Indesit | YT M10 81 R EU | Setup and user guide | Indesit YT M10 81 R EU Brukerhåndboken

Indesit YT M10 81 R EU Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
vennlig å registrere produktet ditt på
www.indesit.eu/register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned lenge)
Knott for valg av program
Start/Pause (Start: fast led. PAUSE: led blinker)
Push & GO
Opsjonstaster*
5 Still inn tørkenivå
6 Tidsbestemt tørking
7 Utsatt start
8 Lett tørking
9 Antikrøll (Tastsperre hvis den trykkes ned lenge)
10 Program slutt
10
1
9
4
8
DEMO
3’’
2
3
5
6
7
8
*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene
INDIKATORER
Still inn tørkenivå:
Stryketørt Hengertørt - Skaptørt Ekstra tørt
Programfase:
Tørking - Nedkjøling - END Program slutt
ryer_M10
Tøm vanntanken
Gjør rent dørfilteret
Gjør rent bunnfilter
Konsulter avsnittet feilsøking:
Feil: Ring service - DEMO Demo modus.
FØRSTE BRUK
Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømmeslangen bak
på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens
vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.
Tørketrommelen bør installeres i en omsluttende
romtemperatur på mellom 20 til 23°C for optimal ytelse. Men
den vil fungere i romtemperaturer mellom 14 og 30°C.
Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i
loddrett stilling i minst 6 timer.
DAGLIG BRUK
Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å opprettholde
optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme vanntanken
etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filtrene rene etter hvert
tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og Vedlikehold)
start delay
(Programmets varighet 140’).
Dersom en åpner døren mens programmet pågår, må døren lukkes
for å starte opp programmet igjen og en må trykke på tasten START/
PAUSE. Med dette programmet er det ikke mulig å stille inn ytterligere
opsjoner.
NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR
Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en
har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/PAUSE for at
tørketrommelen skal fungerer på nytt.
PROGRAMMER
Eco bomull
Maks. last*
Tid 215'
Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått
bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med
hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på
Energimerket er basert på dette programmet.
Syntetisk
kg 4 Tid 106'
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.
Blandet
kg 4 Tid 106'
Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske
stoffer skal tørkes sammen.
Mini syntetisk
kg 2 Tid 72'
Økonomisk tørking av mindre last.
1. A1 Åpne døren og legg inn tøyet; respekter indikasjonene på
merket for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet
med programmer. Lommene må være tømte. Påse at tøyet ikke
blir sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
4. Velg programmet på grunnlag av type skittentøy.
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig.
6. Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet.
7. Tørkeprogrammets slutt varsles ved et akustisk signal. En indikator
på kontrollpanelet varsler programmets slutt. Ta lasten ut
Mini bomull
kg 2 Tid 107'
øyeblikkelig, dette hindrer at det danner seg skrukker på tøyet.
Økonomisk tørking av mindre last.
Slå av maskinen ved å trykke på knappen PÅ/Av, åpne opp døren
Finvask kg 2 Tid 66'
og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter
For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.
omtrent ett kvarter fra programmets slutt, vil apparatet slå seg av
automatisk for å spare energi.
Dersom en ikke utfører denne passasjen med det samme, har
noen maskiner og/eller noen programmer/opsjoner et system som
hindrer at klærne skrukker seg. I noen timer, etter at tørkingen er
*MAKS. LAST 8 Kg (Tørr last)
avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å
hindre at det danner seg skrukker.
laste
Sikkerhetsinstruksene,
Produktkortet
og Energidata ved:
Ved strømstans måDu
en kan
trykke
på ned
tasten
Start/Pause for å starteBrukerhåndboken,
xxxx
MERKER
FOR TØYPLEIE
•
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
programmet på nytt.
Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i
•
Ved å benytte QR-koden
for første
gang. Nedenfor
(se telefonnummeret
i garantiheftet).
Når du finnes de mest brukte
PUSH & GO • Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservicetørketrommelen
symbolene:
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene
du finner på produktets typeskilt.
Denne funksjonen gjør det mulig å starte et program, etter at
Kan tørkes i tørketrommel.
maskinen er slått på, uten at en har aktivert andre taster og/eller
håndtak (i motsatt fall vil programmet Push & GO være aktivert).
Må ikke tørkes i tørketrommel.
Det er alltid nødvendig å følge punktene 1 2 og 3 for daglig
Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
bruk. For å starte programmet Push & GO må du holde knappen
nede. Tent varsellampe indikerer at programmet har startet.
Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.
Syklusen er ideell for bomullstøy og syntetisk tøy. Maks. last 4 kg.
xxxxxxxxxxxx
Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy,
type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i
tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.
For modellene med display vises programmenes varighet på
kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig
mens programmet for tørking pågår for å vise det mest
nøyaktige anslaget.
Ull kg 1 Tid 62'
For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking.
La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.
Oppfriskning
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres
frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått.
Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men
er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20
minutter.
Jeans
kg 3 Tid 137'
For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt
jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.
Dyner
Tid 179'
For å tørke store plagg som én enkel dyne.
Baby
kg 2 Tid 107'
Et program som er spesielt beregnet på tørking av plagg og
undertøy til nyfødte (bomull og fløyel) og finvask. Ikke tørk
artikler som er inneholder plast.
Skjorter
kg 3 Tid 137'
Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller
skjorter i bomull/syntetisk material.
Sport
kg 4 Tid 96'
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller
bomull.
Treningssko
1 Par Tid 100'
Dette er programmet for å tørke et par treningssko. Skoene
må vaskes og sentrifugeres ved en minste hastighet på 400
omganger. De må benyttes med en dertil egnet rist for sko som
følger vedlagt.
Tørk kun sko laget av syntetisk material eller stoff.
Xpress 45’
kg 1 45’
Et tidsbesparende program, ideelt for å tørke vask som er
sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskinen, for eksempel
skjorter som er blitt brukt i løpet av arbeidsuken.
OPSJONER
Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de
forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.
Still inn tørkenivå
Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike
nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en
velger.
Stryketørt: en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til
hjelp ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er
avsluttet.
Hengertørt: et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare
til å henges opp.
Skaptørt: tøyet er klart til å brettes sammen og legges i
skapet.
Ekstra tørt: brukt for plagg som er klare til bruk når
programmet er avsluttet.
Tidsbestemt tørking
Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til
tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille
inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden
en velger.
Utsatt start
Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for
programmets start.
Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket
utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan
velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En
indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha
trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår
før programmet starter.
Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke
på knappen start/pause.
Antikrøll
Med denne opsjonen blir en antikrøll-behandling lagt til ved
programmets slutt ved at kurven med jevne mellomrom roterer
(varighet på inntil 10 timer). Denne opsjonen er spesielt egnet
når en ikke har mulighet til å fjerne tøyet ved avsluttet tørking.
Dersom opsjonen brukes i kombinasjon med forsinket start,
vil antikrøllbehandlingen også bli lagt til ved forsinkede start.
Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i
tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Lett tørking
Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere
tørketemperaturen.
Tastsperre
Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen
utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.
Når maskinen står på:
• for å aktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den
tilhørende indikatoren tennes.
• for å deaktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den
tilhørende indikatoren slukker.
Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i
tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Program slutt
Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets
slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den
normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir
liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som
tidligere ble utført.
BRUK AV RISTEN
OPSJONENES KNAPPER
Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt
etter egne behov.
Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen
opsjoner er ikke kompatibile med andre som allerede er stilt inn.
Når de ikke er kompatibile varsles dette ved et akustisk signal og/
eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig,
vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen
opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble
valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Fjern dørfilteret og plasser risten.
Skolissene må dyttes inn i skoene:
tuppene må vende nedover og
sålene framme. Ha ikke i tøy
eller andre sko i kurven. Plasser
dørfilteret tilbake på plass når
tørkingen er avsluttet.
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
PLEIE For
OGå VEDLIKEHOLD
motta en mer fullstendig assistanse, vær
TRANSPORT OG FLYTTING
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
vennlig å registrere produktet
ditt på
Koble tørketrommelen
fra strømnettet
mens du utfører
Løft aldri tørketrommelen ved å holde i topplaten.
www.indesit.eu/register
operasjonene for renhold og vedlikehold.
1. Trekk ut støpselet.
Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A). 2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller 3.Dersom tømmeslangen er koplet til kloakk systemet
i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se
på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt Installasjonsveiledningen- MONTERING).
beholderen tilbake på plass.
Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere eventuelle rester av
Strømforbruk
lo fra filteroverflaten ved å vaske det under rennende vann, eller
I modus: avslått (Po) Watt
0.50
ved å suge med en støvsuger. Du oppnår optimal ytelse hvis du
tørker alle filtrene før du setter dem tilbake på plass. Bruk ikke
I modus: påslått (Pl) - Watt
1.00
tørketrommel uten at du først setter filteret på plass.
Programmer
Kg
kWh
Minutter
Hvordan fjerne dørfilteret:
1. Åpne døren og dra filteret oppover.
8
2.53
215
Øko Bomull*
2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Plasser det riktig tilbake
4
1.39
127
Øko Bomull
på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med
pakningen til tørketrommelen.
Syntetisk
4
1.18
116
Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator tennes
*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet
(se figur C).
for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive
programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy.
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere rester etter lo fra
(Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).
overflaten til filteret ved å vaske det under rennende vann, eller
ved å suge med en støvsuger. En anbefaler uansett at dette
filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere System med varmepumpe
prestasjonene ved tørking. Bruk ikke tørketrommelen uten at Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk
forseglet enhet. Denne forseglede enheten inneholder 0.15 kg gass
du først setter filteret på plass.
R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
Hvordan fjerne bunnfilteret:
1. Åpne den nedre døren.
2. Ta tak i håndtaket og dra ut bunnfilteret.
3. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den innvendige
overflaten til nettet.
4. Gjør rent det nedre filterkammeret mens du unngår å komme i
direkte kontakt med platen.
5. Lukk igjen veggen bak på bunnfilteret og sett det på plass
mens du kontrollerer at det er perfekt integrert på sin plass.
6. Senk håndtaket til filteret og lukk igjen den nedre døren.
7. Påse at Kondensatordeksel er fritt.
Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres
funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen.
Dersom filtrene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom
tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking
forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan
skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig
måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
A
Vanntank
Kondensatordeksel
Bunnfilter
Dørfilter
1
B
C
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
FEILSØKING
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
Les sikkerhetsinstruksene
nøye førerdu
bruker
apparatet.
Ved funksjonsfeil
må en kontrollere
tabellen
nedenfor før en kontakter
kundeservicen. Anomaliene
ofte
ubetydelige
og kan løses i
vennlig å registrere
produktet ditt
på
løpet avwww.indesit.eu/register
få minutter
Anomali
Mulig årsak
Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten
Umulig å slå på Feil ved strømkontakten
tørketrommelen
Vent til strømmen har kommet tilbake
Døren er åpen
Lukk døren
For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse
som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset.
Konsulter avsnittet med Opsjoner.
Tørketrommelen
En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å Trykk på tasten for Start/Pause
starter ikke
starte programmet
Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du
På maskinene med funksjonen tastsperre, er
fjerne denne opsjonen. Det er ikke tilstrekkelig å slå av maskinen for
denne opsjonen innført.
å fjerne denne opsjonen
Tørketidene er
svært lange
Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært
utført
Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking
egner seg ikke for typen og mengden last som
er lagt inn i tørketrommelen.
Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene
som er beskrevet.
Plaggene er for våte
Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å
eliminere mest mulig vann.
Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten
for hvert program.
Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/
Pause for å starte programmet på nytt.
Det er mulig at tørketrommelen er for full
Programmet er Det kan ha oppstått et strømbrudd.
ikke avsluttet.
Indikatorene lyser eller blinker
Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet
og opsjonene som egner seg til typen last
Vanntank
Vanntanken er full
Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold
Dørfilter
og/eller
bunnfilter*
Anomali ved strømmen av luft som er
nødvendig for at maskinen skal fungere
Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel
er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det
oppstå skade ved tørketrommelen.
Bunnfilter*
Bunnfilteret må gjøres rent
Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
DEMO
Syklusen varer
få minutter.
skiftenøkkel
tton vises varsler
dette en
etics anomali.
Fjern Demo modusen. Følgende handlinger må utføres
etterhverandre uten pause. Slå på maskinen og slå den deretter av
Tørketrommelen befinner seg i modaliteten
igjen. Trykk på tasten Start/Pause helt til du hører et akustisk signal.
DEMO. Indikatoren for DEMO lyser.
Slå på maskinen igjen. Indikatoren “DEMO” blinker for deretter å
slukkes.
Når en skiftenøkkel visesSlå
varsler
dette en anomali.
operasjonene
som beskrives. Åpne
av tørketrommelen
og Utfør
ta støpselet
ut av strømkontakten.
Slå av tørketrommelen og
ta støpselet
ut døren
av strømkontakten.
opp Vent
øyeblikkelig
opp
og ta ut tøyet,Åpne
slik atøyeblikkelig
varmen reduseres.
døren og ta ut tøyet slik iatomtrent
varmen15
reduseres.
i omtrent
en time. Sett
støpselet inn
i
minutter.Vent
Koble
tørketrommelen
til strømnettet
igjen,
strømkontakten,
legg
tøyet
inn
i
kurven
og
start
opp
tørkeprogrammet
på
nytt.
legg
inn
tøyet
og
start
tørkeprogrammet.
Maskinens sensorer har
registrert en anomali.
Crease
Care
8
cate
Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen
og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.
For eksempel F3 og E2
Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med Kundeservicen og oppgi numrene og posisjonen
til LED som blinker, start nederst i kolonnen til venstre.
F.eks.:
Første kolonne til venstre, LED nr. 1 og 3 er tent.
Midtkolonnen, LED nr. 1 er tent.
Sound
3 sec
DEMO
eans
port
Løsning
Sett støpselet inn i strømkontakten
Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke
elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til
kontakten
Det har oppstått et strømbrudd
Det er stilt inn en utsatt start for programmet.
etics Når en
Baby
NO
Hurtigveiledning
Dryness
level
Drying
Time
Start
delay
Memo
*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising