Whirlpool | W7 OM3 4S1 H | Setup and user guide | Whirlpool W7 OM3 4S1 H Brugervejledning

Whirlpool W7 OM3 4S1 H Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL
PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Betjeningspanel
2. Ventilator
3. Ringvarmelegeme
(ikke synligt)
4. Skinner
(niveauet vises på ovnens forside)
5. Ovnlåge
6. Øverste varmelegeme/grill
7. Lampe
8. Identifikationsskilt
(må ikke fjernes)
9. Nederste varmelegeme
(ikke synligt)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
5
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET
1
2
3
4
1. ON / OFF
Bruges til at tænde og slukke for
ovnen og stoppe en aktiv funktion.
2. DIREKTE ADGANG TIL
FUNKTIONER
Bruges til at opnå hurtig adgang til
funktioner og menu.
3. NAVIGATIONSKNAPPEN MINUS
Anvendes til at gennemse en menu
og til at reducere en funktions
indstillinger eller værdier.
5
6
4. TILBAGE
Bruges til at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
Giver mulighed for at ændre
indstillinger under tilberedningen.
5. DISPLAY
Bruges til at starte en funktion med
det samme.
6. BEKRÆFT
Bruges til at bekræfte en markeret
funktion eller indstille en værdi.
7
8
9
7. NAVIGATIONSKNAPPEN PLUS
Anvendes til at gennemse en
menu og til at forøge en funktions
indstillinger eller værdier.
8. DIREKTE ADGANG TIL
VALGMULIGHEDER / FUNKTIONER
Bruges til at opnå hurtig adgang
til funktioner, indstillinger og
favoritter.
9. START
Til start af en funktion med de
specificerede indstillinger eller med
basisindstillinger.
1
TILBEHØR
RIST
DRYPPEBAKKE
BRADEPANDE
GLIDESKINNER *
Bruges til at tilberede mad
eller som støtte til pander,
kageforme og andet ovnfast
kogegrej
Bruges som et ovnfast fad til Bruges til at tilberede brød og Gør det lettere at indsætte
at tilberede kød, fisk,
tærter, men også flæskesteg, eller udtage tilbehør.
grøntsager, focaccia etc., eller fisk i fad, etc.
til at anbringe under risten for
at opsamle safter.
* Kun disponibel på visse modeller
Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Yderligere tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.
ISÆTNING AF RIST OG ANDET TILBEHØR
Indsæt risten vandret ved at lade den glide langs
skinnerne og sørg for, at siden med den ophøjede kant
vender opad.
Andet tilbehør såsom drypbakken og bagepladen
isættes vandret på samme måde som risten.
AFTAGNING OG GENMONTERING AF SKINNERNE
•
•
For at tage skinnerne ud, skal man løfte dem op og
derefter forsigtigt trække den nederste del ud af
lejet: Nu kan du tage skinnerne ud.
For at isætte skinnerne igen, skal man først sætte
dem i det øverste leje. Skub dem ind i ovnrummet,
mens du holder dem oppe, sænk dem, og skub dem
derefter på plads i det nederste leje.
MONTERING AF GLIDESKINNER
(AFHÆNGIGT AF MODEL)
Tag skinnerne ud af ovnen og fjern den beskyttende
plast fra glideskinnerne.
Fastgør glideskinnens øverste klips til skinnen, og
skub den så langt, den kan komme. Sænk den anden
klemme, og skub den på plads. Tryk det nedre afsnit af
klipsen hårdt mod skinnen, for at sikre den. Sørg for, at
glideskinnerne kan bevæges frit. Gentag disse trin på
den anden skinne på det samme niveau.
Bemærk: Glideskinnerne kan isættes på et hvilket som helst
niveau.
2
DA
Oversigtsvejledning
FUNKTIONER
6th SENSE
De tillader en fuldautomatisk tilberedning af alle
fødevaretyper (Lasagne, Kød, Fisk, Grøntsager, Kager &
Bagværk, Tærter, Brød, Pizza).
Følg anvisningerne i den relevante tilberedningstabel,
for at få det bedste ud af denne funktion.
COOK 4 FUNKTIONER
Til tilberedning af forskellige retter, der kræver
samme tilberedningstemperatur, samtidigt på fire
niveauer. Denne funktion kan anvendes til at bage
småkager , kager, runde pizzaer (også frosne) og til at
tilberede et fuldt måltid. Følg tilberedningstabellen, for
at få de bedste resultater.
VARMLUFT
Til tilberedning af forskellige retter, der kræver
samme tilberedningstemperatur, samtidigt på flere
(maks. tre) niveauer. Denne funktion kan anvendes
til tilberedning af forskellige retter, uden at lugten
overføres fra den ene til den anden.
TRADITIONELLE FUNKTIONER
•
•
•
•
OVER/UNDERV.
Til tilberedning af kød, bagning af kager med fyld på
kun en ribbe.
TURBO GRILL
Til stegning af store kødstykker (køller, oksesteg,
kylling). Vi anbefaler at anvende en dryppebakke til
at opsamle saften fra kødet: Stil bakken hvor som
helst under risten, og tilsæt 500 ml drikkevand.
FROSSENT BAG
Funktionen vælger automatisk den bedste
temperatur og tilberedningstype for 5 forskellige
kategorier af frosne færdigretter. Det er ikke
nødvendigt at forvarme ovnen.
SPECIALFUNKTIONER
» » MAXI COOKING
Funktionen vælger automatisk den bedste
tilberedningsmetode og temperatur til
tilberedning af store stege (på over 2,5 kg). Det
anbefales at vende kødet under tilberedningen,
så det bliver ensartet brunt på begge sider. Dryp
stegen af og til, så den ikke bliver for tør.
» » HÆVNING
Til optimal hævning af brød- og kagedej. Undlad
at aktivere funktionen, hvis ovnen stadig er
varm efter en tilberedningscyklus, for at bevare
hævningens kvalitet.
» » OPTØNING
Bruges til hurtig optøning af madvarer. Anbring
maden på midterste ribbe. Lad madvaren blive i
emballagen, så overfladen ikke tørrer ud.
» » HOLD VARM
Til at holde netop tilberedt mad varm og sprød.
» » ØKO-VARMLUFT
Til tilberedning af farserede stege og fileter
af kød på én ribbe. Maden undgår at tørre
for meget ud med skånsom, intermitterende
luftcirkulation. Ved brug af denne ØKO funktion
vil lyset være slukket under tilberedningen. Ved
brug af ØKO cyklussen, og med henblik på at
optimere strømforbruget, bør ovnens låge ikke
åbnes før maden er færdig.
OVER/UNDERV.
Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe.
GRILL
Til grilning af bøffer, kebab og medisterpølse, til
gratinering af grøntsager og ristning af brød. Når du
griller kød, anbefaler vi at anvende en drypbakke til at
opsamle saften fra kødet: Stil bakken hvor som helst
under risten, og tilsæt 500 ml drikkevand.
HURTIG FORVARME
Til hurtig forvarmning af ovnen.
TIMERE
Til redigering af funktionernes tidsværdier.
Til at overvåge tiden, uden at aktivere en funktion.
SMART CLEAN
Virkningen af vanddampen, der anvendes
under denne specielle rengøringscyklus med en lav
temperatur, letter elimineringen af snavs. Anbring 200
ml vand i bunden af ovnrummet og aktivér funktionen,
når ovnen er kold.
FAVORIT
Bruges til at få adgang til listen over 10
favoritfunktioner.
INDSTILLINGER
Til justering af ovnens indstillinger.
Når funktionen “ØKO” er aktiv, reduceres displayets lysstyrke
for at spare energi og lyset slukkes efter 1 minut. Det
genaktiveres automatisk, når der trykkes på en af knapperne.
Når “DEMO” er “On” er alle betjeningsanordningerne aktive og
alle menuerne tilgængelige, men ovnen varmes ikke op.
Denne tilstand inaktiveres ved at tage adgang til “DEMO” fra
menuen “INDSTILLINGER” og vælge “Off”.
Ved at markere “FABRIKSNULSTIL” slukkes produktet og vender
herefter tilbage til tilstanden ved første tænding. Alle
indstillinger vil blive slettede.
3
FØRSTEGANGSBRUG
1. VÆLG SPROG
Du skal indstille sproget og klokkeslættet første gang, du
tænder for apparatet: På displayet vises “English”.
English
Tryk på eller for at gennemse listen over disponible
sprog, og vælg den ønskede.
Tryk på for at bekræfte dit valg.
Bemærk: Sproget kan ændres på et senere tidspunkt ved at
markere “SPROG” i menuen “INDSTILLINGER” hvortil man tager
adgang ved at trykke på
.
2. INDSTIL EFFEKTFORBRUGET
Ovnen er programmeret til at bruge et elektrisk
effektniveau, som er kompatibelt med en husstands
forsyningsnet på over 3 kW (16): Hvis din husstand bruger
mindre effekt, skal du reducere denne værdi (13).
EFFEKT
Tryk på
tryk på
eller , for at vælge 16 “Høj” eller 13 “Lav” og
, for at bekræft.
3. INDSTIL KLOKKESLÆTTET
Når du har valgt effekten, skal du indstille det nuværende
klokkeslæt: De to timetal på displayet vil blinke.
DAGLIG BRUG
1. VÆLG EN FUNKTION
Tryk på
for at tænde for ovnen: Displayet viser den
seneste kørte hovedfunktion eller hovedmenuen.
Funktionerne kan vælges ved at trykke på en af
hovedfunktionernes ikon, eller ved at gennemse en menu:
For at vælge et emne i en menu (på displayet vises det
første disponible emne), skal man trykke på eller
, for at vælge det ønskede, og herefter trykke på , for at
bekræfte.
6. Hold Varm
2. INDSTIL FUNKTIONEN
Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have
markeret den. Displayet vil vise de indstillinger, som kan
ændres, i rækkefølge. Tryk på
giver dig mulighed for at
ændre den foregående indstilling igen.
UR
Tryk på eller for at indstille det nuværende timetal,
og tryk på : De to minuttal på displayet vil blinke.
Tryk på eller for at indstille minutterne og tryk på
for at bekræfte.
Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter
længerevarende strømafbrydelser. Vælg “UR” i menuen
“INDSTILLINGER”, hvortil man tager adgang ved at trykke på
.
3.1 INDSTIL TIDEN PÅ ET FORBUNDET APPARAT
På et forbundet apparat kan Uret automatisk blive
opdateret fra Clouden.
I tilfælde af at brugeren ønsker at ændre uret som modtages
fra Clouden, skal de gå til menuen Indstillinger
indtaste
"UR", og derefter manuelt indstille tiden; i det tilfælde, vil
fremtidige automatiske opdateringer af uret som sendes fra
Clouden, blive ignoreret.
4. VARM OVNEN
En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra
fremstillingen: Det er helt normalt.
Det anbefales derfor at varme ovnen tom for at fjerne
eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden.
Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra
ovnen, og tag alt tilbehøret ud. Varm ovnen op til 200 °C
i cirka en time. Det er ideelt at anvende en funktion med
luftcirkulation (f.eks. “Varmluft” eller “Over/Underv.”).
Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet, efter du bruger
apparatet for første gang.
TEMPERATUR / GRILLNIVEAU
TEMPERATUR
Når værdien blinker på displayet anvendes eller til at
ændre den, hvorefter man trykker på , for at bekræfte, og
fortsætte med at ændre den efterfølgende indstilling (hvis
dette er muligt).
På samme måde, er det muligt at indstille grillniveauet: Der
er tre definerede effektniveauer til grillstegning: 3 (høj), 2
(mid), 1 (lav).
Bemærk: Efter aktivering af funktionen kan temperaturen/
grillniveauet ændres vha. eller .
VARIGHED
VARIGHED
Når ikonet
blinker på displayet, anvendes eller til
at indstille den ønskede varighed af tilberedningen. Tryk
herefter på for at bekræfte. Det er ikke nødvendigt, at
indstille tilberedningens varighed, hvis du vil administrere
4
Oversigtsvejledning
tilberedningen manuelt (uden timer): Tryk på eller
for at bekræfte og starte funktionen. Når denne tilstand
vælges, kan du ikke programmere en forsinket start.
Bemærk: Man kan justere den indstillede
tilberedningsvarighed under tilberedningen, ved at trykke på
: Tryk på eller for at ændre, og tryk herefter på for
at bekræfte.
SLUTTID (FORSINKET START)
I mange funktioner kan funktionens start udskydes,
efter at have indstillet en tilberedningsvarighed, ved at
programmere dens sluttid. På displayet vises sluttiden
mens ikonet
blinker.
SLUTTID
Tryk på eller for at indstille tidspunktet, som
tilberedningen ønsket afsluttet på, tryk herefter på for at
bekræfte og aktivere funktionen. Sæt retten i ovnen og luk
lågen: Funktionen starter automatisk efter den beregnede
periode for at tilberedningen slutter på det tidspunkt, du
har indstillet.
Bemærk: Programmering af et udskudt starttidspunkt vil
inaktivere ovnens forvarmningsfase: Ovnen vil gradvist
oparbejde den påkrævede temperatur, hvilket medfører, at
tilberedningens varighed vil være en smule længere, end den
anførte i tilberedningstabellen. Under ventetiden kan man
trykke på eller for at ændre den programmerede sluttid,
eller trykke på
for at ændre andre indstillinger. Ved at trykke
på , for at visualisere informationen, er det muligt at skifte
mellem sluttid og varighed.
. 6th SENSE
Disse funktioner vælger automatisk den bedste
tilberedningsmetode, effekt, temperatur og varighed til
tilberedning, stegning eller bagning af alle de disponible
retter.
Angiv blot fødevarens egenskaber, når dette forespørges,
for at opnå et optimalt resultat.
VÆGT / HØJDE (RUND-BAKKE-LAG)
3. START FUNKTIONEN
DA
Hvis standardværdierne er som ønsket, eller når du har
udført de ønskede indstillinger, kan du når som helst trykke
på
for at aktivere funktionen.
Under forsinkelsen vil ovnen spørge dig, om du vil afbryde
denne fase og straks starte funktionen, hvis man trykker på
.
Bemærk: Når funktionen er blevet valgt vil displayet foreslå det
bedst egnede niveau til hver enkelt funktion.
Du kan stoppe den aktiverede funktion når som helst ved at
trykke på
.
Hvis ovnen er varm og funktionen kræver en specifik
maksimal temperatur, vil der blive vist en meddelelse på
displayet. Tryk på
for at vende tilbage til det foregående
skærmbillede og vælge en anden funktion eller vent, for at
fuldføre afkølingen.
4. FORVARME
Visse funktioner har en forvarmningsfase: Når funktionen
er startet angiver displayet den forvarmningsfase, som er
blevet aktiveret.
FORVARME
Når denne fase er afsluttet, høres der et lydsignal, og
displayet angiver, at ovnen har nået den indstillede
temperatur og viser meddelelsen “SÆT MAD IND”.
Åbn herefter lågen, stil retten i ovnen, luk lågen og start
tilberedningen ved at trykke på eller
.
Bemærk: Hvis du sætter retten i ovnen, inden forvarmningen
er afsluttet, kan det endelige resultat blive påvirket på en
negativ måde. Åbning af lågen under forvarmningsfasen vil
stoppe den.
Tilberedningens varighed inkluderer ikke en
forvarmningsfase. Man kan altid ændre temperaturen, som
ønskes oparbejdet, ved hjælp af eller .
5. PAUSE I TILBEREDNING / VEND ELLER
KONTROLLÉR MADEN
KILOGRAM
Når lågen åbnes vil tilberedningen blive afbrudt
midlertidigt ved, at varmeelementerne inaktiveres.
Luk lågen, for at genoptage tilberedningen.
Visse 6th Sense funktioner kræver, at man maden vendes
under tilberedningen.
Følg anvisningerne på displayet, for at indstille funktionen
korrekt og tryk, på anmodning, på eller for at
indstille den påkrævede værdi, og tryk herefter på for at
bekræfte.
VEND MAD
FÆRDIGHEDSGRAD / BRUNING
I visse 6th Sense funktioner kan færdighedsgraden justeres.
FÆRDIGHEDSGRAD
Tryk, på anmodning, på eller for at vælge det ønskede
niveau mellem rødstegt (-1) og gennemstegt (+1). Tryk på
eller
for at bekræfte og starte funktionen.
På samme måde, i visse 6th Sense funktioner, kan man
justere bruningsgraden på mellem lav (-1) og høj (+1).
Der høres et lydsignal og på displayet vises handlingen, der
skal udføres. Åbn lågen, udfør den handling som display
opfordrer til og luk lågen igen. Tryk herefter på
for at
fortsætte tilberedningen.
På samme måde vil ovnen, ved 10% før tilberedningens
afslutning, anmode dig om at tjekke tilberedningen.
KONTROLLÉR MADEN
Der høres et lydsignal og på displayet vises handlingen,
der skal udføres. Kontrollér maden, luk lågen og tryk på
5
eller for at fortsætte tilberedningen.
for at springe disse handlinger over. Ellers
Bemærk: Tryk på
vil ovnen fortsætte tilberedningen efter et stykke tid uden
nogen handling.
6. ENDT TILBEREDNING
Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at
tilberedningen er fuldført.
SLUT
Tryk på
for at fortsætte tilberedningen i den manuelle
tilstand (uden timer) eller tryk på
for at forlænge
tilberedningstiden ved at indstille en ny varighed. I begge
tilfælde bibeholdes tilberedningens parametre.
BRUNING
Med visse ovnfunktioner kan du brune madens overflade
ved at aktivere grillen, når tilberedningen er færdig.
TRYK v BRUNING
Når displayet viser den relevante meddelelse, kan man, om
nødvendigt, trykke på , for at starte en bruningscyklus
på fem minutter. Du kan stoppe funktionen når som helst
ved at trykke på knappen
, for at slukke ovnen.
Smart clean
Tryk på
for at aktivere funktionen: Displayet vil opfordre
dig til at udføre alle de nødvendige handlinger, for at opnå
det bedste rengøringsresultat: Følg anvisningerne og tryk
så på , når du er færdig. Tryk på anmodning på
for at
aktivere rengøringscyklussen, når alle trinene er fuldført.
Bemærk: Det anbefales at undlade at åbne ovnens låge under
rengøringscyklussen, for at undgå, at vanddampen slipper ud
og det afsluttende rengøringsresultat påvirkes negativt.
Der begynder at blinke en passende meddelelse på
displayet, når cyklussen er færdig. Lad ovnen køle af, og tør
herefter de indre flader rene med en klud eller svamp.
. TIMER
Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som minutur.
Sørg for, at ovnen er slukket for at aktivere funktionen, og
tryk så på eller : Ikonet
blinker på displayet.
TIMER
Tryk på eller for at indstille den mængde tid, du har
brug for, og tryk så på for at aktivere minuturet.
. FAVORITTER
Når tilberedningen er fuldført vil displayet anmode dig om
at gemme funktionen med et tal mellem 1 og 10 på din
liste over favoritter.
FCOOK
Hvis du vil gemme en funktion som en favorit og gemme
de aktuelle indstillinger til fremtidig brug, skal du trykke på
, i modsat fald kan du afvise opfordringen ved at trykke
på
.
Når du har trykket på , skal du trykke på eller for at
vælge nummeret på positionen, og tryk herefter på for
at bekræfte.
Bemærk: Hvis hukommelsen er fuld, eller det valgte tal allerede
er optaget, vil ovnen spørge dig om at bekræfte, at funktionen
skal overskrives.
For at hente de funktioner, du har gemt, på et senere
tidspunkt tryk på
: Displayet viser listen over dine
favoritfunktioner.
TIMER
Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive at
minuturet er færdig med nedtællingen af det valgte
tidsrum.
Bemærk: Minuturet aktiverer ikke nogen af
tilberedningscyklusserne. Tryk på eller for at ændre den
indstillede varighed på timeren.
Når minuturet er aktiveret kan man også markere og
aktivere en funktion.
Tryk på
for at tænde for ovnen, og vælg herefter den
ønskede funktion.
Når funktionen er startet vil minuturet fortsætte
nedtællingen, uden at påvirke selve funktionen.
Bemærk: Under denne fase kan man ikke se minuturet (kun
ikonet vil blive vist), men det fortsætter nedtællingen. Vend
tilbage til minuturets skærmbillede ved at trykke på
når du
vil stoppe den igangværende funktion.
. TRYK V BRUNE
Tryk og hold
trykket i mindst fem sekunder, for at
blokere tastaturet. Gentag proceduren for at oplås
tastaturet.
1. OVER/UNDERV.
Tryk på eller for at vælge funktionen, bekræft ved at
trykke på og tryk herefter på
for at aktivere.
. FUNKTIONEN SMARTCLEAN
Tryk på
6
for at vise “Smart Clean” på displayet.
TRYK V BRUNE
Bemærk: Funktionen kan også aktiveres under tilberedningen.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan ovnen til enhver tid slås fra
ved at trykke på knappen
.
DA
Oversigtsvejledning
CONNECTIVITY*
*: ikke tilgængelig i Rusland
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Download app'en 6th Sense Live til din bærbare enhed.
Du kan downloade appen fra enten iTunes eller Google
Play.
Når den er downloadet skal du følge instruktionerne i
appen for at oprette en konto. Når du har en konto, skal
i bunden til venstre
du åbne appen og trykke på
på skærmen, for at tilføje et nyt apparat til din konto.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Takket være 6th Sense Live funktionen, kan dit apparat
forbindes til internettet. Brug 6th Sense Live appen på
din smartphone/tablet, så du kan:
• overvåge apparatets status
• indstille og starte en tilberedningscyklus
• ændre, redigere eller stoppe en igangværende
tilberedningscyklus
• få adgang til yderligere indhold
• få automatiske opdateringer til apparatets software
For at aktivere connectivity skal du succesfuldt
gennemgå processen med at forbinde dit apparat
til din netværksrouter i hjemmet og appen. Denne
opsætningsprocedure skal kun udføres en gang.
Du skal kun udføre den igen hvis du ændrer egenskaberne for
dit hjemmenetværk (netværksnavn og adgangskode).
MINIMUMSKRAV
Mobil enhed: Android med en 1280x720 (eller større)
skærmopløsning eller iOS. Se kompatibiliteten med
Android eller iOS versionerne på app store.
Trådløs router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
SÅDAN UDFØRER DU OPSÆTNINGEN
For at anvende denne funktion skal du have: en mobil
enhed (smartphone eller tablet) og en trådløs router
med forbindelse til internettet. Bekræft venligst med
din mobile enhed, at signalstyrken for dit trådløse
hjemmenetværk er godt tæt ved apparatet. Under
opsætningsproceduren skal apparatet og din mobile
enhed være forbundet til det samme trådløse netværk.
Scan QR-koden på det mærkat du kan finde på dit
apparat, derefter vil 6th Sense Live appen være din
guide, og føre dig gennem alle de nødvendige trin for
at gennemføre processen.
Bemærk: Under visse omstændigheder kan appen kræve at
du indtaster hvilken type apparat der er tale om: i dette
tilfælde skal du vælge Ovn.
Under forbindelsesprocessen vil du se flere beskeder komme frem på displayet, og ikonerne blinker med forskellige
mønstre; se beskrivelserne i den følgende tabel, for at vide hvilke handlinger der udføres i baggrunden af apparatet.
HVAD DU SER PÅ DISPLAYET
BETYDNING
FØLG BRUGSANVISN
Vist besked: Følg anvisningerne på app'en.
Under denne tyve minutters nedtælling vil apparatet prøve at forbinde til dit
hjemmenetværk (router).
blinker hurtigt.
WiFi ikonet
VENT
Vist besked: Vent.
Hvis forbindelsen til routeren er fuldført, vil apparatet automatisk prøve at nå appen,
og det vil bede dig om at vente.
blinker langsomt.
WiFi ikonet
APPARAT FORBUNDET
BRUG APP'EN FOR
FORBINDELSESFEJL
Vist besked: Apparat forbundet.
Processen har været vellykket: dit apparat er nu forbundet.
stopper med at blinke.
WiFi ikonet
Vist besked: Brug app'en for at registrere produktet.
Følg de seneste instruktioner på appen for at fuldføre registreringen, og navngive
apparatet. Derefter kan du hurtigt finde det på appens forside.
Vist besked: Forbindelsesfejl.
Denne besked kan vises et par sekunder, hvis apparatet ikke har kunne fuldføre
opsætningsproceduren inden for en bestemt periode. Derefter går apparatet i Standby
slukker.
og WiFi ikonet
7
FJERNBETJENING
Hvis dit apparat er forbundet korrekt, er det muligt at
trykke på ikonen , for at aktivere Fjernbetjening.
Du kan nu fjernbetjene bølgeovnen gennem din mobile
enhed, så du kan sende indtastninger og overvåge
tilberedningscyklusser.
Når en tilberedningscyklus sendes fra appen, vil
displayet vise følgende informationer 'Cyklus modtaget'
i nogle sekunder, hvorefter cyklussen starter.
Følg denne sti, for at nulstille forbindelsen:
INDSTILLINGER > CONNECTIVITY MENU > NULSTIL
FORBINDELSE > JA. Displayet vil spørge "Er du sikker?".
Ved at trykke på vil forbindelsen blive nulstillet, Du
kan nu forbinde dit apparat igen (se afsnittet "Sådan
udfører du opsætningen").
SOFTWARE OPDATERING
Et apparat der er i Standby, som allerede er konfigureret
til forbindelse og hvor WiFi modtagelse er aktiveret, kan
automatisk opdatere softwaren når en ny version er
tilgængelig.
CYKLUS MODTAGET
NULSTIL FORBINDELSE
Denne funktion kan være brugbar i tilfælde af, at
egenskaberne for dit hjemmenetværk er ændret
(netværksnavn eller adgangskode).
Før du nulstiller forbindelsen skal du kontrollere
om det er muligt at gendanne det netværksnavn og
adgangskode som du brugte, da du forbandt apparatet
til dit hjemmenetværk. I det tilfælde er det ikke
nødvendigt at nulstille forbindelsen.
SOFTWARE UPDATE
Når opdateringen er igangværende vil procentdelen af
fuldførelsen blive vist på displayet.
Bemærk: Sørg for, at apparatets effektkilde altid er aktiveret
under softwarens opdateringsproces.
Under opdateringsprocessen er det ikke muligt at interagere
med kontrolpanelet.
CONNECTIVITY FAQ
Hvilke WiFi protokoller understøttes?
Den installerede WiFi adapter understøtter WiFi b/g/n
for de europæiske lande.
Følgende router indstillinger er nødvendige: 2,4 GHz
aktiveret, WiFi b/g/n, DHCP og NAT aktiveret.
Er der forskelle mellem at bruge en smartphone (eller
en tablet) med Android eller iOS?
Du kan bruge det operativsystem du vil, det gør ingen
forskel.
Kan jeg bruge en 3G mobiltelefon i stedet for en
router?
Ja, men cloud servicer er skabt til permanent tilsluttede
enheder.
Hvordan kan jeg kontrollere, om min Internet
forbindelse i hjemmet virker og at den trådløse
funktion er slået til?
Du kan søge efter dit netværk på din smart enhed. Husk
at inaktivere eventuelle andre dataforbindelser før du
prøver.
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er
forbundet til hjemmets trådløse netværk?
Tag adgang til routerens konfiguration (se routerens
vejledning) og kontrollér om apparatets Mac-adresse
står i listen over trådløst forbundne enheder.
Hvor finder jeg apparatets Mac-adresse og SAID kode?
Der er et mærkat på dit apparat med en QR-kode:
Tæt på QR-koden kan du finde SAID koden og MACadressen.
Det er også muligt at hente SAID koden og MACadressen ved at trykke på INDSTILLINGER på
kontrolpanelet, derefter gå ind i Connectivity menuen
og vælg stemmerne “MAC-adresse” eller “SAID kode”.
8
Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er
forbundet korrekt til appen?
Åbn 6th Sense Live appen på din mobile enhed og
kontroller om du kan se dit apparat.
Er der noget, som kan forhindre signalet i at nå
apparatet?
Kontrollér at de tilsluttede enheder ikke optager hele
den disponible båndvidde. Kontrollér, at dine enheder
med WiFi-funktion ikke overskrider det maksimalt
tilladte antal af routeren.
Hvor langt fra apparatet skal routeren være?
WiFi-signalet er sædvanligvis stærkt nok til at kunne
dække et par rum, men dette afhænger stærkt af hvilket
materiale væggene er lavet af. Du kan kontrollere
signalstyrken ved at anbringe din smart enhed
(forbundet til samme hjemmenetværk) i nærheden af
apparatet.
Hvor kan jeg finde ud af hvad mit navn og
adgangskode til det trådløse netværk er?
Se routerens dokumentation. Der sidder sædvanligvis et
mærkat på routeren med de oplysninger du behøver, for
at komme frem til enhedens opsætningsskærmbillede
ved hjælp af en tilsluttet enhed.
Hvad kan jeg gøre, hvis min router bruger naboens
WiFi-kanal?
Forcér routeren til at bruge WiFi kanalen i dit hjem.
Oversigtsvejledning
Hvordan kan jeg kontrollere WiFi status for mit
apparat? Er det muligt at slukke for modtagelsen af
WiFi?
WiFi modulet er som standard ON i dette apparat. Det er
muligt at ændre eller bekræfte WiFi status ved at gå ind
i Connectivity menuen og vælge ‘WiFi status’. Displayet
vil vise den nuværende Status værdi, som kan være ON
eller OFF.
Bemærk: Når der genetableres effekt efter et tab, vil WiFi
modulet stadig beholde dets indstillinger (link til router og
app), og Fjernbetjening status vil altid blive gendannet.
Hvordan kan jeg ændre min Whirlpool konto og
bibeholde mine forbundne apparater?
Du kan oprette en ny konto, men husk at framelde dine
apparater fra den gamle konto, før du flytter dem til den
nye.
DA
Jeg har ændret min router: hvad skal jeg gøre?
Hvis du kan beholde det tidligere netværksnavn og
adgangskode i den nye router, skal du ikke gøre noget,
da apparatet automatisk vil genforbinde.
Men for at genforbinde apparatet til det nye WiFi
på appens forside,
netværk, skal du blot trykke på
og du bør igen have mulighed for at tilføje apparatet til
din konto.
Bemærk: du skal IKKE først fjerne apparatet fra din konto.
Appen vil føre dig gennem genforbindelsesprocessen.
9
TILBEREDNINGSTABEL
MADKATEGORIER
GRYDERET &
BAGT PASTA
Lasagne
2
0,6 - 2 kg
-
3
5
0,6 - 2,5 kg
-
3
Pølser & hotdogpølser
1,5 - 4 cm
2/3
5
Hele
0,6 - 3 kg
-
2
Filet & bryst
1 - 5 cm
2/3
5
4
1 rist
1/2
5
4
Filetter
0,5 - 3 cm
-
3
2
Fileter-frosne
0,5 - 3 cm
-
3
2
Kartofler
0,5 - 1,5 kg
-
3
Grøntsager-fyldte
0,1 - 0,5 kg hver
-
3
Grøntsager-stegte
0,5 - 1,5 kg
-
3
Kartofler
1 form
-
3
Tomater
1 form
-
3
Peberfrugter
1 form
-
3
Broccoli
1 form
-
3
Blomkål
1 form
-
3
Andet
1 form
-
3
Sandkage
0,5 - 1,2 kg
-
3
Småkager
0,2 - 0,6 kg
-
5
Æbleskiver
1 form
-
5
0,4 - 1,6 kg
-
3
0,4 - 1,6 kg
-
5
0,5 - 2 kg
-
3
0,8 - 1,2 kg
-
2
60 - 150 g hver
-
3
400 - 600 g hver
-
2
0,5 - 2,0 kg
-
2
Flutes
200 - 300 g hver
-
3
Tynd
rund - form
-
2
Tyk
rund - form
-
2
Svinekød-stegt
-
Fileter-stegte
Grøntsager-stegte
GRØNTSAGER
Grøntsager-gratinerede
Bagværk & fyldte tærter Tærte
Strudel
Frugttærte
MADTÆRTER
Rundstykker
BRØD
-
3/5
Grillspyd
KAGER &
BAGVÆRK
0,5 - 3 kg
1,5 - 3 cm
Kylling-stegt
FISK
VEND ELLER
RØR RUNDT (AF
NIVEAU OG TILBEHØR
TILBEREDNINGSTID)
Steg (færdighedsgrad
0)
Hamburgere
(færdighedsgrad 0)
Steg
Oksekød-stegt
KØD
ANBEFALET MÆNGDE
Sandwichbrød i form
Stort brød
4
4
2
PIZZA
Frossen
TILBEHØR
10
Rist
1 - 4 lag
Ovnfast fad eller
tærteform på rist
Dryppebakke / bradepande
eller ovnfast fad på rist
-
Dryppebakke /
Bradepande
4
2
5
3
1
5
3
2
1
Dryppebakke med
500 ml vand
DA
Oversigtsvejledning
TILBEREDNINGSTABEL
OPSKRIFT
FUNKTION
TEMPERATUR (°C)
VARIGHED (MIN.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 – 200
30 - 85
3
Ja
160 – 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Surdejskager / Sandkage
Bagværk med fyld
(oste- og æbletærter, strudel)
Småkager
Mindre kager / Muffin
Vandbakkelser
Marengs
Pizza / Brød / Focaccia
Pizza (Tynd, tyk, focaccia)
Frossen pizza
Småretter
(grønsagstærter, quiche)
Vol-au-vent / butterdejssnitter
FUNKTIONER
Over/underv.
Varmluft
RIBBE OG
TILBEHØR
FORVARME
Over/Underv.
Grill
Turbo Grill
Maxi Cooking
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
ØKO-varmluft
11
OPSKRIFT
FUNKTION
RIBBE OG
TILBEHØR
FORVARME
TEMPERATUR (°C)
VARIGHED (MIN.)
Lasagne / postejer / pastaret i ovn /
cannelloni
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Lam/kalv/okse/svin 1 kg
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Flæskesteg med sprød svær 2 kg
-
170
110 - 150
2
Kylling, kanin, and 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkun / gås 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
-
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Toast
-
3 (Høj)
3-6
5
Fiskekoteletter/-fileter
-
2 (Mid)
20 - 30 ***
4
3
Medisterpølse / grillspyd / spareribs /
hakkebøf
-
2 - 3 (Mid – Høj)
15 - 30 ***
5
4
Stegt kylling 1-1,3 kg
-
2 (Mid)
55 - 70 **
2
1
Lammekølle / skank
-
2 (Mid)
60 - 90 **
3
Steg kartofler
-
2 (Mid)
35 - 55 **
3
Grønsagsgratin
-
3 (Høj)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
3
2
1
Ja
210
40 - 60
5
3
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne og kød
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Kød og kartofler
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Fisk & Grønsager
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Farserede stege
-
200
80 - 120 *
3
Udskåret kød
(kanin, kylling, lam)
-
200
50 - 100 *
3
Ovnstegt fisk / Fisk i fad
(fileter, hel)
Fyldte grøntsager
(tomater, courgetter, auberginer)
Småkager
Småkager
Tærter
Tærter
Runde pizzaer
Pizza
Komplet måltid: Frugttærte (ribbe 5) /
lasagne (ribbe 3) / kød (ribbe 1)
Komplet måltid: Frugttærte (niveau 5)
/ stegte grøntsager (niveau 4) / lasagne
(niveau 2) / udskåret kød (niveau 1)
Menu
1
* Forventet varighed: Retterne kan tages ud af ovnen på forskellige tidspunkter afhængigt af personlig præference.
** Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
*** Vend maden, når to tredjedele af tilberedningstiden er gået (om nødvendigt).
TILBEHØR
12
Rist
Ovnfast fad eller
tærteform
på rist
Dryppebakke /
bradepande
eller ovnfast fad på rist
Dryppebakke /
Bradepande
Dryppebakke med
500 ml vand
DA
Oversigtsvejledning
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for, at ovnen er kold, inden
du foretager vedligeholdelse eller
rengøring.
Anvend ikke damprensere.
Brug ikke metalsvampe,
skuremidler eller slibende/
ætsende rengøringsmidler, da
disse kan beskadige apparatets
overflader.
UDVENDIGE OVERFLADER
•
•
Rengør overfladerne med en fugtig klud af
mikrofibre.
Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis
de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller
slibemidler. Hvis et af ovennævnte produkter
uforvarende kommer i kontakt med apparatet, skal
det straks rengøres med en fugtig klud af mikrofibre.
INDVENDIGE OVERFLADER
•
Efter hver brug, skal ovnen afkøle og så rengøres,
fortrinsvist, når den stadig er lun for at fjerne
eventuelle aflejringer eller pletter, der skyldes
madrester. For at tørre eventuel kondens, der har
dannet sig som følge af tilberedning af mad med et
højt vandindhold, skal du lade ovnen køle helt af og
derefter tørre den af med en klud eller svamp.
•
•
•
Brug beskyttelseshandsker.
Ovnens strømforsyning skal
afbrydes før enhver form for
vedligeholdelse.
Aktivér funktionen “Smart Clean” for at opnå en
optimal rengøring af de indre flader. (Kun på visse
modeller).
Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til
rengøring af ruden i ovnens låge.
Ovndøren kan tages af hængslerne, så rengøringen
lettes.
TILBEHØR
Vask altid tilbehøret i en opvaskemiddelopløsning efter
brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret stadig er varmt.
Madrester fjernes let med en opvaskebørste eller en
svamp.
RENGØRING AF DE KATALYTISKE PANELER (KUN PÅ VISSE MODELLER)
Denne ovn kan være udstyret med specielle katalytiske
belægninger, som letter rengøring af ovnrummet i
kraft af deres specielle, selvrensende beklædning, der
er meget porøse og i stand til at absorbere fedt og
snavs. Disse paneler er fastgjort til skinnerne: Sørg for
at krogene for oven anbringes i de korrekte huller i
panelerne, når skinnerne sættes på plads igen.
Vi anbefaler at varme ovnen op til 200 °C i cirka
en time, ved hjælp af funktionen "Over/Underv.",
for at få det bedste ud af de katalytiske panelers
selvrensningsegenskaber. Oven skal være tom i dette
tidsrum. Derefter skal ovnen afkøle inden resterende
madrester fjernes ved brug af en blød svamp, som ikke
ridser.
Bemærk: Brug af skrappe eller ridsende rengøringsmidler,
grove børster, grydesvampe eller ovnrens, kan beskadige den
katalytiske overflade og kompromittere dens selvrensende
egenskaber.
Kontakt venligst vores serviceafdeling, hvis du har behov for
nye paneler.
UDSKIFTNING AF PÆREN
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag lampeglasset af lampen, udskift pæren, og sæt
lampeglasset på igen.
3. Sæt stikket i stikkontakten igen.
Bemærk: Brug udelukkende halogenpærer 20-40 W/230 ~ V
af typen G9, T300°C. Pæren i produktet er specielt designet til
husholdningsapparater og er ikke egnet til almindelig
belysning i hjemmet (Rådets forordning EF 244/2009).
Pærerne kan købes hos eftersalgs-serviceafdelingen.
- Rør ikke ved pærerne med bare hænder, hvis du bruger
halogenpærer, da dine fingeraftryk kan medføre beskadigelse.
Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er blevet
genmonteret.
13
SÆNK DET ØVRE VARMEELEMENT (KUN PÅ VISSE MODELLER)
1. Fjern sideskinnerne.
1
3. Varmelegemet sættes på plads igen ved at hæve
det, idet du trækker det lidt mod dig selv. Sørg for, at
varmelegemet anbringes korrekt på siderne.
2
2. Træk varmeelementet en smule udad og sænk det.
AFTAGNING OG GENMONTERING AF LÅGEN
1. For at fjerne lågen skal du åbne den helt, og sænke
spærhagerne, indtil de er i ulåst position.
a
b
3. Genmonter lågen ved at flytte den hen imod ovnen
og lade hængslernes kroge flugte med deres lejer og
fastgøre den øverste del på lejet.
4. Sænk lågen, og åbn den helt. Sænk spærhagerne til
deres oprindelige position: Sørg for, at du sænker
dem helt ned.
a
b
2. Luk lågen, så meget du kan. Tag godt fat om lågen
med begge hænder – hold den ikke i håndtaget.
Fjern lågen ved ganske enkelt at fortsætte med at
lukke den, mens du samtidigt trækker den opad,
indtil, den frigøres fra lejet. Læg lågen på den ene
side på en blød overflade.
~15°
b
Udøv et let tryk for at tjekke, at spærhagerne er i den
rigtige position.
“CLICK”
a
5. Prøv at lukke lågen, og tjek for at sikre, at den flugter
betjeningspanelet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du
gentage ovenstående trin: Lågen kan tage skade,
hvis den ikke fungerer rigtigt.
14
DA
Oversigtsvejledning
FEJLFINDING
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
Ovnen fungerer ikke.
Ingen strøm.
Afbrydelse fra lysnettet.
Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder
i stikkontakten.
Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er
afhjulpet.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af
et tal eller bogstav.
Fejl i ovn.
Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv
nummeret, der står efter bogstavet "F".
Ovnen varmer ikke op.
Funktionen starter ikke.
Funktionen “DEMO” er aktiv.
Tag adgang til “DEMO” gennem “INDSTILLINGER” og vælg
“Off”.
Lyset slukker.
“ØKO” tilstanden er “On”.
Tag adgang til “ØKO” gennem “INDSTILLINGER” og vælg
“Off”.
Lågen lukker ikke korrekt.
Sikkerhedshagerne sidder i den
forkerte position.
Sørg for, at sikkerhedshagerne sidder i den korrekte
position ved at følge anvisningerne til at afmontere
og genmontere lågen i afsnittet “Rengøring og
vedligeholdelse”.
Appen kan ikke genkende apparatet.
Apparatet er ikke i stand til at etablere en
stabil forbindelse til min router.
Ikonet
blinker på displayet.
Manglende forbindelse til
routeren eller til appen.
Apparat er ikke forbundet.
Intern fejl.
WiFi slukket.
(Se forbindelsesstatus værdi, tryk på
og gå ind i Connectivity
menuen)
Forbindelsesforsøg kører i
baggrunden.
Forbindelse ikke tilgængelig.
Apparatet er forbundet men jeg kan ikke
kommunikere med det gennem appen.
Fjernbetjening kan være OFF.
Kontrollér, om WiFi routeren er forbundet til Internettet.
Kontrollér WiFi routerens signalstyrke i nærheden af
apparatet.
Prøv at genstarte routeren.
Se “Connectivity FAQ” afsnittet.
Hvis indstillingerne til hjemmets trådløse netværk er blevet
ændret, skal du oprette forbindelse til netværket igen,
ved at følge trinene i appen. Opsætningsproceduren skal
udføres igen, men kun hvis du ændrer egenskaberne for dit
hjemmenetværk (navn og adgangskode).
Router indstillinger: NAT skal være aktiveret, firewall og DHCP
skal være konfigureret korrekt. Understøttet
adgangskodekryptering: WEP, WPA, WPA2. Indhent venligst
yderligere oplysninger i routerens vejledning, for at prøve anden
kryptering.
Bærerens indstillinger: Hvis din Internet udbyder har fastsat
antallet af Mac-adresser, der kan oprette forbindelse til
Internettet, vil du muligvis ikke kunne forbinde dit apparat med
skyen. Mac-adressen er enhedens unikke identifikator. Indhent
venligst oplysninger om, hvordan man opretter
internetforbindelse med andre enheder end computere hos din
internet-udbyder.
Det er normalt under opsætningsproceduren; du skal
blot vente på at den automatiske konfiguration afslutter
proceduren (kan tage nogle minutter).
Når forbindelsen er etableret vil ikonet stoppe med at
blinke.
Kontroller, at hjemmenetværket fungerer korrekt, og at
dets egenskaber ikke er ændret (navn og adgangskode)
Tryk på Fjernbetjening tasten
aktivere Fjernbetjening
på Kontrolpanelet for at
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene,
ved at:
•
Besøge vores website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts
identifikationsskilt.
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXXXXXX
15
400011348003
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising