Indesit | DFP 58T94 CA NX EU | Setup and user guide | Indesit DFP 58T94 CA NX EU Gebruikershandleiding

Indesit DFP 58T94 CA NX EU Gebruikershandleiding
NL
SNELLE REFERENTIEGIDS
HANDLEIDING
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT
PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op:
www.indesit.com
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik
en Onderhoud downloaden van onze website
docs.indesit.eu en de instructies aan de achterzijde
van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
1
7
2
8
3
9
4
5
6
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bovenste rek
Opvouwbare kleppen
Afsteller hoogte bovenste rek
Bovenste sproeierarm
Onderste rek
Bestekkorf
Onderste sproeierarm
Filtersysteem
Zoutreservoir
Doseerbakjes vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
Typeplaatje
Bedieningspaneel
10
Service:
0000 000 00000
12
BEDIENINGSPANEEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aan-Uit/Reset-toets
Programmakeuzetoets
Controlelampje nummer programma
Controlelampje zout bijvullen
Controlelampje gebrek glansmiddel
Controlelampje Wassen
Controlelampje Drogen
Controlelampje Tablet (Tab)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Controlelampje resterende tijd
Controlelampje uitstel
Start/Pauze-toets met controlelampje
Display
Controlelampjes optie Halve Lading/ Extra Light
Toets optie Halve Lading/ Extra Light
Tablet (tab) toets
Uitsteltoets
1
EERSTE GEBRUIK
ZOUT, GLANSSPOELMIDDEL EN VAATWASMIDDEL
ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder na het installeren de stoppen uit de rekken en de elastische
borgelementen uit het bovenste rek.
HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN
MHet gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op
het vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine.
• Het is belangrijk dat het zoutreservoir nooit leeg is.
• Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.
Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de
afwasmachine (zie BESCHRIJVING PROGRAMMA) en moet worden
gevuld wanneer het controlelampje ZOUT BIJVULLEN
in het
bedieningspaneel brandt.
1. Verwijder het onderste rek en draai de dop
van het reservoir los (linksom).
2. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het
zoutreservoir met water.
3. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het
zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 1
kg); het is niet ongebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten
weg van de opening.
Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de
waterontharder onherstelbaar beschadigen).
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure
helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten.
DE WATERHARDHEID INSTELLEN
Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat
de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke
waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale
waterleverancier worden opgevraagd.
De fabrieksinstelling is voor gemiddelde (3) waterhardheid.
• Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• De toets START/PAUZE 5 seconden ingedrukt houden totdat u een
piep hoort.
• Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• Het display toont het cijfer van het huidige niveau van de waterhardheid en
het controlelampje van het zout.
• Druk op de toets P om het gewenste niveau van de waterhardheid
te selecteren (zie TABEL WATERHARDHEID).
1
2
3
4
5
Zacht
Gemiddeld
Gemiddeld
Hard
Zeer hard
°dH
°fH
Duitse graden
Franse graden
0-6
7 - 11
12 - 17
18 - 34
35 - 50
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
• Uitschakelen met de toets AAN/UIT.
Instellen is voltooid!
Zodra deze procedure voltooid is voert u een programma zonder lading uit.
Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd.
Wanneer het zout in de machine is gestrooid wordt het lampje ZOUT
BIJVULLEN uitgeschakeld.
Als de zoutcontainer niet gevuld is kunnen de waterontharder en
het verwarmingselement daardoor beschadigd raken.
2
Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker. Het
glansspoelmiddelreservoir A moet worden gevuld wanneer het
controlelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN
op het display
brandt.
35
25
MA X
B
A
1. Open het doseerbakje B door de tab op het deksel in te drukken en omhoog
te trekken.
2. Het glansspoelmiddel zorgvuldig inbrengen tot aan de maximum (110 ml)
insteekgleuf van de vulruimte - voorkom morsen. Wanneer dit gebeurt het
gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een droge doek reinigen.
3. Om het te sluiten het deksel naar beneden drukken totdat u een klik hoort.
Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.
DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN
Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de
gebruikte hoeveelheid glansspoelmiddel aanpassen.
De afwasmachine inschakelen met de toets AAN/UIT.
Uitschakelen met de toets AAN/UIT.
Driemaal op de toets START/PAUZE drukken - er klinkt een pieptoon.
Inschakelen met de toets AAN/UIT.
Het display toont het cijfer van het huidige niveau van de waterhardheid en het controlelampje van het glansspoelmiddel.
• Druk op de toets P om de hoeveelheid glansspoelmiddel te selecteren.
• Uitschakelen met de toets AAN/UIT
Instellen is voltooid!
Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op NUL (ECO) zal geen
glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje LAAG GLANSSPOELMIDDEL zal niet branden als het glansspoelmiddel op is.
Er kan een maximum van 4 niveaus worden ingesteld, afhankelijk van het
model afwasmachine. De fabrieksinstelling is specifiek voor het model.
Volg de bovenstaande instructies om te controleren of dat ook voor
uw machine geldt.
• Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in
(1-2).
• Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan een
hoog getal in (3-4).
•
•
•
•
•
HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
Tabel waterhardheid
Niveau
HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN
Gebruik de opening apparaat A om
het vaatwasmiddeldoseerbakje te
openen. Het vaatwasmiddel alleen
in het droge doseerbakje B
invoeren. Plaats de hoeveelheid
B
vaatwasmiddel voor voorspoelen
direct in de kuip.
A
1. Raadpleeg bij het afmeten van het
vaatwasmiddel de eerder vermelde informatie om de juiste hoeveelheid toe
te voegen. In het doseerbakje B vindt u
de aanwijzingen voor het doseren van
het vaatwasmiddel.
2. Verwijder de resten vaatwasmiddel van de randen van het doseerbakje
en sluit het deksel totdat het klikt.
3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het omhoog te
trekken tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.
Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment,
volgens het programma.
Bij gebruik van alles-in-één vaatwasmiddelen is het raadzaam om de toets
TABLET te gebruiken, omdat het programma dan zodanig wordt aangepast dat de beste was- en droogresultaten worden bereikt.
NL
Programma
1. Eco
Vaatwasmiddelbakje
Duur van
wasprogramma
(h:min)**)
Waterverbruik
(liter/cyclus)
Energieverbruik
(kWh/cyclus)
3:10
9,5
0,93
-
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
-
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
-
-
1:40
11,5
1,20
0:30
8,5
0,50
0:12
4,5
0,01
CoolDry
Drogen
fase
PROGRAMMATABEL
Beschikbare
functies *)
Kuip
B
50°
2.
Auto
Intensief
65°
3.
Auto
Normaal
55°
-
4. Fijn
45°
5. Snel 30’
50°
-
-
-
6. Weken
-
-
-
-
-
-
1:40
10,0
1,30
-
-
1:00
11,0
1,20
7. Hygiëne
65°
8. Extra
50°
-
-
De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 50242.
Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: Voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma’s is niet nodig.
*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
**) De duur van het programma die op het scherm of in het boekje staat is een schatting, berekend onder normale omstandigheden. De werkelijke tijd is
afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid
en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma
met max. 20 min. verlengen.
Stand-by verbruik: Ingeschakelde modus verbruik: 6 W - Uitgeschakelde modus: 0,5 W
BESCHRIJVING PROGRAMMA’S
Instructies over het selecteren van het wasprogramma.
ECO
Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.
AUTO INTENSIEF
Automatisch programma voor zwaar vervuild vaatwerk en pannen
(mag niet gebruikt worden voor kwetsbare stukken).
AUTO NORMAAL
WEKEN
Gebruikt om servies vochtig te houden dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.
HYGIËNE
Normaal of sterk vervuild serviesgoed, met extra antibacteriële spoeling.
EXTRA
Programma voor het afwassen van bijzonder grote stukken in de onderkorf.
Automatisch programma voor normaal vervuilde pannen en vaatwerk.
FIJN
Programma voor kwetsbare stukken die gevoeliger zijn voor hoge temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes.
SNEL 30’
Programma dat kan worden gebruikt voor licht vervuilde vaat zonder
opgedroogde etensresten.
Opmerkingen:
Merk op dat programma’s zoals Fast of Snel het meest effectief zijn voor
licht verontreinigd vaatwerk.
Om het verbruik nog verder te verlagen de afwasmachine alleen
laten draaien wanneer deze vol is.
3
OPTIES EN FUNCTIE
OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door het indrukken van
de daarbij behorende toets (zie BEDIENINGSPANEEL).
Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie PROGRAMMATABEL)gaat de bijbehorende LED
3 keer snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie
wordt niet ingeschakeld.
HALVE LADING / EXTRA LIGHT
EXTRA
Met het programma EXTRA is het mogelijk op intensieve
wijze borden en pannen van grote afmetingen te
wassen, tot aan een maximum hoogte van 53 cm:
ovenschalen en ovenroosters, lekplaten, pannenroosters
van kookplaten, grote pannen, serveerschotels en
pizzaborden, afzuigkapfilters van RVS.
Om vaat van grote afmetingen in de vaatwasser te laden
dient u eerst het bovenrek te verwijderen.
Open de twee klemmen aan
de rechterkant en linkerkant
en verwijder het rek.
De toets heeft een dubbele functie: HALVE LADING en
EXTRA LIGHT.
Selecteer het programma door op de toets HALVE
LADING/EXTRA LIGHT te drukken. Het controlelampje
gaat aan.
Door nogmaals op de toets HALVE LADING/EXTRA LIGHT
te drukken wordt de optie uitgeschakeld.
Als het bovenrek op zijn
plaats zit, moeten de
klemmen altijd goed dicht
zitten.
HALVE LADING
Als u weinig vaat heeft kunt u een halve lading wassen
en zo water, energie en vaatwasmiddel besparen.
Het is mogelijk de hoeveelheid wasmiddel te
halveren.
Om ervoor te zorgen
dat de waterstraal
alle delen van de
vaat bereikt, moet
u de vaat exact zo
plaatsen als in de
afbeelding.
EXTRA LIGHT
Alleen beschikbaar met het programma EXTRA.
Met deze optie wordt het programma EXTRA geschikt
gemaakt voor tere vaat van grote afmetingen. Bij deze
optie hoort geen droogfase.
Controleer of voorwerpen en/of vaat in de vaatwasser
gewassen mogen worden.
UITSTEL
Het is mogelijk de start van het programma 1 tot 24 uur
uit te stellen:
1. Nadat u het gewenste afwasprogramma en de
eventuele andere opties heeft geselecteerd, drukt u op
de toets UITGESTELDE START: het controlelampje gaat
aan. Met dezelfde toets kiest u wanneer u de wascyclus
wilt laten starten. (h01, h02, etc.)
2. Bevestig de keuze met de START/PAUZE toets. Het
terugtellen begint.
3. Als de tijd verstreken is gaat het controlelampje van de
UITGESTELDE START uit en wordt het programma gestart.
Om de UITGESTELDE START te annuleren drukt u op de
toets UITGESTELDE START totdat de tekst OFF verschijnt.
Zodra er een programma is gestar t kan de
UITSTELfunctie niet worden ingesteld.
TABLET (Tab)
Met deze instelling kan de prestatie van het programma
geoptimaliseerd worden, aan de hand van het
afwasmiddel dat gebruikt wordt. Druk de toets TABLET
(het controlelampje gaat branden) als u gecombineerde
vaatwasmiddelen in tabletvorm gebruikt (glansspoelmiddel, zout en wasmiddel in 1 dosis).
Als u poeder of vloeibaar afwasmiddel gebruikt moet
deze optie worden uitgeschakeld.
4
De cyclus kan ook worden gebruikt voor tere vaat van grote
afmetingen, m.b.v. de optie EXTRA LIGHT (zie OPTIES EN FUNCTIES).
Schakel de vaatwasser nooit in als het bovenrek niet op zijn
plaats is bij afwascycli anders dan het programma EXTRA.
Als u de cyclus Extra en Extra uitvoert met de optie EXTRA
LIGHT, dient u het vaatwasmiddel DIRECT IN DE KUIP te
schenken en niet in de dispenser.
CoolDry
CoolDry is een convectiedroogsysteem dat de deur tijdens/na de
droogfase automatisch opent om elke dag voor buitengewone droogprestaties te zorgen. De deur wordt geopend bij een temperatuur de
veilig is voor uw keukenmeubilair en wordt niet geopend als de optie
ANTIBACTERIEEL of SHORT TIME zijn ingeschakeld.
Als extra bescherming tegen stoom wordt een speciaal ontworpen
beschermingsfolie geleverd met de vaatwasser (afhankelijk van het
modeltype - het kan nodig zijn om het aan te kopen). Raadpleeg de
INSTALLATIEGIDS om te zien hoe u de beschermingsfolie aanbrengt.
De CoolDry-functie kan door de gebruiker als volgt worden uitgeschakeld:
• Voor UITSCHAKELING: Schakel de machine in, schakel hem vervolgens uit. Houd de knop P 5 sec. ingedrukt. Na de 5 sec klinkt een
korte pieptoon. Schakel de machine in, het display geeft « oOF »
weer en er klinkt een lange pieptoon.
• Voor INSCHAKELING: Schakel de machine in, schakel hem vervolgens uit. Houd de knop P 5 sec. ingedrukt. Na de 5 sec klinkt een
korte pieptoon. Schakel de machine in, het display geeft « oOn »
weer en er klinken 3 korte pieptonen.
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
1. WATERAANSLUITING CONTROLEREN
Controleer of de wasmachine is aangesloten op de waterleiding en of de waterkraan open is.
2. DE AFWASMACHINE INSCHAKELEN
Druk op de toets AAN/UIT.
3. DE REKKEN VULLEN
(zie REKKEN VULLEN)
4. HET VAATWASMIDDELMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
(zie PROGRAMMATABEL).
5. HET PROGRAMMA KIEZEN EN DE CYCLUS AANPASSEN
Selecteer het meest geschikte programma in overeenstemming met het soort serviesgoed en het niveau van vervuiling
(zie BESCHRIJVING PROGRAMMA)door de P-toets in te drukken. Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES).
6. START
Start de wascyclus door te drukken op de START/PAUZEtoets. Wanneer het programma start is er een pieptoon te
horen.
7. EINDE VAN HET WASPROGRAMMA
Het einde van het programma wordt aangegeven door
geluidssignalen en verschijnt op het display de tekst END.
Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken en de deur openen.
Een paar minuten wachten voordat het serviesgoed wordt
verwijderd - om brandwonden te voorkomen.
De rekken uitladen, te beginnen met het onderste rek.
WIJZIGEN VAN EEN LOPEND PROGRAMMA
Als er een verkeerd programma was geselecteerd is kan het worden
gewijzigd, mits het nog maar net begonnen is: houd de AAN/UIT toets
ingedrukt, de machine wordt uitgeschakeld.
Schakel de machine weer in met de AAN/UIT-toets en selecteer het
nieuwe wasprogramma en eventuele gewenste opties; start het
wasprogramma door en de START/PAUZE-toets in te drukken.
EXTRA SERVIESGOED TOEVOEGEN
Druk op de START/PAUZE toets, open de deur, wees voorzichtig met
de vrijkomende hete stoom, en doe de vaat in de afwasautomaat.
Druk op de START/PAUZE toets. De cyclus wordt na een lange
pieptoon hervat.
ONGEWENSTE ONDERBREKINGEN
Als tijdens het wassen de deur wordt geopend of er een
stroomonderbreking plaatsvindt, wordt het programma
onderbroken. Het zal worden hervat op het punt waar het werd
onderbroken als de deur weer dichtgaat of wanneer de stroom
terugkeert
Voor meer informatie over de functies kunt u een Gids voor Gebruik en
Verzorging downloaden van de WEBSITE, volgens de instructies op de
laatste pagina.
De machine wordt tijdens bepaalde langere perioden van
inactiviteit automatisch uitgeschakeld, om het
elektriciteitsverbruik te minimaliseren. Als het serviesgoed
slechts licht bevuild is of als het voordat het inde afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden verminderd.
ADVIEZEN EN TIPS
ADVIEZEN
Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het
serviesgoed en leeg de glazen. Het serviesgoed hoeft niet tevoren onder stromend water afgespoeld te worden.
Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en
niet omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden
gericht en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor het
water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.
Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen en
koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.
Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.
Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand worden
geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker zijn en
hogere wasprestaties hebben.
Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij
kunnen draaien.
HYGIËNE
Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de
afwasmachine moet u ten minste één per maand een programma met
hoge temperatuur laten draaien. Gebruik een theelepel vaatwasmiddel
en laat het apparaat zonder lading draaien.
ONGESCHIKT SERVIESGOED
• Houten servies en bestek.
• Kwetsbare gedecoreerde glazen, artistiek handwerk en antiek
serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.
• Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge
temperaturen.
• Koperen en tinnen serviesgoed.
• Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.
De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen
wijzigen en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas
(bv. kristallen voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen
ook dof worden.
SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED
• Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert dat het veilig is voor de afwasmachine.
• Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voor
serviesgoed
• Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het
wasprogramma afgelopen is.
5
REKKEN VULLEN
BOVENSTE REK
Laden van kwetsbaar en licht vaatwerk: glazen, kopjes,
schoteltjes, lage saladekommen.
SCHUIFLADE
Het bovenste rek is uitgerust met een schuiflade, die kan worden
gebruikt voor het vasthouden van klein serviesgoed en bestek.
Voorkom dat groot serviesgoed direct onder de lade wordt geplaatst,
voor de beste wasprestaties. De lade is uitneembaar.
(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)
DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN
De hoogte van het bovenste rek kan worden afgesteld: hoge stand
voor groot serviesgoed in de onderste mand en lage stand om
optimaal gebruik te maken van de opklapbare steunen, door het
creëren van meer ruimte naar boven en botsen met de items die in het
onderste rek zijn geladen te voorkomen.
Het bovenste rek is uitgerust met een
hoogteversteller bovenste rek (zie
afbeelding , zonder op de hefbomen te
A
hoeven drukken, opheffen door gewoon
de zijkanten van het rek vast te houden,
zodra het rek stabiel in de bovenste
positie staat.
Voor herstellen naar de lagere positie op
de hefbomen A aan de zijkanten van het
rek drukken en de mand naar beneden
verplaatsen.
Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer
het is geladen.
NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.
OPVOUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND
De opvouwbare kleppen aan de zijkant
kunnen op drie verschillende hoogtes
worden geplaatst, voor een optimale
rangschikking van het serviesgoed in het
rek.
Wijnglazen kunnen veilig in de opvouwbare
kleppen worden geplaatst door de steel van
elk glas in de overeenkomstige sleuven in te
voeren.
Voor optimale droogresultaten de
opvouwbare kleppen meer laten kantelen.
Voor het wijzigen van de hellingshoek de
opvouwbare klep optillen lichtjes schuiven
en plaats deze zoals u wenst.
ONDERSTE REK
Voor potten, deksels, platen, saladekommen, bestek enz. Grote platen
en deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden geplaatst, om
aanraking met de sproeierarmen te voorkomen.
Het onderste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie
kunnen worden gebruikt bij het schikken van platen of in een
horizontale positie (lager) om pannen en saladekommen te laden.
(laadvoorbeeld voor het onderste rek)
BESTEKMAND
De modulaire mand is uitgerust met rasters aan de bovenkant, om
het bestek beter te kunnen rangschikken. De bestekmand mag alleen
aan de voorkant van het onderste rek worden geplaatst.
Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen
moeten in de bestekmand worden gezet met de punten naar
beneden gericht of horizontaal geplaatst in de opklapbare
compartimenten op het bovenste rek.
6
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
HET FILTERSYSTEEM REINIGEN
DE SPROEIERARMEN REINIGEN
VERWIJDER NOOIT de pompbescherming van het wasprogramma
(zwart detail) (Afb. 4).
Voor het verwijderen van de bovenste sproeierarm de kunststof
borgring linksom draaien. De bovenste sproeierarm moet worden
vervangen, zodat de zijde met het grotere aantal openingen naar
boven is gericht.
Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstoppen en
het afvalwater correct weg stroomt.
Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het
afwaswater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten
circuleren: houd ze goed schoon, voor de beste wasresultaten.
De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als
het filter is losgeraakt.
Controleer het filtersysteem na meerdere wasbeurten en reinig het
eventueel grondig onder stromend water, met een niet-metalen
borstel en volgens de onderstaande instructies:
1. Draai het cilindrische filter A linksom en trek het uit (Afb. 1).
2. Verwijder het houderfilter B door licht op de zijkleppen te drukken
(Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter C er uit (Afb. 3) .
4. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten.
1
Af en toe kunnen er voedselresten op de sproeierarmen vastzitten en
worden de openingen voor het water sproeien geblokkeerd. Het is
daarom raadzaam dat u de armen van tijd tot tijd controleert en ze met
een kleine niet-metalen borstel schoonmaakt.
2
B
A
A
De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog te
trekken.
DE TOEVOERSLANG REINIGEN
C
3
4
Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn
gebruikt laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden
uitgevoerd, het water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij
van onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen
kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine
beschadigd raken.
Na het schoonmaken van het filter het filtersysteem opnieuw plaatsen
en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de
efficiënte werking van de afwasmachine.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Uw afwasmachine werkt mogelijk niet goed. Controleer of het probleem opgelost kan worden door de onderstaande
lijst na te lopen voordat u contact opneemt met het servicecenter.
PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSINGEN
De afwasmachine start niet of
reageert niet op
opdrachten.
Het apparaat is niet goed aangesloten.
Steek de stekker in het stopcontact.
Stroomuitval.
De deur van de afwasmachine is niet goed
gesloten.
De afwasmachine start automatisch wanneer er weer stroom is.
De afwasmachine
pompt niet af.
De afwasmachine
maakt veel lawaai.
Het vaatwerk is
niet schoon.
De deur krachtig aanduwen totdat u de "klik" hoort.
Het reageert niet op opdrachten.
Het toestel uitschakelen door de knop AAN/UIT in te drukken, na
ongeveer een minuut weer inschakelen en het programma resetten.
Het wasprogramma is nog niet klaar.
Wacht totdat het wasprogramma klaar is.
Er zit een knik in de afvoerslang.
Controleer of er geen knik zit in de afvoerslang (zie INSTALLATIEGIDS).
De pijp van de gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Reinig de pijp van de gootsteenafvoer.
Het filter is verstopt met voedselresten
Reinig het filter (zie HET FILTERSYSTEEM REINIGEN).
Het vaatwerk rammelt tegen elkaar.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim
geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor
gebruik in afwasmachines (zie REKKEN VULLEN) . De afwasmachine resetten door op de toets AFVOER te drukken (zie OPTIES EN FUNCTIES)
en een nieuw programma zonder vaatwasmiddel laten lopen.
Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
De sproeierarmen kunnen niet vrij draaien, ze
worden door het vaatwerk belemmerd.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Het wasprogramma is te zacht.
Selecteer een geschikt wasprogramma (zie PROGRAMMATABEL).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim
geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt
voor gebruik in afwasmachines.
De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is niet correct afgesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.
Het filter is bevuild of verstopt.
Reinig het filtersysteem (zie VERZORGING EN ONDERHOUD).
Er is geen zout.
Vul het zoutreservoir (zie HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN).
ONDERHOUD EN HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING
Zie voor informatie, onderhoudsprocedures en probleemoplossing de
Gids voor Gebruik en Verzorging.
De Gids voor Gebruik en Verzorging kan worden verkregen bij:
• Consumentenservice; kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje.
• downloaden van website: docs.indesit.eu
• gebruik QRcode:
CONTACT OPNEMEN MET DE CONSUMENTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de consumentenservice moet u de
codes vermelden die staan aangegeven op het typeplaatje aan de
linker- of rechterkant in de deur van de
afwasmachine. Het telefoonnummer dat
wordt vermeld in het Garantieboekje of op
de website:
www.indesit.com
IEC 436
:
TECHNISCH GEGEVENSBLAD
De technische gegevens over het energieverbruik kunnen worden
gedownload van de website:
docs.indesit.eu
400011349005
02/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising