Whirlpool | W9 OM2 4MS2 P | Setup and user guide | Whirlpool W9 OM2 4MS2 P Uživatelská příručka

Whirlpool W9 OM2 4MS2 P Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL
Komplexnější podporu získáte registrací
svého produktu na webových stránkách
www.‌whirlpool.‌eu/‌register
WWW
Bezpečnostní pokyny a návod k použití
a údržbě si můžete stáhnout z našich
webových stránek docs‌.‌whirlpool‌.‌eu,
přičemž se řiďte pokyny uvedenými na
zadní straně této brožury.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.
POPIS PRODUKTU
1. Ovládací panel
2. Ventilátorové a kruhové topné
těleso
(není vidět)
3. Vodicí mřížky
(úroveň je vyznačena na přední
straně trouby)
4. Dvířka
5. Horní topné těleso / gril
6. Osvětlení
7. Bod vložení sondy do masa
8. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
9. Spodní topné těleso
(není vidět)
1
5
2
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6
7
8
9
4
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
1
2
1. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT)
Pro zapnutí a vypnutí trouby.
2. DOMŮ
Rychlý přístup do hlavní nabídky.
3
4
3. OBLÍBENÉ
Pro vyvolání seznamu oblíbených
funkcí.
4. DISPLEJ
5. NÁSTROJE
Volba z několika možností a také
změna nastavení a preferencí
k troubě.
5
6
7
6. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Povolení použití aplikace 6th Sense
Live Whirlpool.
7. ZRUŠIT
Zrušení všech funkcí trouby kromě
funkcí Hodiny, Minutka a Zámek
ovládání.
1
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ROŠT
ODKAPÁVACÍ PLECH
PLECH NA PEČENÍ
POSUVNÉ DRÁŽKY *
Použití: k pečení pokrmů
nebo jako podložka pro
nádoby, dortové formy a jiné
žáruvzdorné nádobí
Použití: jako plech pro účely
pečení masa, ryb, zeleniny,
chlebového pečiva typu
„focaccia“ atd. nebo
k zachycování uvolňujících se
šťáv, je-li umístěn pod rošt.
Použití: k pečení chleba
a pečiva, jakož i přípravě
pečeného masa, ryb
pečených v papilotě atd.
Pro usnadnění vkládání
a vyjmutí příslušenství.
SONDA DO POKRMU
K přesnému měření teploty
uvnitř pokrmu během pečení.
Díky čtyřem snímacím bodům
a pevnému podstavci je
možné sondu používat do
masa, ryb i chleba, koláčů
a pečiva.
* K dispozici pouze u určitých modelů
Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.
V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.
VLOŽENÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vložte mřížku horizontálně zasunutím do vodicích
roštů, přičemž se ujistěte, že strana se zvednutým
okrajem je otočená nahoru.
Další příslušenství, jako je např. odkapávací nebo
pečicí plech, se zasunují svisle, a to stejným
způsobem jako rošt.
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BOČNÍCH
VODICÍCH MŘÍŽEK
• Přejete-li si odstranit boční vodicí mřížky,
nazdvihněte je a poté lehce zatáhněte za spodní
část směrem ven z usazení: Nyní lze boční vodicí
mřížky vyjmout.
• Přejete-li si boční vodicí mřížky opět nasadit,
nejprve je nasaďte do jejich usazení v horní části.
Držte je zdvihnuté a zasuňte je do vnitřní části
trouby a poté posuňte směrem dolů do polohy pro
usazení v dolní části.
2
NASAZENÍ POSUVNÝCH DRÁŽEK
(JSOU-LI U MODELU)
Z trouby odstraňte boční vodicí mřížky a z posuvných
drážek ochranné fólie.
Připevněte horní sponu drážky k vodicí mřížce a suňte
ji po celé délce až na doraz . Druhou sponu posuňte
směrem dolů, dokud nedosáhne správné polohy. Aby
byla vodicí mřížka dobře zajištěna, zatlačte pevně
spodní část spony oproti vodicí mřížce. Ujistěte se,
že drážkami lze volně pohybovat. Postupujte stejně
i na druhé straně vodicí mřížky v rámci stejné výškové
úrovně.
Upozornění: Posuvné drážky lze nainstalovat do kterékoli
úrovně.
CS
FUNKCE PEČENÍ
RUČNÍ FUNKCE
•
•
•
•
•
•
•
•
RYCHLÝ PŘEDEHŘEV
Pro rychlý předehřev trouby.
TRADIČNÍ
Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na jednom
roštu.
GRIL
Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, k zapékání
nebo gratinování zeleniny nebo k opékání
topinek. K zachycení uvolňujících se šťáv při
grilování masa doporučujeme použít odkapávací
plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň
dospod roštu a přidejte 500 ml pitné vody.
TURBOGRIL
K pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat).
K zachycení uvolňujících se šťáv doporučujeme
používat odkapávací plech: Plech umístěte na
kteroukoli úroveň dospod roštu a přidejte 500 ml
pitné vody.
HORKÝ VZDUCH
Pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují
stejnou teplotu na několika úrovních současně
(maximálně třech). U této funkce nedochází ke
vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly.
FUNKCE COOK 4
Slouží k současné přípravě několika různých
jídel, která vyžadují odlišnou teplotu pečení,
na čtyřech úrovních. Tato funkce se používá
k pečení sušenek, koláčů, kulaté pizzy (i mražené)
a k přípravě kompletního pokrmu. Pro dosažení
nejlepších výsledků se řiďte pokyny v tabulce
pečení.
KONVENČNÍ PEČENÍ
Slouží k pečení masa či plněných koláčů pouze na
jedné úrovni.
SPECIÁLNÍ FUNKCE
» » ROZMRAZIT
Slouží k urychlení rozmrazování potravin.
Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně
drážek. Jídlo ponechte v původním obalu, aby
se povrch příliš nevysušil.
» » UCHOVAT TEPLÉ
Slouží k udržení právě upečených jídel teplých
a křupavých.
» » KYNUTÍ
Slouží k dosažení optimálního vykynutí
sladkého nebo slaného těsta. Chcete-li
zachovat kvalitu vykynutí, nezapínejte funkci,
pokud je trouba stále horká po dokončení
cyklu pečení.
•
» » POLOTOVARY
Slouží k přípravě polotovarů skladovaných při
pokojové teplotě nebo v chladničce (sušenky,
prášková směs na koláč, muffiny, těstoviny
a pečivo). Tato funkce všechny pokrmy připraví
rychle a šetrně. Je možné ji použít také
k ohřátí již hotových jídel. Troubu není nutné
předehřívat. Dbejte pokynů uvedených na
obalu.
» » MAXI COOKING
Slouží k pečení velkých kusů masa (nad
2,5 kg). Během pečení maso obracejte, aby
rovnoměrně zhnědlo po obou stranách.
Doporučujeme maso občas polít, aby se moc
nevysušilo.
» » ECO HORKÝ VZDUCH
Pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné
úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci
vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným
vysušením. Je-li úsporná funkce „ECO“ aktivní,
osvětlení zůstává během pečení vypnuté.
Při použití cyklu ECO, tedy při optimalizaci
spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla
otevírat, dokud se pokrm zcela neupeče.
PEČENÍ MRAŽENÉHO
Funkce automaticky zvolí nejlepší teplotu
i režim pečení pro 5 různých kategorií hotových
mražených jídel. Troubu nemusíte předehřívat.
6th SENSE
Tato funkce umožňuje pečení všech druhů jídel plně
automaticky. Abyste použitím této funkce dosáhli
co nejlepších výsledků, řiďte se pokyny uvedenými
v příslušné tabulce příprav.
Troubu nemusíte předehřívat.
3
POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE
Pro volbu či potvrzení:
Klepnutím na obrazovku si vyberte požadovanou
hodnotu nebo položku nabídky.
12:35
Pro potvrzení nastavení nebo přechod na další
zobrazení:
Klepněte na „NASTAVIT“ nebo „DALŠÍ“.
Vybrat teplotu horkého vzduchu.
Ruční funkce
Funkce 6th Sense
Nastavit dobu přípravy
Pro procházení nabídky nebo seznamu:
Jednoduše potáhněte prstem přes displej
a procházejte položkami nebo hodnotami.
Pro návrat na předchozí zobrazení:
Klepněte na
.
Horký vzduch
Ruční funkce
Tradiční
Konvenční
pečení
Horký vzduch
Gril
POKYNY K PŘÍPRAVĚ POKRMU:
Pro současnou přípravu různých
pokrmů vyžadujících stejnou teplotu
na různých policích (maximálně tři).
Tuto funkci lze použít
DELAY
Vybrat teplotu horkého
vzduchu.
Nastavit dobu přípravy
4
DALŠÍ
DALŠÍ
START
CS
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Při prvním zapnutí spotřebiče bude nutné produkt
nastavit.
Nastavení je možné později upravit stisknutím tlačítka
,
které zajistí přístup do nabídky „Nástroje“.
1. VOLBA JAZYKA
Při prvním zapnutí spotřebiče je nutné nastavit jazyk
a čas.
• Potažením prstem po obrazovce můžete procházet
seznamem dostupných jazyků.
• Klepněte na požadovaný jazyk.
Klepnutím na tlačítko
se vrátíte zpět na předchozí
zobrazení.
2. VOLBA REŽIMU NASTAVENÍ
Po výběru jazyka se na displeji zobrazí výzva k volbě
režimu „STORE DEMO“ (určené pro prodejce, pouze pro
vystavené zboží) nebo k pokračování stisknutím tlačítka
„DALŠÍ“.
3. NASTAVENÍ WI-FI
Funkce 6th Sense Live vám umožňuje troubu obsluhovat
vzdáleně přes mobilní zařízení. Aby bylo možné
spotřebič ovládat dálkově, musíte nejdříve úspěšně
dokončit postup nastavení připojení. Tento postup je
nutný pro registraci spotřebiče a připojení k vaší domácí
síti.
• Klepnutím na „NASTAVIT NYNÍ“ pokračujte na
nastavení připojení.
Chcete-li produkt připojit později, klepněte na „PŘESKOČIT“.
NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ
Abyste mohli používat tuto funkci, budete potřebovat:
chytrý telefon nebo tablet a bezdrátový router
připojený k internetu. Pomocí chytrého zařízení
zkontrolujte, že je signál vaší domácí bezdrátové sítě
v blízkosti spotřebiče dostatečně silný.
Minimální požadavky.
Chytré zařízení: Android s rozlišením 1 280 × 720 (nebo
vyšším) či iOS.
V obchodě s aplikacemi naleznete informaci o kompatibilitě
aplikace s jednotlivými verzemi Android nebo iOS.
Bezdrátový router: 2,4 GHz Wi-Fi b/g/n.
1. Stáhněte si aplikaci 6th Sense Live
Prvním krokem k připojení spotřebiče je stažení aplikace
na vaše mobilní zařízení. Aplikace 6th Sense Live vás
provede všemi kroky, které jsou zde uvedeny. Aplikaci
6th Sense Live si můžete stáhnout z iTunes Store nebo
Google Play Store.
2. Vytvořte si účet
Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si účet. Umožní
vám připojit spotřebiče do sítě, sledovat je i vzdáleně
ovládat.
3. Zaregistrujte svůj spotřebič
Řiďte se pokyny v aplikaci a zaregistrujte svůj spotřebič.
K dokončení registračního procesu budete potřebovat
číslo Smart Appliance IDentifier (SAID). Tento jedinečný
kód najdete na identifikačním štítku připevněném na
spotřebiči.
4. Připojte se k Wi-Fi
Postupujte podle pokynů k nastavení připojení pomocí
skenu. Aplikace vás provede procesem připojení vašeho
spotřebiče k bezdrátové síti u vás doma.
Pokud váš router podporuje WPS 2.0 (nebo vyšší),
zvolte „RUČNÍ“ a poté klepněte na „Nastavení WPS“: Na
bezdrátovém routeru stiskněte tlačítko WPS, abyste
vytvořili připojení mezi oběma zařízeními.
V případě potřeby můžete produkt připojit i ručně
pomocí možnosti „Vyhledat síť“.
SAID kód se používá k synchronizaci vašeho chytrého zařízení
se spotřebičem.
Adresa MAC se zobrazuje pro modul Wi-Fi.
Proces připojení budete muset provést znovu, pouze
pokud dojde ke změně nastavení routeru (např. název
sítě či heslo nebo poskytovatele sítě)
. NASTAVENÍ DATA A ČASU
Po připojení trouby k vaší domácí síti dojde
k automatickému nastavení data a času. Případně
budete muset nastavení provést ručně
• Klepnutím na příslušné číslice nastavte čas.
• Klepnutím na „NASTAVIT“ nastavení potvrďte.
Po nastavení času bude nutné nastavit také datum
• Klepnutím na příslušné číslice nastavte datum.
• Klepnutím na „NASTAVIT“ nastavení potvrďte.
4. NASTAVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
Trouba je naprogramována tak, aby spotřebovávala takové
množství elektrické energie, kolik umožňuje domácí síť,
která má hodnotu zatížení vyšší než 3 kW (16 A): Pokud má
vaše domácí síť nižší výkon, bude třeba tuto hodnotu snížit
(13 A).
• Klepnutím na hodnotu vpravo nastavte výkon.
• Klepnutím na „OK“ dokončete prvotní nastavení.
5. ZAHŘÁTÍ TROUBY
Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které
souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná
se o zcela běžný jev. Před započetím vaření tedy
doporučujeme zahřát troubu prázdnou za účelem
odstranění jakéhokoli případného zápachu.
Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie
a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství.
Zahřívejte troubu na 200 °C po dobu přibližně jedné
hodiny.
Při prvním použití trouby doporučujeme prostor větrat.
5
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZVOLTE FUNKCI
• Pro zapnutí trouby stiskněte tlačítko
nebo se
dotkněte obrazovky v kterémkoli místě.
Na displeji si můžete zvolit mezi funkcí Ruční nebo 6th
Sense Functions.
• Klepněte na požadovanou funkci a vstupte do
příslušné nabídky.
• Posouváním nahoru nebo dolů můžete procházet
seznamem.
• Požadovanou funkci zvolte tím, že na ni klepnete.
2. NASTAVENÍ RUČNÍCH FUNKCÍ
Nastavení můžete měnit po provedení výběru
požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení,
které lze měnit.
TEPLOTA / ÚROVEŇ VÝKONU PRO GRIL
• Zvolte si požadovanou hodnotu z nabízeného
seznamu.
Pokud to daná funkce umožňuje, můžete klepnutím na
spustit předehřev.
DOBA TRVÁNÍ
Čas pečení nemusíte nastavovat, pokud chcete
pečení řídit ručně. V režimu časovače trouba peče po
nastavenou dobu. Na konci doby pečení se vaření
automaticky vypne.
• Pro nastavení doby klepněte na „Nastavit dobu
přípravy“.
• Klepnutím na příslušné číslice nastavte požadovanou
dobu pečení.
• Klepnutím na „DALŠÍ“ nastavení potvrďte.
Chcete-li během pečení zrušit nastavenou dobu přípravy
a pečení ukončit ručně, klepněte na nastavenou dobu pečení
a poté zvolte „STOP“.
3. NASTAVENÍ FUNKCÍ 6th SENSE
Funkce 6th Sense vám umožňuje připravovat širokou
škálu pokrmů ze zobrazené nabídky. Většinu nastavení
pečení provádí spotřebič automaticky, aby bylo
dosaženo nejlepších výsledků.
• Ze seznamu si vyberte recept.
Funkce se zobrazují podle kategorií pokrmů v nabídce „JÍDLO
SE 6th SENSE“ (viz příslušné tabulky) nebo podle receptů
v nabídce „LIFESTYLE“.
• Po volbě funkce zadejte vlastnosti pokrmu, který
chcete připravit (množství, hmotnost apod.), abyste
dosáhli perfektního výsledku.
Některé z funkcí 6th Sense vyžadují použití sondy do jídla.
Zapojte ji ještě před výběrem funkce. Pro dosažení nejlepších
výsledků při použití sondy se řiďte pokyny v příslušném
oddíle.
• Postupujte podle pokynů na obrazovce, které vás
provedou procesem pečení.
6
4. N
ASTAVENÍ ODKLADU SPUŠTĚNÍ /
UKONČENÍ
Před spuštěním funkce můžete odložit čas pečení:
Funkce se spustí nebo ukončí v čase, který předem
nastavíte.
• Klepnutím na „DELAY“ nastavte požadovaný čas
spuštění nebo ukončení.
• Po nastavení požadovaného odkladu klepněte
na „ODLOŽENÝ START“ a doba odkladu se začne
odpočítávat.
• Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka: Funkce se
spustí automaticky po uplynutí vypočtené doby.
Naprogramování času spuštění odloženého pečení
deaktivuje fázi předehřívání trouby: Trouba dosahuje
požadované výše teploty postupně, což znamená, že doby
přípravy mohou být o něco delší, než je uvedeno v tabulce
pro tepelnou úpravu.
• Pokud chcete funkci aktivovat ihned a zrušit
naprogramovanou dobu odkladu, klepněte na
tlačítko
.
5. SPUŠTĚNÍ FUNKCE
• Po dokončení nastavení spusťte funkci klepnutím
na „START“.
Je-li trouba horká a funkce vyžaduje zvláštní maximální
teplotu, na displeji se zobrazí zpráva. Během pečení můžete
kdykoli nastavení změnit klepnutím na hodnotu, kterou si
přejete upravit.
• Klepnutím na
můžete kdykoli zastavit
aktivovanou funkci.
6. PŘEDEHŘÁTÍ
Pokud byla tato funkce dříve aktivována, po jejím
spuštění se na displeji zobrazí, že fáze předehřátí byla
aktivována. Po dokončení této fáze zazní zvukový
signál a displej bude indikovat dosažení nastavené
teploty.
• Otevřete dvířka.
• Vložte jídlo do trouby.
• Pro spuštění pečení zavřete dvířka a klepněte na
„HOTOVO“.
Vložení jídla do trouby před dokončením předehřívání může
nežádoucím způsobem ovlivnit konečný výsledek.
Otevřením dvířek během předehřevu se tato fáze přeruší.
Čas pečení fázi předehřátí nezahrnuje.
7. PŘERUŠENÍ PEČENÍ
Některé funkce 6th Sense mohou požadovat otočení
jídla během pečení. Zazní zvukový signál a displej
bude indikovat, co je třeba udělat.
• Otevřete dvířka.
• Proveďte úkon uvedený na displeji.
• Pro pokračování v pečení zavřete dvířka a klepněte
na „HOTOVO“.
Před skončením pečení vás může trouba vyzvat ke
kontrole pokrmu stejným způsobem.
Zazní zvukový signál a displej bude indikovat, co je
třeba udělat.
• Zkontrolujte pokrm.
• Pro pokračování v pečení zavřete dvířka a klepněte
na „HOTOVO“.
8. KONEC PEČENÍ
CS
• Klepněte na „Vaše časy jídel“.
• Procházejte seznamem a klepněte na příslušný čas.
• Klepněte na příslušný pokrm a upravte jej.
Je možné kombinovat časový úsek pouze s pokrmem.
Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení
ukončeno. U některých funkcí je po dokončení pečení
možné dodat pokrmu zlatavou barvu, prodloužit dobu
pečení nebo uložit funkci mezi oblíbené.
• Pro uložení funkce mezi oblíbené klepněte na
.
• Volbou „Extra zhnědnutí“ se spustí pětiminutový
cyklus zapékání.
• Klepnutím na
prodloužíte pečení.
10. NÁSTROJE
9. OBLÍBENÉ
KUCHYŇSKÁ MINUTKA
Tuto funkci je možné aktivovat při použití funkce pečení
nebo samostatně pro měření času. Po spuštění bude
minutka pokračovat v odpočítávání času nezávisle bez
zasahování do samotné funkce. Poté, co byl časový
spínač aktivován, můžete vybrat a spustit funkci.
Funkce Oblíbené vám umožňuje ukládat nastavení
trouby pro vaše oblíbené recepty.
Trouba automaticky rozpozná nejpoužívanější funkce. Poté, co
danou funkci několikrát použijete, vás trouba vyzve, abyste si ji
přidali mezi své oblíbené.
ULOŽENÍ FUNKCE
Po skončení funkce klepněte na
a uložte si ji jako
oblíbenou. Budete ji tak v budoucnu moci rychle použít
a se stejným nastavením. Displej vám umožní uložit
funkci až pro čtyři oblíbené pokrmy dne včetně snídaně,
oběda, svačiny a večeře.
• Klepnutím na ikony zvolte alespoň jednu.
• Klepněte na „OBLÍBENÝ“ a funkci uložte.
PO ULOŽENÍ
Chcete-li zobrazit nabídku oblíbených funkcí, stiskněte
: funkce budou rozděleny podle jednotlivých
pokrmů dne a uvidíte několik návrhů.
• Klepněte na ikonu pokrmu pro zobrazení příslušného
seznamu
• Procházejte zobrazeným seznamem.
• Klepněte na požadovaný recept nebo funkci.
• Pečení aktivujete klepnutím na „START“.
ZMĚNA NASTAVENÍ
Na obrazovce s oblíbenými funkcemi můžete
k jednotlivým položkám přidávat obrázky nebo názvy
a upravit si je tak podle svých představ.
• Zvolte funkci, kterou chcete upravit.
• Klepněte na „UPRAVIT“.
• Zvolte vlastnost, kterou chcete upravit.
• Klepněte na „DALŠÍ“: Na displeji se zobrazí nové
vlastnosti.
• Klepnutím na „ULOŽIT“ změny uložíte.
Na stránce s oblíbenými rovněž můžete odstraňovat
uložené funkce:
• Klepněte na ikonu
na dané funkci.
• Klepněte na „ODSTRANIT“.
Můžete též upravit čas, kdy se jednotlivé pokrmy
zobrazují:
• Stiskněte
.
• Zvolte
„Preference“.
• Zvolte „Časy a data“.
Klepnutím na
si kdykoli otevřete nabídku „Nástroje“.
Tato nabídka vám umožňuje výběr z několika možností
a též úpravu nastavení nebo preferencí pro váš produkt
nebo displej.
POVOLENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Povolení použití aplikace 6th Sense Live Whirlpool.
Minutka bude nadále odpočítávat v pravém horním rohu
obrazovky.
Pro opětovné vyvolání nebo úpravu minutky:
• Stiskněte
.
• Klepněte na
.
Po ukončení odpočítávání času nastaveného na
časovém spínači zazní signál a na displeji se zobrazí
upozornění.
• Klepnutím na „ODMÍTNOUT“ minutku zrušte nebo
nastavte novou dobu odpočítávání.
• Klepnutím na „NASTAVIT NOVOU MINUTKU“ minutku
znovu nastavíte.
SVĚTLO
Slouží k zapnutí/vypnutí světla trouby.
PYROLYTICKÉ SAMOČIŠTĚNÍ
Pro odstranění nečistot z pečení pomocí cyklu při
velmi vysoké teplotě (nad 400 °C). K dispozici máte
tři samočisticí cykly s rozdílnou dobou trvání: vysoký,
střední, nízký. Doporučujeme vám používat rychlejší
cyklus v pravidelných intervalech a kompletní cyklus
pouze v případě silného znečištění trouby.
Během cyklu pyrolytického čištění se trouby
nedotýkejte.
Během pyrolytického čištění a po skončení cyklu
udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od
trouby (dokud není dokončen cyklus větrání).
• Před aktivací této funkce vyjměte z trouby veškeré
příslušenství, včetně bočních vodicích mřížek.
V případě, že je trouba instalovaná pod varnou
deskou, zkontrolujte, zda jsou během samočisticího
cyklu vypnuté hořáky či elektrické ploténky.
• Pro dosažení dokonalých výsledků čistění
odstraňte vlhkou houbičkou před zapnutím funkce
pyrolytického čištění nejprve největší usazeniny.
• Zvolte jeden z dostupných cyklů podle svých potřeb.
7
• Zvolenou funkci aktivujte klepnutím na „START“.
Trouba spustí samočisticí cyklus a dvířka se
automaticky uzamknou. Na displeji se objeví
výstražné upozornění současně s odpočítáváním,
které upřesňuje stav průběhu cyklu.
Jakmile je cyklus dokončen, dvířka zůstanou zamknutá,
dokud se teplota uvnitř trouby nevrátí na přijatelnou
bezpečnou úroveň.
Po zvolení cyklu můžete odložit začátek automatického
čištění. Klepnutím na „DELAY“ nastavte čas skončení uvedený
v příslušné sekci.
SONDA
Použití teplotní sondy do masa vám umožňuje měřit
teplotu uvnitř pokrmu během přípravy, abyste dosáhli
optimální hodnoty. Teplota v troubě se liší v závislosti na
zvolené funkci, ale pečení je naprogramováno tak, aby
skončilo v okamžiku, kdy je dosaženo zadané teploty.
Potravinu vložte do trouby a teplotní sondu zasuňte
do zdířky. Sondu umístěte co nejdále od zdroje tepla.
Zavřete dveře trouby. Klepněte na
. Pokud je použití
sondo povoleno nebo vyžadováno, můžete si zvolit
mezi manuální funkcí (podle metody přípravy pokrmu)
nebo funkcí 6th Sense (podle typu pokrmu).
Pokud dojde k vyjmutí sondy po spuštění funkce pečení,
funkce bude zrušena. Při vyjímání pokrmu z trouby sondu
vždy odpojte a vyjměte.
POUŽÍVÁNÍ PEČICÍ SONDY
Jídlo vložte do trouby a sondu zapojte do zásuvky
pomocí přípojky, která se nachází na pravé straně
trouby.
Kabel je ohebný a lze jej tvarovat podle potřeby, aby
bylo možné sondu do pokrmu vložit nejefektivnějším
způsobem. Ujistěte, že se sonda během pečení
nedotýká horního topného tělesa.
MASO: Zapíchněte sondu hluboko do masa, přičemž
se vyhněte kostem a tučným místům. U drůbeže sondu
zapíchněte podélně do středu prsní části a mimo
dutinu.
RYBA (celá): Umístěte hrot do nejsilnější části, ne do
páteře.
PEČENÍ V TROUBĚ: Kabel vytvarujte tak, abyste dosáhli
optimálního úhlu sondy a její hrot umístěte hluboko
do těsta. Pokud používáte sondu při pečení s funkcí
6th Sense, pečení se automaticky zastaví, jakmile je
u zvolené receptu dosaženo ideální teploty ve střední
části pokrmu bez nutnosti nastavovat teplotu v troubě.
8
Lasagne
Celé kuře
Ryby
Žemle
Velký chléb
Koláč
ZTLUMIT
Klepnutím na tuto ikonu můžete ztlumit nebo zrušit
ztlumení všech zvuků a výstrah.
ZÁMEK OVLÁDÁNÍ
„Zámek ovládání“ vám umožňuje zamknout všechna
tlačítka na dotykové obrazovce, aby nemohlo dojít
k jejich náhodnému stisknutí.
Pro aktivaci zámku:
• Klepněte na ikonu
.
Pro deaktivaci zámku:
• Klepněte na displej.
• Potáhněte prstem směrem nahoru přes zobrazenou
zprávu.
VÍCE MÓDŮ
Slouží k volbě šábesového režimu a přístupu k řízení
výkonu.
PREFERENCE
Slouží k úpravě některých nastavení trouby.
WI-FI
Slouží ke změně nastavení nebo ke konfiguraci nové
domácí sítě.
INFO
Slouží k vypnutí „Uložit Demo režim“, resetu produktu
a získání dalších informací o produktu.
CS
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
RECEPT
FUNKCE
Kynuté koláče / koláče z piškotového
těsta
Plněné moučníky (tvarohový koláč
„cheesecake“, závin, ovocný koláč)
Sušenky / linecké pečivo
Koláčky / muffiny
Odpalované pečivo
Pusinky
Pizza / chléb / chléb „focaccia“
Pizza (tenká, silná, focaccia)
Mražená pizza
Slané koláče(zeleninové, quiche)
Pečivo z listového těsta
FUNKCE
Tradiční
Horký vzduch
PŘEDEHŘEV
TEPLOTA (°C) /
ÚROVEŇ GRILU
DOBA TRVÁNÍ (min)
Ano
170
30–50
2
Ano
160
30–50
2
Ano
160
30–50
4
Ano
160–200
30–85
3
Ano
160–200
35–90
4
Ano
150
20–40
3
Ano
140
30–50
4
Ano
140
30–50
4
1
Ano
135
40–60
5
3
Ano
170
20–40
3
Ano
150
30–50
4
Ano
150
30–50
4
1
Ano
150
40–60
5
3
Ano
180–200
30–40
3
Ano
180–190
35–45
4
1
Ano
180–190
35–45 *
5
3
Ano
90
110–150
3
Ano
90
130–150
4
1
Ano
90
140–160 *
5
3
Ano
190–250
15–50
2
Ano
190–230
20–50
4
1
Ano
220–240
25–50 *
5
3
Ano
250
10–15
3
Ano
250
10–20
4
1
Ano
220–240
15–30
5
3
Ano
180–190
45–55
3
Ano
180–190
45–60
4
1
Ano
180–190
45–70 *
5
3
Ano
190–200
20–30
3
Ano
180–190
20–40
4
1
Ano
180–190
20–40 *
5
3
Konvenční
pečení
Gril
Turbogril
MaxiCooking
ROŠT
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Eco horký
vzduch
9
PŘEDEHŘEV
TEPLOTA (°C) /
ÚROVEŇ GRILU
DOBA TRVÁNÍ (min)
Lasagne / flan (pečený puding) /
zapékané těstoviny / cannelloni
Ano
190–200
45–65
3
Jehněčí/telecí/hovězí/vepřové 1 kg
Ano
190–200
80–110
3
—
170
110–150
2
Kuře/králík/kachna 1 kg
Ano
200–230
50–100
3
Krůta/husa 3 kg
Ano
190–200
80–130
2
Pečená ryba / v papilotě (filety,
vcelku)
Ano
180–200
40–60
3
Plněná zelenina (rajčata, cukety, lilky)
Ano
180–200
50–60
2
Topinky/toasty
—
3 (vysoké)
3–6
5
Rybí filety / řízky
—
2 (střední)
20–30 **
4
3
Klobásy / kebaby / žebírka /
hamburgery
—
2–3 (střední–vysoká)
15–30 **
5
4
Pečené kuře 1–1,3 kg
—
2 (střední)
55–70 ***
2
1
Jehněčí kýta / kýty
—
2 (střední)
60–90 ***
3
Pečené brambory
—
2 (střední)
35–55 ***
3
Zapékaná zelenina
—
3 (vysoké)
10–25
3
Ano
135
50–70
5
4
3
1
Ano
170
50–70
5
4
3
1
Ano
210
40–60
5
4
2
1
Ano
190
40–120 *
5
3
1
Ano
190
40–120
5
4
2
Lasagne a maso
Ano
200
50–100 *
4
1
Maso a brambory
Ano
200
45–100 *
4
1
Ryby a zelenina
Ano
180
30–50 *
4
1
Nadívané maso
—
200
80–120 *
3
Naporcované maso (králičí, kuřecí,
jehněčí)
—
200
50–100 *
3
RECEPT
FUNKCE
Vepřová pečeně s kůží 2 kg
Sušenky
Sušenky
Ovocné koláče
Ovocné
koláče
Kulatá pizza
Kulatá pizza
Kompletní jídlo: Ovocný dort
(úroveň 5) / lasagne (úroveň 3) / maso
(úroveň 1)
Kompletní jídlo: Ovocný dort
(úroveň 5) / pečená zelenina
(úroveň 4) / lasagne (úroveň 2) / porce
masa (úroveň 1)
Nabídka
ROŠT
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
* Odhadovaná doba přípravy: Jídlo lze z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.
** Po uplynutí poloviny doby pečení jídlo obraťte.
*** Po uplynutí dvou třetin doby pečení jídlo obraťte (je-li to třeba).
JAK POUŽÍVAT TABULKY PRO TEPELNOU ÚPRAVU
Tabulky obsahují: recepty, je-li nutný předehřev, teplota (°C), úroveň grilu, doba pečení (minuty), příslušenství a úroveň doporučené pro dané pečení.
Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla do trouby bez doby předehřevu (je-li nutný). Teploty a doby pečení mají pouze orientační charakter,
neboť se odvíjejí od množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty, a pokud jídlo nebude dostatečně
propečené, zvyšte hodnoty nastavení. Použijte dodávané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete také
použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tak doba pečení mírně prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, pečlivě
dodržujte rady uvedené v tabulce pečení týkající se volby příslušenství (dodávané) a vždy je umístěte na doporučenou úroveň drážek.
FUNKCE
10
Tradiční
Horký vzduch
Konvenční
pečení
Gril
Turbogril
MaxiCooking
Cook 4
Eco horký
vzduch
CS
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
KASTROL A PEČENÉ TĚSTOVINY
Kategorie potravin
Čerstvé
Mražené
Hovězí
Vepřové
Úroveň a příslušenství
Lasagne
2
500–3 000 g *
Cannelloni
2
500–3 000 g *
Lasagne
2
500–3 000 g
Cannelloni
2
500–3 000 g
Rostbíf
3
600–2 000 g *
Hamburger
5
Pomalá příprava
3
600–2 000 g *
Vepřová pečeně
3
600–2 500 g *
Vepřové koleno
3
500–2 000 g *
Vepřová žebra
5
4
500–2 000 g
Párky & wurstel
5
4
250 g
MASO
Kuře
Pečená
krůta/husa
1,5–3 cm
600–2 000 g *
Jehněčí pečeně
2
600–2 500 g *
Jehněčí žebra
2
500–2 000 g *
Jehněčí Kýta
2
500–2 000 g *
Pečené kuře
2
600–3 000 g *
Pečené kuře
s nádivkou
2
600–3 000 g *
Kousky kuřete
3
600–3 000 g *
Filé / prsa
5
Pečená husa
2
600–3 000 g *
Pečená husa
s nádivkou
2
600–3 000 g *
Kousky krůty
3
600–3 000 g *
Filet / prsa
5
4
1–5 cm
5
4
1 mřížka
Kebaby
PŘÍSLUŠENSTVÍ
4
3
Telecí
Jehněčí
Množství
Rošt
4
1–5 cm
Pečicí plech
Odkapávací plech / hluboký
nebo dortová forma na plech nebo plech na pečení
roštu
na roštu
Informace pro vaření/pečení
Připravte podle svého oblíbeného receptu. Zalijte bešamelovou
omáčkou a posypte sýrem pro dosažení ideální zlatavé barvy
pokrmu
Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Dle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami. Po ukončení přípravy ještě před
porcováním nechejte alespoň 15 minut odpočívat
Před pečením potřete olejem a osolte.
Po uplynutí 3/5 doby pečení obraťte.
Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Dle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami. Po ukončení přípravy ještě před
porcováním nechejte alespoň 15 minut odpočívat
Před pečením potřete olejem a osolte.
Po uplynutí 2/3 doby pečení obraťte
Rovnoměrně rozložte na mřížku.
Po uplynutí 3/4 doby pečení obraťte
Potřete olejem nebo rozpuštěným máslem. Poprašte solí
a pepřem. Po ukončení přípravy ještě před porcováním nechejte
alespoň 15 minut odpočívat
Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Dle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami. Po ukončení přípravy ještě před
porcováním nechejte alespoň 15 minut odpočívat
Potřete olejem a podle své chuti dochuťte bylinkami/kořením.
Poprašte solí a pepřem. Vložte do trouby prsním svalem nahoru
Potřete olejem a podle své chuti dochuťte bylinkami/kořením.
Rozložte rovnoměrně na odkapávací plech stranou s kůží dolů
Před pečením potřete olejem a osolte.
Po uplynutí 2/3 doby pečení obraťte
Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Podle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami
Potřete olejem a podle své chuti dochuťte bylinkami/kořením.
Poprašte solí a pepřem. Vložte do trouby prsním svalem nahoru.
Po uplynutí 2/3 doby pečení obraťte
Před pečením potřete olejem a osolte.
Po uplynutí 1/2 doby pečení obraťte
Odkapávací
plech / plech na
pečení
Odkapávací plech
s 500 ml vody
Sonda do pokrmu
11
Kategorie potravin
Pečená
ryba v celku
RYBY
Pečené
masové
závitky
Grilované
mořské
plody
ZELENINA
Pečená
zelenina
Gratinovaná
zelenina
Kynuté
koláče
KOLÁČE A PEČIVO
Informace pro vaření/pečení
3
Ryba v solné krustě
3
Čerstvé filety
3
2
0,5–3 cm
Mražené filety
3
2
0,5–3 cm
Mušle
4
Gratinovaní
hlemýždi
Garnáty
4
4
3
jeden plech
Krevety
4
3
jeden plech
Brambory
3
Plněná zelenina
3
Jiná zelenina
3
Brambory
3
1 plech
Nakrájejte na kousky a před vložením do trouby pokapejte
olejem, osolte a dochuťte bylinkami
Rajčata
3
1 plech
Posypte nadrobeným chlebem a ochuťte olejem, česnekem,
paprikou a petrželkou
Papriky
3
1 plech
Připravte podle svého oblíbeného receptu. Posypte sýrem
pro dosažení ideální zlatavé barvy pokrmu
Brokolice
3
1 plech
Květák
3
1 plech
Jiné
3
1 plech
Piškot ve formě
2
500–1 200 g *
Připravte těsto na piškotový koláč bez tuku v množství
500-900 g. Nalijte na pečicím papírem vyložený a vymaštěný
pečicí plech
Ovocný kynutý
koláč ve formě
2
500–1 200 g *
Připravte těsto na koláč podle svého oblíbeného receptu za
použití strouhaného nebo nasekaného čerstvého ovoce.
Nalijte na pečicím papírem vyložený a vymaštěný pečicí plech
Čokoládový
kynutý koláč ve
formě
2
500–1 200 g *
Připravte těsto na piškotový koláč bez tuku v množství
500-900 g. Nalijte na pečicím papírem vyložený a vymaštěný
pečicí plech
2
500–1 200 g *
Připravte těsto na piškotový koláč bez tuku v množství
500-900 g. Nalejte na pečicím papírem vyložený a vymaštěný
pečicí plech
Sušenky
3
200−600 g
Vypracujte těsto z 500 g mouky, 200 g soleného másla, 200 g
cukru a 2 vajec. Přidejte ovocnou esenci. Nechejte
vychladnout. Těsto rovnoměrně roztáhněte a vytvarujte
podle svých představ. Sušenky poklaďte na pečicí plech
Croissanty
(čerstvé)
Zákusky
z odpalovaného
těsta
3
jeden plech
3
2
0,2–1,5 kg *
0,2–1,5 kg *
jeden plech
Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Podle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami
Posypte nadrobeným chlebem a ochuťte olejem, česnekem,
paprikou a petrželkou
jeden plech
500–1 500 g
Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Podle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami
Nakrájejte na kousky a před vložením do trouby pokapejte
olejem, osolte a dochuťte bylinkami
100–500 g každý Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Podle vlastní chuti
dochuťte česnekem a bylinkami
500–1 500 g
jeden plech
Připravte podle svého oblíbeného receptu. Zalijte
bešamelovou omáčkou a posypte sýrem pro dosažení ideální
zlatavé barvy pokrmu
Rovnoměrně rozložte na pečicí plech. Před podáváním
nechte vychladnout
400–1 600 g
Vypracujte těsto z 500 g mouky, 200 g soleného másla, 200 g
cukru a 2 vajec. Přidejte ovocnou esenci. Nechejte
vychladnout. Těsto rovnoměrně roztáhněte a vložte do formy.
Naplňte marmeládou a upečte
Jablečný závin
3
400–1 600 g
Připravte si směs krájených jablek, piniových ořechů, skořice
a muškátového oříšku. Do pánve vložte kousek másla, posypte
cukrem a vařte 10–15 minut. Zarolujte spolu s těstem a vnější
část přeložte
Plněný ovocný
koláč
3
500–2 000 g
Těsto vložte do koláčové formy, jejíž dno vysypte
strouhankou, aby nasákla šťávu z ovoce. Naplňte krájeným
čerstvým ovocem smíchaným s cukrem a skořicí
2
800–1 200 g
Těsto vložte do formy na koláč pro 8-10 porcí a propíchejte je
vidličkou. Těsto naplňte podle svého oblíbeného receptu
Ovocný koláč ve
formě
3
SLANÉ KOLÁČE
12
Množství
Celá ryba
Piškot na plechu
Pečivo
a plněné
koláče
Úroveň a příslušenství
Úroveň a příslušenství
Množství
Informace pro vaření/pečení
CS
Žemle
3
Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu na pšeničný
60–150 g každý * chléb. Před kynutím upravte do tvaru žemle. Na troubě
nastavte příslušnou funkci kynutí
Střední velikost chléb
3
200–500 g každý Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu a rozložte jej
*
na pečicí plech
Sendvičový bochník ve formě
2
Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu na pšeničný
400–600 g každý
chléb. Před kynutím umístěte do nádoby na chléb. Na troubě
*
nastavte příslušnou funkci kynutí
Velký chléb
2
Bagety
3
Speciální chléb
2
—
Pizza slabá
2
kulatý plech
Pizza silná
2
kulatý plech
PIZZA
CHLÉB
Kategorie potravin
700–2 000 g *
Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu a rozložte jej
na pečicí plech
Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu na pšeničný
200–300 g každý
chléb. Před kynutím upravte do tvaru bagety. Na troubě
*
nastavte příslušnou funkci kynutí
Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu a rozložte jej
na pečicí plech
Těsto na pizzu připravte ze 150 ml vody, 15 g droždí, 200–
225 g mouky, oleje a soli. Nechte jej nakynout pomocí
příslušné funkce trouby. Těsto rozrolujte na lehce vymaštěný
pečicí plech. Ozdobte např. rajčaty, mozzarellou a šunkou
2
Mražená pizza
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rošt
4
1
5
3
1
5
4
2
Pečicí plech
nebo dortová forma
na roštu
1–4 vrstvy
Vyjměte z obalu. Rovnoměrně rozložte na mřížku
1
Odkapávací plech / hluboký
Odkapávací
plech nebo plech na pečení plech / plech na
na roštu
pečení
Odkapávací plech
s 500 ml vody
Sonda do pokrmu
13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakékoliv údržby
a čištění se ujistěte, že trouba stihla
vychladnout.
Nepoužívejte parní čističe.
Nepoužívejte drátěnku, drsné
houbičky nebo abrazivní/žíravé
prostředky, protože by mohlo dojít
k poškození povrchu spotřebiče.
VNĚJŠÍ POVRCHY
• Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna.
Je-li velmi znečištěný, přidejte několik kapek pH
neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete
suchou utěrkou.
• Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky.
Jestliže se tyto prostředky přesto nedopatřením
dostanou do styku s troubou, ihned potřísněný
povrch otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
VNITŘNÍ POVRCHY
• Po každém použití nechejte troubu vychladnout
a teprve poté ji čistěte – nejlépe, je-li stále ještě teplá,
aby se dobře odstraňovaly veškeré usazeniny nebo
zbytky jídla. Pro vysušení kondenzátu vytvořeného
VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY
• Odpojte troubu od elektrické sítě.
• Odšroubujte kryt žárovky, vyměňte ji a našroubujte
kryt zpět.
• Znovu připojte troubu k elektrické síti.
Upozornění: Používejte pouze halogenové žárovky T300 °C,
20–40 W/230 V typu G9. Žárovka, kterou je spotřebič vybaven, je
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK
• Přejete-li si dvířka demontovat, zcela je otevřete
a posouvejte západky směrem dolů, dokud nedojde
k jejich odjištění.
a
b
Používejte bezpečnostní rukavice.
Před prováděním jakékoliv údržby
musí být trouba odpojena od
elektrické sítě.
v důsledku pečení jídel s vysokým obsahem vody
nechejte troubu zcela vychladnout a poté ji vytřete
pomocí hadříku nebo houbičky.
• Nachází-li se na vnitřních plochách odolná špína, pro
dosažení optimálních výsledků čištění doporučujeme
spustit funkci automatického čištění.
• Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
• Pro usnadnění čištění lze dvířka vymontovat z pantů.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Ihned po použití vložte příslušenství do roztoku
mycího prostředku na nádobí. Je-li ještě horké,
použijte kuchyňské chňapky. Zbytky jídel odstraníte
vhodným kartáčkem nebo houbičkou na nádobí.
speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro
všeobecné osvětlení místností v domácnostech (směrnice EU
244/2009). Žárovky lze zakoupit v servisním středisku. Se
žárovkami nemanipulujte holýma rukama, neboť otisky prstů je
mohou poškodit. Nepoužívejte troubu bez nainstalovaného
krytu žárovky.
Dvířka opět nasadíte tak, že je přiložíte k troubě,
nasměrujete háčky pantů oproti jejich usazení a do
příslušného usazení zajistíte i horní část.
• Dvířka posuňte směrem dolů a poté je zcela otevřete.
Posuňte západky směrem dolů do jejich původní
polohy: Ujistěte se, že jste je posunuli dolů až na
doraz.
a
• Dvířka dobře uzavřete. Pevně je držte oběma rukama
– nedržte je za rukojeť.
Dvířka snadno vysadíte tak, že je budete nepřetržitě
zavírat a současně za ně táhnout, dokud se neuvolní
z usazení. Odložte dvířka na stranu na měkký povrch.
~15°
b
• Správnou polohu západek zkontrolujete tak, že na ně
lehce zatlačíte.
b
“CLICK”
a
• Zkuste dvířka zavřít a zkontrolujte, zda jsou v jedné
rovině s ovládacím panelem. Pokud tomu tak není,
výše uvedené kroky zopakujte: Pokud dvířka správně
nefungují, mohou se poškodit.
14
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K WI-FI
Které Wi-Fi protokoly jsou podporovány?
Instalovaný adaptér Wi-Fi podporuje Wi-Fi b/g/n pro
evropské země.
Jaká nastavení je třeba nakonfigurovat ve směrovači?
Jsou vyžadována následující nastavení směrovače:
povoleno 2,4 GHz, Wi-Fi b/g/n, aktivováno DHCP
a NAT.
Která verze WPS je podporována?
WPS 2.0 nebo vyšší. Ověřte v dokumentaci ke
směrovači.
Existují nějaké rozdíly mezi používáním chytrého
telefonu (nebo tabletu) s operačním systémem
Android nebo iOS?
Můžete použít libovolný operační systém, kterému
dáváte přednost.
Mohu použít sdílení mobilního internetu 3G namísto
směrovače?
Ano, ale cloudové služby jsou navrženy pro trvale
připojená zařízení.
Jak mohu zkontrolovat, zda funguje domácí připojení
k internetu a zda jsou povoleny funkce bezdrátového
připojení?
Vaši síť můžete vyhledávat prostřednictvím svého
inteligentního zařízení. Před pokusem deaktivujte
všechna ostatní datová připojení.
Jak mohu zkontrolovat, zda je spotřebič připojen
k mojí domácí bezdrátové síti?
Otevřete konfiguraci vašeho směrovače (viz příručka
ke směrovači) a zkontrolujte, zda je adresa spotřebiče
MAC uvedena na stránce připojených bezdrátových
zařízení.
Kde najdu adresu spotřebiče MAC?
Stiskněte
a poté klepněte na
Wi-Fi nebo se
podívejte na svůj spotřebič: Zde je štítek, který
obsahuje adresy SAID a MAC. Adresa MAC se skládá
z kombinací čísel a písmen a začíná „88:e7“.
Jak mohu zkontrolovat, zda je bezdrátová funkce
spotřebiče povolena?
Pomocí chytrého zařízení a aplikace 6th Sense
Live zkontrolujte, zda je síť spotřebiče viditelná
a připojena do cloudu.
Existuje něco, co může zabránit tomu, aby se signál
dostal ke spotřebiči?
Zkontrolujte, zda zařízení, která jste připojili,
nevyužívají celou dostupnou šířku pásma.
Ujistěte se, že vaše zařízení s povolenou síti Wi-Fi
nepřekračují maximální počet povolený směrovačem.
Jak daleko by měl být směrovač od trouby?
Obvykle je signál Wi-Fi dostatečně silný, aby pokryl
několik místností, ale velmi to závisí na materiálu
stěn. Sílu signálu můžete zkontrolovat umístěním
chytrého zařízení vedle spotřebiče.
CS
Co mohu dělat, když spotřebič není v dosahu
bezdrátového připojení?
K rozšíření pokrytí domácí sítě Wi-Fi můžete použít
speciální zařízení, jako jsou přístupové body,
opakovače Wi-Fi a přemostění prostřednictvím
elektrické sítě (nejsou dodávána se spotřebičem).
Jak zjistím jméno a heslo pro moji bezdrátovou síť?
Podívejte se do dokumentace ke směrovači. Na
směrovači je obvykle štítek s informacemi, které
potřebujete k přístupu na stránku nastavení zařízení
prostřednictvím připojeného zařízení.
Co mám dělat, když můj směrovač používá kanál
sousední sítě Wi-Fi?
Nastavte směrovač tak, aby používal kanál vaší
domácí sítě Wi-Fi.
Co mám dělat, pokud se na displeji objeví
nebo
spotřebič nemůže vytvořit stabilní spojení s mým
domácím směrovačem?
Spotřebič může být úspěšně připojen k směrovači,
ale nemá přístup k internetu. Pokud chcete spotřebič
připojit k internetu, musíte zkontrolovat nastavení
směrovače a/nebo operátora.
Nastavení směrovače: Zapnutý NAT, správně nakonfigurovaný
firewall a DHCP. Podporovaná šifrování hesla: WEP, WPA, WPA2.
Pokud chcete vyzkoušet jiný typ šifrování, nahlédněte prosím
do příručky ke směrovači.
Nastavení operátora: Pokud váš poskytovatel internetových
služeb určil počet adres MAC, které se mohou připojit
k internetu, pravděpodobně nebudete moci připojit váš
spotřebič do cloudu. Adresa MAC zařízení je jeho jedinečný
identifikátor. Požádejte svého poskytovatele internetových
služeb o připojení jiných zařízení než počítačů k internetu.
Jak mohu zkontrolovat, zda jsou data přenášena?
Po nastavení sítě vypněte napájení, počkejte
20 sekund a zapněte troubu: Zkontrolujte, zda
aplikace zobrazuje stav uživatelského rozhraní
spotřebiče.
Některá nastavení trvají několik sekund, než se v aplikaci
zobrazí.
Jak mohu změnit svůj účet Whirlpool, ale ponechat
své spotřebiče připojené?
Můžete si vytvořit nový účet, ale nezapomeňte
odebrat vaše spotřebiče ze starého účtu před jejich
přesunutím na váš nový účet.
Vyměnil jsem směrovač – co musím udělat?
Můžete buď zachovat stejná nastavení (název sítě
a heslo), nebo odstranit předchozí nastavení ze
spotřebiče a znovu nakonfigurovat nastavení.
15
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Trouba nefunguje.
Na displeji je
písmeno „F“
následované číslem
nebo písmenem.
Dojde k výpadku
elektrické energie
v domě.
Možná příčina
Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba
Přerušení napájení.
připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět
Odpojení od elektrické sítě. zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha přetrvává.
Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro
zákazníky a uveďte číslo následující za písmenem „F“.
Trouba je rozbitá.
Stiskněte
, klepněte na
a poté zvolte „Obnovit
tovární nastavení“.
Veškerá uložená nastavení budou vymazána.
Zkontrolujte, zda je zatížitelnost domácí sítě alespoň
3 kW. Pokud není, snižte výkon na 13 A. Pro tuto úpravu
Chybné nastavení napájení.
stiskněte
, zvolte
„Více módů“ a poté „Řízení
výkonu“.
Trouba se nezahřívá. Je spuštěný režim demo.
Na displeji je
zobrazena ikona
Konektivita není
podporována.
Řešení
Wi-Fi router je vypnutý.
Byly změněny vlastnosti
routeru.
Bezdrátové připojení
nedosahuje ke spotřebiči.
. Trouba nemůže navázat
stabilní připojení k domácí
síti.
Konektivita není
podporována.
Dálkové ovládání není ve
vaší zemi povoleno.
, klepněte na
„Info“ a poté zvolte „Uložit
Stiskněte
Demo režim“ a opusťte nabídku.
Zkontrolujte, zda je Wi-Fi router připojený k internetu.
Zkontrolujte, že je v blízkosti spotřebiče dostatečně silný
signál Wi-Fi.
Zkuste provést restart routeru.
Viz oddíl „Často kladené otázky k Wi-Fi“
Pokud došlo ke změně vlastností vaší domácí sítě,
proveďte párování se sítí: Stiskněte
, klepněte na
„Wi-Fi“ a poté zvolte „Připojení k síti“.
Před zakoupením ověřte, zda je ve vaší zemi povoleno
dálkové ovládání elektronických spotřebičů.
400011219219
Vytištěno v Itálii
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising