Indesit | YT CM08 8B EU | Setup and user guide | Indesit YT CM08 8B EU Korisnički vodič

Indesit YT CM08 8B EU Korisnički vodič
HR
Kratki vodič
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA INDESIT.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.indesit.eu/register
Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.
UPRAVLJAČKA PLOČA
On/Off (Ako se dulje pritisne: Reset)
Ručica programa
Start/Pauza (Start: led lampica stalno svijetli. Pauza:
led lampica treperi)
4 Push & GO
1
2
3
Opcijske tipke*
5 Odgoda starta
6 Protiv gužvanja
7 Zaključanex tipke
1
3h
6h
9h
5
4
6
2
3
7
3”
*Napomena: umjesto ikona, neki modeli će možda imati potpuno ispisane riječi
INDIKATORI
Start delay
08-05-2017
Faza ciklusa:
Sušenje
- Hlađenje - END Kraj ciklusa
Isti indikatori faze ciklusa, ako trepere, ukazuju na odgodu pokretanja postavljenog programa.
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
Isprazniti spremnik za vodu
Očistiti filtar vrata
Očistiti donji filtar
Gentle/crease care
Key lock
PRVA UPOTREBA
PUSH & GO
Provjerite i je li spremnik vode ispravno umetnut. Provjerite je li
odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice ispravno
pričvršćeno bilo na spremnik vode (pogledajte sliku) ili na sustav
odvoda u domaćinstvu.
Ova funkcija omogućuje pokretanje nekog ciklusa, nakon uključenja
stroja, bez aktiviranja bilo kojeg drugog gumba i/ili ručice (u
1
protivnom, program Push & Go bit će deaktiviran).
Uvijek je potrebno slijediti korake 1 2 i 3 svakodnevne
upotrebe.
3h 6h 9h
Za pokretanje ciklusa Push & GO držite pritisnutim gumb. Upaljena
5 je idealan za
kontrolna lampica označava da je ciklus pokrenut. Ciklus
4
pamučno i sintetičko rublje. Maks. punjenje 4 kg (Trajanje ciklusa 100’).
Ako se vrata otvore tijekom ciklusa, za njegovo ponovno
6 pokretanje,
potrebno je zatvoriti vrata i pritisnuti gumb START/PAUZA. Taj
3
program ne omogućuje
postavke dodatnih opcija. 7
2
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Ovdje opisane mjere omogućuju održavanje uređaja u
OPTIMALNOM stanju. Ne zaboravite isprazniti spremnik
nakon svakog ciklusa sušenja. Ne zaboravite očistiti filtre
nakon svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odjeljak Čišćenje i
održavanje)
1. Otvorite vrata i unesite rublje; pridržavajte se uputstava na
etiketama odjeće i maksimalnih kapaciteta punjenja navedenih u
odjeljku programa. Džepovi trebaju biti ispražnjeni. Provjerite da
se rublje nije zaglavilo između vrata i filtra vrata.
2. Zatvorite vrata.
3. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
4. Odaberite program ovisno o vrsti rublja.
5. Odaberite opcije ako je potrebno.
6. Za početak ciklusa pritisnite gumb Start/Pauza.
7. Kraj ciklusa sušenja označen je zvučnim signalom. Indikator na
08-05-2017
upravljačkoj ploči označava
kraj ciklusa. Odmah izvadite rublje,
kako bi se smanjilo gužvanje.
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
8. Isključite stroj pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje,
otvorite vrata i izvadite rublje. Ako se stroj ne isključi ručno,
otprilike nakon 15 minuta od kraja ciklusa, uređaj se automatski
isključuje radi uštede energije.
U slučaju da se ovaj zadnji korak ne izvrši odmah, neki strojevi i/
ili neki programi/opcije opremljeni su sustavom protiv gužvanja.
Tijekom nekoliko sati po završetku sušenja, bubanj sušilice
povremeno se okreće kako bi se spriječilo gužvanje.
U slučaju prekida električne struje, potrebno je pritisnuti gumb
Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
3”
OTVARANJE VRATA TIJEKOM CIKLUSA
Moguće je otvoriti vrata tijekom rada. Nakon ponovnog zatvaranja
vrata, potrebno je ponovno pritisnuti gumb Start/Pauza kako bi se
sušilica ponovno pustila u rad.
Key lock
*MAK. PUNJENJE 8 Kg
(Suho punjenje)
3h
6h
1
9h
Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete
xxxx
ETIKETE O ODRŽAVANJU
preuzeti tako da:
5
4
•
posjetite naše web-mjesto docs.indesit.eu
Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put
•
upotrebom QR koda
stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći
simboli.
6
•
Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se
Može se na
staviti
u sušilicu
obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene
identifi
kacijskoj rublja.
pločici proizvoda.
3
2
7
xxxxxxxxxxxx
Ne može se sušiti u sušilici rublja.
Sušiti na visokoj temperaturi.
Sušiti na niskoj temperaturi.
3”
Trajanje ovih programa ovisi o količini punjenja, vrsti tkanine,
brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija.
U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na
upravljačkoj ploči. Preostalo vrijeme neprekidno se prati i
mijenja tijekom ciklusa sušenja kako bi se prikazala najbolja
moguća procjena.
PROGRAMI
Mješovito
kg 4 Vrijeme 130'
Ovaj program idealan je za zajedničko sušenje pamuka i
sintetike.
Pamuk
OPCIJSKI GUMBI
Ovi gumbi koriste se za personaliziranje odabranog programa
prema vlastitim potrebama.
Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije nisu
kompatibilne s drugim, prethodno postavljenim opcijama.
Nekompatibilnost je označena zvučnim signalom i/ili trepćućim
indikatorima. Ako je opcija dostupna, indikator odabrane opcije
ostaje upaljen. Neke opcije mogu ostati u memoriji programa
ako su bile odabrane kod prethodnog sušenja.
OPCIJE
Nakon odabira programa moguće je postaviti različite opcije,
ako je potrebno.
extra Ekstra Suho
Mak. punjenje* Vrijeme 150'
Program prikladan za sušenje pamučnog rublja spremnog za
nošenje.
Suho Za Ormar Mak. punjenje* Vrijeme 130'
Omogućuje sušenje pamučnog rublja i njihovo spremanje
odmah u ormar (Konfiguracija standard/početno
predefinirana).
Suho Za Peglanje Mak. punjenje* Vrijeme 110'
Sušenje pamučnog rublja. Osmišljen kao pomoć u peglanju
odmah nakon kraja ciklusa.
Odgoda starta
Ova opcija omogućuje postavljanje odgode u odnosu na
početak ciklusa.
Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili željenu
odgodu. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće
odabrati, dodatni pritisak gumba vrši resetiranje opcije. Indikator
na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira. Nakon
pritiska na gumb Start/Pauza: stroj signalizira preostalo vrijeme do
pokretanje ciklusa.
U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno
pritisnuti gumb Start/Pauza.
Sintetika
Zaključanex tipke
Ova opcija čini nedostupnima sve komande stroja, osim
gumba za uključivanje/isključivanje (On/Off).
S uključenim strojem:
• za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se
ne upali odgovarajući indikator.
• za deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok
se ne ugasi odgovarajući indikator.
Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
memoriji.
Suho Za Ormar
kg 4 Vrijeme 90'
Za sušenje sintetičkog rublja i njegovo izravno spremanje u
ormar.
Suho Za Peglanje
kg 4 Vrijeme 77'
Sušenje sintetičkog rublja. Osmišljen kao pomoć u peglanju
odmah nakon kraja ciklusa.
Košulje
kg 3 Vrijeme 70'
Ovaj program namijenjen je košuljama od pamuka ili
mješavine pamuka/sintetike.
Osvježavanje Kratki program prikladan za osvježavanje vlakana i rublja
unošenjem svježeg zraka. Ne koristiti na vlažnom rublju.
Može se koristiti za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je učinkovitiji
na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.
Specijalni
Nježno Pranje
kg 2 Vrijeme 45'
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.
Wool kg 1 Vrijeme 100'
Za sušenje vunenog rublja. Prije sušenja, preporučuje se
okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni,
ostavite da se prirodno osuše.
Sport
kg 4 Vrijeme 90'
Za sušenje sportske odjeće od sintetike ili mješavine pamuka.
Vrijeme Sušenja
Ovi programi mogu se koristiti ako se želi postaviti vrijeme
sušenja.
Protiv gužvanja
Na kraju ciklusa, ova opcija dodaje tretman protiv gužvanja
periodičnim okretanjem bubnja (trajanje do 10 sati). Posebno
je preporučljiva kad nemate mogućnost izvaditi rublje odmah
nakon sušenja. Ako se ova opcija koristi u kombinaciji s odgodom
startom, tretman protiv gužvanja bit će dodat i fazi odgode starta.
Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
memoriji.
HR
Kratki vodič
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA INDESIT.
Filtri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija
ČIŠĆENJE
I ODRŽAVANJE
Kako bismo
vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
je skupljanje
koje upute
se stvaraju
tijekom sušenja.
U
registrirajte
svoj
uređaj
na
adresi
Pažljivo
pročitajte dlačica
sigurnosne
prije upotrebe
uređaja.
Tijekomwww.indesit.eu/register
operacija čišćenja i održavanja iskopčajte sušilicu iz slučaju
začepljenja filtara, protok zraka u unutrašnjosti
električne mreže.
sušilice se ozbiljno ugrožava: vrijeme sušenja se produžuje,
Spremnik vode ispraznite nakon svakog ciklusa (vidi sliku povećava se potrošnja energije i može doći do pojave
A).
oštećenja na sušilici. Ako se ovi postupci neispravno vrše,
Izvucite spremnik iz sušilice i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi sušilica se možda neće pokrenuti.
odgovarajući odvod i potom ga ispravno vratite na mjesto. Nemojte
koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili posudu u sjedište.
PRIJEVOZ I RUKOVANJE
Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa (vidi slike B).
Sušilicu nikada ne podižite držeći je za radnu površinu.
Izvucite filtar i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Radi 1. Iskopčajte kabel sušilice.
optimalnog rada, osušite sve filtre prije njihovog vraćanja na 2. Provjerite jesu li vrata i spremnik za vodu ispravno zatvoreni.
mjesto ugradnje. Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno 3. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav odvoda, ponovno
učvrstite odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice (pogledajte
vratili filtar u sjedište.
Vodič za postavljanje).
Uklanjanje filtar vrata:
1. Otvorite vrata i povucite filtra prema gore.
2. Otvorite filtar i očistite sve njegove dijelove od dlačica. Ispravno
ga vratite na mjesto; uvjerite se da je filtra potpuno umetnut do
brtve sušilice.
Potrošnja energije
Donji filtar očistite kad se upali odgovarajući indikator
Isključeni režim (Po) - Watt
0.50
(vidi slike C).
Uključeni režim (Pl) - Watt
1.00
Izvucite filtar i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Ipak
Programi
Kg
kWh
Minute
preporučujemo da očistite ovaj filtar nakon svakog ciklusa
8
4.76
130
Eko Pamuk*
kako biste optimizirali učinkovitost sušilice. Nemojte koristiti
sušilicu ako niste prethodno vratili filtar u sjedište.
4
2.47
70
Eko Pamuk
Uklanjanje donjeg filtra i kondenzatora
Sintetika
4
1.83
90
1. Otvorite donja vrata
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filtar
* Referentni program za oznaku s energetskim podacima; ovaj
program primjeren je za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog
3. Otvorite stražnju stijenku filtra i uklonite eventualne dlačice s
rublja i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije
unutarnje površine mrežice.
za sušenje mokrog pamučnog rublja. (Konfiguracija standard/
4. Očistite komoru donjeg filtra (u stroju može ostati neznatna
početno predefinirana).
količina vode; to je normalno).
5a. Otprilike na svaka 3 mjeseca potrebno je očistiti sakupljač
kondenzata (slika D), koji se nalazi iza donjeg filtra.
5b. Treba oboriti poluge koje stoje na stranama kondenzatora.
Pošto izvadite kondenzator, operite ga pod tekućom vodom.
5c. Vratite kondenzator na mjesto i podignite polugice.
6. Ponovno zatvorite stražnju stijenku donjeg filtra i vratite ga u
sjedište provjeravajući je li se savršeno uklopio.
7. Spustite ručicu filtra i zatvorite donja vrata.
8. Uvjerite se da je dovod zraka slobodan.
OPIS PROIZVODA
1.
2.
3.
4.
Spremnik vode
Dovod zraka
Donji filtar i kondenzatora
Filtar vrata
A
1
C
B
D
Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete
preuzeti tako da:
•
posjetite naše web-mjesto docs.indesit.eu
•
upotrebom QR
4 koda
•
Možete i kontaktirati naš postprodajni2servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se
obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
HR
Kratki vodič
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA INDESIT.
Kako bismo
vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
PROBLEMI
I RJEŠENJA
registrirajte svoj uređaj na adresi
Pažljivo
pročitajte
sigurnosne
upute
prije male
upotrebe
uređaja.
U slučaju
neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite
sljedeću
tabelu.
Neispravnosti
su često
i mogu
se riješiti za
www.indesit.eu/register
nekoliko minuta.
Neispravnost
Mogući uzrok
Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.
Sušilica se ne
Električna utičnica je u kvaru
hetics uključuje
Došlo je do prekida električne struje.
otton
Vrata su otvorena
hetics
Crease
Care
Postavljena je odgoda pokretanja ciklusa.
licate
Sušilica se ne
pokreće
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
DEMO
Rješenje
Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
Probajte priključiti neki drugi kućanski aparat u istu utičnicu. Ne
koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su
adapteri ili produžni kabeli
Sačekajte ponovno uspostavljenje električne struje.
Zatvorite vrata
Na strojevima s ovom funkcijom: sačekajte kraj postavljenog odgoda
ili isključite stroj kako biste ga resetirali. Pogledajte odjeljak Opcije.
Sound
Nije pritisnut gumb Start/Pauza
za pokretanje
3 sec
programa
Pritisnite gumb Start/Pauza
Na strojevima opremljenima funkcijom
Zaključane tipke, postoji ova opcija.
Pogledajte odjeljak Opcije, ako postoji funkcija Zaključane tipke,
onemogućite opciju. Isključenje stroja nije dovoljno za uklanjanje ove
opcije
Drying
Time
Start
delay
Memo
Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.
Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane postupke.
Postavljeni program, vrijeme i/ili razina sušenja Pogledajte odjeljak Programi i opcije kako biste pronašli program i
ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja
sušilicu.
Izvršite ciklus pranja s većim brojem okretaja centrifuge kako bi se
Odjeća je previše mokra
uklonila što veća količina vode.
Pogledajte
odjeljak Programi kako biste provjerili maksimalnu
Sušilica je možda previše napunjena
napunjenost za svaki program.
U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti gumb Start/
Program nije
Možda je došlo do prekida električne struje.
završen.
Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Upaljeni ili trepćući indikatori
Vrijeme sušenja
je jako dugo
Spremnik vode Spremnik vode je pun
Ispraznite spremnik vode. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Filtar vrata i/ili
donji filtar *
Neispravnost u protoku zraka potrebnog za rad
stroja
Očistite filtar vrata, donji filtar i provjerite je li dovod zraka slobodan.
Ako se ovi postupci neispravno vrše, može doći do oštećenja sušilice.
Donji filtar*
Potrebno je očistiti donji filtar
Izvršiti čišćenje donjeg filtra. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Isključite DEMO (pokazni) način rada. Sljedeće postupke treba izvršiti
Alcuni
LED
lampice
lampeggiano
koje(pokaznom)
istovremeno
contemporaneamente
trepere
označavaju
segnalano
neispravnost.
un'anomalia.
postupke
ettuare opisane
le
operazioni
na
ovoj
descritte
stranici.
questa
redoslijedom
bezIzvršite
pauza. Eff
Sačekajte
i potom
isključite
stroj.in
Pritisnite
Sušilica
jeled
u DEMO
načinu
rada.
Ciklus
traje
pagina.
Isključite
sušilicu
i iskopčajte je iz električne mreže.
Odmah
otvoritedok
vrata
ičujete
izvadite
rublje,
kako bi toplina izašla.
d dry +
gumb
Start/Pauza
ne
zvučni
signal.
DEMO
indikator
je
upaljen.
nekoliko minuta.
Spegnere otprilike
Sačekajte
l'asciugatrice
jedane sat.
staccarla
Priključite
dallasušilicu
rete elettrica.
na
električnu
Aprire
subito
mrežu,
lonapunite
sportello
jeed
rubljem
estrarre
i ponovno
la biancheria,
pokrenite
ingasi.
modo
ciklus
che
Ponovo
uključite
stroj.
Indikator
„DEMO”
treperi
i potom
se
ard dry
il calore possa dissiparsi. Attendere per circa un'ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria
sušenja.
Isključite
sušilicu
i
iskopčajte
je
iz
električne
mreže.
Odmah
otvorite
e riavviare il ciclo di asciugatura.
vrata i izvadite rublje, kako bi toplina izašla. Sačekajte otprilike 15
ger dry Prisutnost
minuta. Priključite sušilicu na električnu mrežu, napunite je rubljem i
simbola
on dry francuskog
ponovno
sušenja.enalazaslonu,
Senzori
stroja
otkrili
suriješi,
neku
neispravnost.
Se il se
Ako
problema
problem
persiste,
ne
contattare
obratite
seil servisu
Servizioi Assistenza
saopćite
slova
e pokrenite
comunicare
i brojeveciklus
koji
il numero
trepere
posizione
nadei
primjer:
led che
se problem ne riješi, obratite se servisu i navedite slova i
ključa označava
lampeggiano.
Prva
i druga LED lampica vodoravnih svjetlosnihAko
indikatora.
hetics neispravnost.
brojeve koji trepere na zaslonu.
Esempio:
Prva LED lampica okomitih opcijskih tipki.
Na di
primjer
ard dry
Primo e secondo led in orizzontale degli indicatori
allarme.F3 i E2
Primo
led
in
verticale
dei
tasti
opzione.
ger dry
otton DEMO
on dry
*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete
preuzeti tako da:
•
posjetite naše web-mjesto docs.indesit.eu
•
upotrebom QR koda
•
Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se
obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.
hetics
ureds
icates
Start
delay
0
1400
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising