Whirlpool | FWSD81283BV EE | Setup and user guide | Whirlpool FWSD81283BV EE Kasutusjuhend

Whirlpool FWSD81283BV EE Kasutusjuhend
ET
Kiirjuhend
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.
Enne masina kasutamist tuleb eemaldada transpordipoldid! Täpsema
teabe, kuidas neid eemaldada, leiate paigaldusjuhendist.
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil www.whirlpool.com/register
JUHTPANEEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.
Sisse- ja väljalülitusnupp
Programminupp
Temperatuurinupp
Tsentrifuuginupp
Viitkäivituse nupp
Käivituse- ja pausinupp
Funktsiooninupud
Nupuluku nupp
NÄIDIKU MÄRGUTULED
Ukse saab avada
8.
7.
40°
60°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pesemisfaas
Näitab pesutsükli faasi
Rike: helistage teenindusse
Vt Tõrketuvastuse jaotist
Rike: Veefiltri ummistus
Vett ei saa välja pumbata; veefilter võib
olla ummistunud
Rike: Vett ei ole
Vett ei tule sisse või seda tuleb ebapiisavalt.
Kõigi rikete puhul vaadake“
TÕRKETUVASTUSE ” jaotist
Veekulu l
Soovitatav pesuPesuained ja lisandid
aine
Energiakulu väljalülitatud režiimis 0,5 W / sisselülitatud režiimis 8 W
Max tsentEelpesu Põhipesu PehmenTemperatuurid
di
Kestus
rifuugimis- Max
Pulber
Vedel
Programm
kogus
(minutites)
kiirus
Vaiki(kg)
Vahemik
misi
(p/min)
Kirju pesu
40°C
- 40°C
1000
4
***
–
–



Energiatarve
(kWh)
Max kogus 8 Kg
Jääkniiskus% **
PROGRAMMITABEL
–
–
–
Valge
60°C
- 90°C
1200
8
***
 (90°)




–
–
–
Puuvillane
40°C
- 60°C
1200
8
230
–




53
0,89
88
Eco Puuvillane
60°C
60°C
1200
8
210
–




53
1,17
55
40°C
1200
8
230
–




53
0,89
88
Voodilinad
60°C
- 60°C
1200
8
***
–




–
–
–
Spordirõivad
40°C
- 40°C
600
4
***
–


–

–
–
–
Tekk
30°C
- 30°C
1000
2
***
–


–

–
–
–
–
–
1.5
***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1200
8
***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1200
8
***
–
–

–
–
–
–
–
- 30°C
800
3
***
–


–

–
–
–
1000
4
***
–


–

–
–
–
Auruvärskendus
–
Tsentrifuugiga
–
tühjendus
Loputus ja
–
tsentrifuugimine
Kiire 30
30°C
Colours 15°
15°C
15°C
Siid
30°C
- 30°C
–
1
***
–


–

–
–
–
Villane
40°C
- 40°C
800
1.5
***
–


–

–
–
–
Õrn pesu
30°C
- 30°C
–
1
***
–


–

–
–
–
Sünteetiline
40°C
- 60°C
1200
4
200
–




32
0,80
78
 Doseerimine vajalik  Doseerimine valikuline
Eco Puuvillane - proovipesutsüklid vastavalt regulatsioonidele 1061/2010
Need programmid vastavad energiamärgisele. Määrake selle pesutsükli temperatuuriks
40 °C või 60 °C. Need on energia- ja veekulu mõttes kõige säästlikumad programmid
keskmiselt määrdunud puuvillaste riideesemete pesuks. Tegelik veetemperatuur võib
deklareeritust erineda.
Katselaboritele
Puuvillaste esemete pikk pesutsükkel: valige pesutsükkel Puuvillane
temperatuuriga 40 °C.
Pikk sünteetilise pesu programm: valige pesutsükkel Sünteetiline temperatuuriga 40 °C.
Teie kodus võivad need andmed erineda (sõltuvalt sisendvee temperatuurist ja rõhust jne.
Programmi ligilähedase kestuse vaatamiseks vaata programmi vaikesätet ilma
lisavalikuteta.
** Kui programm lõppeb ja toimub tsentrifuugimine maksimaalsel kiirusel vastavalt
programmi vaikesättele.
*** P
rogrammi kestust näidatakse ekraanil.
6th Sense - see andur kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt
pesukogusele.
TOOTE KIRJELDUS
Üldpesu lahter
Üldpesu pesuvahend, plekieemaldi or
veepehmendi. Vedela pesuvahendi puhul
B
soovitatakse doseerimiseks kasutada
eemaldatavat plastikust eraldajat A (kaasas).
Pesupulbri korral paigutage eraldaja vahesse B.
Eelpesu lahter
Eelpesu pesuvahend.
Pehmendi lahter
Riidepehmendi. Vedel tärgeldusaine.
Valage pehmendit või tärkliselahust ainult märgini “max”.
Vabastusnupp 
Vajutage sahtli vabastamiseks, et seda puhastada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tööpind
Pesuvahendisahtel
Juhtpaneel
Ukse käepide
Uks
Veefilterter – alusplaadi taga
Alusplaat (eemaldatav)
Reguleeritavad jalad (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PESUVAHENDISAHTEL

A
PROGRAMMID
ESMAKASUTUS
Õige pesuprogrammi valimiseks tutvuge alati riideeseme
hooldussildil olevate andmetega. Vanni sümbolil antud
väärtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.
Kirju pesu
Kergelt või keskmiselt määrdunud puuvillaste, linaste, sünteetiliste või
kombineeritud materjalidest vormi säilitavate esemete pesemiseks.
Valge
Keskmiselt määrdunud või väga määrdunud puuvillaste või linaste
rätikute, aluspesu, laua- ja voodilinade pesemiseks. Põhilisele pesutsüklile
eelneb eelpesu vaid siis, kui temperatuuriks on valitud 90 °C. Sel juhul on
soovitatav lisada pesuainet nii eelpesu kui põhipesu sektsiooni.
Puuvillane
Keskmiselt määrdunud või väga määrdunus tugevad puuvillaesemed.
Eco Puuvillane
Keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks. Temperatuur 40 °C
ja 60 °C on tavaline puuvillaprogramm ning vee- ja energiakulu mõttes
kõige säästlikum.
Voodilinad
Kasutage seda programmi voodilinade ja käterätikute pesemiseks ühe
tsüklina. See programm parandab pesupehmendi omadusi ning hoiab
kokku aega ja elektrit. Soovitame kasutada pesupulbrit.
Spordirõivad
Kergelt määrdunud spordirõivaste pesemiseks (soojendusdress,
šortsid jne). Parimate tulemuste saamiseks soovitame mitte ületada
„PROGRAMMITABELIS" toodud maksimaalset kogust. Soovitame kasutada
vedelat pesuainet ning lisada kogus, mis sobib poole pesukoguse jaoks.
Tekk
Suurte ja väikeste tekkide, patjade ja parkade pesemiseks. Soovitame
sellised esemed asetada trumlisse nurkadest sissepoole kokkuvoldituna
ning need ei tohiks võtta üle ¾ trumlis olevast ruumist. Parima tulemuse
saamiseks soovitame kasutada vedelat pesuainet.
Auruvärskendus
See programm värskendab rõivaid, eemaldades ebameeldivad
lõhnad ja pehmendades kiude (1,5 kg on umbes 3 eset). Värskendage
ainult kuivi esemeid (mis ei ole määrdunud) ja valige programm
Auruvärskendus. Pärast programmi lõppemist on rõivad veidi niisked
ja on kantavad mõne minuti pärast. Programmi Auruvärskendus
kasutamine hõlbustab triikimist.
! Ei sobi villaste või siidist rõivaste värskendamiseks.
! Ärge lisage pehmendajaid ega pesuvahendeid.
Tsentrifuugiga tühjendus
Tsentrifuugib pesu ja siis laseb vee välja. Vormi säilitavate esemete jaoks.
Kui tsentrifuugitsükkel välja jätta, lastakse vaid vesi välja
Loputus + tsentrifuugimine
Loputab ja siis tsentrifuugib. Vormi säilitavate esemete jaoks.
Kiire 30
Kergelt määrdunud pesu kiireks pesemiseks. See tsükkel vältab vaid 30
minutit, säästes aega ja elektrit.
Colours 15 °
See tsükkel kaitseb kangavärve, pestes vaid külma veega (15 °C) ning
tarbib vee soojendamise arvelt vähem elektrit, kuid pesu saab siiski ilusti
puhtaks. Sobib kergelt määrdunud plekkideta pesule. See tsükkel on vaid
15 °C juures võrreldav 40 °C segapesu tsükliga
Siid
Kasutage seda programmi siidist esemete pesuks. Soovitame kasutada
õrnade riideesemete pesemiseks mõeldud pesuvahendit.
Villane
Villasest materjalist esemeid, ka siis kui neil on vaid käsipesu lubav silt,
saab pesta programmiga “Villane“. Parima tulemuse saamiseks kasutage
spetsiaalset pesuvahendit ja ärge ületage maksimaalset pesukogust
kilogrammides .
Õrn pesu
Eriti õrna pesu pesemiseks. Soovitatav on esemed enne pesemist
pahupidi keerata.
Sünteetiline
Sünteetiliste esemete pesemiseks (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne)
või puuvilla j sünteetika segakiust esemete pesuks.
Masina esmakordsel sisselülitamisel palutakse valida keel ning ekraanil
kuvatakse automaatselt keelevaliku menüü. Sobiva keele valimiseks
vajutage temperatuurinuppu
või viitkäivituse nuppu .
Kinnitamiseks vajutage tsentrifuugimisnuppu .
Keele muutmiseks lülitage masin välja ja vajutage 30 sekundi jooksul
korraga nupuluku nuppu
, intensiivloputuse nuppu
ja
FreshCare+ nuppu , kuni kuulete helisignaali: Kuvatakse taas
keelevalikumenüü.
Tootmisjääkide eemaldamiseks valige programm “Puuvillane”
temperatuuriga 60 °C. Lisage väike kogus pesupulbrit (max 1/3
pesuvahendi tootja soovitatud kogusest kergelt määrdunud pesule)
pesuvahendisahtli põhilahtrisse . Käivitage programm masinasse pesu
lisamata.
40°
60°
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotises NÄPUNÄITED JA
SOOVITUSED antud soovitusi. Pange pesu masinasse, sulgege
uks, avage veekraan ja vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu
, et pesumasin sisse lülitada, nupp Start/paus
vilgub. Pöörake
programmivalits sobivale programmile ja vajadusel tehke lisavalikud.
Ekraanil näidatud temperatuuri ja tsentrifuugikiirust saab muuta,
vajutades temperatuurinuppu
või tsentrifuuginuppu
. Tõmmake
pesuvahendi sahtel lahti ja lisage pesuvahend (ja lisavahendid/
pesupehmendi). Kasutage pesuvahendi pakendil soovitatud koguseid.
Seejärel sulgege pesuvahendi sahtel ja vajutage nuppu Start/Paus
.
Nupu “Start/paus”
tuli hakkab põlema ja uks lukustub.
40°
60°
KÄIMASOLEVA PROGRAMMI PEATAMINE
Pesutsükli peatamiseks vajutage uuesti nuppu “Start/Paus”
; indikaatortuli hakkab vilkuma. Kui tähis
on süttinud, saab ukse
avada. Pesutsükli käivitamiseks kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti
nuppu.
KUI VAJA, AVAGE UKS
Enne programmi käivitamist ja pärast selle lõppemist süttib avatud
ukse indikaator , mis näitab, et ukse saab avada. Uks jääb lukku kogu
pesutsükli ajaks. Ukse avamiseks programmi ajal vajutage nuppu “Start/
paus” , et programm peatada. Kui veetase või temperatuur ei ole liiga
kõrge, süttib avatud ukse indikaator
ja te saate ukse avada. Näiteks pesu
lisamiseks või välja võtmiseks. Vajutage uuesti nuppu Start/paus
, et
programmi jätkata.
PROGRAMMI LÕPP
Süttib avataud ukse indikaator
ja ekraanil kuvatakse teadet “ Cycle
end“. Pesumasina väljalülitamiseks pärast programmi lõppu vajutage
SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu , tuled kustuvad. Kui te SISSE-/
VÄLJALÜLITUSE nuppu ei vajuta, lülitub pesumasin ise umbes poole
tunni pärast välja. Sulgege veekraan, avage uks ja võtke pesu välja. Jätke
uks paokile, et trummel saaks kuivada.
LISAVALIKUD
! Kui valitud funktsioon on vastuolus valitud programmiga, siis kostab
helisignaal (3 piiksu) ja ekraanil kuvatakse teade “ No Selection”.
! Kui valitud funktsioon on vastuolus eelnevalt määratud funktsiooniga,
kuvatakse ekraanil teade “ No Selection” ning seda funktsiooni ei
aktiveerita .
Clean+
Clean+ töötab kolmel erineval tasemel (intensiivne, igapäevane, kiire),
mis on mõeldud erinevateks vajadusteks:
Intensiivne: see on mõeldud väga musta pesu jaoks ning plekkide
eemaldamiseks.
Igapäevane: see on mõeldud tavaliste plekkide eemaldamiseks.
Kiire: see on mõeldud väikeste plekkide eemaldamiseks.
Intensiivne loputus
Selle valikuga toimub intensiivne loputamine ning pesuvahend saab
korralikult välja uhutud. See on vajalik tundliku naha puhul. Vajutage
nuppu üks, kaks või kolm korda, et valida 1, 2 või 3 lisaloputust pärast
tavalise pesutsükli lõppu. Kui soovite tavalise loputuse juurde naasta,
vajutage nuppu uuesti.
Viitkäivitus
Valitud programmi hilisemaks käivitamiseks vajutage nuppu, et määrata
soovitud viitaeg. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näidatakse ekraanil
teadet “Waiting” või “Starts in“. Viitkäivituse tühistamiseks vajutage
uuesti nuppu, kuni ekraanil kuvatakse ‘‘--:--‘‘ .
ET
Kiirjuhend
FreshCare+
See valik tekitab aurukoti, mis väldib halva lõhna eraldumist masinast
väljapoole. Pärast aurufaasi pöörleb trummel veidi aega vaiksete
pööretega. FreshCare+ suvand käivitub pärast tsükli lõppu maksimaalselt
6 tunniks, aga te võite selle igal ajal katkestada, vajutades juhtpaneelil
mis tahes nuppu või keerates ketast. Oodake enne ukse avamist umbes 5
minutit.
Aurutamine
See lisafunktsioon parandab pesemisomadusi, tekitades
pesemisprogrammi ajal auru, et eemaldada kiududest võimalikud
bakterid, hooldades neid samal ajal. Pange pesu trumlisse, valige
ühilduv programm ja valige “ “.
! Pesumasina töötamise ajal tekkiv aur võib muuta ukse uduseks.
Lihtne triikimine
Kui valite selle funktsiooni, kasutab masin selliseid pesemis- ja
tsentrifuugimisvõtted, mis vähendavad pesu kortsumist.
Temperatuur
Igal programmil on eelseadistatud temperatuur. Kui soovite temperatuuri
muuta, vajutage temperatuurinuppu
. Ekraanil näidatakse väärtust.
Tsentrifuug
Igal programmil on eelseadistatud tsentrifuugikiirus. Kui tahate seda kiirust
muuta vajutage tsentrifuuginuppu
. Ekraanil näidatakse väärtust.
Demorežiim
See seade on varustatud demorežiimi funktsiooniga. Lisateavet vt
KASUTUSJUHENDI osast „Demorežiim”
40°
60°
NUPULUKK
Juhtpaneeli lukustamiseks hoidke umbes 3 sekundit all “nupuluku”
nuppu. Kui ekraanile ilmub teade “ KEY LOCK ON ”, siis on juhtpaneel
lukus (v.a. SISSE/VÄLJALÜLITSNUPP ). See hoiab ära programmide
soovimatu muutmise, eriti kui lapsed on masina läheduses. Juhtpaneeli
avamiseks vajutage umbes 3 sekundit “nupuluku”
nuppu.
VALGENDAMINE
Kui soovite pesu valgendada, asetage pesu masinasse ja valige
programm “Loputus + tsentrifuugimine“
.
Käivitage masin ja oodake, kuni esimene veega täitmine on lõppenud
(umbes 2 minutit). Pange masin pausile, vajutades nuppu “Start/paus”
avage pesuvahendi sahtel ja kallake valgendi pesuaine peasahtlisse
(järgige tootel soovitatud kogust). Vajutage tsükli taaskäivitamiseks
nuppu “Start/paus“
.
Soovi korral võib vastavasse sahtli osasse lisada pesupehmendit.
,
NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED
Sortige pesu vastavalt
Kanga tüübile/hooldussildile (puuvill, segakangas, sünteetika, villane,
käsipesu). Värviline (eraldage värviline ja valge pesu, peske värskelt
värvitud esemed eraldi). Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt
nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga
suletava padjapüüri sees).
Tühjendage taskud
Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii teie
pesu kui ka trumlit.
KATLAKIVI EEMALDAMINE JA MASINA
PUHASTAMINE
Teatud aja tagant (umbkaudu iga 50 pesutsükli järel) ilmub ekraanile
teade, mis soovitab käivitada automaatse puhastustsükli, et pesumasin
ära puhastada, võidelda katlakiviga ja eemaldada halva lõhna.
Hoolduse tõhustamiseks soovitame kasutada WPRO katlakivi ja mustuse
eemaldajat vastavalt pakendil toodud juhistele. Nimetatud toote
ostmiseks võtke ühendust tehnilise toega või ostke toode veebilehe
kaudu aadressilt www.whirlpool.eu.
Whirlpool ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud teiste müügil
olevate puhastusvahendite kasutamise tagajärjel.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne puhastus- ja hooldustöid tuleb pesumasin välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks
tuleohtlikke vedelikke!
Masina välispinna puhastamine
Kasutage pesumasina korpuse puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge
kasutage juhtpaneeli puhastamiseks klaasi- või üldpuhastusvahendeid,
küürimispastat vms – sellised vahendid võivad ekraani loetamatuks
muuta
Vee sissevõtuvooliku kontrollimine
Kontrollige vee sissevõtuvoolikut regulaarselt rabedaks muutumise
ja pragude suhtes. Asendage kahjustunud voolik uuega, mille võite
saada teenindusest. Sõltuvalt vooliku tüübist Kui sissevõtuvoolik on
läbipaistvast materjalist, kontrollige regulaarselt, kas mõnes kohas on
näha värvi muutumist. Kui see nii on, võib see lekkida ning tuleks välja
vahetada
Vee sissevõtuvooliku filtri kontrollimine
Sulgege kraan ja vabastage kraani juures olev voolik. Puhastage sisemist
filtrit ja keerake vee sissevõtuvoolik kraani külge tagasi. Nüüd keerake
lahti vee sissevõtuvoolik, mis on pesumasina taga. Võtke pesumasina
ühendusest tangidega filter välja ja puhastage see ära. Asetage filter
tagasi ja keerake voolik masina külge tagasi. Keerake kraan lahti ja
veenduge, et ühendus peab vett.
Veefiltri puhastamine / jääkvee väljalaskmine
Kui masin töötas kuuma vee režiimis, laske vesi enne väljalaskmist
jahtuda. Puhastage veefiltrit regulaarselt, et vältida vee väljavoolu
takistamist. Kui vesi ei saa välja voolata, näidatakse ekraanil, et veefilter
võib ummistunud olla.
Eemaldage kruvikeerajaga alusplaat: tõmmake plaati ühe käega allapoole,
siis suruge kruvikeeraja plaadi ja esipaneeli vahelisse süvendisse ja
kangutage plaat lahti. Asetage vee väljalaskmiseks veefiltri alla lai madal
kauss. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni vesi hakkab välja valguma.
Laske veel filtrit eemaldamata välja valguda. Kui kauss saab täis, sulgege
filter, keerates seda päripäeva. Tühjendage kauss. Korrake toimingut,
kuni kogu vesi on välja valgunud. Asetage veefiltri alla jääkvee tarvis
puuvillane lapp. Seejärel eemaldage veefilter, keerates seda vastupäeva.
Veefiltri puhastamine: eemaldage filtrist võimalikud jäägid ja puhastage
see jooksva vee all. Veefiltri sisestamine ja alusplaadi tagasi paigaldamine
Kinnitage veefilter tagasi pessa, keerates seda päripäeva. Veenduge, et
keerate filtri lõpuni; filtri käepide peab olema vertikaalasendis. Veefiltri
tiheduse proovimiseks võite valada pesuvahendisahtlisse umbes 1 liitri
vett. Seejärel paigaldage tagasi alusplaat.
Pesuvahendi sahtli puhastamine
Eemaldage pesuvahendisahtel, selleks tõmmake sahtlit, vajutades samal
ajal vabastusnuppu. Eemaldage pesuvahendisahtli sisetükk ja pehmendi
lahtri sisetükk. Puhastage osad jooksva vee all, eemaldades kõik
pesuvahendi- ja pehmendijäägid. Kuivatage osad pehme lapiga. Pange
pesuvahendisahtel tagasi kokku ja lükake oma pessa.
TARVIKUD
Võtke ühendust teenindusega ja tehke kindlaks, kas need lisatarvikud on
teie masina mudeli jaoks saadaval.
Paigalduskomplekti riiul
Selle abil saab pesumasina peale paigaldada kuivati, et ruumi kokku
hoida, ning kõrgemal olevasse kuivatisse pesu sissepanekut väljavõtmist
hõlbustada.
TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE
Ärge tõstke pesumasinat pealmisest osast.
Eraldage voolujuhe ja sulgege veekraan. Veenduge, et uks ja
pesuvahendisahtel on korralikult suletud. Ühendage sissevõtuvoolik
kraani küljest lahti ja eemaldage väljavoolutoru väljavoolukohast. Valage
välja torudesse jäänud vesi ja kinnitage torud nii, et need transpordil
viga ei saaks. Kruvige tagasi transpordipoldid. Vaadake peatükis
PAIGALDUSJUHEND transpordipoltide eemaldamise juhist ja toimige
vastupidises järjekorras.
RIKKEOTSING
Mõnikord ei tööta masin teatud põhjustel õigesti. Enne teenindusse helistamist soovitame proovida kas alloleva loendi abil saab tõrget lihtsalt
kõrvaldada.
Anomaaliad:
Võimalikud põhjused / Lahendus:
Pesumasin ei lülitu sisse.
•
•
Toitepistik ei ole seinakontakti ühendatud või on see halvasti ühendatud.
On toimunud voolukatkestus.
Pesutsükkel ei alga.
•
•
•
•
•
Uks pole korralikult kinni.
“Sisse- ja väljalütusnuppu” pole vajutatud.
Nuppu “Start/paus”
pole vajutatud.
Veekraan pole avatud.
Valitud on “Viitega käivitus” .
Pesumasin ei täitu veega (ekraanil
kuvatakse teade “NO WATER, Turn tap
on”). Iga 5 minuti tagant kostab
“piiks”.
•
•
•
•
•
•
Vee sissevõtuvoolik pole kraaniga ühendatud.
Voolik on paindes.
Veekraan pole avatud.
Veevarustus on katkestatud.
Surve on liiga madal.
Nuppu “Start/paus”
pole vajutatud.
•
•
•
•
Vee väljalaskevoolik pole paigaldatud 65 kuni 100 cm maast kõrgemale.
Väljalaskevooliku ots on vee sees.
Seinal oleval väljalaskeühendusel pole õhuava.
Kui pärast nende punktide kontrollimist probleem ei lahene, sulgege veekraan, lülitage
pesumasin välja ja helistage teenindusse. Kui ruum asub maja kõige ülemisel korrusel võib
mõnikord tekkida sifooniefekt, mis väljendub selles, et masin võtab korduvalt vee sisse ja laseb
välja. Selle probleemi lahendamiseks on müügil spetsiaalsed sifoonivastased klapid.
Pesumasin ei lase vett välja või ei
tsentrifuugi.
•
•
•
Programm ei sisalda tsentrifuugimist: Mõne programmi puhul tuleb see käsitsi aktiveerida.
Väljalaskevoolik on paindes.
Väljavool on umbes.
Masin vibreerib liigselt
tsentrifuugimisel.
•
•
•
Paigaldamise ajal ei eemaldatud trumli blokeeringuid .
Pesumasin pole loodis.
Masin on paigaldatud mööblieseme ja seina vahele.
Pesumasin lekib.
•
•
•
Vee sissevõtuvoolik pole korralikult ühendatud.
Pesuvahendi sahtel on ummistunud.
Väljavooluvoolik pole korralikult ühendatud.
•
Lülitage masin välja, eraldage pistik vooluvõrgust ja oodake umbes 1 minut, siis lülitage masin
sisse.
Kui probleem püsib, helistage hooldusesse.
Pesumasin täidab ennast pidevalt
veega ja laseb siis vee välja.
Masin on lukus ja ekraan vilgub,
näidates veakoodi (nt F-01, F-..).
Tekib liiga palju vahtu.
Uks on lukus,
Veateade võib olla kuvatud või mitte
Ning programm ei tööta.
•
•
•
•
•
Pesuvahend ei ole mõeldud pesumasinas kasutamiseks (sellel peab olema näidatud, et vahend
sobib masinpesuks või siis käsipesuks ja masinpesuks).
Vahendit pandi liiga palju.
Uks on lukus voolukatkestuse ajal. Programm jätkab automaatselt kohe, kui vooluvarustus
taastub.
Pesumasin on puhkerežiimis. Programm jätkab automaatselt, kui seiskumise põhjustanud
tingimust enam ei ole.
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
•
Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
•
QR-koodi kasutamine
•
Teine võimalus on võtta ühendust teenindusega (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui
võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad
koodid.
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising