Indesit | FT CM10 8B EU | Setup and user guide | Indesit FT CM10 8B EU instrukcja

Indesit FT CM10 8B EU instrukcja
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
PANEL STEROWANIA
Wł./Wył. (Reset przy dłuższym przytrzymaniu
przycisku)
2 Pokrętło Programów
3 Start/Pauza
1
Przyciski Opcji*
4 Poziom Suszenia
5 Czas Suszenia
6 Przyc. Blok
7 Szybkie
8 Fresh Care+ (Przyc. blok przy dłuższym
9
przytrzymaniu przycisku)
Koniec Cyklu
9
1
180’
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
8
3“
3
h
2
4
5
7
6
*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon
WSKAŹNIKI
Etapy Cyklu:
Suszenie - Chłodzenie Koniec Cyklu
180’
Opróżnić zbiornik wody Oczyścić Filtr włókien Oczyścić Filtr dolny
120’
DEMO
Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów:
Usterka: Wezwij Serwis
Tryb Demo90’
9
1
9h
8
6h
60’
3h
30’
1h
3“
PIERWSZE UŻYCIE
PROGRAMY
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo.
2
Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo
zamocowany do zbiornika na wodę suszarki (patrz rysunek) lub
do domowej instalacji kanalizacyjnej.
Bawełniane eko
Max załadunek*
Czas 130'
7
4
5 bawełny
6 przeznaczony
Standardowy program
dla
do
suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
Mieszane
4 kg Czas 100'
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z
bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Pościel
Max załadunek*
Czas 170'
Do suszenia pościeli z bawełny.
Koszule
3 kg Czas 70'
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin
mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
Sportowe
4 kg Czas 100'
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub
mieszanej bawełny.
Kołdra Czas 240'
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
Jeans
3 kg Czas 80'
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np.
spodni i kurtek.
Łatwe prasowanie
Ten cykl rozprostowuje włókna ubrań, ułatwiając prasowanie i
składanie. Nie należy go używać w przypadku nadal wilgotnych
ubrań. Nadaje się do niewielkich załadunków ubrań z bawełny lub
mieszanej bawełny.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
3
h
Opisane środki ostrożności pozwolą utrzymać urządzenie w
OPTYMALNYCH warunkach. Należy pamiętać o opróżnianiu
zbiornika wody po każdym cyklu suszenia. Należy pamiętać
o czyszczeniu filtrów po każdym cyklu suszenia. (Zapoznać
się z częścią Czyszczenie i Konserwacja)
1. Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie; Stosować się do wskazówek
na metkach ubrań oraz przestrzegać maksymalnego załadunku
określonego w części poświęconej programom. Należy opróżnić
kieszenie. Upewnić się, że pranie nie zostało zablokowane między
drzwiczkami a filtrem włókien.
2. Zamknąć drzwiczki
3. Wcisnąć przycisk Wł. / Wył.
4. Wybrać program w zależności od rodzaju prania.
5. W razie potrzeby, wybrać opcje.
6. W celu rozpoczęcia cyklu, wcisnąć przycisk Start/Pauza.
7. O zakończeniu cyklu suszenia informuje sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza koniec cyklu. Należy
niezwłocznie wyjąć pranie, aby nie dopuścić do powstania
zagnieceń.
8. Wyłączyć maszynę, wciskając przycisk Wł./Wył., otworzyć drzwiczki
i wyciągnąć pranie. Jeśli maszyna nie zostanie wyłączona ręcznie,
po ok. kwadransie od zakończenia cyklu, urządzenie wyłączy się
automatycznie w celu oszczędzania energii.
Jeśli ostatni krok nie zostanie wykonany natychmiast, niektóre
maszyny i/lub niektóre programy /opcje posiadają system chroniący
przed zagnieceniami. Przez kilka godzin od zakończenia suszenia
bęben obraca się w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu nie
*MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)
dochodzi do powstania zagnieceń.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start / Pauza w celuInstrukcje
ponownego
uruchomienia
cyklu. obsługi, karta produktu
bezpieczeństwa,
instrukcję
oraz parametry
poboru energii
można pobrać:
ETYKIETKI
OPISUJĄCE
SPOSÓB
KONSERWACJI
xxxx
xxxxxxxxxxxx
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
OTWARCIE DRZWICZEK
PODCZAS
CYKLU
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
•
Używając kodu
QR
suszarki
po raz pierwszy.
Poniżej
podane
są najczęściej spotykane
Podczas pracy można
drzwiczki.
Po ponownym
• otworzyć
Można również
skontaktować
się z naszym serwisem
technicznym
(Patrz numer
telefonu
na karcie
symbole: należy podać kody z tabliczki znamionowej
Kontaktując
sięPrzycisk
z naszymStart/
serwisem technicznym,
zamknięciu drzwiczek,gwarancyjnej).
należy ponownie
wcisnąć
urządzenia.
TAUKO, aby wznowić działanie
suszarki.
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji.
W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się
na panelu sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany
i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak
najdokładniejsze szacunki.
Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w
przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w
przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest
wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około
20 minut.
Szybkie 30'
0,5 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką
prędkością w pralce.
Kolorowe
Max załadunek*
Czas 165'
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej
odzieży.
Jedwabne
0,5 kg Czas 95'
Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.
Wełniane 1 kg Czas 100'
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań
na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza
suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.
Delikatne
2 kg Czas 45'
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego
traktowania.
Syntetyczne
4 kg Czas 90'
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
OPCJE CYKLU
Po wybraniu programu, w razie potrzeby można ustawić
różne opcje.
Poziom Suszenia
nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny
poziom wilgotności resztkowej prania. Wskaźnik sygnalizuje
wybierany poziom.
Suche do Prasowania: bardzo delikatne suszenie. Przydatne
w celu ułatwienia prasowania odzieży niezwłocznie po
zakończeniu cyklu.
Na Wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do Szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w
szafie.
Bardzo Suche: program wykorzystywany w przypadku ubrań,
które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
Czas Suszenia
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas.
Opóźnienie Startu
h
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
PRZYCISKI OPCJI CYKLU
Tych przycisków używa się w celu spersonalizowania wybranego
programu według swoich potrzeb.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich programach.
Niektóre opcje nie są zgodne z innymi, które zostały ustawione
wcześniej. Niezgodność jest sygnalizowana przez dźwięk i/lub
migające wskaźniki. Jeśli opcja jest dostępna, wskaźnik wybranej
opcji pozostanie włączony. Niektóre opcje mogą pozostać w
pamięci programu, jeśli zostały wybrane podczas poprzedniego
suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start /
pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu.
W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy
ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.
Szybkie
Umożliwia szybsze suszenie.
Fresh Care+
Jeśli pranie pozostanie w bębnie po zakończeniu cyklu
narażone jest na rozwój bakterii. Ta opcja pozwoli zapobiec
rozwojowi bakterii, dzięki kontroli temperatury i obracaniu bębna.
Ten cykl trwa maksymalnie 6 godzin od zakończenia ustawionego
programu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu
suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia. Jeśli korzysta
się z tej opcji w połączeniu z opóźnionym startem, system ochrony
przed zagnieceniami (system ochrony przed zagnieceniami, dzięki
regularnym obrotom bębna) zostanie dodany również na etapie
opóźnionego startu.
Przyc. Blok
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie,
oprócz przycisku wł./wył.
Po włączeniu maszyny:
• aby uruchomić opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż
do momentu włączenia odnośnego wskaźnika.
• aby wyłączyć opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż do
momentu wyłączenia odnośnego wskaźnika.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Koniec Cyklu
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
W celu uzyskania
kompleksowej pomocy prosimy
Przedjest
użyciem
urządzenia
należywłókien,
uważniektóre
przeczytać
instrukcje
gromadzenie
kłaczków
powstają
zarejestrować
urządzenie
stronie elektrycznym podczas
Odłączyć
suszarkę od
zasilanianaprądem
bezpieczeństwa.
podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ
www.indesit
.eu/register
wykonywania
czyszczenia
i konserwacji.
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii
rysunek A).
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go suszarka może się nie uruchomić.
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek Nigdy nie podnosić suszarki trzymając ją za górną powierzchnię
B).
roboczą.
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien 1. Odłącz zasilanie suszarki.
z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając 2. Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwiczki i zbiornik
odkurzaczem. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie wody.
znajdzie się na swoim miejscu.
3. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie
podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).
Jak wyjąć filtr włókien:
1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części.
Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że filtr
został włożony równo z uszczelką suszarki.
Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego
wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości
włókien z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub
oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie
tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie.
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na
swoim miejscu.
Jak wyjąć filtr dolny i kondensator:
1. Otworzyć dolne drzwiczki
2. Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć filtr dolny
Zużycie energii
3. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna z
Tryb wyłączenia (Po) - Watts
0.50
wewnętrznej powierzchni siatki.
4. Oczyścić komorę filtra dolnego (może zdarzyć się resztka
Tryb czuwania (Pl) - Watts
1.00
wody: jest to normalne).
Program
kg
kWh
Minut
5a. Co ok. 3 miesiące czyścić jednostkę kondensacyjną (rysunek
D), która znajduje się za filtrem dolnym.
8
4.76
130
Bawełniane eco*
5b. Należy koniecznie obniżyć dźwignie umieszczone po bokach
4
2.47
70
Bawełniane eco
kondensatora. Po wyjęciu kondensatora, oczyścić go pod
bieżącą wodą.
Syntetyczne
4
1.83
90
5c. Ponownie ustawić kondensator i podnieść dźwignie.
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpo­wiedni do suszenia tkanin
6. Zamknąć tylną ściankę filtra dolnego i wprowadzić go,
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
sprawdzając czy idealnie wpasował się w swoje miejsce.
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
7. Obniżyć uchwyt filtra i zamknąć dolne drzwiczki.
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja
standardowa/predefiniowana wstępna).
8. Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
A
Zbiornik na wodę
Pokrywa kondensatora
Filtr dolny i kondensator:
Filtr włókien
1
C
B
D
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.indesit.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również
serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
4 skontaktować się z naszym
2
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem
technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
W celu uzyskania kompleksowej
pomocy
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
prosimynieprawidłowej
zarejestrować urządzenie
na stronie
bezpieczeństwa.
W przypadku
pracy, przed
skontaktowaniem się
z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często
www.whirlpool.eu/register
nieprawidłowości
nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.
Nieprawidłowość Możliwa przyczyna
Wtyczka nie jest włączona do gniazda.
Suszarka się nie
włącza.
Suszarka nie
rozpoczyna
pracy
Usterka gniazda zasilania
Doszło do przerwania dostawy prądu.
Zaczekać na przywrócenie dostawy prądu.
Drzwiczki są otwarte
Zamknąć drzwiczki
W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca
ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej
zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu
uruchomienia programu.
Wcisnąć przycisk Start/Pauza
W urządzeniach posiadających funkcję blokady
przycisków, uruchomiono tę blokadę.
Zapoznać się z częścią Opcje; Jeśli uruchomiona jest blokada
przycisków, wyłączyć tę opcję. Wyłączenie suszarki nie jest
wystarczające, aby wyłączyć tę opcję
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane
tym czynności.
Nie została wykonana odpowiednia
konserwacja.
Ustawiony program, czas i/lub poziom
wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub
Czas suszenia
jest bardzo długi ilości załadunku umieszczonego w suszarce.
Ubrania są zbyt mokre
Suszarka mogła zostać przeładowana
Program nie
Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.
zakończył się.
Wskaźniki są włączone lub migają
Zbiornik wody
Rozwiązanie
Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania
Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda.
Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do
gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje
najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby
usunąć jak największą ilość wody.
Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny
załadunek dla każdego programu.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Opróżnić zbiornik wody Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Zbiornik wody jest pełny
Oczyścić filtr włókien, filtr dolny i sprawdzić, czy pokrywa
kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą
wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu.
Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Filtr dolny*
Filtr dolny należy wyczyścić
Konserwacja
Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez
DEMO
przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk
Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO
Cykl trwa kilka
Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
jest włączony.
minut.
Ponownie włączyć urządzenie. Wskaźnik „DEMO” miga, a następnie
wyłącza się.
Pojawienie się symbolu Wyłączyć
klucza płaskiego
oznacza
nieprawidłowość.
WykonaćOtworzyć
opisane
suszarkę
i odłączyć
ją od sieci elektrycznej.
czynności.
niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać
Wyłączyć suszarkę i odłączyć
ją od sieci
elektrycznej.
Otworzyć
niezwłocznie
drzwiczki
i
rozproszone.
Odczekać
ok. godziny.
Ponownie
podłączyć
suszarkę
Pojawienie się
wyciągnąć
pranie,
aby
ciepło
mogło
zostać
rozproszone.
Odczekać
ok.
godziny.
Ponownie
do
sieci
elektrycznej,
załadować
pranie
i
ponownie
uruchomić
cykl
symbolu klucza
podłączyć suszarkę do sieci
elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl
suszenia.
płaskiego ozna- Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.
suszenia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i
cza nieprawidło- 180’
wość.
podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na
Filtr włókien i/ Nieprawidłowość w przepływie powietrza
lub filtr dolny * niezbędnym do pracy urządzenia.
120’
9h
90’
6h
60’
3h
30’
1h
wyświetlaczu.
Na skontaktować
przykład F3 isię
E2z Serwisem i podać ilość oraz miejsce migających
Jeśli problem nie ustępuje,
diod, zaczynając od dołu i kolumny po lewej stronie.
Np.:
Pierwsza kolumna po lewej stronie, kontrolki LED nr 1 i 3 włączone.
Środkowa kolumna, kontrolka LED nr 1 włączona.
*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising