Whirlpool | AMW 825/IX | Setup and user guide | Whirlpool AMW 825/IX Uživatelská příručka

Whirlpool AMW 825/IX Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL
Komplexnější podporu získáte registrací
svého produktu na webových stránkách
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
WWW
Bezpečnostní pokyny a Návod k použití
a údržbě si můžete stáhnout z našich
webových stránek docs‌.‌whirlpool‌.‌eu,
přičemž se řiďte pokyny uvedenými na
zadní straně této brožury.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.
POPIS PRODUKTU
1
5
2
3
6
7
4
1. Ovládací panel
2. Vodicí rošt
Úrovně, na které se rošt
a další příslušenství
3
ukládá, jsou očíslované,
2
přičemž 1 je nejníže a 3
1
nejvýše.
3. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
4. Dvirka
5. Gril
6. Ventilátorové a kruhové topné
těleso (není vidět)
7. Spodní topné těleso
(není vidět)
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
1. OVLADAČ VÝBĚRU
Pro zapínání trouby výběrem
funkce. Chcete-li troubu vypnout,
otočte jej do polohy „0“.
3. ZPĚT
Návrat do předcházející nabídky.
6. SPUŠTĚNÍ
Pro okamžitou aktivaci funkce.
4. DISPLEJ
2. STOP
Pro zastavení aktuálně
aktivní funkce v jakémkoli
okamžiku a přepnutí trouby do
pohotovostního režimu.
5. TLAČÍTKO POTVRZENÍ
Pro potvrzení vybrané funkce nebo
nastavené hodnoty.
7. OVLADAČ
Pro procházení nabídkami
a nastavování nebo provádění
změn hodnot.
Vezměte prosím na vědomí: Všechny
ovladače se aktivují stiskem: Stisknutím
uprostřed uvolníte ovladač ze zajištěné
polohy.
1
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PLECH NA PEČENÍ
Vhodný jako podklad pro nádoby
na pečení v troubě; plech je
také možné použít jako podklad
pro potraviny bez nádoby. Toto
příslušenství není určeno pro
použití v mikrovlnné troubě.
MŘÍŽKA
Rošt je vhodný pro všechny
režimy pečení, kromě funkce
mikrovlnného ohřevu. Jídlo
položte přímo na rošt nebo jej
použijte jako podklad pro pekáče
a plechy na pečení nebo jiné
nádobí odolné teplu a mikrovlnám.
SKLENĚNÝ ODKAPÁVACÍ PLECH
Díky svým vlastnostem je tato
skleněná nádoba vhodná pro
všechny způsoby pečení.
Je-li umístěn pod roštem,
zachycuje uvolňující se šťávy.
Počty kusů a typ příslušenství se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.
V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.
Před nákupem dalšího příslušenství, které je na trhu
k dispozici, se ujistěte, že je žáruvzdorné a vhodné
pro přípravu jídla v páře.
Ujistěte se, že mezi horní částí jakékoliv nádoby
a stěnami pečicího prostoru je mezera alespoň
30 mm, aby pára mohla dostatečně cirkulovat.
FUNKCE
RYCHLÝ PŘEDEHŘEV
Pro rychlé předehřátí trouby před zahájením cyklu
pečení. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na
dokončení cyklu funkce.
TRADIČNÍ FUNKCE
• TRADIČNÍ
Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to
jak na povrchu, tak vespod.
•
•
Toasty
3
7–10
3
Krevety
2
20–30
2
GRIL + MW
Pro rychlé pečení a gratinování.
Koláčky
Ano
160–180
30–40
2
Sušenky
Ano
150–160
20–30
2
Zapečené brambory
350
2
20–40
2
Pizza
Ano
230
20–30
1
Brambory ve slupce
350
3
10–20
2
TRADIČNÍ+MIKROVLNY
Pro rychlejší pečení s využitím kombinace klasické
a mikrovlnné trouby.
Chléb
-
200–220
90
25–35
1
Rostbíf
(1–1,5 kg)
-
160
160–350
35–45
1
Lasagne
Zmražené jídlo
2
FUNKCE GRILU
• GRIL
Pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování.
Ano
170–200
160–350
20–40
1
-
160–180
350
20–30
1
FUNKCE TURBO GRILU
• TURBOGRIL
Pro dokonalé vaření a zapékání díky kombinaci
grilu a konvekční funkce trouby.
•
Kuřecí kebab
3
25–35
2
Opečené brambory
3
30–50
2
TURBO GRILL+MIKROVLNY
Pro rychlé vaření a zapékání díky kombinaci
mikrovln, grilu a konvekční funkce trouby.
Plněné závitky [Mražené]
350
3
20–25
2
Vepřové řízky
350
3
30–40
2
Pečené kuře
350
2
40–60
2
CS
do mikrovlnné trouby. Lepších výsledků, zvláště
u zmrazených potravin, dosáhnete, pokud je na
konci fáze ohřevu ponecháte ještě 1–2 minuty
odpočívat.
FUNKCE HORKÝ VZDUCH
• HORKÝ VZDUCH
Pro pečení sladkých pokrmů a masa, s využitím
stálé cirkulace horkého vzduchu.
•
Sněhové pečivo
Ano
100–120
40–50
2
Sušenky
Ano
170–180
10–20
2
Bochník chleba
Ano
180–200
30–35
1
Švýcarská roláda
Ano
210–220
10–12
2
Listové těsto
Ano
180–190
15–20
2
Pečeně (800 g – 1,5 kg)
Ano
160–170
70–80
1
HORKÝ VZDUCH+MIKROVLNY
Pro rychlé pečení sladkých pokrmů a masa,
s využitím všech výhod mikrovln a cirkulace
horkého vzduchu.
Pečeně
160
170
40–60
2
Masový koláč
160
180
25–35
1
Pečená ryba
160
170–190
20–35
1
HOTOVÉ JÍDLO
250–500 g
1 Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou
alu fólii.
HOTOVÉ JÍDLO – ZMRAŽENÉ
250–500 g
2 Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou
alu fólii.
POLÉVKY
1–4 misky
3
Ohřívejte odkryté v samostatných miskách
NAPOJ
1–4 hrnky
4 Aby nedošlo k překypění, použijte hrnek a do něj vložte lžíci ze
žáruvzdorného plastu
• ROZMRAZOVANI
Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se
zadáním pouze jejich hmotnosti. Pro dosažení co
nejlepších výsledků pokládejte jídlo vždy přímo na
skleněnou zapékací mísu.
1 MASO
100 g – 2,0 kg
2 DRUBEZ
100 g – 3,0 kg
3 RYBY
100 g – 2,0 kg
4 ZELENINA
100 g – 2,0 kg
5 CHLÉB
100 g – 2,0 kg
ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
• UCHOVAT TEPLÉ
Slouží k udržení právě upečených jídel teplých
a křupavých.
• KYNUTÍ
Slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého
nebo slaného těsta.
NASTAVENI
Za účelem přizpůsobení nastavení trouby (jazyk, čas,
zvuky, úsporný režim „EKO“, jas).
FUNKCE KONVEKČNÍHO PEČENÍ
• TRADIČ. PEČENÍ
Pro perfektní propečení masa, dortů a koláčů
s tekutou náplní.
MIKROVLNY
Pro rychlou přípravu a ohřívání jídel a nápojů.
•
Plněné koláče
-
160–200
35–55
1
Quiche Lorraine
-
170–190
30–45
1
TRADIČNÍ PEČENÍ+MV
Pro rychlé vaření všech pokrmů s tekutou
náplní, kombinace mikrovln, klasického ohřevu
a konvekčního proudění vzduchu.
Plněné koláče
350
160–200
25–45
2
Piškotový koláč
90
160–180
30–35
1
Je-li aktivní úsporný režim „EKO“, jas displeje se za účelem
úspory energie ztlumí a světlo po uplynutí 1 minuty zhasne.
850
Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem
vody.
750
Příprava zeleniny.
650
Příprava masa a ryb.
500
Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem
sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo
zapečených těstovin.
350
Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160
Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
90
Změknutí zmrzliny.
AUTO
Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější teplotu
a způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.
• OHREV
Slouží k ohřevu již hotových mražených či
chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě.
Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné
k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším
čase. Jídlo vložte do žáruvzdorné nádoby vhodné
3
Ohrev
2 hrnky
850
3
Ohrev
Šťouchané brambory
(1 kg)
850
10–12
Rozmrazovani
Mleté maso (500 g)
160
13–14
Vareni
Piškotový koláč
750
7–8
Vareni
Vaječný krém
750
10–11
Vareni
Sekaná pečeně
750
15–16
Požadované příslušenství: Skleněná zapékací mísa
JAK POUŽÍVAT TABULKY PRO TEPELNOU ÚPRAVU
Položky v tabulkách:
recepty , je-li potřeba předehřev , teplota ,
mikrovlnný výkon , výkon grilu , hmotnost doba
přípravy , příslušenství a úroveň doporučená pro vaření.
Časy přípravy se začínají odpočítávat od chvíle, kdy jídlo
vložíte do trouby. Výjimkou je předehřev (když je požadován).
Teploty a doby pečení mají pouze orientační charakter, neboť
se odvíjejí od množství jídla a použitého příslušenství.
rošt,
dortová forma na roštu,
pečicí plech,
skleněná zapékací mísa
PRVNÍ POUŽITÍ
NASTAVTE ČAS
Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit
čas: Na displeji budou blikat dvě číslice pro hodinu.
Pro nastavení hodiny otáčejte ovládacím knoflíkem
a stiskněte : Na displeji budou blikat minuty.
Pro nastavení minut otáčejte ovládacím knoflíkem
a stiskem volbu potvrďte.
Vezměte prosím na vědomí: Čas může být nutné nastavit
znovu po delším výpadku napájení.
ZAHŘÁTÍ TROUBY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které
souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná se
o zcela běžný jev.
Před započetím vaření tedy doporučujeme zahřát
troubu prázdnou za účelem odstranění jakéhokoli
případného zápachu.
Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo
fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené
příslušenství.
Doporučujeme zvolit funkci „Tradiční pečení“
a zahřívat prázdnou troubu na 250 °C po dobu
přibližně 1 hodiny.
Dodržujte instrukce pro správné nastavení funkce.
Vezměte prosím na vědomí: Při prvním použití trouby
doporučujeme prostor větrat.
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZVOLTE FUNKCI
Otáčejte knoflíkem výběru, dokud se na displeji
neobjeví požadovaná funkce: Na displeji se objeví
ikona funkce a její základní nastavení.
Jakmile na displeji začne blikat kontrolka nastavení,
otočte knoflíkem nastavení (a změňte nastavení)
a poté stiskem potvrďte a pokračujte v provádění
dalšího nastavení (je-li k dispozici).
Pro výběr položky z nabídky (na displeji se objeví
první dostupná položka) otáčejte ovladačem, dokud
se neobjeví požadovaná položka.
Stiskem svou volbu potvrdíte: na displeji se objeví
základní nastavení.
2. NASTAVENÍ FUNKCE
Nastavení můžete po potvrzení výběru požadované
funkce změnit.
Na displeji se zobrazí nastavení, které lze
u jednotlivých funkcí postupně měnit.
4
Uvědomte si prosím: Předchozí nastavení lze opětovně
změnit stisknutím
.
KATEGORIE (AUTO)
Při použití automatických funkcí je třeba zvolit
kategorii připravovaného jídla.
Zobrazená kategorie odpovídá číslu uvedenému na
displeji.
. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
JIDLO
Tato funkce se aktivuje automaticky, aby nedošlo
k náhodnému zapnutí trouby v režimu mikrovln.
DVIRK
Informace ohledně všech kategorií doporučujeme
vyhledat v tabulce s popisy funkcí.
. NASTAVENÍ ČASU UKONČENÍ PŘÍPRAVY/
ODLOŽENÝ START
Funkce „Tradiční“, „Gril“, „Turbo Gril“ a „Tradiční
pečení“ vám umožní naprogramovat dobu ukončení
pečení odložením doby, kdy se funkce spustí. Po
nastavení doby trvání přípravy se na displeji zobrazí
odpovídající čas ukončení a symbol bude blikat.
K nastavení požadované doby ukončení pečení
použijte nastavovací knoflík, kterým otáčejte a poté
pro potvrzení stiskněte : dvojtečka v čase ukončení
pečení bude blikat, což znamená, že nastavení bylo
provedeno správně.
CS
Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené
.
funkce, stiskněte
. PAUZA
Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za
účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše
otevřete dvířka.
Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte
Určité automatické funkce se zastaví a umožní tak
pokrm obrátit nebo zamíchat.
OTOCT
Jakmile se funkce pečení přeruší, otevřete dvířka
a proveďte krok, který trouba požaduje. Následně,
přejete-li si pokračovat, zavřete dvířka a stiskněte
.
. MINUTKA
Trouba automaticky odloží začátek pečení tak, aby
skončilo v nastaveném čase.
Nastavené hodnoty můžete kdykoli změnit
(teplotu, nastavení grilu, dobu přípravy) stiskem
a zopakováním kroků, které byly popsány výše.
Když je trouba vypnutá, displej je možné používat
jako samostatný časový spínač. Pro aktivaci funkce
a nastavení požadované doby stiskněte a otočte
knoflíkem nastavení.
3. AKTIVUJTE FUNKCI
Po provedení požadovaných nastavení aktivujte
.
funkci stiskem
K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli
stisknout .
. MIKROVLNNÁ FUNKCE - JET START
Uveďte troubu do pohotovostního (standby) režimu
(pohotovostní režim aktivujete stiskem ) a knoflík
výběru nastavte na funkci „Mikrovlny“. Následně
a trouba začne po dobu 30 sekund
stiskněte
pracovat na plný výkon (850 W).
se doba vaření/
Při každém dalším stisku tlačítka
pečení prodlouží o 30 sekund.
Pro aktivaci časového spínače stiskněte : Po
ukončení odpočítávání zvoleného času samostatného
časového spínače bude znít akustický signál.
Vezměte prosím na vědomí: Časový spínač neaktivuje žádný
z cyklů vaření/pečení.
K zastavení časového spínače kdykoli stiskněte .
Poté, co byla minutka aktivována, můžete vybrat
a spustit funkci. Otáčením knoflíku výběru zvolte
požadovanou funkci.
Po spuštění funkce časový spínač pokračuje nezávisle
v odpočtu a do samotné funkce nezasahuje.
Během této fáze není možné vidět minutku
(bude zobrazena pouze ikona ). Ta pokračuje
v odpočítávání na pozadí.
Pro její opětovné zobrazení stiskněte , čímž zastavíte právě
probíhající funkci.
5
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
Funkce
Tradiční
Tradiční + MV
Gril
Gril + Mikrovlny
Turbogril
Turbogril + Mikrovlny
Horký vzduch
Horký vzduch + Mikrovlny
Tradiční pečení
Tradiční pečení + Mikrovlny
PŘÍSLUŠENSTVÍ
6
Recept
Předehřev
Tepl. (°C)
Příkon (W)
Gril
Doba
trvání
Úroveň
a příslušenství
Malý moučník
Ano
160–180
-
-
30–40
2
Sušenky
Ano
150–160
-
-
20–30
2
Pizza
Ano
230
-
-
20–30
1
Chléb
-
200–220
90
-
25–35
1
Rostbíf (1 – 1,5 kg)
-
160
160–350
-
35–45
1
Lasagne
Ano
170–200
160–350
-
20–40
1
Zmražené jídlo
-
160–180
350
-
20–30
1
Toasty
-
-
-
3
7–10
3
Krevety
-
-
-
2
20–30
2
Zapečené brambory
-
-
350
2
20–40
2
Brambory ve slupce
-
-
350
3
10–20
2
Kuřecí kebab
-
-
-
3
25–35
2
Opečené brambory
-
-
-
3
30–50
2
Plněné závitky [Mražené]
-
-
350
3
20–25
2
Vepřové řízky
-
-
350
3
30–40
2
Pečené kuře
-
-
350
2
40–60
2
Sněhové pečivo
Ano
100–120
-
-
40–50
2
Sušenky
Ano
170–180
-
-
10–20
2
Bochník chleba
Ano
180–200
-
-
30–35
1
Švýcarská roláda
Ano
210–220
-
-
10–12
2
Listové těsto
Ano
180–190
-
-
15–20
2
Pečeně (800 g – 1,5 kg)
Ano
160–170
-
-
70–80
1
Pečeně
-
170
160
-
40–60
2
Masový koláč
-
180
160
-
25–35
1
Pečená ryba
-
170–190
160
-
20–35
1
Plněné koláče
-
160–200
-
-
35–55
1
Quiche Lorraine
-
170–190
-
-
30–45
1
Koláče s náplní
-
160–200
350
-
25–45
2
Piškotový koláč
-
160–180
90
-
30–35
1
Nádoba určená do
mikrovlnné trouby
Rošt
Skleněný odkapávací plech
Plech na pečení
UŽITEČNÉ RADY
KUCHAŘSKÉ TIPY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
V MIKROVLNNÝCH TROUBÁCH
Mikrovlny prostoupí jídlem pouze do určité hloubky.
Pokud tedy připravujete najednou větší množství
jídla, co nejvíce jej rozprostřete, abyste dosáhli co
největší plochy a tím i vystavení mikrovlnám.
Malé kousky jsou hotové rychleji než velké: aby se
jídlo uvařilo/propeklo rovnoměrně, nakrájejte je na
stejně velké kousky.
Většina pokrmů po ukončení mikrovlnného ohřevu
ještě „dochází“. Pro dokonalou tepelnou úpravu proto
vždy nechte po dokončení ohřevu pokrm ještě chvíli
stát.
Připravujete-li jídlo v mikrovlnné troubě, odstraňte
předtím, než je vložíte do trouby, veškeré drátěné
uzávěry z plastových nebo papírových sáčků.
Plastová fólie by měla být prořezána nebo propíchaná
vidličkou, aby se uvolnil tlak a zabránilo se jejímu
prasknutí v důsledku akumulace páry během tepelné
úpravy.
TEKUTINY
Tekutiny se mohou zahřát nad bod varu, aniž by
viditelně bublaly.
Následně může dojít k náhlému vyvření horkých
tekutin.
Aby k takové situaci nedošlo, nepoužívejte nádoby
s úzkým hrdlem.
Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby
zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
Po ohřátí ji promíchejte ještě jednou a následně
opatrně vyjměte nádobu z mikrovlnné trouby.
CS
ZMRAŽENÉ JÍDLO
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme
provádět rozmrazování přímo na skleněném talíři.
V případě potřeby lze použít rovněž lehkou plastovou
nádobu vhodnou pro mikrovlnné trouby.
Vařená jídla, guláše a masové omáčky se lépe
rozmrazí, jestliže je během rozmrazování občas
zamícháte.
Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé části od
sebe: oddělené části se tak rozmrazí rychleji.
JÍDLO PRO DĚTI
Při ohřívání jídla nebo nápojů ve skleničce pro příkrmy
nebo kojenecké lahvi musíte pokrm nebo tekutinu
protřepat či zamíchat a před podáváním zkontrolovat
teplotu.
Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku
opaření nebo popálení.
Před ohříváním sejměte z nádoby víčko a z kojenecké
láhve dudlík.
DORTY, KOLÁČE, MOUČNÍKY A CHLÉB A PEČIVO
U moučníků a chlebového pečiva doporučujeme
používat funkci „Horký vzduch“, zatímco u moučníků
obsahujících tekutou náplň doporučujeme funkci
„Konvekční pečení“. Případně, pokud si přejete
dobu přípravy zkrátit, zvolte funkci „Horký vzduch +
Mikrovlny“, přičemž mikrovlnnou funkci nastavíte na
výkon maximálně 160 W, aby byla zachována měkkost
a vůně. Při použití funkce „Horký vzduch“ a „Tradič.
pečení“ používejte tmavě zbarvené kovové pečicí
formy, které vždy pokládejte na dodaný rošt.
MASO A RYBY
Pro rychlé opečení povrchu dozlatova tak, aby vnitřek
masového či rybího pokrmu zůstal měkký a šťavnatý,
doporučujeme používat funkce kombinující konvekční
ohřev a mikrovlny. Za účelem dosažení co nejlepších
výsledků nastavte výkon mikrovln na 350 W.
7
ČIŠTĚNÍ
Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se
ujistěte, že spotřebič vychladl.
Nepoužívejte parní čističe.
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY
• Plochy trouby otřete vlhkým hadříkem. Jsou-li velmi
znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního
čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým
hadříkem.
• Sklo dveří omývejte vhodným tekutým čisticím
prostředkem.
• Dno trouby čistěte v pravidelných intervalech nebo
v případě, že se vám v troubě něco vylije. Dno trouby
očistěte tak, aby na něm nezůstaly žádné zbytky jídla.
• Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se
veškeré nečistoty vypalují: Tuto funkci používejte
pravidelně.
Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo
abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo
dojít k poškození povrchu spotřebiče.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Veškeré příslušenství lze mýt v myčce
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nefunguje.
Přerušení napájení.
Odpojení od elektrické
sítě.
Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je
trouba připojená k elektrickému napájení.
Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak,
zda porucha stále trvá.
Trouba generuje hluk i přesto,
že je vypnutá.
Chladicí ventilátor je
zapnutý.
Otevřete dvířka nebo vyčkejte, dokud proces
ochlazování neskončí.
Na displeji je písmeno „F“
následované číslem.
Softwarová chyba.
Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních
služeb pro zákazníky a uveďte číslo
následující za písmenem „F“.
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
WWW Informační list výrobku s energetickými
údaji tohoto spotřebiče je možné stáhnout z našich
webových stránek docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
> WWW Návod k použití a údržbě si
stáhněte z našich webových stránek
docs‌.‌whirlpool‌.‌eu (můžete použít tento
QR kód) a zadejte přitom obchodní kód
produktu.
> Případně se obraťte na naše centrum poprodejních
služeb pro zákazníky.
KONTAKTOVÁNÍ NAŠEHO ZÁKAZNICKÉHO
CENTRA POPRODEJNÍCH SLUŽEB
Kontaktní údaje naší
společnosti naleznete
v záruční knížce. Při
kontaktování našeho centra
poprodejních služeb pro
zákazníky prosím uveďte
kódy na identifikačním štítku
XXX/XXX
produktu.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
400011217143
Vytištěno v Itálii
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising