Indesit | YT M08 71 R EU | Setup and user guide | Indesit YT M08 71 R EU Manualul utilizatorului

Indesit YT M08 71 R EU Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.indesit.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
Buton rotativ Programe
Pornire/Pauză (Pornire: led fix. Pauză: led intermitent)
Push & GO
1
3h
6h
9h
5
Taste Opțiuni*
5 Întârziere Start
6 Antişifonare
7 Blocate Taste
4
6
2
3
7
3”
*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor
INDICATORI
Faza ciclului:
Uscare - Răcire - END Sfârșit ciclu
Aceeași indicatori ai fazei ciclului, dacă iluminează intermitent, indică întârzierea pornirii programului setat.
Goliți rezervorul08-05-2017
de apă
Curățați Filtrul hublou
Curățați Filtrul inferior
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
Start delay
Gentle/crease care
Key lock
PRIMA UTILIZARE
PUSH & GO
De asemenea, asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus în
mod corespunzător. Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare de pe
partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect, fie la
rezervorul de apă al uscătorului de rufe (consultaţi imaginea), fie
la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.
Uscătorul de rufe trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura
cuprinsă între 20 și 23°C pentru a obține performanțe optime.
Funcționarea corectă este asigurată oricum între 14 și 30° C.
Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a
stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.
Această funcție se utilizează pentru pornirea unui ciclu, după pornirea
aparatului, fără a acționa nicio altă tastă și/sau buton rotativ (în caz
1
contrar programul Push & GO va fi dezactivat).
Este necesară respectarea punctelor 1, 2 și 3 al
modalității
de
3h 6h 9h
utilizare zilnică. Pentru a porni ciclul Push & GO țineți apăsat butonul.
Indicatorul aprins indică faptul că ciclul este pornit. Ciclul
5 este ideal 4
pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac și sintetice. Încărcăt.
max. 4 Kg. (Durată ciclu 140’).
6
Dacă hubloul este deschis în timpul ciclului, pentru a relua
ciclul
trebuie să închideți hubloul și să apăsați tasta PORNIRE/Pauză. Acest3
2
7
program nu permite
setarea altor opțiuni.
UTILIZAREA ZILNICĂ
Măsurile descrise în continuare vă vor permite să mențineți
aparatul în condiții OPTIME. Amintiți-vă să goliți rezervorul
după fiecare ciclu de uscare. Amintiți-vă să curățați filtrele
după fiecare ciclu de uscare. (Consultați secțiunea „Îngrijire și
întreținere”).
3”
DESCHIDEREA HUBLOULUI ÎN TIMPUL CICLULUI
În timpul funcționării este posibilă deschiderea hubloului. După ce
ați închis hubloul, trebuie să apăsați din nou tasta Pornire/Pauză
pentru a pune din nou în funcțiune uscătorul de rufe.
1. Deschideți hubloul și introduceți rufele; respectați indicațiile de
pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și încărcătura maximă
indicată în secțiunea programe. Goliți buzunarele articolelor de
îmbrăcăminte. Asigurați-vă ca rufele să nu rămână blocate între
08-05-2017
hublou și/sau filtrul aflat
pe hublou.
2. Închideți hubloul.
3. Apăsați tasta Pornit/Oprit.
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
4. Selectați programul în funcție de tipul rufelor.
5. Selectați opțiunile dacă este necesar.
Key lock
6. Pentru a începe ciclul apăsați butonul Pornire/Pauză.
7. Finalizarea ciclului de uscare este evidențiată de un semnal sonor.
Un indicator de pe panoul de comandă, semnalează finalizarea
ciclului. Scoateți imediat rufele, acest lucru ajută la evitarea
formării cutelor pe articolele de îmbrăcăminte.
8. Opriți aparatul apăsând tasta Pornit/Oprit, deschideți hubloul
*ÎNCĂRCĂT. MAX. 7 Kg (Încărcătură uscată)
și scoateți rufele. Dacă aparatul nu este oprit manual, după
1
aproximativ un sfert de oră de la terminarea ciclului, acesta se
oprește automat Puteţi
pentru
a
economisi
energie.
3h 6h 9h
ETICHETE
CU INSTRUCŢIUNI
SPĂLARE
descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de
utilizare, fișa tehnică
a produsului și dateleDE
energetice:
xxxx
În cazul în care nu efectuați
imediat
ultimă
etapă, unele
•
Vizitând
site-ulaceastă
nostru web
docs.indesit.eu
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci
5 când le uscaţi
aparate și/sau unele• programe/opțiuni
sunt
prevăzute
cu
un
sistem
4
Utilizând codul QR
în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai
de prevenire a formării
cutelor.
Timpcontactaţi
de câtevaserviciul
ore, după
terminarea
•
Ca alternativă,
nostru
de asistenţăfrecvent
tehnicăutilizate:
post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
uscării, tamburul se rotește,
intervale
regulate,
scopul de
a nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
6
certifila
catul
de garanţie).
Cândîn
contactaţi
serviciul
preveni formarea cutelor.
Uscareadumneavoastră.
în uscătorul de rufe este permisă.
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului
3
În cazul întreruperii curentului electric trebuie să apăsați tasta
2
7
A nu se usca în uscătorul de rufe.
Pornire/Pauză pentru a relua ciclul.
3”
xxxxxxxxxxxx
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură ridicată
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură scăzută
Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul
țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de
alte opțiuni selectate.
În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe
panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant
și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea
mai bună estimare posibilă.
PROGRAME
Amestec
kg 4 Timp 107'
Acest program este ideal pentru uscarea împreună a
țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.
Bumbac
extra Uscare Extra
kg Max*
Timp 223'
Program potrivit pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte
din bumbac gata pentru a fi îmbrăcate..
Uscare Normală kg Max*
Timp 165'
Permite uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac
și așezarea acestora direct în dulap (Configurare standard/
predefinită iniţială).
Uscare Antișifonare kg Max*
Timp 140'
Un ciclu de uscare pentru articole de îmbrăcăminte din
bumbac. Studiat pentru facilitarea călcării, imediat după
finalizarea ciclului.
Sintetice
Uscare Normală
kg 4 Timp 86'
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sintetice și
așezarea acestora direct în dulap.
Uscare Antișifonare kg 4
Timp 73'
Un ciclu de uscare pentru articole de îmbrăcăminte sintetice.
Studiat pentru facilitarea călcării, imediat după finalizarea ciclului.
Cămăşi
kg 3 Timp 137'
Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din
bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.
Împrospătare Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a
articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se
utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.
Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai
eficient pentru încărcături reduse.
Ciclul durează aproximativ 20 de minute.
BUTOANE OPȚIUNI
Aceste butoane sunt utilizate pentru personalizarea programului
selectat, în funcție de propriile exigențe.
Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele.
Unele opțiuni sunt incompatibile cu altele setate în precedență.
Incompatibilitatea este evidențiată de un semnal sonor și/
sau indicatoare intermitente. Dacă opțiunea este disponibilă,
indicatorul opțiunii selectate va rămâne aprins. Unele opțiuni
pot rămâne în memoria programului dacă sunt selectate pentru
uscarea precedentă.
OPȚIUNI
După ce ați selectat programul este posibilă setarea diferitelor
opțiuni, dacă este necesar.
Întârziere Start
Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de
începutul ciclului.
Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține
întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate
fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un
indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.
După ce ați apăsat tasta pornire/pauză: aparatul semnalează
timpul rămas pentru pornirea ciclului.
În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați
din nou tasta pornire/pauză.
Blocate Taste
Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului,
cu excepția tastei pornit/oprit.
Cu aparatul pornit:
• pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se
aprinde indicatorul corespunzător.
• pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se
stinge indicatorul corespunzător.
Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă,
rămâne în memorie.
Antişifonare
Această opțiune adaugă la sfârșitul ciclului un tratament
antișifonare prin intermediul rotației periodice a tamburului
(durata până la 10 ore). Este deosebit de indicată când nu aveți
posibilitatea de a scoate din uscător articolele de îmbrăcăminte
imediat după finalizarea uscării. Dacă această opțiune este
utilizată împreună cu întârziere start, tratamentul antișifonare va
fi adăugat și la faza întârziere start. Această opțiune, dacă este
selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.
Speciale
Delicate
kg 2 Timp 82'
Pentru uscarea rufelor din ţesături delicate care necesită o
spălare uşoară.
Lână kg 1 Timp 72'
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se
recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte
înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele
care rămân umede.
Pantofi Sport
1 pereche
Timp 100'
Acesta este un program pentru uscarea unei perechi de
pantofi sport. Pantofii trebuie să fi fost spălați și storși la o viteză
minimă a centrifugii de 400 de rotații. Trebuie uscate pe suportul
special pentru pantofi livrat în dotare.
Uscați numai pantofi din material sintetic sau textil.
Timp Uscare
Aceste programe pot fi utilizate dacă se dorește setarea timpului
de uscare.
USO DELLA RASTRELLIERA
Înlăturați filtrul hublou și poziționați
suportul. Șireturile trebuie introduse
în pantofi: vârfurile trebuie orientate
în jos, iar tălpile frontal. Nu adăugați
rufe sau alți pantofi în tambur.
Puneți la loc filtrul la finalizarea
uscării.
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
ÎNGRIJIRE
ÎNTREŢINERE
PentruŞI
a benefi
cia de servicii complete de
TRANSPORT ŞI MANEVRARE
RO
asistenţă,
vă rugăm
vă înregistraţi
produsul
pe în timpul
Înainte
a utiliza
aparatul,
citiţi cu
instrucţiunile
de siguranţă.
Deconectați
uscătorul
desărufe
de la rețeaua
electrică
Nude
ridicaţi
niciodată
uscătorul
deatenţie
rufe apucându-l
de blat.
www.indesit.eu/register
efectuării operațiunilor de curățare și întreținere.
1. Scoateţi uscătorul din priză.
Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați 2. Asiguraţi-vă că hubloul şi rezervorul de apă sunt închise
figura A).
corespunzător.
Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau 3. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de
într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu canalizare, fixaţi din nou furtunul de evacuare pe spatele
utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său. uscătorului de rufe (consultaţi Ghidul de instalare).
Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați
figura B).
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame
Consum de energie
de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l
În modul: oprit (Po) – Waţi
0.50
cu un aspirator. Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele
înainte de a le pune la loc. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
În modul: rămas în funcţiune (Pl) – Waţi
1.00
introduce filtrul la locul său.
Programe
Kg
kWh
Minute
Demontarea filtrului hublou:
1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
7
2.27
197
Eco Bumbac*
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia.
3.5
1.25
116
Eco Bumbac
Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus
complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.
Sintetice
4
1.18
116
Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului
*Program de referinţă pentru eticheta datelor energetice, acest
corespunzător (consultați figura C).
program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel
mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de
pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită iniţială).
scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet
sau aspirați-l cu un aspirator. Cu toate acestea se recomandă
curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza
Sistem cu Pompă de căldură
performanțele de uscare. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o
introduce filtrul la locul său.
unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0.15 kg
Demontarea filtrului inferior:
de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
1. Deschideți ușița inferioară
2. Prindeți mânerul și trageți afară filtrul inferior
3. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de
pe suprafața internă a plasei.
4. Curățați camera filtrului inferior evitând contactul direct cu
lamelele.
5. Închideți la loc partea posterioară a filtrului inferior și
introduceți-l la loc controlând ca acesta să fie bine fixat la locul său.
6. Coborâți mânerul filtrului și închideți ușița inferioară.
7. Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber
Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului
de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care
se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt
saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe
este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se
consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate
suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate
corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
2.
3.
4.
A
Rezervor de apă
Orificiu de admisie a aerului
Filtru inferior
Filtru hublou
1
B
C
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
4 specificate pe plăcuţa cu date de
2 identificare a produsului dumneavoastră.
codurile
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
REMEDIEREA
DEFECȚIUNILOR
Pentru a benefi
cia de servicii complete de
asistenţă,
să vă înregistraţi
produsul
pe unitateaÎnainte
de a consultați
utiliza aparatul,
cu atenţie
instrucţiunile
de siguranţă.
În caz de
defectevăderugăm
funcționare,
înainte de
a contacta
de service,
tabelulcitiţi
de mai
jos. Anomaliile
sunt deseori
minore www.indesit.eu/register
și pot fi rezolvate în câteva minute
Anomalie
Cauza posibilă
Ștecherul nu este introdus în priza de curent
Uscătorul de
Priza de curent este defectă
rufe nu pornește
hetics
A avut loc o întrerupere a curentului electric.
Așteptați activarea curentului electric.
Hubloul este deschis
Închideți hubloul
În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului
setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea
Opțiuni.
otton
Crease
A fost setată o întârziereCare
de start a ciclului.
hetics
Uscătorul de
apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a
licate rufe nu pornește Nu a fostDEMO
porni programul
Sound
3 sec
Pe aparatele dotate cu funcția
de blocare a
tastelor, a fost setată această opțiune.
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
Soluție
Introduceți ștecherul în priza de curent
Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză.
Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum
adaptatoare sau prelungitoare
Drying
Start întreținerea
Nu
a fost efectuată
adecvată.
Memo
Time
delay
Apăsați tasta Pornire/Pauză
Consultați secțiunea opțiuni, iar dacă este prezentă funcția de blocare
a tastelor, dezactivați opțiunea. Oprirea uscătorului de rufenu este
suficientă pentru dezactivarea acestei opțiuni
Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere și efectuați operațiunile
descrise.
Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica
Timpul de
nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe
programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură
uscare este
introduse în uscătorul de rufe.
foarte lung
Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale
Rufele sunt prea umede
centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat
Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă
excesiv
pentru fiecare program.
Programul nu
Este posibil să fi avut loc o întrerupere a
În cazul întreruperii curentului electric apăsați tasta Pornire/Pauză
s-a terminat.
curentului electric.
pentru a relua ciclul.
Indicatori aprinse sau intermitente
Rezervor de
apă
Rezervorul de apă este plin
Goliți rezervorul de apă Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul
hubloului și/
sau filtrul
inferior *
Anomalie a fluxului de aer necesar pentru
funcționarea aparatului
Curățați filtrul hubloului, filtrul inferior și controlați ca priza de aer să
fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil
ca uscătorul de rufe să se defecteze.
Filtrul inferior* Filtrul inferior trebuie curățat
Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Dezactivați modalitatea Demo. Următoarele acțiuni trebuie efectuate
LED-urile care iluminează intermitent simultan, semnalează
o anomalie.
Efectuați
descrisă
în această
în ordine, fără
pauze. Porniți
apoiprocedura
opriți aparatul.
Apăsați
tastapagină.
Start/
Uscătorul
de
rufe
este
în
modalitate
DEMO.
Opriți uscătorul de rufe și deconectați-l de la rețeaua
Deschideți
Pauzăelectrică.
până la auzirea
unuiimediat
semnal hubloul
sonor. și scoateți rufele, astfel
Indicatorul
DEMO
este
aprins.
încât căldura să se disperseze. Așteptați aproximativ
o oră.aparatul.
Reconectați
uscătorul
de rufe
la rețeauaintermitent
electrică, încărcați
Reporniți
Indicatorul
„DEMO”
iluminează
apoi se
rufele și reluați ciclul de uscare.
stinge.
Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat
ger dry
hubloul
scoateți rufele
astfel
încât căldura
se disperseze.
Dacă
problema
persistă,
contactați
Unitatea
de
service șișicomunicați
literele
și numerele
caresăiluminează
intermitent
on dry Prezența
Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de
pe afișaj, de exemplu:
rufe la rețeaua electrică, încărcați rufele și reluați ciclul de uscare.
simbolului cheii
Primul și al doilea LED pe orizontala indicatori luminoase.
hetics englezești indică Senzorii aparatului au detectat o anomalie.
Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și
Primul
LED
pe
verticala
tastelor
opțiuni.
comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe
ard dry o anomalie.
otton DEMO
d dry + Ciclul durează
numai câteva
ard dry minute.
afișaj.
De exemplu F3 și E2
ger dry
on dry
*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea îngrijire și întreținere.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
hetics
ureds
Start
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising