Whirlpool | XH9 T3U X | Use and care guide | Whirlpool XH9 T3U X Brukerhåndboken

Whirlpool XH9 T3U X Brukerhåndboken
Brukerveiledning
www.hotpoint.eu/register
BRUKERHÅNDBOK
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOLPRODUKT.
For å oppnå en mer fullstendig assistanse, vennligst registrere
apparatet ditt på
www.whirlpool.eu/register
STIKKORDREGISTER
Bruk & Vedlikeholdsveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Produktbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
Kontrollpanel og temperaturinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED-lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuktighetskontroll* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uttrekkshylle * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seksjon 3 i 1 sone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No-frost kjøleskapseksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No-frost fryserseksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatur Indikatorlampe* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvordan bruke apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slik oppbevarer du fersk mat og drikke . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fryserseksjon oppbevaring av mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjerning av boksen i fryserskuffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer . . . . . . .
Frossenmat: handletips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagringstid for frossen mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonslyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell med alarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd når apparatet ikke er i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renhold og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøkingsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettersalgsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
.......
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
.......
......
......
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
10
11
Installasjonsveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
NO
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Produktbeskrivelse
Kjøleseksjon
1.
Bein for nivåregulering
2.
Oppbevaringsseksjon
3.
Fryser- og oppbevaringsseksjon
4.
Skuff for frukt og grønnsaker
5.
Kjølerseksjon
6.
Kontrollpanel
7.
Vinstativ *
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hyller
Lyspære
Uttrekkbar oppbevaringshylle med deksel *
Avtakbare flerbrukshyller
Flaskehylle
Eggskuff
Isterningbeholder *
* Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon, tilgjengelig på noen modeller.
Tilbehør *
EGGSKUFF
FLASKEHYLLE
ISSKUFF
* Kun tilgjengelig på noen modeller
2
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Kontrollpanel og temperaturinnstilling
3
5
6
7
2
1
1.
2.
3.
4.
4
Fryserens driftsknapp
Knapp for Super Freeze (Super frysing)
Super freeze varsellampe
Varsellampe temperatur i fryser
5.
6.
7.
8.
8
Varsellampe temperatur i kjøleskap
Super cool varsellampe
Knapp for Super cool (super kjøling)
Kjøleskapets Driftsknapp
På/av
Trykk både på Driftsknappen til Fryseren og Knappen for Super Freeze i 3 sekund for å slå på/av produktet.
Fryser temperaturinnstilling
For å regulere temperaturen til fryserseksjonen bruk Fryserens driftsknapp. Temperaturen i Fryseren består av 4 nivå slik det
indikeres på informasjonen som er trykt (disse varsles ved et gult led-lys).
Super Freeze Funksjon
Bruk knappen Super Freeze (rask nedfrysing) for å fryse fersk mat. Trykk på knappen i 3 sekund for å slå på produktet mens
det er slått av. De blå lysene for Super Freeze tennes når knappen for Super Freeze trykkes inn. Funksjon Super Freeze er den
ideelle løsningen for rask nedfrysing av fersk tilberedt mat i tillegg til matvarer som du ønsker å oppbevare i fryseren.
Temperaturinnstilling for kjøleskapet
Temperaturen i Kjøleskapet består av 4 nivå slik det indikeres på informasjonen som er trykt (disse varsles ved et gult led-lys).
For å regulere temperaturen i kjøleskapseksjonen bruk Knappen for Kjøleskapfunksjon.
Super Cool funksjon
Bruk knappen Super Cool (rask nedkjøling) for å senke temperaturen i kjøleskapseksjonen raskt. De blå lysene for Super Cool
tennes når knappen for Super Cool trykkes inn.
LED-lys
Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.
Fuktighetskontroll*
Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du
ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt,
eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som
grønnsaker.
Hyller
Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.
Uttrekkshylle *
Takket være de spesielle sporene kan hyllene flyttes, og de kan justeres
i høyden, noe som gjør det lett å oppbevare store beholdere og mat.
Høyden kan justeres uten å fjerne hyllene helt.
1
1
* Kun tilgjengelig på noen modeller
3
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Dør
NO
Omhengsling av dør
Merk: Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien. Det
anbefales at man er to når døren skal omhengsles. Følg instruksjonen.
Seksjon 3 i 1 sone
Dette er en ny boks som tilbyr maksimal fleksibilitet for å oppbevare matvarene dine på en utmerket måte.
•
oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
•
hurtig nedkjøling av varm mat fra 70°C til 3°C og annen fersk mat eller rester
•
fryse ned ved lav temperatur (dette hindrer spredning av mikroorganismer).
Du kan oppnå 0°C temperatur, under standard forhold, når temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på rundt 4°C. Ved å redusere
kjøleskaptemperaturen reduserer du også temperaturen i KULDESEKSJONEN.
No-frost kjøleskapseksjon
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår.
No Frost systemet sirkulerer uavbrutt kald luft for å samle opp fuktighet og hindre dannelse av is og frost.
Systemet opprettholder et optimalt nivå for luftfuktighet i seksjonen, slik at den opprinnelige kvaliteten på maten bevares, det
hindrer maten i å feste seg til hverandre og gjør avriming til en ting som hører fortiden til.
Ikke blokker cellene for lufting ved å plassere mat eller beholdere i direkte kontakt med det kjølende bakpanelet.
Lukk flasker og pakk maten godt inn.
No-frost fryserseksjon
No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i oppbevaringsområdene og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt
behovet for avising.
Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.
Temperatur Indikatorlampe*
For å fastsette det kaldeste området i kjøleskapet.
1. Kontroller at OK vises klart på indikatorlampen (se diagrammet).
2. Dersom ordet “OK” ikke kommer til syne, betyr dette at temperaturen
er for høy: reguler knotten for DRIFT AV KJØLESKAPET til en høyere
posisjon (kaldere) og vent i omtrent 10 timer til temperaturen har
stabilisert seg.
3. Kontroller indikatorlyset igjen: tilpass det på nytt i henhold til
den innledende prosessen, dersom det er nødvendig. Dersom
det er tilført store mengder matvarer eller dersom en har åpnet
kjøleskapdøren ofte, er det normalt at indikatoren ikke viser OK. Vent
i minst 10 timer før du regulerer bryteren for KJØLESKAPETS DRIFT til
en høyere innstilling.
4
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Hvordan bruke apparatet
Første gangs bruk
Før du kobler til apparatet, må seksjonene og tilbehør vaskes godt med lunkent vann og bikarbonat.
Apparatet starter automatisk når det tilkobles strømnettet.
Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang.
Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca. 1 sekund. Standardinnstillingene
(fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer
I kjøleseksjonen kan fersk mat og drikke oppbevares. Kjøleseksjonen avrimes fullstendig automatisk. At det av og til forekommer
vanndråper på seksjonens indre bakvegg, er et tegn på den automatiske avrimingsfasen. Smeltevannet renner ned gjennom et
dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.
Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og apparatets plassering kan ha innvirkning på den innvendige temperaturen i de
to seksjonene. Still inn temperaturen avhengig av disse faktorene. Ved svært fuktige forhold kan det dannes kondens i kjøleseksjonen, særlig
på glasshyllene. I dette tilfellet anbefales det at du lukker beholdere som inneholder væske (f.eks. en kjele med sjy), pakker inn mat med
høyt vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og slår på vifta, hvis den finnes. Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
Luftventilasjon
Den naturlige luftsirkulasjonen i kjøleskapseksjonen gir soner med ulike temperaturer. Det er kaldest like over frukt- og
grønnsaksskuffen og inne ved bakveggen. Det er varmest helt øverst mot døren. Utilstrekkelig ventilasjon gir økt energiforbruk
og dårligere kjøling.
Slik oppbevarer du fersk mat og drikke
Matvarer som frigjør store mengder etylengass (epler, aprikoser, pærer, fersken, avokado, fiken, plommer, blåbær, melon,
bønner) og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes
inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål. Ikke plassere
matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig. Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan
resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie. Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker
hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen. Bruk alltid lukkede beholdere til
væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak. Bruk en flaskeholder (gjelder kun
enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.
Forklaring
TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser,
drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt,
delikatesser, yoghurt
FRUKT OG GRØNNSAKSSKUFF
DET KJØLIGSTE OMRÅDET
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt
og fisk
5
NO
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Fryserseksjon oppbevaring av mat
Fryserseksjonen gjør at frossen mat kan oppbevares (i perioden oppgitt på emballasjen) og fersk mat kan fryses. Mengden
ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på servicemerket. Plasser den ferske maten i innfrysingsområdet i fryseseksjonen.
La det være nok plass rundt maten til å luft kan sirkulere fritt. Vi anbefaler at du ikke fryser mat som er delvis tint, på nytt. Det er
viktig å pakke inn maten på en måte som forhindrer vanninntrengning, fukt eller kondens.
For å få mer volum kan fryseseksjonen brukes uten fryserens skuffer. Påse at døren er godt lukket igjen.
Isbiter
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med
under noen omstendigheter.
Forklaring
SKUFF I FRYSERSONEN
(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.
SKUFFER I FRYSESEKSJON
Fjerning av boksen i fryserskuffen
•
•
•
•
Åpne døren til fryseren.
Dra boksen oppover ved å holde i høyre og venstre hjørne (1).
Fjern skuffen (2).
Installer den øvre boksen i motsatt rekkefølge.
1
2
Tips for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer
•
•
•
•
•
•
•
Vi anbefaler at du merker og daterer alle dine frossenvarer. Å sette på en etikett hjelper deg til å identifisere matvarer og
til å vite når de bør brukes før kvaliteten forringes. Du må ikke fryse tint mat på nytt.
Før du fryser fersk mat, bør du pakke og forsegle maten: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette plastposer,
polyetylenbokser med lokk eller annen innpakning som tåler frysing.
Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for å få frossen mat av høy kvalitet.
Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses med det samme de er plukket for å bevare den opprinnelige
næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken. Noe kjøtt, spesielt vilt, bør henges før det fryses.
Varm mat må alltid avkjøles før den legges i fryseren.
Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart. Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den kokes etter tining. Når
den er tilberedt, kan tinet mat fryses på nytt.
Du må ikke fryse flasker som inneholder væske.
Frossenmat: handletips
Når du kjøper frosne matvarer:
•
Påse at innpakningen ikke er ødelagt (frossen mat i ødelagt innpakning kan ha blitt dårlig). Hvis pakken har est opp eller
har fuktige flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på beste måte slik at den alt har begynt å tine.
•
Når du handler bør du kjøpe frossen mat på slutten av handleturen og ta den med hjem i en isolert kjølebag.
•
Legg maten i fryseren med én gang du kommer hjem.
•
Hvis matvarene har begynt å tine, skal de ikke fryses på nytt. Spis maten innen 24 timer.
•
Unngå eller reduser variasjoner i temperaturen til et minimum. Ta hensyn til best-før-datoen på pakken.
•
Lagre maten i samsvar med lagringsinformasjonen på pakken.
6
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Lagringstid for frossen mat
Produkt
Smør eller margarin
Ost
Fisk
Skalldyr
Frukt (bortsett fra sitrus-frukter)
Iskrem og sorbett
Kjøtt
Skinke- pølse
Steker (oksekjøtt-svinekjøtt-lam)
Biffer eller koteletter (oksekjøtt-lam-svinekjøtt)
Melk, fersk væske
Fjærkre (kylling-kalkun)
Grønnsaker
Oppbevaringsperiode
6 måneder
3 måneder
2/3 måneder
1 måned
8-12 måneder
2/3 måneder
2 måneder
8/12 måneder
4 måneder
1-3 måneder
5-7 måneder
8-12 måneder
Funksjonslyder
Det er normalt at det kommer lyder fra apparatet, siden det har en rekke vifter og motorer som regulerer ytelsen og som slås på
og av automatisk.
Noen av funksjonslydene kan reduseres ved å:
•
•
•
•
Nivåreguler apparatet og montere det på en horisontal flate.
Hold apparatet og møbler fra hverandre for å unngå kontakt.
Kontrollere om innvendige komponenter er riktig plassert.
Kontrollere at flasker og beholdere ikke kommer i kontakt med hverandre.
Noen av funksjonslydene du kan høre
1.
En hvese-lyd når du slår på apparatet første gang eller etter en lang
pause.
2.
En gurglelyd når kjølemiddel renner inn i rørene.
3.
BRRR-lyden fra kompressoren når denne er i drift.
4.
En summelyd når vannventilen eller viften starter å virke.
5.
En knakelyd når kompressoren starter.
6.
KLIKKET kommer fra termostaten som regulerer hvor ofte
kompressoren er i drift.
7
NO
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Tabell med alarmer
ALARMTYPE
SIGNAL
ÅRSAK
LØSNING
Åpen dør-alarm.
Alarmen piper og lyset
blinker.
Alarmen piper og de to blå
varsellampene blinker.
Døren har vært åpen i mer
enn 3 minutter.
Lukk døren.
Temperaturalarm.
Temperaturen inne i fryseren
er for høy. Kontroller
kvaliteten på matvarene og
kast om nødvendig.
Temperaturen i fryseren har Slå av det akustiske
nådd et farlig nivå. Maten må signalet, åpne og lukke
kjøleskapsdøren og
kastes øyeblikkelig.
gjenopprett normal drift ved
produktet.
Slå av det akustiske signalet,
åpne og lukke kjøleskapsdøren
og gjenopprett normal drift ved
produktet.
Slå av det akustiske signalet,
åpne og lukke kjøleskapsdøren
og gjenopprett normal drift ved
produktet.
Råd når apparatet ikke er i bruk
Dersom apparatet ikke blir brukt
Frakoble apparatet fra strømforsyningen, tøm det, avrim det (om nødvendig) og rengjør det.
Hold dørene litt på gløtt for å la lufta sirkulere inni seksjonene. Ved å gjøre dette unngår du at det dannes mugg og vond lukt.
I tilfelle strømtilførselen avbrytes
Hold dørene lukket slik at maten holder seg kald så lenge som mulig. Ikke frys mat som er delvis tint, på nytt. Hvis det er et
lengre strømbrudd, kan alarmen for langt strømbrudd også bli aktivert (i produkter med elektronikk).
8
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Renhold og vedlikehold
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en
tørr klut.
▶
▶
▶
▶
▶
Vask apparatet av og til med en klut og en blanding av lunkent
vann og et nøytralt vaskemiddel som er egnet for vask av kjøleskap
innvendig.
Tilbehøret som kan fjernes kan dyppes ned i varmt vann og såpe eller
oppvaskmiddel. Skyll og tørk godt.
Rengjør utsiden av apparatet og dørpakningen med en fuktig klut og
tørk med en tørr klut.
Kondensatoren, som sitter på baksiden av apparatet, bør rengjøres
regelmessig med støvsuger.
Med mindre noe annet er angitt, kan apparatets tilbehør ikke vaskes i
oppvaskmaskin.
Viktig:
▶ Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en tørr
klut.
▶ Rørene i kjølesystemet sitter nær avisingspannen og kan bli varme. Rengjør dem av og til med støvsuger.
For å sikre at smeltevannet kan strømme uavbrutt og korrekt, rengjør
innsiden av avløpshullet bak på kjøleskapet i nærheten av frukt- og
grønnsaksskuffen regelmessig, med vedlagt redskap*.
9
NO
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Feilsøkingsliste
Hva må gjøres hvis...
Mulig årsaker
Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.
Det kan være problemer med
strømnettet.
•
•
Det er vann i avisningspannen.
Kantene på apparatets skap,
som kommer i kontakt med
tetningslistene på døren, er
varme å ta på.
Lyset virker ikke.
Dette er normalt i varmt, fuktig vær.
Pannen kan til og med bli halvfull.
Dette er ikke en feil. Dette er normalt
i varmt vær og når kompressoren er i
gang.
•
Du må kanskje skifte pære.
Apparatet kan være i On/Stand-by
modus.
•
•
•
Det virker som om motoren går
for mye.
Apparatets temperatur er for
høy.
Motorens driftstid avhenger av ulike
ting: antall døråpninger, mengden mat
som oppbevares, romtemperaturen,
innstillingen til temperaturbryterne.
Det kan være forskjellige årsaker (se
"Løsninger").
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dørene åpner og lukker seg ikke
riktig.
Det kan være forskjellige årsaker (se
"Løsninger").
•
•
•
•
Kontroller at strømledningen er satt inn
i en strømførende kontakt med riktig
spenning.
Kontroller verneinnretningene og
sikringene i boligens elektriske anlegg
Sørg for at apparatet er i vater slik at
vannet ikke renner ut.
Kontroller at verneinnretningene og
sikringene i boligens elektriske anlegg er
effektive.
Kontroller at strømledningen er satt inn
i en strømførende kontakt med riktig
spenning
Hvis LED-lampene har gått, må brukeren
ringe serviceavdelingen for å få dem
skiftet ut med samme type, som kun er
tilgjengelig fra våre ettersalgsservicesentre eller autoriserte forhandlere.
Kontroller at bryterne på apparatet er
riktig innstilt.
Kontroller at ikke store mengder mat er
lagt inn i apparatet.
Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.
Kontroller at døren lukkes som den skal.
› Påse at kondenseren (bak på apparatet)
er fri for støv og lo.
Påse at døren er godt lukket igjen.
Påse at dørens forseglinger passer som de
skal.
Motoren går alltid lenger på varme dager
eller hvis rommet er varmt.
Hvis døren på apparatet har blitt stående
åpen en stund, eller hvis det er lagt inn
store mengder mat, vil motoren gå lenger
for å kjøle ned apparatet innvendig.
Kontroller at det ikke er pakker med mat
som blokkerer døren.
Kontroller at innvendige deler eller den
automatiske ismakeren ikke er ute av
stilling.
Kontroller at dørtetningene ikke er skitne
eller klebrige.
Sørg for at apparatet står i vater.
10
Bruk & Vedlikeholdsveiledning
Ettersalgsservice
FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN
1.
2.
Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i FEILSØKINGSTABELLEN.
programmet utføres ikke.
TA KONTAKT MED NÆRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE
KONTROLLENE
For å motta assistanse, ring nummeret som står i garantiheftet eller følg
instruksene på nettstedet
www.hotpoint.eu
Når du kontakter vår Ettersalgsservice, må du alltid spesifisere:
•
en kort beskrivelse av feilen;
•
typen og nøyaktig apparatmodell;
•
service-nummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet).
Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen;
•
din fulle adresse;
•
Tøm alltid vannet før du åpner døren.
Dersom det er nødvendig å utføre en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert ettersalgsservice (for å garantere at
originale reservedeler benyttes og at reparasjonene utføres på riktig måte).
11
Installasjonsveiledning
NO
400011386124
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising