Whirlpool | WSFE 2B19 | Setup and user guide | Whirlpool WSFE 2B19 Használati útmutató

Whirlpool WSFE 2B19 Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!
Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja termékét
honlapunkon: www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Felső kosár
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Evőeszközkosár
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
6.
7.
8.
9.
10.
Programok jelzőfénye
Késleltetés jelzőfénye
Késleltetés gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
12
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
e/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
B
Programválasztó gomb és jelzőfény
Fél töltet gomb és jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
3
4 5
6
7
8
9
10
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só
szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz
kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az
eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a START/SZÜNET gombot 5 másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szinthez tartozó program jelzőfénye.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint kiválasztásához
(lásd Vízkeménységi táblázat).
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
1
Lágy
0-6
0 - 10
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
18 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE
jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a START/SZÜNET gombot, ekkor sípolás
hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szinthez tartozó program jelzőfénye.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 1 állítja (ÖKO), a készülék nem adagol
öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be.
A gyári beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához használja az A eszközt. A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba önthető. Az előmosogatáshoz
használt mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószeradagoló (B) belsejében elB
helyezett jelzések segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
A
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert
az adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg
a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
Szárítási
fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
1 Öko
50°
2 Intenzív
65°
3 Normál
55°
4 Gyors 30’
50°
-
5 Előmosogatás
Választható
beállítások *)
Mosogatószer- A mosogatási
VízEnergiarekesz
program
fogyasztás
fogyasztás
időtartama
Mosogató(liter/ciklus) (kWh/ciklus)
B
tér
(óra:perc)**)
4:00
11,5
0,83
-
2:30
15,0
1,50
-
2:30
15,0
1,30
-
-
0:30
8,5
0,50
-
-
0:10
4,5
0,01
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő
címre: dw_test_support@whirlpool.com
Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az
edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20
perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
1 ÖKO
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
2 INTENZÍV
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
5 ELŐMOSOGATÁS
Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
3 NORMÁL
Különféle szennyeződésekhez. Normál szennyezettségű edényekhez,
melyeken rászáradt ételmaradék található.
4 GYORS 30’
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL)
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
FÉL TÖLTETD
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószert
takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a ciklust. Válassza
ki a programot, és nyomja meg a FÉL TÖLTET gombot. Kigyullad
a jelzőfény. A beállítás kikapcsolásához nyomja meg a FÉL
TÖLTET gombot.
Ne feledje felére csökkenteni a mosogatószer mennyiségét!
KÉSLELTETÉS
A program kezdete 2, 4 vagy 8 órával késleltethető.
1. A kívánt program és a tetszőleges opciók kiválasztása után
nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot. Kigyullad a jelzőfény.
2. Válassza ki a kívánt késleltetési időt a KÉSLELTETÉS
gomb többszöri megnyomásával. A 2 óra, 4 óra és 8 óra
késleltetéshez tartozó jelzőfények felváltva kigyulladnak.
Ha ismét megnyomja a KÉSLELTETÉS gombot, a beállítás
kikapcsol, és a jelzőfény kialszik.
3. A kiválasztás után a START/SZÜNET gomb megnyomásával
indítható a visszaszámlálás. A kiválasztott késleltetési időhöz
tartozó jelzőfény és a Start/Szünet gomb (folyamatosan) világít.
4. A beállított idő leteltekor kialszik a KÉSLELTETÉS jelzőfénye,
és elindul a program.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program
már fut.
4
TABLETTA (Tab)
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert
egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja meg és
tartsa lenyomva a TABLETTA (kigyullad a jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ,
ezt az opciót ki kell kapcsolni.
LEERESZTÉS
A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez használja
a Leeresztés funkciót.
Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor
bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő program
leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben lévő vizet.
HU
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
FELSŐ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű
edények, például poharak, csészék, tálkák,
kis salátástálak.
ALSÓ KOSÁR
(Példa a megtöltött alsó kosárra.)
(Példa a megtöltött felső kosárra.)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső
állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények
helyezhetők; ha az alsó állásba állítja, maximálisan
kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több hely áll rendelkezésre, és az alsó
kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra állításához
fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok
megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A kosár a
felső helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát
akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak,
evőeszközök stb. pakolhatók. A nagyobb
tányérokat és fedőket lehetőség szerint a
kosár szélére helyezze, hogy biztosan ne
érjenek a szórókarokhoz.
EVŐESZKÖZKOSÁR
Felső ráccsal rendelkezik, melynek segítségével jobban elrendezhetők
az evőeszközök.
Kizárólag az alsó kosár elülső részére helyezhető.
A késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé rakja az
evőeszközkosárba, vagy helyezze azokat vízszintesen a felső kosár
lehajtható tartóelemeire.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények optimális elrendezése
érdekében az oldalsó polcok fel- és lehajthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
Készüléktípustól függően:
• a polcok lehajtásához csúsztassa azokat fel
és forgassa el, vagy vegye ki a rögzítőkből és
húzza lefelé.
• a polcok felhajtásához forgassa azokat el
és csúsztassa lefelé, vagy húzza felfelé és
rögzítse.
5
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép rá van-e kötve a vízhálózatra, és
hogy a csap nyitva van-e.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI
gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki
az új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust:
és nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE)
a P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/SZÜNET gombbal.
A program indulásakor sípolás hallatszik.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve üzenet látható,
és a beállított programhoz tartozó jelzőfény villog. Nyissa ki az ajtót,
és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása
előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/SZÜNET gombot. A ciklus
onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram,
a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az
internetről a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati
és kezelési útmutatót.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem
szükséges folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy
magas hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és a készülék tisztításához futtassa le a programot edények
nélkül.
6
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben
mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a legjobb
mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig tisztán tartja.
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala nézzen felfelé.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség esetén
tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az alábbi
utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. SOHA
NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra).
12
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
B
A
34
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
C
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a mosogatógépet.
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik.
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI
ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa
újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK), és
futtasson le egy új programot mosogatószer nélkül.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az edényeket. Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon,
mivel az edények útban vannak.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
rekeszének kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál.
A Használati és kezelési útmutató beszerezhető
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: docs.whirlpool.eu
• használja a QR-kódot:
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb vagy
a bal oldalon). A telefonszámot keresse a
garanciafüzetben vagy a weboldalán:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti
a honlapunkról: docs.whirlpool.eu
400011375373
05/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising