Whirlpool | FT CM10 8B EU | Setup and user guide | Whirlpool FT CM10 8B EU Naudotojo gidas

Whirlpool FT CM10 8B EU Naudotojo gidas
LT
Trumpasis vadovas
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite gaminį svetainėje
www.whirlpool.eu/register
Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
VALDYMO SKYDELIS
Įjungta / Išjungta (ilgiau palaikius – nustatymas
iš naujo)
2 Programų rankena
3 Paleidimas / Pristabdymas
1
Parinkčių mygtukai*
4 Džiovinimo lygis
5 Džiovinimo laikas
6 Starto atidėjimas
7 Spartusis plovimas
8 Fresh care+ (jei ilgiau spaudžiamas Mygtukai
9
blokuoti)
Ciklo pabaiga
9
1
180’
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
8
3“
3
h
2
4
5
7
6
*Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj piktogramų gali būti pateikiamas užrašas
INDIKATORIAI
Ciklo etapas:
Džiovinimas - Vėsinimas - Ciklo pabaiga
Ištuštinkite vandens baką Išvalykite durelių filtrą Išvalykite apatinį filtrą
Žr. skyrių „Trikčių šalinimas“:
Gedimas: Skambinti pagalbos tarnybai. DEMO Demonstr. rež.
PIRMAS NAUDOJIMAS
2
Taip pat patikrinkite, ar tinkamai įstatytas vandens bakas.
Patikrinkite, ar džiovyklės nugarėlėje esanti vandens išleidimo
žarna pritvirtinta tinkamai prie džiovyklės vandens bako (žr.
pav.) arba namų nutekamojo vandens sistemos.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Su toliau aprašytomis priemonėmis bus galiam išlaikyti
įrenginį OPTIMALIOS būklės. Po kiekvieno džiovinimo ciklo
nepamirškite būtinai ištuštinti vandens baką. Po kiekvieno
džiovinimo ciklo nepamirškite būtinai išvalyti filtrus. (Žr.
skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“)
1. Atidarykite dureles ir įdėkite skalbinius; vadovaukitės drabužių
etiketėse pateiktais nurodymais ir neviršykite didžiausio programų
skyriuje nurodyto skalbinių svorio. Kištenės turi būti tuščios.
Įsitikinkite, kad tarp durelių ir (arba) durelių filtro nėra įstrigę
skalbinių.
2. Uždarykite dureles.
3. Paspauskite mygtuką „Įjungta / Išjungta“.
4. Pasirinkite programą pagal skalbinių rūšį.
5. Jei reikia, pasirinkite papildomus nustatymus.
6. Kad pradėtumėte ciklą, paspauskite „Paleidimas / Pristabdymas“.
7. Apie džiovinimo ciklo pabaigą pranešama garso signalu.
Nedelsdami iškraukite skalbinius, kad jie nesusiglamžytų.
8. Išjunkite mašiną paspausdami mygtuką „Įjungta / Išjungta“,
atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius. Jei mašina neišjungiama
rankiniu būdu, praėjus maždaug ketvirčiui valandos po ciklo
pabaigos, mašina automatiškai išsijungia, kad sutaupytų energijos
Tuo atveju, jei iš karto neatliksite paskutinių veiksmų, kai kuriose
mašinose ir (arba) kai kuriose programose / parinktyse yra sistema
be suglamžymo . Kelias valandas po džiovinimo pabaigos būgnas
apsisuka reguliariais intervalais, kad nesusiformuotų raukšlės.
Jei išjungiama elektros srovė, reikia paspausti mygtuką „Paleidimas /
Pristabdymas“, kad vėl įjungtumėte ciklą.
DURELIŲ ATIDARYMAS CIKLO METU
9
1
180’
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
PROGRAMOS
8
3“
3
h
Eko medvilnė
Maks. įkrova*
Trukmė 130'
7
4
5
6tinka džiovinti
Standartinė medvilnės
programa,
drėgnus
medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos
sąnaudas, skirta džiovinti medvilninius skalbinius. Energijos klasės
etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.
Mišrūs
kg 4 Trukmė 100'
Ši programa idealiai tinka kartu džiovinti medvilninius ir
sintetinius audinius.
Patalynė
Maks. įkrova* Trukmė 170'
Medvilninių paklodžių džiovinimui.
Marškinėliai
kg 3 Trukmė 70'
Ši programa yra skirta medvilniniams arba mišraus medvilnės/
sintetikos audinio marškiniams.
Sportinė
kg 4 Trukmė 100'
Sintetiniams arba mišriems medvilniniams drabužiams džiovinti.
Patalynė
Trukmė 240'
Skirta džiovinti didelio tūrio skalbinius, pavyzdžiui vieną antklodę.
Džinsai
kg 3 Trukmė 80'
Skirta džiovinti džinsus ir atsparius medvilninius, džinsinio tipo
drabužius, pavyzdžiui, kelnes ir švarkus.
Lengvas lyginimas
Šio ciklo metu drabužių audiniai sušvelninami, kad būtų
lengviau lyginti ir lankstyti; nenaudokite su dar drėgnais drabužiais.
Skirta nedideliam kiekiui medvilninių arba mišrios medvilnės
drabužių.
*MAKS. ĮKROVA 8 Kg
(Sausas veļas ielāde)
Mašinai veikiant, dureles
atidaryti.
Vėl uždarius
dureles,
Saugosgalima
instrukcijas,
naudotojo
vadovą,
gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite
xxxx
reikia iš naujo paspausti
mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“,
kad
atsisiųsti:
‫תווית הכביסה‬
PRIEŽIŪROS ETIKĖTĖS
džiovyklė
vėl pradėtų
veikti.
• ‫הכנסת‬
Apsilankydami
svetainėje
docs.whirlpool.eu
‫למייבש בפעם‬
‫כביסה‬
‫בייחוד בעת‬
,‫הכביסה‬adresu
‫בתוויות‬
‫ יש לעיין תמיד‬Patikrinkite drabužių etiketes, ypač tada, kai jie į džiovyklę dedami
•
Naudodami QR kodą
:‫ביותר‬
‫הנפוצים‬
‫הסמלים‬
‫להלן‬
.‫( הראשונה‬žr. telefono
kartą.numerius
Toliau pateikiami
•
Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrąpirmą
garantijosdažniausiai
lankstinuke).pasitaikantys simboliai:
Kreipiantis į techninės
priežiūros
centrą
būtina
pateikti
gaminio
duomenų
plokštelėje
.‫ניתן לייבש במייבש כביסה‬
galima dėti į džiovyklę; nurodytus kodus.
xxxxxxxxxxxx
.‫לא לייבש במייבש כביסה‬
negalima džiovinti džiovyklėje;
.‫ חום גבוה‬- ‫לייבוש במייבש‬
džiovinti aukštoje temperatūroje;
.‫ חום נמוך‬- ‫לייבוש במייבש‬
džiovinti žemoje temperatūroje.
Šių programų trukmė priklauso nuo įkrovos kiekio, audinių
tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitu
pasirinktų papildomų parinkčių. Modeliuose su skydeliu
ciklų trukmė rodoma valdymo skydelyje. Likęs laikas nuolat
stebimas ir keičiamas džiovinimo džiovinimo ciklo metu, kad
būtų galima parodyti kuo geresnį matavimą.
Atšviežinimas
Tai trumpa programa, skirta atšviežinti audinį ir drabužius
įleidžiant gaivaus oro. Nenaudokite su vis dar drėgnais drabužiais.
Galima naudoti bet kokio svorio įkrovai, tačiau ji efektyvesnė, kai
drabužių mažiau. Ciklas trunka maždaug 20 minučių.
Spartusis plovimas 30' kg 0,5
Skirta džiovinti dideliu greičiu skalbimo mašinoje
centrifuguotus medvilninius drabužius.
Spalvoti
kg Maks. įkrova* Trukmė 165'
Programa pritaikyta švelniam spalvotų drabužių džiovinimui.
Šilkas
kg 0,5 Trukmė 95'
Švelnus šilkinių drabužių džiovinimas.
Vilna kg 1 Trukmė 100'
Skirta džiovinti vilnonius drabužius. Prieš džiovinant
rekomenduojama drabužius išversti į išvirkščią pusę. Sunkesnius
kraštus, kurie vis dar liko drėgni, palikite išdžiūti natūraliai.
Švelni pr.
kg 2 Trukmė 45'
Gležnų audinių skalbinių džiovinimas.
Sintetika
kg 4 Trukmė 90'
Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas.
PARINKČIŲ MYGTUKAI
Šie mygtukai naudojami norint suasmeninti pasirinktą programą
pagal savo poreikius. Ne visas parinktis galima naudoti su
visomis programomis. Kai kurios parinktys nesiderinamos su
kitomis prieš tai nustatytomis parinktimis. Apie nesuderinamumą
pranešama garso signalu ir (arba) mirksinčiais rodikliais. Jei
parin-ktis naudojama, pasirinktos parinkties rodiklis liks įjungtas.
Kai kurios parinktys gali išlikti programos atmintyje, jei buvo
pasirinktos ankstesnio džiovinimo metu.
PARINKTYS
Pasirinkus programą, jei reikia, galima nustatyti įvairias
parinktis.
Džiovinimo lygis
kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad
nustatytumėte kitokį baltinių likutinį džiovinimo lygį. Rodiklis
praneša apie pasirenkamą lygį.
Lyginimui: labai švelnus džiovinimas. Naudinga norint
palengvinti drabužių lyginimą iš karto po ciklo pabaigos.
Džiovinimas pakabinimui: švelniems drabužiams skirtas
lygis; jie parengti pakabinimui.
Džiov. į spintą: baltinius galima sulankstyti ir padėti į spintą.
Ypat.džiov.į spintą: naudojama drabužiams, kurie ciklo
pabaigoje bus mūvimi.
Džiovinimo laikas
Su šia parinkti galima pasirinkti džiovinimo trukmę. Kelis
kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte
pageidaujamą džiovinimo laiką. Valdymo skydelyje indikatorius
rodo pasirenkamą laiką.
Starto atidėjimas
h
Su šia parinktimi galima nustatyti delsą palyginus su ciklo
pradžia.
Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte
pageidaujamą delsą. Pasiekę didžiausią galimą pasirinkti laiką
ir dar kartą paspaudę mygtuką, parinktį atstatysite. Valdymo
skydelyje indikatorius rodo pasirenkamą laiką. Nuspaudus
mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“: įrenginys nurodo, kiek laiko
liko iki ciklo įsijungimo.
Atidarius dureles ir vėl jas uždarius, reikia vėl paspausti mygtuką
„Paleidimas / Pristabdymas“.
Spartusis plovimas
Įjungiamas spartesnis džiovinimas.
Fresh care+
Jei pasibaigus ciklui baltiniai bus palikti būgno viduje, gali
vykti bakterijų proliferacija. Su šia parinktimi galima užkirsti kelią
šiai proliferacijai kontroliuojant temperatūrą ir sukant būgną.
Ši procedūra atliekama daugiausiai 6 valandas po nustatytos
programos pabaigos. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio
džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.
Jei ši parinktis yra naudojama kartu su įjungimo atidėjimu,
funkcija nuo suglamžymo bus atidėta ir pavėlinto įjungimo etape
(kurios metu periodiškai pasukamas būgnas).
Mygtukai blokuoti
Su šia parinktimi daugiau nebus galima naudoti jokių įrenginio
valdiklių, išskyrus mygtuką „Įjungta / išjungta“.
Kai įrenginys įjungtas:
• norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol,
kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
• Norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol
išsijungia atitinkamas rodiklis.
Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji
išlieka atmintyje.
Ciklo pabaiga
Ši parinktis suaktyvina ilgą garso signalą ciklo pabaigoje.
Suaktyvinkite jį, jei nesate tikri, kad ciklo pabaigoje girdite
normalų garsą. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio
džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.
LT
Trumpasis vadovas
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
Filtrai yra pagrindinės džiovinimo sudėtinės dalys. Jų
VALYMAS
IR TECHNINĖ
Kad galėtumėte
tinkamaiPRIEŽIŪRA
pasinaudoti pagalba,
funkcija – surinkti
džiovinimo
susikaupusius
Prieš naudodamiesi
prietaisu
atidžiaimetu
perskaitykite
saugospūkus.
instrukcijas.
gaminį svetainėje
Valymoužregistruokite
ir techninės priežiūros
darbų metu išjunkite džiovyklę
Tuo
atveju,
jei
filtrai
užsikimštų,
oro
srautas
džiovyklėje
www.whirlpool.eu/register
iš elektros energijos tinklo.
žymiai sumažėtų: džiovinimo laikas pailgėja, suvartojama
Vandens bako ištuštinimas po kiekvieno ciklo (žr. A daugiau energijos ir galima sugadinti džiovyklę. Jei šių
paveikslą).
veiksmų neatliksite teisingai, džiovyklė gali neįsijungti.
Ištraukite indą iš džiovyklės iš išpilkite jį į kriauklę arba į kitą
išleidimo indą bei vėl teisingai jį įstatykite. Nenaudokite džiovyklės, PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS
jei prieš tai neįdėsite indo.
Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už stalviršio.
Durų filtro valymas po kiekvieno ciklo (žr. B paveikslus).
1. Atjunkite džiovyklę nuo elektros tinklo.
Ištraukite papildomą durų filtrą ir išvalykite visas jo dalis 2. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės ir vandens bakas.
nuplaudami po tekančiu vandeniu arba išsiurbdami dulkių 3. Jei vandens išleidimo žarna yra prijungta prie kanalizacijos
siurbliu. Kad prietaisas veiktų optimaliai, prieš vėl įdėdami į vietą sistemos, pritvirtinkite vandens išleidimo žarną džiovyklės
išdžiovinkite visus filtrus. Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai nugarėlėje dar kartą (žr. Įrengimo vadovą).
neįdėsite filtro.
Kaip išimti durų filtrą:
1. Atidarykite dureles ir patraukite filtrą į viršų.
2. Atidarykite filtrą ir nuo visų jo dalių nuvalykite pūkus. Vėl
teisingai įstatykite; įsitikinkite, kad filtras įstatytas tinkamai ir visiškai
suderintas su džiovyklės tarpikliu.
Apatinio filtro valymas įsijungus atitinkamam
indikatoriui (žr. C paveikslus).
Ištraukite filtrą ir nuvalykite jį pašalindami bet kokius
pūkų likučius nuo filtro paviršiaus pakišę po vandens
srove arba išsiurbdami dulkių siurbliu. Bet kokiu atveju,
rekomenduojama išvalyti šį filtrą po kiekvieno ciklo, kad
būtų optimizuotos džiovinimo funkcijos. Nenaudokite
džiovyklės, jei prieš tai neįdėsite filtro.
Kaip išimti apatinį filtrą ir kondensatorių:
1. Atidarykite apatines dureles.
2. Paimkite už rankenos ir ištraukite apatinį filtrą.
Energijos suvartojimas
3. Atidarykite filtro galinę sienelę ir pašalinkite bet kokius pūkus
Režimas – išjungta (Po) vatai
0.50
nuo vidinio tinklelio paviršiaus.
Režimas – palikta įjungta (PI) vatai
1.00
4. Išvalykite apatinio filtro kamerą (gali likti vandens: tai – įprasta).
5a. Maždaug kas 3 mėnesius reikia išvalyti už apatinio filtro esantį
Programos
Kg
kWh
Minutės
kondensacinį įrenginį (D paveikslai).
8
4.76
130
Eko Medvilnė*
5b. Reikia nuleisti kondensatoriaus šonuose esančias svirtis.
Ištraukę kondensatorių, nuplaukite jį po tekančiu vandeniu.
4
2.47
70
Eko Medvilnė
5c. Vėl įdėkite kondensatorių pakeldami svirteles.
Sintetika
4
1.83
90
6. Vėl uždarykite galinę apatinio filtro sienelę ir įstatykite jį atgal
*
Energijos
vartojimo
duomenų
etiketėje
nurodoma
programa
yra
patikrindami, ar jis visiškai įsistatė reikiamoje vietoje.
skirta džiovinti normalius medvilninius drabužius ir ši programa
7. Nuleiskite filtro rankeną ir uždarykite apatines dureles.
efektyviausia atsižvelgiant į medvilninių drabužių energijos
sąnaudas. (Standartinė/pradinė numatytoji sąranka).
8. Įsitikinkite, kad oro tiekimas neužblokuotas.
GAMINIO APRAŠYMAS
1.
2.
3.
4.
Vandens bakas
Oro tiekimas
Apatinis filtras ir kondensatorių:
Durų filtras
A
1
C
B
D
Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite
atsisiųsti:
•
Apsilankydami svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
•
Naudodami QR kodą
4
2 centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
•
Arba kreipdamiesi
į techninės priežiūros
Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
LT
Trumpasis vadovas
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
TRIKČIŲ
Kad ŠALINIMAS
galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
Prieš
naudodamiesi
atidžiaiSutrikimai
perskaitykite
saugos
instrukcijas.
užregistruokite
gaminį
svetainėje
Įvykus veikimo
sutrikimui,
prieš
kreipdamiesi į pagalbos tarnybą,
peržiūrėkite
toliauprietaisu
esančią lentelę.
dažnai
yra nedideli
ir
www.whirlpool.eu/register
gali būti išsprendžiami per kelias minutes
Sutrikimas
Galima priežastis
Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą
Sprendimas
Įkiškite kištuką į elektros lizdą
Džiovyklė
neįsijungia
Elektros lizdas sugedęs
Pabandykite į tą patį lizdą įkišti kitą elektros prietaisą. Nenaudokite į
lizdą įkišamų elektrinių prietaisų kaip adapterių ar ilgintuvų
Dingo elektros srovė.
Palaukite, kol vėl bus suaktyvinta elektros srovė.
Durelės yra atidarytos
Nustatyta ciklo įjungimo delsa.
Uždarykite dureles
Įrenginiuose su šia funkcija: palaukite nustatytos delsos pabaigos
arba išjukite įrenginį, kad nustatytumėte iš naujo. Žr. skyrių „Parinktys“.
Nebuvo nuspaustas mygtukas „Paleidimas /
Pristabdymas“ programai įjungti
Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“
Įrenginiuose su mygtukų blokavimo funkcija
buvo įjungta ši parinktis.
Žr. Parinktys skyrių ir, jei įjungta mygtukų blokavimo parinktis, ją
išjunkite. Norint išjungti šią parinktį, įrenginio išjungti nepakanka
Neatlikta tinkama priežiūra.
Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“ ir atlikite aprašytus veiksmus.
Džiovyklė
neįsijungia
Nustatyta programa, džiovinimo trukmė ir (arba) Žr. skyrių apie programos ir parinktys, kad rastumėte įkrovos tipui
Džiovinimo
lygis nėra tinkami į džiovyklę įdėtam skalbinių
tinkamiausią programą ir parinktis
trukmės labai
tipui ir kiekiui.
ilgos
Atlikite plovimo ciklą su didesnėmis centrifugavimo apsukomis, kad
Drabužiai per daug šlapi
pašalintumėte kiek įmanoma daugiau vandens.
Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte kiekvienai programai
Džiovyklė gali būti perklrauta
tinkamą didžiausią įkrovą.
Dingus elektros srovei, reikia paspausti mygtuką „Paleidimas /
Programa
Gal buvo dingusi elektros srovė.
nesibaigė.
Pristabdymas“, kad ciklas vėl būtų įjungtas.
Indikatoriai dega arba mirksi
Vandens bakas Vandens bakas pilnas
Ištuštinkite vandens baką. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Durų filtras ir
(arba) apatinis
filtras *
Išvalykite durų filtrą, apatinį filtrą ir patikrinkite, ar oro tiekimas
laisvai teka. Jei šie veiksmai nebus atlikti teisingai, dviovyklę galima
sugadinti.
Įrenginiui veikti reikalingo oro srauto sutrikimas
Apatinis filtras* Apatinį filtrą reikia išvalyti
Demonstr. rež.
Ciklas trunka
kelias minutes.
Rodomas
veržliarakčio
simbolis reiškia
sutrikimą.
Išvalykite apatinį filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra".
Išjunkite Demonstr. rež. Tolesnius veiksmus reikia atlikti vieną po kito
be pauzių. Įjunkite, o po to vėl išjunkite įrenginį. Paspauskite mygtuką
Džiovyklė yra režime „DEMONSTRACIJA“.
„Paleidimas / Pristabdymas“, kol išgirsite garso signalą.
Indikatorius „Demonstr. rež.“ yra įjungtas.
Vėl įjunkite įrenginį. Indikatorius „Demonstr. rež.“ mirksi, o po to
išsijungia.
Rodomas veržliarakčio simbolis
sutrikimą.
Atlikite
veiksmus.
Išjunkitereiškia
džiovyklę
ir išjunkite
ją išaprašytus
elektros tinklo.
Iš karto atidarykite
Išjunkite džiovyklę ir išjunkite
jąirišištraukite
elektros tinklo.
Iš karto
dureles
ir ištraukite
dureles
skalbinius,
kadatidarykite
karštis galėtų
išsisklaidyti.
baltinius, kad karštis galėtų
išsisklaidyti.
Palaukite
maždaug
valandą.
Vėl
prijunkite
Palaukite maždaug 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę priedžiovyklę
elektros
elektros tinklo, įdėkite
baltinius
vėl įjunkite
džiovinimo
ciklą.
tinklo,
įdėkiteir baltinius
ir vėl
įjunkite džiovinimo
ciklą.
Įrenginio jutikliai aptikimoprie
sutrikimą.
180’
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
Jei problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir
nurodykite ekrane mirksinčias raides ir numerius.
Pavyzdžiui, F3 ir E2
Jei problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir nurodykite mirksinčių šviesos diodų
numerius ir padėtį, pradedant nuo kairiojo stulpelio apačios.
Pvz.:
Pirmasis stulpelis kairėje, dega šviesos diodas Nr. 1 ir 3.
Vidurinis stulpelis, dega šviesos diodas Nr. 1.
*Pastaba: kai kurie modeliai turi automatinio plovimo funkciją; jei nėra apatinio filtro, žiūrėkite skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite
atsisiųsti:
•
Apsilankydami svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
•
Naudodami QR kodą
•
Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising