Whirlpool | WSIC 3M27 C | Setup and user guide | Whirlpool WSIC 3M27 C Korisnički vodič

Whirlpool WSIC 3M27 C Korisnički vodič
HR
VODIČ ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
WHIRLPOOL. Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju
pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi:
www.whirlpool.eu/register.
Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako
da posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu
i slijedite upute na poleđini ove knjižice.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte Vodič za zdravlje i sigurnost.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
10
Gornja košara
Pomični preklopi
Mehanizam za podešavanje gornje košare po visini
Gornji nosač prskalica
Donja košara
Košara za pribor za jelo
Donji nosač prskalica
Sklop filtra
Spremnik za sol
Spremnici za deterdžent i sredstvo za ispiranje
Natpisna pločica
Upravljačka ploča
12
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
67 8
9
Gumb za uklj/isklj/ponovno postavljanje sa svjetlom indikatora
Gumb za odabir programa
Svjetlo indikatora za dodavanje sol
Svjetlo indikatora za dodavanje sredstva za ispiranje
Indikator broja programa i vremena odgode
Svjetlo indikatora tablete (Tab)
11
10
7.
8.
9.
10.
11.
Zaslon
Svjetlo indikatora Multizone
Gumb Multizone
Gumb odgode
Gumb Start/Pauza sa svjetlom indikatora / tablete (Tab)
1
PRVA UPOTREBA
SOL, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVJETI ZA PRVU UPOTREBU
Nakon postavljanje uklonite graničnike s košara i pričvrsne elastične
elemente s gornje košare.
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
Upotreba soli sprječava stvaranje kamenca na posuđu i na funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.
• Spremnik soli nikada ne smije biti prazan.
• Tvrdoća vode mora se postaviti.
Spremnik soli nalazi se na donjem dijelu perilice suđa (pogledajte OPIS
PROGRAMA) i treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE
SOLI
uključi na upravljačkoj ploči.
1. Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u
smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
2. Samo kod prve uporabe: napunite spremnik
za sol vodom.
3. Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik
soli napunite do samog ruba (približno 1 kg);
Curenje male količine vode nije neobično.
4. Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.
Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da
deterdžent ne može ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).
Svaki put kada trebate dodati sol obavezno treba završiti cijeli postupak prije početka ciklusa pranja.
POSTAVLJANJE TVRDOĆE VODE
Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora se
postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu. Tu informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću.
Tvornička postavka je za prosječnu (3) tvrdoću vode.
• Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
• Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
• Držite pritisnutim gumb P 5 sekundi dok ne začujete zvučni signal bip.
• Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepću.
• Pritisnite gumb P za odabir željene razine tvrdoće (pogledajte TABLICA TVRDOĆE VODE).
Tablica tvrdoće vode
Razina
°dH
°fH
Njemački stupnjevi
Francuski stupnjevi
1
Meka
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosječna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
18 - 34
31 - 60
5
Vrlo tvrda
35 - 50
61 - 90
• Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
Postavljanje je dovršeno!
Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Upotrebljavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za perilice suđa.
Nakon što se sol ulije u stroj, isključuje se svjetlo indikator PUNJENJE SOLI.
Ako spremnik za sol nije napunjen, mogu se oštetiti omekšivač
vode i grijač
2
PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Dozator sredstva za
ispiranje A treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE
SPREMNIKA ZA ISPIRANJE
uključi na upravljačkoj ploči.
B
A
1. Otvorite dozator B tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
2. Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do prolijevanja. Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno.
3. Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.
Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podesiti količinu upotrijebljenog sredstva za ispiranje.
• Perilicu suđa uključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Tri puta pritisnite gumb P , začut će se zvučni signal bip.
• Uključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje trepere.
• Pritisnite gumb P za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja
će se upotrijebiti.
• Isključite ga pomoću gumba za uključivanje/isključivanje
Postavljanje je dovršeno!
Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na NULU (ECO), sredstvo za
ispiranje neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA
ZA ISPIRANJE neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje.
Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 4 razine. Tvornička postavka posebno je napravljena za ovaj model, pratite gore navedene upute da biste je provjerili na svom uređaju.
• Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite nizak broj ((1-2).
• Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj
(3-4)
PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
Za otvaranje spremnika za deterdžent upotrijebite uređaj za
otvaranje A. Deterdžent stavite samo u suhi spremnik B. Količinu
deterdženta za pretpranje stavite izravno u kadu.
1. Prilikom doziranja deterdženta pogledajte ranije navedene informacije kako biste stavili odgovarajuću
količinu. Unutar dozatora B nalaze
B
se oznake koje vam pomažu prilikom doziranja.
A
2. Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac spremnika za deterdžent
zatvorite tako da ga povučete dok se
mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.
Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku ovisno o programu.
Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent, preporučujemo upotrebu gumba TABLETE jer on prilagođava program tako da se uvijek
ostvaruju najbolju rezultati pranja i sušenja.
HR
Faza sušenja
TABLICA PROGRAMA
Program
1 Eko
2 6th Sense
Dostupne opcije *)
Deterdžent
Potrošnja
Potrošnja
spremnik Trajanje programa pranja
vode
energije
(h:min)**)
(litara po ciklusu) (kWh po ciklusu)
Bubanj B
50°
4:00
9,0
0,74
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
3 Intenzivno
65°
-
2:40
17,0
1,30
4 Kristal
45°
-
1:40
12,0
1,00
5 Brzo 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,50
-
-
-
0:10
4,5
0,01
6 Pretpranje
-
Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 50242.
Napomena za pokusne laboratorije: podrobne informacije o uvjetima za komparativni pokus EN zatražite na adresi: dw_test_support@whirlpool.com
Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.
*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.
**) Trajanje programa prikazano na zaslonu ili u knjižici predstavlja procijenjeno trajanje izračunato prema uobičajenim uvjetima. Stvarno vrijeme može
se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja,
ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora. Baždarenje senzora može povećati trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u mirovanju: Potrošnja u stanju uključenosti: 5 W / Potrošnja u stanju isključenosti: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Upute za odabir ciklusa pranja.
1 EKO
Normalno zaprljano posuđe. Standardni program, najučinkovitiji u pogledu potrošnje energije i vode.
2 6th SENSE
Za uobičajeno prljavo posuđe s ostacima sasušene hrane. Osjeća razinu zaprljanosti posuđa i prema tome podešava program. Kad senzor
otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslonu i ažurira se
trajanje ciklusa.
3 INTENZIVNO
Preporučeni program za jako prljavo posuđe, posebno pogodan za
tave i tave za umake (ne upotrebljavati za osjetljivo posuđe).
4 KRISTAL
5 BRZO 30’
Program koji se treba upotrebljav ti za malo zaprljano posuđe bez os
šenih ostataka hrane.
6 PRETPRANJE
Upotrebljava se za osvježavanje posuđa koje će se prati kasnije. S ovim
programom ne upotrebljava se deterdžent.
Napomene:
Napominjemo da su ciklusi kao što su Kratki ili Brzi najučinkovitiji kod malo
zaprljanog posuđa.
Kako bi se dodatno smanjila potrošnja, perilicu uključujte samo
kada je puna.
Program za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature,
primjerice čaše i šalice.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb (pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA).
Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom (pogledajte TABLICU PROGRAMA) odgovarajuće LED svjetlo 3
puta brzo trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se neće omogućiti.
MULTIZONE
Ako nemate puno suđa koje treba oprati, može se upotrijebiti
pola punjenja kako biste uštedjeli vodu, struju i deterdžent.
Odaberite program i zatim pritisnite gumb MULTIZONE: na
zaslonu se pojavljuje simbol odabrane košare. Po zadanim
postavkama uređaj pere posuđe u svim košarama.
Za pranje samo određene košare uzastopce pritišćite taj gumb:
prikazano na zaslonu (samo donja košara)
prikazano na zaslonu (samo gornja košara)
prikazano na zaslonu (opcija je isključena i uređaj će prati suđe
u svim košarama).
Zapamtite da trebate napuniti samo donju ili gornju košaru
i sukladno tome smanjiti količinu deterdženta.
ODGODA
Vrijeme pokretanja programa može se odgoditi u razdoblju
između 1 i 12 sati.
1. Pritisnite gumb ODGODE: odgovarajući simbol “h” pojavljuje
se na zaslonu; svakim pritiskom gumba povećat će se
vrijeme (1 h, 2 h i tako do maks. 12 h) od početka željenog
ciklusa pranja.
2. Odaberite program pranja, pritisnite tipku START/PAUZ pa
zatvorite vrata u roku 4 sekunde: mjerač vremena započet
će odbrojavanje.
3. Po isteku vremena svjetlo indikatora “h” isključuje se i ciklus
pranja započinje.
Za podešavanje vremena odgode i odabir kraćeg razdoblja,
pritisnite gumb ODGODE). Za njeno poništavanje uzastopce
pritišćite gumb sve dok se ne isključi svjetlo indikatora “h”
odabrane odgode pokretanja.
Funkcija ODGODE ne može se postaviti nakon početka
programa.
TABLETA (Tab)
Ova postavka omogućuje optimiziranje učinkovitosti programa ovisno o vrsti deterdženta.
Pritisnite gumba START/PAUZA na 3 sekunde (uključit će se
odgovarajući simbol) ako upotrebljavate kombinirani deterdžent u tabletama (sredstvo za ispiranje, sol i deterdžent u
1 dozi).
Ako upotrebljavate deterdžent u prahu ili tekući deterdžent, ta opcija treba biti isključena.
4
HR
PUNJENJE KOŠARA
GORNJA KOŠARA
Punite je osjetljivim, laganim suđem:
čašama, šalicama, posudama za umake i
laganim zdjelama za salatu.
(primjer punjenja za gornju košaru)
PODEŠAVANJE GORNJE KOŠARE PO VISINI
Visina gornje košare može se podesiti: visoki
položaj za postavljanje glomaznog suđa u donju
košaru i niski položaj za potpuno iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više
mjesta u gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s
predmetima u donjoj košari.
Gornja je košara opremljena mehanizmom za
podešavanje gornje košare po visini (pogledajte sliku) i bez pritiska na ručice podignite
je tako da smo uhvatite stranice košare čim je
košara stabilna u svom gornjem položaju.
Za ponovno postavljanje u donji položaj pritisnite ručice A na stranicama košare i pomaknite je prema dolje.
Preporučujemo da podešavanje po visini ne obavljate s punom
košarom.
Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.
DONJA KOŠARA
Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu,
pribor za jelo itd. Velike tanjure i poklopce
idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se
izbjeglo da ometaju nosače mlaznica.
(primjer punjenja za donju košaru)
KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO
Opremljena je gornjom rešetkom za bolje slagane pribora za jelo.
Mora se postaviti isključivo na prednji dio donje košare.
Noževi i ostali pribor trebaju se postaviti u košaru pribora za jelo
s vrhom okrenutim prema dolje ili se moraju staviti vodoravno u
spremnike s potpornjem u gornjoj košari.
POMIČNI PREKLOPI S PODESIVIM POLOŽAJEM
Bočni pomični preklopi mogu se sklopiti ili
rasklopiti da bi se poboljšalo slaganje posuđa
u košaru.
Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u
pomične preklope tako da se nožica svake čaše
umetne u odgovarajući otvor.
Ovisno o modelu:
• preklope sklopite tako da ih skliznete i okrenete ili ih otpustite iz utora i izvučete.
• preklope rasklopite tako da ih okrenete i
klizno pomaknete prema dolje ili podignete i
preklope pričvrstite na utore.
KLIZNA LADICA
Gornja košara ima i kliznu ladicu za postavljanje malog suđa i pribora za jelo. Za najbolju učinkovitost pranja glomazno suđe
izbjegavajte postavljati izravno ispod ladice.
Ladica se može ukloniti.
5
SVAKODNEVNA UPORABA
1. PROVJERA PRIKLJUČKA ZA VODU
Provjerite je li perilica suđa spojena na dovod vode i je li otvorena
slavina.
2. UKLJUČIVANJE PERILICE SUĐA
Otvorite vrata i pritisnite gumb uključivanje/isključivanje.
3. PUNJENJE KOŠARA
(pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
4. PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
(pogledajte TABLICU PROGRAMA).
5. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA
Odaberite najprikladniji program prema vrsti posuđa i razini zaprljanja (pogledajte OPIS PROGRAMA) pritiskom na gumb P.
Odaberite željene opcije (pogledajte OPCIJE I FUNKCIJE).
Stroj će se automatski isključiti tijekom produženog razdoblja
neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja struje.
Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije stavljanja
u perilicu posuđa, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta.
IZMJENA PROGRAMA RADA
Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod
uvjetom da je tek započeo: otvorite vrata, pritisnite i držite gumb za
uključivanje/isključivanje, stroj će se isključiti.
Ponovno uključite stroj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije; ciklus
pokrenite pritiskom na gumb START/PAUZA i zatvaranjem vrata u
roku od 4 s.
6. POKRETANJE
Ciklus pranja započnite pritiskom na gumb START/PAUZA (uključeno je led svjetlo) i zatvorite vrsta u roku od 4 s. Kada program
započne oglašava se jedan zvučni signal bip. Ako se vrata ne
zatvore u roku od 4 s, oglasit će se zvučni alarm. U tom slučaju
otvorite vrata, pritisnite gumb START/PAUZA i ponovno zatvorite
vrata u roku od 4 s.
DODAVANJE DODATNOG SUĐA
7. KRAJ CIKLUSA PRANJA
Kraj ciklusa pranja označavaju zvučni signali bip i treperenje broja
ciklusa pranja na zaslonu. Otvorite vrata i uređaj isključite tako da
pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
Pričekajte nekoliko minuta prije vađenja posuđa kako biste izbjegli
opekotine. Ispraznite košare, započinjući s donjom košarom.
Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka
struje, ciklus se zaustavlja. Za nastavak rada od mjesta prekida ciklusa,
pritisnite gumb START/PAUZA i zatvorite vrata u roku od 4 s.
Ne isključujući uređaj otvorite vrata (led svjetlo START/PAUZA
počinje treperiti) (pazite na VRUĆU paru!) i posuđe stavite u perilicu.
Pritisnite gumb START/PAUZA i zatvorite vrata u roku od 4 s, ciklus će
se nastaviti od mjesta na kojem je prekinut.
SLUČAJNI PREKIDI
Dodatne informacije o funkcijama možete zatražiti ili preuzeti s WEB
mjesta Vodič za upotrebu i održavanje prateći upute na posljednjoj
stranici.
SAVJETI
SAVJETI
Prije punjenja košara uklonite sve ostatke hrane s posuđa i ispraznite
čaše. Ne morate ih ispirati tekućom vodom.
Posuđe složite tako da čvrsto stoji i ne prevrće se; spremnike složite
tako da su otvori okrenuti prema dolje,a konkavni/konveksni dijelovi
ukošeni kako bi se omogućilo da voda dođe do svih površina i slobodno protiče.
Upozorenje: poklopci,ručke, pladnjevi i tave ne sprječavaju okretanje
nosača mlaznica.
Sitne predmete stavite u košare za pribor za jelo.
Vrlo prljavo suđe i tave treba staviti u donju košaru jer je u tom dijelu
jači mlaz vode i omogućuje se bolja učinkovitost pranja.
Nakon punjenja uređaja provjerite mogu li se nosači mlaznica slobodno okretati.
HIGIJENSKI PROGRAM
Kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa i taloga koji se može
nakupiti u perilici suđa, program s visokom temperaturom pokrećite
najmanje jednom mjesečno. Upotrijebite čajnu žlicu deterdženta i
pokrenite perilicu bez punjenja kako biste očistili uređaj.
6
NEPRIKLADNO SUĐE
• Drveno suđe i pribor za jelo.
• Osjetljive ukrašene čaše, umjetnički predmeti i antičko suđe.
Njihovi ukrasi nisu otporni.
• Dijelovi od sintetičkog materija koji ne podnose visoke temperature.
• Suđe od bakra i lima.
• Suđe zaprljano pepelom, voskom, mazivima ili tintom.
Boje ukrasa na čašama i aluminijski/srebrni dijelovi mogu se promijeniti i izblijediti tijekom postupka pranja. Neke vrste čaša (npr. kristali
predmeti) mogu se postati neprozirni nakon određenog broja ciklusa
pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I SUĐA
• Upotrebljavajte samo čaše i porculansko suđe za koje proizvođač
jamči da se može prati u perilici suđa.
• Upotrebljavajte deterdžent za osjetljivo posuđe prikladan za
posuđe
• Čaše i pribor za jelo izvadite iz perilice suđa čim ciklus pranja završi.
HR
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA
ČIŠĆENJE NOSAČA MLAZNICA
Redovito čistite sklop filtra tako da se filtri ne začepe i da otpadna voda
ispravno istječe.
Sklop filtra sastoji se od tri filtra koji uklanjaju ostatke hrane iz vode za
pranje i zatim ponovno pokreću kruženje vode: za najbolje rezultate
pranja održavajte ih čistim.
Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na nosačima mlaznica i blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da povremeno provjerite nosače i očistite ih malom četkicom koja nije metalna.
Za uklanjanje gornjeg nosača mlaznice okrenite plastični prsten za
zabravljivanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Gornji
nosač mlaznice treba se zamijeniti tako da je strana s većim brojem
otvora okrenuta prema gore.
Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtara ili s otpuštenim
filtrom.
Nakon nekoliko pranja provjerite sklop filtra i po potrebi ga potpuno
očistite tekućom vodom upotrebljavajući četku koja nije od metala i
prema uputama u nastavku:
1. Cilindrični filtar A okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke
na satu i izvucite ga (sl. 1).
2. Skinite filtar šalicu B tako da lagano pritisnete bočna krilca (sl. 2).
3. Klizno izvadite pločasti filtar od nehrđajućeg čelika C (sl. 3).
4. Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane. NIKADA NE SKIDAJTE
štitnik pumpe ciklusa pranja (crni detalj) (sl. 4).
12
Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore.
A
B
A
34
C
ČIŠĆENJE ULAZNOG CRIJEVA ZA VODU
Ako su crijeva za vodu nova ili se dulje vrijeme nisu upotrebljavala pustite da kroz njih prođe voda kako biste bili sigurni da nema nečistoća
prije obavljanja potrebnih priključivanja. Ako se ne pridržavate te mjera opreza, može se dogoditi da je blokiran ulaz vode u da se perilica
suđa ošteti.
Nakon čišćenje filtara vratite sklop filtra i pravilno ga učvrstite na mjesto; to je važno za održavanje učinkovitog rada perilice suđa..
7
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Perilica suđa ne radi ispravno.
Prije no što se obratite servisnom centru provjerite u sljedećoj tablici možete li samo riješiti problem.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
RJEŠENJA
Perilica suđa se
ne pokreće ili
ne odgovara na
komande.
Uređaj nije ispravno priključen.
Uključite utikač u električnu utičnicu.
Nestanak struje.
Perilica suđa automatski se pokreće kada se struja vrati.
Vrata perilice suša nisu zatvorena.
Vrata čvrsto zatvorite tako da začujete “klik”.
Ne odgovara na komande.
Uređaj isključite pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje pa ga nakon
otprilike jedne minute ponovno uključite i ponovno postavite program.
Ciklus pranja još nije završio.
Pričekajte da ciklus pranja završi.
Odvodno crijevo je savijeno.
Provjerite da crijevo za pražnjenje nije savijeno (pogledajte UPUTE ZA POSTAVLJANJE).
Crijevo za pražnjenje izljeva je blokirano.
Očistite crijevo za pražnjenje izljeva.
Filtar je začepljen ostacima hrane
Čišćenje filtra (pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA).
Suđe se međusobno udara.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine
pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa
(pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT). Ponovno postavite perilicu suđa pritiskom na gumb ISPUŠTANJE VODE (pogledajte OPCIJE I FUNKCIJE)i
pokrenite novi program bez deterdženta.
Suđe nije ispravno složeno.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Nosači mlaznica ne mogu se slobodno
okretati jer ih ometa suđe.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Ciklus pranja je prenježan.
Odaberite odgovarajući ciklus pranja (pogledajte TABLICU PROGRAMA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine
pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa
(pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT).
Perilica suđa ne
ispušta vodu.
Perilica suđa
stvara preveliku
buku.
Suđe nije čisto.
Čep na spremniku sredstva za ispiranje nije
Provjerite je li čep spremnika za ispiranje zatvoren.
pravilno zatvoren.
Filtar je prljav ili začepljen.
Očistite sklop filtra (pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite spremnik soli (pogledajte Punjenje i Spremnik soli).
VODIČ ZA ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA
Dodatne informacije o postupcima održavanja i otklanjanju problema
potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje.
Vodič za upotrebu i održavanje može se dobiti u:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u knjižici jamstva.
• preuzeti s web-mjesta: docs.whirlpool.eu
• upotrijebite QR kod:
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Kada kontaktirate postprodajni servis
morate navesti kodove na nazivnoj pločici
pričvršćenoj na lijevoj ili desnoj strani na
unutrašnjosti vrata perilice suđa. Telefonski
broj naveden je u jamstvenoj knjižici ili na
web-mjestu: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije s web-mjesta:
docs.whirlpool.eu
400011329032
11/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising