Whirlpool | W7 OM3 4S1 H | Setup and user guide | Whirlpool W7 OM3 4S1 H Brukerhåndboken

Whirlpool W7 OM3 4S1 H Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOLPRODUKT
For å motta en mer utfyllende assistanse, vennligst
registrer produktet ditt på www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kontrollpanel
2. Vifte
3. Sirkulært varmeelement
(ikke synlig)
4. Ristenes spor
(nivået er indikert framme på
ovnen)
5. Dør
6. Øvre varmeelement/grill
7. Lyspære
8. Identifikasjonsskilt
(må ikke fjernes)
9. Nedre varmeelement
(ikke synlig)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
5
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
1
2
3
4
1. PÅ / AV
For å slå ovnen av og på, og for å
stoppe en aktiv funksjon.
2. FUNKSJONER DIREKTE TILGANG
For å få rask tilgang til funksjoner og
meny.
3. NAVIGERINGSKNAPP MINUS
For å bla gjennom en meny og
redusere innstillingene eller
verdiene til en funksjon.
5
6
4. TILBAKE
Får å gå tilbake til forrige meny.
Gjør det mulig å endre innstillinger
mens tilberedningen pågår.
5. DISPLAY
For å starte en funksjon
umiddelbart.
6. BEKREFT
For å bekrefte en valgt funksjon eller
en fastsatt verdi.
7
8
9
7. NAVIGERINGSKNAPP PLUSS
For å bla gjennom en meny og øke
innstillingene eller verdiene til en
funksjon.
8. OPSJONER / FUNKSJONER
DIREKTE TILGANG
For å få rask tilgang til funksjonene,
varighet, innstillinger og favoritter.
9. START
For å starte en funksjon ved
å benytte de spesifikke eller
grunnleggende innstillingene.
1
TILBEHØR
RIST
LANGPANNE
BAKEBRETT
GLIDESKINNER*
Bruk for å tilberede mat og
som støtte til panner,
kakeformer og andre ildfaste
former
For bruk som ovnspanne ved
tilberedning av kjøtt, fisk,
grønnsaker, focaccia, etc. eller
for å plasseres under risten for
å samle opp stekesjyen.
Bruk for å steke alle brød og
andre bakverk, men også for
steker, fisk i pakke (en
papillote) osv.
For å gjøre det enklere å sette
inn eller fjerne tilbehør.
* Kun tilgjengelig på noen modeller
Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.
Annet tilbehør kan kjøpes separat fra Ettersalgsservicen.
SETT INN RISTEN OG ANDRE TILBEHØR
Innfør risten horisontalt ved å skyve den over ristens
skinner, og pass på at siden med den opphøyde kanten
er vendt oppover.
Annet tilbehør, som langpannen og stekebrettet settes
inn horisontalt på samme måte som risten.
DEMONTERING OG INSTALLASJON AV RISTENS
SKINNER
•
•
For å fjerne ristenes spor, løft sporene opp og trekk
forsiktig den nedre delen ut av festet: Ristenes spor
kan nå fjernes.
For å installere ristenes spor igjen, sett de først
tilbake i det øvre festet. Hold de oppe, skyv de inn i
ovnsrommet, senk de deretter på plass i det nedre
festet.
INSTALLASJON AV GLIDESKINNER
(HVIS DISSE FINNES)
Fjern ristenes spor fra ovnen og fjern plastvernet fra de
glidende sporene.
Fest den øvre klemmen på skinnen til sporet og la den
gli så langt det går. Senk den andre klemmen på plass.
For å feste sporene, trykk den nedre delen av klemmen
bestemt mot rillens spor. Sørg for at skinnene kan
bevege seg fritt. Gjenta disse trinnene på det andre
sporet til rillen på samme nivå.
Merk: Glideskinner kan monteres på alle nivåer.
2
NO
Hurtigveiledning
FUNKSJONER
6th SENSE
Disse gjør det mulig med automatisk tilberedning
av alle typer mat (Lasagne, Kjøtt, Fisk, Grønnsaker, Kaker
& Bakst, Salte paier, Brød, Pizza).
For å få det beste ut av denne funksjonen, følg
indikasjonene i tilberedningstabellen som medfølger.
COOK 4 FUNKSJONER
For å steke ulike typer mat som krever samme
steketemperatur på fire nivå samtidig. Denne
funksjonen kan benyttes for å steke småkaker, kaker,
runde pizzaer (også frosne) og for å tilberede et helt
måltid. Følg steketabellen for å oppnå best resultat.
» » KEEP WARM
For å holde mat som nettopp er blitt tilberedt
varm og sprø.
» » ØKO VARMLUFT
For tilberedning av ovnsstekte steker og fileter
av kjøtt på ett enkelt nivå. Mat forhindres
fra å tørke ut for mye ved hjelp av en mild,
forbigående luftsirkulasjon. Når ØKOfunksjonen er brukt, blir lyset være slukket
under tilberedningen. For å benytte ØKO-vask
og dermed optimere energiforbruket, må
ovnsdøren ikke åpnes før maten er helt stekt.
OVER-/UNDERV.
VARMLUFT
For å steke ulike mattyper som krever samme
steketemperatur på flere hyller (maksimalt tre) på
samme tidspunkt. Denne funksjonen kan brukes til å
tilberede forskjellige retter uten at rettene tar smak av
hverandre.
TRADISJONELLE FUNKSJONER
•
•
•
•
KONVEKSJONSBAKING
For steking av kjøtt, bake kaker med fyll på én enkel
rist.
TURBO GRILL
For grilling av store kjøttstykker (lårstek, roastbiff,
kylling). Vi anbefaler å bruke en langpanne for å
samle inn stekesjyen: Plasser pannen på noen av
nivåene under risten og tilsett 500 ml drikkevann.
FROSSEN BAKST
Funksjonen velger automatisk den ideelle
tilberedningstemperaturen og -modusen for 5
ulike typer frossen ferdigmat. Ovnen trenger ikke å
forvarmes.
SPESIALFUNKSJONER
» » MAXI COOKING
Denne funksjonen velger automatisk den beste
stekemåten og temperatur ved tilberedelse av
store kjøttstykker (over 2,5 kg). Det anbefales å
snu kjøttet under tilberedningen, slik at du får
jevn bruning på begge sider. Det lønner seg å
fukte det litt en gang i blant, slik at det ikke blir
tørt.
» » HEVING
For å oppnå en optimal heving av deig. For å
oppnå et godt resultat, må ikke funksjonen
brukes dersom ovnen fortsatt er varm etter en
stekesyklus.
» » TINING
For hurtig tining av matvarer. Vi anbefaler å
bruke den midterste rillen. La matvarene ligge i
emballasjen, slik at de ikke blir tørre på utsiden.
nivå.
For å tilberede en hvilken som helst matrett på ett
GRILL
For grilling av biff, kebab og pølser, tilberedning
av grønnsaker au gratin eller ristet brød. Ved grilling av
kjøtt, anbefaler vi å bruke en langpannen for å samle inn
stekesjyen: Plasser langpannen på et hvilket som helst
av nivåene under risten og tilsett 500 ml drikkevann.
RASK FORVARMING
For å forvarme ovnen raskt.
TIMER
For endring av funksjonstidenes verdier.
For å holde tiden uten å aktivere en funksjon.
SMART CLEAN
Virkningen av vanndamp som frigjøres i løpet
av denne spesielle rengjøringssyklusen ved en lav
temperatur, muliggjør fjerning av sot. Hell 200 ml
drikkevann i ovnsbunnen og aktiver funksjonen når
ovnen er kald.
FAVORITT
For å hente fram listen over de 10
favorittfunksjonene.
INNSTILLINGER
For justering av ovnens innstillinger.
Når “ØKO” modus er aktiv, vil lysstyrken på skjermen reduseres
for å spare energi og lyset slår seg av etter 1 minutt. Den
aktiveres automatisk når det trykkes på en av knappene.
Når “DEMO” er “On” er alle kommandoene aktive og menyene
er tilgjengelige, men ovnen varmes ikke opp. For å deaktivere
denne modusen, få tilgang til “DEMO” fra menyen
“INNSTILLINGER” og velg “Off”.
Ved å velge “FABRIKKINNST.”, slår produktet seg av og deretter
returnerer det til første påslåing. Alle innstillingene vil bli
slettet.
3
FØRSTE GANGS BRUK
1. VELG SPRÅKET
Du må stille inn språket og tiden når du slår på apparatet
for første gang: “English” vil vises på display.
English
Trykk på
eller
bla igjennom listen over tilgjengelige
språk og velg språket du ønsker.
Trykk på
for å bekrefte valget ditt.
Vennligst merk deg: Språket kan senere endres ved å velge
“SPRÅK” i menyen “INNSTILLINGER”, som er tilgjengelig ved å
trykke på
.
2. STILL INN STRØMFORBRUKET
Ovnen er programmert for å konsumere et nivå
av elektrisk energi som er kompatibel med et
hjemmenettverk som har en nominell verdi på mer enn 3
kW (16): Hvis din husstand bruker en lavere effekt, må du
redusere denne verdien (13).
EFFEKT
Trykk
eller
for å velge 16 “Høy” eller 13 “Lav” og trykk
for å bekrefte.
3. STILL INN TIDEN
Når du har valgt effekten, må du stille inn den aktuelle
tiden: De to sifrene for timer vil blinke på displayet.
KLOKKE
Trykk på
eller
for å stille inn nåværende time og
trykk : De to sifrene for minutter vil blinke på displayet.
Trykk på eller
for å stille inn minuttene og trykk
for å bekrefte.
Vennligst merk deg: Du må kanskje stille inn klokken på nytt etter
langvarige strømbrudd. Velg “KLOKKE” i menyen
“INNSTILLINGER”, som er tilgjengelig ved å trykke
.
3.1 STILL INN TIDEN PÅ ET TILKOBLET APPARAT
På et tilkoblet apparat er det mulig at klokketiden er
automatisk oppdatert fra skyen.
Hvis brukeren ønsker å endre tiden gitt av skyen, gå til
innstillingsmenyen
åpne “CLOCK” (KLOKKE) og still inn tiden
manuelt; i så tilfelle vil enhver automatisk oppdatering av klokken
sendt fra skyen, bli ignorert.
4. VARM OVNEN
En ny ovn kan frigi lukt som dannes under fabrikasjonen:
Dette er helt normalt.
Før du begynner å lage maten, anbefaler vi at du varmer
opp ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt.
Fjern eventuell beskyttende papp eller gjennomsiktig
film fra ovnen og fjern eventuelle tilbehør i den. Varm
ovnen til 200 °C i rundt en time, helst ved hjelp av en
funksjon med luftsirkulasjon (f. eks "Varmluft" eller
"Konveksjonssteking").
Vennligst merk deg: Det er lurt å lufte rommet etter bruker
apparatet for første gang.
DAGLIG BRUK
1. VELG EN FUNKSJON
Trykk på
for å slå på ovnen: displayet vil vise den siste
hovedfunksjonen eller hovedmenyen.
Funksjonene kan velges ved å trykke på ikonet til én av
hovedfunksjonene eller ved å bla igjennom en meny: For
å velge et element fra menyen (display vil vise de første
tilgjengelige elementene), trykk
eller
for å velge det
som ønskes, trykk deretter
for å bekrefte.
6. Keep Warm
2. STILL INN FUNKSJONEN
Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, kan du endre
dens innstillinger. Displayet vil vise innstillingene som kan
endres i sekvens. Ved å trykke
vil du kunne endre den
tidligere innstillingen igjen.
TEMPERATUR / GRILLNIVÅ
TEMPERATUR
Når verdien blinker på display, trykk på
eller
for å
endre den, trykk deretter på
for å bekrefte og fortsett
innstillingene som følger (hvis dette er mulig).
På samme måte er det mulig å stille inn nivået for grilling:
Det finnes definerte effektnivå for grilling: 3 (høy), 2
(middels), 1 (lav).
Vennligst merk deg: Når denne funksjonen har blitt aktivert, kan
temperaturen/grillnivå endres ved å benytte eller .
VARIGHET
VARIGHET
Når
ikonet blinker på display, trykk på
eller
for
å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter på
for å bekrefte. Du trenger ikke stille inn steketiden dersom
du ønsker å styre stekingen manuelt (uten tidsinnstilling):
Trykk på
eller
for å bekrefte og start funksjonen.
4
NO
Hurtigveiledning
Ved å velge denne modusen, kan du programmere en
utsatt start.
Vennligst merk deg: Du kan regulere steketiden som er stilt inn
mens stekingen pågår ved å trykke
: trykk på eller for å
endre det og trykk deretter på for å bekrefte.
SLUTTID (UTSATT START)
For mange funksjoner, når du først har stilt inn steketiden
kan du utsette start av funksjonen ved å programmere
tidspunktet for slutt. Display viser sluttiden mens
ikonet blinker.
SLUTTID
Trykk på
eller
for å stille inn tidspunktet du
ønsker at tilberedningen skal avslutte, trykk deretter
på
for å bekrefte og aktivere denne funksjonen. Sett
maten inn i ovnen og lukk døren: Funksjonen vil starte
automatisk etter den tidsperioden som er beregnet for at
tilberedningen skal være ferdig på det tidspunktet du har
angitt.
Vennligst merk deg: Ved å programmere en utsatt start for
steking vil en alltid utelukke fasen for forvarming av ovnen:
Ovnen vil gradvis nå temperaturen du ønsker, dette betyr at
steketiden blir noe lenger enn det som vises i
tilberedningstabellen. Mens du venter, kan du trykke på eller
for å endre programmets sluttid eller trykk på
for å endre
innstillingene. Ved å trykke på
, for å vise informasjonen, er
det mulig å skifte fra sluttid til varighet.
. 6th SENSE
Disse funksjonene velger automatisk beste modus for
tilberedning, temperatur og varighet for koking, steking
eller baking av alle rettene som er tilgjengelige.
Når det kreves, skal du ganske enkelt indikere matens
egenskaper for å oppnå et optimalt resultat.
VEKT / HØYDE (RUNDT-BRETT-LAG)
KILOGRAM
For å stille inn den riktige funksjonen, følg indikasjonene
på display når du blir minnet om det, og trykk på
eller
for å stille inn ønsket verdi og trykk på
for å bekrefte.
STEKEGRAD / BRUNING
Med noen 6th Sense funksjonene er det mulig å justere
stekegraden.
STEKEGRAD
Når du blir minnet om det, trykk på
eller
for å velge
ønsket nivå mellom rå (-1) til godt stekt (+1). Trykk på
eller
for å bekrefte og start funksjonen.
På samme måte, der det tillates, for noen 6th Sense
funksjoner, er det mulig å regulere nivået for bruning
mellom lav (-1) og høy (+1).
3. START FUNKSJONEN
Til enhver tid, dersom default-verdiene er de som ønskes,
eller når du har brukt innstillingene du ønsker, trykk på
for å aktivere funksjonen.
I løpet av fasen for utsetting, vil ovnen, ved at du trykker
på
spørre om du ønsker å hoppe over denne fasen, og
starte funksjonen med det samme.
Vennligst merk deg: Når funksjonen er valgt, vil display anbefale
det best egnede nivået for hver funksjon.
Du kan stanse funksjonen som er aktivert når som helst ved å
trykke på
.
Dersom ovnen er varm og funksjonen krever en gitt
maksimaltemperatur, vil det vises en melding på display.
Trykk på
for å returnere til skjermbildet framfor og velg
en annen funksjon eller vent til ovnen er helt nedkjølt.
4. FORVARMING
Noen funksjoner har en fase for forvarming av ovnen:
Når funksjonen starter, indikerer display at fasen for
forvarming er aktivert.
FORVARMING
Når denne fasen er avsluttet, vil et lydsignal høres og
displayet vil indikere at ovnen har nådd innstilt temperatur
og “LEGG INN MAT”.
På dette punktet må du åpne døren, sette maten inn i
ovnen, lukke døren og start tilberedningen ved å trykke på
eller
.
Vennligst merk deg: Plassere maten i ovnen før forvarming er
ferdig kan ha en negativ effekt på det endelige
tilberedningsresultatet. Ved å åpne døren mens fasen for
forvarming pågår, vil fasen settes på pause.
Steketiden inkluderer ikke fasen for forvarming. Du kan
alltid endre temperaturen du ønsker at ovnen skal nå ved
å benytte eller .
5. PAUSE I STEKINGEN / SNU ELLER KONTROLLER
MATEN
Ved å åpne døren, vil tilberedningen midlertidig settes på
pause ved at varmeelementene deaktiveres.
Lukk døren for å gjenoppta tilberedningen.
Noen 6th Sense funksjoner vil kreve at maten skal snus
under stekingen.
SNU MATEN
Du vil høre et signal og på display vises handlingen som
må utføres. Åpne døren, utfør handlingen som vises på
display og lukk døren, trykk deretter på
for å fortsette
tilberedningen.
På samme måte, når det gjenstår 10% av tiden for
tilberedning, minner ovnen deg om at du må kontrollere
maten.
SJEKK MATEN
Du vil høre et signal og på display vises handlingen som
må utføres. Kontroller maten, lukk døren og trykk på
eller
for å fortsette stekingen.
5
Vennligst merk deg: Trykk på
for å hoppe over disse
handlingene. Dersom det ikke gjøres noe etter en viss tid,
fortsetter ovnen tilberedningen.
6. ENDT STEKING
Smart clean
Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at
stekingen er avsluttet.
Trykk på
for å aktivere funksjonen: displayet vil
oppfordre deg til å gjøre alle handlingene som trengs for
å oppnå best rengjøringsresultat: Følg indikasjonene og
trykk deretter
når disse er gjort. Når du har gjort alle
trinnene, må du trykke på
når det kreves for å aktivere
syklusen for renhold.
Vennligst merk deg: Ovnsdøren må ikke åpnes mens
rengjøringssyklusen pågår for å unngå tap av vanndamp, dette
vil kunne ha negative virkninger på sluttresultatet.
En passende melding vil begynne å blinke på displayet når
syklusen er ferdig. La ovnen kjøle seg ned før du vasker og
tørker de innvendige flatene med en klut eller en svamp.
SLUTT
Trykk på
for å fortsette stekingen i manuell modus
(uten tidsinnstilling) eller trykk på
for å utvide
steketiden ved å stille inn en ny varighet. I begge tilfeller
vil parametrene for steking opprettholdes.
BRUNING
Enkelte funksjoner av ovnen gjør det mulig å brune
overflaten av maten ved å aktivere grillen når matlagingen
er avsluttet.
. TIMER
Når ovnen er slått av, kan skjermen brukes som en timer.
For å aktivere denne funksjonen, påse at ovnen er slått av
og trykk på
eller :
ikonet vil blinke på display.
TRYKK v BRUNING
Når display viser den aktuelle meldingen, dersom det er
nødvendig, trykk
for å starte en syklus for bruning på
fem minutter. Du kan stanse funksjonen når som helst ved
å trykke på
for å slå av ovnen.
TIMER
Trykk på
eller
for å angi ønsket tidslengde og trykk
deretter på
for å aktivere timeren.
. FAVORITT
Når tilberedningen er avsluttet vil displayet be deg om
å lagre funksjonen på et nummer mellom 1 og 10 i din
favorittliste.
LEGG TIL FAV?
Hvis du ønsker å lagre en funksjon som en favoritt og lagre
de gjeldende innstillingene for senere bruk, trykk på
ellers, for å overse forespørselen må du trykke på
.
er trykket ned, trykk på
eller
for å velge
Når
nummerposisjonen, trykk deretter på
for å bekrefte.
Vennligst merk deg: Dersom minnet er fullt eller dersom
nummeret som er valgt allerede er opptatt, vil ovnen be deg
bekrefte ved å skrive over den forrige funksjonen.
Hvis du vil tilbakekalle de funksjonene du har lagret på et
senere tidspunkt, trykk på
: Displayet vil vise listen over
favorittfunksjonene dine.
1. OVER-/UNDERV.
Trykk på
trykke på
eller
for å velge funksjonen, bekreft ved å
, og trykk deretter på
for å aktivere.
. SMARTCLEAN FUNKSJON
Trykk på
6
for å vise “Smart Clean” på display.
TIMER
Du vil høre et lydsignal og display vil indikere når
minutturet har avsluttet nedtellingen av den valgte tiden.
Vennligst merk deg: Minuttelleren aktiverer ikke noen av syklusene
for steking. Trykk på eller for å endre tiden du har stilt inn på
timeren.
Når minutturet er aktivert, kan du også velge og aktivere
en funksjon.
Trykk
for å slå på ovnen og still deretter inn funksjonen
du ønsker.
Når funksjoner er startet, vil timeren fortsette nedtellingen
uavhengig uten å forstyrre selve funksjonen.
Vennligst merk deg: I løpet av denne fasen, er det ikke mulig å se
minutturet (kun
ikonet vil vises), som vil fortsette nedtellingen
i bakgrunnen. For å returnere til skjermen med minuttelleren,
trykk på
for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.
. TASTELÅS
For å låse tastaturet, trykk og hold nede
i minst fem
sekund. Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.
TASTELÅS
Merk: Denne funksjonen kan også velges under tilberedning. Av
sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å
trykke på
.
NO
Hurtigveiledning
TILKOBLING*
*: ikke tilgjengelig i Russland
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Last ned 6th Sense Live Appen for din mobile enhet. Du
kan laste ned appen ved å besøke enten iTunes eller
Google Play.
Når du har lastet ned, vennligst følg instruksjonene fra
appen for å lage din konto. Når du har laget din konto,
nederst til venstre på
åpne appen og trykk
skjermen for å legge til et nytt apparat til din konto.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Takket være 6th Sense Live funksjonen, kan ditt apparat
kobles til Internett. Ved å bruke 6th Sense Live App på
din smarttelefon/nettbrett, kan du:
• kontrollere apparatets status
• stille inn og starte en tilberedningssyklus
• skifte, endre eller stoppe en tilberedningssyklus som
er i gang
• få tilgang til ekstra innhold
• få automatiske oppdateringer om apparatets
programvare
For å få nettilkobling, må du fullføre prosessen
som kobler apparatet til din ruter og app. Denne
innstillingsprosedyren skal kun utføres en gang.
Du må gjøre det på nytt bare hvis du endrer ditt hjems
nettverksegenskaper (nettverkets navn og passord).
MINSTEKRAV
Mobilinnretning: Android med 1280x720 (eller større)
skjerm eller iOS. Se i app-forretningen hvilken app som
er kompatibel med Android eller iOS versjonene.
Trådløs ruter: 2.4Ghz WiFi b/g/n.
HVORDAN UTFØRE OPPSETTET
For å bruke denne funksjonen må du ha tilgang til:
en mobilinnretning (smarttelefon eller nettbrett) og
en trådløs ruter som er koplet til Internett. Vennligst
kontroller med din mobilinnretning om at signalet til
ditt trådløse nettverk nær apparatet er tilfredsstillende.
Mens prosedyren for oppsett pågår, må apparatet og
din mobile enhet være koplet til det samme trådløse
nettverket.
Skanne QR-koden på merket du finner på apparatet,
deretter vil 6th Sense Live App geleide deg gjennom alle
trinnene for å fullføre prosessen.
Merk: Noen ganger kan appen be om at du skriver inn type
apparat: i dette tilfellet, velg Ovn.
Under koblingsprosessen, vil du se flere meldinger som vises på skjermen og ikoner som blinker med forskjellige
mønster; for å vite hvilke funksjoner som utføres i bakgrunnen av apparatet, se beskrivelser i følgende tabell.
HVA DU SER PÅ SKJERMEN
FORKLARING
FØLG INSTRUKSENE
Vist melding: Følg instruksjonene på appen.
Under denne tyve minutters nedtelling, prøver apparatet å koble seg til ditt nettverk
hjemme (ruter).
blinker raskt.
WiFi ikon
VENT LITT
Vist melding: Vent litt.
Hvis rutertilkoblingen er fullført, vil apparatet prøve å åpne appen automatisk og den
vil be om å vente.
blinker sakte.
WiFi - ikon
APPARATET ER TIL
BRUK APPEN FOR Å
TILKOBLINGSFEIL
Vist melding: Apparatet er tilkoblet.
Hele prosessen er vellykket: ditt apparat er nå koblet til.
stopper å blinke.
WiFi - ikon
Vist melding: Bruk appen for å registrere produktet.
Følg de siste instruksjonene på appen for å fullføre registreringen, ved å gi et navn til
apparatet. Da vil du finne det raskt på appens hjemmeside.
Vist melding: Tilkoblingsfeil.
Det kan skje at denne meldingen vises i noen få sekunder hvis apparatet ikke har
fullført oppsettingsprosedyren innen en viss tid. Etter at apparatet går i ventemodus
slår seg av.
og WiFi - ikonet
7
FJERNKONTROLL
Hvis apparatet er riktig koblet til, er det mulig å trykke på
ikonet , for å aktivere fjernkontrollen.
Ved å bruke din mobiltelefon/nettbrett, er det mulig å styre
ovnen med fjernkontrollen, å sende input og kontrollere
tilberedelsessyklusene.
Når en tilberedelsessyklus er sent fra appen, viser skjermen
informasjonen ‘Cycle received’ (Syklus mottatt) i noen
sekunder. Deretter starter syklusen.
For å gjenopprette koblingen, vennligst følg denne
programveien: INNSTILLINGER > TILKOBLINGSMENY>
NULLSTILL TILKOBLING> JA. Skjermen vil spørre deg “Are
you sure?”(Er du sikker?). Ved å trykke , vil koblingen
nullstilles. Du kan nå koble til apparatet igjen (se
paragrafen “How to Setup” (Hvordan utføre oppsettet).
PROGRAMVAREOPPDATERING
I ventemodus, kan et apparat som allerede er konfigurert
for tilkobling og med WiFi - mottaket er aktivert, automatisk
oppdatere programvaren med en ny versjon som er
tilgjengelig.
SYKLUS MOTTATT
NULLSTILL KOBLINGEN
Denne funksjonen kan være nyttig i tilfelle ditt
nettverksegenskaper er endret på (nettverkets navn og
passord).
Før du nullstiller koblingen, vennligst kontroller hvis det
er mulig å gjenopprette nettverkets navn og passordet
du brukte når du koblet apparatet til ditt nettverk. I dette
tilfellet vil det være nødvendig å gjenopprette koblingen.
SOFTWARE UPDATE
Når en oppdatering er i gang, vil prosessen av fullføringen
bli vist i prosent på skjermen.
Merk: Sørg for at apparatets strømkilde alltid er tilkoblet under
programvareoppdateringen.
Under oppdateringsprosessen er det umulig å bruke
kontrollpanelet.
TILKOBLING FAQ
Hvilke WiFi protokoller støttes?
WiFi adapteren som er installert støtter WiFi b/g/n for
europeiske land.
De følgende innstillingene av ruter er nødvendige:
Aktivert 2,4 GHz, aktiv WiFi b/g/n, DHCP NAT.
Utgjør det en forskjell dersom en bruker en
smarttelefon (eller nettbred) med Android eller iOS?
Det utgjør ingen forskjell, du kan benytte det
operativsystemet du ønsker.
Kan jeg benytte den mobile 3G-tjoring i stedet for en
ruter?
Ja, men sky-tjenestene er beregnet på enheter som
kontinuerlig tilkoplet nettet.
Hvordan kan jeg kontrollere at Internett-forbindelsen i
min husholdning virker og at den trådløse funksjonen
er aktivert?
Du kan søke etter ditt nettverk ved hjelp av
smarttelefonen/-nettbrettet ditt. Du må deaktivere alle
andre datatilkoplinger før du forsøker.
Hvordan kan jeg sjekke at apparatet er tilkoplet mitt
trådløse hjemmenettverk?
Gå inn på konfigureringen av ruteren din (se ruterens
håndbok) og sjekk om apparatets MAC-adresse står
oppført på siden over tilkoblede trådløse enheter.
Hvor kan jeg finne apparatets MAC-adresse og SAID kode?
Det er en etikett på apparatet ditt med en QR-kode: Nær
QR-koden bør du kunne finne din SAID - kode og MAC adresse.
Det er også mulig å motta SAID - koden og MAC adressen ved å trykke på SETTINGS (INNSTILLINGER) på
kontrollpanelet, deretter åpne tilkoblingsmenyen og velg
“MAC - adresse” eller “SAID - kode”.
8
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatet er riktig
tilkoblet til appen?
Åpne 6th Sense Live - appen på din mobilinnretning og
kontroller om apparatet er synlig.
Er det noe som kan hindre at signalet ikke når
apparatet?
Sjekk at enhetene du har koblet til ikke bruker opp
bredbåndet som er tilgjengelig. Sjekk at enhetene som
er WiFi-aktiverte ikke overskrider maksimalt antall som
er tillatt av ruteren.
Hvor langt skal ruteren befinne seg fra apparatet?
Normalt er WiFi signalet sterkt nok til å dekke noen rom,
men dette avhenger veldig mye av hvilke materialer
veggene er laget av. Du kan sjekke signalstyrken ved
å plassere smartenheten (som er koblet til det samme
nettverket) din ved siden av apparatet.
Hvordan kan jeg finne navnet og passordet for det
trådløse nettverket mitt?
Se dokumentasjonen til ruteren. Som regel finnes det
et klistremerke på ruteren som viser informasjonen du
trenger for å nå siden for innstilling av enheten ved
bruk av en tilkoblet enhet.
Hva kan jeg gjøre hvis ruteren min bruker naboens
WiFi kanal?
Tving ruteren din til å bruke din husholdnings WiFikanal.
Hurtigveiledning
Hvordan kan jeg kontrollere WiFi - statusen
til apparatet mitt? Er det mulig å slå av WiFi mottakssignalene?
WiFi - modulen er PÅ som standardstatus i dette
apparatet. Det er mulig å endre eller bekrefte WiFi
statusen ved å åpne tilkoblingsmenyen, ved å velge
‘WiFi Status’. Skjermen vil vise aktuell statusverdi, som
kan være ON(PÅ) eller OFF (AV).
Merk: Når strømmen kommer tilbake etter strømstans, vil WiFi
Modulen opprettholde sine innstillinger (lenker til ruter og
App) og fjernkontrollen er alltid gjenopprettet.
Hvordan kan jeg endre min Whirlpool-konto men
holde apparatene mine tilkoblet?
Du kan opprette en ny konto, men husk å fjerne
apparatene fra din gamle konto før du flytter dem over
til den nye kontoen din
NO
Jeg skiftet ruter: hva må jeg gjøre?
Hvis du kan opprettholde nettverkets forrige navn og
passord i den nye ruteren, trenger du ikke å gjøre noe
som helst. Apparatet vil koble seg til automatisk.
Ellers, for å koble apparatet igjen til det nye WiFi
i appens hjemmeside,
- nettverket, trykk på
ettersom du må legge til igjen ditt apparat til din konto.
Merk: du trenger ikke å fjerne apparatet først fra din konto.
Appen vil veilede deg gjennom tilkoblingsprosessen.
9
TILBEREDNINGSTABELL
MATVAREKATEGORIER
GRYTERETT &
BAKT PASTA
Lasagne
2
0,6 - 2 kg
-
3
5
0,6 - 2,5 kg
-
3
Pølser og wienerpølser
1,5 - 4 cm
2/3
5
Hel
0,6 - 3 kg
-
2
Filet og bryst
1 - 5 cm
2/3
5
4
1 rist
1/2
5
4
Fileter
0,5 - 3 cm
-
3
2
Frosne fileter
0,5 - 3 cm
-
3
2
Poteter
0,5 - 1,5 kg
-
3
Grønnsaker-fylte
0,1 - 0,5 kg
-
3
Ovnsstekte grønnsaker
0,5 - 1,5 kg
-
3
Poteter
1 brett
-
3
Tomater
1 brett
-
3
Paprika
1 brett
-
3
Brokkoli
1 brett
-
3
Blomkål
1 brett
-
3
Annet
1 brett
-
3
Sukkerbrød
0,5 - 1,2 kg
-
3
Småkaker
0,2 - 0,6 kg
-
5
1 brett
-
5
Terte
0,4 - 1,6 kg
-
3
Strudel
0,4 - 1,6 kg
-
5
0,5 - 2 kg
-
3
0,8 - 1,2 kg
-
2
Rundstykker
60 - 150 g hver
-
3
Formbakt brød
400 - 600g hver
-
2
Stort brød
0,5 - 2,0 kg
-
2
Baguettes
200 - 300g hver
-
3
Tynn
rundt - brett
-
2
Tykk
rundt - brett
-
2
Ovnsstekt svin
-
Fileter-stekte
Ovnsstekte grønnsaker
GRØNNSAKER
Grønnsaksgrateng
Vannbakkels
Søte kaker & fylte paier
Fruktfylt pai
SALTE KAKER
BRØD
-
3/5
Kebab
KAKER & BAKST
0,5 - 3 kg
NIVÅ OG TILBEHØR
1,5 - 3 cm
Stekt kylling
FISK
SNU ELLER RØR
(AV KOKETID)
Steik (stekegrad 0)
Hamburgere (stekegrad
0)
Steke
Stekt oksekjøtt
KJØTT
ANBEFALT MENGDE
4
4
2
PIZZA
Frossen
TILBEHØR
10
Rist
1 - 4 lag
Ovnsfast panne eller kakeform
på rist
Langpanne / bakebrett
eller ovnsfast panne på rist
-
Langpanne/Bakebrett
4
2
5
3
1
5
3
2
Langpanne med
500 ml vann
1
NO
Hurtigveiledning
TILBEREDNINGSTABELL
OPPSKRIFT
FUNKSJON
Kaker av gjærdeig / Sukkerbrød
Fylte kaker
(ostekake, strudel, eplepai)
Småkaker
Små kaker / Muffin
Vannbakkels
Marengs
Pizza / Brød / Focaccia
Pizza (Tynn, tykk, focaccia)
Frossen pizza
Middagspaier
(grønnsakspai, quiche)
Butterdeigsskall/småkaker av
butterdeig
FUNKSJONER
Over-/Underv.
Varmluft
RILLE OG
TILBEHØR
FORVARM
TEMPERATUR (°C)
VARIGHET (MIN.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 – 200
30 - 85
3
Ja
160 – 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Konveksjonssteking
Grill
Turbo Grill
Maxi Cooking
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Øko varmluft
11
OPPSKRIFT
FUNKSJON
RILLE OG
TILBEHØR
FORVARM
TEMPERATUR (°C)
VARIGHET (MIN.)
Lasagne/ovnsbakt pasta/cannelloni
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Lam /kalv /okse /svin 1 kg
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Svinestek med svor 2 kg
-
170
110 - 150
2
Kylling /kanin /and 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkun/gås 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
-
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Ristet brød
-
3 (høy)
3-6
5
Fiskefileter / Biffer
-
2 (Mid)
20 - 30 ***
4
3
Pølser / grillspyd / spareribs /
hamburgere
-
2 - 3 (Mid – Høy)
15 - 30 ***
5
4
Stekt kylling 1-1,3 kg
-
2 (Mid)
55 - 70 **
2
1
Lammelår / skanker
-
2 (Mid)
60 - 90 **
3
Stekte poteter
-
2 (Mid)
35 - 55 **
3
Gratinerte grønnsaker
-
3 (høy)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
3
2
1
Ja
210
40 - 60
5
3
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne og kjøtt
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Kjøtt og poteter
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Fisk & Grønnsaker
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Fylte steker
-
200
80 - 120 *
3
Kjøttstykker
(kanin, kylling, lam)
-
200
50 - 100 *
3
Bakt fisk / en papillote
(fillet, hel)
Fylte grønnsaker
(tomater, squash, auberginer)
Småkaker
Småkaker
Terter
Terter
Rund pizza
Pizza
Komplett måltid: Fruktterte (nivå 5) /
Lasagne (nivå 3) / Kjøtt (nivå 1)
Komplett måltid: Fruktterte (nivå 5) /
stekte grønnsaker (nivå 4) / lasagne
(nivå 2) / kjøttstykker (nivå 1)
Meny
* Beregnet tidsperiode: Du kan ta retten ut av ovnen når den er stekt slik du vil ha den.
** Snu maten halvveis under stekingen.
*** Snu maten når 2/3 av tiden er gått (hvis nødvendig).
TILBEHØR
12
Rist
Ovnsfast panne eller kakeform
Langpanne / bakebrett
på rist
eller ovnsfast panne på rist
Langpanne/Bakebrett
Langpanne med
500 ml vann
1
NO
Hurtigveiledning
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Pass på at ovnen er avkjølt før
du utfører vedlikehold eller
rengjøring.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Ikke bruk stålull, skuresvamper
eller slipende/etsende
rengjøringsmidler, da disse kan
skade apparatets overflate.
UTVENDIGE OVERFLATER
•
•
Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberklut.
Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper
nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
Bruk ikke etsende eller slipende midler. Dersom
et slikt produkt ved en feiltakelse skulle komme i
kontakt med ovnens overflater, må man umiddelbart
tørke det av med en fuktig mikrofiberklut.
INNVENDIGE OVERFLATER
•
Etter hvert bruk, la ovnen avkjøles og gjør den
deretter ren, helst mens den fortsatt er varm, for å
fjerne eventuelle avleiringer eller flekker forårsaket
av matrester. For å tørke kondens som har dannet
seg som følge av matlaging med høyt vanninnhold,
la ovnen kjøle seg helt ned og tørk med en klut eller
svamp.
•
•
•
Bruk vernehansker.
Ovnen må alltid frakobles
strømnettet før du utfør noe
vedlikeholdsarbeid.
Aktiver “Smart Clean” funksjonen for optimalt
renhold av de indre flatene. (Kun ved noen modeller).
Rengjør dørglasset med et egnet flytende
vaskemiddel.
Ovnsdøren kan fjernes for å forenkle rengjøringen.
TILBEHØR
Sett tilbehøret til bløt i vann tilsatt oppvaskmiddel
hver gang det har vært i bruk. Bruk ovnsvotter hvis
det fortsatt er varmt. Matrester kan lett fjernes med en
egnet børste eller med en svamp.
RENHOLD AV KATALYTISKE PANEL (KUN VED NOEN MODELLER)
Denne ovnen kan være utstyrt med en spesiell
katalytisk kledning som letter rengjøring av
ovnsrommet takket være deres spesielle selvrensende
belegg, som er svært porøs og i stand til å absorbere
fett og sot. Disse panelene er monterte på ristskinnene:
Når du plasserer og monterer ristskinnene tilbake på
plass, påse at krokene på toppen er festet inn i de
riktige hullene i panelene.
For å utnytte de selvrensende egenskapene til de
katalytiske panelene best mulig, anbefaler vi å
varme opp ovnen til 200° C i omtrent en time med
"Konveksjonssteking."-funksjonen. I løpet av denne
tiden må ovnen være tom. La deretter ovnen kjøles ned
før du fjerner gjenværende matrester ved å benytte en
ikke-slipende svamp.
Vennligst merk deg: Ved å benytte etsende eller slipende
produkter, stive børster, gryteskrubb eller ovnsspray, kan en
skade de katalytiske overflatene og frata dem den
selvrensende evnen.
Vennligst ta kontakt med vår Ettersalgs-service dersom du
ønsker å skifte ut panelene.
SKIFTE LYSPÆRE
1. Koble ovnen fra strømnettet.
2. Fjern dekselet fra lyset, skift ut pæren og skru
dekselet tilbake på lyset.
3. Koble ovnen til strømnettet igjen.
Vennligst merk deg: Bruk kun 20‑40 W/230 ~ V type G9,
T300°C halogenpærer. Pæren som er brukt i produktet er
spesielt fremstilt for bruk i husholdningsapparater, og skal ikke
brukes til vanlig innendørs opplysning (Kommisjonens
forordning (EF) nr. 244/2009). Pærer kan fås fra kundeservice.
- Hvis du bruker halogenpærer, skal du ikke håndtere dem
med bare hendene fordi fingeravtrykkene kan skade dem.
Bruk ikke ovnen før lysets deksel er satt tilbake på plass.
13
SENK DET ØVRE VARMEELEMENTET (KUN VED NOEN MODELLER)
1. Fjern rillenes spor på siden.
1
3. Grillelementet settes på plass ved å løfte det opp,
trekke det litt mot seg og forsikre seg om at det blir
sittende riktig i sporene på sidene.
2
2. Trekk varmeelementet litt ut og senk det.
DEMONTERING OG INSTALLASJON AV DØREN
1. For å fjerne døren, åpne den helt opp og senk
sperrene til de er i åpen stilling.
a
b
3. Sett tilbake døren ved å flytte den mot ovnen, rette
inn krokene på hengslene med setene og sikre den
øvre delen på sin plass.
4. Senk døren og deretter åpne den helt. Senk sperrene
til sin opprinnelige stilling: Pass på at du senker dem
helt ned.
a
b
2. Lukk døren så mye du kan. Ta et fast tak i døren med
begge hender - ikke hold den i håndtaket.
Bare fjerne døren ved å fortsette å lukke den mens
du trekker den oppover samtidig til den er løst fra sin
plass. Sette døren til den ene siden, la den hvile på et
mykt underlag.
~15°
b
Påfør lett trykk for å sjekke at sperrene er i riktig
posisjon.
“CLICK”
a
5. Prøv å lukke døren og sjekk for å være sikker på at
den er på linje med kontrollpanelet. Hvis den ikke
gjør det, gjenta trinnene ovenfor: Døren kan bli
skadet hvis det ikke fungerer som den skal.
14
NO
Hurtigveiledning
PROBLEMLØSNING
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Ovnen virker ikke.
Strømbrudd.
Den er koplet fra nettet.
Kontroller at det ikke er strømbrudd og påse at ovnen er
tilkoblet strømnettet.
Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av
Feil ved ovnen.
et nummer eller en bokstav.
Kontakte nærmeste kundeservice med tjenester på
ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F".
Ovnen varmes ikke opp.
Funksjonen starter ikke.
“DEMO” modus pågår.
Få tilgang til “DEMO” fra “INNSTILLINGER” og velg “Off”.
Lysene slukkes.
“ØKO” modus er “On”.
Få tilgang til “ØKO” fra “INNSTILLINGER” og velg “Off”.
Døren lukker seg ikke skikkelig.
Sikkerhetssperrene er i feil
posisjon.
Påse at sikkerhetssperrene er i riktig posisjon ved å følge
instruksene for fjerning og ny montering av døren i delen
"Renhold og Vedlikehold".
Appen feiler med gjenkjenne apparatet.
Apparatet er ikke i stand til å opprette en
stabil forbindelse med hjemmeruteren.
Ikonet
blinker på skjermen.
Manglende kobling til ruter eller
til app.
Appaparatet er ikke koblet til.
Intern feil.
WiFi av.
(Se verdien for koblingsstatus ved å
trykke på
og åpne menyen for
tilkobling)
Tilkoblingsforsøk kjøres i
bakgrunnen.
Tilkobling ikke mulig.
Apparatet er tilkoblet, men jeg kan ikke
kommunisere med det gjennom appen.
Kontroller at WiFi-ruteren er koplet til Internett.
Kontroller at WiFi-signalet er sterkt nær apparatet.
Prøv å starte opp ruteren på nytt.
Se avsnittet “Tilkobling FAQs”.
Dersom innstillingene til ditt trådløse nettverk er endret,
må du kople til nettverket, ved å følge trinnene på appen.
Oppsettsprosedyren må utføres igjen kun hvis du endrer
ditt hjems nettverksegenskaper (nettverkets navn og
passord).
Ruterens innstillinger: NAT må være på, brannmur og DHCP må
være riktig konfigurert. Støttet passordkryptering: WEP,
WPA,WPA2. For å forsøke en annen krypteringstype, må du se
ruterens håndbok.
Leverandørinnstillinger: hvis internettleverandøren din har
fastsatt et fast antall MAC-adresser som kan kobles til Internett,
kan det hende at du ikke kan koble apparatet til skyen. MACadresser til en enhet er en unik identifikator. Vennligst spør
internettleverandøren din om hvordan du kobler andre enheter
enn datamaskiner til Internett.
Det er ikke en normalt under en oppsettsprosedyre; du
må vente på at den automatiske konfigurasjonen avslutter
prosedyren (det kan ta noen få minutter).
Når koblingen er gjennomført, vil ikonet stoppe å blinke.
Kontroller at hjemmenettverket fungerer korrekt og at
egenskapene ikke er endret (navn og passord)
Fjernkontrollen kan være slått OFF Trykk fjernkontrollnøkkelen
(AV).
aktivere fjernkontrollen
på kontrollpanelet for å
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Kundeservice, vennligst oppgi kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXXXXXX
15
400011348003
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising