Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Használati útmutató

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Használati útmutató
Használati útmutató
www.whirlpool.eu/register
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register oldalon.
TÁRGYMUTATÓ
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági utasítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Termékleírás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezelőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tartozékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A készülék használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Első használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Napi használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kedvencek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Speciális funkciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Főzési táblázat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Karbantartás és tisztítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A problémák megoldása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Működési zajok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ellenőrzött főzés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vevőszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
HU
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken található fontos
biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és
tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági
utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék
nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék
kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő
károkért.
FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető
részei használat közben felforrósodnak. Ügyeljen
arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. A 8 évesnél
fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől,
hacsak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.
FIGYELEM: Ha a főzőlap felülete megrepedt, ne
használja a készüléket - fennáll az áramütés veszélye.
FIGYELEM: Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen
tárgyat a főzőfelületeken.
VIGYÁZAT! A főzési folyamat során ne hagyja a
készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül! Rövid
főzési folyamat során a készülék folyamatos
felügyelete szükséges.
FIGYELEM: Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal
főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat.
SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat egy
fedővel vagy tűzálló pokróccal.
Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy
tartófelületként. Tűzbiztonsági okokból ne hagyjon
konyharuhát vagy más gyúlékony tárgyat a készülék
közelében, amíg annak minden része teljesen ki
nem hűl.
A fémből készült tárgyakat, pl. késeket, villákat,
kanalakat és fedőket ne tegye rá a főzőlapra, mert
felforrósodhatnak.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között)
kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak
a készülék közelében. A 8 éves vagy idősebb
gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő
tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett
használhatják a készüléket, továbbá ha előzőleg
ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára
vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő
esetleges kockázatokat. Ne engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik
a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet
nélkül.
Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a
kezelőgombbal, és ne hagyatkozzon az edényérzékelőre.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő
szerkezettel vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló
célokra tervezték, mint például: üzletekben,
irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban;
tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló
és egyéb szálláshelyek vendégei számára.
Minden más felhasználása tilos (pl. helyiségek
fűtése).
A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne
használja a készüléket a szabadban.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több
személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék
kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy
megvágja magát.
A készülék üzembe helyezését és javítását, a
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást
is beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti.
Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék
semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem
szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol
az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után
ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a szállítás során.
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.
Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat
(műanyag, habszivacs stb.) az esetleges
fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy
dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése
érdekében az üzembe helyezés során győződjön
meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a
hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően kapcsolja be.
A készülék beszerelése előtt végezzen el minden
asztalosmunkát a bútoron, és távolítson el minden
faforgácsot és fűrészport.
Ha a készüléket nem sütő fölé szerelik be, egy
elválasztó lapot (nem tartozék) kell a készülék alatti
rekeszbe beszerelni.
3
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.
Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek
hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó
számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne
nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket,
ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha
a készülék nem működik megfelelően, megsérült
vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett
szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta
és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése
érdekében soha ne használjon gőznyomással
működő tisztítókészüléket.
Ne használjon súroló- vagy korrozív szerveket,
klóros tisztítószereket vagy dörzsszivacsot.
A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével .
A csomagolás különféle részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen
és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes
összhangban végezze.
A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési
szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket
vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít
elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következményeket.
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található jel azt jelzi, hogy a
készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos
és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
A forró főzőlap maradékhőjének maximális kihasználása érdekében
néhány perccel a főzés befejezése előtt kapcsolja ki a készüléket.
Az edény vagy serpenyő alja teljesen takarja a főzőlapot, a főzőlapnál
kisebb edénnyel energiát pazarol.
A főzés során fedje le az edényeket és serpenyőket szorosan illeszkedő
fedővel, és minél kevesebb vizet használjon. A fedő nélküli főzés
nagymértékben növeli az energiafogyasztást.
Csak lapos fenekű edényeket és serpenyőket használjon.
4
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Ez a készülék megfelel a 66/2014/EU rendelet energiatakarékos kivitelre
vonatkozó követelményeinek az EN 60350-2 európai szabvánnyal
összhangban.
A gyártó, a Whirlpool EMEA S.p.A., kijelenti, hogy ez a I200 Maestro
háztartási készülék rádióberendezéssel megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon
érhető el: https://docs.whirlpool.eu.
A rádióberendezés 2,4 GHz ISM frekvencián működik, a maximum
rádiófrekvenciás teljesítmény nem lépi túl a 20 dBm (e.i.r.p.) értéket.
A készülék harmadik fél által fejlesztett, nyílt forráskódú szoftvert
tartalmaz. A nyílt forráskódú licenc használati feltételei a következő
honlapon érhetők el: https://docs.whirlpool.eu.
HU
Használati és kezelési útmutató
TERMÉKLEÍRÁS
1. Főzőlap
2. Kezelőpanel
1
2
KEZELŐPANEL
A főzőlap be- és kikapcsolására szolgáló gomb.
A főzőlap be- és kikapcsolása Ez a gomb a főzőlap állapotától függetlenül folyamatosan aktív mindegyik
képernyőn.
Főképernyő
A kezdőképernyő elérésére szolgáló gomb a navigáció során folyamatosan
rendelkezésre áll.
Kedvencek
Ezzel a gombbal lehet a főzőlap elmentett vagy javasolt funkcióinak listáját
mutató képernyőt aktiválni.
Főzőlap beállításai
Ezzel a gombbal lehet elérni a főzőlap
összes beállítását és konfigurációját.
5
Használati és kezelési útmutató
TARTOZÉKOK
FŐZŐEDÉNYEK
Kizárólag indukciós főzőlapokhoz való, ferromágneses
OK
NO
főzőedényeket használjon. Ellenőrizze, hogy az
edényen megtalálható-e a
jel (általában az
edények alján található). Ennek hiányában egy
mágnessel ellenőrizze, hogy az edény mágneses-e.
Az edény aljának minősége és szerkezete módosíthatja a főzési
teljesítményt. Egyes esetekben az edényalj átmérőjének jelzése nem felel
meg a ferromágneses felület tényleges átmérőjének.
ÜRES VAGY VÉKONY ALJÚ FŐZŐEDÉNYEK
Ne használjon üres edényeket a főzőlapon.
A főzőlap olyan belső biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan
figyeli a hőmérsékletet, és túl magas hőmérséklet esetén aktiválja az
"automatikus kikapcsolás" funkciót.
Üres edények vagy túl vékony aljú edények használatakor a hőmérséklet túl
gyorsan megemelkedhet, és ilyenkor az "automatikus kikapcsolás" funkció
nem feltétlenül aktiválódik azonnal, tehát az edény vagy a főzőlap felszíne
megrongálódhat. Ilyen esetben ne nyúljon semmihez, hanem várja meg,
amíg az összes alkatrész kihűl.
Ha bármilyen hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, hívja a szervizközpontot.
A FŐZŐEDÉNYEK ALJÁNAK MINIMÁLIS ÁTMÉRŐJE A
KÜLÖNBÖZŐ FŐZŐZÓNÁKON
A főzőlap csak akkor működik megfelelő hatásfokkal, ha az edény alja
megfelelő átmérőjű, és a főzőlap felszínén látható pozíciójelek közül
legalább egyet, de lehetőleg többet is lefed.
19
25
10
(Az edény aljának átmérője centiméterben)
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A főzőlap első bekapcsolásakor sorban be kell állítani bizonyos paramétereket.
Ezeket a beállításokat később is módosíthatja, ha belép a Beállítások menübe "
1
2
Nyelv
Wi-Fi
DEMO TÁROLÁSA
Léptessen a listában a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a
jóváhagyás gombot.
KÖVETKEZŐ
Kapcsolatot hoz létre a készülék és a háztartás saját internethálózata
között (lásd a részletes leírásban).
Ha most jön létre a Wi-Fi kapcsolat, a rendszer automatikusan bekéri a
dátumot és a pontos időt.
A Wi-Fi kapcsolatot későbbi időpontban is létrehozhatja, illetve most is
beállíthatja a dátumot és a pontos időt manuálisan.
3
Idő
Az időt pp:óó formátumra állítja.
A formátumot később, a rendszerbeállításokban is módosíthatja.
4
Dátum
A dátumot nn:hh:éééé formátumra állítja.
A formátumot később, a rendszerbeállításokban is módosíthatja.
5
BEÁLLÍTÁS MOST
UGRÁS
DEMO ÜZEMMÓD TÁROLÁSA :
A kiskereskedelmi egységekben
használt üzemmód, amely a
menü főbb funkcióit mutatja be.
A beállítások „ ” gombjának
megnyomásával, majd a menü
„Információ” szakaszában a
Demo üzemmód kikapcsolásával
visszatérhet az eredeti menüre.
Az üzemmód kikapcsolása után
nyomja meg a „ ” gombot a
Főképernyőn.
Teljesítmény Beállítja a főzőlap maximális teljesítményét. Az alábbi értékek választhatók:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA
-- A menükben egyszerűen, a képernyő megérintésével navigálhat;
-- Attól függően, hogy mennyire erőteljesen érinti meg ujjával a
képernyőt, képernyő mozgatásának sebessége is módosítható;
-- Az egyes menüelemek kiválasztása és jóváhagyása is a képernyő
megérintésével működik;
6
".
---
A következő és előző oldalak az ezeknek megfelelő "Következő" és
"Visszalépés" gombok megérintésével érhetők el;
A szürke színű gombok az adott beállítás során nem választhatók ki.
HU
Használati és kezelési útmutató
BEÁLLÍTÁSOK
A beállítások bármikor módosíthatók. A beállítások módosításához nyomja meg a "
" gombot.
Idő
Lépjen be az időzítő funkcióba, ha a főzőlap ki van kapcsolva.
Némítás
A főzőlap minden jelzőhangját elnémítja.
Kezelőszervek zárolása
Letiltja a nyomógombos bevitelt. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az üzemmód kikapcsolásához.
Egyéb opciók - Teljesítménykezelés
Beállítja a főzőlap teljesítményét az ön egyéni igényeinek vagy a háztartás maximális energiaellátási
teljesítményének megfelelően: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Preferenciák:
Idő és dátum
Étkezési idők, dátum- és időformátumok beállítása.
Riasztások hangereje
Beállítja az időzítő és a gombok riasztási hangerejét.
Kijelző beállításai - Fényerő
Beállítja a kijelző fényerejét. Három fokozat választható: magas, közepes, alacsony.
Földrajzi zóna - Nyelv
A nyelv kiválasztásához:
Wi-Fi
A készülék csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz (lásd a vonatkozó fejezetben).
Információ
Az ügyfélszolgálat elérhetőségeinek megjelenítéséhez, a Demo üzemmód eléréséhez, vagy a főzőlap
gyári beállításainak visszaállításához.
Válassza a Demo üzemmódot, és a Free Play üzemmód segítségével tanulja meg, hogyan navigálhat
a főzőlap menüjében.
WI-FI BEÁLLÍTÁSOK
A Wi-Fi kapcsolat létrehozásához nyomja meg a "
" gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik a "Wi-Fi" felirat.
Wi-Fi
Csatlakozás hálózathoz
Töltse le okostelefonjára a Whirlpool alkalmazást az alkalmazásboltból.
Indítsa el az alkalmazást a készülék csatlakoztatásához.
SAID kód
A SAID kód segítségével lehet kapcsolatot létesíteni egy okoseszköz és a
készülék között.
A SAID kód elvesztése esetén vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
MAC-cím
A MAC-cím a Wi-Fi modul kijelzőjén látható.
Wi-Fi
be
A Wi-Fi kapcsolatot az on/off (be/ki) gombbal kapcsolhatja be vagy ki.
7
Használati és kezelési útmutató
NAPI HASZNÁLAT
A FŐZŐLAP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A főzőlap bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot kb. 1
másodpercig, amíg a kijelző kigyullad.
Ha legalább 10 másodpercig semmilyen funkciót nem választ ki, a főzőlap
automatikusan kikapcsol.
A főzőlap kikapcsolásához ismét tartsa nyomva a bekapcsoló gombot addig,
amíg a kijelző kialszik, és az összes főzőzóna deaktiválódik.
A FŐZŐZÓNA KIVÁLASZTÁSA
A kívánt főzőzónát a kijelzőn az adott zónához rendelt mező megérintésével
lehet kiválasztani.
A főzőzónák kikapcsolásához:
Válassza ki a kijelzőn a főzőzónát, majd nyomja meg a „ ” gombot.
Ha a főzőzóna még mindig forró, a maradványhőt a vonatkozó mezőben
megjelenő „ „ ikon jelzi.
FORRÓ
MARADVÁNYHŐ JELZÉS
Egy adott főzőzónán megjelenő „ „ ikon azt jelzi, hogy a főzőzóna még
mindig forró. Miután a főzőzóna kihűlt, a „ „ ikon eltűnik.
FORRÓ
FORRÓ
FORRÓ
FORRÓ
Speciális
Ha a főzőlap kikapcsolásakor egyes zónák még mindig forróak, a jelzés
látható marad kikapcsolás után is.
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Ha a főzőlap nem érzékeli edény jelenlétét, a kijelzőn erre figyelmeztető üzenet
jelenik meg.
FŐZŐZÓNÁK AKTIVÁLÁSA/KIKAPCSOLÁSA ÉS A TELJESÍTMÉNY
BEÁLLÍTÁSA
A főzőzónák aktiválásához:
1. Kapcsolja be a főzőlapot. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan
érzékeli. Válassza ki az ajánlott zónát a teljesítmény kiválasztásához.
2. Helyezzen egy edényt a kívánt zónára, és ügyeljen arra, hogy az a főzőlap
felszínén található pozíciójelek közül legalább egyet fedjen.
RUGALMAS ZÓNA KIJELÖLÉSE
A rugalmas zóna több összekapcsolt zónából áll, melyeket egyetlen zónaként
lehet kezelni.
Rugalmas zóna létrehozásához:
Ha az ön főzőlapja támogatja ezt a lehetőséget, a kijelzőn láthatóak az
ehhez rendelkezésre álló zónák. Csupán nyomja meg a „ ” gombot a
jóváhagyáshoz.
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Ha manuálisan kíván rugalmas zónát létrehozni, csúsztassa végig az ujját a
főzőlap felszínén, és kapcsolja össze a zónákat az irányjelző nyilakat követve.
Bizonyos kombinációk nem hozhatók létre az adott zónák alakja miatt, vagy
azért, mert egyes zónák éppen használatban vannak.
*
*Az edény megfelelő elhelyezése biztosítja a maximális teljesítményt.
Vegye figyelembe: Ne takarja le a kijelzőt konyhai eszközökkel!
Ha egy konyhai eszköz eltakarja a kijelzőt, az gátolhatja a főzőlap megfelelő
működését.
3. Miután kiválasztotta a kívánt zónát, megjelenik a zóna teljesítményszintjének
beállítására szolgáló képernyő.
4. Állítsa be a kívánt teljesítményszintet érintéssel, vagy úgy, hogy az ujját
vízszintesen mozgatja, majd hagyja jóvá a „INDÍTÁS” gomb megnyomásával.
A beállított teljesítményszint megjelenik a kiválasztott főzőzónának
megfelelő mezőn.
1 2
3
5
F
BOOST INDÍTÁS
3
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Rugalmas zóna felosztásához:
Érintse meg a rugalmas zóna területét a kijelzőn. Ekkor megjelenik egy új
képernyő, melyen a „ ” ikont választva ismét feloszthatja a korábban
összekapcsolt zónákat. Ettől fogva a zónákat ismét külön-külön kezelheti, és
a zónák energiaszintje azonos lesz.
3
3
1 2
3
4 5
BOOST INDÍTÁS
Speciális
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Az egyes főzőzónákhoz különböző teljesítményszintek választhatók „1.”
(minimális teljesítmény) és „18.” (maximális teljesítmény) fokozat között.
A teljesítmény beállítására szolgáló képernyőn a gyors melegítés funkciót is
választhatja a képernyőn látható „Boost” (Felfűtés) gomb segítségével.
Vegye figyelembe: Ha az edény nem felel meg az indukciós főzőlapon való használatra,
nincs megfelelően elhelyezve, vagy nem megfelelő méretű, az alábbi üzenet jelenik
meg: „Ebben a zónában nem érzékelhető edény.” Ha a főzőzóna kiválasztását követő
30 másodpercen belül nem észlel edényt a főzőlap, a zóna kikapcsol.
8
3
3
Speciális
HU
Használati és kezelési útmutató
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Amikor egyszerre több zónából álló területet használ a főzéshez, az
edény az aktív főzőzónán belül bárhol elhelyezhető. Ha már van rajta
edény, a főzőlap automatikusan érzékeli.
Ha újabb edényt kíván elhelyezni az aktív főzőzónán, használja az
„edény hozzáadása” parancsot, így a főzőlap érzékelni tudja az újabb
edényt.
KEZELŐSZERVEK ZÁROLÁSA
Annak érdekében, hogy megelőzze a főzőlap véletlen bekapcsolását
tisztítás közben, vagy a beállítások véletlen módosítását főzés közben,
a főzőlap lezárható a „ ” ikonnal a „Beállítások” „ ” között. Ekkor
a kikapcsolási funkció kivételével a kezelőpanel le van zárva. A
kezelőszervek feloldásához csúsztassa az ujját a kijelző teteje felé.
IDŐZÍTŐ
Lehetőség van időzítő használatára, amely számtalan hasznos funkcióval
segíti a főzést, még akkor is, ha a főzőlap ki van kapcsolva.
Az időzítő aktiválásához:
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Nyomja meg a beállítások gombot „ ”, és válassza az időzítőt „ ”.
3. Állítsa be a kívánt időtartamot óó:pp:mm formátumban.
Három előre definiált érték is rendelkezésre áll a gyorsabb beállítás
érdekében.
4. Nyomja meg a „Indítás” gombot.
A kiválasztás után, ha nem érinti meg a képernyőt legalább egy percig,
a képernyő kikapcsol, és csupán az időzítő visszaszámlálása látszik.
5. Amikor a beállított idő letelt, egy hangjelzés hallható.
Az időzítő módosítása:
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Nyomja meg a beállítások gombot „ ”, és válassza az időzítőt „ ”.
3. Érintse meg a képernyő közepét, és módosítsa az értékeket.
Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg a „MÉGSE” gombot.
Miután letelt a beállított időtartam, új időtartamot állíthat be, vagy
kikapcsolhatja az időzítőt.
A FŐZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA
A főzőzónákat be lehet úgy programozni, hogy bizonyos idő elteltével
automatikusan kikapcsoljanak.
Főzési időtartam beállítása:
1. Válassza ki a főzőzónát, és adja meg a kívánt teljesítményszintet.
2. Nyomja meg az aktív főzőzónán megjelenő a stopper „ ” gombot.
3. Állítsa be a kívánt időtartamot óó:pp:mm formátumban.
4. Nyomja meg a „Indítás” gombot.
Az adott zónán megjelenik egy folyamatjelző sáv, amely az idő múlását
jelzi.
A beállított főzési idő módosításához:
1. Nyomja meg a teljesítményszintet.
2. Nyomja meg a „ ” gombot.
3. Állítsa át a főzési időt.
A beállított főzési idő törléséhez nyomja meg a „MÉGSE” gombot.
A fenti lépésekkel minden zónára és rugalmas zónára külön-külön főzési
idő állítható be.
3
1 2
5
3
BOOST INDÍTÁS
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Kész
3:59
Speciális
9
Használati és kezelési útmutató
KEDVENCEK
A „ ” gomb megnyomásával bármikor elmentheti a kedvencek közé az
adott receptet vagy előre programozott főzőprogramot, és kiválaszthatja
a kívánt napszakot is.
A kedvencek egy hasznos tárhely, ahol a leggyakrabban használt
főzőprogramokat egy, vagy több kategóriában is eltárolhatja, és
napszaknak megfelelően rendszerezheti:
REGGELI
EBÉD
VACSORA
SNACK
KEDVENC HOZZÁADÁSA
Minden automata főzési funkció végén megjelenik a „ ” ikon, jelezve,
hogy az imént használt főzési módszer elmenthető az ön által választott
kategóriába, a kedvencek közé. Válasszon egy, vagy több kategóriát a
vonatkozó ikonok kijelölésével.
Érezze
jól magát!
Saját recept
Speciális
ÉTKEZÉSI IDŐK
A „Beállítások” között (Kedvencek menü - Dátum és Idő), az „Étkezési
idők” elemet választva tetszőlegesen módosíthatja a kategóriák
időintervallumát (azaz: reggeli 7-9, ebéd 12-14...).
KEDVENCEK LÉTREHOZÁSA
A „Kedvencek” képernyőn (közvetlenül elérhető az üvegfelületről a „
” gombbal) a négy javasolt kategória egyikébe elmenthető az adott főzési
folyamat (teljesítmény + időtartam) vagy automata főzési módszer.
Ezeket a kedvenceket bármikor módosíthatja.
ELKÉSZÍTÉS 1
ELKÉSZÍTÉS 3
ELKÉSZÍTÉS 2
Speciális
Special
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Kedvenc létrehozása
Kezdjük az alapoknál!
Milyen jellegű kedvenc?
Kézi funkciók
Auto sütés
1 2
3
5
F
BOOST INDÍTÁS
A Név
Egy kép
TELJESÍTMÉNYSZINT: 3
Sütési idő 4:00
KÖVETKEZŐ
SZERKESZTÉS
Teljesítményszint: 3 a 4:00-hez
Mentés kedvencként
NEXT
Válasszon egy, vagy több kategóriát a vonatkozó ikonok kijelölésével.
10
SZERKESZTÉS
Hús/Baromfi
Vékony szeletek
Mentés kedvencként
NEXT
Normál használat során, ha ön beállít egy főzési időt, ismét megjelenik a
„ ” ikon, jelezve, hogy az éppen használt teljesítményszint és a hozzá
tartozó beállított időtartam együtt elmenthető a kedvencek közé.
Ez a funkció igen hasznos, ha ön szeretné gyakran használni ugyanazokat
a főzési módszereket.
HU
Használati és kezelési útmutató
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
6 SENSE
A 6th Sense gombbal elérhetők az automata főzési módszerek, melyek
segítségével számtalan ételt lehet könnyedén elkészíteni.
Ezzel a funkcióval a főzőlap egy olyan rendszere aktiválható, amely
segít önnek a teljes főzési folyamaton keresztül, egészen az edény
előmelegítésétől (fűszerekkel vagy anélkül) kezdve, és folyamatosan
fenntartja az ideális hőmérsékletet a főzés során.
A kiválasztott főzési módszer alapján, a főzőlap utasításokat ad minden
lépésnél, illetve hozzávalókat javasol, és azok ideális hozzáadásának
időpontját is megadja.
th
A „ ” ikon kiválasztásakor egy új menü jelenik meg, ahol különböző
ételtípusok (lásd a táblázatban) közül választhat, vagy a „személyre
szabott” üzemmóddal közvetlenül választhat számtalan automata
főzési módszer közül.
1 2
3
A következő képernyőn a főzési folyamat összefoglalása és néhány
gyakorlati tanács olvasható (pl. javasolt konyhai eszközök).
[Étel neve]
Ételkészítési módszer: Módszer_neve
Alüzemmód: Almódszer_neve
*lehetséges utasítások/további információk
INDÍTÁS
Ezután aktiválódik a főzési fázis, és, ha éppen olyan módszert
választott, megjelenik az üres vagy vízzel vagy olajjal töltött edény
előmelegítésének folyamatjelző sávja is.
Felmelegítés
4 5
BOOST
F
Speciális
OK
Speciális
vagy
Az ételtípus kiválasztása után megjelenik a következő képernyő,
amelyen az adott kategóriához felajánlott főzési módszerek közül
választhat, illetve szükség esetén a rendszer még további feltételeket is
felsorol annak érdekében, hogy a főzés a lehető leghatékonyabb legyen
(pl. a hússzelet vastagsága).
Válasszon ételtípust
A folyamatot az aktív zónát megérintve bármikor ellenőrizheti (de
vigyázzon, hogy ne nyomja meg a „ ” ikont).
A kijelzőn ekkor megjelenik a folyamat állapota, és az egyes főzési
módszerekhez szükséges hátralevő főzési fázisok száma.
Heating UP
INFO 3/2 lépés
azaz: Tegyen ételt az edénybe
Válasszon ételkészítési módszert
MÓDOSÍTÁS IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Hús/Baromfi
Zöldségek
Hal
GRILLEZÉS
SERPENYŐBEN SÜTÉS
FORRALÁS
SÜTÉS
Szószok/Levesek
Válassza ki az almódszer üzemmódot
1. Feltétel
2. Feltétel
KÉSZSpecial
A rendszer csak akkor lép tovább a főzési módszer következő fázisára, ha
ön megnyomja a „KÉSZ” gombot.
A főzési időtartamot ugyanezen a képernyőn választhatja ki (nem
előmelegítés közben), vagy a „ ” gombbal a funkció végén.
A harmadik ikon (Módosítás) lehetőséget ad a főzési folyamat
finomhangolására, tehát ideális megoldás az ön saját ízlésének
megfelelő módszer beállítására.
Ezen a képernyőn 5 teljesítmény-, illetve hőmérsékleti szint választható
(+1, +2 vagy -1, -2), így ezek egészen pontosan beállíthatók.
-2 -1
0
+1 +2
2
Normál teljesítményszint
Miután minden szükséges funkciót kiválasztott, megjelennek a képernyőn
a választható zónák, melyek közül kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné
használni. Az automata főzési módszerek során fontos, hogy az edényt
egyszerre két zónába helyezze az ábrán látható módon, és így mindkét kört
lefedje. Ezért a megfelelő zónák eleve összekapcsolt zónaként jelennek meg
a képernyőn.
(Az egyetlen kivétel az eszpresszó funkció, melyhez csupán egy zónát kínál
fel a készülék).
Állítsa be a sütési időt
ok
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Miután a főzési módszer összes lépése véget ért, a főzési idő vagy a „
” gomb megnyomásával befejeződik a funkció.
Érezze
jól magát!
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Speciális
11
Használati és kezelési útmutató
Az alábbi táblázat foglalja össze az automata főzéssel kapcsolatos
navigációt, beleértve az ételtípusokat, főzési módszereket, és, ahol
rendelkezésre állnak, az elkészítési módokat teljes receptekkel.
A táblázat nem tartalmazza a szükséges mennyiségeket vagy más
beállításokat, melyeket az adott elkészítési módszerek igényelhetnek.
Választható elkészítési módszerek
ÉLELMISZERKATEGÓRIA
SÜTÉSI MÓD
Hús/Baromfi
Grillezés, serpenyőben sütés, forralás, sütés
Hal
Grillezés, serpenyőben sütés, forralás, sütés
Zöldségek
Grillezés, serpenyőben sütés, forralás, sütés
Mártások, szaftok, Szószok (hirtelen kisütés, párolás, besamel)
levesek
Levesek (hirtelen kisütés, párolás, krémlevesek)
Desszert
Sodó, panna cotta, olvasztott csokoládé, palacsinta,
rizspuding
Tojás
Tükörtojás, omlett, főzés (főtt tojás, lágy tojás), frittata,
rántotta
Sajt
Grillezés, serpenyőben sütés, fondü
Tészta és rizs
Forralás, serpenyőben sütés, rizs
Italok
Gyöngyöztetés (tej), víz (forralás, gyöngyöztetés), eszpresszó
Egyedi
Forralás, grillezés, serpenyőben sütés, gyöngyöztetés, olvasztás
OLVASZTÁS
Ideális módszer a csokoládé, vaj vagy más kényes élelmiszer (pl.
sodó, tejszín) kiolvasztásához vagy olvasztásához szükséges állandó
hőmérséklet eléréséhez vagy fenntartásához, mivel megelőzi, hogy az
étel az edény aljára tapadjon.
GYÖNGYÖZTETÉS
Ideális főzési módszer olyan ételekhez, ahol a folyadéktartalom lassú
elpárologtatására van szükség, mivel ez a funkció segít az ideális
hőmérséklet elérésében és fenntartásában. Ilyen ételek például a szószok,
levesek, szaftok, tehát alapvetően minden olyan étel, amelyet hosszú
ideig kis lángon kell főzni.
A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „−”
gombokkal.
Az edény minősége és típusa befolyásolhatja a főzés eredményességét
és a főzési időt.
FORRALÁS*
Ideális főzési módszer víz felforralásához, és kontrollált továbbforralásához,
mely megelőzi, hogy a víz kifusson, és az energia kárba vesszen. Amikor a
víz eléri a forráspontot, a főzőlapon figyelmeztetés jelenik meg, miközben
riasztás hallható. Csak a riasztás után adjon hozzá sót vagy más fűszereket.
Amíg ez a funkció aktív, a rendszer figyelmezteti önt, ha az edény
véletlenül üresen került a főzőlapra, vagy ha a víz elforrt az edényből.
A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „−”
gombokkal.
Az edény minősége és típusa befolyásolhatja a főzés eredményességét
és a főzési időt.
SERPENYŐBEN SÜTÉS*
Ideális főzési módszer a megfelelő hőmérséklet eléréséhez és
fenntartásához minden olyan ételhez, melyet serpenyőben kell
elkészíteni, mint például felkockázott hagyma fonnyasztása (akár 1 cm
olajban), vagy húsok és zöldségek hirtelen sütése üres serpenyőben.
Amint a serpenyő a helyére került, és a hozzávalók is készen állnak, a
főzőlap elkezdi előmelegíteni az edényt. Látható és hallható riasztás jelzi
az étel hozzáadásának ideális pillanatát a kiválasztott ételtípus alapján.
Amíg a rendszer a felhasználó jóváhagyására vár, folyamatosan adott
12
szinten tartja az edény hőmérsékletét, nehogy túlmelegedjen, és ezzel
egyben energiát takarít meg.
Ideális esetben a funkciót szoba-hőmérsékletű, és megfelelő kialakítású
edényhez és szoba-hőmérsékletű hozzávalókhoz alkalmazzuk.
Az előmelegítési fázis alatt ne tegyen fedőt az edényre.
A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és
„−” gombokkal.
GRILLEZÉS*
Ideális főzési módszer a megfelelő hőmérséklet eléréséhez és
fenntartásához minden olyan ételhez, amelyet grillrácson kell
elkészíteni, tehát húsokhoz, halhoz, zöldségekhez és sajthoz.
A grillrács felhelyezése után a főzőlap megkezdi az előmelegítési fázist.
Látható és hallható riasztás jelzi az étel hozzáadásának ideális pillanatát
a kiválasztott ételtípus alapján.
Amíg a rendszer a felhasználó jóváhagyására vár, folyamatosan adott
szinten tartja a rács hőmérsékletét, nehogy túlmelegedjen, és ezzel
egyben energiát takarít meg.
Ideális esetben a funkció használatakor a grillrács szoba-hőmérsékletű.
A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és
„−” gombokkal.
Ha nem kifejezetten erre a célra való rácsot használ, fokozott
óvatossággal próbálja ki a grill funkciót, mivel a grillrács aljának
kiképzése befolyásolhatja az előmelegítési időt, hiszen a vékony aljú
kiegészítők rövidebb idő alatt hevülnek fel.
SÜTÉS*
Ideális főzési módszer a megfelelő hőmérséklet eléréséhez és
fenntartásához minden olyan ételhez, amelyet bő olajban kell sütni,
függetlenül attól, hogy az étel friss vagy fagyasztott.
Amint a serpenyő a helyére került, és a hozzávalók is készen állnak, a
főzőlap elkezdi előmelegíteni az edényt.
Látható és hallható riasztás jelzi az étel hozzáadásának ideális pillanatát
a kiválasztott ételtípus alapján.
Amíg a rendszer a felhasználó jóváhagyására vár, folyamatosan adott
szinten tartja az edény hőmérsékletét, nehogy túlmelegedjen, és ezzel
egyben energiát takarít meg.
Ideális esetben a funkciót szoba-hőmérsékletű, és megfelelő kialakítású
edényhez és szoba-hőmérsékletű hozzávalókhoz alkalmazzuk.
Az előmelegítési fázis alatt ne tegyen fedőt az edényre.
Javasoljuk, hogy ehhez a funkcióhoz olajban sütéshez megfelelő típusú
olajat, pl. magokból sajtolt olajakat használjon. Ha más jellegű olajat
használ, ne hagyja magára a főzőlapot sütés közben, mert szükség lehet
az Ön beavatkozására.
Javasoljuk, hogy az elülső főzőzónákat használja, mert így jobban
szabályozható a főzési teljesítmény.
A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és
„−” gombokkal.
MOKA*
Ez a funkció automatikusan lefőzi a kávét. A menüből a megfelelő funkciót
kiválasztva lehet a melegítést beindítani. Egy hangjelzés hallható, amikor
a kávé elkészült. A funkció automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze
a kávé kifröccsenését. Az első használatnál ellenőrizze, hogy az itt leírt
feltételeknek megfelel-e a kávéfőző. Ideális esetben a funkció használatakor
a kávé és a víz szoba-hőmérsékletű, valamint a kávéfőző megfelelő.
* Ezekhez a funkciókhoz javasoljuk az alábbi megfelelő tartozékok
használatát:
• forraláshoz: WMF SKU: 07.7524.6380
• serpenyőben sütéshez: WMF SKU: 05.7528.4021
• grillezéshez: WMF SKU: 05.7650.4291
• sütéshez: WMF SKU: 07.7520.6380
• eszpresszó kávé főzéshez: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Vegye figyelembe: A főzőlap csak akkor működik optimálisan, ha a melegítési
fázis első percében az edényt nem mozdítják el.
HU
Használati és kezelési útmutató
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A „ ” gombbal aktiválhatja a FlexiFull és a Chef Control felügyelet
funkciókat.
CHEF CONTROL
Ez a funkció három főzőzónára osztja a főzőlapot, illetve párhuzamosan
működteti őket előre programozott teljesítményszinteken. Így az
edényeket át lehet helyezni egyik zónáról a másikra főzés közben is,
anélkül, hogy módosítani kellene a főzőzóna eredeti teljesítményszintjét.
+
+
+
Válassza ki a Különleges
üzemmódot
FLEXIFULL
Ezzel a funkcióval a főzőlap teljes felülete egyetlen összefüggő
főzőzónaként használható.
+
A funkció aktiválásához:
1. Tegyen egy edényt a főzőlapra.
(Az edényt később is a főzőlapra teheti).
2. Nyomja meg a „ ” gombot, és válassza a FlexiFull funkciót.
3. Állítsa be a kívánt teljesítményszintet.
4. Nyomja meg a „Indítás” gombot.
A beállított teljesítményszint megjelenik a kijelzőn.
5. Ha több edényt kíván hozzáadni, használja az „Edény hozzáadása”
parancsot.
6. A funkcióból az „KILÉPÉS” gombbal léphet ki.
+
FlexiFull
+
Chef Control
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Magas
Közepes
Enyhe
KILÉPÉS
EDÉNY HOZZÁADÁSA
Válassza ki a Különleges
üzemmódot
FlexiFull
+
+
+
+
+
+
Chef Control
Speciális
EDÉNY HOZZÁADÁSA
3
1 2
3
KILÉPÉS
4 5
BOOST
EDÉNY HOZZÁADÁSA
INDÍTÁS
EDÉNY HOZZÁADÁSA
FŐZÉSI TÁBLÁZAT
TELJESÍTMÉNY- FŐZÉSI MÓD
SZINT
Max.
teljesítmény
Boost
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Nulla
teljesítmény
AJÁNLOTT HASZNÁLAT
Hogyan szerezzünk tapasztalatokat és alakítsuk ki főzési szokásainkat?
Gyors melegítés
Ideális gyors forraláshoz (víz) vagy más főzőlevek gyors felfőzéséhez.
Sütés, forralás
Ideális pirításhoz, sütés megkezdéséhez, mélyhűtött termékek sütéséhez és
folyadékok gyors felforralásához.
Pirítás, vajon párolás, forralás,
grillezés
Ideális vajon pároláshoz, folyamatos forraláshoz, főzéshez és grillezéshez.
Pirítás, főzés, párolás, vajon
párolás, grillezés
Ideális vajon pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez, grillezéshez
és tartozékok előmelegítéséhez.
Főzés, párolás, vajon párolás,
grillezés, krémesre főzés
Ideális pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez és (lassú) grillezéshez.
Főzés, gyöngyöztetés, sűrítés,
krémesre főzés
Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sültek, hal) kísérő folyadékokkal
(pl. víz, bor, húslé, tej) és tészta elkeveréséhez.
Ideális hosszan tartó főzéshez (1 liter mennyiség alatt: rizs, szószok, sültek, halak)
folyadékokkal (pl. vízzel, borral, húslével, tejjel).
Olvasztás, kiolvasztás
Ideális vaj lágyításához, csokoládé óvatos olvasztásához, kis mennyiségű
termékek kiolvasztásához.
Melegen tartás, rizottó
krémesre főzése
Ideális az éppen elkészült kis mennyiségű ételek melegen tartásához,
tálalóedények melegen tartásához, rizottó krémesre főzéséhez.
-
A főzőlap stand-by (rendelkezésre állás) vagy kikapcsolt üzemmódban van (A főzőlap
lehet, hogy még mindig forró a főzés utáni maradványhő miatt. Ezt a „ ” ikon jelzi.).
HOT
13
Használati és kezelési útmutató
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
!
VIGYÁZAT!
• Ne használjon gőznyomással működő tisztítókészülékeket.
• Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy minden főzőzóna ki van kapcsolva, és a maradványhő jelzés "
Fontos:
• Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát, mert ezek
megkarcolhatják az üvegfelületet.
• Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot,
eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
• A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a
főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
• A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
• Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörlőt vagy speciálisan a
főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközt (tartsa be a gyártó
utasításait).
• Ha folyadék fröccsen a főzőzónákra, az edények elmozdulhatnak
vagy remeghetnek.
• A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.
FORRÓ
" sem látszik.
Az üvegen az iXelium™ logó azt jelenti, hogy a főzőlapot iXelium™
technológiával kezelték. Ez egy egyedülálló Whirlpool bevonat, amely
tökéletesen takarítható felületet eredményez, és főzőlap tovább
csillogó marad.
Az iXelium™ főzőlapok tisztítását a következőképpen végezze:
• Használjon puha rongyot (mikroszálas a legjobb), nedvesítse be
vízzel vagy üvegtisztítószerrel.
• A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a nedves rongyot néhány
percig rajtahagyja a főzőlapon.
WIFI GYIK
Milyen WIFI-protokollt támogat a készülék?
A beszerelt WIFI-adapter az európai országokban érvényes WIFI b/g/n
beállítást támogatja.
Milyen beállításokat kell használni a router szoftverénél?
A szükséges routerbeállítások: 2,4 GHz, WIFI b/g/n, aktív DHCP és NAT.
Melyik WPS-verziót támogatja a készülék?
WPS 2.0 vagy újabb verzió. Olvassa el a router dokumentációját.
Van különbség az Android és az iOS rendszert használó
mobiltelefonok (vagy táblagépek) között?
Bármelyik operációs rendszert használhatja, ezek között nincs
különbség.
A tetheringhez használható router helyett 3G-adatátvitel?
Igen, de a felhő alapú szolgáltatásokat állandó internetkapcsolattal
rendelkező készülékekhez tervezték.
Hogyan ellenőrizhető, hogy az otthoni internetkapcsolat és a
vezeték nélküli funkció működik-e?
A hálózat az okoskészülék segítségével kereshető meg. Mielőtt
megkeresné, kapcsolja ki a többi adatkapcsolatot.
Hogyan ellenőrizhetem, hogy a készülék csatlakozik-e az otthoni
vezeték nélküli hálózatra?
Lépjen be a router beállítási menüjébe (lásd a router útmutatóját), és
ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe szerepel-e a vezeték nélkül
csatlakoztatott eszközök listáján.
Hol találom a készülék MAC-címét?
Nyomja meg a „Beállítások” gombot és érintse meg a WIFI ikont, vagy
keresse meg a készüléken: egy címkén megtalálható az SAID-kód és a
MAC-cím. A MAC-cím alfanumerikus karakterekből áll, és így kezdődik:
„88:e7”.
Hogyan ellenőrizhetem, hogy működik-e a készülék vezeték
nélküli funkciója?
Az okoskészülék és a 6th Sense Live alkalmazás segítségével ellenőrizze,
hogy a készülék hálózata látható-e, illetve csatlakozik-e a felhő alapú
szolgáltatáshoz.
Mi akadályozhatja meg, hogy a jel eljusson a készülékhez?
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nem foglalják-e le a teljes
elérhető sávszélességet.
Ellenőrizze, hogy a WIFI-t használható eszközök száma nem haladja-e
meg a router által engedélyezett maximális számot.
Milyen messze lehet a router a készüléktől?
Normál esetben a WIFI-jel elég erős ahhoz, hogy néhány szobával arrébb
is fogni lehessen, de ez nagyban függ a falak anyagától. A jelerősség
ellenőrzéséhez tegye az okoskészüléket a készülék mellé.
14
Mi a teendő, ha a vezeték nélküli kapcsolat nem elérhető a
készüléknél?
Az otthoni WIFI-lefedettség növelésére speciális eszközök (például
Access Point, WiFi-jelismétlő vagy Power-line bridge) használhatók (nem
tartozék).
Hol találom a vezeték nélküli hálózatom nevét és jelszavát?
Olvassa el a router dokumentációját. A routeren általában található
egy címke azokkal az adatokkal, melyek segítségével a csatlakoztatott
eszközről hozzáférhet a készülék beállításaihoz.
Mi a teendő, ha a routerem valamelyik szomszéd WIFI-csatornáját
használja?
Állítsa be a routert úgy, hogy a saját WIFI-csatornáját használja.
Mi a teendő, ha a
jel látható a kijelzőn, vagy ha a készülék nem
képes stabilan csatlakozni az otthoni routerre?
Előfordulhat, hogy a készülék csatlakozik a routerhez, de az internetre
nem sikerül csatlakoznia. Ha csatlakoztatni kívánja a készüléket az
internetre, ellenőrizze a router és/vagy a szolgáltató beállításait.
Routerbeállítások: a NAT-funkció legyen bekapcsolva, a tűzfal és a DHCPprotokoll beállítása legyen megfelelő. Támogatott jelszótitkosítás: WEP, WPA,
WPA2. Más titkosítási típus használatához lásd a router útmutatóját.
Szolgáltatói beállítások: Ha az internetszolgáltató korlátozza az internetre
csatlakoztatható MAC-címek számát, előfordulhat, hogy a készülék nem
csatlakoztatható a felhő alapú szolgáltatáshoz. A MAC-cím a készülék egyedi
azonosítója. Forduljon az internetszolgáltatóhoz, ha tudni szeretné, hogyan
csatlakoztathatók az internetre a számítógéptől eltérő eszközök.
Hogyan ellenőrizhető, hogy működik-e az adatátvitel?
A hálózat beállítása után kapcsolja ki a készüléket, várjon 20
másodpercet, majd kapcsolja vissza a készüléket. Ellenőrizze, hogy az
alkalmazás kijelzi-e a készülék felhasználói felületének állapotát.
Bizonyos beállítások esetén néhány másodperc szükséges ahhoz, hogy az
adatok megjelenjenek az alkalmazásban.
Hogyan válthatok Whirlpool fiókot úgy, hogy a csatlakozó
készülékeim megmaradjanak?
Bármikor létrehozhat új felhasználói fiókot, de mindenképpen törölje a
készülékeit a régi fiókból, mivel csak így kapcsolhatók az új fiókhoz.
Kicseréltem a routert, mi a teendő?
Megtarthatja a meglévő beállításokat (hálózati nevet és jelszót), vagy
törölheti az előző beállításokat a készülékből, és ismét elvégezheti a
beállítási folyamatot.
HU
Használati és kezelési útmutató
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
•
•
•
Ellenőrizze, hogy nem voltak-e áramkimaradások.
Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor
csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok
jelennek meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.
Hibakód
Leírás
Elképzelhető okok
C81, C82
Magas hőmérséklet esetén
kikapcsol a kezelőlap.
Túl magas az elektromos
alkatrészek belső hőmérséklete.
Ezért az ismételt használat előtt várjon,
hogy a főzőlap lehűljön.
F02, F04
A főzőlap csatlakoztatása nem a
helyes feszültségen történt.
Az érzékelő szerint a feszültség
eltér a csatlakozási feszültségtől.
Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról, és ellenőrizze a csatlakoztatást.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Megoldás
Válassza le a főzőlapot az áramforrásról. Várjon pár másodpercet, majd csatlakoztassa ismét a főzőlapot a hálózati
áramforráshoz.
Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a kijelzőn megjelenő hibakódot.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
Az indukciós főzőlapok fütyülő vagy recsegő hangokat adnak ki a
normál működés során. Ezek a zajok valójában a főzőedényektől
erednek, és azok aljának kiképzése okozza őket (ha például az edény alja
többrétegű, vagy szabálytalan alakú).
Ezek a zajok változóak lehetnek, és az edények aljának kiképzése vagy a
bennük levő étel mennyisége szerint változnak, tehát semmiféle hibára
nem utalnak.
ELLENŐRZÖTT FŐZÉS
Az alábbi táblázat kifejezetten abból a célból készült, hogy a terméket
bevizsgáló hatóságok ennek alapján tesztelhessék termékeinket.
Ellenőrzött főzés
Ellenőrzött főzési pozíciók
Hőeloszlás, „Palacsinta”
az EN 60350-2 §7.3 alapján tesztelve
Hőteljesítmény, „Sült burgonya”
az EN 60350-2 §7.4 alapján tesztelve
Olvasztás és melegen tartás, „csokoládé”
Párolás, „rizspuding”
ECO-DESIGN: Az Eco-design tesztet az előírásoknak megfelelően úgy végeztük el, hogy a főzőlap összes főzőzónáját
egyetlen területként használtuk, illetve a FlexiFull funkciót használtuk.
15
Használati és kezelési útmutató
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ:
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a HIBAELHÁRÍTÁS
részben ismertetett javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa,
fennáll-e még a hiba.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS
FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL.
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben található
telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon (www‌.‌whirlpool‌.‌eu)
megadott utasításokat.
Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a
következő adatokat:
• a hiba rövid leírását;
• a sütő pontos modelljét és típusát;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
a szervizszámot (az adattáblán a "Service" szó után látható). A
szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve;
•
•
a teljes címét;
a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti
alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising