Whirlpool | W7 OM3 4S1 P | Setup and user guide | Whirlpool W7 OM3 4S1 P Brugervejledning

Whirlpool W7 OM3 4S1 P Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL
PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
1. Betjeningspanel
2. Ventilator
3. Ringvarmelegeme
(ikke synligt)
4. Skinner
(niveauet vises på ovnens
forside)
5. Ovnlåge
6. Øverste varmelegeme/grill
7. Lampe
8. Stegetermometerets
isætningspunkt
9. Identifikationsskilt
(må ikke fjernes)
10. Nederste varmelegeme
(ikke synligt)
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET
1
2
3
4
1. ON / OFF
Bruges til at tænde og slukke for
ovnen og stoppe en aktiv funktion.
2. DIREKTE ADGANG TIL
FUNKTIONER
Bruges til at opnå hurtig adgang til
funktioner og menu.
3. NAVIGATIONSKNAPPEN
MINUS
Anvendes til at gennemse en
menu og til at reducere en
funktions indstillinger eller
værdier.
5
4. TILBAGE
Bruges til at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
Giver mulighed for at ændre
indstillinger under tilberedningen.
5. DISPLAY
6. BEKRÆFT
Bruges til at bekræfte en markeret
funktion eller indstille en værdi.
6
7
8
9
7. NAVIGATIONSKNAPPEN PLUS
Anvendes til at gennemse en
menu og til at forøge en funktions
indstillinger eller værdier.
8. DIREKTE ADGANG TIL
VALGMULIGHEDER /
FUNKTIONER
Bruges til at opnå hurtig adgang
til funktioner, indstillinger og
favoritter.
9. START
Til start af en funktion med de
specificerede indstillinger eller
med basisindstillinger.
1
TILBEHØR
RIST
DRYPPEBAKKE
BRADEPANDE
GLIDESKINNER *
Bruges til at tilberede mad
eller som støtte til pander,
tærteforme og andet ovnfast
kogegrej.
Bruges som et ovnfast fad til Bruges til at tilberede brød og Gør det lettere at indsætte
at tilberede kød, fisk,
tærter, men også flæskesteg, eller udtage tilbehør.
grøntsager, focaccia etc., eller fisk i fad, etc.
til at anbringe under risten for
at opsamle safter.
STEGETERMOMETER*
Til måling af madvarens
kernetemperatur under
tilberedningen.
* Kun disponibel på visse modeller
Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Yderligere tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.
ISÆTNING AF RIST OG ANDET TILBEHØR
Indsæt risten vandret ved at lade den glide langs
skinnerne og sørg for, at siden med den ophøjede
kant vender opad.
Andet tilbehør såsom drypbakken og bagepladen
isættes vandret på samme måde som risten.
AFTAGNING OG GENMONTERING AF SKINNERNE
• For at tage skinnerne ud, skal man løfte dem op og
derefter forsigtigt trække den nederste del ud af
lejet: Nu kan du tage skinnerne ud.
• For at isætte skinnerne igen, skal man først sætte
dem i det øverste leje. Skub dem ind i ovnrummet,
mens du holder dem oppe, sænk dem, og skub
dem derefter på plads i det nederste leje.
MONTERING AF GLIDESKINNER
(AFHÆNGIGT AF MODEL)
Tag skinnerne ud af ovnen og fjern den beskyttende
plast fra glideskinnerne.
Fastgør glideskinnens øverste klips til skinnen, og
skub den så langt, den kan komme. Skub den anden
klips på plads
2
Tryk det nedre afsnit af klipsen hårdt mod skinnen,
for at sikre den. Sørg for, at glideskinnerne kan
bevæges frit. Gentag disse trin på den anden skinne
på det samme niveau.
Bemærk: Glideskinnerne kan isættes på et hvilket som helst
niveau.
BRUG AF STEGETERMOMETERET
(AFHÆNGIGT AF MODEL)
Sæt stegetermometeret dybt i
kødet, og undgå ben eller fedtrige
områder. Indsæt spidsen på langs
midt i brystet, når det er fjerkræ, og
undgå hule områder.
Sæt retten i ovnen, og sæt stikket
i kontakten på højre side af
ovnrummet.
FUNKTIONER
6th SENSE
De tillader en fuldautomatisk tilberedning af
alle fødevaretyper (Lasagne, Kød, Fisk, Grøntsager,
Kager & Bagværk, Tærter, Brød, Pizza).
Følg anvisningerne i den relevante
tilberedningstabel, for at få det bedste ud af denne
funktion.
COOK 4
Til tilberedning af forskellige retter, der kræver
samme tilberedningstemperatur, samtidigt på fire
niveauer. Denne funktion kan anvendes til at bage
småkager , kager, runde pizzaer (også frosne) og til at
tilberede et fuldt måltid. Følg tilberedningstabellen,
for at få de bedste resultater.
VARMLUFT
Til tilberedning af forskellige retter, der kræver
samme tilberedningstemperatur, samtidigt på flere
(maks. tre) niveauer. Denne funktion kan anvendes
til tilberedning af forskellige retter, uden at lugten
overføres fra den ene til den anden.
TRADITIONELLE
•
•
•
•
OVER/UNDERV.
Til tilberedning af kød, bagning af kager med fyld
på kun en ribbe.
TURBO GRILL
Til stegning af store kødstykker (køller, oksesteg,
kylling). Vi anbefaler at anvende en dryppebakke
til at opsamle saften fra kødet: Stil bakken
hvor som helst under risten, og tilsæt 500 ml
drikkevand.
FROSSENT BAG
Funktionen vælger automatisk den bedste
temperatur og tilberedningstype for 5 forskellige
kategorier af frosne færdigretter. Det er ikke
nødvendigt at forvarme ovnen.
SPECIALFUNKTIONER
» » MAXI COOKING
Funktionen vælger automatisk den bedste
tilberedningsmetode og temperatur til
tilberedning af store stege (på over 2,5
kg). Det anbefales at vende kødet under
tilberedningen, så det bliver ensartet brunt på
begge sider. Dryp stegen af og til, så den ikke
bliver for tør.
» » HÆVNING
Til optimal hævning af brød- og kagedej.
Undlad at aktivere funktionen, hvis ovnen
stadig er varm efter en tilberedningscyklus, for
at bevare hævningens kvalitet.
» » OPTØNING
Bruges til hurtig optøning af madvarer.
Anbring maden på midterste ribbe. Lad
DA
madvaren blive i emballagen, så overfladen
ikke tørrer ud.
» » HOLD VARM
Til at holde netop tilberedt mad varm og
sprød.
» » ØKO-VARMLUFT
Til tilberedning af farserede stege og fileter
af kød på én ribbe. Maden undgår at tørre
for meget ud med skånsom, intermitterende
luftcirkulation. Ved brug af denne ØKO
funktion vil lyset være slukket under
tilberedningen. Ved brug af ØKO cyklussen, og
med henblik på at optimere strømforbruget,
bør ovnens låge ikke åbnes før maden er
færdig.
OVER/UNDERV.
Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe.
GRILL
Til grilning af bøffer, kebab og medisterpølse,
til gratinering af grøntsager og ristning af brød. Når
du griller kød, anbefaler vi at anvende en drypbakke
til at opsamle saften fra kødet: Stil bakken hvor som
helst under risten, og tilsæt 500 ml drikkevand.
HURTIG FORVARME
Til hurtig forvarmning af ovnen.
TIMERE
Til redigering af funktionernes tidsværdier.
Til at overvåge tiden, uden at aktivere en funktion.
AUTOMATISK PYRO RENGØRING AF OVNEN
Til eliminering af stænk fra tilberedningen vha. en
cyklus med en meget høj temperatur (over 400 °C). Der
står to selvrensningscyklusser til rådighed: En komplet
funktion (Pyrolyse) og en reduceret funktion (Pyrolyse
Øko). Vi anbefaler at anvende den hurtigere cyklus med
jævne mellemrum og kun den komplette cyklus, når
ovnen er meget snavset.
FAVORIT
Bruges til at få adgang til listen over 10
favoritfunktioner.
INDSTILLINGER
Til justering af ovnens indstillinger.
Når funktionen “ØKO” er aktiv, reduceres displayets lysstyrke
for at spare energi og lyset slukkes efter 1 minut. Det
genaktiveres automatisk, når der trykkes på en af knapperne.
Når “DEMO” er “On” er alle betjeningsanordningerne aktive og
alle menuerne tilgængelige, men ovnen varmes ikke op.
Denne tilstand inaktiveres ved at tage adgang til “DEMO” fra
menuen “INDSTILLINGER” og vælge “Off”.
Ved at markere “FABRIKSNULSTIL” slukkes produktet og vender
herefter tilbage til tilstanden ved første tænding. Alle
indstillinger vil blive slettede.
3
FØRSTEGANGSBRUG
1. VÆLG SPROG
Du skal indstille sproget og klokkeslættet første gang,
du tænder for apparatet: På displayet vises “English”.
English
Tryk på
eller
for at gennemse listen over
disponible sprog, og vælg den ønskede.
Tryk på
for at bekræfte dit valg.
Bemærk: Sproget kan ændres på et senere tidspunkt ved at
markere “SPROG” i menuen “INDSTILLINGER” hvortil man tager
.
adgang ved at trykke på
2. INDSTIL EFFEKTFORBRUGET
Ovnen er programmeret til at bruge et elektrisk
effektniveau, som er kompatibelt med en husstands
forsyningsnet på over 3 kW (16): Hvis din husstand
bruger mindre effekt, skal du reducere denne værdi
(13).
EFFEKT
Tryk på eller , for at vælge 16 “Høj” eller 13 “Lav”
og tryk på , for at bekræft.
3. INDSTIL KLOKKESLÆTTET
Når du har valgt effekten, skal du indstille det
nuværende klokkeslæt: De to timetal på displayet vil
blinke.
UR
Tryk på
eller
for at indstille det nuværende
timetal, og tryk på : De to minuttal på displayet vil
blinke.
Tryk på
eller
for at indstille minutterne og tryk
på
for at bekræfte.
Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter
længerevarende strømafbrydelser. Vælg “UR” i menuen
.
“INDSTILLINGER”, hvortil man tager adgang ved at trykke på
3.1 INDSTIL TIDEN PÅ ET FORBUNDET APPARAT
På et forbundet apparat kan Uret automatisk blive
opdateret fra Clouden.
I tilfælde af at brugeren ønsker at ændre uret som modtages
indtaste
fra Clouden, skal de gå til menuen Indstillinger
"UR", og derefter manuelt indstille tiden; i det tilfælde, vil
fremtidige automatiske opdateringer af uret som sendes fra
Clouden, blive ignoreret.
4. VARM OVNEN
En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra
fremstillingen: Det er helt normalt. Det anbefales derfor
at varme ovnen tom for at fjerne eventuelle lugte,
før du begynder at tilberede maden. Fjern eventuelt
beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og
tag alt tilbehøret ud. Varm ovnen op til 200 °C i cirka
en time. Det er ideelt at anvende en funktion med
luftcirkulation (f.eks. “Varmluft” eller “Over/Underv.”).
Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet, efter du bruger
apparatet for første gang.
DAGLIG BRUG
1. VÆLG EN FUNKTION
Tryk på
for at tænde for ovnen: Displayet viser
den seneste kørte hovedfunktion eller hovedmenuen.
Funktionerne kan vælges ved at trykke på en af
hovedfunktionernes ikon, eller ved at gennemse en
menu: For at vælge et emne i en menu (på displayet
vises det første disponible emne), skal man trykke
på eller , for at vælge det ønskede, og herefter
trykke på , for at bekræfte.
6. Hold Varm
2. INDSTIL FUNKTIONEN
Man kan ændre funktionens indstillinger efter at
have markeret den. Displayet vil vise de indstillinger,
som kan ændres, i rækkefølge. Tryk på
giver dig
mulighed for at ændre den foregående indstilling
igen.
TEMPERATUR / GRILLNIVEAU
TEMPERATUR
Når værdien blinker på displayet anvendes
eller
til at ændre den, hvorefter man trykker på
, for at bekræfte, og fortsætte med at ændre den
efterfølgende indstilling (hvis dette er muligt).
På samme måde, er det muligt at indstille
grillniveauet: Der er tre definerede effektniveauer til
grillstegning: 3 (høj), 2 (mid), 1 (lav).
Bemærk: Efter aktivering af funktionen kan temperaturen/
grillniveauet ændres vha. eller .
VARIGHED
VARIGHED
Når ikonet
4
blinker på displayet, anvendes
eller
til at indstille den ønskede varighed af
tilberedningen. Tryk herefter på
for at bekræfte.
Det er ikke nødvendigt, at indstille tilberedningens
varighed, hvis du vil administrere tilberedningen
manuelt (uden timer): Tryk på
eller
for at
bekræfte og starte funktionen. Når denne tilstand
vælges, kan du ikke programmere en forsinket start.
Bemærk: Man kan justere den indstillede tilberedningsvarighed
: Tryk på eller
under tilberedningen, ved at trykke på
for at ændre, og tryk herefter på for at bekræfte.
SLUTTID (FORSINKET START)
I mange funktioner kan funktionens start udskydes,
efter at have indstillet en tilberedningsvarighed,
ved at programmere dens sluttid. På displayet vises
sluttiden mens ikonet
blinker.
SLUTTID
Tryk på
eller
for at indstille tidspunktet, som
tilberedningen ønsket afsluttet på, tryk herefter på
for at bekræfte og aktivere funktionen. Sæt retten
i ovnen og luk lågen: Funktionen starter automatisk
efter den beregnede periode for at tilberedningen
slutter på det tidspunkt, du har indstillet.
Bemærk: Programmering af et udskudt starttidspunkt vil
inaktivere ovnens forvarmningsfase: Ovnen vil gradvist
oparbejde den påkrævede temperatur, hvilket medfører, at
tilberedningens varighed vil være en smule længere, end den
anførte i tilberedningstabellen. Under ventetiden kan man
eller
for at ændre den programmerede
trykke på
for at ændre andre indstillinger. Ved
sluttid, eller trykke på
at trykke på , for at visualisere informationen, er det muligt
at skifte mellem sluttid og varighed.
. 6th SENSE
Disse funktioner vælger automatisk den bedste
tilberedningsmetode, effekt, temperatur og varighed
til tilberedning, stegning eller bagning af alle de
disponible retter.
Angiv blot fødevarens egenskaber, når dette
forespørges, for at opnå et optimalt resultat.
VÆGT / HØJDE (RUND-BAKKE-LAG)
KILOGRAM
Følg anvisningerne på displayet, for at indstille
funktionen korrekt og tryk, på anmodning, på
eller
for at indstille den påkrævede værdi, og tryk
herefter på
for at bekræfte.
DA
FÆRDIGHEDSGRAD / BRUNING
I visse 6th Sense funktioner kan færdighedsgraden
justeres.
FÆRDIGHEDSGRAD
Tryk, på anmodning, på eller for at vælge det
ønskede niveau mellem rødstegt (-1) og gennemstegt
(+1). Tryk på
eller
, for at bekræfte og starte
funktionen.
På samme måde, i visse 6th Sense funktioner, kan man
justere bruningsgraden på mellem lav (-1) og høj (+1).
3. START FUNKTIONEN
Hvis standardværdierne er som ønsket, eller når du
har udført de ønskede indstillinger, kan du når som
helst trykke på
for at aktivere funktionen.
Tryk på
under udskydelsesfasen, for at springe
denne fase over
og starte funktionen med det samme.
Bemærk: Når funktionen er blevet valgt vil displayet foreslå
det bedst egnede niveau til hver enkelt funktion.
Du kan stoppe den aktiverede funktion når som helst ved at
.
trykke på
Hvis ovnen er varm og funktionen kræver en specifik
maksimal temperatur, vil der blive vist en meddelelse
på displayet. Tryk på
for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede og vælge en anden
funktion eller vent, for at fuldføre afkølingen.
4. FORVARME
Visse funktioner har en forvarmningsfase: Når
funktionen er startet angiver displayet den
forvarmningsfase, som er blevet aktiveret.
FORVARME
Når denne fase er afsluttet, høres der et lydsignal, og
displayet angiver, at ovnen har nået den indstillede
temperatur og viser meddelelsen “SÆT MAD IND”.
Åbn herefter lågen, stil retten i ovnen, luk lågen og
start tilberedningen ved at trykke på eller
.
Bemærk: Hvis du sætter retten i ovnen, inden forvarmningen
er afsluttet, kan det endelige resultat blive påvirket på en
negativ måde. Åbning af lågen under forvarmningsfasen vil
stoppe den.
Tilberedningens varighed inkluderer ikke
en forvarmningsfase. Man kan altid ændre
temperaturen, som ønskes oparbejdet, ved hjælp af
eller .
5. PAUSE I TILBEREDNING / VEND ELLER
KONTROLLÉR MADEN
Når lågen åbnes vil tilberedningen blive afbrudt
midlertidigt ved, at varmeelementerne inaktiveres.
Luk lågen, for at genoptage tilberedningen.
Visse 6th Sense funktioner kræver, at man maden
vendes under tilberedningen.
5
VEND MAD
Der høres et lydsignal og på displayet vises
handlingen, der skal udføres. Åbn lågen, udfør den
anførte handling på displayet og luk lågen. Tryk
herefter på
, for at fortsætte tilberedningen.
På samme måde vil ovnen opfordre dig til at
kontrollere maden 10% af tiden før tilberedningens
afslutning.
Hvis du vil gemme en funktion som en favorit og
gemme de aktuelle indstillinger til fremtidig brug,
skal du trykke på , i modsat fald kan du afvise
opfordringen ved at trykke på
.
Når du har trykket på , skal du trykke på eller
for at vælge nummeret på positionen, og tryk
herefter på for at bekræfte.
Bemærk: Hvis hukommelsen er fuld, eller det valgte tal
allerede er optaget, vil ovnen spørge dig om at bekræfte, at
funktionen skal overskrives.
For at hente de funktioner, du har gemt, på et senere
tidspunkt tryk på
: Displayet viser listen over dine
favoritfunktioner.
KONTROLLÉR MADEN
Der høres et lydsignal og på displayet vises
handlingen, der skal udføres. Kontrollér maden,
luk lågen og tryk på
eller for at fortsætte
tilberedningen.
Bemærk: Tryk på
for at springe disse handlinger over. Ellers
vil ovnen fortsætte tilberedningen efter et stykke tid uden
nogen handling.
6. ENDT TILBEREDNING
Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at
tilberedningen er fuldført.
SLUT
Tryk på
for at fortsætte tilberedningen i den
manuelle tilstand (uden timer) eller tryk på
for
at forlænge tilberedningstiden ved at indstille en ny
varighed. I begge tilfælde bibeholdes tilberedningens
parametre.
BRUNING
Med visse ovnfunktioner kan du brune madens
overflade ved at aktivere grillen, når tilberedningen
er færdig.
1. OVER/UNDERV.
Tryk på
eller
for at vælge funktionen, bekræft
ved at trykke på
og tryk herefter på
for at
aktivere.
. AUTOMATISK RENGØRING – PYRO
Rør ikke ved ovnen under pyrolysecyklussen.
Hold børn og dyr væk fra ovnen under og efter
(indtil ovnrummet har afsluttet udluftningen)
udførelsen af pyrolysecyklussen.
Fjern alt tilbehør - inklusiv skinnerne - fra ovnen, før
du aktiverer funktionen . Hvis ovnen er installeret
under en kogesektion, skal man kontrollere, at alle
blussene eller kogepladerne er slukkede under
selvrensningscyklussen. For at opnå optimale
rengøringsresultater skal det værste snavs fjernes
med en fugtig klud, før pyrolysefunktionen anvendes.
Det anbefales kun at køre pyrolysefunktionen,
vis apparatet er meget snavset eller udsender
ubehagelige lugte under tilberedning.
Tryk på for at vise “Pyro” på displayet.
Pyrolyse
TRYK v BRUNING
Når displayet viser den relevante meddelelse, kan
man, om nødvendigt, trykke på , for at starte en
bruningscyklus på fem minutter. Du kan stoppe
funktionen når som helst ved at trykke på knappen
, for at slukke ovnen.
. FAVORITTER
Når tilberedningen er fuldført vil displayet anmode
dig om at gemme funktionen med et tal mellem 1 og
10 på din liste over favoritter.
FCOOK
6
Tryk på eller , for at vælge den ønskede cyklus og
tryk herefter på , for at bekræfte. Når du har valgt
en cyklus, kan du indstille sluttiden, ved at trykke på
eller , for at indstille den forsinkede start, og
herefter trykke på , for at bekræfte.
Rengør lågen og tag alt tilbehør ud som forespurgt.
Luk herefter lågen og tryk på
, når dette er gjort:
Ovnen vil starte selvrensningscyklussen, mens
lågen blokeres automatisk: Der vises en advarsel på
displayet samt en nedtælling, der viser statussen for
den igangværende cyklus.
Når cyklussen er fuldført, kan lågen ikke åbnes, før
temperaturen i ovnrummet er nået ned på et sikkert
niveau.
. TIMER
Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som
minutur. Sørg for, at ovnen er slukket for at aktivere
funktionen, og tryk så på
eller : Ikonet blinker
på displayet.
Tryk på eller
for at indstille den mængde tid, du
har brug for, og tryk så på for at aktivere minuturet.
TIMER
DA
. BRUG AF STEGETERMOMETERET (AFHÆNGIGT
AF MODEL)
Brug af stegetermometeret giver dig mulighed for
at måle kødets temperatur under tilberedningen, for
at sikre, at det når den optimale temperatur. Ovnens
temperatur varierer alt efter den valgte funktion,
men tilberedningen er altid programmeret il at
afslutte, når den specificerede temperatur er nået.
Når termometeret er sat i, lyder det et signal og
“Termometer til” vises på displayet.
Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive at
minuturet er færdig med nedtællingen af det valgte tidsrum.
Bemærk: Minuturet aktiverer ikke nogen af
tilberedningscyklusserne. Tryk på eller for at ændre den
indstillede varighed på timeren.
Når minuturet er aktiveret kan man også markere og
aktivere en funktion.
Tryk på
for at tænde for ovnen, og vælg herefter
den ønskede funktion.
Når funktionen er startet vil minuturet fortsætte
nedtællingen, uden at påvirke selve funktionen.
Bemærk: Under denne fase kan man ikke se minuturet (kun
vil blive vist), men det fortsætter nedtællingen.
ikonet
Vend tilbage til minuturets skærmbillede ved at trykke på
når du vil stoppe den igangværende funktion.
. TRYK V BRUNE
Tryk og hold
trykket i mindst fem sekunder, for at
blokere tastaturet. Gentag proceduren for at oplås
tastaturet.
Vælg den ønskede funktion, blandt de kompatible
(Over/undervarme, varmluft, Over/undervarme,
Turbogrill, Øko-varmluft, Maxi Cooking, 6th Sense
funktioner): Displayet anmoder om at du indstiller
termometerets måltemperatur: Tryk på eller
, for at indstille det, og tryk på , for at indstille de
følgende tilberedningsparametre.
Da tilberedningen er programmeret til at afslutte, når
den ønskede temperatur er nået, vil det ikke være
muligt at indstille tilberedningstiden eller et specifikt
tidspunkt for tilberedningens afslutning. Lyset
forbliver tændt, indtil termometeret tages ud.
Hvis termometeret tages ude under tilberedningen,
vil denne fortsætte traditionelt (uden timer).
Der lyder et signal, og displayet angiver, at
termometeret har nået den ønskede temperatur.
TRYK V BRUNE
SLUT
Bemærk: Funktionen kan også aktiveres under tilberedningen.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan ovnen til enhver tid slås fra
.
ved at trykke på knappen
TERMOMETER TIL
Bemærk: For senere at ændre indstillingerne, skal du trykke på
eller ,for termometerets temperatur, eller på
,for
andre indstillinger. Hvis brug af termometer ikke er
kompatibel med den udførte handling, vil der lyde et signal
og en meddelelse, der oplyser dig herom, visualiseres. I
sådanne tilfælde skal termometeret tages ud.
7
CONNECTIVITY*
*: ikke tilgængelig i Rusland
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Download 6th Sense Live appen til din mobile enhed.
Du kan downloade appen fra enten iTunes eller
Google Play.
Når den er downloadet skal du følge instruktionerne i
appen for at oprette en konto. Når du har en konto,
skal du åbne appen og trykke på
i bunden til
venstre på skærmen, for at tilføje et nyt apparat til din
konto.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Takket være 6th Sense Live funktionen, kan dit apparat
forbindes til internettet. Brug 6th Sense Live appen på
din smartphone/tablet, så du kan:
• overvåge apparatets status
• indstille og starte en tilberedningscyklus
• ændre, redigere eller stoppe en igangværende
tilberedningscyklus
• få adgang til yderligere indhold
• få automatiske opdateringer til apparatets
software
For at aktivere connectivity skal du succesfuldt
gennemgå processen med at forbinde dit apparat
til din netværksrouter i hjemmet og appen. Denne
opsætningsprocedure skal kun udføres en gang.
Du skal kun udføre den igen hvis du ændrer egenskaberne for
dit hjemmenetværk (netværksnavn og adgangskode).
MINIMUMSKRAV
Mobil enhed: Android med en 1280x720 (eller større)
skærmopløsning eller iOS. Se kompatibiliteten med
Android eller iOS versionerne på app store.
Trådløs router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
SÅDAN UDFØRER DU OPSÆTNINGEN
For at anvende denne funktion skal du have: en mobil
enhed (smartphone eller tablet) og en trådløs router
med forbindelse til internettet. Bekræft venligst med
din mobile enhed, at signalstyrken for dit trådløse
hjemmenetværk er godt tæt ved apparatet. Under
opsætningsproceduren skal apparatet og din mobile
enhed være forbundet til det samme trådløse netværk.
Scan QR-koden på det mærkat du kan finde på dit
apparat, derefter vil 6th Sense Live appen være din
guide, og føre dig gennem alle de nødvendige trin for
at gennemføre processen.
Bemærk: Under visse omstændigheder kan appen kræve at
du indtaster hvilken type apparat der er tale om: i dette
tilfælde skal du vælge Ovn.
Under forbindelsesprocessen vil du se flere beskeder komme frem på displayet, og ikonerne blinker med forskellige
mønstre; se beskrivelserne i den følgende tabel, for at vide hvilke handlinger der udføres i baggrunden af apparatet.
HVAD DU SER PÅ DISPLAYET
BETYDNING
FØLG BRUGSANVISN
Vist besked: Følg anvisningerne på app'en.
Under denne tyve minutters nedtælling vil apparatet prøve at forbinde til dit
hjemmenetværk (router).
blinker hurtigt.
WiFi ikonet
VENT
Vist besked: Vent.
Hvis forbindelsen til routeren er fuldført, vil apparatet automatisk prøve at nå appen,
og det vil bede dig om at vente.
blinker langsomt.
WiFi ikonet
APPARAT FORBUNDET
BRUG APP'EN FOR
FORBINDELSESFEJL
8
Vist besked: Apparat forbundet.
Processen har været vellykket: dit apparat er nu forbundet.
stopper med at blinke.
WiFi ikonet
Vist besked: Brug app'en for at registrere produktet.
Følg de seneste instruktioner på appen for at fuldføre registreringen, og navngive
apparatet. Derefter kan du hurtigt finde det på appens forside.
Vist besked: Forbindelsesfejl.
Denne besked kan vises et par sekunder, hvis apparatet ikke har kunne fuldføre
opsætningsproceduren inden for en bestemt periode. Derefter går apparatet i Standby
slukker.
og WiFi ikonet
FJERNBETJENING
Hvis dit apparat er forbundet korrekt, er det muligt at
trykke på ikonen , for at aktivere Fjernbetjening.
Du kan nu fjernbetjene bølgeovnen gennem din
mobile enhed, så du kan sende indtastninger og
overvåge tilberedningscyklusser.
Når en tilberedningscyklus sendes fra appen, vil
displayet vise følgende informationer 'Cyklus modtaget'
i nogle sekunder, hvorefter cyklussen starter.
DA
For at nulstille forbindelsen, skal du gøre følgende:
INDSTILLINGER > CONNECTIVITY MENU > NULSTIL
FORBINDELSE > JA. Displayet vil spørge "Er du sikker?".
Ved at trykke på vil forbindelsen blive nulstillet, Du
kan nu forbinde dit apparat igen (se afsnittet "Sådan
udfører du opsætningen").
SOFTWARE OPDATERING
Et apparat der er i Standby, som allerede er
konfigureret til forbindelse og hvor WiFi modtagelse
er aktiveret, kan automatisk opdatere softwaren når
en ny version er tilgængelig.
CYKLUS MODTAGET
NULSTIL FORBINDELSE
Denne funktion kan være brugbar i tilfælde af, at
egenskaberne for dit hjemmenetværk er ændret
(netværksnavn eller adgangskode).
Før du nulstiller forbindelsen skal du kontrollere
om det er muligt at gendanne det netværksnavn
og adgangskode som du brugte, da du forbandt
apparatet til dit hjemmenetværk. I det tilfælde er det
ikke nødvendigt at nulstille forbindelsen.
SOFTWARE UPDATE
Når opdateringen er igangværende vil procentdelen
af fuldførelsen blive vist på displayet.
Bemærk: Sørg for, at apparatets effektkilde altid er aktiveret
under softwarens opdateringsproces.
Under opdateringsprocessen er det ikke muligt at interagere
med kontrolpanelet.
CONNECTIVITY FAQ
Hvilke WiFi protokoller understøttes?
Den installerede WiFi adapter understøtter WiFi b/g/n
for de europæiske lande.
Følgende router indstillinger er nødvendige: 2,4 GHz
aktiveret, WiFi b/g/n, DHCP og NAT aktiveret.
Er der forskelle mellem at bruge en smartphone
(eller en tablet) med Android eller iOS?
Du kan bruge det operativsystem du vil, det gør
ingen forskel.
Kan jeg bruge en 3G mobiltelefon i stedet for en router?
Ja, men cloud servicer er skabt til permanent
tilsluttede enheder.
Hvordan kan jeg kontrollere, om min Internet
forbindelse i hjemmet virker og at den trådløse
funktion er slået til?
Du kan søge efter dit netværk på din smart enhed.
Husk at inaktivere eventuelle andre dataforbindelser
før du prøver.
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er
forbundet til hjemmets trådløse netværk?
Tag adgang til routerens konfiguration (se routerens
vejledning) og kontrollér om apparatets Mac-adresse
står i listen over trådløst forbundne enheder.
Hvor finder jeg apparatets Mac-adresse og SAID kode?
Der er et mærkat på dit apparat med en QR-kode:
Tæt på QR-koden kan du finde SAID koden og MACadressen.
Det er også muligt at hente SAID koden og MACadressen ved at trykke på INDSTILLINGER på
kontrolpanelet, derefter gå ind i Connectivity
menuen og vælg stemmerne “MAC-adresse” eller
“SAID kode”.
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er
forbundet korrekt til appen?
Åbn 6th Sense Live appen på din mobile enhed og
kontroller om du kan se dit apparat.
Er der noget, som kan forhindre signalet i at nå
apparatet?
Kontrollér at de tilsluttede enheder ikke optager
hele den disponible båndvidde. Kontrollér, at dine
enheder med WiFi-funktion ikke overskrider det
maksimalt tilladte antal af routeren.
Hvor langt fra apparatet skal routeren være?
WiFi-signalet er sædvanligvis stærkt nok til at kunne
dække et par rum, men dette afhænger stærkt
af hvilket materiale væggene er lavet af. Du kan
kontrollere signalstyrken ved at anbringe din smart
enhed (forbundet til samme hjemmenetværk) i
nærheden af apparatet.
Hvor kan jeg finde ud af hvad mit navn og
adgangskode til det trådløse netværk er?
Se routerens dokumentation. Der sidder sædvanligvis
et mærkat på routeren med de oplysninger
du behøver, for at komme frem til enhedens
opsætningsskærmbillede ved hjælp af en tilsluttet
enhed.
Hvad kan jeg gøre, hvis min router bruger naboens
WiFi-kanal?
Forcér routeren til at bruge WiFi kanalen i dit hjem.
9
Hvordan kan jeg kontrollere WiFi status for mit
apparat? Er det muligt at slukke for modtagelsen af
WiFi?
WiFi modulet er som standard ON i dette apparat. Det
er muligt at ændre eller bekræfte WiFi status ved at
gå ind i Connectivity menuen og vælge ‘WiFi status’.
Displayet vil vise den nuværende Status værdi, som
kan være ON eller OFF.
Bemærk: Når der genetableres effekt efter et tab, vil WiFi
modulet stadig beholde dets indstillinger (link til router og
app), og Fjernbetjening status vil altid blive gendannet.
Hvordan kan jeg ændre min Whirlpool konto og
bibeholde mine forbundne apparater?
Du kan oprette en ny konto, men husk at framelde
dine apparater fra den gamle konto, før du flytter
dem til den nye.
Jeg har ændret min router: hvad skal jeg gøre?
Hvis du kan beholde det tidligere netværksnavn
og adgangskode i den nye router, skal du ikke gøre
noget, da apparatet automatisk vil genforbinde.
Men for at genforbinde apparatet til det nye WiFi
netværk, skal du blot trykke på
på appens
forside, og du bør igen have mulighed for at tilføje
apparatet til din konto.
Bemærk: du skal IKKE først fjerne apparatet fra din konto.
Appen vil føre dig gennem genforbindelsesprocessen.
6th SENSE COOKING TABEL
MADKATEGORIER
LASAGNE
VEND
(AF
TILBEREDNINGSTID)
0,5 - 3 kg
-
2
0,6 - 2 kg **
-
3
1,5 - 3 cm
3/5
5
Lasagne
Steg
Oksekød-stegt
Hamburger
StegLangtidstilberedning
Svinekød-stegt
0,6 - 2,5 kg **
Skank *
0,5 - 2,0 kg **
Kylling-stegt
3
2/3
5
Steg
0,6 - 2,5 kg **
2
Kølle
0,5 - 2,0 kg **
2
Hele
0,6 - 3 kg **
Hel fyldt *
0,6 - 3 kg **
Hel kalkun-stegt
1 - 5 cm
4
3
3
Filet & bryst
-
4
2
2
2/3
5
4
2
0,6 - 3 kg **
1 rist
1/2
5
4
Filetter
0,5 - 3 cm
-
3
2
Fileter-frosne
0,5 - 3 cm
-
3
2
Grillspyd
FISK
-
0,6 - 2,5 kg **
Kalvekød-stegt *
Lam-stegt
1,5 - 4 cm
NIVEAU OG TILBEHØR
3
0,6 - 2 kg **
Steg
Pølser & hotdogpølser
KØD
MÆNGDE
* Kun på visse modeller. Funktionen er kun disponibel i kombination med stegetermometeret.
** Anbefalet mængde.
TILBEHØR
10
Rist
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
Dryppebakke /
bradepande eller
ovnfast fad på rist
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
Stegetermometer
(om forudset)
MÆNGDE
0,5 - 1,5 kg
-
3
Grøntsager-fyldte
0,1 - 0,5 kg hver
-
3
Grøntsager-stegte
0,5 - 1,5 kg
-
3
Kartofler
1 form
-
3
Tomater
1 form
-
3
Peberfrugter
1 form
-
3
Broccoli
1 form
-
3
Blomkål
1 form
-
3
Andet
1 form
-
3
0,5 - 1,2 kg
-
3
Småkager
0,2 - 0,6 kg
-
3
Æbleskiver
1 form
-
3
0,4 - 1,6 kg
-
3
0,4 - 1,6 kg
-
3
0,5 - 2 kg
-
3
0,8 - 1,2 kg
-
2
60 - 150 g hver
-
3
400 - 600 g hver
-
2
0,5 - 2,0 kg
-
2
Flutes
200 - 300 g hver
-
3
Tynd
rund - form
-
2
Tyk
rund - form
-
2
MADKATEGORIER
Kartofler
Grøntsager-stegte
GRØNTSAGER
Grøntsager-gratinerede
Sandkage
KAGER &
BAGVÆRK
Bagværk & fyldte tærter Tærte
Strudel
Frugttærte
MADTÆRTER
Quiche
Rundstykker
BRØD
DA
VEND
(AF
TILBEREDNINGSTID)
Sandwichbrød i form
Stort brød
NIVEAU OG TILBEHØR
2
PIZZA
Frossen
1 - 4 lag
-
4
2
5
3
1
5
3
2
1
* Kun på visse modeller. Funktionen er kun disponibel i kombination med stegetermometeret.
** Anbefalet mængde.
TILBEHØR
Rist
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
Dryppebakke /
bradepande eller
ovnfast fad på rist
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
Stegetermometer
(om forudset)
11
TILBEREDNINGSTABEL
OPSKRIFT
FUNKTION FORVARME
RIBBE OG
TILBEHØR
TEMPERATUR (°C)
VARIGHED (MIN.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 – 200
30 - 85
3
Ja
160 – 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Lasagne / postejer / pastaret i ovn /
cannelloni
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Lam/kalv/okse/svin 1 kg
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Surdejskager / Sandkage
Bagværk med fyld
(oste- og æbletærter, strudel)
Småkager / Mørdejskage
Mindre kager / Muffin
Vandbakkelser
Marengs
Pizza / Brød / Focaccia
Pizza (Tynd, tyk, focaccia)
Frossen pizza
Småretter
(grønsagstærter, quiche)
Vol-au-vent / butterdejssnitter
FUNKTIONER
12
Over/underv.
Varmluft
Over/Underv.
Grill
Turbo Grill
Maxi Cooking
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
ØKO-varmluft
OPSKRIFT
FUNKTION FORVARME
TEMPERATUR (°C)
VARIGHED (MIN.)
RIBBE OG
TILBEHØR
DA
Flæskesteg med sprød svær 2 kg
-
170
110 - 150
2
Kylling, kanin, and 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkun / gås 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
Ja
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Toast
-
3 (Høj)
3-6
5
Fiskekoteletter/-fileter
-
2 (Mid)
20 - 30 **
4
3
Medisterpølse / grillspyd / spareribs /
hakkebøf
-
2 - 3 (Mid – Høj)
15 - 30 **
5
4
Stegt kylling 1-1,3 kg
-
2 (Mid)
55 - 70 ***
2
1
Lammekølle / skank
-
2 (Mid)
60 - 90 ***
3
Steg kartofler
-
2 (Mid)
35 - 55 ***
3
Grønsagsgratin
-
3 (Høj)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
3
2
1
Ja
210
40 - 60
5
3
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne og kød
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Kød og kartofler
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Fisk & Grønsager
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Farserede stege
-
200
80 - 120 *
3
Udskåret kød
(kanin, kylling, lam)
-
200
50 - 100 *
3
Ovnstegt fisk / Fisk i fad
(fileter, hel)
Fyldte grøntsager
(tomater, courgetter, auberginer)
Småkager
Småkager
Tærter
Tærter
Runde pizzaer
Pizza
Komplet måltid: Frugttærte (ribbe 5) /
lasagne (ribbe 3) / kød (ribbe 1)
Komplet måltid: Frugttærte (niveau 5)
/ stegte grøntsager (niveau 4) / lasagne
(niveau 2) / udskåret kød (niveau 1)
Menu
* Forventet varighed: Retterne kan tages ud af ovnen på
forskellige tidspunkter afhængigt af personlig præference.
** Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
*** Vend maden, når to tredjedele af tilberedningstiden er
gået (om nødvendigt).
TILBEHØR
Rist
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
1
SÅDAN LÆSES TILBEREDNINGSTABELLEN
Tabellen angiver den bedste funktion, tilbehør og niveau til
tilberedningen af flere forskellige typer mad.
Tilberedningstiderne gælder fra det tidspunkt, retten sættes i
ovnen, bortset fra tilberedninger, der kræver forvarmning.
Tilberedningstemperaturerne og -tiderne er vejledende og
afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type
tilbehør. Start med de laveste, anbefalede indstillinger, og skift
til højere indstillinger, hvis retten ikke er tilberedt tilstrækkeligt.
Brug det medfølgende tilbehør, og anvend om muligt
tærteforme og bageplader af mørkt metal. Pyrex- eller
stentøjs-gryder og -tilbehør kan også anvendes, men dette
forlænger tilberedningstiderne lidt.
Dryppebakke /
bradepande eller
ovnfast fad på rist
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
Stegetermometer
(om forudset)
13
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for, at ovnen er kold, inden
du foretager vedligeholdelse
eller rengøring.
Brug ikke damprensere
Brug ikke metalsvampe,
skuremidler eller slibende/
ætsende rengøringsmidler, da
disse kan beskadige apparatets
overflader.
UDVENDIGE OVERFLADER
• Rengør overfladerne med en fugtig klud af
mikrofibre.
Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis
de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
• Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller
slibemidler. Hvis et af ovennævnte produkter
uforvarende kommer i kontakt med apparatet,
skal det straks rengøres med en fugtig klud af
mikrofibre.
INDVENDIGE OVERFLADER
• Efter hver brug, skal ovnen afkøle og så rengøres,
fortrinsvist, når den stadig er lun for at fjerne
eventuelle aflejringer eller pletter, der skyldes
madrester. For at tørre eventuel kondens, der
har dannet sig som følge af tilberedning af mad
med et højt vandindhold, skal du lade ovnen køle
helt af og derefter tørre den af med en klud eller
svamp.
AFTAGNING OG GENMONTERING AF LÅGEN
1. For at fjerne lågen skal du åbne den helt, og
sænke spærhagerne, indtil de er i ulåst position.
a
b
Brug beskyttelseshandsker.
Ovnens strømforsyning skal
afbrydes før enhver form for
vedligeholdelse.
• Rengør glasset i lågen med et egnet flydende
rengøringsmiddel.
• Ovndøren kan tages af hængslerne, så
rengøringen lettes.
TILBEHØR
Vask altid tilbehøret i en opvaskemiddelopløsning
efter brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret stadig
er varmt. Madrester fjernes let med en opvaskebørste
eller en svamp.
3. Genmonter lågen ved at flytte den hen imod
ovnen og lade hængslernes kroge flugte med
deres lejer og fastgøre den øverste del på lejet.
4. Sænk lågen, og åbn den helt. Sænk spærhagerne
til deres oprindelige position: Sørg for, at du
sænker dem helt ned.
a
b
2. Luk lågen, så meget du kan. Tag godt fat om lågen
med begge hænder – hold den ikke i håndtaget.
Fjern lågen ved ganske enkelt at fortsætte med at
lukke den, mens du samtidigt trækker den opad,
indtil, den frigøres fra lejet. Læg lågen på den ene
side på en blød overflade.
~15°
b
Udøv et let tryk for at tjekke, at spærhagerne er i
den rigtige position.
“CLICK”
a
5. Prøv at lukke lågen, og tjek for at sikre, at den
flugter betjeningspanelet. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du gentage ovenstående trin: Lågen
kan tage skade, hvis den ikke fungerer rigtigt.
14
UDSKIFTNING AF PÆREN
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag lampeglasset af lampen, udskift pæren, og sæt
lampeglasset på igen.
3. Sæt stikket i stikkontakten igen.
DA
Bemærk: Brug udelukkende halogenpærer 20-40 W/230 ~ V
af typen G9, T300°C. Pæren i produktet er specielt designet til
husholdningsapparater og er ikke egnet til almindelig
belysning i hjemmet (Rådets forordning EF 244/2009).
Pærerne kan købes hos eftersalgs-serviceafdelingen.
- Rør ikke ved pærerne med bare hænder, hvis du bruger
halogenpærer, da dine fingeraftryk kan medføre beskadigelse.
Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er blevet
genmonteret.
FEJLFINDING
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
Ingen strøm.
Afbrydelse fra lysnettet.
Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder
i stikkontakten.
Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er
afhjulpet.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af
et tal eller bogstav.
Fejl i ovn.
Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om
problemet er løst.
Prøv at foretage en “FABRIKSNULSTIL” som vælges i
“INDSTILLINGER”.
Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv
nummeret, der står efter bogstavet "F".
Ovnen varmer ikke op.
Når “DEMO” er “On” er alle
betjeningsanordningerne aktive
og alle menuerne tilgængelige,
men ovnen varmes ikke op.
DEMO vises på displayet hver 60.
sekunder.
Tag adgang til “DEMO” gennem “INDSTILLINGER” og vælg
“Off”.
Lyset slukker.
“ØKO” tilstanden er “On”.
Tag adgang til “ØKO” gennem “INDSTILLINGER” og vælg
“Off”.
Lågen er blokeret.
Rengøringscyklus i gang.
Vent på, at funktionen er færdig og på, at ovnen køler af.
Forkert effektindstilling.
Kontrollér, at husstandens ledningsnet har en nominel
værdi på over 3 kW. I modsat fald skal effekten indstilles
på 13 ampere. Tag adgang til “EFFEKT” gennem
“INDSTILLINGER” og vælg “LAV”.
Ovnen fungerer ikke.
Hjemmets strøm svigter.
Appen kan ikke genkende apparatet.
Apparatet er ikke i stand til at etablere en
stabil forbindelse til min router.
Manglende forbindelse til
routeren eller til appen.
Apparat er ikke forbundet.
Intern fejl.
WiFi slukket.
(Se forbindelsesstatus værdi, tryk på
og gå ind i Connectivity
menuen)
Kontrollér, om WiFi routeren er forbundet til Internettet.
Kontrollér WiFi routerens signalstyrke i nærheden af
apparatet.
Prøv at genstarte routeren.
Se “Connectivity FAQ” afsnittet.
Hvis indstillingerne til hjemmets trådløse netværk er blevet
ændret, skal du oprette forbindelse til netværket igen,
ved at følge trinene i appen. Opsætningsproceduren skal
udføres igen, men kun hvis du ændrer egenskaberne for dit
hjemmenetværk (navn og adgangskode).
Router indstillinger: NAT skal være aktiveret, firewall og DHCP
skal være konfigureret korrekt. Understøttet
adgangskodekryptering: WEP, WPA, WPA2. Indhent venligst
yderligere oplysninger i routerens vejledning, for at prøve anden
kryptering.
Bærerens indstillinger: Hvis din Internet udbyder har fastsat
antallet af Mac-adresser, der kan oprette forbindelse til
Internettet, vil du muligvis ikke kunne forbinde dit apparat med
skyen. Mac-adressen er enhedens unikke identifikator. Indhent
venligst oplysninger om, hvordan man opretter
internetforbindelse med andre enheder end computere hos din
internet-udbyder.
15
PROBLEM
Ikonet
MULIG ÅRSAG
blinker på displayet.
Forbindelsesforsøg kører i
baggrunden.
Forbindelse ikke tilgængelig.
Apparatet er forbundet men jeg kan ikke
kommunikere med det gennem appen.
Fjernbetjening kan være OFF.
AFHJÆLPNING
Det er normalt under opsætningsproceduren; du skal
blot vente på at den automatiske konfiguration afslutter
proceduren (kan tage nogle minutter).
Når forbindelsen er etableret vil ikonet stoppe med at
blinke.
Kontroller, at hjemmenetværket fungerer korrekt, og at
dets egenskaber ikke er ændret (navn og adgangskode)
Tryk på Fjernbetjening tasten
aktivere Fjernbetjening
på Kontrolpanelet for at
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene,
ved at:
•
Besøge vores website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts
identifikationsskilt.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
16
400011348071
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising