Whirlpool | NLM11 743 WK RU | Use and care guide | Whirlpool NLM11 743 WK RU User guide

Whirlpool NLM11 743 WK RU User guide
Колдонуучунун колдонмосу
www.hotpoint.eu/register
Тез нускама
KG
HOTPOINT ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН
РАХМАТ.
Шайманды колдонуудан мурун Ден соолук жана Коопсуздук нускамасын
кылдаттык менен окуп чыгыңыз.
Шайманды колдонгонго чейин, транпортировкада колдонулган буроолорду алып
чыгаруу керек. Аларды алып чыгаруу тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн,
Орнотуу нускамасын караңыз.
Жакшыраак түшүнүктүү жардамды алуу үчүн,
шайманды бул жерден каттаңыз:
www.hotpoint.eu/register
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
1. ГИГИЕНАЛЫК БУУ / ҮНСҮЗ КЫЛУУ баскычы
2. FINAL CARE / БАСКЫЧТЫ КУЛПУЛОО басыкычы
3. КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы
4. ГИГИЕНАЛЫК БУУ баскычынын жана индикаторунун
жарыгы
5. БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычы
6. ТЕЗ баскычы
7. АЙЛАНДЫРЫП СЫГУУ баскычы
8. КЕЧИКТИРИП БАШТОО баскычы
9. ТЕМПЕРАТУРА баскычы
10. ЖУУ ЦИКЛИН ТАНДОО БАСКЫЧЫ
11. Циклдин баскычы
1
2
3
Дисплей
11
10
8
9
4
7
6
5
ЖУУ ЦИКЛИНИН ЖАДЫБАЛЫ
Максималды жүктеме 7 кг
Өшірілген режимдегі қуат тұтыну мөлшері: 0,5 Вт / қосылып тұрған күйдегі қуат тұтыну мөлшері: 8 Вт
Температура
Жуу циклі
Əдепкі
1
Эко мақта-мата
40 °C
(1)
60 °C
− 40 °C
40°C − 60 °C
Максималды Ұзақтығы
жүктеме (кг) (минут)
1
2
3
–


–

1400
7

–





–





–




− 60 °C
1400
7
4
Синтетика
40 °C
− 60 °C
1200
3,5
5
Нәзік киімдер
40 °C
− 40 °C
1000
3,5
40 °C
− 40 °C
800
1,5
1400
3,5
7
Аллергияға қарсы
60 °C
8
Дақтарды кетіру 40°
40 °C
− 40 °C
1000
3,5
− 90 °C
1400
7
–
1
9
Ақ түсті заттар
40 °C
10
Бумен жаңғырту
–
11
Жылдам 30 мин
30°C
− 30 °C
800
3,5
12
Төсек пен ванна
60 °C
− 60 °C
1400
7
− 40 °C
–
13
Көйлектер
40 °C
600
1,5
14
Сығу және ағызу *
–
–
1400
7
15
Шаю және сығу
–
–
1400
7
 Қажетті мөлшерлеме
Алдын
Жуу Кондиционер
ала жуу
Ұнтақ Сұйықтық

40 °C
40 °C − 60 °C
)
7
Мақта-мата (2)
Жүн
(
Ұсынылған жуғыш
зат
1400
3
6
Киім
қосу
Жуу циклинин узактыгын дисплейден текшерсе болот.
2
Аралас
Ауқым
Макс. сығу
жылдамдығы
(айн/мин)
Жуғыш заттар мен
қосындылар

–


–


–


–


–





–





 (***)




–
–
–
–
–
–

–


–


–





–


–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
 Қосымша мөлшерлеме
Циклдин узактыгы дисплейде же стандарттык шарттарга негизделген нускама
колдонмосунда көрсөтүлөт. Чыныгы узактык мөөнөтү айрым факторлорго
байланыштуу өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, келген суунун температурасы менен
басымы, айлана-чөйрөдөгү температура, жуучу каражаттын көлөмү, кир жуугуч
машинанын ичине жүктөлгөн кирдин көлөмү жана түрү, ошондой эле тандалган
кошумча параметрлерге карай өзгөрүшү мүмкүн.
Бардык сыноо мекемелери үчүн:
1) EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программалары: 60°C
температурасы менен 2-программаны тапшырыңыз.
2) Пахтанын узак цикли: 3-айлампаны 40°C температурага коюңуз.
* 14 циклин тандап, сыгуу циклин алып салсаңыз, шайман сууну гана агызат.
*** Алдын ала жуу үчүн “Температура” баскычын,
символу күйгүчө басып
туруңуз (90° гана).
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨМӨСҮ
ЖУУЧУ КАРАЖАТ ДИСПЕНСЕРИНИН СУУРМАСЫ
1. Жогорку
2. Жуучу каражат диспенсеринин
суурмасы
3. Башкаруу панели
4. Кармагыч
5. Барабандын эшиги
6. Суу агызуучу түтүк
(пайдубалдын артында)
7. Пайдубал (алып салса болот)
8. Жөндөлө турган буттар (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1-бөлүм: Алдын ала жуу айнасы (күлмайда)
A
B
2-бөлүм: Жуу цикли үчүн детергент
(күлмайда же суюк)
Суюк детергент колдонулса, туура дозалоо
үчүн (таңгактагы) алып салма пластик А
1
ченегичин колдонуу сунушталат.
2
3
Күлмайда детергентин колдонсоңуз, ченегичти
B көзөнөгүнө коюңуз.
3-бөлүм: Кошулмалар (кездеме
жумшарткычтар ж.у.с.)
Кездеме жумшарткыч тордон ашпашы керек.
! Ак пахта кийим, алдын ала чылоо жана 60°C-ден ашык температурада
жуу үчүн күлмайда айнасын колдонуңуз.
! Детергенттин таңгагында берилген нускамаларды аткарыңыз.
! “Цикл түрүндөгү баскыч” кир жуучу каражаттын ичинде
жайгашып, бардык мүмкүн болгон жуу циклдерин, графикалык
көрсөтмөнү кошуп, жеке диспенсер бөлүкчөлөрүн кантип
колдонуу керек экенин көрсөтөт.
ЖУУ ЦИКЛДЕРИ
Кийимдеги жуу энбелгисинде көрсөтүлгөн белгилерди
жолдоңуз. Белгиде көрсөтүлгөн маани, кийимди жууганда
сунушталган эң максималдык температура болуп эсептелет.
Аралас
Пахта, лен, синтетикалык жана аралаш кездемелерден
жасалып, жеңилден орто деңгээлге чейин кирдеген катуу кирлерге
ылайык.
Эко мақта-мата 60°/40°
Орто кирдеген пахта кийимдерин жуу үчүн ылайыктуу болот. 40°C жана
60°C температурасы, пахта кийимдерин жуу үчүн стандарттык цикл жана
суу менен электрикалык керектөөнүн айкалыштырылган
колдонуусундагы эң эле натыйжалуусу.
Мақта-мата
Орточодон катуу кирдеген жана катуу кирдеген пахта кирлер үчүн.
Синтетика
Синтетикалык жиптен (мис.: полиестр, полиакрил, вискоза, б.у.с.) же
аралаш синтетикалык-пахта жиптен жасалган орто кирдеген нерселер
үчүн ылайыктуу болот.
Нәзік киімдер
Абдан назик кийимдерди жууганга ылайыктуу. Кийимдерди жууганга
чейин, алардын ичин тышка каратып коюу сунушталат. Жакшыраак
натыйжалар үчүн, назик кийимдерди жууганда суюк жуучу каражатты
колдонуңуз.
Жүн - Woolmark (жүн) Кийимге кам көрүү - Жашыл:
“Жүн” жуу цикли, Woolmark Компаниясы аркылуу “колго
жуулуучу кийимдер” классификациясына кирип, колдоого
алынган. Бул демек, кийимдердин энбелгисинде болгон
нускамалар менен бул кир жуугуч машинанын
өндүрүүчүсү бири-бирине дал келет. (M1126)
Анти-аллергикалыкАллергияға қарсы
Чаңча, кене жана ти-мышыктардын жүндөрү сыяктуу эң белгилүү
аллергендерди жок кылууга ылайык.
Дақтарды кетіру 40°
Программа катуу кирдеген туруктуу түстөгү нерселер үчүн ылайыктуу. Ал
стандарттык класстагы (А класс) жуу классынан жогорку класстагы жуу
сапатын камсыз кылат. Программаны иштетип жатканда ар түрлүү түстөгү
нерселерди аралаштырбаңыз. Биз күлмайда жуу каражатын колдонууну
сунуштайбыз. Эгер жууп чыгарылышы кыйын тактар болсо, жуунун
алдында атайын так кетирүүчү каражаттарды колдонуу сунушталат.
Ақ түсті заттар
Орто деңгээлден катууга чейин кирдеген сүлгүлөр, ич кийим, дасторкон
жана шейшеп ж.б. сыяктуу лёндон жасалган нерселерди жууга
ылайыкташтырылган. Жуу температурасы 90°C тандалганда гана, цикл
негизги жуу фазасына чейин алдын ала жуу фазасы менен камсыз
кылынат. Бул жагдайда, айнаны алдын ала жана негизги жуу
бөлүмдөрүнүн экөөнө тең кошулушу сунушталат.
Бумен жаңғырту
Цикл аяктаганда, нерселер ным болот, ошондуктан биз аларды дароо чыгарып,
жайып коюшуңузду сунуштайбыз (1 кг, орто эсеп менен 3 нерсе). Бул программа
нерселердин жагымсыз жыттарынан арылып, аларды сергитет. Кургак нерселерди
гана салып (кир эмес), “Буу менен сергитүү” программасын тандаңыз. Нерселер
циклдин аягында бираз ным болуп, бир нече мүнөттөн кийин аларды кийсе болот.
“Буу менен сергитүү” программасы үтүктөөнү жеңилдетет.
! Атайын жумшарткычтарды же айна кошпоңуз.
! Жүн жана жибектен жасалган нерселер үчүн сунушталбайт.
Жылдам 30 мин
Аз кирдеген кирди кыска убакытта жуу үчүн арналган. Бул цикл убакыт
менен энергияны үнөмдөп, болгону 30 мүнөт иштейт.
Төсек пен ванна
Үйдө колдонулган лен кирлерин бир циклде жуу үчүн арналган. Ал,
кездемени жумшарткычтын колдонуусун оптималдаштырып, убакыт
менен электр кубатын үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Биз күлмайда жуу
каражатын колдонууну сунуштайбыз.
Көйлектер
Ар кандай кездемеден тигилген жана ар түстөгү көйнөктөргө жакшы кам
көрүү үчүн жууганга атайын циклды колдонуңуз.
Сығу және ағызу
Биринчи айландырып сыгып, андан соң сууну агызат. Катуу нерселерге
ылайыкталган. Эгер айлануу циклин алып салсаңыз, машине сууну гана агызат.
Шаю және сығу
Биринчи чайкап, андан соң сыгат. Катуу нерселерге ылайыкталган.
ДИСПЛЕЙ
Дисплей машинаны программдап жатканда пайдалуу жана ал көптөгөн
маалымат менен камсыз кылат.
B
DEMO
C
END
C
A
C
h
C
C
Мүмкүн болгону жуу циклдары жана учурдагы циклдин калган убагы A
бөлүмүндө кала берет (дисплей циклдын максималдык узактыгынын
тандалганын көрсөтөт, ал бир нече мүнөттөн кийин азайышы мүмкүн,
себеби программанын чыныгы убагы жуула турган кирдин көлөмүнө жана
тандалган жөндөөлөргө карай айырмаланат); эгер КЕЧИКТИРИЛИП
БАШТОО параметри орнотулган болсо, тандалган жуу циклине калган
убакытты артка саноо пайда болот.
Ылайыктуу баскычты бассаңыз, машинанын коюлган жуу циклиндеги
максималдык айлантып сыгуу ылдамдыгын жана температура
көрсөткүчтөрүн көрсөңүз болот же эң акыркы жолу тандалган
көрсөткүчтөр орнотулган жуу циклине шайкеш болсо, аларды көрө
аласыз.
Тандалган циклга байланышкан “циклдин жуу фазалары” жана учурда
иштеп жаткан циклдын “жуу фазасы” B бөлүмүндө көрсөтүлөт:
Негизги жуу
Чайкоо
Tегеренүү + Түртүү
C маалымдамалар, кайсы параметрлер жеткиликтүү болгонун көрсөтө
(“Параметрлер” бөлүмүн караңыз).
“Кечиктирүү” белгиси
күйгүзүлүп турганда, “Баштоону кечиктирүү”
маанисинин дисплейде пайда болгонун көрсөтөт.
белгиси жуу программасы башталганда кошума нерселерди салуу
мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт (“Нерселерди кошуу” бөлүмүн караңыз).
белгиси баскычтын үнүн төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт
Үнсүз кылынган убакта, шаймандагы үндөрдүн баары өчүрүлгөн болот.
Болгону үн сигналдары жана айгайлар, ошондой эле циклдин аяктаганын
билдирген үн активдүү бойдон кала берет.
Үнсүз режимин иштетип же өчүрүү үчүн
баскычын басып, кармаңыз.
ДИСПЛЕЙДИН ИНДИКАТОРЛОРУ
Бузулуу: Кызматка чалып
Бузуктарды оңдоо бөлүмүнө кайрылыңыз
Бузулуу: Суу чыпкасы толуп калган
Суу агызылбай жатат; суу чыпкасы бөгөттөлүп калышы мүмкүн
Бузулуу: Суу жок
Кранда суу жок же суу жетишпейт.
Эгер кандайдыр бир бузулуу пайда болсо, “Бузулууларды оңдоо”
бөлүмүнө кайрылыңыз.
Баскыч кулпусу
Башкаруу панелин кулпулоо үчүн,
баскычын болжол менен 3
секунда бою басып, кармап туруңуз.
баскычы дисплейде
көзөмөлдөөчү панелинин кулпуланганын көрсөтүү үчүн күйөт (“КҮЙГҮЗҮҮ/
ӨЧҮРҮҮ”
баскычынан сырткары). Бул программалардын капыстан
өзгөрүп кетпешинин алдын алат, өзгөчө машинанын жанында балдар
болгондо. Башкаруу панелинин кулпусун ачуу үчүн,
баскычын
болжол менен 3 секунда бою басып, кармап туруңуз.
Кулпуланган эшик индикатору
Күйүп турганда, белги эшиктин кулпуланганы көрсөтүлөт. Кандайдыр бир
зыян келтирүүнүн алдын алуу үчүн, эшикти ачуу үчүн белги өчкөнгө
чейин күтүп туруңуз.
Кир жуу циклынын учурунда эшикти ачыууүчүн БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын басыңыз; эгер
белгиси өчүк болсо, эшик ачылат.
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
Шайман орнотулуп, аны биринчи жолу колдонгонго чейин, жуу циклин
жуучу каражатты кошуп, бирок барабанга кирди салбастан, 9 (60°) циклин
коюп, иштетиңиз.
КҮНҮМДҮК КОЛДОНУУ
“КЕҢЕШТЕР ЖАНА СУНУШТООЛОР” бөлүмүндө пайда болгон
сунуштарды жолдоо менен жуула турган кирди даярдаңыз.
- КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычын басыңыз .
- Эшикти ачыңыз. Циклдердин Жуу циклинин жадыбалында берилгендей
максималдык салуу көлөмүнөн ашырбай кирди салууга аракет кылыңыз.
- Кир жуучу каражат диспенсеринин суурмасын тартып, “КИР ЖУУЧУ
КАРАЖАТ ДИСПЕНСЕРИНИН СУУРМАСЫ” көрсөтүлгөндөй, кир жуучу
каражатты ылайыктуу бөлүкчөсүнө салыңыз.
- Эшикти жабыңыз.
- Машина автоматтык түрдө по умолчанию температураны көрсөтөт жана
сыгуу ылдамдыгынын мааниси тандалган циклге орнотулат же эгер
тандалган цикл менен эң акыркы коюлган циклдер шайкеш болсо,
көрсөтүлөт.
- Кир жуучу циклды тандаңыз.
- Каалаган параметрлериңизди тандаңыз.
- Жуу циклин баштоо үчүн БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын бассаңыз,
( белгиси күйүк) эшик кулпуланат.
ЦИКЛДЫ ТЫНЫТУУ
Циклды бүтүрүү үчүн БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын кайра басыңыз.
Жуу циклин, ал токтотулган жерден улантуу үчүн, БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын
кайра басыңыз.
КЕРЕК БОЛГОН УЧУРДА ЭШИКТИ АЧУУ
Цикл башталганда,
белгиси күйгүзүлүп, эштиктин ачылбаары жөнүндө
сигнал берет. Жуу цикли жүргүзүлүп жатканда, эшик кулпуланган бойдон
калат. Цикл иштеп баштаганда эшикти ачуу үчүн, мисалы, кошумча кирди
салуу же кирди алып салуу сыяктуу, БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын
басып, циклди тындырыңыз. Эгер
белгиси күйгүзүлбөсө, эшикти ачсаңыз
болот. БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын кайра басып, циклди улантыңыз.
КИР КОШУУ
Дисплейдеги белги, кошумча кийимдер кир жуугуч машинага, анын
өндүрүмдүүлүгүн азайтпастан качан салууга болоорун көрсөтөт. Кийимди
салуу үчүн, биринчи кир жуугуч машинаны БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын басып токтотуңуз. Андан соң эшикти ачып, кирди салыңыз.
Кайрадан БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын басып, айлампанын
токтогон жеринен иштетиңиз.
ИШТЕП ЖАТКАН ЖУУ ЦИКЛИН ӨЗГӨРТҮҮ
Кир жуучу циклдын иштөө учурунда, циклды алмаштырыш үчүн,
БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычын басып тыныктырып (БАШТОО/ТЫНЫТУУ
индикатор жарыгы кызгыл сары түстө жай күйүп жанат), андан соң,
каалаган циклды тандап, кайрадан БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын
басыңыз.
! Башталгын циклды токтоткуңуз келсе, КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
баскычын
коё бербей кармап туруңуз. Цикл токтоп, машине өчүрүлөт.
ЖУУ ЦИКЛИНИН АЯГЫНДА
Бул «
» деген текст дисплейде көрүнүү менен белгиленет;
белгиси
өчкөндө, эшикти ачууга болот. Эшикти ачыңыз, кирди алып чыгарып,
машинени өчүрүңүз. Эгер сиз КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
баскычын
баспасаңыз, жуу машинасы болжол менен 15 мүнөттөн кийин автоматтык
түрдө өчүрүлөт.
ПАРАМЕТРЛЕР
- Эгер тандалган параметр коюлган жуу циклине шайкеш келбесе,
көрсөткүч жарыгы күйүп, үн чыгып, параметр иштетилбей коёт.
- Эгер тандалган параметр мурунку коюлган жуу циклине шайкеш
келбесе, көрсөткүч жарыгы күйүп, параметр иштетилбей коёт.
Кошумча чайкоо (Доп. полоскание)
Бул функцияны тандоодо жуугуч заттын калдыктарын максималдуу
кетирүүнү камсыздоо менен, чайкоонун натыйжалуулугу жогорулайт. Бул
функция териси жуугуч заттарга сезгич адамдар үчүн өзгөчө ыңгайлуу.
Бул функцияны машинаны толук жүктөө учурунда же жуугуч заттын көп
дозасын пайдалануу учурунда колдонуу сунушталат.
Final Care (Доп. уxод)
Кир жуучу машина барабандын акырын айлануусу менен акырын
айлантат. Final Care параметри цикл аяктаганда максималдык 6с
узактыкта бүтүп, сиз аны каалаган убакта, көзөмөлдөө панелиндеги
баскычты же бурагычты буроо менен токтото аласыз.
Тез (быстро)
Бул параметрди тандоо, жуу циклинин узактыгын, тандалган циклге
карай азайтып, ошону менен суу жана кубат үнөмдөө кепилдигин берет.
Бул циклди жеңил кирдеген кийимдер үчүн колдонуңуз.
Буу гигиенасы (Обработка паром)
Бул тандоо ошол эле учурда иштетип булалардан кандай болбосун
бактерияларды кетирүү үчүн жуу цикли учурунда буу чыгаруу менен
жуунун өндүрүмдүүлүгүн жакшыртат. Жуула турган кирди барабанга
салып, шайкеш программаны тандап, Буу Гигиенасы параметрин
тандаңыз.
! Кир жуугуч иштеп жатканда пайда болгон буу тегерек эшик мунарыктап
калышына алып келиши мүмкүн.
Кечиктирилип баштоо (Отложенный запуск)
Тандалган цикл үчүн кечиктирип баштоону коюу үчүн, ылайыктуу
баскычты кайра кайра басып, каалаган кечиктирүү убагына жеткиче
басыңыз. Бул тандоо иштетилген убакта,
белгиси дисплейде күйөт.
Кечиктирилип баштоо жөндөөсүн алып салуу үчүн, баскычты дисплейде
“OFF” деген текст чыкканча басыңыз.
Температура
Ар бир циклдын алдын ала аныкталган температурасы бар.
Tемператураны өзгөртүү үчүн, «Температура» баскычын басыңыз.
Маани дисплейде пайда болот.
Сыгуу
Ар бир циклдын алдын ала аныкталган сыгуу ылдамдыгы бар. Сыгуу
ылдамдыгын өзгөртүү үчүн, «Скорость отжима» баскычын басыңыз.
Маани дисплейде пайда болот.
КЕБЭЭРДИ КЕТИРҮҮ ЖАНА ТАЗАЛОО
ПРОЦЕДУРАСЫ
сүрөтчөсү дисплейдеги билдирүү үзгүлтүксүз (ар бир 50 айлампа сайын)
колдонуучуга толуп калган акиташтардан жана жагымсыз жыттардын
пайда болуусунун алдын алуу үчүн “өзүн-өзү тазалоо” айлампасын, жуучу
машинанын ичин тазалоого жүргүзүлүшүн эскертип турат.
Кебээрди кетирүү сигналын өчүрүү үчүн, бурагычты бурап, каалаган
баскычты басыңыз (анын ичинде КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы).
Оптималдык техникалык тейлөө үчүн, таңгакта көрсөтүлгөн нускамаларга
ылайык, биз акиташ жана майды жок кылуучу WPRO колдонууну
сунуштайбыз.
Ал өнүмдү техникалык жардам кызматына же www.whirlpool.eu
вебсайтына кирүү аркылуу сатып ала аласыз.
Whirlpool, шаймандын кир жуугуч машиналарга арналган базардагы
башка тазалоо каражаттарын колдонуу менен кандай гана болбосун
бузулууларды алып келген жагдайларда, өзүнөн болгон жоопкерчиликти
четке кагат.
КЕҢЕШТЕР ЖАНА СУНУШТООЛОР
Жуулчу кирди буларга карай бөлүңүз:
Кездеменин түрү (пахта, аралашкан кездеме, синтетика, жүн, кол менен
жуула турган кийимдер). Түс (түстүү кийимдерди ак түстүүлөрдөн
ажыратыңыз, жаңы түстүү кийимдерди өзүнчө жууңуз). Назиктер (майда
кийимдер - мисалы нейлон колготкилери - жана илгичтери бар нерселер,
мисалы бюстгалтерлерди: атайын чүпүрөк баштыгына салып жууңуз).
Чөнтөктөрдү бошотуңуз:
Тыйындар, оттуктар сыяктуу нерселер кир жуугуч машинасын же
барабанга зыян келтириши мүмкүн. Бардык баскычтарын текшериңиз.
КАРОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ
Тазалоо жана кам көүү иштерин жүргүзгөнгө чейин, кир жуугуч
машинаны өчүрүп, аны негизги кубаттан ажыратыңыз. Кир жуугуч
машинаны жуу үчүн күйүүчү суюктуктарды колдонбоңуз.
Суу жана кубат камсыздоочуларды ажыратыңыз
Ар жуугандан кийин суу кранын өчүрүңүз. Бул кир жуугуч машинанын
ичиндегини чектеп, суунун агуусунун алдын алат.
Кир жуугуч машинаны тазалап жатканда же кам көрүү ишин жасап
жатканда кубаттан ажыратып коюңуз.
Кир жуугуч машинаны тазалоо
Шаймандын тышкы бөлүкчөлөрү жана резинадан жасалган компоненттери
жылымык самын сууга чүпүрөктү салып, суулап, аны менен тазаласа
болот. Аралашмалар же абразивдүү агенттерди каолдонбоңуз.
Эшик менен барабанды кароо
Жашымсыз жыттардын пайда болушун болтурбоо үчүн, машинанын
эшигин ар дайым бираз ачык калтырыңыз.
АНТИМИКРОБДУК ПЛОМБА
Кир жуучу машинанын маңдайындагы эшиктин айланасындагы
герметикалык эшик, микробдорго каршы коргоону камсыз кылуу үчүн
жасалып, аны менен кошо бактериалардын тез көбөйүүсүнүн 99,99%
азайтууга арналат.
Герметикалык эшиктин курамында цинк-пиритион - көгөрүүдөн баштап,
дат басканга чейин, жагымсыз жыттар жана өнүмдүн эскирүүсүнө алып
келген катуу микробдордун (*) көбөйүүсүн азайткан затты камтыйт.
(*) Италиядагы Перуджа Университети аркылуу аткарылган
тесттерге карай: Алтын стафилококк, эшерихия бактериялары,
псевдомонас аэругиноза (көк ириң таякчалары), ак кандида, аспергиллус
нигер, пенициллиум
Сейрек кездерде, аллергиялык реакциялар пломба менен тери бири бирине узак
мөөнөт бою тийип турганда пайда болушу мүмкүн.
ЖАБДУУЛАР
Биздин Техникалык жардам кызматыбызга кайрылып, төмөндөгү
жабдуулар бул кир жуугуч машинасынын моделине туура келээрин
текшериңиз.
Улоо таңгагы
Бул жабдуу менен, сиз мейкиндикти үнөмдөө, кургатуучу барабанды
жүктөөнү жана бошотууну жеңилдетүү үчүн кир жуугуч машинанын үстүнө
кир кургаткыч машинаны улап алсыңыз болот.
ТАШУУ ЖАНА ИШТЕТҮҮ
Кир жуугуч машинаны өйдө жагынан кармап, көтөрбөңүз.
Шайманды электр кубатынан ажыратып, суу кранын жабыңыз. Эшик
менен кир жуучу каражат диспенсеринин суурмасы катуу жабылып
турганын текшериңиз. Суу кранынан суу толтуруучу түтүктү чыгарып,
андан соң суу агызуу түтүгүн ажыратыңыз. Түтүктөрдө калган бардык
сууну агызып, ташуу убагында зыян келбеши үчүн түтүктү коопсузураак
бекитип коюңуз. Ташуу бурагычтарын кайра бурап коюңуз. “Орнотуу
нучкамалары” бөлүмүндө көрсөтүлгөн бурагычтарды чыгаруу
процедурасынын бардыгын тескери ыраатта кайталаңыз.
САКТОО ЖАНА ТАШУУ ШАРТТАРЫ
Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый желдетүүсү бар жабык
жайларда 80%дан көп эмес салыштырмалуу нымдуулукта сактоо керек.
Эгерде машина узак убакыт пайдаланылбаса жана жылытылбаган жайда
сактала турган болсо, машинаны суудан толук өчүрүү керек. Машинаны
ташуу алдында кир жуугуч машинанын багынын бузулушуна жол бербөө
үчүн, тыгыны менен транспорттук бурамаларды орнотуу керек.
Машинаны жабык машинанын бардык түрү менен, аны бекем бекитип
жумушчу абалында (вертикалдуу) ташуу керек. Кир жуугуч машинаны
жүктөө-түшүрүү иштеринде урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.
Техникалык маалыматтар
Модели
NLM11 743 WK
Өндүрүүчү өлкө
Полша
Габариттик өлчөмдөр
туурасы 59,5 см.
бийиктиги 85 см.
тереңдиги 54 см.
Сыйымдуулугу
1ден 7 кг чейин
Электр азыктандыруунун
чыңалуусунун номиналдык
мааниси же чыңалуунун
диапазону
максималдуу кубаттуулук
220-240 V ~
1850 W
Электр тогунун түрүнүн шарттуу
белгиси же өзгөрмө токтун
номиналдуу жыштыгы
Электр тогуна урунуудан коргоо
классы
50 Hz
I коргоо классы
Суу түтүк туташуусу
максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 52 литр
Сыгуунун ылдамдыгы
Мүнөтүнө 1400 айланууга чейин
EN 60456 Директивасына ылайык
башкаруу программасы
2 программа; температура 60°C;
жүктөө 7 кг кир
Бул буюм Европа Коомдоштугунун
төмөндөгү Директиваларына шайкеш келет:
- EMC - 2014/30/EU (Электр магниттик
шайкештик);
- LVD - 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU (WEEE)
- TC 004/2011, TC 020/2011
Бул техниканы өндүрүү датасын
төмөндөгүдөй түрдө, штрихкод астында жайгашкан серия
номеринен алууга болот (S/N
XXXXXXXXX)
- S/N 1-саны жылдын акыркы санына туура
келет,
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери боюнча
жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан тышкары, коргоочу кабык менен
камсыздалуучу, катуу бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4
Энергияны керектөө классы
A
Энергия натыйжалуулугу класстарынын
шайкештиги
Продуктта
көрсөтүлгөн энергия
натыйжалуулугунун
классы жөнүндө
маалымат
Россия мыйзамдарына
ылайык энергия
натыйжалуулугунун
классы
A
A
A+
A-10% (*)
A++
A-20% (*)
A+++
A-30% (*)
A+++-10%
A-40% (*)
A+++-20%
A-50% (*)
(*) энергия натыйжалуулуктун көрсөткүчтөрүнүн
пайыздарынын бул өлчөмү Россия Федерациясынын
ченемдик документтери менен аныкталган, “А”
классына караганда мыкты.
БУЗУКТАРДЫ ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ
Кир жуучу машинаңыз кээ бир убактарды иштебеши мүмкүн. Техникалык жардам кызматына кайрылаардан мурун, төмөндөгү тизмени
колдонуу менен көйгөй оңой чечилбегенин текшериңиз.
Аномалиялар
Мүмкүн болгон себептер / Чечим
Кир жуучу машина күйбөй
жатат.
Шайман электрикалык кубатка сайылган эмес же контакт болушу үчүн катуу киргизилген эмес.
Үйдө свет жок.
Кир жуучу машинанын эшиги жакшы жабылбай калган.
КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
Кир жуучу цикл
башталбай жатат.
баскычы басылбай калган.
БАШТОО/ТЫНЫГУУ
баскычы басылбай калган.
Суу краны ачылган эмес.
Баштоо убагынын кечиктирилээри коюлган эмес.
Сынамык режими иштетилген (кантип өчүрүү керек, төмөндө караңыз).
Сууну киргизүү түтүгү кранга туташылган эмес.
Түтүк бүктөлүп калган.
Кир жуучу машинага суу
толбой жатат (дисплейде
“ ” көрүнөт).
Суу краны ачылган эмес.
Үйдө суу жок.
Суунун басымы өтө жай.
БАШТОО/ТЫНЫГУУ
баскычы басылбай калган.
Суу агызуучу түтүк жердегиден 65 жана 100 см. Орнотулган эмес.
Түтүктүн бош аягы сууга салынып калган.
Кир жуучу машина
токтобостон сууну
киргизип, кайра чыгарып
жатат.
Кир жуучу машина сууну
агызбай жана дисплейде
(F9E1) көрсөтүлөт.
Сыгуу убагында кир
жуугуч машина абдан көп
дирилдейт.
Кир жуучу машинадан суу
агып жатат.
белгиси өчүп, күйөт
жана дисплейде ката коду
көрсөтүлөт (мис.: F1E1,
F4...).
Өтө көп көбүк чыгып
жатат.
“
” фазасынын
сүрөтчөсү күйүп өчүп,
“0” сыгуу ылдамдыгы
көрүнөт.
Дубалдын дренаждык системасынын дем алуу клапаны жок.
Ушул текшерүүлөрдөн кийин деле эгер көйгөй дагы эле болсо, суу кранын өчүрүп, шайманды
өчүрүп, Техникалык Жардам кызматына кайрылыңыз. Эгер үй курулуштун жогорку каттарында
болсоңуз, ал жерде арткы сифон менен көйгөй чыгышы мумкүн. Натыйжада, кир жуугуч машина
сууга толуп, үзгүлтүксүз ага берет. Атайын арткы сифон клапандары дүкөндөрдө мүмкүн болуп, бул
ыңгайсыздыгынын алдын алууга жардам берет.
Соргучтун чыпкасын тазалаңыз (Кам көрүү жана кароо бөлүмүн караңыз)
Суу агызуу түтүгү бүктөлүп калган.
Дренаждык кармагыч тосмолонгон
Орнотуп жатканда транспортирокалоочу буроолор туура эмес чыгарылган.
Кир жуучу машина түздөлгөн эмес.
Кир жуучу машина эмерек кабинеттери жана дубал менен бирге кошулалым.
Сууну киргизүү түтүгү кранга жакшы кылып туташылган эмес.
Кир жуугуч каражат диспенсеринин суурмасы толуп калган.
Сууну агызуучу түтүк туура туташтырылган эмес.
Машинаны өчүрүп, аны розеткадан ажыратасыз, болжолу менен 1 мүнөт күтүп, аны кайра күйгүзүңүз.
Эгер көйгөй дагы эле чыкса, Техникалык жардам кызматы кайрылыңыз.
Кир жуучу каражат машинада жууганга колдонулбашы керек (бул “кир жуучу машинада колдонуу” же
“кол менен жуу жана машине менен жуу” катары же ошого окшош болуп белгилениши керек).
Өтө көп айна салынган.
Кир жуучу машинаны коргоо үчүн, кирдин балансталбай жүктөлгөн деңгээли сыгуу
айлампасыништетпейт.
Эгер сиз суу кирлерди сыккыңыз келсе, ар түрлүү өлчөмдөгү жуула турган нерселерди кошуп, “Сығу
және ағызу” программасын баштаңыз. Бир нече чоң, сууну сиңдирүүчү нерсени / ар түрлүү өлчөмдөгү
нерселерди кичинекей деңгээлдеги кирлерди салуунун алдын алыңыз.
СЫНАМЫК РЕЖИМИН өчүрүү: Төмөндөгү аракеттер тындырылбастан, биринин артынан бири аткарылышы керек.
Машинаны КҮЙГҮЗҮП андан соң аны кайра ӨЧҮРҮҢҮЗ. БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычын
күйгүзүңүз. “СЫНАМЫК” көрсөткүчү күйүп, андан соң ӨЧӨТ.
үн чыкканча басыңыз. Машинени кайра
ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ
Тазалоо жана тейлөө иштерди жасап жатканда, кир жуугуч машинени өчүргүлө жана вилканы сууруп
салгыла.
Кир жуугуч машинаны тазалоо үчүн, тез өрттөнө турган суюктуктарды колдонбоңуз.
КИР ЖУУГУЧ МАШИНЕНИН СЫРТЫН ТАЗАЛОО
Кир жуугуч машинени сырткы бөлүмдөрүн тазалоого
жумшак ным чүпүрөктү колдонгула.
Айнек же жалпы максаттагы тазалагычтарды, кетирүү
упаларды же ага окшош каражаттарды контролдоо
панельди тазалоого колдонбогула - алар жазууларга
зыян келтириши мүмкүн.
СУУ КАМСЫЗДООЧУ ШЛАНГДЫ ТЕКШЕРУУ
Кирүүчү шлангдын морттугун жана тешилбегендигин
регулярдуу түрдө текшерип туруңуз. Эгерде зыян
келтирилген болсо, аны биздин Сатуудан кийинки
кепилдик кызматыбыз же адист дилериңиз аркылуу
жаңы шлангга алмаштырып алыңыз.
Шлангдын түрүнө жараша:
Эгерде ички түтүкчөнүн каптоосу ачык түстө болсо,
анын белгилүү бир жеринде түстүн уюп калуусун
маал-маалы менен текшерип туруңуз. Эгерде ошондой
боло турган болсо, шланг тешилген болушу мүмкүн
жана аны алмаштыруу зарыл.
Суу токтотуучу шлангдарга: Кичинекей коопсуздук
клапанынын текшерүү терезесин текшериңиз (жебени
караңыз). Эгерде ал кызыл болсо, сууну токтотуу
функциясы иштетилген, жана шлангды жаңысына
алмаштыруу керек.
Бул шлангды бурап чыгаруу үчүн, аны бурап жатканда,
коё берүү баскычын (бар болсо) басыңыз.
СУУ КАМСЫЗДОО ШЛАНГТАГЫ МАЙДА СЕТКА ЧЫПКАЛАРДЫ ТАЗАЛОО
1. Суу кранды жапкыла жана киргизүү шлангты бурап
чыгаргыла.
1
3. Эми кир жууган машиненин артындагы киргизүү
шлангты кол менен бурап чыгаргыла. Кир жуугуч
машиненин артындагы клапандын сетка чыпкасын
аттиш менер тартып чыгаргыла жана кылдаттык
менен тазалагыла.
2
2. Майда щетка менен шлангтын аягындагы сеткалуу
чыпкасын кылдаттык менен тазалагыла.
4. Сетка чыпканы кайра ордуна салгыла. Киргизүү
шлангты кайра суу кранга жана кир жуугуч машинеге
туташтыргыла. Киргизүү шлангты туташтырууга
куралды колдонбогула. Суу кранды ачкыла жана
бардык туташуулар бекитилгенин текшергиле.
2
1
ЖУУЧУ КАРАЖАТТЫН БӨЛҮШТҮРГҮЧҮН ТАЗАЛОО
Бөлүштүргүчтү эки тарабынан
басып жана сыртка тартып,
чыгарыңыз (схеманы кара).
Бөлүштүргүчтү жылуу суу менен
жууңуз. Бул операция үзгүлтүксүз
аткарылышы керек.
1
2
СУУ ЧЫПКАНЫ ТАЗАЛОО / КАЛДЫК СУУНУ ТӨГҮҮ
Суу чыпканы тазалоодон же калдык сууну төгүүдөн мурун кир жуугуч машинени өчүргүлө жана
вилкадан сууруп салгыла. Эгерде сиз ысык суу менен жууган программанын колдонгон болсоңуз,
сууну төгүүдөн мурда суу муздаганга чейин күтүңүз.
Регулярдуу түрдө суу чыпканы тазалап тургула, ал чыпка толуп кетип суу төгүлбөй калганын алдын
алат.
Эгерде суу төгүлбөсө, дисплей суу чыпкасы толуп кеткени мүмкүн деп билдирет.
1. Астынкы панельди алып салгыла:
Бурагычты колдонуп төмөнкү сүрөттө
көрсөтүлгөндөй кылгыла.
1. Чыпканы алып салгыла: Суу чыпканын астына
пахта чүпүрөктү койгула, ал калып калган суунун
аз көлөмүн соруп алат. Андан кийин суу чыпканы
сааттын жебесинен тескери бурап чыгаргыла.
2. Төгүлө турган суунун контейнери:
Төмөн жана кенен контейнерди суу чыпкынын
астына коюп калдык сууну чогулткула.
2. Суу чыпканы тазалагыла: чыпкадагы калдыктарды
алып салгыла жана аны агып жаткан суу менен
тазалагыла.
3. Сууну төккүлө:
Чыпканы сааттын жебесине тескери бардык суу
төгүлгөнгө чейин жай бурагыла. Сууну төккүлө,
бирок чыпканы алып чыгарбагыла. Контейнер
толуп калганда, суу чыпканы сааттын жебесине
каратып бурап жапкыла. Контейнерди бошоткула.
Бардык суу төгүлгөнгө чейин бул процедураны
кайталагыла.
3. Суу чыпканы салгыла жана принтусту ордуна
орноткула: Суу чыпканы сааттын жебесине
каратып буруп кайра ордуна салгыла.
Аны канчалык алыс кирсе бурагыла; чыпканын
кармагычы тик позицияда болуш керек.
Суу чыпкасы суу өткөрбөгөнүн текшерүүгө,
сиз каражат тараткычынына 1 литр сууну куйсаңыз
болот. Андан кийин плинтусту кайра ордуна
орноткула.
2
1
ТАШУУ ЖАНА САКТОО
Кир жуугуч машиненин үстүн кармап эч качан көтөрбөгүлө.
1. Электр вилканы сууруп салгыла жана суу кранды
жапкыла.
2. Эшик жана каражат тараткыч туура жабылганын
текшериңиз.
3. Киргизүү шлангты суу крандан ажыраткыла,
жана төгүү шлангты төгүү жерден алып салгыла.
Шлангтардан бардык калдык сууларды төккүлө
жана аны ташуу учурунда бузулуп кетпегендей
бекитип койгула.
4. Ташуу болтторду кайра ордуна орноткула.
"Орнотуу колдонмосунда" берилген нускамаларды
тескеринен аткарып ташуу болтторду кайра
орноткула.
Маанилүү: Ташуу болтторду бекитпей кир жуугуч
машинени ташыбагыла.
САТКАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫ
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН
МУРДА
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды өчүрүп
кайра иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА КӨРСӨТҮЛГӨН
ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН КИЙИН БУЗУКТУК
ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫНА КАЙРЫЛЫҢЫЗ
•
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн
номерге чалыңыз же вебсайттагы нускамаларды
аткарыңыз www.hotpoint.eu
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына
кайрылганданда ар дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
XXXXXXXXXX
кызмат номери (техникалык маалыматтар
тактасындагы Кызмат деген сөздөн кийинки номер).
• сиздин толук дарегиңиз;
• сиздин телефон номериңиз.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу Сатуудан
кийинки тейлөө менен байланышыңыз (оригинал
камылган бөлүктөр колдонулаарына жана оңдоо туура
аткарыларына кепилденүү үчүн).
10 mm - 0,39 inch
3.
2.
1.
150 ml
100 ml
50 ml
4.
2 cm - 0,7 inch
6.
5.
7.
8.
9.
max 0,5 cm
max 0,2 inch
10.
11.
12.
max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch
max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch
max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch
13.
14.
КООМСУЗДУК НУСКАМАЛАР
Шайманды колдонордон мурда бул коопсуздук
нускамаларын окуңуз. Аларды келээрки керек
болгонго чейин сактап коюңуз. Бардык убакытта
сактоо үчүн бул нускамалар менен шаймандын
зү маанилүү коопсуздук эскертүүл рдү камсыз
кылат. Шайман туура эмес колдонгон же туура
эмес ж нг салынган болсо, ндүрүүчү бул
коопсуздук нускамаларын колдонуу ж нд
мсүздүгү боюнча жоопкерчиликти четке кагат.
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы)
шаймандан алыс болушу зарыл. Жаш
балдар (3-8 жаштагы) к з м л астында
болбогон учурда, шаймандан алыс болушу
керек. 8 жаштагы жана бул жаштан йд
балдар жана физикалык, сезгич же акыл ж
нд мдүүлүгү чектелген же тажрыйбасы жана
билими жетишпеген адамдар бул шайманды
к з м л астында же коопсуздук нускамалар
берилгенде гана колдоно алышат жана
коркунуч келерин түшүнүшү керек. Балдар
шайман менен ойнобошу зарыл. К з м л
жок балдар тарабынан тазалоо же колдонуу
боюнча тейл жүргүзүлб шү керек. Эшикти
эч качан күч менен акбагыла же аны тепкич
катары колдонбогула.
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
АБАЙЛАҢЫЗ: Шайман тышкы өчүрүү
тутумдар, таймер же зүнч пульт тутум
сыяктуулар менен башкарууга жасалган
эмес.
Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу
т м нкүл рг колдонууга жасалган:
дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка
жумуш чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге
арналган ашкана аймактарында; чарба
үйлөрүндө; кардарлар аркылуу
мейманкаларда, мотельдерде жана башка
турак жай чөйрөлөрүндө.
Машинени максималдуу
сыйымдуулуугунан көп жүктөбөгүлө (кг
курган кир) ал программа таблицада
көрсөтүлгөн.
Бул шайман, профессионалдык
колдонууга эмес. Шайманды эшикте
колдонбоуз.
Эч кандай эриткичтерди (мисалы,
скипидар, бензин), эриткичтерди камтыган
каражаттарды, тазалоо порошокту, айнек же
жалпы максатка колдонгон тазалагычтарды,
же өрттөнөтурган суюктуктарды
колдонбогула; эриткичтер же өрттөнөтурган
суюктуктар менен обработка болгон
текстильди машиге жуубагыла.
ОРНОТУУ
Шайман эки же к п адамдар тарабынан к
т рүлүшү жана орнотулушу зарыл - жаракат
KGZ
ОКУУГА ЖАНА К ҢҮЛ БУРУУГА
МААНИЛҮҮ
алуу коркунучу. Таңгактан чыгарууга жана
орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын
колдонуңузl - кесип кетүү коркунучу бар.
Эгерде сиз кургаткычты кир жуугуч
машиненин үстүнө орноткуңуз келсе,
биринчиден биздин Сатып алгандан кийинки
тейлөө кызмат же сиздин дилер менен
байланышып бул мүмкүн экенин
текшериңиз. Бул эгерде кургаткыч кир
жуугуч машинеге бекитүү комплект аркылуу
бекитилген болгондо гана мүмкүн.
Комплекти Саткандан кийинки тейлөө
кызматынан же сиздин дилер аркылуу
алсаңыз болот.
Шайманды иштөө аянтты же үстүнкү
капкакты кармабай жылдыргыла.
Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу
менен (эгер болсо) жана электрикалык
туташууларды, жана оңдоолор,
тажрыйбалуу техник тарабынан өткөрүлүшү
керек. Колдонуучунун колдонмосунда к рс
түлг ндү эске албастан жабдуунун бир да б
лүгүн оңдоого жана алмаштырууга болбойт.
Балдарды, орнотулган жерден алыс
кармаңыз. Шаймандын таңгагын чечкенде
ташып жеткирүү учурунда ага зыян
келтирилбегендигине ынаныңыз. К йг йл р
бар болсо сатуучуга же сизге жакын
жайгашкан Сатып алгандан кийинки тейл
кызматына кайрылгыла. Орнотулгандан
кийин, таңгактоону жок кылуу (пластик,
стирол пенопластынын бөлүктөрү, ж.б.)
балдардан алыс кармалышы керек - муунуу
коркунучу бар. Орнотуу иштерин жүргүзг нг
чейин шайман электр тогунан
ажыратылышы зарыл - токкто урунуу
коркунучу бар. Орнотуу иштеринин
жүрүшүнд шайман электр кабелине зыян
келтирилбегендигин ырастаңыз - токко
урунуу коркунучу бар. Орнотуу толугу менен
бүтк нд н кийин гана шайманды кошуңуз.
Шайманды экстремалдуу шарттарга
дуушар болгон жерлерде орнотпогула:
жетишсиз аба айлануу, 5 °C төмөн же 35 °C
жогору температураларда.
Шайманды орнотуудан мурун, анын төрт
бутун талап кылынгандай кылып жөндөө
менен полго тегиз жана туруктуу коюлганын
текшерип, шаймандын спирттик денгээл
ченөөчү аспапты колдонуу менен тиешелүү
түрдө жайгаштырылганын текшериңиз.
Эгерде шайман жыгыч же “жылып” турган
полго орнотулуп жатса (кээ бир паркет жана
ламинат материалдар), 60 x 60 x 3 см (жок
дегенде) өлчөмүндөгү жыгачты полго
бекиткиле андайн кийин шайманды анын
үстүнө койгула.
Жергиликтүү суу камсыздоо компаниянын
эрежелерине ылайык суу берүү шлангты
(тарды) суу камсыздоого туташтыргыла.
Муздак толтуруу модельдерге гана: ысык
суу камсыздоого туташтырбагыла.
Ысык толтуруу модельдерге: ысык суу
киргизүү температурасы 60 °C ашпаш керек.
Кир жуугуч машине ташуу болттор менен
жабдылган алар ички жактар ташуу
учурунда бузулуп кетпешин алдын алат.
Машинени колдонуудан мурда, ташуу
болтторду алып салыш керек. Алып
салгандан кийин, ачылыштарды берилген 4
пластикалык капкактар менен жапкыла.
Шайманды орнотуудан кийин, бир нече
саат күткүлө ал ушул убакытта бөлмөнүн
айланадагы шарттарга адаптацияланат.
Кир жуугуч машинен түбүндөгү аба
айландыруусун (эгерде сиздин модельде
бар болсо) килем же башка материалдар
менен жаппагыла.
Шайманды суу камсыздоого туташтырууга
жалаң гана жаңы шлангтарды колдонгула.
Эски түтүк топтомдору кайра колдонулбашы
керек.
Камсыздоо суу басымы 0,1-1 Mpa
диапазонунда болуш керек.
ЭЛЕКТРИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
Эгер шаймандын штепсель вилкасы
жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп
алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына
ылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган
жеткиликтүү көп полярдык которгучту
колдонуу менен ажыратуу зарыл жана
шайман жердетилиши керек.
Узарткыч кабелин, тармак чыгаруу
вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз.
Электрдик түзүүчүл р орнотулгандан кийин
колдонуучуларга жеткиликтүү болбошу
зарыл. Шайманды, сиз суу болсоңуз же
жылаң аяк болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде
кубаттуулук шнуруна же вилкасына зыян
келтирилсе, тийиштүү иштебесе, же
жабдууга зыян келтирилсе же түшүп кетсе,
шайманды иштетпеңиз.
Эгерде электр кабель бузулган болсо,
зыян келтирүүнү алдын алууга аны
өндүрүүчү, анын тейлөө агент же
квалификациясы бар адамдар тарабынан
алмаштырылышы керек - токко уруну
коркунучу бар.
ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тейлөө иш-аракеттерин
аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн
жана электр туташуусунан ажыратылганын
тактаңыз; Буу менен тазалоочу
шаймандарын эч качан колдонбоңуз - токко
урунуу коркунучу бар.
ТА ГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Та гакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп
саналат жана кайра иштетүү символу менен белгиленет
.
Ошондуктан таңгактын ар бир б лүгү жоопкерчилик менен
жана таштанды чыгарууну ж нг салуучу жергиликтүү
коопсуздук эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК
КЫЛУУ
Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны жергиликтүү таштанды чыгаруу
эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмуштиричилик техникаларын колдонуу, калыбына келтирүү жана
кайра иштетүү боюнча ке ири маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик техникаларын
ндүрүү жана таштандылары чыгаруу кызматына же шайман
сатып алган дүк нг кайрылы ыз. Бул шайман 2012/19/EU
Еврокомиссиянын иштен чыккан электрдик жана электрондук
шаймандарды иштетүү (ИЭЭЖИ) к рс тм сүн ылайык
белгиленди. Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу
айлана-чөйрөгө терс таасирин жана адамдардын ден соолугун
сактоого салым кошот.
Өнүмдөгү символ же кошо жиберилүүчү документтер бул үй
таштандыларды катары каралбастан, иштен чыккан электрдик
жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча
тийиштүү чогултуу борбору катары каралгандыгын к рс түп
турат.
11 3 5 0 5 6 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising