επιβεβαιώσει την “απενεργοποίηση του προϊόντος”.
2. 'Ενδειξη θερμοκρασίας ΨΥΓΕΙΟΥ
Δείχνει τη θερμοκρασία του ψυγείου.
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας ΨΥΓΕΙΟΥ
Επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή της θερμοκρασίας ψυγείου, κυκλικά.
Επίσης, επιβεβαιώνει την επιλεγμένη θερμοκρασία στη διεπαφή.
4 Ενδεικτική λυχνία SUPER (ταχεία κατάψυξη)
ανάβει όταν πατηθεί το κουμπί SUPER.
5 Κουμπί SUPER (ταχεία κατάψυξη)
Χρησιμοποιείται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Όταν
πατηθεί, η ενδεικτική λυχνία SUPER ανάβει (βλ. Έναρξη λειτουργίας
και χρήση).
1
2
3
4
5
3
EL
Περιγραφή της συσκευής
Γενική επισκόπηση
Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν για
διαφορετικά μοντέλα ψυγείων. Τα διαγράμματα μπορεί να μην
ανταποκρίνονται άμεσα τη συσκευή που αγοράσατε. Για πιο περίπλοκες
λειτουργίες, ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες.
1ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ επιπεδοποίησης
2 Θάλαμος ΦΥΛΑΞΗΣ*
3 Θάλαμος ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ και ΦΥΛΑΞΗΣ
4 Συρτάρι ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ *
5 Δοχείο ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ *
6 ΣΧΑΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ*
7 ΡΑΦΙΑ*
8 ΛΑΜΠΑ (βλ. Συντήρηση)
9 ΑΕΡΑΣ*
10 Αφαιρούμενο ΡΑΦΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
11 Αφαιρούμενα ΡΑΦΙΑ* πολλαπλών χρήσεων
12 Ράφι ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
* Διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό ή/και τη θέση, διατίθεται μόνο σε
ορισμένα μοντέλα.
9
8
10
6
7
11
5
4
2
3
1
4
12
Εγκατάσταση
! Πριν θέσετε σε λειτουργία τη νέα σας συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές
τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή
χρήση, την εγκατάσταση και τη φροντίδα της συσκευής.
! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε αυτές
τις οδηγίες σε ενδεχόμενους νέους ιδιοκτήτες της συσκευής.
Τοποθέτηση και σύνδεση
Τοποθέτηση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς υγρασία.
2. Μην φράζετε τις πίσω γρίλιες του ανεμιστήρα. Ο συμπιεστής και ο
συμπυκνωτής εκπέμπουν θερμότητα και απαιτούν καλό εξαερισμό για
να λειτουργούν σωστά και να εξοικονομούν ενέργεια.
3. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στην άνω πλευρά της συσκευής
και τα τυχόν έπιπλα πάνω από αυτήν και τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στα
πλαϊνά της συσκευής και τα ενδεχόμενα έπιπλα/πλευρικούς τοίχους.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό
φως, ηλεκτρική κουζίνα κ.λπ.)
! οι ηλεκτρονικές εκδόσεις διαθέτουν ένα διακόπτη προστασίας του μοτέρ
που ενεργοποιεί το συμπιεστή μόνο 8 λεπτά πριν από την έναρξη λειτουργίας.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται επίσης κάθε φορά που διακόπτεται η ηλεκτρική
τροφοδοσία, είτε ακούσια είτε εκούσια (διακοπή ρεύματος).
1. Συνδέστε το φις και ελέγξτε αν η ένδειξη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
ανάβει. Αν η ένδειξη παραμένει σβηστή, πατήστε το κουμπί ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
2. Ρυθμίστε τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια μέση τιμή. μετά από μερικές
ώρες θα μπορέσετε να τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο.
ΑΕΡΑΣ*
Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τον ΑΕΡΑ πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί
προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του προϊόντος όταν οι θερμοκρασία
του περιβάλλοντος είναι υψηλή, αν υπάρχουν σταγόνες νερού στα γυάλινα
ράφια ή σε συνθήκες με πολύ υγρασία.
Μην μπλοκάρετε την είσοδο αέρα με τρόφιμα.
Χρήση του ψυγείου με τις πλήρεις δυνατότητές του
•
50mm
Επιπεδοποίηση
1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο και συμπαγές δάπεδο.
2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα οριζόντιο, ρυθμίστε το ψυγείο
σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τα μπροστινά ποδαράκια.
Ηλεκτρική σύνδεση
Αφού μεταφέρετε τη συσκευή, τοποθετήστε την προσεκτικά κάθετα και
περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη συνδέσετε με την ηλεκτρική παροχή.
Πριν από την τοποθέτηση του φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:
•
•
•
•
Η συσκευή είναι γειωμένη και το φις συμμορφώνεται με το νόμο.
Η πρίζα είναι κατάλληλη να δεχτεί τη μέγιστη ισχύ της συσκευής,
Η τάση πρέπει να περιλαμβάνεται στην περιοχή των τιμών που
υποδεικνύονται στην πινακίδα στοιχείων που βρίσκεται στην κάτω
αριστερή πλευρά (π.χ. 220-240V).
Η πρίζα είναι συμβατή με το φις της συσκευής. Εάν η πρίζα δεν είναι
συμβατή με το φις, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να την
αντικαταστήσει (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνική υποστήριξη"). Μη
χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.
! Μόλις εγκατασταθεί η συσκευή, πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο τροφοδοσίας και την ηλεκτρική πρίζα.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή να συμπιέζεται.
! Πρέπει να ελέγχετε το καλώδιο τακτικά και η αντικατάστασή του να γίνεται
Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή από εξουσιοδοτημένους
τεχνικούς (βλ. Τεχνική υποστήριξη).
! Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη
τήρησης αυτών των μέτρων για την ασφάλεια.
•
•
Τοποθετήστε στο θάλαμο μόνο κρύα ή χλιαρά τρόφιμα, ποτέ ζεστά
φαγητά (Βλ. ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ όπου υπάρχει)
να θυμάστε ότι τα μαγειρεμένα φαγητά δεν διαρκούν περισσότερο από
τα ωμά.
Μην φυλάσσετε υγρά σε ανοιχτά δοχεία: θα αυξήσουν το επίπεδο υγρασίας
στο ψυγείο και θα προκαλέσουν το σχηματισμό συμπυκνώματος.
Δοχείο ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ *
Αυτό είναι το νέο δοχείο που προσφέρει μέγιστη ευελιξία προκειμένου να
φυλάξετε τα τρόφιμα με εξαιρετικό τρόπο.
Αν τοποθετήσετε το κάτω τμήμα του θαλάμου ψυγείου, στη φρουτολεκάνη,
γίνεται ΨΥΚΤΗΣ, και εξασφαλίζει θερμοκρασία πολύ κοντά στους 0 °C, που
είναι ιδανική για:
- φύλαξη κρέατος, ψαριών και ευαίσθητων προϊόντων,
- γρήγορη ψύξη ζεστών φαγητών,
- απόψυξη χαμηλής θερμοκρασίας (εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των
μικροοργανισμών).
Μπορείτε να έχετε θερμοκρασία 0 °C, υπό κανονικές συνθήκες, όταν η
θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου είναι περίπου 4 °C.
Χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου μειώνεται και τη θερμοκρασία
του θαλάμου ΨΥΚΤΗ.
Αν τοποθετήσετε το “άνω” τμήμα του θαλάμου του ψυγείου (A1), θα είναι
κατάλληλο για τη φύλαξη φρούτων και λαχανικών, με τη δυνατότητα να
έχετε μια δεύτερη φρουτολεκάνη.
Έναρξη λειτουργίας και χρήση,
Ενεργοποίηση της συσκευής
! Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες
εγκατάστασης (βλ. Εγκατάσταση).
! Πριν συνδέσετε τη συσκευή, καθαρίστε τους θαλάμους και τα αξεσουάρ
καλά με χλιαρό νερό και σόδα.
* Διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό ή/και τη θέση, διατίθεται μόνο σε
ορισμένα μοντέλα.
5
EL
EL
ΡΑΦΙΑ:
Λόγω των ειδικών οδηγών τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν και να ρυθμιστεί
το ύψος τους, επιτρέποντας την εύκολη αποθήκευση μεγάλων δοχείων και
τροφίμων. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να αφαιρεθεί εντελώς το ράφι
(βλ. σχεδιάγραμμα).
2
1
Ενδεικτική λυχνία ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ*: Για να εντοπίσετε την πιο κρύα περιοχή
του ψυγείου.
1. Βεβαιωθείτε ότι το OK εμφανίζεται καθαρά στην ενδεικτική λυχνία (βλ.
σχεδιάγραμμα).
Συντήρηση και φροντίδα
Απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά τη διάρκεια καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από την ηλεκτρική παροχή:
1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για απενεργοποίηση της συσκευής.
2. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
Καθαρισμός της συσκευής
•
•
•
Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέρη, καθώς και τα λάστιχα, μπορούν να
καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι που έχει εμποτιστεί με
χλιαρό νερό και σόδα ή ουδέτερο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες,
λειαντικά προϊόντα, λευκαντικά ή αμμωνία.
Τα αφαιρούμενα αξεσουάρ μπορούν να μουλιάσουν σε ζεστό νερό και
σαπούνι ή υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.
Στο πίσω μέρος της συσκευής ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη που
μπορεί να αφαιρεθεί με απαλά χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα
μιας ηλεκτρικής σκούπας που έχει ρυθμιστεί σε μέτρια ισχύ. Πριν από τον
καθαρισμό η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί το
φις από την πρίζα.
Αποφυγή μούχλας και δυσάρεστων οσμών
•
2. Αν η λέξη“OK”δεν εμφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ
υψηλή:ρυθμίστε τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ σε ψυχρότερη τιμή και μετά
περιμένετε 10 ώρες έως ότου σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.
3. Ελέγξτε ξανά την ενδεικτική λυχνία: Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ξανά
σύμφωνα με την ορχική διαδικασία. Αν έχουν προστεθεί μεγάλε ποσότητες
τροφίμων ή η πόρτα του καταψύκτη άνοιξε πολλές φορές, είναι συνηθισμένο
φαινόμενο η ένδειξη να μην δείξει το OK. Περιμένετε τουλάχιστον 10 ώρες
πριν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ΨΥΓΕΙΟΥ σε ψυχρότερη τιμή.
•
Η συσκευή κατασκευάζεται από υγιεινά και άοσμα υλικά. Για να διατηρηθεί
ένα ψυγείο χωρίς οσμές και για να αποφευχθεί ο σχηματισμός λεκέδων, τα
τρόφιμα πρέπει πάντα να καλύπτονται ή να σφραγίζονται σωστά.
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
Αντικατάσταση λυχνίας LED*
Η λυχνία LED, χάρη στο δυνατό διάχυτο φως, επιτρέπει να φαίνονται καλά τα
τρόφιμα. Αν πρέπει να αντικαταστήσετε τη λυχνία LED, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υπηρεσία.
Χρήση του καταψύκτη με τις πλήρεις δυνατότητές
του
•
•
•
•
•
Μην επανακαταψύχετε τα τρόφιμα που αποψύχονται ή που έχουν ήδη
αποψυχθεί. Αυτά τα τρόφιμα πρέπει να μαγειρευτούν και να φαγωθούν
(εντός 24 ωρών).
Τα φρέσκα τρόφιμα για κατάψυξη δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε
αυτά που είναι ήδη κατεψυγμένα. Πρέπει να τοποθετούνται στον κάτω
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ και θάλαμο ΦΥΛΑΞΗΣ που παρέχει καλύτερο ρυθμό κατάψυξης.
Για να καταψύξετε τα φρέσκα τρόφιμα με τον καλύτερο και ασφαλέστερο
τρόπο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία SUPER 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα
τρόφιμα στην κατάψυξη. Αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο εσωτερικό,
ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία SUPER. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
μετά από 24 ώρες.
Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν υγρά, και τα οποία
είναι πωματισμένα ή ερμητικά σφραγισμένα, στον καταψύκτη επειδή θα
μπορούσαν να σπάσουν.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν καθημερινά
αναγράφεται στην πινακίδα που περιέχει τις τεχνικές ιδιότητες και η οποία
βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά του θαλάμου του ψυγείου (για
παράδειγμα: 2 κιλά/24 ώρες ).
! Για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας του αέρα στο θάλαμο
καταψύκτη, συνιστάται να μην φράζετε τις οπές εξαερισμού με τρόφιμα ή δοχεία.
! Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της κατάψυξης.
! Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος ή δυσλειτουργία, μην ανοίγετε την πόρτα
του καταψύκτη. Αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί η θερμοκρασία μέσα στον
καταψύκτη, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα θα διατηρηθούν για τουλάχιστον
12-18 ώρες.
! Για να έχετε περισσότερο χώρο μέσα στην κατάψυξή σας, μπορείτε να
αφαιρέσετε ένα οποιοδήποτε από τα συρτάρια (και τα πτερύγια, κατά
περίπτωση) από τις υποδοχές τους, βάζοντας τα τρόφιμα σας απευθείας στα
παρεχόμενα ράφια.
6
Αντικατάσταση του λαμπτήρα*
Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα στο θάλαμο του ψυγείου, βγάλτε το φις
από την πρίζα ρεύματος. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Αποκτήστε πρόσβαση στο λαμπτήρα αφαιρώντας το καπάκι όπως
υποδεικνύεται στο σχεδιάγραμμα. Αντικαταστήστε τον με ένα παρόμοιο
λαμπτήρα εντός του εύρους ισχύος που υποδεικνύεται στο καπάκι.
3
Μέτρ α πρ ο φύλα ξης και
συμβουλές,
! Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Οι προειδοποιήσεις που
ακολουθούν παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να τις διαβάσετε
προσεκτικά.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες:
- 73/23/ΕΟΚ της 19/02/73 (Χαμηλή τάση) και ακόλουθες τροποποιήσεις
- 89/336/ΕΟΚ της 03.05.89 (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και ακόλουθες
τροποποιήσεις
- 2002/96/ΕΚ.
Γενική ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση, μέσα στο σπίτι και δεν
προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τη φύλαξη και κατάψυξη των
τροφίμων μόνο από ενήλικες και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου.
Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη
και σε καλυμμένες περιοχές. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να παραμένει η
συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή και καταιγίδες.
Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με υγρά χέρια και πόδια.
Μην αγγίζετε τα εσωτερικά στοιχεία ψύξης: αυτό μπορεί να προκαλέσει
εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα παγετού/κατάψυξης.
Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, να τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα,
μην τραβάτε το καλώδιο.
Πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση, να σβήνετε πάντα τη συσκευή
και να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή. -Δεν είναι αρκετό
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (με το κουμπί ON/OFF) για να
εξαλειφθούν όλες οι ηλεκτρικές επαφές.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές
που διενεργούνται από άτομα χωρίς εμπειρία, μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό ή περαιτέρω δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία ή ηλεκτρικό εξοπλισμό
- εκτός από τον τύπο που συνιστά ο κατασκευαστής - μέσα στους
θαλάμους φύλαξης των κατεψυγμένων τροφίμων.
Μην βάζετε παγάκια που πήρατε απευθείας από τον καταψύκτη στο
στόμα σας.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν
βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει
να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά! Μπορεί να
αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού ή ασφυξίας.
Απόρριψη
•
•
Τηρείτε τα τοπικά περιβαλλοντικά πρότυπα κατά τη διάθεση υλικού
συσκευασίας για ανακύκλωση.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές να μην απορρίπτονται στην κανονική αδιαχώριστη ροή
αστικών αποβλήτων. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά,
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των
υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένου "τροχοφόρου
κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας, ότι όταν
πετάξετε τη συσκευή πρέπει να συλλεχθεί χωριστά. Οι καταναλωτές
θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής τους.
Σεβασμός και διαφύλαξη του περιβάλλοντος
•
•
•
•
•
Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από το ηλιακό φως και μην τοποθετείτε
κοντά πηγές θερμότητας.
Προσπαθήστε να μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα διαστήματα
ή να ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά, προκειμένου να εξοικονομήσετε
ενέργεια.
Μην γεμίζετε τη συσκευή με πάρα πολλά τρόφιμα: ο κρύος αέρας
πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα για να διατηρηθούν σωστά
τα τρόφιμα. Αν εμποδίζεται η κυκλοφορία, ο συμπιεστής θα λειτουργεί
συνεχώς.
Μη βάζετε ζεστές τροφές απευθείας στο ψυγείο. Η εσωτερική
θερμοκρασία θα αυξηθεί και προκαλέσει την υπερβολική λειτουργία
του συμπιεστή καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια.
Αν σχηματιστεί πάγος κάντε απόψυξη της συσκευής (βλ. Συντήρηση).
Ένα παχύ στρώμα πάγου κάνει την μεταφορά του ψύχους στα τρόφιμα
δυσκολότερη και οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, πριν καλέσετε την Τεχνική υποστήριξη
(ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνική υποστήριξη), ελέγξτε για μια λύση από
την παρακάτω λίστα.
Η διεπαφή είναι απενεργοποιημένη.
• Το φις δεν έχει μπει στην πρίζα ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ώστε να
κάνει καλή επαφή ή το σπίτι δεν έχει ρεύμα.
Το μοτέρ δεν ξεκινάει να λειτουργεί.
• Η συσκευή διαθέτει ένα χειριστήριο προστασίας του μοτέρ (βλ. Έναρξη
λειτουργίας και χρήση).
α) Ηχεί ο συναγερμός.
α) Η πόρτα του ψυγείου παρέμεινε ανοικτή για περισσότερο από δύο
λεπτά (ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί όταν κλείσετε την πόρτα) ή
δεν τηρήθηκε η σωστή διαδικασία απενεργοποίησης (βλ. Συντήρηση).
Το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν ψύχουν σωστά.
• Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή τα λάστιχα έχουν υποστεί ζημιά.
• Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.
• Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ δεν είναι σωστή (βλ. Περιγραφή).
• Έχετε γεμίσει υπερβολικά το ψυγείο ή τον καταψύκτη.
Τα τρόφιμα στο ψυγείο αρχίζουν να παγώνουν.
• Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ δεν είναι σωστή (βλ. Περιγραφή).
• Τα τρόφιμα έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του
ψυγείου.
Το μοτέρ λειτουργεί συνεχώς.
• Πατήθηκε το κουμπί SUPER: η κίτρινη ένδειξη SUPER είναι αναμμένη (βλ.
Περιγραφή).
• Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή ανοίγει συνεχώς.
• Η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου είναι πολύ υψηλή.
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.
• Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια (βλ. Εγκατάσταση).
• Η συσκευή έχει τοποθετηθεί ανάμεσα σε ντουλάπια που δονούνται και
προκαλούν θόρυβο.
• Το εσωτερικό ψυκτικό μέσο κάνει έναν ελαφρύ θόρυβο ακόμη και όταν
ο συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος. Αυτό δεν είναι ελάττωμα, είναι
φυσιολογικό.
Το πίσω τοίχωμα του ψυγείου καλύπτεται από πάγο ή σταγόνες νερού
• Αυτό δείχνει ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
* Διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό ή/και τη θέση, διατίθεται μόνο σε
ορισμένα μοντέλα.
7
EL
400011192230
10/2017
EL
EL
Αναστρέψιμες πόρτες,
Αν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising