Bauknecht | KGDNF 203GD IX | Use and care guide | Bauknecht KGDNF 203GD IX Lietotāja rokasgrāmata

Bauknecht KGDNF 203GD IX Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
www.bauknecht.eu/register
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES BAUKNECHT IZSTRĀDĀJUMU!
Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci
vietnē
www.bauknecht.eu/register
RĀDĪTĀJS
Lietošanas un apkopes instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Izstrādājuma apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piederumi * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadības panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaukti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledusskapja nodalījums ar tehnoloģiju „No Frost” . . . . . . . . . .
Fresh Zone 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldētava ar tehnoloģiju No frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kā lietot ierīci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirmā lietošanas reize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana . . . . . . . . . . .
Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus . . . . . . . .
Saldētava un pārtikas uzglabāšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldētavas atvilktnes izņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi svaigu produktu saldēšanai un glabāšanai . . . . . . . .
Sasaldēti pārtikas produkti: iepirkšanās padomi . . . . . . . . . . . .
Uzglabāšanas ilgums mājās sasaldētai pārtikai . . . . . . . . . . . . .
Darbības skaņas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trauksmes signālu tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā . . . . . . . . . . . . . . .
Tīrīšana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klientu apkalpošanas dienests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
........
........
........
........
........
........
........
.......
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
......
......
......
2
2
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
11
12
Montāžas instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
Izstrādājuma apraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Vadības panelis
Uzglabāšanas nodalījumi
Saldēšanas un uzglabāšanas nodalījums
Dzesēšanas nodalījums *
(vispiemērotākais gaļai un zivīm)
Augļu un dārzeņu atvilktne
Vīna pudeļu statīvs*
Stikla plaukts *
Plaukti
LED gaisma
Ventilators *
Izvelkams uzglabāšanas plaukts ar pārsegu *
Izņemami daudzfunkcionāli plaukti
Pudeļu plaukts
Olu trauks *
Ledus trauks*
Higiēnas režģis*
Freezeplus
Piederumi *
OLU TRAUKS
PUDEĻU STATĪVS
STIKLA PLAUKTS
Higiēnas REŽĢIS
FREEZEPLUS
LEDUS TRAUKS
* Tikai atsevišķiem modeļiem
2
Lietošanas un apkopes instrukcija
Vadības panelis
6
1
7
2
3
4
1. Energoapgādes
pārtraukuma brīdinājuma
indikators
2. Īpaši vēsās funkcijas
indikators
3. Ledusskapja un
saldētavas temperatūras
displejs
4. Ātrās saldēšanas
indikators
5. Brīvdienu režīma
indikators
6. Ieslēgšanas/gaidstāves
režīma poga
7. Trauksmes apturēšanas
poga
8. Ledusskapja
temperatūras poga / Īpaši
vēsās funkcijas poga
9. Saldētavas temperatūras
poga / Ātrās saldēšanas
poga
10. Precizitātes kontroles
poga / brīvdienu režīma
poga
8
9
5
10
Ieslēgšanas/gaidstāves režīms
Lai iestatītu izstrādājumu gaidstāves režīmā, nospiediet ieslēgšanas/gaidstāves pogu un turiet to 3 sekundes. Izslēdzas
visi indikatori, izņemot ieslēgšanas/gaidlaika indikatoru. Nospiediet vēlreiz, lai atkārtoti ieslēgtu ierīci.
Ledusskapja temperatūra
Lai mainītu ledusskapja nodalījuma temperatūru, nospiediet ledusskapja nodalījuma temperatūras regulēšanas pogu.
Ledusskapja temperatūru var regulēt diapazonā no +2 °C līdz +8 °C, kā parādīts ledusskapja un saldētavas temperatūras
displejā.
Saldētavas temperatūra
Lai pielāgotu saldētavas temperatūru, nospiediet saldētavas temperatūras pogu. Saldētavas temperatūru var regulēt
diapazonā no -16 °C līdz -24 °C, kā parādīts ledusskapja un saldētavas temperatūras displejā.
Īpaši ātra atdzesēšana
Ar īpaši vēso funkciju iespējams palielināt ledusskapja nodalījuma dzesēšanas jaudu. Šīs funkcijas izmantošana ir
ieteicama, kad ledusskapja nodalījumā ievietots ļoti liels daudzums pārtikas produktu. Nospiediet pogu LEDUSSKAPJA
TEMPERATŪRA/Ātrā dzesēšana, lai aktivizētu ātrās dzesēšanas funkciju. Kad tā ir aktivizēta, iedegas Īpaši vēsās funkcijas
indikators. Funkcija tiek automātiski atspējota pēc 6 stundām vai arī to iespējams atspējot manuāli, vēlreiz nospiežot
LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS pogu / Ātrās dzesēšanas pogu.
Īpaši ātra sasaldēšana
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama, kad ledusskapja un saldētavas nodalījumos ievietots ļoti liels daudzums pārtikas
produktu. 24 stundas pirms svaigas pārtikas sasaldēšanas nospiediet SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS pogu / ātrās saldēšanas
pogu, lai aktivizētu ātrās saldēšanas funkciju. Kad tā ir aktivizēta, iedegas Ātrās sasaldēšanas indikators. Pēc 24 stundām
ievietojiet saldējamo pārtiku saldēšanas zonas vidū vai saldēšanas nodalījumā. Funkcija tiek automātiski atspējota pēc 48
stundām vai arī to iespējams atspējot manuāli, vēlreiz nospiežot SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS pogu / Ātrās saldēšanas pogu.
3
Lietošanas un apkopes instrukcija
Precizitātes kontroles funkcija
LV
Precizitātes kontroles funkcija ir uzlabota tehnoloģija, kas, pateicoties inovatīvai ledusskapja neatkarīgas vēdināšanas
sistēmai, samazina temperatūras svārstības visā saldētavas nodalījumā līdz minimumam. Iespēja sabojāt pārtiku, to pārāk
daudz sasaldējot, samazināta līz 60%, un pārtika saglabā savu sākotnējo kvalitāti un krāsu. Lai ieslēgtu/izslēgtu precizitātes
kontroles funkciju, vienkārši nospiediet precizitātes kontroles funkcijas pogu. Funkcija darbojas noteiktā temperatūras
amplitūdā: no –22 °C līdz –24 °C.
Kad funkcija ir ieslēgta un iestatītā pašreizējā temperatūra pārsniedz –22 °C, automātiski tiek iestatīta –22 °C temperatūra, lai
tādējādi iekļautos darba amplitūdā. Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs maina saldētavas temperatūru ārpus darba amplitūdas,
funkcija tiek automātiski izslēgta. Ja ir iespējota ātrā sasaldēšana, funkcija "Precizitātes kontroles funkcija" nedarbojas, līdz
ātrā sasaldēšana nav izslēgta.
Brīvdienu režīms
Šo funkciju varat ieslēgt, lai samazinātu ierīces enerģijas patēriņu ilgākā laika periodā. Lai aktivizētu Brīvdienu režīmu,
nospiediet un 3 sekundes pieturiet Precizitātes kontroles pogu. Kad funkcija tiks iespējota, iedegsies saistītais simbols un
ledusskapja displejs rādīs 12 °C. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Ledusskapja temperatūras
iestatījuma nomaiņa automātiski deaktivizē funkciju. Kad šī funkcija ir iespējota, saldētavas nodalījums darbojas normālā
režīmā.
Viedais displejs *
Šo funkciju var izmantot enerģijas taupības nolūkā. Lai aktivizētu viedo displeju, vienlaikus nospiediet LEDUSSKAPJA
temperatūras pogu un SALDĒTAVAS temperatūras pogu. Kad tas aktivizēts, citas pogas un displeji tiek izslēgti, lai samazinātu
patēriņu. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno ierīci no barošanas
avota, bet vienīgi samazina ārējā displeja patērēto jaudu. Katru reizi, kad vēlaties izmantot vadības paneli un skatīt visas
funkcijas, vienkārši pieskarieties jebkurai pogai, lai atmodinātu paneli.
Ventilators *
Ventilators uzlabo vienmērīgu temperatūras izplatīšanu ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot ilgāku pārtikas
uzglabāšanu. Ventilators sāks/beigs darboties atkarībā no temperatūras un/vai mitruma līmeņa ledusskapī. Ja ierīcei ir
ventilators, to var aprīkot arī ar antibakteriālo filtru. Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar antibakteriālo filtru. Lai
iegādātos filtru, apmeklējiet tīmekļa vietni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
LED gaisma
Ja LED apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm,
gaisma automātiski izslēgsies.
Mitruma līmeņa vadība*
Atveriet mitruma līmeņa regulatoru (pozīcija B), ja vēlaties produktus uzglabāt
sausākā vidē (piemēram, augļus), vai aizveriet to (pozīcija A), lai uzglabātu produktus
mitrākā vidē (piemēram, dārzeņus).
Stikla plaukts *
Pateicoties sliedes sistēmai, šo plauktu var pastumt zem priekšējās daļas, nodrošinot papildu telpu augstu pudeļu vai krūku
glabāšanai.
Viegli pieejama paplāte saldētavā *
Saldētavas paplāte ir noderīga, lai viegli varētu piekļūtu bieži izmantotajiem produktiem, sasaldētu vai vienkārši uzglabātu
pārpalikušo pārtiku vai nelielus priekšmetus.
Plaukti
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir izņemami.
* Tikai atsevišķiem modeļiem
4
Lietošanas un apkopes instrukcija
Durvis
Durvju atvēršanas virziena maiņa
Piezīme: Durvju atvēruma virzienu var mainīt. Ja šo darbību veic pēcpārdošanas apkalpošanas dienests, uz to neattiecas
garantija. Durvju atvēršanas virzienu ieteicams mainīt divām personām. Ievērojiet norādījumus.
Ledusskapja nodalījums ar tehnoloģiju „No Frost”
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda
uz to, ka notiek automātiskā atkausēšana.
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
Fresh Zone 0
Nodalījums Fresh Zone 0 nodalījums garantē darba temperatūru no -2 °C līdz 3 °C, ņemot vērā atlasītos ledusskapja
temperatūras iestatījumus, kas ir izcili piemēroti, lai:
-- gaļas, zivju un ātri bojājošās pārtikas glabāšanai;
-- karstu pārtikas produktu ātrai atdzesēšanai;
-- produktu ar zemu temperatūru atkausēšanai (tas kavē mikroorganismu izplatīšanos)
0 °C temperatūru varat iegūt parastos darbības apstākļos, ja ledusskapja nodalījumā iestatīta minimālā temperatūra. Atcerieties,
ka mainot ledusskapja nodalījuma temperatūru varat mainīt arī Fresh Zone 0 nodalījuma temperatūru. Atcerieties, ka Fresh
Zone 0 nodalījumā darbojas mehāniska funkcija, kas ir ieslēgta visu laiku, un to nav iespējams izslēgt.
Saldētava ar tehnoloģiju No frost
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos,
tādējādi pilnībā izslēdzot nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas glīta un tīra.
5
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
Kā lietot ierīci
Pirmā lietošanas reize
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam,
tā sāk darboties automātiski. Pārtikas uzglabāšanas ideālā temperatūra ir iestatīta jau rūpnīcā.
Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas
temperatūra.
Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana
Ledusskapja nodalījumā var uzglabāt svaigu pārtiku un dzērienus. Ledusskapja nodalījums tiek atkausēts pilnīgi automātiski.
Ja uz nodalījuma iekšējās aizmugures sienas reizēm redzami ūdens pilieni, tā ir automātiskās atkausēšanas posma pazīme.
Atkausēšanas ūdens tiek aizvadīts uz drenu un pēc tam savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
Piezīme: vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces novietojums var ietekmēt abu nodalījumu iekšējo temperatūru. Iestatiet
temperatūru atbilstoši šiem faktoriem. Ļoti mitros apstākļos ledusskapja nodalījumā var veidoties kondensāts, it īpaši uz stikla plauktiem.
Šādā gadījumā ieteicams aizvērt konteinerus ar šķidrumiem (piemēram, buljona katlu) ietīt pārtiku ar augstu ūdens saturu (piemēram,
dārzeņus) un ieslēgt ventilatoru (ja ir). Visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus var izņemt.
Gaisa ventilācija
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā temperatūra ir tieši virs augļu
un dārzeņu atvilktnes un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir nodalījuma augšā, priekšpusē. Nepareiza ventilācija
var palielināt enerģijas patēriņu un pasliktināt ledusskapja darbību.
Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus
Pārtiku, kas izdala etilēna gāzi (āboli, aprikozes, bumbieri, persiki, avokado, vīģes, žāvētas plūmes, mellenes, melones, pupiņas)
vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļi, dārzeņi un salāti, ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas
laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem. Neuzglabājiet produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa
cirkulācijai. Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai iesaiņotu
pārtikas produktus. Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu
un dārzeņu nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapja nodalījumā. Šķidrumus un ēdienus, kas var izdalīt aromātu vai uzņemt
citas smaržas vai garšas, vienmēr ievietojiet noslēgtos traukos, vai arī apklājiet tos. Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat
izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlētajiem modeļiem).
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA
Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču,
marinētu dārzeņu, sviesta un ievārījuma uzglabāšanai
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu,
jogurta uzglabāšanai
VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju
uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
6
Lietošanas un apkopes instrukcija
Saldētava un pārtikas uzglabāšana
Saldētavas nodalījumā var uzglabāt saldētu pārtiku (uz iepakojuma norādītajā periodā) un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās
pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu plāksnītes. Svaigo pārtiku sakārtojiet saldēšanas
zonā saldētavas nodalījumā (skatiet Īso pamācību), atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss varētu
brīvi cirkulēt. Ieteicams atkārtoti nesaldēt daļēji atkusušus produktus. Ir svarīgi pārtiku ietīt tā, lai novērstu ūdens, mitruma vai
kondensāta iekļūšanu.
Lai būtu vairāk vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot bez režģa. Pārbaudiet, vai durvis ir kārtīgi aizvērtas.
Ledus kubiņi
Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai
nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.
Apzīmējums
SALDĒTAVAS ATVILKTNES
SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.
Saldētavas atvilktnes izņemšana
•
•
•
•
Atveriet saldētavas durvis.
Paceliet augšējo atvilktni uz augšu, turot to aiz labā un kreisā stūra (1).
Izņemiet atvilktni (2).
Ievietojiet augšējo atvilktni pretējā virzienā.
1
2
Ieteikumi svaigu produktu saldēšanai un glabāšanai
•
•
•
•
•
•
•
Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums atpazīt produktus un
noteikt to derīguma termiņu. Nav ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.
Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un ūdens necaurlaidīgos
plastmasas maisiņos, polietilēna trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu produktu saldēšanai.
Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku, produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā kvalitātē.
Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo uzturvērtību,
konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas ieteicams pakārt.
Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms ievietošanas saldētavā.
pilnībā vai daļēji atkausētu pārtiku lietojiet nekavējoties. Nesaldējiet produktus atkārtoti, ja vien pēc atkušanas tie nav
termiski apstrādāti. Atkausētu pārtiku pēc pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
Sasaldēti pārtikas produkti: iepirkšanās padomi
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
•
Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja iesaiņojums ir uzpūties vai
uz tā ir mitri traipi, tas, iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir sācis atkust.
•
Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
•
Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet saldētavā.
•
Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
•
Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto beigu termiņa
datumu.
•
Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto informāciju par uzglabāšanu.
7
Lietošanas un apkopes instrukcija
Uzglabāšanas ilgums mājās sasaldētai pārtikai
Produkts
Sviests vai margarīns
Siers
Zivis
Vēžveidīgie
Augļi (izņemot citrusaugļus)
Saldējums vai šerbets
Gaļa
Šķiņķis, desa
Cepetis (liellopa gaļas, cūkgaļas, jēra gaļas)
Steiki vai karbonādes (liellopa, jēra, cūkgaļas)
Piens, svaigi šķidrumi
Putnu gaļa (vistas, tītara)
Dārzeņi
LV
Uzglabāšanas ilgums
6 mēneši
3 mēneši
2/3 mēneši
1 mēnesis
8–12 mēneši
2/3 mēneši
2 mēneši
8/12 mēneši
4 mēneši
1–3 mēneši
5–7 mēneši
8–12 mēneši
Darbības skaņas
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki ventilatori un dzinēji, kas regulē darbību un automātiski ieslēdzas un
izslēdzas.
Dažas no funkcionālajām skaņām iespējams samazināt:
•
•
•
•
Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens ar otru.
Dažas no iespējamām funkcionālajām skaņām
1.
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
2.
Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums ieplūst caurulēs.
3.
Rūcošā skaņa rodas kompresora darbības dēļ.
4.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai ventilators.
5.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors.
6.
KLIKŠĶĒŠANA rodas no termostata, kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
8
Lietošanas un apkopes instrukcija
Trauksmes signālu tabula
Trauksmes signāla
veids
Signāls
Cēlonis
Risinājums
Atvērtu durvju
brīdinājuma signāls
Atvērtu durvju indikators
ir iedegts, skaņas signāls
ir ieslēgts un truksmes
indikators ir iedegts.
Temperatūras displejs (°C)
mirgo, un brīdinājuma
indikators turpina degt.
Durvis bijušas atvērtas ilgāk
par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis vai nospiediet
brīdinājuma signāla apturēšanas
pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
Temperatūra saldētavā nav
atbilstoša
Elektrības pārrāvuma
brīdinājuma signāla ikona
ir ieslēgta un brīdinājuma
indikators mirgo.
Uz displeja (°C) mirgo burts
„F”.
Pārāk ilga elektrības zuduma
rezultātā ledusskapja iekšējā
temperatūra var pieaugt līdz
0°C.
Izstrādājuma darbības
traucējums.
Nospiediet brīdinājuma signāla
Stop pogu; skaņas signāls
tiek pārtraukts, bet trauksmes
indikators neizdziest līdz brīdim,
kad temperatūra atkal ir <; -10°C.
Nospiediet brīdinājuma signāla
Stop pogu; skaņas signāls tiek
pārtraukts.
Temperatūras
brīdinājums
Ilgstoša elektrības
pārrāvuma
brīdinājuma signāls
Darbības traucējums
Sazinieties ar pēcpārdošanas
servisu.
Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā
Ja ierīce netiek izmantota
Atvienojiet ierīci no elektroapgādes, iztukšojiet, atkausējiet (ja nepieciešams) un iztīriet.
Atstājiet durvis pavērtas, lai nodalījumos cirkulētu gaiss. Tādējādi var izvairīties no pelējuma un sliktu aromātu veidošanās.
Rīcība elektroapgādes pārtraukuma gadījumā
Atstājiet durvis aizvērtas, lai produkti pēc iespējas ilgāk paliktu auksti. Atkārtoti nesaldējiet daļēji atkusušus produktus. Ilgstoša
elektroapgādes pārtraukuma gadījumā var aktivizēties arī elektroapgādes pārtraukuma trauksme (produktiem ar elektroniku).
9
Lietošanas un apkopes instrukcija
Tīrīšana un apkope
LV
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
▶
▶
▶
Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena ūdens un neitrāla
tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši ledusskapju iekšpuses tīrīšanai,
maisījumu.
Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru drānu un pēc tam
noslaukiet ar sausu drānu.
Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru ieteicams regulāri iztīrīt
ar putekļu sūcēju.
Svarīgi!
▶ Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
▶ Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa laikam iztīriet to ar putekļu
sūcēju.
10
Lietošanas un apkopes instrukcija
Problēmu novēršana
Kā rīkoties, ja...
Iespējamie iemesli
Risinājumi
Ierīce nedarbojas.
Elektroapgāde ierīcei var būt traucēta.
•
•
Atkausēšanas teknē ir ūdens.
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz pusei
pilna.
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras Tas nav defekts. Tas ir normāli siltos
ar durvju blīvējumu, pieskaroties laikapstākļos un kompresora darbības
laikā.
šķiet silti.
Gaisma nedarbojas.
Spuldze var būt jānomaina.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika režīmā.
•
•
•
•
Motors darbojas pārāk ilgi.
Motora darbības laiks ir atkarīgs no
•
dažādām lietām: durvju atvēršanas reižu
skaits, uzglabātās pārtikas daudzums,
•
istabas temperatūra, temperatūras
iestatījumi.
•
•
Ierīces temperatūra ir pārāk
augsta.
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
sadaļu „Risinājumi”).
•
•
•
•
•
Durvis neatveras un neaizveras
pareizi.
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
sadaļu „Risinājumi”).
•
•
•
•
11
Pārliecinieties, vai elektrības padeves vads
ir ievietots tīklam pieslēgtā kontaktrozetē
ar atbilstošo spriegumu.
Pārliecinieties, vai elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātāji jūsu mājās
darbojas pareizi
Pārliecinieties, vai ierīce ir nolīmeņota, lai
ūdens nepārplūstu.
Pārliecinieties, vai elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātāji jūsu mājās
darbojas pareizi.
Pārliecinieties, vai elektrības padeves
vads ir ievietots tīklam pievienotā
kontaktrozetē ar atbilstošo spriegumu
Gadījumā, ja LED gaismas ir bojātas,
lietotājam ir jāsazinās ar servisa centru,
lai apmainītu pret tāda paša veida LED
gaismām, kas pieejamas tikai mūsu
pēcpārdošanas servisa centros vai pie
pilnvarotajiem izplatītājiem.
Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi
ir uzstādīti pareizi.
Pārliecinieties, vai ierīcē nav ievietots liels
daudzums svaigas pārtikas.
Pārliecinieties, vai durvis netiek atvērtas
pārāk bieži.
Pārliecinieties, vai durvis tiek rūpīgi
aizvērtas.
Pārliecinieties, vai kondensatorā (ierīces
aizmugurē) nav putekļi un pūkas.
Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi
aizvērtas.
Pārliecinieties, vai ir uzstādīts pareizs
durvju blīvējums.
Karstās dienās un augstā istabas
temperatūrā motors darbojas ilgāk.
Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas
vai tajā ievietots liels daudzums pārtikas,
motors darbosies ilgāk, lai atvēsinātu
ierīces iekšpusi.
Pārliecinieties, vai pārtikas iepakojumi
netraucē durvīm.
Pārliecinieties, vai iekšējās detaļas un
automātiskais ledus veidotājs atrodas
īstajā vietā.
Pārliecinieties, vai durvis nav netīras vai
lipīgas.
Pārliecinieties, vai ierīce ir nolīmeņota.
Lietošanas un apkopes instrukcija
Klientu apkalpošanas dienests
LV
PIRMS SAZINĀTIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTU
1.
2.
Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo PROBLĒMU NOVĒRŠANA.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, ka problēma ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS
APKOPES DIENESTU.
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru
vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē
www.bauknecht.eu
Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr
norādiet:
•
īsu kļūdas aprakstu;
•
precīzu ierīces veidu un modeli;
•
servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda
Service). servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
•
savu pilno adresi;
•
savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas dienestu (lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas tikai
oriģinālās rezerves daļas un remonts tiek veikts pareizi).
12
Montāžas instrukcija
2
50mm
4x
1x
B
A
abc
1x
C
1
1x
D
c
2
3
4
b
5
a
c
c
6
c
c
a
13
LV
Montāžas instrukcija
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
14
Montāžas instrukcija
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011370357
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising