Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Manualul utilizatorului

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Manualul utilizatorului
Manual de utilizare
www.whirlpool.eu/register
MANUAL DE UTILIZARE
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
CUPRINS
GHID PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instrucţiuni privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GHID DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Descrierea produsului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panoul de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizarea aparatului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Setări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utilizarea zilnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Preferinţe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Funcţii speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tabel cu informaţii privind prepararea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Întreţinerea şi curăţarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Remedierea defecţiunilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sunete emise în timpul funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Preparare verificată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GHID DE INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
RO
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le
putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea elemente de incalzire. Copiii cu vârste mai
mici de 8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat,
cu excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în
permanenţă.
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
nu folosiți aparatul - risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitaţi
articole pe suprafeţele de gătit.
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie
supravegheat. Un proces de preparare care durează
puţin trebuie să fie supravegheat în permanenţă.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
încercaţi NICIODATĂ să stingeţi un incendiu folosind
apă: opriţi aparatul şi apoi acoperiţi flacăra, de
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizaţi plita ca suprafaţă de lucru sau suport. Nu
amplasaţi articole vestimentare sau alte materiale
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit complet
toate componentele acestuia - pericol de incendiu.
Obiectele metalice precum cuţite, furculiţe,
linguri şi capace nu trebuie aşezate pe suprafaţa
plitei, deoarece pot deveni fierbinţi.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
(0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat
doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
După utilizare, opriţi plita folosind butonul de
comandă şi nu vă bazaţi pe detectorul de vase de gătit.
precum un temporizator, sau al unui sistem de
comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii, cum ar fi: bucătării
destinate personalului din magazine, birouri şi alte
spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri,
moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and breakfast”
şi alte spaţii rezidenţiale.
Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex.,
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.
INSTALARE
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la despachetare
şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de
incendiu sau de electrocutare. Activaţi aparatul numai
atunci când instalarea a fost finalizată.
Efectuați toate operațiile de tăiere a dulapului
înainte de montarea aparatului și îndepărtați toate
așchiile de lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului din
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în priză (dacă ştecherul este accesibil), fie prin intermediul
funcţiune prin intermediul unui comutator extern, unui întrerupător multipolar situat în amonte de
3
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
priză, în conformitate cu normele privind cablurile DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
aparat respectă cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de
electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate Acest
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
cu standardele naţionale privind siguranţa electrică. european EN 60350-2.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele Producătorul, Whirlpool EMEA S.p.A., declară că acest model I200 Maestro
aparat electrocasnic cu echipament radio este în conformitate cu
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru de
Directiva 2014/53/UE.
utilizator. Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale Textul complet al declaraţiei de conformitate este prezent pe următorul
web: https://docs.whirlpool.eu.
corpului umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi site
Echipamentul radio funcţionează pe o bandă de frecvenţe ISM de 2,4
în funcţiune acest aparat dacă are cablul de GHz, puterea maximă a frecvenţelor radio transmise nu depăşeşte 20
alimentare sau ştecherul deteriorat, dacă nu dBm (e.i.r.p.).
produs include un anumit software cu sursă deschisă, dezvoltat
funcţionează corespunzător sau dacă a fost Acest
de terţi. Declaraţia de utilizare a licenţei software-ului cu sursă deschisă
este disponibilă pe următorul site web: https://docs.whirlpool.eu.
deteriorat sau a căzut pe jos.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul
identic de către producător, agentul său de service
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operație de întreținere; nu folosiţi
niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de
electrocutare.
Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive, produse
pe bază de clor sau bureţi de sârmă pentru vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie eliminate în conformitate cu normele stabilite de
autorităţile locale.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
ENERGIEI
Profitați din plin de căldura reziduală a plăcii fierbinți prin oprirea
aparatului cu câteva minute înainte de a termina prepararea.
Baza oalei sau a cratiței trebuie să acopere placa fierbinte în întregime; un
recipient care este mai mic decât placa fierbinte va duce la irosirea energiei.
Acoperiți oalele și cratițele cu capace etanșe în timpul preparării și folosiți cât mai
puțină apă. Prepararea fără capac va crește foarte mult consumul de energie.
Utilizaţi numai oale şi cratiţe cu baza plată.
4
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Plită
2. Panoul de comandă
1
2
PANOUL DE COMANDĂ
Activarea/dezactivarea plitei
Buton corespunzător pornirii şi opririi întregii plite.
Butonul este activ întotdeauna pe orice ecran şi indiferent de starea plitei.
Ecranul principal
Buton corespunzător accesării ecranului iniţial, poate fi selectat oricând în
timpul navigării.
Preferinţe
Buton corespunzător activării ecranului cu lista de funcţii memorate sau
recomandate ale plitei.
Setările plitei
Buton corespunzător accesării tuturor
setărilor şi configuraţiilor plitei.
5
Ghid de utilizare şi întreţinere
ACCESORII
OALE ŞI TIGĂI
Folosiţi numai oale şi tigăi din material feromagnetic
OK
NU
care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu
inducţie. Pentru a stabili dacă o oală este adecvată,
verificaţi simbolul "
" (de obicei, acesta se află pe
partea inferioară). Puteţi utiliza un magnet pentru a
verifica dacă oalele sunt magnetice.
Calitatea şi structura bazei oalei poate modifica rezultatele de preparare.
Anumite indicaţii pentru diametrul bazei nu corespund cu diametrul
efectiv al suprafeţei feromagnetice.
OALELE GOALE SAU OALELE CU BAZA SUBŢIRE
Nu amplasaţi oale şi tigăi goale pe plita pornită.
Plita este dotată cu un sistem de siguranţă intern care monitorizează în mod
constant temperatura, activând funcţia de "oprire automată" la detectarea
unor temperaturi înalte.
Atunci când este utilizată cu oale goale sau cu oale care au baze subţiri,
temperatura poate creşte foarte rapid, iar funcţia de "oprire automată"
poate fi declanşată cu o uşoară întârziere, determinând astfel deteriorarea
oalei sau cratiţei. Dacă se întâmplă acest lucru, nu atingeţi nimic şi aşteptaţi
până când se răcesc toate componentele.
Dacă apare orice mesaj de eroare, contactaţi centrul de service.
DIAMETRU MINIM AL BAZEI OALEI/TIGĂII PENTRU DIFERITELE
ZONE DE GĂTIT
Pentru a vă asigura că plita funcţionează în mod corespunzător, oala
trebuie să acopere unul sau mai multe puncte de referinţă indicate pe
suprafaţa plitei, şi trebuie să aibă un diametru minim adecvat.
25
19
10
(Diametrul bazei oalei în centimetri)
UTILIZAREA APARATULUI
PRIMA UTILIZARE
Setarea secvenţială a parametrilor necesari la prima pornire a plitei.
Pentru a regla setările la o dată ulterioară, accesaţi meniul Setări " ".
1
2
Limba
Wi-Fi
Derulaţi lista pentru a selecta limba dorită, apoi apăsaţi pentru
a confirma.
Setează conexiunea dintre aparat şi reţeaua de internet de la domiciliu
(consultaţi fişa cu detalii).
În cazul în care conexiunea Wi-Fi este setată pe loc, data şi ora vor fi
obţinute automat de către sistem.
Conexiunea Wi-Fi poate fi setată şi ulterior, iar data şi ora pot fi setate
manual în timp real.
3
Oră
Setează ora în formatul mm:hh.
Formatul poate fi modificat ulterior în setările sistemului.
4
Dată
Setează data în formatul zz:ll:aaaa.
Formatul poate fi modificat ulterior în setările sistemului.
5
Putere
URMĂTORUL
SETAŢI ACUM
OMITERE
MEMORARE MOD DEMO:
Mod utilizat la punctele de
comercializare pentru a prezenta
principalele funcţii ale meniului.
Pentru a reveni la secvenţa
originală a meniului, apăsaţi pe
butonul „ ” aferent setărilor
şi deselectaţi modul demo din
secţiunea „Information”
(Informaţii) a meniului.
După deselectarea modului,
apăsaţi pe butonul „ ” aferent
ecranului principal.
Setează puterea maximă a plitei, care poate fi selectată dintre următoarele valori:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.
UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL
-- Pentru a naviga prin meniuri, pur şi simplu atingeţi ecranul cu degetul;
-- În funcţie de forţa de atingere a ecranului cu degetul, viteza cu care
este redat ecranul poate fi reglată;
-- Pentru a selecta sau confirma o opţiune, atingeţi ecranul în conformitate cu
valoarea aleasă sau cu elementul de meniu;
6
DEMO MAGAZIN
---
Afişajele anterioare sau următoare pot fi accesate apăsând butoanele
corespunzătoare "Următorul" şi "Salt înapoi";
Butoanele estompate sunt corespunzătoare funcţiilor care nu pot fi
selectate în mod curent.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
SETĂRI
Setările plitei pot fi modificate în orice moment. Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul "
".
Temporizator
Accesează funcţia temporizator atunci când plita este oprită.
Fără sunet
Dezactivează toate sunetele indicatoare ale plitei.
Blocare control
Dezactivează comenzile butoanelor. Urmaţi instrucţiunile furnizate pe afişaj pentru a dezactiva modul.
Alte opţiuni - Management alimentare
Reglează puterea plitei în conformitate cu preferinţele individuale sau cu puterea nominală maximă
înregistrată de contorul dumneavoastră de energie electrică: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Preferinţe:
Oră şi dată
Pentru setarea duratelor de preparare a felurilor de mâncare, a datei, orei şi formatelor.
Volum sunet alertă
Setează volumul sunetelor de alertă pentru temporizator şi butoane.
Setări afişaj - Luminozitate
Setează luminozitatea afişajului, prin intermediul a trei niveluri selectabile: mare, medie, scăzută.
Zonă geografică - Limbă
Pentru selectarea limbii;
Wi-Fi
Pentru conectarea aparatului la o reţea Wi-Fi (consultaţi paragraful corespunzător).
Informaţii
Pentru afişarea informaţiilor corecte pentru serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare, accesând Modul
demo sau resetând plita la setările din fabrică.
Selectaţi Modul demo şi utilizaţi funcţia Free Play (Încercare gratuită) pentru a afla cum să navigaţi prin
meniurile plitei.
SETĂRILE CONEXIUNII WI-FI
Pentru a configura conexiunea Wi-Fi, apăsaţi butonul "
" şi mesajul "Wi-Fi" apare pe ecran.
Wi-Fi
Conectare la reţea
Descărcaţi aplicaţia Whirlpool pentru smartphone-ul dumneavoastră din App Store.
Lansaţi aplicaţia pentru a vă conecta aparatul.
Cod SAID
Codul SAID este utilizat pentru a asocia un dispozitiv inteligent cu aparatul.
Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare dacă aţi pierdut eticheta SAID.
Adresă MAC
Adresa MAC apare pe afişajul modulului Wi-Fi.
Wi-Fi
pornit
Activaţi şi dezactivaţi conexiunea Wi-Fi folosind butonul de pornire/oprire.
7
Ghid de utilizare şi întreţinere
UTILIZAREA ZILNICĂ
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI
Pentru a porni plita, apăsaţi butonul de pornire timp de aprox. 1 secundă
până când se aprinde afişajul.
Dacă nu este selectată nicio funcţie, plita se va dezactiva automat după 10
secunde.
Pentru a opri plita, apăsaţi şi menţineţi apăsat din nou acelaşi buton până
când afişajul se stinge şi toate zonele de gătit sunt dezactivate.
SELECTAREA ZONEI DE GĂTIT
Zona de gătit dorită poate fi selectată pe afişaj, apăsând pe panoul
corespunzător.
Pentru a dezactiva zonele de gătit:
Selectaţi zona de gătit pe afişaj şi apăsaţi butonul „ ”.
Dacă zona de gătit este încă fierbinte, indicatorul de căldură reziduală
„
” apare în panoul corespunzător.
FIERBINTE
INDICATORUL DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ
Atunci când simbolul „
” apare pe o zonă de gătit, înseamnă că zona
corespunzătoare este încă fierbinte. Atunci când zona de gătit s-a răcit,
simbolul „
” dispare.
FIERBINTE
FIERBINTE
FIERBINTE
FIERBINTE
Special
Special
Dacă anumite zone sunt încă fierbinţi atunci când plita este oprită, rămâne
afişat un avertisment vizibil.
ADAUGAŢI VASUL
Dacă plita nu detectează o oală, mesajul de avertizare corespunzător apare
pe afişaj.
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT ŞI REGLAREA
NIVELURILOR DE PUTERE
Pentru a activa zonele de gătit:
1. Activaţi plita. Dacă este amplasat deja un recipient, plita îl detectează
automat. Selectaţi zona recomandată pentru a alege nivelul de putere.
2. Amplasaţi oala în zona de gătit selectată, asigurându-vă că acoperă
unul sau mai multe puncte de referinţă de pe suprafaţa plitei.
SELECTAREA ZONEI FLEXIBILE
Zona flexibilă este alcătuită din mai multe zone de gătit alipite, dar care
sunt controlate ca o zonă unică.
Pentru a crea o zonă flexibilă:
Dacă plita prezintă deja opţiunea în dotare, afişajul indică zonele
disponibile, pur şi simplu apăsaţi butonul „ ” pentru a confirma.
Special
ADĂUGAŢI VASUL
Dacă doriţi să creaţi zona manual, culisaţi degetul pe suprafaţă şi
împreunaţi treptat zonele dorite, ghidându-vă de o serie de săgeţi
direcţionale. Anumite combinaţii nu sunt posibile din cauza formei lor
sau a faptului că celelalte zone sunt în uz.
*
*Folosirea aceste poziţii vă va permite să beneficiaţi de nivelul maxim de putere.
Vă rugăm să reţineţi: Nu acoperiţi afişajul cu accesorii.
În cazul în care o ustensilă acoperă afişajul, este posibil ca plita să nu
funcţioneze corespunzător.
3. Odată ce zona a fost definită, apare ecranul care permite selectarea
nivelului de putere.
4. Setaţi nivelul de putere dorit apăsând sau mişcând degetul orizontal şi
confirmaţi folosind butonul „START”.
Nivelul de putere setat va apărea pe panoul zonei de gătit selectate.
1 2
3
5
F
BOOST START
Special
ADAUGAŢI VASUL
Pentru a împărţi o zonă flexibilă:
Atunci când apăsaţi pe zonă, apare un ecran şi apoi puteţi selecta
simbolul „ ”, care vă permite să separaţi zonele alipite. Zonele pot fi
utilizate din nou individual, fiecare cu acelaşi nivel de putere.
3
3
Special
3
1 2
3
4 5
BOOST
Special
START
ADĂUGAŢI VASUL
Fiecare zonă de gătit oferă o varietate de setări pentru nivelul de putere, de
la „1” (putere minimă) la „18” (putere maximă).
Utilizând ecranul aferent nivelului de putere, puteţi selecta şi funcţia de
încălzire rapidă, care este afişată pe ecran folosind butonul „Boost”.
Vă rugăm să reţineţi: Dacă oala nu este adecvată pentru gătit pe o plită cu
inducţie, dacă nu este poziţionată corect sau dacă nu are o dimensiune
corespunzătoare, apare următorul mesaj: „Niciun vas detectat în această zonă.”
Dacă în interval de 30 de secunde nu este detectată niciun vas de gătit, zona
de gătit se dezactivează.
8
3
3
Special
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
ADĂUGAȚI VASUL
Atunci când utilizaţi o suprafaţă de gătit alcătuită din mai multe zone,
oala poate fi aşezată oriunde pe zona de gătit activă. Plita va recunoaşte
automat poziţia efectivă a oalei.
Dacă doriţi să mai adăugaţi o oală pe zona de gătit activă, utilizaţi
comanda „adăugaţi vasul” pentru a-i permite plitei să detecteze oala
nouă.
BLOCARE CONTROL
Pentru a preveni activarea plitei în timpul operaţiunii de curăţare sau
pentru a împiedica modificarea comenzilor în timpul procesului de
preparare, plita poate fi blocată folosind comanda „ ” din secţiunea
„Setări” „ ”. Panoul de comandă va fi blocat, cu excepţia butonului
de oprire. Pentru a reactiva comenzile, culisaţi degetul spre partea
superioară a afişajului.
TEMPORIZATORUL
Există opţiunea de setare a unui temporizator util, adecvat unui game
largi de cerinţe, chiar şi atunci când plita nu este pornită.
Pentru a activa temporizatorul:
1. Activaţi plita.
2. Apăsaţi butonul aferent setărilor „ ” şi selectaţi temporizatorul „
”.
3. Setaţi durata de timp dorită în formatul hh:mm:ss.
Există trei valori presetate, facilitând reglarea duratei de timp necesară.
4. Apăsaţi butonul „Start”.
După selectare, dacă ecranul nu este atins timp de un minut, acesta va
deveni negru, lăsând numărătoarea inversă afişată.
5. Când a trecut intervalul de timp stabilit, se aude un semnal acustic.
Pentru a regla temporizatorul:
1. Activaţi plita.
2. Apăsaţi butonul aferent setărilor „ ” şi selectaţi temporizatorul „
”.
3. Apăsaţi pe centrul ecranului şi reglaţi valorile.
Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi pe „ANULARE”.
Odată ce durata de timp s-a scurs, poate fi setată o nouă durată de timp
sau temporizatorul poate fi dezactivat.
SETAREA TEMPORIZATORULUI DE PREPARARE
Zonele de gătit pot fi programate să se oprească automat.
Pentru a seta durata de preparare:
1. Selectaţi zona de gătit şi setaţi nivelul de putere necesar.
2. Apăsaţi butonul cronometru „ ” care apare pe zona de gătit activă.
3. Setaţi durata de timp dorită în formatul hh:mm:ss.
4. Apăsaţi butonul „Start”.
Va apărea o bară în zona corespunzătoare şi se va umple pe măsură ce
durata de timp se scurge treptat.
Pentru a regla durata de preparare setată:
1. Apăsaţi pe nivelul de putere.
2. Apăsaţi butonul „ ”.
3. Reglaţi durata de preparare setată.
Pentru a dezactiva durata de preparare setată, apăsaţi pe „ANULARE”.
O durată de preparare poate fi setată pentru fiecare zonă în parte sau
pentru zona flexibilă urmând aceeaşi paşi.
3
1 2
5
3
BOOST START
Special
ADĂUGAŢI VASUL
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Terminat
3:59
Special
9
Ghid de utilizare şi întreţinere
PREFERINŢE
Folosind butonul „ ”, puteţi memora oricând o reţetă sau un program
de preparare presetat în categoria Preferate, selectând ora dorită.
Secţiunea Preferate este un spaţiu util unde pot fi salvate programele de
preparare utilizate cel mai frecvent într-una sau mai multe categorii, în
funcţie de preparatele tipice consumate la anumite ore din zi:
MIC DEJUN
PRÂNZ
CINĂ
GUSTARE
ADĂUGAREA UNEI PREFERINŢE
La terminarea fiecărei funcţii de preparare asistată, apare simbolul „ ”,
ceea ce înseamnă că metoda de preparare pe care tocmai aţi utilizat-o poate
fi salvată şi adăugată într-o categorie la alegerea dumneavoastră. Selectaţi
una sau mai multe categorii evidenţiind simbolurile corespunzătoare.
Distracție
plăcută!
Reţeta dvs.
EDIT A R E
Carne/pasăre
Felii subţiri
Special
DURATELE DE PREPARARE A FELURILOR DE MÂNCARE
În secţiunea „Setări” (meniul Preferinţe - Data şi ora), la opţiunea „Durate
de preparare feluri de mâncare”, poate fi reglat intervalul orar pentru
fiecare categorie (de exemplu: mic dejun 7-9, prânz 12-14…).
CREAREA PREFERINŢELOR
Pe ecranul „Preferinţe” (accesat folosind butonul „ ” direct de pe suprafaţa
din sticlă), poate fi memorată o secvenţă dorită (putere + timp) sau o metodă
de preparare asistată în una din cele patru categorii recomandate.
Această preferinţă poate fi reglată în orice moment.
METODĂ DE PREPARARE 1
METODĂ DE PREPARARE 3
METODĂ DE PREPARARE 2
Special
ADĂUGAŢI VASUL
Creaţi o preferinţă
Să începem cu noţiunile de bază.
Care este tipul preferat?
Funcţii manuale
Gătit automat
1 2
3
5
F
BOOST
Un nume
START
O imagine
NIVEL PUTERE: 3
Timp de gătit 4:00
URMĂTORUL
EDITARE
Nivel putere: 3 pentru 4:00
Salvare la preferinţe
NEXT
Selectaţi una sau mai multe categorii evidenţiind simbolurile corespunzătoare.
10
Salvare la preferinţe
NEXT
În timpul utilizării normale, dacă este setată o durată de preparare, apare
simbolul „ ”, ceea ce înseamnă că nivelul de putere pe care l-aţi utilizat
şi durata de timp setată anterior pot fi salvate.
Această funcţie este utilă dacă doriţi să consultaţi o metodă de preparare
pe care o utilizaţi frecvent.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
FUNCŢII SPECIALE
6 SENSE
Butonul 6th Sense activează prepararea asistată, care vă permite să
selectaţi numeroase metode de preparare pentru o întreagă gamă de
alimente.
Prin intermediul acestei funcţii, plita activează un sistem pentru a
vă asista şi a gestiona toate etapele procesului de preparare, de la
încălzirea oalei (cu sau fără adăugarea mirodeniilor) până la menţinerea
temperaturii optime în timpul preparării.
În funcţie de metoda de preparare selectată, plita furnizează instrucţiuni
pentru fiecare etapă a procesului de preparare, recomandând ingrediente
şi momentele ideale în care trebuie adăugate.
th
După ce aţi selectat „ ”, accesaţi meniul cu diferitele categorii de
alimente (consultaţi tabelul) şi modul „personalizat”, din care puteţi
selecta direct anumite metode de preparare asistate.
1 2
3
Următorul ecran care apare prezintă un rezumat şi un sfat, dacă este
necesar (de exemplu, privind utilizarea accesoriului corespunzător).
[Numele alimentului]
Metodă de gătire: Name_of_method
Sub-mod: Name_of_submethod
*instrucţiuni posibile/informaţii suplimentare
START
Apoi, este activată etapa de preparare şi, dacă există în dotare, va fi
afişată bara de preîncălzire, aferentă accesoriului care este gol sau
umplut cu apă ori ulei.
Reîncălzire
4 5
BOOST
F
Special
OK
Special
sau
Odată ce aţi ales tipul de aliment, veţi trece la un al doilea ecran de pe
care puteţi alege metodele de preparare propuse pentru categoria în
cauză şi, atunci când este necesar, vi se vor recomanda condiţiile pentru
a beneficia de eficienţa maximă a sistemului (de exemplu, grosimea
cărnii).
Selectaţi tipul de alimente
Progresul poate fi verificat în orice moment apăsând pe zona activă (aveţi
grijă să nu apăsaţi pe „ ”).
Pe ecran sunt afişate starea progresului şi numărul de etape totale
necesare pentru fiecare metodă de preparare.
Heating UP
INFO Pasul 2 din 3
de ex.: adăugaţi mâncarea în vas
Selectaţi o metodă de gătire
REGLARE
Carne/pasăre
Legume
Peşte
FRIGERE LA GRĂTAR
PRĂJIRE LA TIGAIE
FIERBERE
PRĂJIRE
Sosuri/supe
Selectaţi metoda pentru sub-mod
Condiţia 1
SETARE TIMP
TERMINAT
Special
Numai dacă este apăsat butonul „TERMINAT”, sistemul va trece la
următoarea etapă necesară pentru fiecare metodă de preparare.
Durata de preparare poate fi selectată pe acelaşi ecran (nu în timpul
preîncălzirii) sau puteţi apăsa pe butonul „ ” la terminarea rulării
funcţiei.
Al treilea simbol (Reglare) oferă posibilitatea de a control şi regla fin
viteza de preparare, fiind ideal dacă doriţi să o personalizaţi conform
dorinţei dumneavoastră.
De asemenea, pe acest ecran puteţi parcurge 5 niveluri (+1, +2 sau -1, -2),
pentru ca sistemul să poată regla fin puterea şi temperatura.
Condiţia 2
-2 -1
Atunci când au fost selectate toate funcţiile necesare, zonele disponibile
sunt afişate pe ecran şi va trebui să o alegeţi pe cea pe care doriţi să gătiţi.
Conform indicaţiilor din figură, este important ca, în timpul preparării
asistate, cratiţa să fie poziţionată întotdeauna pe două zone, pentru a acoperi
ambele cercuri. În acest scop, sunt afişate pe ecran zonele considerate deja
ca fiind alipite.
(Singura excepţie este funcţia moka, pentru care va fi recomandată o
singură zonă pentru utilizare).
0
+1 +2
2
Nivel putere normal
Setaţi timpul de gătit
ok
ADĂUGAŢI VASUL
După finalizarea câtorva etape, dacă apăsaţi pe durata de preparare sau
butonul „ ”, rularea funcţiei va lua sfârşit.
Distracție
plăcută!
Special
ADĂUGAŢI VASUL
Special
11
Ghid de utilizare şi întreţinere
Acest tabel prezintă un rezumat al procesului de navigare prin toate metodele de
preparare asistată, precum şi categoriile de produse, metodele de preparare şi,
dacă este cazul, metodele de preparare cu reţete complete.
Tabelul nu include toate detaliile necesare legate de cantităţi sau alte setări, care
ar putea fi solicitate în momentul selectării metodelor de preparare.
Metode de preparare posibile
CLASA DE ALIMENTE
METODĂ DE PREPARARE
Carne/pasăre
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere, prăjire
Peşte
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere, prăjire
Legume
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere, prăjire
Sosuri, supe
Sosuri (sotare, fierbere înăbuşită, bechamel)
Supe (sotare, fierbere înăbuşită, supe cremă)
Desert
Şarlotă, panna cotta, ciocolată topită, clătite,
budincă de orez
Ouă
Ouă prăjite, omletă, fierbere (ouă fierte, ouă fierte moi),
frittata, ouă jumări
Brânză
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fondue
Paste şi orez
Fierbere, prăjire la tigaie, orez
Băuturi
Fierbere la foc mic (lapte), apă (fierbere, fierbere la foc mic),
moca
Personalizat
Fierbere, frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere la foc mic,
topire
TOPIRE
Metodă de preparare ideală pentru creşterea sau menţinerea temperaturilor
adecvate pentru topirea sau dezgheţarea alimentelor, cum ar fi ciocolata, untul
sau, în general, metode de preparare mai delicate (de exemplu, pentru şarlotă,
smântână), prevenind lipirea oricărui ingredient de partea inferioară a vasului de
gătit.
FIERBERE ÎNĂBUŞITĂ
Metodă de preparare ideală pentru creşterea sau menţinerea temperaturilor
adecvate pentru prepararea şi evaporarea lentă a lichidelor, pentru metode
de preparare care necesită durate de preparare lungi, sosuri, supe, bulion şi, în
general, reţete care necesită fierberea lichidelor la temperatură redusă.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele „+” şi „−” de pe
afişaj.
Calitatea şi tipul de oală pot afecta rezultatele sau duratele de preparare.
FIERBERE*
Metodă de preparare ideală pentru încălzirea apei şi întreţinerea fierberii odată ce
s-a ajuns la punctul de fierbere, prevenind vărsarea lichidelor şi consumul inutil de
energie. Atunci când apa începe să fiarbă, plita afişează un avertisment şi emite o
alarmă. Adăugaţi sare şi mirodenii numai după ce a fost emisă alarma.
Când această funcţie este activă, sistemul vă informează dacă oala aşezată pe plită
este goală din greşeală (nu conţine apă) sau dacă apa s-a evaporat prin fierbere.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele „+” şi „−” de pe
afişaj.
Calitatea şi tipul de oală pot afecta rezultatele sau duratele de preparare.
PRĂJIRE LA TIGAIE*
Metodă de preparare ideală pentru creşterea sau menţinerea temperaturilor
adecvate pentru toate metodele de preparare care necesită utilizarea unei tigăi
cu ingrediente, cum ar fi ceapă tocată (cu până la un centimetru de ulei) sau cu un
accesoriu gol pentru prepararea rapidă a alimentelor, a tipurilor de carne şi pentru
sotarea legumelor.
Odată ce cratiţa este aşezată pe plită şi ingredientele de dimensiuni mari sunt
introduse, plita începe etapa de preîncălzire. Este afişat un avertisment şi este
emisă o alarmă pentru a indica momentul exact în care trebuie adăugate
alimentele, în funcţie de categoria de alimente selectată.
În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul continuă
12
să încălzească accesoriul la un nivel controlat, prevenind supraîncălzirea cratiţei
sau a ingredientelor şi evitând consumul inutil de energie.
În mod ideal, funcţia ar trebui utilizată cu vasul de gătit şi ingredientele la
temperatura camerei, folosind accesoriul corespunzător.
Nu utilizaţi capacul în timpul etapei de preîncălzire.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele „+” şi „−” de pe
afişaj.
FRIGERE LA GRĂTAR*
Metodă de preparare ideală pentru creşterea sau menţinerea temperaturilor
adecvate pentru toate metodele de preparare care necesită utilizarea grătarului
de sârmă, pentru carne, peşte, legume şi brânză.
Odată poziţionat grătarul de sârmă, plita începe etapa de preîncălzire. Este
afişat un avertisment şi este emisă o alarmă pentru a indica momentul exact în
care trebuie adăugate alimentele, în funcţie de categoria de alimente selectată.
În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul continuă
să încălzească accesoriul la un nivel controlat, prevenind supraîncălzirea
grătarului de sârmă şi evitând consumul inutil de energie.
În mod ideal, această funcţie trebuie utilizată cu grătarul de sârmă la
temperatura camerei.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele „+” şi „−” de pe
afişaj.
Dacă nu utilizaţi grătarul de sârmă conceput în acest scop, acordaţi atenţie
deosebită atunci când utilizaţi pentru prima dată funcţia Grill, deoarece
calitatea bazei vasului de gătit poate afecta durata de preîncălzire şi accesoriile
cu bază foarte subţire pot atinge temperaturi foarte înalte într-un timp foarte
scurt.
PRĂJIRE*
Metodă de preparare ideală pentru creşterea sau menţinerea temperaturilor
adecvate pentru toate metodele de preparare care necesită introducerea
completă a alimentelor în ulei, indiferent dacă produsele alimentare sunt
proaspete sau congelate.
Odată ce cratiţa este aşezată pe plită şi ingredientele au fost adăugate, plita
începe etapa de preîncălzire.
Este afişat un avertisment şi este emisă o alarmă pentru a indica momentul
exact în care trebuie adăugate alimentele, în funcţie de categoria de alimente
selectată.
În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul continuă
să încălzească accesoriul la un nivel controlat, prevenind supraîncălzirea cratiţei
şi a ingredientelor şi evitând consumul inutil de energie.
În mod ideal, funcţia ar trebui utilizată cu vasul de gătit şi ingredientele la
temperatura camerei, folosind accesoriul corespunzător.
Nu utilizaţi capacul în timpul etapei de preîncălzire.
Se recomandă să utilizaţi uleiuri adecvate pentru prăjire atunci când gătiţi cu
această funcţie, de exemplu, uleiuri vegetale de diverse tipuri. Atunci când
utilizaţi uleiuri diferite, supravegheaţi întotdeauna procesul de preparare la
prima utilizare a acestora.
Se recomandă utilizarea zonelor de gătit frontale, pentru un control optim al
vitezei de preparare.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele „+” şi „−” de pe
afişaj.
MOKA*
Această funcţie prepară cafeaua automat. Ciclul de încălzire poate fi activat
prin selectarea funcţiei din meniu; se va emite un semnal sonor atunci când
prepararea cafelei este finalizată. Funcţia este programată să se oprească
automat, prevenind astfel vărsarea. La prima utilizare a acestei funcţii, verificaţi
întotdeauna dacă sunt îndeplinite condiţiile descrise. În mod ideal, funcţia
ar trebui utilizată cu cafeaua moka şi apa la temperatura camerei, folosind
accesoriul corespunzător.
* Pentru aceste funcţii, se recomandă folosirea accesoriilor corespunzătoare:
• pentru fierbere: WMF SKU: 07.7524.6380
• pentru prăjirea la tigaie: WMF SKU: 05.7528.4021
• pentru frigerea la grătar: WMF SKU: 05.7650.4291
• pentru prăjire: WMF SKU: 07.7520.6380
• pentru Moka, Bialetti: ESPRESSOR MOKA INDUCŢIE 3TZ DE ANTRACIT
Vă rugăm să reţineţi: Încercaţi să nu mişcaţi oala sau cratiţa în primul minut de
încălzire, pentru a permite plitei să funcţioneze în mod optim.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
FUNCŢII SPECIALE
Prin apăsarea butonului „
Control.
”, puteţi activa funcţiile Flexifull şi Chef
CHEF CONTROL
Această funcţie împarte plita în trei zone de gătit, activându-le simultan
la un nivel de putere presetat. Funcţia vă permite să mutaţi oalele de pe
o zonă pe alta, astfel încât să puteţi continua prepararea la temperaturi
diferite fără a influenţa nivelul de putere selectat.
+
+
+
FLEXIFULL
Această funcţie vă permite să utilizaţi întreaga plită ca o zonă de gătit
simplă.
Selectaţi modul special
+
Pentru a activa funcţia Flexifull:
1. Aşezaţi oala în poziţie.
(Aceasta poate fi poziţionată şi ulterior.)
2. Apăsaţi butonul „ ” şi selectaţi funcţia Flexifull.
3. Setaţi nivelul de putere dorit.
4. Apăsaţi butonul „Start”.
Nivelul de putere setat apare pe afişaj.
5. Dacă doriţi să adăugaţi mai multe vase de gătit, utilizaţi comanda
„adăugaţi vasul”.
6. Pentru a părăsi această funcţie, apăsaţi „IEŞIRE”.
FlexiFull
+
+
+
+
Chef Control
Special
ADĂUGAŢI VASUL
Ridicată
Scăzut
Medie
IEŞIRE
ADĂUGAŢI VASUL
Selectaţi modul special
FlexiFull
+
+
+
+
Chef Control
Special
ADĂUGAŢI VASUL
1 2
3
IEŞIRE
3
4 5
BOOST
ADĂUGAŢI VASUL
START
ADĂUGAŢI VASUL
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
NIVEL DE PUTERE
Nivel de putere
max.
Boost
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Putere
zero
TIP DE PREPARARE
UTILIZARE RECOMANDATĂ
Indicaţiile completează experienţa şi obiceiurile dumneavoastră culinare
Încălzire rapidă
Ideală pentru creşterea rapidă a temperaturii alimentelor în scopul fierberii
rapide (a apei) sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor pentru gătit.
Prăjire, fierbere
Ideală pentru a rumeni, a căli, a prăji produse congelate, a fierbe rapid lichidele.
Rumenire, prăjire uşoară,
fierbere, frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea, a coace şi a frige la grătar.
Rumenire, preparare,
fierbere înăbuşită, prăjire
uşoară, frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar,
şi a preîncălzi accesoriile.
Preparare, înăbuşire, prăjire
uşoară, frigere la grătar,
preparare până la obţinerea
unei texturi cremoase
Ideală pentru a înăbuşi, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar
(pentru perioade îndelungate de timp).
Preparare, fierbere la foc mic,
îngroşare, obţinerea unei
texturi cremoase
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fripturi, peşte)
cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte) şi obţinerea unei texturi cremoase
a pastelor făinoase.
IIdeală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de
1 litru: orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte).
Topire, decongelare
Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata,
pentru a decongela produse de mici dimensiuni.
Menţinerea la cald a alimentelor,
obţinerea unei texturi cremoase
pentru rizoto
Ideală pentru a menţine la cald porţii mici de mâncare, a căror preparare abia
s-a terminat, pentru menţinerea la temperatura adecvată a felurilor
de mâncare gata pentru a fi servite şi pentru a condimenta rizoto
-
Plită în modul Standby sau Oprit (este posibil să existe căldură reziduală
la finalizarea etapei de preparare, semnalată prin afişarea literei „Hot”).
13
Ghid de utilizare şi întreţinere
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
!
AVERTISMENT
• Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
• Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că zonele de gătit sunt dezactivate şi că indicatorul de căldură reziduală "
afişat.
Important:
• Nu utilizaţi bureţi abrazivi sau din sârmă deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa din sticlă.
• După fiecare utilizare, curăţaţi plita (după ce s-a răcit) pentru a
elimina depunerile şi petele cauzate de resturile de mâncare.
• Zahărul şi alimentele cu un conţinut ridicat de zaharuri deteriorează
plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
• Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafaţa de sticlă.
• Folosiţi o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau
produse speciale pentru curăţarea plitei (respectaţi instrucţiunile
producătorului).
• Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea
sau vibrarea vaselor de gătit.
• Uscaţi temeinic plita după ce o curăţaţi.
FIERBINTE
" nu este
Dacă apare sigla iXelium™ pe sticlă, înseamnă că plita a fost tratată cu
tehnologia iXelium™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool, care asigură
rezultate de curăţare perfecte şi menţine suprafaţa plitei strălucitoare
pentru mai mult timp.
Pentru a curăţa plitele iXelium™, urmaţi recomandările de mai jos:
• Folosiţi o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă
sau cu detergent universal pentru suprafeţe din sticlă.
• Pentru rezultate optime, lăsaţi o lavetă umedă pe suprafaţa din sticlă
a plitei timp de câteva minute.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE LEGATE DE Wi-Fi
Ce protocoale WiFi sunt suportate?
În ţările europene, adaptorul WiFi instalat suportă WiFi b/g/n.
Ce setări trebuie configurate în software-ul routerului?
Este necesară efectuarea următoarelor setări ale routerului: 2,4 GHz
activat, WiFi b/g/n, DHCP şi NAT activat.
Ce versiune de WPS este suportată?
WPS 2.0 sau o versiune ulterioară. Consultaţi documentaţia din dotarea
routerului.
Există diferenţe la utilizarea unui smartphone (sau a unei tablete)
cu sistem de operare Android sau iOS?
Puteţi utiliza orice sistem de operare preferaţi, nu există diferenţe.
Pot să utilizez partajarea conexiunii mobile la internet 3G în locul
unui router?
Da, însă serviciile cloud sunt concepute pentru dispozitive conectate
permanent.
Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă conexiunea mea la
internetul de la domiciliu este funcţională, iar funcţionalitatea fără
fir este activată?
Puteţi căuta reţeaua dumneavoastră pe dispozitivul inteligent.
Dezactivaţi toate celelalte conexiuni de date înainte de a încerca.
Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă aparatul este
conectat la reţeaua fără fir de la domiciliu?
Accesaţi configuraţia routerului dumneavoastră (consultaţi manualul
routerului) şi verificaţi dacă adresa MAC a aparatului apare pe pagina cu
lista de dispozitive fără fir conectate.
Unde pot să găsesc adresa MAC a aparatului?
Apăsaţi pe „Settings” (Setări), apoi atingeţi pictograma WiFi sau uitaţivă la aparatul dumneavoastră: Există o etichetă pe care sunt afişate
adresele SAID şi MAC. Adresa MAC constă dintr-o combinaţie de cifre şi
litere care începe cu „88:e7”.
Cum pot verifica dacă funcţionalitatea fără fir a aparatului este
activată?
Folosind dispozitivul dumneavoastră inteligent şi aplicaţia 6th Sense
Live, puteţi verifica dacă reţeaua aparatului este vizibilă şi conectată la
cloud.
Există modalităţi de a împiedica semnalul să ajungă la aparat?
Verificaţi dacă dispozitivele conectate utilizează întreaga lăţime a benzii
de internet.
Asiguraţi-vă că dispozitivele dumneavoastră conectate la WiFi nu
depăşesc numărul maxim permis de router.
La ce distanţă trebuie să se afle routerul de aparat?
În mod normal, semnalul WiFi este suficient de puternic pentru a acoperi
14
mai multe încăperi, însă contează foarte mult şi materialul din care sunt
construiţi pereţii. Puteţi verifica puterea semnalului amplasând un
dispozitiv inteligent lângă aparat.
Ce pot să fac în cazul în care conexiunea mea fără fir nu ajunge la
aparat?
Puteţi utiliza dispozitive speciale pentru a extinde acoperirea WiFi
de domiciliu, precum puncte de acces, repetoare de semnal WiFi sau
adaptoare Powerline (neincluse împreună cu aparatul).
Cum pot afla numele şi parola reţelei mele fără fir?
Consultaţi documentaţia din dotarea routerului. De obicei, pe router
există un autocolant care prezintă informaţiile de care aveţi nevoie
pentru a accesa pagina de setare a dispozitivului, folosind un dispozitiv
conectat.
Cum procedez în cazul în care routerul meu utilizează un canal WiFi
de la vecini?
Faceţi tot posibilul ca routerul să utilizeze propriul canal WiFi de domiciliu.
Ce pot face dacă
apare pe afişaj sau dacă aparatul nu poate să
stabilească o conexiune stabilă cu routerul de domiciliu?
Aparatul a fost conectat cu succes la router, dar nu poate să se conecteze
la internet. Pentru a conecta aparatul la internet, trebuie să verificaţi
setările routerului şi/sau ale purtătorului.
Setările routerului: NAT trebuie să fie activat, paravanul de protecţie şi DHCP
trebuie să fie configurate corespunzător. Criptarea parolei suportată: WEP,
WPA, WPA2. Pentru a încerca un tip diferit de criptare, vă rugăm să consultaţi
manualul routerului.
Setările purtătorului: Dacă furnizorul dumneavoastră de servicii de internet
a stabilit numărul de adrese MAC ce se pot conecta la internet, probabil că
nu veţi putea să conectaţi aparatul la cloud. Adresa MAC a dispozitivului
este identificatorul său unic. Vă rugăm să solicitaţi furnizorului de internet
informaţii despre modul de conectare la internet a altor dispozitive decât
computerele.
Cum pot verifica dacă datele sunt transmise?
După configurarea reţelei, opriţi alimentarea, aşteptaţi 20 de secunde,
după care porniţi alimentarea aparatului: Verificaţi dacă aplicaţia indică
starea UI a aparatului.
Pentru unele setări, durează câteva secunde înainte ca acestea să fie afişate
în aplicaţie.
Cum să procedez dacă vreau să îmi schimb contul Whirlpool, dar să
păstrez celelalte aparate conectate?
Puteţi crea un cont nou, dar nu uitaţi să eliminaţi asocierea aparatelor
dumneavoastră la contul vechi înainte de a le asocia contului nou.
Mi-am schimbat routerul, ce trebuie să fac?
Puteţi să păstraţi aceleaşi setări (numele şi parola reţelei) sau să ştergeţi
setările anterioare de la aparat şi să configuraţi din nou setările.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
•
•
•
Controlaţi să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Dacă, după utilizarea plitei, nu reuşiţi să o dezactivaţi, deconectaţi-o
de la reţeaua dumneavoastră de alimentare cu energie electrică.
Dacă, atunci când porniţi plita, pe afişaj apar coduri alfanumerice,
consultaţi tabelul următor pentru instrucţiuni.
Cod de eroare
Descriere
Posibile cauze
Soluţie
C81, C82
Zona comenzilor se stinge din cauza
temperaturii prea ridicate.
Temperatura internă a părţilor
electronice este foarte ridicată.
Aşteptaţi ca plita să se răcească
înainte de a o folosi din nou.
F02, F04
Conexiunea plitei nu are
voltajul corect.
Senzorul detectează o tensiune
diferită de cea de conexiune.
Deconectaţi plita de la reţea şi
controlaţi conexiunea.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Deconectaţi plita de la reţeaua electrică. Aşteptaţi câteva secunde, apoi reconectaţi plita la reţeaua de alimentare
cu energie electrică. Dacă problema persistă, apelaţi centrul de service şi specificaţi codul de eroare care apare pe afişaj.
SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
În timpul funcţionării normale, plitele cu inducţie pot emite diverse
sunete, precum şuierat sau scârţâit. De apt, aceste zgomote provin
de la accesoriile pentru gătit şi sunt legate de caracteristicile părţilor
inferioare ale cratiţelor (de exemplu, atunci când părţile inferioare sunt
realizate din straturi diferite de material sau sunt neregulate).
Aceste zgomote pot varia în funcţie de tipul de accesorii pentru gătit
folosite şi de cantitatea de alimente conţinută şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
PREPARARE VERIFICATĂ
Tabelul de mai jos a fost creat special pentru a permite organismelor de
control să folosească produsele noastre.
Proces de preparare verificat
Poziţii de preparare verificate
Distribuţia căldurii, testată pentru preparare „Clătite”
conform EN 60350-2 §7.3
Performanţa căldurii, testată pentru preparare „Cartofi prăjiţi”
conform EN 60350-2 §7.4
Topire şi menţinere la cald, testate pentru preparare „ciocolată”
Fierbere înăbuşită, testată pentru preparare „budincă de orez”
PROIECTARE ECOLOGICĂ: Testul a fost efectuat în conformitate cu normele, selectând toate zonele de gătit ale plitei pentru a forma o zonă unică sau
utilizând funcţia FlexiFull.
15
Ghid de utilizare şi întreţinere
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR.
2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul pentru a verifica dacă
defecţiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAŢI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanţie sau urmaţi instrucţiunile de pe site-ul web www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
numărul de service (numărul care se găseşte după cuvântul "Service"
de pe plăcuţa cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
•
•
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactaţi un
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanţia că se folosesc piese de schimb originale şi că reparaţiile vor fi
executate corect).
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising