Bauknecht | B70 400 | Setup and user guide | Bauknecht B70 400 Gebruikershandleiding

Bauknecht B70 400 Gebruikershandleiding
NL
Snelle Referentiegids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
BAUKNECHT PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren
op www.bauknecht.eu/register
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat
gebruikt.
PRODUCTBESCHRIJVING
EERSTE GEBRUIK
Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat
aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact
is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale
opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.
Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot
de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is
bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren
op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien
aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het
temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de
geluidsalarmen uit te schakelen.
BEDIENINGSPANEEL
6.
7.
1.
5.
4.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
VENTILATOR*
De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product,
waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt en overmatig
vocht gereduceerd. De ventilator is standaard ingeschakeld. U kunt de
ventilator aan/uitschakelen door 3 seconden op de toetsen en
te drukken. Het displaylampje knippert en het geluidsalarm gaat een
enkele maal af als de ventilator UIT staat of het displaylampje knippert
en het geluidsalarm gaat twee maal af als de ventilator AAN staat.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels
aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn
ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door
het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik
worden verkregen.
Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen
van het apparaat automatisch weer gestart. Blokkeer het gebied van de
luchtinlaat niet met levensmiddelen.
ANTIBACTERIEEL FILTER*
Haal het filter uit de doos die zich in de fruit - en groentelade
bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator. De
vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.
AAN/STAND-BY
Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen.
In Stand-bymodus lichten twee streepjes op op het display. Druk
nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.
Opmerking: het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische
voeding afgekoppeld.
TEMPERATUUR KOELVAK
Er kan een andere temperatuur voor het apparaat worden ingesteld
met behulp van de toets .
TEMPERATUURDISPLAY
Het display kan afwisselend de temperatuur van het
koelkastcompartiment (tussen 2 °C en 8° C) of de temperatuur van het
diepvriescompartiment (tussen -16 °C en -24 °C) weergeven.
* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
Temperatuurdisplay
Temperatuur van de vriezer
Fast freeze - On/Stand-by (Aan/Stand-by)
Het geluidsalarm uitschakelen
Black-out-alarmcontrolelampje
Fast cool (Snel koelen)
Temperatuur van de koelkast - Vacation
(vakantiemodus)
FAST COOL (SNEL KOELEN)
alvorens een grote hoeveelheid vers
Druk op de toets
voedsel in het koelkastcompartiment te plaatsen. Wanneer de functie
wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden. De functie wordt
na 6 uur automatisch uitgeschakeld, of handmatig uitgeschakeld door
opnieuw op de toets te drukken.
HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN
om het geluidsalarm uit te schakelen.
Druk kort op de toets
TEMPERATUUR DIEPVRIESCOMPARTIMENT
Er kan een andere temperatuur voor het apparaat worden ingesteld
met behulp van de toets .
FAST FREEZE (SNELVRIES)
Druk op de toets 24 uren alvorens grote hoeveelheden
in te vriezen voedsel in het diepvriesgedeelte te plaatsen. Wanneer
de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden. De
functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld, of handmatig
uitgeschakeld door opnieuw op de toets te drukken.
VACATION (VAKANTIEMODUS)
U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. Druk
3 seconden lang op de toets om de functie in te schakelen. Op de
display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (+12 °C)
weergegeven en het symbool brandt. Na het activeren van de functie
verwijdert u de etenswaar uit het koelkastcompartiment en houd u
beide deuren gesloten - de koelkast zal een geschikte temperatuur
aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te
voorkomen. De vriezer behoudt echter de ingestelde temperatuur.
Druk de toets gedurende 3 seconden in om de functie uit te
schakelen.
STOP FROST SYSTEEM*
Het STOP FROST SYSTEEM vergemakkelijkt het ontdooien voor het
diepvriescompartiment.
Het STOP FROST-accessoire is ontworpen voor het verzamelen van
het ijs dat in het vriesvak wordt gevormd en het is gemakkelijk te
verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het
vriesvak te ontdooien.
Om het ijs op het STOP FROST-accessoire te verwijderen, volgt u de
hieronder aangegeven reinigingsprocedure.
PROCEDURE VOOR REINIGING VAN HET STOP FROST-ACCESSOIRE
5.
1. Open de deur van het diepvriescompartiment en verwijder de
bovenste lade.
2.
Maak het STOP FROST-accessoire los en verwijder het, let erop dat
u het niet op de glasplaat eronder laat vallen.
Opmerking: als het accessoire vastzit of moeilijk te verwijderen is, blijf
dan niet proberen dit te verwijderen, maar ga verder met het volledig
ontdooien van het diepvriescompartiment.
6.
Laat het accessoire droogdruppelen en droog de kunststof
onderdelen met een zachte doek.
Breng het accessoire weer aan door het achterste deel op de
uitstekende delen getoond in de afbeelding te plaatsen en maak
vervolgens de hendel van het accessoire aan de klemmen erboven
vast.
7.
3.
4.
Sluit de deur van het diepvriescompartiment.
Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te spoelen onder
stromend (niet heet) water.
Breng de bovenste lade weer aan en sluit de deur van het
diepvriescompartiment.
Het STOP FROST-accessoire kan afzonderlijk gereinigd worden zonder
het hele diepvriescompartiment te ontdooien.
Door regelmatig het STOP FROST-accessoire te reinigen, hoeft het
diepvriescompartiment minder vaak ontdooid te worden.
Opmerking: de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend
zonder het STOP FROST-accessoire.
OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN
Legenda
GEMATIGDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes,
dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
KOELZONE
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk,
zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
KOUDSTE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts,
vlees en vis
FRUIT & GROENTELADE
LADEN VRIESVAK
LADE DIEPVRIESGEDEELTE
(Max koelzone)
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte
levensmiddelen
* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
LADE EN “SLIDING TRAY” (UITNEEMBAAR SCHAP) VERWIJDEREN*
1
2
1
2
1
1
2
FOOD CARE ZONE*
Deze lade is speciaal ontworpen om een lage temperatuur aan te
houden om vers voedsel langer te bewaren (bijvoorbeeld verse pasta,
zure room, pesto/saus, zelfgemaakte bereidingen, banketbakkersroom,
pudding, roomkaas, vleeswaren, desserten, vlees en vis).
HUMIDITY CONTROL (VOCHTREGELAAR)*
Keuzeschakelaar van de vochtigheidsgraad in de fruit & groentelade:
schuif met de keuzeschakelaar om de juiste vochtigheidsgraad in te
stellen om het voedsel op de beste manier te bewaren.
* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
De temperatuur in de lade is tussen +3°C en -2°C. Om de lade correct
te laten werken, mag de Vacation-modus (vakantiemodus) niet
geselecteerd zijn.
PROBLEEMOPLOSSING
Wat moet u doen als...
Mogelijke oorzaken
Oplossingen
Het bedieningspaneel is
uitgeschakeld, het apparaat
werkt niet.
Het apparaat kan in de stand Aan/
Stand-by staan.
Er kan een probleem zijn met de
stroomtoevoer naar het apparaat zijn.
Het interieurlampje werkt
niet.
Het lampje moet mogelijk vervangen
worden.
Het apparaat kan in de stand Aan/
Stand-by staan.
Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga
na of:
•
er geen stroomstoring is;
•
de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele
polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z.
de schakelaar voorziet het apparaat van spanning);
•
de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische
systemen correct werken;
•
de voedingskabel niet is beschadigd.
Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische
Servicecentrum.
De temperatuur binnenin
de compartimenten is niet
laag genoeg.
Dit kan verschillende oorzaken hebben
(zie 'Oplossingen').
Er bevindt zich water onderin
het koelkastcompartiment.
De voorste rand van
het apparaat, bij de
afdichtingen van de deur,
is heet.
De afvoer voor dooiwater is
geblokkeerd.
Dit is geen defect. Hierdoor wordt de
vorming van condens voorkomen.
Het rode symbool
knippert en er wordt een
geluidssignaal geactiveerd
Alarm deur open
Het alarm wordt geactiveerd wanneer
de deur van de koelkast- en/of
diepvriescompartimenten langere tijd
open blijft.
Alarm stroomstoring
Dit alarm wordt geactiveerd bij
een langdurige stroomstoring
waardoor de temperatuur in het
diepvriescompartiment is toegenomen.
Opmerking: u kunt geen andere
temperatuur voor het product instellen
voordat het blackout-alarm gedeactiveerd
is.
Het rode symbool
knippert, er wordt een
geluidssignaal geactiveerd
en het symbool wordt
geactiveerd.
Het rode pictogram
brandt (zonder te
knipperen), er wordt een
geluidssignaal geactiveerd
en het temperatuurdisplay
van de diepvries knippert.
symbool
Het rode
knippert, er wordt een
geluidssignaal geactiveerd
en de letter "F" knippert op
het display.
Temperatuuralarm
diepvriescompartiment
Het temperatuuralarm van het
diepvriescompartiment duidt aan dat
het compartiment niet de optimale
temperatuur heeft. Dit kan gebeuren:
wanneer het apparaat voor het eerst
wordt gebruikt, na ontdooien en/of
reinigen, bij het invriezen van grote
hoeveelheden etenswaar of wanneer de
diepvries niet goed sluit.
Storingsalarm
Het alarm duidt een storing in een
technische component aan.
te drukken
Schakel het apparaat in door kortstondig op de knop
(zie de functie Aan/Stand-by).
Ga na of:
•
de deuren goed sluiten;
•
het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;
•
de ingestelde temperatuur voldoende is;
•
de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het
apparaat niet belemmerd wordt.
Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en
Onderhoud").
Een oplossing is niet nodig.
Sluit de open deur van het product om het geluidssignaal uit te
schakelen.
Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal
de temperatuur in het temperatuurdisplay te controleren, want
die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de
stroomuitval in het diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort
op de toets “Geluidsalarm uitschakelen” om het geluidssignaal uit te
schakelen.
Nadat er op de knop is gedrukt, geeft het temperatuurdisplay weer
de ingestelde temperatuur weer. Als het diepvriescompartiment nog
niet de optimale temperatuur voor het bewaren van etenswaar heeft
bereikt, kan het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment
geactiveerd worden (zie Temperatuuralarm diepvriescompartiment).
Controleer de staat van de etenswaar voor consumptie.
Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop
“Geluidsalarm uitschakelen” (het temperatuurdisplay stopt met
knipperen). Wanneer de optimale temperatuur bereikt is, wordt het
rode symbool automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met
het Technische Servicecentrum als het temperatuuralarm van het
diepvriescompartiment blijft klinken.
Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op
de toets “Geluidsalarm uitschakelen” om het geluidssignaal uit te
schakelen.
* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
•
Bezoek onze website docs‌.‌bauknecht‌.‌eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u
contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het
apparaat staan.
400011230820
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising