Whirlpool | W9 OM2 4MS2 P | Setup and user guide | Whirlpool W9 OM2 4MS2 P User guide

Whirlpool W9 OM2 4MS2 P User guide
KY
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНМО
НУСКАМАСЫ
WHIRLPOOL ӨНҮМҮН САТЫП
АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН РАХМАТ
Өнүмүңүздү www‌.‌whirlpool‌.‌eu‌/‌register
каттап, кененирээк жардам жана
колдоо алыңыз
WWW
Коопсуздук колдонмолорун жана
колдонуу жана кармоо колдонмосун
биздин docs.‌whirlpool‌.‌eu вебсайтка
кирип жана бул брошюранын арт
жагындагы нускамаларын аткарып
жүктөп алсаңыз болот.
Шайманды колдонордон мурда Ден-соолук жана коопсуздук
колдонмосун кѳңүл коюп окуңуз.
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ
1. Башкаруу панели
2. Желдеткич жана айлампа
элементи
(көрүнбөйт)
3. Текче багыттагычтар
(деңгээли духовканын
маңдайында көрсөтүлгөн)
4. Эшик
5. Жогорку ысытуу элементи/
гриль
6. Лампа
7. Ашкана термометрине
киргизүү чекити
8. Идентификациялоо көрнөгү
(алып салбаңыз)
9. Астынкы ысытуу элементи
(көрүнбөйт)
1
5
2
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6
7
8
9
4
БАШКАРУУ ПАНЕЛИНИН СҮРӨТТӨМӨСҮ
1
2
1. КҮЙҮК / ӨЧҮК
Духовканы күйгүзүү жана
өчүрүүгө.
2. ҮЙ
Башкы менюга бат жетүү үчүн.
3. СҮЙҮКТҮҮ
Эң жакшы көргөн функциянын
тизмесин калыбына келтирүү үчүн.
3
4
4. ДИСПЛЕЙ
5. КУРАЛДАР
Айрым параметрлерден
тандалып жана духовка
орнотууларын жана
артыкчылыктарынан тазалоо.
5
6
7
6. АРАЛЫКТАН БАШКАРУУ
6th Sense Lve Whirlpool
колдонмосунун колдонулушугн
иштетүү үчүн ылайык.
7. ТОКТОТУУ
Саат, Ашкана таймери жана
Көзөмолдөөнү кулпулоо сыяктуу
духовка функцясын токтотууга
ылайык.
1
АКСЕССУАРЛАР
РЕШЕТКАЛУУ ТЕКЧЕ МАЙДЫ
ЧОГУЛТУУЧУ ТАБА
БЫШЫРУУ ТАБАСЫ ЖЫЛДЫРУУ
ЖҮГҮРТКҮЧТӨР *
Тамак бышырууга же
подностор, торт
калыптары жана тамак
бышырган ысыкка
туруктуу идиштерге
колдоо катары гана
колдонуңуз
Бардык нан жана
кондитердик азыктарды
бышырууда, бирок
ошондой эле этти, балык
энпапапилоттесин ж.б.
бышырууга колдонуу
үчүн.
АЗЫК ТЕРМОМЕТРИ
Этти, балыкты,
жашылчаларды,
фокаччаны ж.б.
бышырууга бышыруу
поднос катары же тор
текченин астына
коюлганда ширесин
чогултууга поднос
катары колдонуу үчүн.
Киргизүүнү же
жабдууларды алып
чыгарууну оңойлотуу
үчүн.
Бышыруу убагында ички
температураны так
өлчөө үчүн. Анын төрт
сезгич чекити жана
туруктуу тирөөчүнөн
улам, ал эт, балык, нан
жана кондитер азыктары
үчүн колдонула алат.
* Кээ-бир моделдерде гана жеткиликтүү
Жабдуулардын саны жана түрү сатып алынган моделге карата айырмаланышы мүмкүн.
Жабдууларды сатып алуудан кийинки кызматтан сатып алсаңыз болот.
ТОР ТЕКЧЕНИ ЖАНА БАШКА
АКСЕССУАРЛАРДЫ САЛУУ
Решеткалуу текчени горизонталдык түрдѳ
текчелер аркылуу акырын жылдыруу менен
салыыз, кѳтѳрүлгѳн четинин капталы ѳйдѳнү
карап турушуна ынаныыз.
Майды чогултуучу поднос жана бышыруу
поднос сыяктуу башка аксессуарлар тор текчеси
салынган жол менен салынат.
ТЕКЧЕ БАГЫТТАГЫЧТАРДЫ АЛЫП САЛУУ
ЖАНА КАЙРА ОРНОТУУ
• Текче багыттагычтарын алып чыгаруу үчүн,
багыттагычтарды өйдө көтөрүңүз жана
андан соң төмөнкү бөлүгүн өз отургучунан
акырын тартыңыз: Текче багыттагычтар алып
чыгарылат.
• Текче багыттагычтарын кайра орнотуу үчүн,
аларды биринчи жогорку отургучуна орнотуңуз.
Аларды түз кармап бышыруу бөлмөсүнө
жылдыргыла, андан кийин аларды ылдыйкы
отургучуна ылдыйлаткыла.
2
ЖЫЛДЫРУУ ЖҮГҮРТКҮЧТӨРҮН ОРНОТУУ
(ЭГЕРДЕ БАР БОЛСО)
Текче багыттагычтарды мештен алып салгыла
жана жылдыруу жүгүрткүчтөрдөгү коргоо
пластикти алып салгыла.
Жүгүрткүчтүн жогорку кыпчыткычын текче
кармагычына бекитиңиз жана аны барышынча
жылдырыңыз. Берки кыпчыткычты ордуна
ылтыйлатыңыз. Багыттагычты бекитүү үчүн,
кыпчыткычты текче багыттагычына каршы
бекем басыңыз. Жүгүрткүчтөр эркин жылаарын
тактаңыз. Ушул эле кадамдарды ошол деңгээлде
башка текче багыттагычы үчүн кайталаңыз.
Эсиңизде болсун: Жылдыруу жүгүрткүчтөрдү
каалаган деңгээлге орнотууга болот.
KY
БЫШЫРУУ ФУНКЦИЯЛАРЫ
MANUAL FUNCTIONS (АВТОМАТТЫК
ЭМЕС ФУНКЦИЯЛАР)
•
•
•
•
•
•
•
•
FAST PREHEAT (ТЕЗ АЛДЫН АЛА БЫШЫРУУ)
Духовканы тез алдын ала ысытуу үчүн.
CONVENTIONAL (ЫЛАЙЫКТУУ)
Бир текчеде гана каалаган тамакты бышыруу.
GRILL (ГРИЛЛЬ)
Стейктерди, кебектерди жана сосискалады
кактап бышыруу, нан күкүмү себеленген
жашылчаларды бышыруу же нанды кууруу
үчүн. Этти кактап бышырууда, биз майды
чагултуучу табаны, бышыруудагы ширени
чогултуу үчүн колдонууну сунуш кылабыз:
Подносту деңгээлдин каалаган жагына
решеткалуу текченин астына койгула жана
500 мл сууну кошкула.
TURBO GRILL (ТУРБО ГРИЛЛЬ)
Эттин чоң бөлүктөрүн (буттарды, ростбиф,
тоокторду) бышыруу үчүн. Биз майды
чагултуучу табаны, бышыруудагы ширени
чогултуу үчүн колдонууну сунуш кылабыз:
Подносту деңгээлдин каалаган жагына
решеткалуу текченин астына койгула жана
500 мл сууну кошкула.
FORCED AIR (МАЖБУРЛАНГАН АБА)
Бир нече текчеде, бир бышыруу
температурасын талап кылган ар кандай
тамакты бир нече текчеде (эң көп үч) бир
убакта бышырууга. Бул функция, ар түрдүү
тамакты, алардын бири-бирине жытты
өткөзбөй бышырууга колдонулса болот.
COOK 4 FUNCTIONS (БЫШЫРУУНУН 4
ФУНКЦИЯСЫ)
Бир бышыруу температурасын талап
кылган ар кандай тамакты төрт текчеде
бир убакта бышырууга ылайык. Бул
функция печеньелерди, тортторду, тегерек
пиццаларды (ошондой эле тоңдурулган)
толук тамакты бышыруу үчүн колдонулат.
Мыкты натыйжаларга жетүү үчүн, бышыруу
таблицасына кайрылыңыз.
CONVECTION BAKE (КОНВЕКТИВДҮҮ
БЫШЫРУУ)
Бир текчеде эт, тортторду бышырууга ылайык.
SPECIAL FUNCTIONS (ӨЗГӨЧӨ ФУНКЦИЯЛАР)
»» DEFROST (ЭРИТҮҮ)
Тамактын ээритүүсүн тездетүү үчүн.
Тамакты ортоңку текчеге коюңуз.
Тамактын сырты кургап кетпеши үчүн, аны
таңгагынан чыгарбай эле коюңуз.
»» KEEP WARM (ЖЫЛУУ КАРМОО)
Жаңы бышырылган тамакты ысык жана
кытырак бойдон калтыруу үчүн.
•
»» RISING (КАМЫР АЧЫТУУ)
Таттуу же тузджуу камырды жакшы
жерде кармоого ылайык. Эгерде даярдоо
циклинен кийин духовка дагы эле ысык
болсо, текшерүү сапатын кармоо үчүн
функцияны иштетпеңиз.
»» CONVENIENCE (ЫЛАЙЫКТУУ)
Бөлмө температурасында сакталып
же муздаткычта сакталып, алдын ала
бышырылган азыкты бышырууга ылайык
(печеньелер, торт аралашмасы, мафиндер,
макарон тамактары жана ундан жасалган
азыктар). Бул функцияны бардык тамак аш
түрлөрүн тез жана жумшак бышырат жана
мурда даярдалган тамакты кайра ысытууга
пайдаланса болот. Духовкан алдын
ала ысытуунун кереги жок. Тамактын
таңгагында берилген нускамаларды
жолдоңуз.
»» MAXI COOKING (МАКСИ БЫШЫРУУ)
Эттин чоң бөлүктөрүн бышыруу үчүн
(2,5 кг жогору). Бышырып жатканда, эки
жагын бирдей кызартуу үчүн, этти кайра
оодарып туруу сунушталат. Этти, бышырып
жатканда улум улам шорпону үстүнө куюп
турса, эт кургабай, жакшы бышат.
»» ECO FORCED AIR (ЭСО МАЖБУРЛАНГАН
АБА)
Бир гана текчеде ичи толтурулган эт
бөлүктөрдү жана эт филесин бышырууга.
Тамак аш өтө кургап кетпеши алдын
алынат, ал жумшак, үзгүлтүксүз аба
айлануу менен камсыздалат. Качан бул
ECO функциясы колдонулганда, жарык
бышыруунун аралыгында өчүк бойдон
калат, бирок басуу аркылуу аны убактылуу
жандырууга болот. ECO айлампасын
колдонуу үчүн жана ошондуктан электр
керектөөсүн отпималдаштыруу үчүн,
тамак толук бышканча духовканын эшиги
ачылбашы керек.
FROZEN BAKE (ТОҢДУРУЛГАН АЗЫКТАРДЫ
БЫШЫРУУ)
Функция, автоматтык түрдө эң оорундуу
бышыруу температурасын жана 5 түрлүү
даяр тоңдурулган тамактын режимин тандайт.
Духовканы алдын ала ысытуунун кереги жок.
6th SENSE
Бул тамактын ар түрлүү түрлөрүн автоматтык
түрдө толук жана автоматтык түрдо бышыруусун
камсыз кылат. Бул функцияны эң мыкты колдонуу
үчүн, тиешелүү бышыруу таблицасындагы
көрсөткүчтөрду жолдоңуз.
Духовканы алдын ала ысытуунун кереги жок.
3
СЕНСОРДУК ДИСПЛЕЙДИ КАНТИП КОЛДОНСО БОЛОТ
Тандап же ырастоо үчүн:
Сиз талап кылган маанини же меню нерсесин
тандоо үчүн басыңыз.
Орнотууну ырастап же кийинки экранга баруу үчүн:
“SET” же “NEXT” басыңыз.
Select a forced air
temperature.
12:35
Manual Functions
6th Sense
Functions
Set Cook Time
Меню же тизме бою сүрүу үчүн:
Болгону бармагыңыз менен дисплей бою
нерселер жага маанилердин аорасында
сүрүңүз.
Manual Functions
Conventional
Convection
Bake
Forced Air
Grill
Мурунку экранга кайра барыңыз:
басыңыз.
Forced Air
COOKING INSTRUCTION:
For cooking different foods that
require the same cooking
temperature on several shelves
(maximum three) at the same
time. This function can be used
DELAY
Select a forced air
temperature.
Set Cook Time
4
NEXT
NEXT
START
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
Сиз өнүмдү биринч жолу күйгүзгөндө, аны
конфигурациялашыңыз керек болот.
Орнотууларды кийин “Tools” менюсуна кириши үчүн
басыңыз.
1. ТИЛДИ ТАНДОО
Шайманды биринчи жолу иштеткенде тилди жана
убакытты жѳнгѳ салышыңыз керек.
• Мүмкүн болгон тилдердин тизмегин экрандардын
ортосунан сүрүңүз.
• Си талап кылган тилди басыңыз.
баскычын бассаңыз, аны мурунку экранга алып келет.
2. ОРНОТУУЛАР РЕЖИМИН ТАНДАҢЫЗ
Тилди тандагандан кийин, дисплей сизди “STORE
DEMO” (чекене алуучулар үчүн пайдалуу, көрсөтүү
максаты үчүн гана) параметрин тандап же “NEXT”
кадамына өтүүңүздү суранат.
3. WIFI'ДЫ ЖӨНДӨӨ
6th Sense Жандуу функциясы сизге духовканы мобилдик
тузмөктөн аралыктан иштетүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Шайманды алыстан башкарууга, сиз биринчиден
туташтыруу процессин ийгиликтүү бутүрүшүнүз
керек. Бул процесс шайманыңызды каттого жана аны
үйүңүздүн зымсыз тармагына туташтырганыңызга керек.
• .Орнотуу туташуусун улантуу үчүн “SETUP NOW”
баскычын басыңыз.
Жеболбосо, өнүмүңүздү кийинчерээк туташтыруу үчүн
“SKIP” баскычын басыңыз.
ТУТАШУУНУ КАНТИП ОРНОТУУ КЕРЕК
Бул өзгөчөлүктү колдонуу үчүн, сизде төмөнкүлөр болушу
керек: Смартфон же планшет Интернетке туташкан
зымсыз роутер. Сиздин смарт түзмөгүңүздүн орнотулган
жерин, ал үйүңүздүн зымсыз тармагынын курчалган
сигналы менен капталып турганын текшериңиз.
Минималдуу талаптар.
Смарт түзмөк: 1280x720 (же жогорураак) болгон Android же
iOS.
Шаймандын Android же iOS версиялары менен шайкеш
болгонун караңыз.
Зымсыз роутер: 2,4Ггц WiFi b/g/n.
1. 6th Sense Live колдонмосун орнотуңуз
Шайманыңызды туташтыруунун биринчи кадамы
бул колдонмону мобилдик түзмөгүңүзгө жүктөө болуп
саналат. 6th Sense Live колдонмосу сизди төмөндө
тизмеленген кадамдар аркылуу башкарылат. Сиз 6th
Sense Live колдонмосун iTunes Дүкөнүнөн же Google
Play Дүкөнүнөн жүктөй аласыз.
2. Аккаунт түзүңүз
Эгер сиз мындай кылбасаңыз, Аккаунтту түзүшүңүз
керек болот. Бул шаймандарыңыздын тармакта иштеши
менен ара катышып, ошондой эле аларды аралыкта
башкарып туруу мүмкүнчулүгүн берет.
3. Шайманыңызды каттаңыз
Колдонмодо көрсөтулгөн нускамаларды жолдоп,
шайманыңызды каттаңыз. Каттоо процессин аяктоо
KY
үчүн сизге Smart Appliance IDentifier (SAID) номери талап
кылынат. Сиз анын уникалдуу кодунун номерин өнүмгө
тиркелген идентификациалоо таңгагын таба аласыз.
4. WiFi'га туташуу
Туташуу үчүн скандоо процедурасын жолдоңуз.
Колдонмо сизди үйүңүздөгү зымсыз тармагына
туташтыруу процесси бою нускамалайт.
Эгер роутериңиз WPS 2.0 (же жогорураак версиясын)
колдоого алса, биринчи “MANUALLY”, андан соң “WPS
Setup” басыңыз: Эки өнүмдүн арасындагы туташууну
орнотуу үчүн роутериңиздеги WPS баскычын басыңыз.
Эгер керек болсо, сиз ошондой эле өнүмдү кол менен
“Search for a network” (Тармакты издөө) параметрин
тандаңыз.
SAID коду смарт түзмөгүн шайман менен
синхронизациялоо үчүн колдонулат.
MAC дареги дисплейде Wi-Fi модулу үчүн көрсөтүлөт.
Эгерде сиз роутердин параметрлердин өзгөртсөңүз
(тармактын атын же сырсөзун же маалымат
камсыздоочусун) сиз бул процедураны кайрадан
өткөрүшүнүз керек
. УБАКЫТТЫ ЖЕ КҮНДҮ КОЮУ
Духовканы үй тармагыңызга туташтырсаңыз, ал
убакытты жана күндү автоматтык түрдо орнотот. Тескери
жагдайда, сиз аларды кол менен орнотушуңуз керек
болот
• Убакытты орнотуу үчүн тиешелүү номерлерди
басыңыз.
• Ырастоо үчүн “SET” баскычын басыңыз.
Убакытты бир койгонуңуздан кийин, күндү да кайра t
коюшуңуз керек болот
• Күндү орнотуу үчүн тиешелүү номерлерди басыңыз.
• Ырастоо үчүн “SET” баскычын басыңыз.
4. ЭЛЕКТР КУБАТЫН КЕРЕКТӨӨСҮН КОЮУ
3 кВт (16 Ампер) жогору өндүрүмдүлүүгү болгон үйдөгү
тармакка ылайык электр кубатынын деңгээлин керектөөгө
программаланган: Эгер үйүңүздө жашагандар төмөнүрөөк
электр кубатын колдонушса, бул маанини төмөндөтүү
керек (13 Ампер).
• Кубаттуулукту тандоого оң тараптагы маанини
тандаңыз.
• Баштапкы орнотууну аяктоо үчүн “OKAY” баскычын
басыңыз.
5. ДУХОВКАНЫ ЫСЫТЫҢЫЗ
Жаңы меш жыттарды чыгарышы мүмкүн алар өндүрүү
учурунда калып калышы мүмкүн: бул толугу менен
кадыресе нерсе. Ошондуктан тамак ашты даярдоонун
астында бардык мүмкүн жыттарды кетирүү үчүн бош
духовканы ысытууга сунуштайбыз.
Коргоочу картонду жана тунук туткусун духовканын
ичинен жана ичиндеги жабдууларды алып салыңыз.
Духовканы 200 °C бир саат бою ысытыңыз.
Шайманды биринчи жолу колдонгондон кийин бѳлмѳнү
желдетүү сунушталат.
5
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
1. ФУНКЦИЯНЫ ТАНДАҢЫЗ
• Духовканы күйгүзүү үчүн,
басып же экрандын
каалаган жерине тийиңиз.
Дисплей сизди кол менен жана 6th Sense
Функцияларынын арасында тандоо мүмкүнчулүгүн
берет.
• Тиешелүү менюга кошулуу үчүн сиз талап кылган
менюну басыңыз.
• Тмизмени карап чыгуу үчүн өйдо же ылдый сүрүңүз.
• Талап кылган функцияны тандоо үчүн аны басып
коюңуз.
2. К
ОЛ МЕНЕН БАШКАРУУ ФУНКЦИЯЛАРЫН
ОРНОТУҢУЗ
Сизге керектүү функцияны тандагандан кийин сиз анын
жөндөөлөрүн өзгөртө аласыз. Дисплей, өзгөртүлө турган
орнотууларды көрсөтөт.
ТЕМПЕРАТУРА / ГРИЛЬДИН ДЕҢГЭЭЛИ
• Сунушталган маанилердин арасында сүрдүрүп,
талап кылганыңызды тандаңыз.
Эгер функция аркылуу уруксат берилсе, сиз алдын аола
ысытууну иштетүү үчүн
баса аласыз.
УЗАКТЫК
Эгерде бышырууну автоматтык эмес түрдө башкарууну
кааласаңыз, сиз бышыруу убакытын койбой эле
койсоңуз болот. Убакыт менен чектелген режимде,
духовка сиз тандаган убакыт бою бышырат. Бышыруу
убакыттын аягында, бышыруу автоматтык түрдо
токтотулат.
• Убакытты орнотуу үчүн, “Set Cook Time” баскычын
басыңыз.
• Сиз талап кылган бышыруу убагын орнотуу үчүн
тиешелүү номерлерди басыңыз.
• Ырастоо үчүн “NEXT” баскычын басыңыз.
Бышыруу убагында орнотулган узактыкты жокко чыгаруу
үчүн, ошондуктан бышыруунун аякташын кол менен
башкаруу үчүн, узактык маанисин басып, андан соң
“STOP” баскычын тандаңыз.
3. 6th SENSE ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРНОТУУ
6th Sense функциялары сизге тизмеде
көрсөтүлгөндөрдүн арасынан кеңири түрдөгү
тамактарды бышырууңузга жол берет. Көбүнчо
бышыруу орнотуулары, мыкты натыйжаларга жетүү үчүн
автоматтык түрдө тандалат.
• Тизмеден рецептти тандаңыз.
Функциялар “6th SENSE FOOD” (тиешелүү таблицаларды
караңыз) менюсунда тамак категориялары аркылуу жана
“LIFESTYLE” менюсунда рецепттин функциялары
аркылуу көрсөтүлөт.
• Функцияны битр тандаганыңызда, мыкты натыйжага
жетүү үчүн жөн гана тамактын характериситикасын
көрсөтүңүз (көлөмүн, салмагын, ж.б.).
Айрым 6th Sense функциялары тамакты бышыруу
убагында айлантуун талап кылат. Функцияны тандаганга
6
чейин сайып коюңуз. Термометрди колдонууда мыкты
натыйжалар үчүн, тиешелүү бөлүмдөрдөгү сунуштарды
жолдоңуз.
• Бышыруу процессинде кеңештерди алып туруу үчүн,
экрандагы жардамдарды жолдоп туруңуз.
4. КЕЧИКТИРИП БАШТОО / АЯКТОО УБАГЫН
ОРНОТУУ
Функцияны баштаганга чейин бышырууну кечиктире
аласыз: Функция, сиз алдын ала тандаганда башталып
дана аякталат.
• “DELAY” баскычын басып, сиз талап кылган баштоо
жана аяктоо убагын орнотуңуз.
• Талап кылынган кечиктирүүнү орнотконуңузда, күтүү
убагын баштоо үчүн “START DELAY” баскычын
басыңыз.
• Тамак ашты духовкага салып, эшигин жабыңыз:
Функция эсептелген убакыттан кийин автоматтык
түрдө башталат.
Кечиктирилген бышырууну баштоо убагын программдоо,
ал духовканы алдын ала ысытуу фазасын иштен чыгарат:
Духовка акырындап сиз талап кылган температурага
жетет, демек, бышыруу таблицадагы убакыттан
айырмаланып, бышыруу убакыты бир аз көбүрөөккө
созулат.
• Программаланган кечиктирүү убакытын жокко
чыгаруу менен дароо функцияны активдештирүү
үчүн,
басыңыз.
5. ФУНКЦИЯНЫ БАШТОО
• Орнотууларджы бир жолу
конфигурациялаганыңыздан кийин, функцияны
иштетүү үчүн “START” баскычын басыңыз.
Эгер духовка ысык болуп, функциянын өзгөчө жогору
температурада болгону талап кылынса, дисплейде
билдирүү көрсөтүлөт. Сиз орнотулган маанилерди
бышыруу убагында, оңдогуңуз келген маанини басып,
өзгөртө аласыз.
• Активдүү функцияны каалаган убакта токтотуу үчүн
баскычын басыңыз.
6. PREHEATING (АЛДЫН АЛА ЫСЫТУУ)
Эгер мурунтан иштетилген болуп, функция башталганда,
ал алдын ала ысытуу статусунун фазасын көрсөтөт.
Алдын ала ысытуу аяктаганда, добуш сигнал чыгат
жана дисплей духовка жѳнгѳ салынган температурага
жеткендигин билдирет.
• Эшикти ачыңыз.
• Мешке тамак-ашты салыӊыз.
• Бышырууну баштоо үчүн эшикти жаап, “DONE”
баскычын басыңыз.
Алдын ала ысытуу аяктаганга чейин тамак-ашты мешке
салуу даярдоонун акыркы натыйжасына жагымсыз
таасир калтырышы мүмкүн. Алдын ала ысытуу фаза
иштеп турганда эшик ачылса ал фазаны паузага коет.
Көрсөтүлгөн убакытка алдын ала ысытуу фазасы
кошулбайт.
7. БЫШЫРУУНУ ТЫНДЫРУУ
Айрым 6th Sense функциялары тамакты бышыруу
убагында айлантуун талап кылат. Үн сигналы иштетилип,
дисплей аткарыла турган аракетти көрсөтөт.
• Эшикти ачыңыз.
• Дисплейде көрсөтүлгөн аракетти аткарыңыз.
• Эшикти жаап, андан соң бышырууну улантуу үчүн
“DONE” баскычын басыңыз.
Бышыруу аяктаганга чейин, духовка сизди ошол эле жол
менен текшерүү уруксатын берет.
Үн сигналы иштетилип, дисплей аткарыла турган
аракетти көрсөтөт.
• Тамак ашты текшериңиз.
• Эшикти жаап, андан соң бышырууну улантуу үчүн
“DONE” баскычын басыңыз.
8. БЫШЫРУУНУ АЯКТОО
Үн белгиси угулат жана дисплей бышыруу бүткөнүн
көрсөтөт. Айрым функциялар менен, бышыруу
аяктаганда, сиз тамакты кошумча кызаруусун камсыз
кылып же функцияны сүйүктүү катары сактай аласыз.
• Сүйүктүү катары сактоо үчүн
баскычын басыңыз.
• Беш мүнөттүк кызартуу айлампасын баштоо үчүн
“Кошума кызартуу” параметрин тандаңыз.
• Бышырууну узартуу функциясын сактоо үчүн
басыңыз.
9. FAVORITES (СҮЙҮКТҮҮЛӨР)
Сүйүктүүлөр фцункциясы сүйүктүурецептиңизди
духовканын орнотууларында сактап калат.
Духовка эң көп колдонулган функцияларды автоматтык
түрдо сактап коёт. Бир нече колдонуулдан кийин, сиз
функцияны сүйүктүүлөро кошуу сцнцшцн аласыз.
ФУНКЦИЯНЫ КАНТИП САКТАСА БОЛОТ
Функция аяктаганда,
сүйүктүү катары сактоо үчүн
басыңыз. Бул, сиздин келекчекте ушул орнотууларды
колдонуу менен тамак жасаганыңызда тез колдонушуңуз
үчүн мүмкунчулүк берет. Дисплей функцияны эртең
мененки, түшкү, тез татым жана кечки тамактар сыяктуу
4 сүйүктүү тамак убактарын сактоо мүмкүнчүлүгүн берет.
• Эң аз бирди тандоо үчүн сүрөтчөлөрду басыңыз.
• Функцияны сактоо үчүн “SAVE AS FAVORITE”
баскычын басыңыз.
БИР САКТАЛГАНДА
Сйүктүү менюну көрүү үчүн,
басыңыз: функциялар
ар түрлүү тамак убактарына бөлүнүп, айрым
сунуштоолор берилет.
• Тиешлүү тизмелерди көрүү үчүн, тамактар сүрөтчөсүн
басыңыз
• Берилген тизме аркылуу сүрүпр, караңыз.
• Талап кылган рецепт же функцияны басыңыз.
• Бышырууну иштетүү үчүн “START” баскычын
басыңыз.
ОРНОТУУЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ
Сүйүктүү экранында, сиз сүрөт кошуп же сүйүктүүнүн
аталышын өзгөртүп, өзүңүзгө ыңгайлаштыра аласыз.
KY
•
•
•
•
Өзгөрткүңүз келген функцияны тандаңыз.
“EDIT” баскычын басыңыз.
Өзгөрткүңүз келген нерсени тандаңыз.
“NEXT” баскычын басыңыз: Дисплей жаңы
атрибуттарды көрсөтөт.
• Өзгөртүүлөрүңүздү ырастоо үчүн “SAVE” баскычын
басыңыз.
Сүйүктүүлөр экранында сиз сактаган сүйүктүүлөр
функциясн өчүрө аласыз:
• Функциядагы
басыңыз.
• “REMOVE IT” баскычын басыңыз.
Ар түрлүү тамактар көрсөтүлөндө, убакытты да жөндөй
аласыз:
•
баскычын басыңыз.
•
“Preferences” (артык көрүүлөрдү) тандаңыз.
• “Times and Dates” баскычын басыңыз.
• “Your Meal Times” баскычын басыңыз.
• Тизме бою сүрүп, тшелүу убакты тандаңыз.
• Өзгөртүү үчүн тиешелүү тамакты басыңыз.
Жаңы убакыт аралыгын тамак менен гана айкалыштыра
аласыз.
10. TOOLS (КУРАЛДАР)
баскычын басып, каалаган убакта “Куралдар”
менюсун ачыңыз. Бул меню аркылуу айрым
параметрлердин арасынан тандап жана духовка
орнотууларын жана артыкчылыктарын өзгөртө аласыз.
REMOTE ENABLE (АРАЛЫКТАН ИШТЕТҮҮ)
6 Sense Lve Whirlpool колдонмосунун колдонулушугн
иштетүү үчүн ылайык.
th
KITCHEN TIMER (АШКАНА ТАЙМЕРИ)
Бул функция, бышыруу функциясын колдонуп
жатканда же убакытты кармоо үчүн жалгыз колдонула
алат. Башталганда, таймер функциянын өзүнө
карабастан, ал артка саноонуу уланта берет. Таймер
активациялангандан кийин, сиз ошондой эле функцияны
тандап жана ишке киргизсеңиз болот.
Таймер экрандын жогорку оң тарабынын бурчунда артка
саноону уланта берет.
Ашкана таймерин калыбына келтирип же өзгөртүү үчүн:
•
баскычын бсыңыз.
•
баскычын таптаңыз.
Аудио сигнал угулат жана дисплей тандалган убакыт
бүткөнүн санап көрсөтөт.
• Таймерди жокко чыгарып же жаңы таймер убагын
коюу үчүн “DISMISS” баскычын басыңыз.
• Таймерди кайра коюу үчүн “SET NEW TIMER”
баскычын басыңыз.
LIGHT (ЖАРЫК)
Духовканын жарыгын күйгүзүү же өчүрүү үчүн.
YRO SELF CLEANING (ПИРО- ӨЗҮН ӨЗҮ
P
ТАЗАЛОО)
Абдан жогору температурада (400 °C өйдө) айлампаны
7
колдонуу менен тамак бышырууда чачыроолорду
кетирүү үчүн. Үч башка өзүн-өзү тазалоо цикли
жеткиликтүү: Жогору, Орто, Төмөн. Биз тезирээк циклды
регулярдуу интервалдарда колдонууну сунуштайбыз
жана толук циклды жалаң гана меш өтө кирдеп кеткенде.
Пиролиз айлампасы учурунда духовкага тийбеңиз.
Пиролиз айлампасы учурунда же андан кийин,
жаныбарлар шайман жайгашкан жерден алыс
турушу керек (бөлмө абаландарап бүткөнгө чейин).
• Бардык аксессуарларды - текче багыттагычтарды
кошо - мештен функцияны активациялоодон
мурда чыгарып салгыла. Эгерде духовка плитанын
астына орнотулса, бардык күйгүчтөр же электр
плиталар өзүн-өзү тазалоо функциясынын учурунда
өчүрүлгөнүн тактаңыз..
• Оптималдуу тазалоо натыйжалары үчүн, булгануунун
эң жаман кирдөөлөрдү, Пиро функциясы башталганга
чейин, ным губка менен алып салыңыз.
• Талаптарыңызга жараша жеткиликтүү циклдердин
бирин тандоого жөндөө баскычын бураңыз.
• Тандалган функцияны иштетүү үчүн “START”
баскычын басыңыз. Духовка тазалоо айлампасын
баштайт жана эшик автоматтык түрдө бекитилет:
эскертүү билдирүү дисплейде пайда болот, ошондой
эле циклдын прогрессин көрсөткөн тескер эсептөөнү
көрсөтөт.
Цикл бүткөндө, эшик мештин ичиндеги температурасы
коопсуз деңгээлине жеткенге чейин жабык бойдон турат.
Цикл тандалгандан кийин, сиз кечиктирилип баштоо үчүн,
аны автоматтык түрдө тазалоону кечиктире аласыз.
Тиешелүү бөлүктө көрсөтүлгөндөй аяктоо убагын орнотуу
үчүн “DELAY” баскычын басыңыз.
PROBE (ТЕРМ)
Термометрди колдонуу тамактын бышыруу
учурунда, анын оптималдык температурасынын
негизгисин өлчөөңүзгө мүмкүндүк берет. Духовканын
температурасы сиз тандаган функцияга жараша
өзгөчөлөнүп, бышыруу ар дайым коюлган температурага
жеткенде, дароо токтотулат. Тамакты духовкага салып,
тамак термометрин токко сайыңыз. Термометрди ысык
булагынан болушунча алыс кармаңыз. Духовканын
эшигин жабыңыз.
баскычын таптаңыз. Эгерде
термометрди колдонуу талап кылынса, кол менен
(бышыруу ыкмасы) жана 6th Sense (азыктын түрү)
функцияларынын бирин тандай аласыз.
Бышыруу функциясы башталганда, эгер термометр алып
салынса, тамакты чыгарып жатканда аны ар дайым
сууруп, термометрди духовкадан чыгарыңыз.
ТАМАК ТЕРМОМЕТРИН КОЛДОНУУ
Тамакты духовкага салып, розетканы духовканын оң
тарабында берилген бышыруу бөлүгүнө киргизип,
салыңыз.
Кабель ийкемдүү жана аны тамактын ичине эң ыңгайлуу
түрдө киргизүү үчун болушунча ийе аласыз. Кабель
бышыруу убагында ысытуу элементинин үстүнө
тийбегенин ырастаңыз.
ЭТ: Термометрди сөөктүү жана майлуу аймактарына
келтирбей эттин сулп жерине батырып, салыңыз.
8
Үй канаттуларынын эттерине, термометрди көңдөй
аймактарга келтирбестен төш эттин борборуна
туурасынан салыңыз.
БАЛЫК (бүкүлү): Учун кылканына тийгизбей,
калыӊыраак бѳлүгүнѳ киргизиңиз.
ДУХОВКАДА БЫШЫРУУ: Кабелин ыңгайлуу
болгондой кылып салып, термометрдин учун
камырдын ичине болушунча терең киргизиңиз. Эгер
термометрди 6th Sense функциясы аркылуу бышырып
жатканда колдонсоңуз, тамак рецепт боюнча негизги
температурага жеткенде, духовканын температурасын
орнотуу талап кылынбастан, бышыруу автоматтык түрдө
токтотулуп калат.
Lasagna (Лазанья)
Whole Chicken (Бүкүлү тоок)
Fish (Балык)
Rolls (Булочкалар)
Big Bread (Чоң нан)
Cake (Торт)
MUTE (ҮНСҮЗ КЫЛУУ)
Сигналдар сыяктуу үндөрдун баарын үнсүз кылып же
үндү чыгаруу үчүн сүрөтчөнү басыңыз.
CONTROL LOCK (КӨЗӨМОЛДӨӨ КУЛПУСУ)
“Control Lock” (Көзөмөлдөө кулпусу) сенсордук
панелиндеги баскычтарды капыстык менен басып албоо
үчүн кулпулоого арналат.
Кулпуну иштетүү үчүн:
•
сүрөтчөсүн басыңыз.
Кулпуну ачуу үчүн:
• Дисплейди басыңыз.
• Көрсөтүлгөн билдирүүдө өйдө сүрүңүз.
MORE MODES (ДАГЫ РЕЖИМДЕР)
Эс алуу режимин тандап, Кубатты башкарууну тандоого
ылайык.
PREFERENCES (ЖЕКЕ ЖӨНДӨӨЛӨР)
Айрым духовка орнотууларын өзгөртүү үчүн.
WI-FI
Орнотууларды өзгөртүп же жаңы үй тармагын
конфигурациялоого ылайык.
МААЛЫМАТ
“Store Demo Mode” параметрин өчүрүп, өнүмдү кайра коюуп,
өнүм тууралуу кошумча маалыматтарды алууга арналат.
KY
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
Ачытылган торттор / Бисквиттер
Ичи толтурулган торттор (чизкейк,
штрудель, алма пирогу)
Печеньелер / кичинекей нандар
Кекстер / Маффиндер
Булочкалар
Меренгалар
Нан / Пицца / Фокачча
Пицца (жука, жоон, фокачча)
Тоңдурулган пицца
Таттуу эмес пирогдор (жашылча пирогу,
киш лорейн)
Волован / Каттама камырынан жасалган
катырактар
ФУНКЦИЯЛАР
Conventional
(Ылайыктуу)
АЛДЫН
ТЕМПЕРАТУРА (°C) /
АЛА
УЗАКТЫГЫ (Мүн.)
ГРИЛЛЬ ДЕНГЭЭЛИ
ЫСЫТУУ
Ооба
170
30 - 50
Ооба
160
30 - 50
Ооба
160
30 - 50
Ооба
160 – 200
30 - 85
Ооба
160 – 200
35 - 90
Ооба
150
20 - 40
Ооба
140
30 - 50
Ооба
140
30 - 50
Ооба
135
40 - 60
Ооба
170
20 - 40
Ооба
150
30 - 50
Ооба
150
30 - 50
Ооба
150
40 - 60
Ооба
180 - 200
30 - 40
Ооба
180 - 190
35 - 45
Ооба
180 - 190
35 - 45 *
Ооба
90
110 - 150
Ооба
90
130 - 150
Ооба
90
140 - 160 *
Ооба
190 - 250
15 - 50
Ооба
190 - 230
20 - 50
Ооба
220 - 240
25 - 50 *
Ооба
250
10 - 15
Ооба
250
10 - 20
Ооба
220 - 240
15 - 30
Ооба
180 - 190
45 - 55
Ооба
180 - 190
45 - 60
Ооба
180 - 190
45 - 70 *
Ооба
190 - 200
20 - 30
Ооба
180 - 190
20 - 40
Ооба
180 - 190
20 - 40 *
Forced air
Convection bake
Grill
(Мажбурланган (Конвективдүу
(Грилль)
аба)
бышыруу)
TurboGrill
MaxiCooking
(Турбогрилль) (МаксиБышыруу)
ТЕКЧЕ ЖАНА
ЖАБДУУЛАР
2
2
4
1
3
4
1
3
4
4
1
5
3
1
3
4
4
1
5
3
1
3
4
1
5
3
1
3
4
1
5
3
1
2
4
1
5
3
1
3
4
1
5
3
1
3
4
1
5
3
1
3
4
1
5
3
Cook 4
1
Eco Forced air (Эсо
мажбурланган аба)
9
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
Лазанья / Бышырылган паста /
Каннелони / Пастадан жасалган пирог
Козу эти / торпок эти / уй эти / чочко эти
1 кг
АЛДЫН
ТЕМПЕРАТУРА (°C) /
АЛА
УЗАКТЫГЫ (Мүн.)
ГРИЛЛЬ ДЕНГЭЭЛИ
ЫСЫТУУ
Ооба
190 - 200
45 - 65
Ооба
190 - 200
80 - 110
—
170
110 - 150
Тооктун эти / коендун эти / өрдөктүн эти
1 кг
Ооба
200 - 230
50 - 100
Үндүктүн эти/ каздын эти 3 кг
Ооба
190 - 200
80 - 130
Ооба
180 - 200
40 - 60
Ооба
180 - 200
50 - 60
Тост
—
3 (Жогору)
3-6
Балык филеси / Стейктер
—
2 (Орточо)
20 - 30 **
Сосискалар / Кебабдар / Кабыргалар /
Гамбургерлер
—
2 - 3 (Орточо Жогору)
15 - 30 **
Куурулган тоок эти 1-1,3 кг
—
2 (Орточо)
55 - 70 ***
Козунун буту / Колу
—
2 (Орточо)
60 - 90 ***
Куурулган картөшкө
—
2 (Орточо)
35 - 55 ***
Панировкадагы жашылчалар
—
3 (Жогору)
10 - 25
Ооба
135
50 - 70
Ооба
170
50 - 70
Ооба
210
40 - 60
Ооба
190
40 - 120 *
Ооба
190
40 - 120
Лазанья жана эт
Ооба
200
50 - 100 *
Эт жана картошка
Ооба
200
45 - 100 *
Балык жана Жашылчалар
Ооба
180
30 - 50 *
Фаршталган кууруу бөлүктөрү
—
200
80 - 120 *
Эттин бөлүктөрү (коён эти, тоок эти,
козу эти)
—
200
50 - 100 *
Кытырак куурулган чочконун эти 2 кг
Бышырылган балык / папильотто (филе,
бүтүн бойдон)
Фарш менен толтурулган жашылчалар
(помидорлор, кабакчоктор,
баклажандар)
Печенье
Cookies
Ачык пирогдор
Tarts
Тегерек пиццалар
Толук тамак: Пирог (5 деңгээл) / лазанья
(3 деңгээл) / эт (1 деңгээл)
Толук тамак: Жемиш пирогу (5-деңгээл)
/ куурулган жашылчалар (4-деңгээл) /
лазанья (2-деңгээл) / эт (1-деңгээл)
Round Pizza
Меню
ТЕКЧЕ ЖАНА
ЖАБДУУЛАР
3
3
2
3
2
3
2
5
4
3
5
4
2
1
3
3
3
5
4
3
1
5
4
3
1
5
4
2
1
5
3
1
5
4
2
4
1
4
1
4
1
1
3
3
* Болжолу убакыттын созулгандыгы: тамактарды духовкадан жеке тандоого жараша ар кандай убакытта алып чыгууга болот.
** Тамак ашты даярдоонун ортосунда оодарыңыз.
*** Тамакты бышыруунун үчтөн эки бөлүгүнө жеткенде оодарыңыз (керек болгон учурда).
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫН КАНТИП ОКУУ КЕРЕК
Таблицалар тизмеги: рецепттер, эгер алдын ала ысытуу талап кылынса, температура (°C), грилль деңгээли, бышыруу убагы (мүнөт), жабдуулар жана
бышырууга сунушталган деңгээл. Тамак-аш духовканын ичине салынгандан баштап, алдын ала ысытуу кошпогондо (каякта керек болсо), даярдоо
убакыттары башталат. Даярдоо температуралары жана убакыттары болжолдуу болуп саналат жана тамак-аштын кѳлѳмүнѳ жана кошулмалардын
түрүнѳ жараша болот. Баштаганда эң тѳмѳн сунушталган кѳрсѳткүчтѳрдү колдонуңуз, эгерде тамак-аш жетишинче даярдалбаса, андан кийин
жогорураак кѳрсѳткүчтѳргѳ ѳтүңүз. Камсыз кылынган аксессуарларды колдонуңуз жана алар мүмкүн болсо, кара түстөгү темирден жасалган торт
калыбы же бышыруу подносу болуш керек. Сиз ошондой эле көмөч казан жана пирекс айнеги жана керамикалык жабдыктар менен колдоно аласыз.
Бирок, бышыруу убактары бираз узагыраак болушун эске алыңыз. Эң мыкты натыйжалар үчүн, бышыруу таблицасында берилген ар кандай текчелерде
орнотула турган аксессуарларды (камсыздалган) тандоо тууралуу кеңештерди кылдаттык менен жолдоңуз.
ФУНКЦИЯЛАР
10
Conventional
(Ылайыктуу)
Forced air
Convection bake
Grill
(Мажбурланган (Конвективдүу
(Грилль)
аба)
бышыруу)
TurboGrill
MaxiCooking
(Турбогрилль) (МаксиБышыруу)
Cook 4
Eco Forced air (Эсо
мажбурланган аба)
KY
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ
CASSEROLE & BAKED
PASTA(ЗАПЕКАНКА ЖАНА
БЫШЫРЫЛГАН МАКАРОН)
Тамак аш категориялары
Fresh (Жаңы)
Lasagna (Лазанья)
Cannelloni
(Каннелони)
Lasagna (Лазанья)
Frozen
(Тоңдурулган) Cannelloni
(Каннелони)
Roast beef
(Ростбиф)
Beef (Уй эти) Hamburger
(Гамбургер)
Slow cooking (Жай
бышыруу)
Roast Pork (Чочконун
куурулган эти)
Pork Shank
Pork
(Чочконун эти)
(Чочконун
Pork Ribs (Чочконун
эти)
кабыргалары)
Sausages & Wurstel
(Сосискалар)
MEAT (ЭТ)
Veal (Торпок эти)
2
500 - 3000 гр
2
600 - 2000 гр *
4
3
600 - 2500 гр *
3
500 - 2000 гр *
5
4
5
4
3
5
1,5 - 3 см
600 - 2000 гр *
3
Fillet / Breast (Филе/
Төш эттер)
Roast Goose
(Духовкада какталып
бышырылган каз эти)
Stuffed Roast
Roasted
Goose (Фаршталып
Turkey
духовкага какталып
& Goose
бышырылган каз эти)
(Духовкада
Turkey Pieces
какталып
(Болүкчөлөргө
бышырылган бөлүнүп бышырылган
үндүк жана
үндүк эти)
каз эти)
Бышыруу маалыматы
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бышырыңыз. Үстүнө
бешамель соусун куюп, мыкты кызартуу үчүн сырды
сээп коюңуз
500 - 3000 гр
3
2
Kebabs (Кебептер)
500 - 3000 гр *
2
5
Саны
500 - 3000 гр *
2
Roast Lamb
(Куурулган кой эти)
Lamb Rack (Койдун
Lamb (Козу
далысы)
эти)
Lamb Leg (Койдун
буту)
Roast chicken
(Куурулган тоок)
Stuffed Roast
Chicken
(Фаршталып,
Chicken (Тоок
куурулган тоок эти)
эти)
Chicken Pieces (Тоок
бөлүкчөлөрү)
Fillets / Breast
(Филелер / Төш эти)
Денгээл жана
аксессуарлар
500 - 2000 гр
250 гр
600 - 2000 гр *
600 - 2500 гр *
2
500 - 2000 гр *
2
500 - 2000 гр *
2
600 - 3000 гр *
2
600 - 3000 гр *
3
600 - 3000 гр *
4
2
1 - 5 см
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Сарымсак женен жашылчаларды кошуп коюңуз.
Бышырып бүткөндө, тамакты эн аз 15 мүнөткө эс
алдыруу үчүн калтырып коюңуз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Бышыруу убагынын 3/5 бөлүгү бүткөндө, оодарыңыз.
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Сарымсак женен жашылчаларды кошуп коюңуз.
Бышырып бүткөндө, тамакты эн аз 15 мүнөткө эс
алдыруу үчүн калтырып коюңуз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Бышыруу убагынын 2/3 бөлүгү бүткөндө, оодарыңыз
Тор текчеге текши болуштүрүңүз.
Бышыруу убагынын 3/4 бөлүгү бүткөндө, оодарыңыз
Майды же катту май менен сүрүп коюңуз. Туз менен
калемпирди сүрүңүз. Бышырып бүткөндө, тамакты эн
аз 15 мүнөткө эс алдыруу үчүн калтырып коюңуз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Сарымсак женен жашылчаларды кошуп коюңуз.
Бышырып бүткөндө, тамакты эн аз 15 мүнөткө эс
алдыруу үчүн калтырып коюңуз
Сарымсак менен татымалдарды кошуп коюңуз. Туз
менен калемпирди сүрүңүз. Төш жагын өйдө каратып,
духовкага салыңыз
Сарымсак менен татымалдарды кошуп коюңуз. Май
жана суу чогултуучу табанын үстүнө терисин ылдый
каратып, текши салыңыз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Бышыруу убагынын 2/3 бөлүгү бүткөндө, оодарыңыз
600 - 3000 гр *
2
600 - 3000 гр *
3
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Табитиңиз боюнча сарымсак жана чөп чар менен
татымалдаңыз
600 - 3000 гр *
5
4
5
4
1 - 5 см
1 текче
Сарымсак менен татымалдарды кошуп коюңуз. Туз
менен калемпирди сүрүңүз. Төш жагын өйдө каратып,
духовкага салыңыз.
Бышыруу убагынын 2/3 бөлүгү бүткөндө, оодарыңыз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Бышыруу убагынын 1/2 бөлүгү бүткөндө, оодарыңыз
Решеткалуу
Решеткалуу
Май чогултуучу
АКСЕССУАРЛАР Решеткалуу текчедеги мештин
текчедеги май
поднос /
текче
подносу же
чогултуучу поднос
Бышыруучу
торттун калыбы же мештин подносу
поднос
500 мл суусу
менен
май чогултуучу
поднос
Food probe
(Кухнянын
термометры)
11
Тамак аш категориялары
FISH (БАЛЫК)
Roasted
Whole Fish
(Какталып
бышырылган
бүкүлү балык)
Whole Fish (Бүкүлү
балык)
Fish In Salt Crust
(Туз кабыкчасында
бышырылган балык)
Fresh Fillets (Жаңы
Roasted Fillets филелер)
(Куурулган
Frozen Fillets
филелер)
(Тоңдурулган
филелер)
Scallops (Деңиз
каракчысы)
Grilled
Gratin Mussels (Үлүк
seafood
кабыктар)
(Грилльде
бышырылган Shrimps
деңиз
(Креветкалар)
азыктары)
Prawns (Майда
чаяндар)
VEGETABLES (ЖАШЫЛЧАЛАР)
Potatoes
(Картошкалар)
Roasted
Stuffed Vegetables
Vegetables
(Фаршталган
(Куурулган
жашылчалар) жашылчалар)
Other Vegetables
(Башка жашылчалар)
Gratin
Vegetables
(Панировкада
бышырылган
жашылчалар)
CAKES & PASTRIES (ТОРТТОР ЖАНА КОНДИТЕР АЗЫКТАРЫ)
3
2
3
2
4
3
4
3
3
3
3
Tomatoes
(Помидорлор)
Peppers
(Калемпирлер)
3
Broccoli (Брокколи)
Cauliflowers (Гүлдүү
капусталар)
Sponge Cake In Tin
(Формадагы бисквит
торту)
Fruit Rising Cake
Rising cakes In Tin (Формада,
(Көтөрүлүүчү жемиш кошулган
торттор)
көтөрүлүүчү торт)
Chocolate Rising Cake
In Tin (Формада,
шоколад кошулган
көтөрүлүүчү торт)
Sponge Cake in Baking Tray (Бышыруу
табасында жасалган бисквит)
Cookies (Печенье)
Croissants (fresh)
(Круассандар, жаңы
жасалган)
Choux Pastry
(Кайнатылган
пирожный)
Pastries &
filled pies (Ичи
толтурулган
Tart In Tin (Ачык
пирогтор)
пирог)
Strudel (Штрудель)
Fruit filled pie (Жемиш
кошулган пирог)
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
0,5 - 3 см
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Табитиңиз боюнча сарымсак жана чөп чар менен
татымалдаңыз
0,5 - 3 см
бир таба
4
Бышыруу маалыматы
0,2 - 1,5 кг *
бир таба
4
3
Саны
0,2 - 1,5 кг *
3
Potatoes
(Картошкалар)
Others (Башкалар)
12
Денгээл жана
аксессуарлар
3
2
бир таба
бир таба
500 - 1500 гр
100 - 500 гр ар
бири
500 - 1500 гр
1 таба
1 таба
1 таба
1 таба
1 таба
1 таба
Бышырганга чейин нан күүкүмү менен каптап, май,
сарымсак, мурч жана петрушка себелеңиз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Табитиңиз боюнча сарымсак жана чөп чар менен
татымалдаңыз
Бышырганга чейин бөлүкчөлөргө тилип, май шыбап, туз
сээп жана духовкага салганга чейин ага татымал кошуп
коюңуз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз.
Табитиңиз боюнча сарымсак жана чөп чар менен
татымалдаңыз
Бышырганга чейин бөлүкчөлөргө тилип, май шыбап, туз
сээп жана духовкага салганга чейин ага татымал кошуп
коюңуз
Бышырганга чейин нан күүкүмү менен каптап, май,
сарымсак, мурч жана петрушка себелеңиз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бышырыңыз. МЫкты
кызартуу үчүн сырды сээп коюңуз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бышырыңыз. Үстүнө
бешамель соусун куюп, мыкты кызартуу үчүн сырды
сээп коюңуз
500 - 1200 гр *
Жалпысынан 500-900 г суюк камырды даярдаӊыз.
Майланган бышыруу табасына салыңыз
500 - 1200 гр *
Торт салындысын, сүйүктүү рецептиңизге карай жакшы
көргөн жемиштериңизди ичке туурап, жасаңыз.
Майланган бышыруу табасына салыңыз
500 - 1200 гр *
Жалпысынан 500-900 г суюк камырды даярдаӊыз.
Майланган бышыруу табасына салыңыз
500 - 1200 гр *
200 - 600 гр
бир таба
бир таба
400 - 1600 гр
400 - 1600 гр
500 - 2000 гр
Жалпысынан 500-900 г суюк камырды даярдаӊыз.
Майланган бышыруу табасына салыңыз
500 г ун, 200 туздалган май, 200 г шекер жана 2
жумуртканы колдонуу менен камырдын негизин
жасаӊыз. Жемиш ээсенциясы менен даамдарды
кошуңуз. Муздатыңыз. Камырды каалашыңызча жайып,
формага келтириңиз. Печеньелерди бышыруу
табасында текши салыңыз
Бышыруу табасында текши бөлүштүрүңүз. Бергенге
чейин муздатыңыз
500 г ун, 200 туздалган май, 200 г шекер жана 2
жумуртканы колдонуу менен камырдын негизин жасаӊыз.
Жемиш ээсенциясы менен даамдарды кошуңуз.
Муздатыңыз. Камырды каалашыңызча жайып, формага
ылайыктап, салыңыз. Мармелад салып, бышырыңыз
Текши кесилген алма, жаңгактар, корица жана мускат
жаңгагынын аралашмасын даырдаңыз. Табага бираз
май кошуп, шекер сээп, 10-15 мүнөт бышырыңыз.
Кондитердик аралашмасына салып, тышкы
аралашмасын бөлүштүрүңүз
Пирожноени текшилеп, жемиштердин ширесин сордуруп
алуу үчүн, нан күүкүмдөрун салып коюңуз. Шекер жана
корица кошулган жемиштерди салып коюңуз
Денгээл жана
аксессуарлар
Тамак аш категориялары
SALTY CAKES (ТУЗДУУ ПИРОГДОР)
BREAD (НАН)
2
Бышыруу маалыматы
800 - 1200 гр
3
Ар бири 60 - 150
гр*
Medium Size Bread (Орто өлчөмдөгү
нан)
3
Ар бири 200 - 500
гр *
Sandwich Loaf in Tin (Формадагы
сендвич бөлүгү)
2
Ар бири 400 - 600
гр *
Rolls (Булочкалар)
Big Bread (Чоң нан)
Baguettes (Багеттер)
Special Bread (Өзгөчө нан)
Pizza Thin (Жука пицца)
PIZZA (ПИЦЦА)
Саны
Pizza Thick (Калың пицца)
2
700 - 2000 гр *
3
ар бири 200 - 300
гр *
2
—
2
тегерек - таба
2
тегерек - таба
2
Pizza Frozen (Тоңдурулган пицца)
АКСЕССУАРЛАР
4
1
5
3
1
5
4
2
1 - 4 деңгээл
KY
Пирогду 8-10 порцияга бөлүп, аны айры менен тешип
коюңуз да, камырга сүйүктүү рецебиңизге ылайык
толтурма салыңыз
Жеңил нан бышырууга камырды сизге жаккан рецептке
жараша жууруңуз. Ачып, көтөрүлгөнгө чейин
рулеттерди жасаңыз. Ачытуу үчүн ылайыктуу
функцияны колдонуңуз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай камыр жууруп, аны
бышыруу табасына коюңуз
Жеңил нан бышырууга камырды сизге жаккан рецептке
жараша жууруңуз. Бөлүкчөлөргө бөлүп, чоң
контейнерге салып коюңуз. Ачытуу үчүн ылайыктуу
функцияны колдонуңуз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай камыр жууруп, аны
бышыруу табасына коюңуз
Жеңил нан бышырууга камырды сизге жаккан рецептке
жараша жууруңуз. Ачып, көтөрүлгөнгө чейин багет
болкөлөрүн жасаңыз. Ачытуу үчүн ылайыктуу
функцияны колдонуңуз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай камыр жууруп, аны
бышыруу табасына коюңуз
150 мл суу, 15 г жаӊы ачыткы, 200-225 г ун, туз жана
майды колдонуу менен камыр жууруӊуз. Ачытуу үчүн
ылайыктуу функцияны колдонуңуз. Майланган нан
бышыруучу табага жайыӊыз. Помидорлор, моцарелла
сыры жана чочконун сан этин үстүнѳ кошуӊуз
Таңгагынан чыгарыңыз. Тор текчеге текши
болуштүрүңүз
1
Решеткалуу
Решеткалуу
Решеткалуу текчедеги мештин
текчедеги май
текче
подносу же
чогултуучу поднос
торттун калыбы же мештин подносу
Май чогултуучу
500 мл суусу
поднос /
менен
Бышыруучу
май чогултуучу
поднос
поднос
Food probe
(Кухнянын
термометры)
13
ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ
Тейлөө же тазалоонун астында
меш муздаганын ынаныңыз.
Буу тазалоо каражаттарын
колдонбоңуз.
Сым жуугучтарын, катуу
жуугучтарды же катуу/
жегич тазалоо каражаттарын
колдонбоңуз, алар жабдуунун
беттерине зыян келтириши
мүмкүн.
ТЫШКЫ БЕТТЕР
• Беттерди нымдуу микробулалуу чүпүрѳк менен
тазалаңыз.
Эгерде алар өтө кир болсо, pH-нейтралдуу
каражаттардын бир нече тамчыларын кошуңуз. Кургак
чүпүрѳк менен аяктаңыз.
• Сыйрып же кырып кетүүчү каражаттарды колдонбоңуз.
Эгер бул өнүмдөр приборго кокусунан түшсө, дароо
микробулалуу ным чүпүрөк менен тазалаңыз.
ИЧКИ БЕТТЕР
• Ар бир колдонуудан кийин, мешти муздаткыла жана
аны тазалагыла, аны жылуу болгондо тамак аштан
калган калдыктарды же тактарды тазалоого ыңгайлуу.
Курамында суусу көп тамак аштарды бышыруу
убагында конденсатты кургатууга меш толугу менен
муздаш керек жана аны чүпүрөк же губка менен сүрүп
ЛАМПАНЫ АЛМАШТЫРУУ
• Электр тогунан духовканы ажыратыңыз.
• Жарыктын мукабасын бурап чыгарыңыз, лампаны
алмаштырыңыз да, мукабасын кайра жарыкка бурап
тагыңыз.
• Электр тогуна духовканы кайра кошуңуз.
Эсиңизде болсун: Жалаң гана 20-40 Вт/230 В түрүндөгү G9,
T300 °C галогендик лампаларды колдонгула. Өнүмдө
колдонулуучу лампочка атайын үйдѳ колдонуулу
ЭШИКТИ ЧЫГАРУУ ЖАНА КАЙРА ОРДУНА КОЮУ
• Эшикти чыгарууга, аны толугу менен ачып, анын
кармагычтарын толугу менен ачык позицияга чейин
жеткенче ылдыйлатыңыз.
a
b
Коргоо колгопторун кийиӊиз.
Ар кандай тейлөө иштерин
ишке ашыруудан мурда
шайманды электр камсыздоодон
ажыратыӊыз.
койгула.
• Ички беттерде оңой менен кетпес кир болсо,
оптималдуу тазалоо натыйжасына жетүүгө биз
автоматтык тазалоо фукнцияны колдонууну
сунуштайбыз.
• Эшиктин айнегин жарактуу суюк каражат менен
тазалаңыз.
• Духовканын эшигин, тазалоону жеңилдетүү үчүн, алып
салса болот.
АКСЕССУАРЛАР
• Колдонуудан кийин жабдуулар дагы эле ысык
болсо, аларды духовканын кол кабы менен кармап,
тазалоочу суюк кошулмага чылап коюңуз. Тамактын
калдыктарын тазалоочу щетка же губка менен
кетирүүгө болот. Тамак калдыктары щетканы же
губканы колдонуу менен оңой алып салынат.
шаймандарга жасалган жана үйдүн ичиндеги бѳлмѳлѳргѳ
жарык берүүгѳ жараксыз (244/2009 EC нускамасы). Кичине
лампалар Сатып алгандан кийинки тейлөө кызматында
бар. Кол капсыз кол менен лампочкаларды кармабагыла
анткени манжалардын тактары аларды бузушу мүмкүн.
Лампа мукабасы кайра тагылганга чейин духовканы
колдонбоңуз.
койгула.
• Эшикти ылдыйлатып, андан соң аны толугу
менен ачыңыз. Кармоочторду баштапкы
абалына ылдыйлатыңыз: Аларды толугу менен
ылдыйлатканыңызды текшериңиз.
a
b
• Эшикти канчалык жаба алсаңыз ошончолук жапканга
аракет кылыңыз. Эки колуңуз менен эшикти эки
жагынан катуу кармаңыз – эшикти кармагычынан
кармабаңыз.Эшикти жабууну улантуу менен жогору
көтөрүп, анын кармоочторунан чыккыча алыңыз.
Эшикти бир жак тарабына, жумшак нерсенин үстүнө
коюңуз.
• Кармоочтордун туура абалда болгонун текшерүү үчүн,
бираз басып көрүңүз.
“CLICK”
~15°
b
a
Эшикти мешке карай жылдырып аны кайра орноткула,
илгичтерди өз ордуна койгула жана үстүнкү жагын ордуна
14
• Эшикти жаап көрүңүз жана анын башкаруу панели
менен бир сызыкта болгонун ырастаңыз. Эгер андай
болбосо, жогорудагы кадамдарды кайталаңыз: Эгер
эшик жакшы иштебесе, ал бузулуп калышы мүмкүн.
WIFI FAQs (Эн көп берилген суроолор)
Кайсы WiFi протоколдору колдоого алынган?
Орнотулган WiFi радиосунда Европа өлкөлөрүнө
арналган WiFi b/g/n протоколдору колдоого алынган.
Кайсы жөндөөлөр роутердин программалык
камсыздоосунда конфигурацияланышы мүмкүн?
Төмөнкү роутер орнотуулары талап кылынат: 2.4 ГГц
иштетилген, WiFi b/g/n . DHCP жана NAT күйгүзүлгөн.
WPS'тин кайсы версиясы колдоого алынган?
WPS 2.0 же жогорураак. Роутердин документациясын
текшериңиз.
Android же iOS орнотулган смартфонду (же
планшетти) колдонуунун айырмасы барбы?
Өзүңүзгө жаккан операциялык тутумду колдоно
бериңиз, анын айырмасы жок.
Роутердин ордуна мобилдик 3G таратуусун колдоно
аламбы?
Ооба, бирок булуттагы түзмөктөр үзгүлтүккө учурабай
туташып турууга ыңгайлаштырылган.
Үйдөгү Интернет иштеп турганын жана зымсыз
иштөө функциясы күйүк экенин кантип текшерсем
болот?
Смарт жабдууңузда тармагыңызды издей
аласыз. Аракет кылып көргөнгө чейин башка
маалыматтардын баарын иштен чыгарыңыз.
Жабдуу үйүмдөгү зымсыз тармакка
байланышканын кантип текшерем?
Роутердин конфигурациясына кирип (роутердин
нускамасын караңыз), жабдуунун MAC дареги
зымсыз туташкан түзмөктөр барагындагы тизмеде
бар экенин текшериңиз.
Жабдуунун MAC дарегин кайдан тапсам болот?
Биринчи
басып, андан соң
WiFi басыңыз же
шайманыңыздан караңыз: SAID жана MAC дареги
бар Mас дареги сандар менен тамгалардан турган
“88:e7” орундуу номер болуп, төмөндөгүдөй башталат.
Жабдуунун үйүмдөгү зымсыз тармакка
байланышканын кантип текшерем?
Смарт түзмөгүңүздөн жана 6th Sense Live
колдонмосун пайдаланып, жабдуунун тармагы
көрүнүп жана булутка туташып турганын текшериңиз.
Сигналдын жабдууга жетишине бир нерсе тоскоол
болушу мүмкүнбү?
Сиз туташтырган түзмөктөр бардык жеткиликтүү
көзөнөктөрдүн тешиктери толуп калбаганын
регулярдуу түрдө текшерип туруңуз.
WiFi менен иштетилген түзмөктөрүңүз WiFi менен
иштетилген түзмөктөрүңүздун роутер аркылуу уруксат
берилген максималдык сандан ашып кетпегенин
текшерип туруңуз.
Роутер духовкадан канчалык алыс турушу керек?
Демейде WiFi сигналы бир нече бөлмөнү каптоого
жетиштүу, бирок бул дубалдардын эмнеден
жасалганына көз каранды болот. Смарт түзмөгүңүздү
шаймандын артында туруп, сигналдын күчтүүлүгүн
текшере аласыз.
KY
Зымсыз туташуунун сигналы жабдууга жетпесе
эмне кылам?
Кошулуу чекиттери, WiFi кайталоочулар жана
кубат линиясынын көпүрөлөрү сыяктуу үйүңүздөгү
WiFi каптоону кеңейткичти (шайман менен камсыз
кылынбайт) колдоно аласыз.
Зымсыз тармагымдын аталышы менен сырсөзүн
кантип таба алам?
Роутердин документациясын карап көрүңүз. Демейде
роутердин артында чапталган стикерде түзмөктү
орнотуу баракчасынын түзмөккө кантип орнотулушу
керек тууралуу маалымат көрсөтүлөт.
Эгер роутерим кошунанын WiFi каналын колдонсо
эмне кылам?
Үйүңүздүн WiFi каналын колдонуусун мажбурлаңыз.
Эгер дисплейде
пайда болуп же шайман
үйүмдөгү роутерге туруктуу туташууну аткара
албаса эмне кылам?
Шайман роутерге ийгиликтүү туташышы мүмкүн,
бирок анын Интернетке туташуу мүмкүнчүлүгү
жок. Шайманды Интернетке туташтыруу үчүн, сиз
роутерди текшерип жана/же байланыш операторун
текшеришиңиз керек.
Роутер жөндөөлөрү: NAT күйүк болушу керек, Firewall
жана DHCP туура жөндөлүшү керек. Сырсөздү шифрлөө
колдоого алынат: WEP, WPA,WPA2. Башка шифрлөө
түрүн байкап көрүү үчүн, роутердин колдонуу
нускамасына кайрылыңыз.
Байланыш операторунун жөндөөлөрү: Эгер Интернет
кызматынын провайдери MAC дарегинин номерлерин
Интернетке туташкандай кылып туташтырса, анда
шайманыңызды булутка туташтыра албай каласыз.
Түзмөктүн MAC дареги, анын уникалдуу идентификатогру
болуп саналат. Интернет провайдериңизди
компьютерден башка түзмөктөрдөн Интернетке кантип
туташууну сурап көрүңүз.
Маалыматтардын өткөрүлүп жатканын кантип
текшерсем болот?
Тармакты орноткондон кийин, кубатты өчүрүп, 20
секунда бою күтүп, андан соң духовканы күйгүзүңүз:
Колдонмо шаймандын UI абалын көрсөтүп турагын
текшериңиз.
Айрым жөндөөлөрдүн колдонмодо пайда болушу бир
нече мүнөттү алышы мүмкүн.
Whirlpool аккаунтумду өзгөртүп, шаймандарымды
туташтырылган бойдон кантип кармайм?
Жаңы аккаунт түзүп алсаңыз болот, бирок
жабдууларыңызды жаңы аккаунтка жылдыруудан
мурда аларды эски аккаунттан алып салууну
эсиңизден чыгарбаңыз.
Мен роутерди алмаштырдым, эми эмне кылышым
керек?
Сиз бирдей жөндөөлөрдү кармап (тармактын
аталышы же сырсөздү) же шаймандан
мурунку жөндөөнү өчүрүп, жөндөөлөрдү кайра
конфигурациялайт.
15
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Көйгөй
Мүмкүн болгон себеп
Чечим
Электр менен камсыздоо желесинде ток бар
Электр энергиясы жок.
экенин жана духовка электр тогуна кошулганын
Духовка иштебей
Электр менен камсыздоо текшериңиз. Духовканы ѳчүрүңүз жана
жатат.
бузуктуктун сакталгандыгын текшерүү үчүн кайра
желеси ѳчүрүлгѳн.
иштетиңиз.
Жакынкы Саткандан кийинки тейлөө кызматына
кайрылыыз жана “F” тамгасын коштогон санды
Дисплей сан
кѳрсѳтүңүз».
же тамга менен
Духовканын бузулуусу.
коштолгон “F”
басыңыз,
таптаңыз, андан соң “Factory
тамгасын кѳргѳзѳт.
Reset” тандаңыз.
Сакталган жөндөөлөрдүн баары өчүрүлөт.
Эгер үй тармагыңыздын рейтинги 3 кВт
көрсөткүчүнөн аз болсо. Тескери жагдайда,
кубатты 13 Амперге чейин азайтыңыз. Аны
Кубат жөндөөсү ката
Үйдүн свети өчсө.
озгөртүү үчүн
болсо.
басып,
таптап, “More Modes”
(Кошумча режимдер) андан соң “Power
Management” (Кубат башкаруусун) танданыз.
Духовка ысыбай
жатат.
сүрөтчөсү
дисплейде
көрсөтүлөт.
Туташуу колдоого
алынбайт.
Демо режими иштеп
жатат.
басып,
таптап “Info” жана андан соң чыгуу
үчүн “Store Demo Mode” тандаңыз.
WiFi роутери өчүк.
Роутердин орнотуу
өзгөчолүктөрү
өзгөртүлөн.
Зымсыз туташуулар
шайманга жетпей жатат.
Духовка үй тармагы үчүн
туруктуу байланышты
камсыз кыла албай
жатат.
Туташуу колдоого
алынбайт.
Аралыктан иштетүүгө
өлкөңүздө уруксат
берилбейцт.
WiFi роутеринин интернетке туташканын
текшериңиз.
WiFi сигналынын күчү шайманга жакын болгонун
ырастаңыз.
Роутерди кайра орнотуп көрүңүз.
“FAQ WiFi” параграфын карап көрүңүз
Эгер үйүңүздүн зымсыз тармак озгөчөлүктөрү
өзгөргөн болсо, тармак жупташтыруусун
аткарыңыз:
басып,
таптап, “WiFi” андан соң
“Connect to network” (Тармакка туташууну)
тандаңыз.
Сатып алганга чейин өлкөңүздо электр
шаймандары үчүн аралыктан башкарууга уруксат
беорилип же берилбегенин текшериңиз.
400011219219
Италияда басылган
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising