Bauknecht | KGDNF 203GD IX | Use and care guide | Bauknecht KGDNF 183GD IX Manualul utilizatorului

Bauknecht KGDNF 183GD IX Manualul utilizatorului
Manual de utilizare
www.bauknecht.eu/register
MANUAL DE UTILIZARE
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
BAUKNECHT.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm
să vă înregistraţi aparatul pe
www.bauknecht.eu/register
CUPRINS
Ghid de utilizare şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Descrierea produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accesorii * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panou de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rafturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uşă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul frigider cu sistem No-Frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona de menţinere a prospeţimii 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul congelator cu sistem No-frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul frigider şi depozitarea alimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modul de depozitare al alimentelor proaspete şi al băuturilor . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul congelator şi depozitarea alimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontarea sertarului pentru congelator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări pentru congelarea şi conservarea alimentelor proaspete . . . . . .
Alimente congelate: sugestii privind cumpărarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu . . . . . . . . . .
Sunete emise la funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabelul cu alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări în cazul neutilizării aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ghidul de remediere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul de asistenţă tehnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
........
........
........
........
........
........
........
.......
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
......
......
......
2
2
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
11
12
Ghid de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
Descrierea produsului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Panou de comandă
Compartimente depozitare
Compartimentul congelator şi de depozitare
Compartimentul de răcire *
(adecvat pentru carne şi peşte)
Zona legume şi fructe
Suport pentru sticle de vin *
Raft demontabil *
Rafturi
Bec cu LED
Ventilator *
Raft de depozitare demontabil cu capac *
Rafturi demontabile multifuncţionale
Raft pentru sticle
Suport pentru ouă *
Tavă pentru cuburi de gheaţă*
Grătar pentru menţinerea igienei*
Freezeplus
Accesorii *
SUPORT PENTRU OUĂ
RAFT PENTRU STICLE
RAFT DEMONTABIL
GRĂTAR PT. MENŢINEREA IGIENEI
FREEZEPLUS
TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAŢĂ
* Disponibile numai la anumite modele
2
Ghid de utilizare şi întreţinere
Panou de comandă
6
1
7
1. Indicator alarmă de
întrerupere prelungită
a curentului
2. Indicator super cool
(răcire rapidă)
3. Afişare temperatură
frigider şi congelator
4. Indicator super freeze
(congelare rapidă)
5. Indicator mod vacanţă
6. Buton pornire/stand-by
7. Butonul Oprire alarmă
8. Buton temperatură
frigider / Buton răcire
rapidă
9. Buton temperatură
congelator / Buton
congelare rapidă
10. Buton control precizie /
buton mod vacanţă
2
3
4
8
9
5
10
Pornire/Stand-by
Pentru a pune produsul în modul Stand-by, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde.
Toţi indicatorii se sting, cu excepţia indicatorului Pornire/Stand-by. Apăsaţi din nou pentru a reactiva aparatul.
Temperatura frigider
Pentru a regla temperatura din frigider, apăsaţi pe butonul Temperatură frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată
între +2 °C şi + 8 °C, după cum indică afişajul temperaturii din frigider şi din congelator.
Temperatura din congelator
Pentru a regla temperatura din congelator, apăsaţi pe butonul pentru temperatura din congelator. Temperatura din
congelator poate fi reglată între -16 °C şi -24 °C, după cum indică afişajul temperaturii din frigider şi din congelator.
Butonul Super cool (Răcire rapidă)
Prin utilizarea funcţiei Răcire rapidă, este posibil să fie mărită capacitatea de răcire în compartimentul frigider. Se recomandă
să se utilizeze această funcţie când se introduc cantităţi foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsaţi pe
butonul TEMPERATURĂ FRIGIDER/Răcire rapidă pentru a activa funcţia Răcire rapidă. Când funcţia este activată, indicatorul
Răcire rapidă se aprinde. Funcţia se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul
TEMPERATURĂ FRIGIDER/Răcire rapidă din nou.
Congelare rapidă
Se recomandă să se utilizeze această funcţie când se introduc pentru congelare cantităţi foarte mari de alimente în
compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsaţi butonul TEMPERATURĂ
CONGELATOR /butonul Congelare rapidă pentru a activa funcţia de Congelare rapidă. Când funcţia este activată, indicatorul
Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore, introduceţi alimentele de congelat în zona de congelare din mijloc a
compartimentul congelator. Funcţia se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual apăsând
butonul TEMPERATURĂ CONGELATOR /butonul congelare rapidă.
3
Ghid de utilizare şi întreţinere
Funcţie control precizie
RO
Funcţia de control al preciziei este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuaţiile de temperatură din întregul
compartiment congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt reduse
cu până la 60%, alimentele păstrându-şi calitatea şi culoarea iniţiale. Pentru a activa/dezactiva funcţia de control al preciziei,
este suficient să apăsaţi butonul funcţiei de control al preciziei. Funcţia acţionează corespunzător într-un anumit interval de
temperatură: între ‐22 °C şi ‐24 °C.
Când funcţia este activată, iar temperatura curentă din congelator este mai ridicată de -22 °C, temperatura este reglată
automat la valoarea de -22 °C, pentru a corespunde intervalului de funcţionare. Dacă funcţia este activată, iar utilizatorul
modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcţionare, funcţia este dezactivată automat.
În cazul activării funcţiei Super freeze (Congelară rapidă), funcţia „Precision control function” (de control al preciziei) este
inhibată până la dezactivarea funcţiei Super Freeze (Congelare rapidă).
Mod vacanţă
Această funcţie poate fi activată pentru a reduce consumul de energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Pentru a activa
funcţia Vacanţă, apăsaţi pe butonul funcţiei Control precizie timp de 3 secunde. Când funcţia este activată, simbolul aferent
se va aprinde, iar afişajul frigiderului va indica 12°C. Pentru a dezactiva funcţia, repetaţi procedura. Modificarea valorii de
referinţă a temperaturii frigiderului va dezactiva automat această funcţie. Când această funcţie este activată, compartimentul
congelatorului funcţionează normal.
Funcţia afişaj inteligent *
Această funcţie opţională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa afişajul inteligent, apăsaţi simultan
pe butonul temperatură FRIGIDER şi pe butonul temperatură CONGELATOR. Atunci când sunt activate, celelalte butoane şi
afişaje sunt oprite pentru a minimiza consumul. Pentru a dezactiva funcţia, repetaţi procedura. Reţineţi că această funcţie nu
deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar pentru
funcţionarea afişajului extern de fiecare dată când doriţi să utilizaţi panoul de comandă şi să vizualizaţi toate funcţiile; trebuie
doar să atingeţi orice buton pentru a activa panoul .
Ventilator *
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în compartimentul frigider, permiţând o conservare mai bună a
alimentelor depozitate. Ventilatorul va porni/se va opri în funcţie de nivelul de temperatură şi/sau umiditate din interiorul
frigiderului. Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Dacă aparatul are ventilator, acesta
poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Pentru a achiziţiona filtrul, vizitaţi site-ul web sau contactaţi serviciul destinat
consumatorilor.
Bec cu LED
Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
pentru a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai
mult de 8 minute, becul se va stinge automat.
Humidity control (Controlul umidităţii)*
Deschideţi regulatorul de umiditate (poziţia B) dacă doriţi să depozitaţi alimente
precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideţi-l (poziţia A) pentru
a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.
Raft demontabil *
Datorită sistemului cu şină, acest raft permite glisarea sub partea frontală, creând un spaţiu suplimentar pentru depozitarea
sticlelor sau vaselor înalte .
Tavă acces uşor congelator *
Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu uşurinţă produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur şi simplu,
pentru a depozita resturile alimentare sau articolele mici.
* Disponibile numai la anumite modele
4
Ghid de utilizare şi întreţinere
Rafturi
Toate rafturile, capacele rabatabile şi sertarele culisante sunt detaşabile.
Uşă
Reversibilitatea uşii
Notă: direcţia de deschidere a uşii poate fi modificată. Dacă operaţia este efectuată de reprezentanţii serviciului de asistenţă
tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanţie. Se recomandă ca inversarea direcţiei de deschidere a uşii să fie
efectuată de două persoane. Respectaţi instrucţiunile.
Compartimentul frigider cu sistem No-Frost
Dezgheţarea compartimentului frigider este complet automată. Prezenţa picăturilor de apă pe peretele posterior intern al
compartimentului frigider indică desfăşurarea fazei de dezgheţare automată.
Apa rezultată din dezgheţare este direcţionată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din
care se evaporă.
Zona de menţinere a prospeţimii 0
Compartimentul Zona de menţinere a prospeţimii 0 garantează un interval de temperatură cuprins între -2 °C şi 3 °C, în funcţie
de temperatura setată a frigiderului, care este ideală pentru:
-- depozitarea cărnii, a peştelui şi a alimentelor delicate;
-- răcirea rapidă a alimentelor fierbinţi;
-- decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea microorganismelor)
În condiţii standard, puteţi obţine temperatura de 0 °C atunci când temperatura compartimentului frigider este setată la
temperatură minimă. Reţineţi că, modificând temperatura frigiderului, modificaţi şi temperatura compartimentului Zona de
menţinere a prospeţimii 0. Nu uitaţi că Zona de menţinere a prospeţimii 0 este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care
nu poate fi oprită.
Compartimentul congelator cu sistem No-frost
În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare şi previne formarea gheţii, eliminând astfel
complet necesitatea de decongelare.
Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele pot fi citite, iar spaţiul de depozitare rămâne curat şi degajat.
5
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
Utilizarea aparatului
Prima utilizare
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt
presetate din fabrică.
După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a
alimentelor pentru un aparat încărcat normal.
Compartimentul frigider şi depozitarea alimentelor
Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete şi a băuturilor. Compartimentul frigider se dezgheaţă complet
automat. Prezenţa ocazională a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al compartimentului indică faza de dezgheţare
automată. Apa rezultată din dezgheţare este condusă într-un canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care
se evaporă.
Notă: temperatura ambiantă, frecvenţa cu care se deschid uşile şi poziţia aparatului pot influenţa temperaturile interne în cele două
compartimente. Setaţi temperaturile în funcţie de aceşti factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în compartimentul frigider se
poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiţi recipientele care conţin lichide (de ex. o oală
cu supă), să ambalaţi alimentele cu conţinut ridicat de apă (de ex. legumele) şi să porniţi ventilatorul (dacă există). Toate sertarele, rafturile
de pe uşi şi rafturile pot fi scoase.
Circulaţia aerului
Circulaţia naturală a aerului în compartimentul frigiderului îl împarte în mai multe zone cu temperaturi diferite. Zona cu cea mai
scăzută temperatură se află chiar deasupra sertarului cu fructe şi legume şi în apropierea peretelui posterior. Zona cu cea mai
ridicată temperatura se află în partea frontală de sus a compartimentului. O ventilare insuficientă duce la creşterea consumului
de energie şi la reducerea performanţelor de răcire.
Modul de depozitare al alimentelor proaspete şi al băuturilor
Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune, afine, pepeni,
fasole) şi cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele şi salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau
ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi roşii împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiaţi
alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circularea corespunzătoare a aerului. Folosiţi recipiente din plastic
reciclabil, metal, aluminiu şi sticlă, precum şi folie transparentă pentru a ambala alimentele. Dacă aveţi o cantitate mică de
alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiţi rafturile de deasupra sertarului pentru fructe şi legume, având în
vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru lichidele şi alimentele care degajează miros sau pot prinde
miros sau gust, folosiţi doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le. Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi suportul pentru
sticle (disponibil doar la anumite modele).
Legendă
ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale,
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor,
untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui,
alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor,
deserturilor, cărnii şi peştelui
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
6
Ghid de utilizare şi întreţinere
Compartimentul congelator şi depozitarea alimentelor
Compartimentul congelator permite păstrarea alimentelor congelate (pe perioada indicată pe ambalaj) şi congelarea alimentelor
proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
Aşezaţi alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spaţiu suficient în jurul
pachetelor pentru a permite libera circulaţie a aerului. Se recomandă să nu congelaţi din nou alimentele care s-au dezgheţat
parţial. Este important să ambalaţi alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a condensului.
Pentru a beneficia de mai mult spaţiu, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului. Asiguraţi-vă că
uşa este închisă corespunzător.
Cuburi de gheaţă
Umpleţi tava pentru gheaţă 2/3 cu apă şi aşezaţi-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiţi în niciun caz obiecte tăioase
sau ascuţite pentru a scoate gheaţa.
Legendă
SERTARELE CONGELATORULUI
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor
proaspete/gătite.
Demontarea sertarului pentru congelator
•
•
•
•
Deschideţi uşa congelatorului.
Trageţi sertarul superior în sus de colţurile din dreapta şi din stânga
(1).
Scoateţi sertarul (2).
Introduceţi sertarul superior în ordinea inversă demontării.
1
2
Recomandări pentru congelarea şi conservarea alimentelor proaspete
•
•
•
•
•
•
•
7
Vă recomandăm să etichetaţi şi să specificaţi data ambalării pentru preparatele congelate. Adăugarea unei etichete vă
va permite să identificaţi mai uşor alimentele şi să le folosiţi înainte ca acestea să-şi piardă din calităţi. Nu recongelaţi
alimentele odată ce au fost dezgheţate.
Înainte de a congela alimentele, înveliţi-le şi sigilaţi-le în: folie de aluminiu, folie transparentă, pungi impermeabile din
plastic, recipiente din polietilenă cu capace sau recipiente adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte şi de cea mai bună calitate.
Legumele şi fructele proaspete trebuie să fie congelate, de preferat, imediat după ce au fost culese, pentru a-şi păstra
valoarea nutritivă completă, consistenţa, culoarea şi gustul iniţial. Unele tipuri de carne, mai ales vânatul, trebuie să fie
fezandate înainte de a fi congelate.
Lăsaţi întotdeauna alimentele fierbinţi să se răcească înainte de a le introduce în congelator.
Consumaţi imediat alimentele decongelate sau parţial decongelate. Nu le congelaţi din nou decât dacă au fost gătite
după ce s-au dezgheţat. După ce au fost gătite, alimentele dezgheţate pot fi congelate din nou.
Nu congelaţi sticle pline cu lichid.
Ghid de utilizare şi întreţinere
Alimente congelate: sugestii privind cumpărarea
RO
La cumpărarea produselor alimentare congelate:
•
Ambalajul sau învelişul sunt intacte, altfel alimentele se pot deteriora. Dacă ambalajul este umflat sau prezintă urme de
umezeală, este posibil ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiţii optime, iar procesul de decongelare să fi început deja.
•
În timpul cumpărăturilor, lăsaţi alimentele congelate la sfârşit şi apoi transportaţi-le într-o plasă termoizolantă.
•
Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat alimentele congelate în congelator.
•
Dacă alimentele s-au dezgheţat, chiar şi parţial, nu le congelaţi din nou. Consumaţi-le în decursul a 24 de ore.
•
Evitaţi sau reduceţi la minimum variaţiile de temperatură. Respectaţi data de expirare indicată pe ambalaj.
•
Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de păstrare inscripţionate pe ambalaj.
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu
Produsul
Unt sau margarină
Brânză
Peşte
Crustacee
Fructe (cu excepţia citricelor)
Îngheţată sau şerbet
Carne
Şuncă - cârnaţi
Alimente prăjite (vită-porc-miel)
Medalioane sau cotlete (vită-porc-miel)
Lapte, lichide proaspete
Carne de pasăre (pui-curcan)
Legume
Perioada de depozitare
6 luni
3 luni
2/3 luni
1 lună
de la 8 la 12 luni
2/3 luni
2 luni
8/12 luni
4 luni
de la 1 la 3 luni
de la 5 la -7 luni
de la 8 la 12 luni
Sunete emise la funcţionare
Sunetele produse de aparat sunt normale, întrucât acesta este prevăzut cu o serie de ventilatoare şi motoare care reglează
funcţionarea şi pornesc, respectiv se opresc în mod automat.
Unele sunete emise la funcţionare pot fi reduse:
•
•
•
•
Aşezând aparatul perfect orizontal şi instalându-l pe o suprafaţă plană.
Aşezând aparatul la distanţă de mobilă, evitând contactul dintre aparat şi mobilă.
Verificând amplasarea corectă a componentelor interne.
Verificând ca sticlele şi recipientele să nu se atingă unele de celelalte.
Câteva sunete emise la funcţionare pe care le puteţi auzi
1.
Şuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză
lungă.
2.
Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.
3.
Zbârnâitul este produs în timpul funcţionării compresorului.
4.
Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcţioneze.
8
Ghid de utilizare şi întreţinere
5.
Pocnituri când compresorul porneşte.
6.
Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care
reglează funcţionarea compresorului.
Tabelul cu alarme
Tip de alarmă
Cauză
Soluţie
Alarmă de uşă deschisă Indicatorul de alarmă uşă
deschisă rămâne activat,
alarma acustică este activată
şi indicatorul de alarmă
clipeşte.
Alarma de
Afişajul temperaturii clipeşte
temperatură
(°C) şi indicatorul Alarmă
rămâne aprins.
Uşa frigiderului sau
congelatorului a rămas
deschisă mai mult de 2
minute.
Închideţi uşa sau apăsaţi pe
butonul Oprire alarmă pentru a
întrerupe alarma acustică.
Temperatura din interiorul
congelatorului nu este
adecvată
Alarma de întrerupere
prelungită a curentului
Întreruperea prelungită a
alimentării cu curent poate
cauza creşterea temperaturii
din interior la 0 °C.
Defectarea produsului.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă;
alarma acustică se opreşte, afişajul
temperaturii (°C) clipeşte, iar
indicatorul Alarmă rămâne aprins
până când se atinge o temperatură
<; -10 °C.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă;
alarma acustică se opreşte.
Defecţiune
Semnal
Pictograma pentru alarma
de întrerupere a curentului
rămâne activă, iar indicatorul
Alarmă clipeşte.
Litera „F” clipeşte pe afişaj
(°C).
Contactaţi serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare.
Recomandări în cazul neutilizării aparatului
În cazul neutilizării aparatului
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică, goliţi-l, dezgheţaţi-l (dacă este necesar) şi curăţaţi-l.
Lăsaţi uşile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitaţi formarea mucegaiului
şi apariţia mirosurilor neplăcute.
În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
Ţineţi închise uşile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelaţi din nou alimentele care s-au
dezgheţat parţial. Dacă pana de curent se prelungeşte, este posibil să se activeze şi alarma de întrerupere a curentului (la
produsele cu componente electronice).
9
Ghid de utilizare şi întreţinere
Curăţarea şi întreţinerea
RO
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau deconectaţi
alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive. Nu curăţaţi niciodată cu lichide inflamabile componentele frigiderului.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă
uscată.
▶
▶
▶
Curăţaţi periodic aparatul cu o cârpă şi cu o soluţie de apă călduţă şi
detergent neutru special pentru curăţarea interiorului frigiderului.
Curăţaţi exteriorul aparatului şi garnitura uşii cu o lavetă umedă şi
ştergeţi cu o lavetă moale.
Condensatorul de pe partea din spate a aparatului trebuie curăţat
periodic cu aspiratorul.
Important:
▶ Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă
uscată.
▶ Conductele sistemului de refrigerare se află lângă tăviţa de dezgheţare şi pot fi fierbinţi. Curăţaţi-le periodic cu un
aspirator.
10
Ghid de utilizare şi întreţinere
Ghidul de remediere
Ce trebuie să faceţi dacă...
Motive posibile
Soluţii
Aparatul nu funcţionează.
Este posibil să existe o problemă la
sursa de alimentare a aparatului.
•
•
Există apă în tăviţa pentru
decongelare.
Acest lucru este normal pe vreme
călduroasă şi umedă. Este posibil ca
tava să se umple până la jumătate.
Marginile dulapului în care este
încorporat aparatul sunt calde la
atingere, deoarece dulapul care
intră în contact cu garnitura uşii.
Aceasta nu este o defecţiune.
Acest lucru este normal pe vreme
călduroasă şi atunci când compresorul
funcţionează.
Este posibil ca becul să trebuiască
înlocuit.
Este posibil ca aparatul să fie în modul
Pornire/Stand-by.
Becul nu funcţionează.
•
•
•
•
Motorul pare să rămână în
funcţiune prea mult timp.
Temperatura aparatului este
prea înaltă.
Timpul de funcţionare a motorului
depinde de diferiţi factori: cât de des
se deschide uşa, cantitatea de alimente
păstrată, temperatura din încăpere,
setările butoanelor de comandă a
temperaturii.
Pot exista diverse cauze (a se vedea
„Soluţii”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uşile nu se deschid şi nu se
închid corect.
Pot exista diverse cauze (a se vedea
„Soluţii”).
•
•
•
•
11
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de
alimentare este introdus într-o priză
funcţională cu tensiune corespunzătoare.
Controlaţi dispozitivele de protecţie şi
siguranţele sistemului electric din locuinţa
dumneavoastră
Verificaţi ca aparatul să fie perfect
orizontal, astfel încât apa să nu dea pe
dinafară.
Asiguraţi-vă că dispozitivele de protecţie
şi siguranţele sistemului electric din
locuinţa dumneavoastră funcţionează
corespunzător.
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de
alimentare este introdus într-o priză
funcţională, cu tensiune corespunzătoare
Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul
trebuie să solicite departamentului de
service înlocuirea acestora cu LED-uri de
acelaşi tip, disponibile numai la centrele
noastre de asistenţă tehnică post-vânzare
sau la distribuitorii autorizaţi.
Asiguraţi-vă că butoanele de comandă a
aparatului sunt reglate corect.
Verificaţi să nu existe o cantitate mare de
alimente în aparat.
Aveţi grijă ca uşa să nu fie deschisă prea
des.
Verificaţi dacă uşa se închide perfect.
Verificaţi dacă condensatorul (partea din
spate a aparatului) este curat, fără praf şi
scame.
Asiguraţi-vă că uşa este închisă
corespunzător.
Asiguraţi-vă că garniturile uşii sunt
montate corespunzător.
În zilele călduroase sau dacă este cald
în cameră, este normal ca motorul să
funcţioneze un timp mai îndelungat.
Dacă uşa aparatului a rămas deschisă
mai mult timp sau dacă au fost introduse
cantităţi mari de alimente, motorul va
funcţiona un timp mai îndelungat pentru
a răci interiorul aparatului.
Aveţi grijă ca pachetele cu alimente să nu
blocheze uşa.
Verificaţi dacă dispozitivul automat de
produs gheaţă sau componentele interne
sunt în poziţie corespunzătoare.
Aveţi grijă ca garniturile uşii să nu fie
murdare sau lipicioase.
Asiguraţi-vă că aparatul este în poziţie
perfect orizontală.
Ghid de utilizare şi întreţinere
Serviciul de asistenţă tehnică
RO
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
1.
2.
Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR.
programul nu rulează.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE MENŢIONATE, CONTACTAŢI CEL MAI APROPIAT SERVICIU
DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul indicat pe certificatul de garanţie sau
urmaţi instrucţiunile de pe site-ul web
www.bauknecht.eu
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
specificaţi întotdeauna:
•
o scurtă descriere a defecţiunii;
•
tipul şi modelul exact al aparatului;
•
numărul de service (numărul care se găseşte după cuvântul „Service”
de pe plăcuţa cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
•
adresa dumneavoastră completă;
•
numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru
a avea garanţia că se folosesc piese de schimb originale şi că reparaţiile vor fi executate corect).
12
Ghid de instalare
2
50mm
4x
1x
B
A
abc
1x
C
1
1x
D
c
2
3
4
b
5
a
c
c
6
c
c
a
13
RO
Ghid de instalare
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
14
Ghid de instalare
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011370357
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising