Indesit | YT CM08 8B EU | Setup and user guide | Indesit YT CM08 8B EU Упутство за употребу

Indesit YT CM08 8B EU Упутство за употребу
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte
svoj uređaj na
www.indesit.eu/register
Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.
KONTROLNA TABLA
1
2
3
4
Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)
Dugme birača programa
Start/Pauza (Pokretanje: led-dioda stalno svetli. Pauza: led-dioda trepće)
Push & GO
Opcioni tasteri*
5 Odloženi Start
6 Protiv Gužvanja
7 Blokir Tast
1
3h
6h
9h
5
4
6
2
3
7
3”
*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči
INDIKATORI
Start delay
08-05-2017
Faza ciklusa:
Sušenje
- Hlađenje - END Kraj ciklusa
Isti indikatori faze ciklusa, ako trepću, označavaju odlaganje pokretanja podešenog programa.
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
Ispraznite rezervoar za vodu
Očistite filter vrata
Očistite donji filter
PRVA UPOTREBA
Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen.
Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje
veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za
sušenje veša (videti sliku), ili na vaš kućni kanalizacioni sistem.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Ovdje opisane mere omogućuju održavanje uređaja u
OPTIMALNOM stanju. Ne zaboravite da ispraznite rezervoar
posle svakog ciklusa sušenja. Ne zaboravite da očistite filtere
posle svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odeljak Nega i
održavanje)
1. Otvorite vrata i unesite rublje; pridržavajte se uputstava na
etiketama odeće i maksimalnih kapaciteta punjenja navedenih u
odeljku programa. Džepovi trebaju da budu ispražnjeni. Provjerite
da se rublje nije zaglavilo između vrata i/ili filtera vrata.
2. Zatvorite vrata.
3. Pritisnite dugme za isključivanje/uključivanje.
4. Izaberite program na osnovu vrste rublja
5. Izaberite opcije ako je potrebno.
6. Za početak ciklusa pritisnite dugme Start/Pauza.
7. Kraj ciklusa sušenja je označen zvučnim signalom. Indikator na
08-05-2017
kontrolnoj tabli označava
kraj ciklusa. Odmah izvadite rublje, kako
bi se smanjilo gužvanje.
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
8. Isključite mašinu pritiskom na dugme za isključivanje/uključivanje,
otvorite vrata i izvadite rublje. Ako se mašina ne isključi ručno,
otprilike nakon 15 minuta od kraja ciklusa, uređaj se automatski
isključuje radi uštede energije.
U slučaju da se ovaj zadnji korak ne izvrši odmah, neke mašine /
ili neki programi/opcije opremljeni su sistemom protiv gužvanja.
Tokom nekoliko sati po završetku sušenja, bubanj mašine za sušenje
se povremeno okreće da bi se sprečilo gužvanje.
U slučaju prekida električne struje, potrebno je pritisnuti dugme
Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Gentle/crease care
Key lock
PUSH & GO
Ova funkcija omogućuje pokretanje nekog ciklusa, posle uključenja
mašine, bez aktiviranja bilo kojeg drugog dugmeta i/ili ručice (u 1
protivnom, program Push & Go biće deaktiviran).
3h 6hupotrebe.
9h
Uvek treba slediti korake 1 2 i 3 svakodnevne
Za
pokretanje ciklusa Push & GO držite pritisnuto dugme. Upaljena
5
4
indikatorska lampica označava da je ciklus pokrenut. Ciklus
je idealan
za pamučno i sintetičko rublje. Maks. punjenje 4 kg.
6
(Trajanje ciklusa 100’).
Ako se vrata otvore tokom ciklusa, za njegovo ponovno pokretanje,
3
2
potrebno je zatvoriti
vrata i pritisnuti dugme START/PAUZA.
Taj
7
3”
program ne omogućuje podešavanje dodatnih opcija.
OTVARANJE VRATA TOKOM CIKLUSA
Tokom ciklusa je moguće otvoriti vrata. Nakon što ste ponovo
zatvorili vrata, potrebno je ponovo pritisnuti dugme Start/Pauza da
biste ponovo pustili u rad mašinu za sušenje.
Key lock
*MAX. PUNJENJE 8 Kg
(Suvo punjenje)
3h
6h
1
9h
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
xxxx
ETIKETE ZA ODRŽAVANJE
možete preuzeti:
5
4
Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
u mašinu za sušenje. Sledeći su najčešći simboli:
•
ili pomoću QR koda
6
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
se na
sušiti
u mašini
za kaciju
sušenje.
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru kojaMože
se nalazi
pločici
za identifi
proizvoda.
3
2 se sušiti u mašini za sušenje.
7
Ne sme
xxxxxxxxxxxx
Sušiti na visokoj temperaturi.
Sušiti na niskoj temperaturi.
3”
Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine,
brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih
izabranih opcija. U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je
prikazano na kontrolnoj tabli. Preostalo vreme se neprekidno
prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja
moguća procena.
PROGRAMI
Mešovito
kg 4 Vreme 130'
Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od
pamuka i sintetike.
Pamuk
extra Ekstra suvo
Max. punjenje* Vreme 150'
Program pogodan za sušenje pamučnog rublja spremnog za
nošenje.
Suvo Za Ormar Max. punjenje* Vreme 130'
Omogućuje sušenje pamučnog rublja i njegovo odlaganje
direktno u ormar (Konfiguracija standard/početno
predefinisana).
Suvo Za Peglanje
Max. punjenje* Vreme 110'
Sušenje pamučnog rublja. Osmišljen kao pomoć u peglanju
odmah nakon kraja ciklusa.
Sintetika
Suvo Za Ormar
kg 4 Vreme 90'
Za sušenje sintetičkog rublja i njegovo odlaganje direktno u
ormar.
Suvo Za Peglanje
kg 4 Vreme 77'
Sušenje sintetičkog rublja. Osmišljen kao pomoć u peglanju
odmah nakon kraja ciklusa.
Košulje
kg 3 Vreme 70'
Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili
mešavine pamuka/sintetike.
Osvežavanje '
Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja
unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju.
Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji
na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.
Specijalni
Osetljivo
kg 2 Vreme 45'
Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.
Vuna kg 1 Vreme 100'
Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se
okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni,
ostavite da se prirodno osuše.
Sport. Veš
kg 4 Vreme 90'
Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.
Vreme Sušenja
Ovi programi mogu da se koriste ako se želi podesiti vreme
sušenja.
DUGMAD ZA OPCIJE
Ova dugmad se koristi za personalizaciju izabranog programa
prema vlastitim potrebama.
Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije nisu
kompatibilne sa drugim, prethodno podešenim opcijama.
Nekompatibilnost je označena zvučnim signalom i/ili trepćućim
indikatorima. Ako je opcija dostupna, indikator izabrane
opcije ostaje upaljen. Neke opcije mogu da ostanu u memoriji
programa ako su bile izabrane kod prethodnog sušenja.
OPCIJE
Nakon izbora programa, moguće je podesiti različite opcije,
ako je potrebno.
Odloženi Start
Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na
početak ciklusa.
Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili
željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena
koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se
resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme
koje se izabira. Nakon pritiska na dugme Start/Pauza: na mašini se
prikazuje preostalo vreme do pokretanje ciklusa.
U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno
pritisnuti dugme Start/Pauza.
Blokir Tast
Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim
dugmeta za isključivanje/uključivanje.
Sa uključenom mašinom:
• za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne upali odgovarajući indikator.
• za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne ugasi odgovarajući indikator.
Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
memoriji.
Protiv Gužvanja
Na kraju ciklusa, ova opcija dodaje tretman protiv gužvanja
periodičnim okretanjem bubnja (trajanje do 10 sati). Posebno
je preporučljiva kada nemate mogućnost da izvadite rublje
odmah nakon sušenja. Ako se ova opcija koristi u kombinaciji
sa odloženim startom, tretman protiv gužvanja biće dodat i fazi
odloženog starta. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova
opcija ostaje u memoriji.
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija
NEGA Kako
I ODRŽAVANJE
biste dobili kompletniju podršku, registrujte
je sakupljanje
dlačica koje se
stvarajupre
tokom
sušenja.
U
Pažljivo
pročitajte bezbednosna
uputstva
upotrebe
uređaja.
uređaj na
Tokom svoj
operacija
čišćenja i održavanja izvucite kabl mašine slučaju
da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti
www.indesit.eu/register
za sušenje iz električne mreže.
mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se
Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do
(pogledajte sliku A).
pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci
Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće
ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite pokrenuti.
na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno
vratili posudu u sedište.
TRANSPORT I RUKOVANJE
Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B).
Nikada nemojte podizati mašinu za sušenje veša držeći je za radnu
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako površinu.
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Da biste 1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog 2. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
umetanja. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno 3. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim
vratili filter u sedište.
sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo
mašine (videti Uputstvo za ugradnju).
Uklanjanje filtera vrata:
1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Pravilno
ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do
zaptivača mašine za sušenje.
'Потрошња струје у Watt у режиму
Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući
indikator (pogledajte slike C).
'искључен при пуном оптерећењу (Po) Watt
0.50
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
'пуштена укључена (Pl) Watt
1.00
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Ipak
preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa
Programi
Kg
kWh
'минута
da biste optimizovali performanse mašine za sušenje.
Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili
8
4.76
130
Eko Pamuk*
filter u sedište.
4
2.47
70
Eko Pamuk
Uklanjanje donjeg filtera i kondenzatora
Sintetika
4
1.83
90
1. Otvorite donja vrata
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filter
*Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan
pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne
3. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa
energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci
unutrašnje površine mrežice.
se zasnivaju na ovom programu.
4. Očistite komoru donjeg filtera (može zaostati malo vode: to je
(Konfiguracija standard/početno predefinisana).
normalno).
5a. Otprilike na svaka 3 meseca potrebno je očistiti sakupljač
kondenzata (slika D), koji se nalazi iza donjeg filtra.
5b. Treba oboriti poluge koje stoje na stranama kondenzatora.
Pošto izvadite kondenzator, operite ga pod tekućom vodom
5c. Vratite kondenzator na mesto i podignite polugice.
6. Ponovno zatvorite zadnji zid donjeg filtera i vratite ga u
sedište proveravajući da li se savršeno uklopio.
7. Spustite ručicu filtera i zatvorite donja vrata.
8. Uverite se da je dovod vazduha slobodan.
OPIS PROIZVODA
1.
2.
3.
4.
rezervoar za vodu
Dovod vazduha
Donji filter i kondenzatora
Filter vrata
A
1
C
B
D
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
•
ili pomoću QR4 koda
2
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni
servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
REŠAVANJE
PROBLEMA
Kako biste
dobili kompletniju podršku, registrujte
Pažljivosledeću
pročitajte
bezbednosna
uputstva
svoj
uređaj na rada, pre nego što se obratite servisu, proverite
U slučaju
nepravilnog
tabelu.
Nepravilnosti
su često pre
maleupotrebe
i mogu dauređaja.
se reše
www.indesit.eu/register
za nekoliko
minuta
Nepravilnost
Mašina za
sušenje se ne
uključuje
hetics
Mogući uzrok
Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu
Električna utičnica je u kvaru
Rešenje
Ukopčajte utikač u električnu utičnicu
Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu
utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu
kao što su adapteri ili produžni kablovi
Došlo je do prekida električne struje.
Sačekajte ponovno uspostavljenje električne struje.
otton
Vrata su otvorena
hetics
Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.
Zatvorite vrata
Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog
odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak
Opcije.
licate Mašina za
sušenje se ne
pokreće
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
Vreme sušenja
traje suviše
dugo
Crease
Care
DEMO
Nije pritisnuto
dugme Start/Pauza
za pokretanje Pritisnite dugme Start/Pauza
Sound
programa
3 sec
Pogledajte odeljak Opcije, ako postoji funkcija Blokada tastera,
Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada
onemogućite opciju. Isključenje mašinu nije dovoljno za uklanjanje
tastera, postoji ova opcija.
ove opcije
Drying
Start
Memo
Timeizvršeno delay
Nije
odgovarajuće održavanje.
Pogledajte odjeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne
odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u
mašinu za sušenje.
Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije
koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja
Odeća je previše mokra
Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se
uklonila što veća količina vode.
Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu
napunjenost za svaki program.
U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti dugme Start/
Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Mašina za sušenje je možda previše napunjena
Program nije
Možda je došlo do prekida električne struje.
završen.
Upaljeni ili trepćući indikatori
Rezervoar za
vodu
Rezervoar za vodu je pun
Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata i/ili
donji filter *
Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za
rad mašine
Očistite filter vrata, donji filter i proverite da li je dovod vazduha
slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do
oštećenja mašine za sušenje.
Donji filter*
Potrebno je očistiti donji filter
Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Isključite DEMO način rada. Sledeće postupke treba izvršiti prema
LED-diode
koje je
istovremeno
trepću
signalizuju redosledu
nepravilnost.
na ovoj
stranici.
Mašina
za sušenje
u DEMO načinu
rada.
bezIzvršite
pauza.postupke
Uključite iopisane
posle toga
isključite
mašinu. Pritisnite
Ciklus
traje
Isključite
mašinu
za sušenje i iskopčajte je iz električne
Odmah
vrata
i izvadite
rublje, da bi toplota
d dry +
DEMO
je upaljen.
dugme mreže.
Start/Pauza
dokotvorite
ne čujete
zvučni
signal.
nekoliko minuta. Indikator
izašla. Sačekajte otprilike jedan sat. Priključite mašinu
sušenje na
električnu
mrežu,
napunite
je rubljem
i ponovo
Ponovozauključite
mašinu.
Indikator
„DEMO”
trepće
i posle toga
se gasi.
ard dry
pokrenite ciklus sušenja.
Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže.
Prisustvo
Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte
ger dry
simbola
otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu,
on dry francuskog
napunite
je rubljem
ponovokoji
pokrenite
sušenja.
Senzori
mašine
su
otkrili
neku
nepravilnost.
Ako
se
problem
ne
reši,
obratite
se
Servisnoj
službi
i navedite
slova iibrojeve
trepću ciklus
na displeju,
na primer:
ključa
Ako
se
problem
ne
reši,
obratite
se
Servisnoj
službi i navedite
Prva i druga LED-dioda horizontalnih svetlosnih indikatora.
signalizuje
hetics
slova i brojeve koji trepću na displeju.
nepravilnost.
Prva LED-dioda vertikalnih opcionih tastera.
otton DEMO
Na primer F3 i E2
ard dry
ger dry
on dry
*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
hetics
ureds
Start
delay
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising