Indesit | YT M08 71 R EU | Setup and user guide | Indesit YT M08 71 R EU Упутство за употребу

Indesit YT M08 71 R EU Упутство за употребу
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte
svoj uređaj na
www.indesit.eu/register
Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.
KONTROLNA TABLA
1
2
3
4
Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)
Dugme birača programa
Start/Pauza (Pokretanje: led-dioda stalno svetli. Pauza: led-dioda trepće)
Push & GO
Opcioni tasteri*
5 Odloženi Start
6 Protiv Gužvanja
7 Blokir Tast
1
3h
6h
9h
5
4
6
2
3
7
3”
*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči
INDIKATORI
Faza ciklusa:
Sušenje - Hlađenje - END Kraj ciklusa
Isti indikatori faze ciklusa, ako trepću, označavaju odlaganje pokretanja podešenog programa.
08-05-2017
Ispraznite rezervoar za vodu
Očistite filter vrata
Očistite donji filter
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
Start delay
Gentle/crease care
Key lock
PRVA UPOTREBA
Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen.
Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje
veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za
sušenje veša (videti sliku), ili na vaš kućni kanalizacioni sistem.
Za dobijanje optimalnih performansi, mašina za sušenje treba
da se postavi u prostoriji sa temperaturom od 20 do 23 °C.
Pravilan rad se ipak garantuje između 14 i 30 °C. Pre uporebe
mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju
najmanje 6 sati.
PUSH & GO
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Ova funkcija omogućuje pokretanje nekog ciklusa, posle uključenja
mašine, bez aktiviranja bilo kojeg drugog dugmeta i/ili ručice (u 1
protivnom, program Push & Go biće deaktiviran).
3h 6hupotrebe.
9h
Uvek treba slediti korake 1 2 i 3 svakodnevne
Za
pokretanje ciklusa Push & GO držite pritisnuto dugme. Upaljena
5
4
indikatorska lampica označava da je ciklus pokrenut. Ciklus
je idealan
za pamučno i sintetičko rublje. Maks. punjenje 4 kg.
6
(Trajanje ciklusa 140’).
Ako se vrata otvore tokom ciklusa, za njegovo ponovno pokretanje,
3
2
potrebno je zatvoriti
vrata i pritisnuti dugme START/Pauza.
Taj
7
3”
program ne omogućuje podešavanje dodatnih opcija.
Ovdje opisane mere omogućuju održavanje uređaja u
OPTIMALNOM stanju. Ne zaboravite da ispraznite rezervoar
posle svakog ciklusa sušenja. Ne zaboravite da očistite filtere
posle svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odeljak Nega i
održavanje)
Tokom ciklusa je moguće otvoriti vrata. Nakon što ste ponovo
zatvorili vrata, potrebno je ponovo pritisnuti dugme Start/Pauza da
biste ponovo pustili u rad mašinu za sušenje.
OTVARANJE VRATA TOKOM CIKLUSA
1. Otvorite vrata i unesite rublje; pridržavajte se uputstava na
etiketama odeće i maksimalnih kapaciteta punjenja navedenih u
odeljku programa. Džepovi trebaju da budu ispražnjeni. Provjerite
da se rublje nije zaglavilo između vrata i/ili filtera vrata.
2. Zatvorite vrata.
08-05-2017
3. Pritisnite dugme za isključivanje/uključivanje.
4. Izaberite program na osnovu vrste rublja
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
5. Izaberite opcije ako je potrebno.
6. Za početak ciklusa pritisnite dugme Start/Pauza.
7. Kraj ciklusa sušenja je označen zvučnim signalom. Indikator na
Key lock
kontrolnoj tabli označava kraj ciklusa. Odmah izvadite rublje, kako
bi se smanjilo gužvanje.
8. Isključite mašinu pritiskom na dugme za isključivanje/uključivanje,
otvorite vrata i izvadite rublje. Ako se mašina ne isključi ručno,
otprilike nakon 15 minuta od kraja ciklusa, uređaj se automatski
isključuje radi uštede energije.
*MAX. PUNJENJE 7 Kg (Suvo punjenje)
U slučaju da se ovaj zadnji korak ne izvrši odmah, neke mašine /
1
ili neki programi/opcije opremljeni su sistemom protiv gužvanja.
3h 6h 9h
Tokom nekoliko satiBezbednosna
po završetkuuputstva,
sušenja, bubanj
mašine
za sušenje
korisničko
uputstvo,
dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
xxxx
se povremeno okreće
da
bi
se
sprečilo
gužvanje.
ETIKETE ZA ODRŽAVANJE
možete preuzeti:
5
4
U slučaju prekida električne
struje,
potrebno
je
pritisnuti
dugme
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put
Start/Pauza za ponovno
•
ilipokretanje
pomoću QRciklusa.
koda
u mašinu za sušenje. Sledeći su najčešći simboli:
6
xxxxxxxxxxxx
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
se na
sušiti
u mašini
za kaciju
sušenje.
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru kojaMože
se nalazi
pločici
za identifi
proizvoda.
2
Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
Sušiti na visokoj temperaturi.
Sušiti na niskoj temperaturi.
3”
7
3
Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine,
brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih
izabranih opcija.
U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na
kontrolnoj tabli. Preostalo vreme se neprekidno prati i menja
tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća
procena.
PROGRAMI
Mešovito
kg 4 Vreme 107'
Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od
pamuka i sintetike.
Pamuk
extra Ekstra suvo
Max. punjenje* Vreme 223'
Program pogodan za sušenje pamučnog rublja spremnog za
nošenje.
Suvo Za Ormar Max. punjenje* Vreme 165'
Omogućuje sušenje pamučnog rublja i njegovo odlaganje
direktno u ormar (Konfiguracija standard/početno
predefinisana).
Suvo Za Peglanje
Max. punjenje* Vreme 140'
Sušenje pamučnog rublja. Osmišljen kao pomoć u peglanju
odmah nakon kraja ciklusa.
Sintetika
Suvo Za Ormar
kg 4 Vreme 86'
Za sušenje sintetičkog rublja i njegovo odlaganje direktno u
ormar.
Suvo Za Peglanje
kg 4 Vreme 73'
Sušenje sintetičkog rublja. Osmišljen kao pomoć u peglanju
odmah nakon kraja ciklusa.
Košulje
kg 3 Vreme 137'
Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili
mešavine pamuka/sintetike.
Osvežavanje Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja
unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju.
Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji
na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.
DUGMAD ZA OPCIJE
Ova dugmad se koristi za personalizaciju izabranog programa
prema vlastitim potrebama.
Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije nisu
kompatibilne sa drugim, prethodno podešenim opcijama.
Nekompatibilnost je označena zvučnim signalom i/ili trepćućim
indikatorima. Ako je opcija dostupna, indikator izabrane
opcije ostaje upaljen. Neke opcije mogu da ostanu u memoriji
programa ako su bile izabrane kod prethodnog sušenja.
OPCIJE
Nakon izbora programa, moguće je podesiti različite opcije,
ako je potrebno.
Odloženi Start
Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na
početak ciklusa.
Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili
željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena
koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se
resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme
koje se izabira. Nakon pritiska na dugme Start/Pauza: na mašini se
prikazuje preostalo vreme do pokretanje ciklusa.
U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno
pritisnuti dugme Start/Pauza.
Blokir Tast
Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim
dugmeta za isključivanje/uključivanje.
Sa uključenom mašinom:
• za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne upali odgovarajući indikator.
• za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne ugasi odgovarajući indikator.
Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
memoriji.
Protiv Gužvanja
Na kraju ciklusa, ova opcija dodaje tretman protiv gužvanja
periodičnim okretanjem bubnja (trajanje do 10 sati). Posebno
je preporučljiva kada nemate mogućnost da izvadite rublje
odmah nakon sušenja. Ako se ova opcija koristi u kombinaciji
sa odloženim startom, tretman protiv gužvanja biće dodat i fazi
odloženog starta. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova
opcija ostaje u memoriji.
Specijalni
Osetljivo
kg 2 Vreme 82'
Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.
Vuna kg 1 Vreme 72'
Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se
okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni,
ostavite da se prirodno osuše.
Sportska Obuća
1 пар ципела Vreme 100'
Ovo je program za sušenje jednog para sportske obuće.
Obuća treba da bude oprana i centrifugirana minimalnom
brzinom od 400 obrtaja. Treba je koristiti uz odgovarajući stalak
za obuću koji je deo opreme.
Sušite samo obuću od sintetičkog materijala ili tekstila.
Vreme Sušenja
Ovi programi mogu da se koriste ako se želi podesiti vreme
sušenja.
Upotreba Stalka
Uklonite filter vrata i postavite stalak.
Pertle treba da budu umetnute
unutar obuće: vrhove obuće treba
okrenuti prema dole, a đonove
napred. Nemojte dodavati drugo
rublje ili obuću unutar bubnja. Na
kraju sušenja vratite filter vrata na
mesto.
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
NEGA Kako
I ODRŽAVANJE
biste dobili kompletniju podršku, registrujte
TRANSPORT I RUKOVANJE
SR
Pažljivo
pročitajte
uputstva
preveša
upotrebe
uređaj na
Nikada
nemojtebezbednosna
podizati mašinu
za sušenje
držeći jeuređaja.
za radnu
Tokom svoj
operacija
čišćenja i održavanja izvucite kabl mašine
www.indesit.eu/register
površinu.
za sušenje iz električne mreže.
Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu 1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
(pogledajte sliku A).
Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik 3. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim
ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo
na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno mašine (videti Uputstvo za ugradnju).
vratili posudu u sedište.
Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B).
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
'Потрошња струје у Watt у режиму
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Da biste
'искључен при пуном оптерећењу (Po) Watt
0.50
postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog
umetanja. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno
'пуштена укључена (Pl) Watt
1.00
vratili filter u sedište.
Programi
Kg
kWh
'минута
Uklanjanje filtera vrata:
7
2.27
197
Eko Pamuk*
1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Pravilno
3.5
1.25
116
Eko Pamuk
ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do
Sintetika
4
1.18
116
zaptivača mašine za sušenje.
Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući
*Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan
pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne
indikator (pogledajte slike C).
energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
se zasnivaju na ovom programu.
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Ipak
(Konfiguracija standard/početno predefinisana).
preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa
da biste optimizovali performanse mašine za sušenje.
Sistem sa toplotnom pumpom
Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili
Toplotna pumpa sadrži gasove sa efektom staklene bašte,
filter u sedište.
sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena
Uklanjanje donjeg filtera:
jedinica sadrži 0.15 kg gasa R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
1. Otvorite donja vrata.
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filter.
3. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa
unutrašnje površine mrežice.
4. Očistite komoru donjeg filtera izbegavajući direktan dodir sa
pločicama.
5. Ponovno zatvorite zadnji zid donjeg filtera i vratite ga u
sedište proveravajući da li se savršeno uklopio.
6. Spustite ručicu filtera i zatvorite donja vrata.
7. Uverite se da je dovod vazduha slobodan.
Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija
je sakupljanje dlačica koje se stvaraju tokom sušenja. U
slučaju da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti
mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se
produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do
pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci
nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće
pokrenuti.
OPIS PROIZVODA
1.
2.
3.
4.
A
Rezervoar za vodu
Dovod vazduha
Donji filter
Filter vrata
1
B
C
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
4
2
kontaktiranja
našeg postprodajnog servisa,
navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
REŠAVANJE
PROBLEMA
Kako biste
dobili kompletniju podršku, registrujte
Pažljivosledeću
pročitajte
bezbednosna
uputstva
svoj
uređaj na rada, pre nego što se obratite servisu, proverite
U slučaju
nepravilnog
tabelu.
Nepravilnosti
su često pre
maleupotrebe
i mogu dauređaja.
se reše
www.indesit.eu/register
za nekoliko
minuta
Nepravilnost
Mašina za
sušenje se ne
uključuje
hetics
Mogući uzrok
Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu
Električna utičnica je u kvaru
Rešenje
Ukopčajte utikač u električnu utičnicu
Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu
utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu
kao što su adapteri ili produžni kablovi
Došlo je do prekida električne struje.
Sačekajte ponovno uspostavljenje električne struje.
otton
Vrata su otvorena
hetics
Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.
Zatvorite vrata
Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog
odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak
Opcije.
licate Mašina za
sušenje se ne
pokreće
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
Vreme sušenja
traje suviše
dugo
Crease
Care
DEMO
Nije pritisnuto dugme Start/Pauza
za pokretanje Pritisnite dugme Start/Pauza
Sound
programa
3 sec
Pogledajte odeljak Opcije, ako postoji funkcija Blokada tastera,
Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada
onemogućite opciju. Isključenje mašinu nije dovoljno za uklanjanje
tastera, postoji ova opcija.
ove opcije
Drying
Time
Start
delay
Memo
Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.
Pogledajte odjeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne
odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u
mašinu za sušenje.
Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije
koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja
Odeća je previše mokra
Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se
uklonila što veća količina vode.
Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu
napunjenost za svaki program.
U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti dugme Start/
Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Mašina za sušenje je možda previše napunjena
Program nije
Možda je došlo do prekida električne struje.
završen.
Upaljeni ili trepćući indikatori
Rezervoar za
vodu
Rezervoar za vodu je pun
Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata i/ili
donji filter *
Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za
rad mašine
Očistite filter vrata, donji filter i proverite da li je dovod vazduha
slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do
oštećenja mašine za sušenje.
Donji filter*
Potrebno je očistiti donji filter
Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Isključite DEMO način rada. Sledeće postupke treba izvršiti prema
LED-diode
koje je
istovremeno
trepću
signalizuju redosledu
nepravilnost.
na ovoj
stranici.
Mašina
za sušenje
u DEMO načinu
rada.
bezIzvršite
pauza.postupke
Uključite iopisane
posle toga
isključite
mašinu. Pritisnite
Ciklus
traje
Isključite
mašinu
za sušenje i iskopčajte je iz električne
mreže.
Odmah
otvorite
vrata
i izvadite
rublje, da bi toplota
d dry +
Indikator
DEMO
je
upaljen.
dugme
Start/Pauza
dok
ne
čujete
zvučni
signal.
nekoliko minuta.
izašla. Sačekajte otprilike jedan sat. Priključite mašinu
sušenje na
električnu
mrežu,
napunite
je rubljem
i ponovo
Ponovozauključite
mašinu.
Indikator
„DEMO”
trepće
i posle toga
se gasi.
ard dry
pokrenite ciklus sušenja.
Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže.
ger dry Prisustvo
Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte
simbola
otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu,
on dry francuskog
napunite
je rubljem
ponovokoji
pokrenite
sušenja.
Senzori
mašine
su
otkrili
neku
nepravilnost.
Ako
se
problem
ne
reši,
obratite
se
Servisnoj
službi
i navedite
slova iibrojeve
trepću ciklus
na displeju,
na primer:
ključa
Ako
se
problem
ne
reši,
obratite
se
Servisnoj
službi i navedite
Prva
i
druga
LED-dioda
horizontalnih
svetlosnih
indikatora.
signalizuje
hetics
Prva LED-dioda vertikalnih opcionih tastera. slova i brojeve koji trepću na displeju.
nepravilnost.
otton DEMO
Na primer F3 i E2
ard dry
ger dry
on dry
*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
hetics
ureds
Start
delay
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising