Indesit | FT M22 9X2WSY EU | Setup and user guide | Indesit FT M22 9X2WSY EU Manualul utilizatorului

Indesit FT M22 9X2WSY EU Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.whirlpool.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
PANOUL DE COMANDĂ
1 Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă
lung)
2 Buton rotativ Programe
3 Pornire/Pauză
Taste Opțiuni*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Finalizare Ciclu
Temperatură Ridicată
Anti - Șifonare (dacă se apasă lung Mut)
Nivel Uscare
Întârziere Start
Timp Uscare
Rapid (dacă se apasă lung Blocare Taste)
Delicat
Fresh Care+
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
7
8
9
*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor
INDICATORI
4
Nivel Uscare:
Uscare Antișifonare Întindere - Uscare Normală - 5Uscare Extra
Faza ciclului:
Uscare - Răcire - Sfârșit Ciclu
6
Goliți rezervorul de apă - Curățați Filtrul hublou:
primar,
secundar
Autocurățare
DEMO
Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor:
Defect: Apel unitate service.
Mod demo
11
3“
3“
2
7
10
3
h
8
9
PRIMA UTILIZARE
Pauză pentru a pune din nou în funcțiune uscătorul de rufe.
De asemenea, asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus în
mod corespunzător. Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare de pe
partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect, fie la
rezervorul de apă al uscătorului de rufe (consultaţi imaginea), fie
la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.
Uscătorul de rufe trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura
cuprinsă între 20 și 23°C pentru a obține performanțe optime.
Funcționarea corectă este asigurată oricum între 14 și 30° C.
Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a
stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.
PROGRAME
UTILIZAREA ZILNICĂ
Măsurile descrise în continuare vă vor permite să mențineți
aparatul în condiții OPTIME. Amintiți-vă să goliți rezervorul
după fiecare ciclu de uscare. Amintiți-vă să curățați filtrele
după fiecare ciclu de uscare. (Consultați secțiunea „Îngrijire și
întreținere”).
1
12
Eco Bumbac
kg Max*
Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea
rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea
rufelor din bumbac. alorile de pe eticheta energetică au ca referinţă
acest program.
Amestec
kg 4
Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor
din bumbac și a celor sintetice.
Lenjerie Pat
Kg Max*
Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.
Cămăşi
kg 3
Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din
bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.
Sport
kg 4
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau
din amestec de bumbac.
Pilote
Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.
Blugi
kg 3
Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcămintei din bumbac rezistent,
tip denim, de exemplu pantaloni și geci.
Călcare Uşoară
Acest ciclu relaxează fibrele articolelor de îmbrăcăminte
facilitând călcarea și împăturarea; a nu se utiliza pentru articole de
îmbrăcăminte încă ude. Potrivit pentru încărcături reduse pentru
articole de îmbrăcăminte din bumbac sau amestec de bumbac.
1. Deschideți hubloul și introduceți rufele; respectați indicațiile de
pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și încărcătura maximă
indicată în secțiunea programe. Goliți buzunarele articolelor de
îmbrăcăminte. Asigurați-vă ca rufele să nu rămână blocate între
hublou și/sau filtrul aflat pe hublou.
2. Închideți hubloul.
3. Apăsați tasta Pornit/Oprit.
4. Selectați programul în funcție de tipul rufelor.
5. Selectați opțiunile dacă este necesar.
6. Pentru a începe ciclul apăsați butonul Pornire/Pauză.
7. Finalizarea ciclului de uscare este evidențiată de un semnal sonor.
Un indicator de pe panoul de comandă, semnalează finalizarea
ciclului. Scoateți imediat rufele, acest lucru ajută la evitarea
formării cutelor pe articolele de îmbrăcăminte.
8. Opriți aparatul apăsând tasta Pornit/Oprit, deschideți hubloul
și scoateți rufele. Dacă aparatul nu este oprit manual, după
aproximativ un sfert de oră de la terminarea ciclului, acesta se
*ÎNCĂRCĂT. MAX. 9 Kg (Încărcătură uscată)
oprește automat pentru a economisi energie.
În cazul în care nu efectuați
imediat
această ultimă
etapă,
unelemanualul deETICHETE
Puteţi descărca
instrucţiunile
privind
siguranţa,
utilizare, fișa tehnică
a produsului și dateleDE
energetice:
xxxx
CU INSTRUCŢIUNI
SPĂLARE
Vizitând site-ul nostru
docs.whirlpool.eu
aparate și/sau unele• programe/opțiuni
suntweb
prevăzute
cu un sistem
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscaţi
•
UtilizândTimp
codul de
QR câteva ore, după terminarea
de prevenire a formării
cutelor.
uscătorul
de rufe pentru
primanumărul
dată. Următoarele
simboluri sunt cel mai
Ca alternativă,
contactaţi
serviciul
nostru
post-vânzare
(consultaţi
de telefon din
uscării, tamburul se• rotește,
la intervale
regulate,
în scopul
dede
a asistenţăîntehnică
utilizate:
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostrufrecvent
de asistenţă
tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
preveni formarea cutelor.
codurile electric
specificate
pe plăcuţa
cu datetasta
de identificare a produsului dumneavoastră.
În cazul întreruperii curentului
trebuie
să apăsați
Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
Pornire/Pauză pentru a relua ciclul.
xxxxxxxxxxxx
DESCHIDEREA HUBLOULUI ÎN TIMPUL CICLULUI
În timpul funcționării este posibilă deschiderea hubloului. După
ce ați închis hubloul, trebuie să apăsați din nou tasta Pornire/
A nu se usca în uscătorul de rufe.
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură ridicată
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură scăzută
Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul
țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de
alte opțiuni selectate.
În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe
panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant
și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea
mai bună estimare posibilă.
Împrospătare
Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a
articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se
utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.
Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai
eficient pentru încărcături reduse.
Ciclul durează aproximativ 20 de minute.
Rapid 30'
kg 0,5
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac
stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.
Colorate
kg Max*
Program de uscare delicată potrivit pentru articole de
îmbrăcăminte colorate.
Mătase
kg 0,5
Uscarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.
Lână kg 1
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se
recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte
înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele
care rămân umede.
Delicate
kg 2
Pentru uscarea rufelor din ţesături delicate care necesită o
spălare uşoară.
Sintetice
kg 4
Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.
OPȚIUNI
După ce ați selectat programul este posibilă setarea
diferitelor opțiuni, dacă este necesar.
Nivel Uscare
Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel
diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează
nivelul selectat.
Uscare Antișifonare: uscare foarte delicată. Utilă pentru a
facilita călcarea articolelor de îmbrăcăminte imediat după
finalizarea ciclului.
Întindere: un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte
delicate; gata de a fi întinse
Uscare Normală: rufele sunt gata pentru a fi împăturate și
așezate în dulap
Uscare Extra: utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de
a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.
Timp Uscare
Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de
mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit
pentru uscare. După ce a fost atins timpul maxim care poate
fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un
indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.
Întârziere Start
h
Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de
începutul ciclului.
Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține
întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate
fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un
indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.
BUTOANE OPȚIUNI
Aceste butoane sunt utilizate pentru personalizarea programului
selectat, în funcție de propriile exigențe.
Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele.
Unele opțiuni sunt incompatibile cu altele setate în precedență.
Incompatibilitatea este evidențiată de un semnal sonor și/
sau indicatoare intermitente. Dacă opțiunea este disponibilă,
indicatorul opțiunii selectate va rămâne aprins. Unele opțiuni
pot rămâne în memoria programului dacă sunt selectate pentru
uscarea precedentă.
După ce ați apăsat tasta pornire/pauză: aparatul semnalează
timpul rămas pentru pornirea ciclului.
În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați
din nou tasta pornire/pauză.
Rapid
Permite uscarea mai rapidă.
Fresh Care+
Dacă rufele sunt lăsate în interiorul tamburului după
finalizarea ciclului, aceasta este expusă proliferării bacteriilor.
Această opțiune permite reducerea acestei proliferări prin
intermediul controlului temperaturii și a rotației tamburului.
Acest tratament are o durată maximă de 6 ore după finalizarea
programului setat. Această opțiune, dacă este selectată pentru
uscarea precedentă, rămâne în memorie.
Dacă această opțiune este utilizată împreună cu întârziere start,
tratamentul antișifonare (prin intermediul rotației periodice a
tamburului) va fi adăugat și la faza întârziere start.
Blocare Taste
Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu
excepția tastei pornit/oprit.
Cu aparatul pornit:
• pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se
aprinde indicatorul corespunzător.
• pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se
stinge indicatorul corespunzător.
Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă,
rămâne în memorie.
Finalizare Ciclu
Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la
finalizarea ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți
auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă
este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.
Mut
Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore
ale panoului de comandă. Alarmele care indică defecte de
funcționare rămân active.
• pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se
aprinde indicatorul corespunzător.
• pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se
stinge indicatorul corespunzător.
Temperatură Ridicată
Îmbunătățește capacitatea de uscare. Opțiune potrivită
pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, se
utilizează cu cicluri cu timp de uscare.
Anti - Șifonare
Această opțiune modifică mişcarea tamburului de rotație
pentru a crea o acțiune care reduce încurcarea rufelor. Această
opțiune oferă rezultate mai bune atunci când este utilizată cu
încărcături mai mici.
Delicat
Permite o uscare mai uşoară a rufelor, reducând temperatura
de uscare.
Ciclul de uscare pentru produse din
lână al acestei mașini a fost aprobat de
The Woolmark Company pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână
care au pe eticheta mențiunea „spălare
manuală”, cu condiția ca acestea sa fie
uscate conform instrucțiunilor furnizate de producătorul acestei mașini.
Respectați mențiunile de îngrijire de pe etichetă pentru alte instrucțiuni
pentru rufele de spălat. M1768 . Simbolul Woolmark este o marcă
certificată în multe țări.
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
ÎNGRIJIRE
ÎNTREŢINERE
PentruŞI
a benefi
cia de servicii complete de
TRANSPORT ŞI MANEVRARE
asistenţă,
vă rugăm
vă înregistraţi
produsul
pe
Înainte
a utiliza
aparatul,
citiţi cu
instrucţiunile
de siguranţă.
Deconectați
uscătorul
desărufe
de la rețeaua
electrică
în timpul
Nude
ridicaţi
niciodată
uscătorul
deatenţie
rufe apucându-l
de blat.
www.indesit.eu/register
efectuării operațiunilor de curățare și întreținere.
1. Scoateţi uscătorul din priză.
Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați 2. Asiguraţi-vă că hubloul şi rezervorul de apă sunt închise
figura A).
corespunzător.
Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau 3. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de
într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu canalizare, fixaţi din nou furtunul de evacuare pe spatele
utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său. uscătorului de rufe (consultaţi Ghidul de instalare).
Curățarea filtrului hublou primar după fiecare ciclu
(consultați figura B).
După fiecare ciclu scoateți filtrul hublou primar și curățați-l
eliminând eventuale reziduuri de scame de pe suprafața acestuia;
spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator.
Curățarea filtrului hublou secundar la aprinderea
indicatorului corespunzător (consultați figura C).
Scoateți filtrul hublou secundar și curățați toate părțile acestuia;
spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator.
Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce corect toate
filtrele la locul lor.
Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului
de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care
se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt
saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe
este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se
consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate
suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate
corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.
Autocurățare
Întreținerea filtrului inferior al acestui model este automată.
Uscătorul de rufe efectuează curățarea când senzorii semnalează
această necesitate. În acest caz, uscătorul de rufe continuă să
funcționeze chiar dacă ciclul de uscare este finalizat. Indicatorul
corespunzător de pe panoul de comandă semnalează necesitatea
de efectuare a întreținerii. Nu opriți uscătorul de rufe în timpul
acestei etape.
Consum de energie
În modul: oprit (Po) – Waţi
0.50
În modul: rămas în funcţiune (Pl) – Waţi
1.00
Programe
Kg
kWh
Minute
Eco Bumbac*
9
1.88
211
Eco Bumbac
4.5
1.34
173
Sintetice
4
0.83
109
*Program de referinţă pentru eticheta datelor energetice, acest
program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel
mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie
pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită iniţială).
Sistem cu Pompă de căldură
Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o
unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0,18 kg
de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Rezervor de apă
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru hublou
A
B primar
C secundar
B
C
1
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
3
2
xxxx
xxxxxxxxxxxx
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL.DEFECȚIUNILOR
REMEDIEREA
Pentru a beneficia de servicii complete de
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
În caz de
defectevăderugăm
funcționare,
înainte de
a contacta
asistenţă,
să vă înregistraţi
produsul
pe unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori
minore www.whirlpool.eu/register
și pot fi rezolvate în câteva minute
Anomalie
Cauza posibilă
Ștecherul nu este introdus în priza de curent
Uscătorul de
Priza de curent este defectă
rufe nu pornește
Soluție
Introduceți ștecherul în priza de curent
Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză.
Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum
adaptatoare sau prelungitoare
A avut loc o întrerupere a curentului electric.
Așteptați activarea curentului electric.
Hubloul este deschis
Închideți hubloul
În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului
setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea
Opțiuni.
A fost setată o întârziere de start a ciclului.
Uscătorul de
rufe nu pornește Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a
porni programul
Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a
tastelor, a fost setată această opțiune.
Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.
Apăsați tasta Pornire/Pauză
Consultați secțiunea opțiuni, iar dacă este prezentă funcția de blocare
a tastelor, dezactivați opțiunea. Oprirea uscătorului de rufenu este
suficientă pentru dezactivarea acestei opțiuni
Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere și efectuați operațiunile
descrise.
Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica
nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe
programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură
introduse în uscătorul de rufe.
Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale
Rufele sunt prea umede
centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat
Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă
excesiv
pentru fiecare program.
Programul nu
Este posibil să fi avut loc o întrerupere a
În cazul întreruperii curentului electric apăsați tasta Pornire/Pauză
s-a terminat.
curentului electric.
pentru a relua ciclul.
Indicatori aprinse sau intermitente
Timpul de
uscare este
foarte lung
Rezervor de
apă
Rezervorul de apă este plin
Goliți rezervorul de apă Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul
hubloului și/
sau filtrul
inferior *
Anomalie a fluxului de aer necesar pentru
funcționarea aparatului
Curățați filtrul hubloului, filtrul inferior și controlați ca priza de aer să
fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil
ca uscătorul de rufe să se defecteze.
Filtrul inferior* Filtrul inferior trebuie curățat
Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
DEMO
Ciclul durează
numai câteva
minute.
Dezactivați modalitatea Demo. Următoarele acțiuni trebuie efectuate
în ordine, fără pauze. Porniți apoi opriți aparatul. Apăsați tasta Start/
Pauză până la auzirea unui semnal sonor.
Reporniți aparatul. Indicatorul „DEMO” iluminează intermitent apoi se
stinge.
Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat
hubloul și scoateți rufele astfel încât căldura să se disperseze.
Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de
rufe la rețeaua electrică, încărcați rufele și reluați ciclul de uscare.
Uscătorul de rufe este în modalitate DEMO.
Indicatorul DEMO este aprins.
Prezența
simbolului cheii Senzorii aparatului au detectat o anomalie.
englezești indică
o anomalie.
Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și
comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe
afișaj.
De exemplu F3 și E2
*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea îngrijire și întreținere.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising