Whirlpool | FWD91496BV EE | Setup and user guide | Whirlpool FWD91496BV EE Упътване за употреба

Whirlpool FWD91496BV EE Упътване за употреба
BG
Кратко ръководство
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите
за безопасност.
Преди да използвате пералната машина, е задължително да се
свалят транспортните болтове. За по-подробни инструкции за
премахването им вижте ръководството за монтаж.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА
ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL
За да получавате по-пълно съдействие,
регистрирайте Вашия уред на
www.whirlpool.com/register
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
7.
40°
60°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ДИАГРАМА НА ПРОГРАМИТЕ
Фаза на пране
Указва фаза на пране от цикъла
Неизправност: Повикване
Направете справка в раздел
„Отстраняване на неизправности“
Неизправност: Водният филтър е
запушен
Водата не може да се оттича; възможно е
водният филтър да е запушен
Неизправност: Няма вода
Няма или недостатъчно подавана вода.
Вслучайнанеизправностсеобърнетекъм
раздел„ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“
Maкс. зареждане 9 Kg
Препоръчителен
Перилни препарати и добавки
перилен препарат
Потреблението на енергия в изключен режим е 0,5 W / в режим на оставен включен уред е 8 W
Макс. скорост
Предпране Осн. пране Омекотител
Температури
на центрофу- Макс. Времетраене
Прах Течен
Програма
тегло
(kg)
(минути)
гиране (об./
По подразГама
биране
мин.)
Смесени
40°C
- 40°C
1000
4.5
***
–
–



Общо вода в литри
8.
Консумация
на електроенергия,
kWh(kWh)
7.
Бутон „ВКЛ./ИЗКЛ.“
Селектор на програми
Бутон „Температура“
Бутон „Центрофуга“
Бутон „Отложен старт“
Бутон „Старт/Пауза“
Бутони за опции
Бутон "Блокиране на
бутоните"
ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ
Вратичката може да се отвори
Остатъчна
влажност % **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
–
–
–
Бели
60°C
- 90°C
1400
9.0
***
 (90°)




–
–
–
Памук
40°C
- 60°C
1400
9.0
255
–




53
1,10
104
eko Памук
60°C
60°C
1400
9.0
260
–




53
0,74
57,4
40°C
1400
9.0
255
–




53
1,10
104
Спално бельо
60°C
- 60°C
1400
9.0
***
–




–
–
–
Спортни
40°C
- 40°C
600
4.0
***
–


–

–
–
–
Завивки
30°C
- 30°C
1000
3.5
***
–


–

–
–
–
Освежаване пара
Центрофуга +
Източване
Изплакване +
Центрофуга
Бързо пране 30'
–
–
-
1.5
***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1400
9.0
***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1400
9.0
***
–
–

–
–
–
–
–
30°C
- 30°C
800
4.5
***
–


–

–
–
–
Цветно 15°
15°C
15°C
1000
4.5
***
–


–

–
–
–
Коприна
30°C
- 30°C
-
1.0
***
–


–

–
–
–
Вълна
40°C
- 40°C
800
2.0
***
–


–

–
–
–
Деликатни
30°C
- 30°C
-
1.0
***
–


–

–
–
–
Синтетични
40°C
- 60°C
1200
4.5
200
–




32
0,80
78
 Нужно е дозиране  Дозирането е опционално
eko Памук - Тестови цикли на пране в съответствие с разпоредби 1061/2010
Това са референтните програми за енергийния етикет. Настройте тези цикли на пране
с температура от 40°C или 60°C. Това са най-ефективните програми по отношение
на консумация на енергия и вода за пране на нормално замърсени памучни дрехи.
Актуалната температура на водата може да се различава от заявената.
За всички тестови институти
Дълъг цикъл на пране за памучни дрехи: задайте цикъл на пране Памук с температура 40°C.
Заедно с програма за синтетика: задайте цикъл на пране Синтетични
с температура 40°C.
Тези данни могат да се различават в дома ви поради променящите се условия на
температурата на входната вода, налягането и др. Приблизителните стойности
на времетраене на програмата се отнасят до подразбиращата се настройка на
програмите, без опции.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Работна повърхност
Дозатор за перилен препарат
Контролен панел
Дръжка на вратичката
Вратичка
Воден филтър - зад долната преграда
Долна преграда (подвижна)
Регулируеми крачета (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
** С
лед края на програмата и центрофугирането с максималната избрана скорост на
центрофугиране, в настройката с програма по подразбиране.
*** В
реметраенето на програмата е показано на дисплея.
6th sense - сензорната технология адаптира водата, енергията и времетраенето на
програмата към вашето количество пране.
ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ
Отделение за основно пране

Перилен препарат за основното пране,
препарат за премахване на петна или
B A
омекотител за вода. За течен перилен препарат
се препоръчва да използвате свалящата
се пластмасова преграда A (доставена) за
правилно дозиране. Ако се използва перилен
препарат на прах, поставете преградата в
отвора B.
Отделение за предпране
Перилен препарат за предпране.
Отделение за омекотител
Омекотител за тъкани. Течен препарат за колосване.
Наливайте омекотителя или препарата за колосване само до маркера
„max“.
Бутон за освобождаване 
Натиснете, за да свалите дозатора за почистване.
ПРОГРАМИ
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
За да изберете подходящата програма за Вашия вид пране, винаги
спазвайте инструкциите на етикета на дрехата. Стойността,
посочена в символа на леген, е максималната възможна
температура за пране на дрехата.
Смесени
за пране на леко до нормално замърсени издръжливи изделия от памук, лен,
синтетични тъкани и смесени нишки.
Бели
За пране на нормално до силно замърсени хавлиени кърпи, бельо, покривки за маса
и спално бельо и т.н. от издръжлив памук и лен. Само когато е избрана температура
от 90°C цикълът има фаза на предпране преди фазата на основното пране. В този
случай се препоръчва да се добави перилен препарат както в отделението за
предпране, така и в отделението за основно пране.
Памук
Нормално до силно замърсени издръжливи памучни изделия.
ekoПамук
за пране на нормално замърсени памучни дрехи. Стандартна програма за памучни
дрехи при 40 °C и 60 °C и най-ефективна по отношение на консумация на вода и
енергия.
Спално бельо
Използвайте тази програма за пране на спално бельо и кърпи в един единствен
цикъл. Програмата оптимизира действието на омекотителя и помага да спестите
време и енергия. Препоръчваме използването на прах за пране.
Спортни
За пране на леко замърсени спортни дрехи (анцузи, шорти и др.). За най-добри
резултати препоръчваме да не превишавате максималното зареждане, указано в
„ДИАГРАМА НА ПРОГРАМИТЕ“. Ние препоръчваме да се използва течен перилен
препарат и да се добави количеството, подходящо за половин зареждане.
Завивки
За пране на пълнени с пух дрехи и завивки, като напр. двойни или единични завивки,
възглавници и анораци. Препоръчително е такова пране да се зарежда в барабана
със сгънати навътре ръбове и да не се превишават ¾ от обема на барабана. За
оптимално пране ние препоръчваме да се използва течен перилен препарат.
Освежаване пара
Тази програма позволява да се освежат дрехите, като премахва неприятните
миризми и отпуска нишките на тъканите (1,5 кг, около 3 броя дрехи). Поставят се само
сухи дрехи (не замърсени) и се избира програма “Освежаване пара”. При завършване
на цикъла дрехите ще изглеждат леко влажни и ще бъдат готови за обличане след
няколко минути. Програмата “Освежаване пара” улеснява процеса на гладене.
! Не се препоръчва за вълнени и копринени дрехи.
! Не добавяйте омекотител или перилен препарат.
Центрофуга + Източване
Центрофугира прането, след което изпразва водата. За издръжливи артикули. Ако
изключите цикъла на центрофугиране, машината само ще източи водата
Изплакване + Центрофуга
Изплаква и след това центрофугира. За издръжливи артикули.
Бързо пране 30'
За бързо пране на леко замърсени дрехи. Този цикъл е с продължителност само 30
минути и пести време и пари.
Цветно 15°
Този цикъл помага за запазване на цветните дрехи при пране със студена вода
(15°C) и използва по-малко енергия за нагряване на водата като все пак предлага
удовлетворителни резултати от прането. Подходящ за леко замърсени дрехи без
петна. Този цикъл предлага резултати от прането, сравними с 40°С смесени, но при
температура само от 15°C
Коприна
Използвайте този цикъл за пране за всякакви копринени дрехи. Препоръчваме да
използвате специален перилен препарат за деликатни дрехи.
Вълна
Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата „Вълна“, дори и тези, които
имат етикет „само за ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални
почистващи препарати и не превишавайте посоченото макс. количество
килограми пране.
Деликатни
За пране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е да обърнете дрехите
отвътре навън преди пране.
Синтетични
За пране на замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил,
вискоза и др.) или смеси памук/синтетични.
Когато включите уредa за първи път, дисплеят автоматично ще покаже менюто
за избор на език. За избор на желания от вас език натиснете бутон "Температура"
или бутон “Отложен старт” . За да потвърдите избора си, натиснете бутон
“Центрофуга” .
За да промените езика, изключете пералнята и в рамките на 30 секунди натиснете
едновременно бутоните “Блокиране бутони”
, “Интенз. изпл.”
и “Свежа
грижа+” , докато чуете сигнала: ще се появи отново менюто за избор на език.
За отстраняване на замърсявания при производството, изберете програма
„Памук“ при температура от 60°C. Добавете малко количество прах за пране
в отделението за основно пране на дозатора за перилен препарат (максимално
1/3 от количеството перилен препарат, препоръчано от производителя за леко
замърсено пране). Стартирайте програмата, без да поставяте пране.
40°
60°
ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
Подгответе прането си съгласно препоръките в раздела „СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ”.
Заредете прането, затворете вратичката, отворете крана за вода и натиснете бутона
„ВКЛ./ИЗКЛ.“ за включване на пералнята, бутонът „Старт/Пауза“
започва да
мига. Завъртете селектора на програми на желаната програма и изберете някоя от
опциите, ако е нужно. Температурата и скоростта на центрофугиране, показани на
дисплея, могат да се променят чрез натискане на бутона “Температура”
или
бутон “Центрофуга” . Сега изтеглете дозатора за перилен препарат и добавете
перилен препарат (и добавки/омекотител). Спазвайте препоръките за дозиране
на опаковката на перилния препарат. След това затворете дозатора за перилен
препарат и натиснете бутона „Старт/Пауза“ . Бутонът „Старт/Пауза“
ще светне
и вратичката ще се заключи.
40°
60°
ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА
За поставяне на пауза на цикъла на пране, натиснете отново бутона “Старт/Пауза”
сигналната лампа ще премигва. Ако символът
свети, може да отворите
вратичката. За да стартирате цикъла за пране от момента, в който е бил прекъснат,
натиснете бутона отново .
;
ОТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА, АКО Е НУЖНО
Преди стартиране и след края на програмата сигналната лампа “Вратичката е
отворена” светва, за да покаже, че вратичката може да се отвори. Докато
програмата работи, вратичката остава заключена. За да отворите вратичката,
докато програмата е в ход, натиснете „Старт/Пауза“
за спиране на пауза на
програмата. При условие че нивото на водата и/или температурата не са твърде
високи, сигналната лампа “Вратичката е отворена” светва и можете да отворите
вратичката. Например за добавяне или изваждане на пране. Натиснете бутона „Старт/
Пауза“
отново, за да възобновите програмата.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА
Сигналната лампа “Вратичката е отворена” светва и на дисплея се показва “Край
цикъл”. За да изключите пералнята след края на програмата, натиснете бутона
“ВКЛ./ИЗКЛ.” и лампичките угасват. Ако не натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“ ,
пералнята автоматично ще се изключи след около половин час. Затворете крана на
водата, отворете вратичката и извадете прането от пералнята. Оставете вратичката
открехната, за да оставите барабана да изсъхне.
ОПЦИИ
! Ако избраната опция е несъвместима със зададената програма,
несъвместимостта ще се сигнализира със звуков сигнал (3 бипкания) и надписът
“Не се избира”ще се появи на дисплея.
! Ако избраната опция е несъвместима с предишно зададена такава, надписът
“Не се избира”ще се появи на дисплея и опцията няма да бъде активирана .
Чистo+
Чистo+ е опция, която работи на 3 различни нива (Интензивно, Ежедневно и
Бързо), които са специално предназначени за задаване на правилното действие в
зависимост от вашите нужди от почистване:
Интензивно: тази опция е предназначена за високи нива на замърсяване и за
отстраняване и на най-упоритите петна.
Ежедневно: тази опция е предназначена за отстраняване на ежедневни петна.
Бързо: тази опция е предназначена за отстраняване на леки петна.
Интенз. изпл.
Чрез избиране на тази опция ефикасността на изплакването се увеличава и се
гарантира оптимално отстраняване на перилния препарат. Тя е по-специално
полезна за чувствителна кожа. Натиснете бутона веднъж, два или три пъти, за
да изберете допълнително 1, 2 или 3 изплаквания след стандартния цикъл на
изплакване и за отстраняване на всички следи от перилен препарат. Натиснете
бутона отново, за да се върнете към типа изплакване „Норм. изплакване“.
Отложен старт
За да зададете избраната програма да стартира в по-късен момент, натиснете бутона,
за да настроите желаното време за отлагане. “В очакване...” или “Старт след” се
показва на дисплея, когато опцията е зададена. За да отмените забавения старт,
натиснете бутона отново, докато стойността ‘‘--:--‘‘ се покаже на дисплея.
Кратко ръководство
Свежа грижа+
Тази опция подобрява резултатите от прането чрез генериране на пара, за да
се потисне разпространяването на главните източници на лоши миризми в
пералнята. След фазата на генериране на пара пералнята ще извърши деликатно
центрофугиране чрез бавно въртене на барабана. Опцията Свежа грижа+ стартира
след края на цикъла и продължава най-много 6 часа, като Вие можете да я спрете по
всяко време чрез натискане на някой бутон на контролния панел или чрез завъртане
на ключа. Изчакайте около 5 минути, преди да отворите вратичката.
Дезинф. С пара
При избор на тази опция се увеличава ефикасността от прането чрез генериране на
пара, която при изпълнение на цикъла премахва и евентуалните бактерии, намиращи
се в нишките на тъканите като същевременно се грижи за доброто състояние на
самите тъкани. Поставете прането в барабана, задайте съвместимата програма и
изберете опцията “ ”.
! По време на работа на пералната машина вратичката на люка й може да не изглежда
съвсем прозрачна поради образуването на пяна.
Лесно Гладене
Когато изберете тази опция, циклите центрофуга и основно пране ще се променят, за
да се намали образуването на гънки.
Температура
Всяка програма има предварително дефинирана температура. Ако искате да
промените температурата, натиснете бутона за „температура“
. Стойността се
изписва на дисплея.
Центрофуга
Всяка програма има предварително дефинирана скорост на центрофугиране. Ако
искате да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона„Центрофуга“ .
Стойността се изписва на дисплея.
Демонстрационен режим
Този уред разполага с функция за демонстрационен режим. За допълнителна
информация вижте РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ Демонстрационен режим.
40°
60°
БЛОКИРАНЕ БУТОНИ
За заключване на контролното табло натиснете и задръжте бутона „Блокиране
бутони“
за приблизително 3 секунди. Когато дисплеят покаже “БЛОКИРАНЕ
БУТОНИ АКТИВЕН.” контролното табло е заключено (с изключение на бутона “ВКЛ./
ИЗКЛ.” ). Това предотвратява ненадейни промени по програмите, особено когато
в близост до машината има деца. За отключване на контролното табло натиснете и
задръжте бутона „Блокиране бутони“
за приблизително 3 секунди.
ИЗБЕЛВАНЕ
Ако желаете да избелите прането, заредете пералнята и настройте програма
„Изплакване + Центрофуга“
.
Стартирайте машината и я изчакайте да завърши първия цикъл на пълнене с вода
(около 2 минути). Поставете машината в режим на пауза чрез натискане на бутона
„Старт/Пауза“
, отворете чекмеджето за перилен препарат и налейте белина
(спазвайте препоръчителните дози, указани върху опаковката) в отделението за
основно пране, където преградата преди това е била поставена. Рестартирайте
цикъла чрез натискане на бутона „Старт/Пауза“
.
Ако желаете, възможно е да се добави омекотител за тъкани в съответното отделение
на чекмеджето за перилен препарат.
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ
Сортирайте прането си според
Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетични,
вълна, за пране на ръка). Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете новите
цветни изделия отделно). Деликатни (перете дребните изделия – като найлонови
чорапогащи – и изделията с телени копчета – като сутиени – в торбичка от плат или
калъфка за възглавница с цип).
Изпразвайте всички джобове
Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и
барабана.
ПРОЦЕДУРА ПО ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
Съобщение на дисплея ще съветва потребителя редовно (прибл. през всеки 50
цикъла) да пуска автоматичен почистващ цикъл за почистване на пералнята от
натрупани лоши миризми и котлен камък.
За оптимална поддръжка предлагаме да използвате обезмаслител WPRO, който
служи и за премахване на котлен камък, според инструкциите, показани на
опаковката. Може да поръчате продукта, като се свържете с услугите за техническата
поддръжка или чрез нашия уебсайт www.whirlpool.eu.
Whirlpool не носи отговорност за щети, причинени от употребата на други перилни
почистващи препарати, налични в пазарната мрежа.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
BG
При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина от бутона
и от контакта. Не използвайте възпламеними течности за почистване на
пералната машина.
Почистване на външната страна на пералната машина
Използвайте влажна мека кърпа за почистване на външните части на пералната
машина. Не използвайте препарати за стъкло или универсални такива, прах за
обезмасляване или подобни върху контролния панел – тези вещества е възможно да
повредят печата
Проверка на маркуча за подаване на вода
Проверявайте редовно входящия маркуч за напуквания и пукнатини. Ако е
повреден, заменете го с нов маркуч, предлаган от услугата ни за следпродажбено
обслужване или от специализиран магазин. В зависимост от вида маркуч: Ако
входният маркуч има прозрачно покритие, проверявайте периодично за локално
оцветяване. Ако откриете такова, възможно е маркучът да протича и трябва да се
смени
Почистване на мрежестите филтри в маркуча за подаване на вода
Затворете крана и освободете маркуча за подаване от крана. Почистете вътрешния
мрежест филтър и отново затегнете маркуча за подаване на вода върху крана. След
това развийте маркуча за подаване от задната част на пералната машина. Изтеглете
мрежестия филтър от свързването на пералната машина с универсални клещи и го
почистете. Поставете обратно мрежестия филтър и завийте маркуча за подаване
отново. Пуснете крана и се уверете, че свързванията са напълно уплътнени.
Почистване на водния филтър / източване на остатъчната вода
Ако сте използвали програма за горещо пране, преди да източите водата,
изчакайте я да се охлади. Почиствайте водния филтър редовно, за да избегнете
трудности при източването на водата след пране поради запушването му. Ако
водата не се източва, на дисплея се изписва, че е възможно водният филтър да е
запушен.
Свалете долната преграда с помощта на отвертка: избутайте надолу едната страна
на долната преграда с ръка, след това пъхнете отвертката в отвора между долната
преграда и предния панел и разтворете долната преграда. Поставете широк и плосък
съд под водния филтър, за да съберете източената вода. Бавно завъртете филтъра
обратно на часовниковата стрелка, докато водата потече. Оставете водата да тече,
без да премахвате филтъра. Когато съдът за вода се напълни, затворете водния
филтър, като го завъртите по часовниковата стрелка. Изпразнете съда. Повтаряйте
тази процедура, докато източите всичката вода. Поставете памучна кърпа под водния
филтър, която да попие малко количество остатъчна вода. След това отстранете
водния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Почистете
водния филтър: отстранете остатъците във филтъра и го почистете с течаща вода.
Поставете водния филтър и монтирайте обратно долната преграда: Поставете
водния филтър отново, като го завъртите по часовниковата стрелка. Завийте го
възможно най-много; дръжката на филтъра трябва да е във вертикално положение.
За да проверите водонепропускливостта на водния филтър, можете да налеете около
1 литър вода в дозатора за перилен препарат. След това монтирайте обратно долната
преграда.
Почистване на дозатора за перилен препарат
Извадете дозатора за перилен препарат, като натиснете бутона за освобождаване и
едновременно с това издърпате дозатора. Извадете вложката от дозатора за перилен
препарат, както и вложката от отделението за омекотител. Почистете всички части с
течаща вода, отстранявайки всички остатъци от перилен препарат или омекотител.
Забършете частите с мека кърпа. Поставете обратно дозатора за перилен препарат и
го натиснете в отделението за перилен препарат.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Свържете се с нашия отдел за следпродажбено обслужване, за да проверите дали
следните принадлежности са на разположение за модела на Вашата перална
машина.
Полица за комплект за надстройка
С нея Вашата сушилня може да се постави върху пералната машина, за да се спести
място и да се улесни зареждането и изпразването на сушилнята в това високо
положение.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ С МАШИНАТА
Никога не повдигайте пералната машина от работната й повърхност.
Извадете кабела от контакта и затворете крана на водата. Проверете дали вратичката
на машината и отделението за перилен препарат са добре затворени. Отделете
маркуча за подаване от крана за вода и отстранете маркуча за източване от точката
за източване. Отстранете всичката остатъчна вода от маркучите и ги закрепете така,
че да не могат да се повредят при транспортиране. Поставете отново транспортните
болтове. Следвайте инструкциите за отстраняване на транспортните болтове в
УПЪТВАНЕТО ЗА МОНТАЖ в обратен ред.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Пералнята понякога може да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите на отдела за следпродажбено
обслужване, препоръчително е да проверите дали проблемът не може да се отстрани лесно с помощта на следния списък.
Аномалии:
Възможни причини / Решение:
•
Щепселът не е вкаран в електрическия контакт или не е пъхнат достатъчно, за да направи
добър контакт.
Има неизправност на захранването.
Цикълът на пране не стартира.
•
•
•
•
•
Вратичката не е затворена докрай.
Бутонът „ВКЛ./ИЗКЛ.“ не е натиснат.
Бутонът „Старт/Пауза“
не е натиснат.
Кранът за вода не е отворен.
„Отложен старт“ е зададен.
Пералнята не се пълни с вода
(съобщението “НЯМА ВОДА,
Отворете крана” се показва на
дисплея). На всеки 5 секунди
прозвучава звуков сигнал.
•
•
•
•
•
•
Маркучът за подаване на вода не е свързан към крана.
Маркучът е огънат.
Кранът за вода не е отворен.
Подаването на вода е спряно.
Няма достатъчно налягане.
Бутонът „Старт/Пауза“
не е натиснат.
•
•
•
•
Маркучът за източване не е монтиран на 65 до 100 cm от земята.
Краят на маркуча за източване е потопен във вода.
Конекторът за източване върху стената няма отвор за въздух.
Ако проблемът продължи след като сте извършили тези проверки, затворете крана за
вода, изключете пералнята и се обадете на отдела за следпродажбено обслужване. Ако
жилището е на някой от последните етажи на сградата, понякога може да се получи
сифонен ефект и пералнята да започне да зарежда и източва вода постоянно. Специални
антисифонни клапани са на разположение в пазарната мрежа, за да се предотвратят тези
типове проблеми.
•
Програмата не включва функция за източване: при някои програми тя трябва да се
активира ръчно.
Маркучът за източване е огънат.
Тръбата за източване е запушена.
Пералнята не се включва.
Пералнята зарежда и източва вода
постоянно.
Пералнята не се източва или не
центрофугира.
•
•
•
Пералнята вибрира прекалено силно •
по време на цикъла на
•
центрофугиране.
•
Пералнята изпуска вода.
•
•
•
Пералнята е заключена и дисплеят
•
мига, указвайки код за грешка (напр.
F-01, F-..).
•
Образува се твърде много пяна.
Вратичката е заключена, със или без
индикация за неизправност и
програмата не тръгва.
•
•
•
•
При монтирането барабанът не е бил правилно балансиран.
Пералнята не е нивелирана.
Пералнята е притисната между мебел и стена.
Маркучът за подаване на вода не е затегнат правилно.
Дозаторът за перилен препарат е запушен.
Маркучът за източване не е затегнат добре.
Изключете пералнята, откачете щепсела от контакта и изчакайте около 1 минута преди да
го включите обратно.
Ако проблемът не бъде отстранен, обадете се в отдела за следпродажбено обслужване.
Перилният препарат не е съвместим с пералнята (върху него трябва да е изписано „за
перални“, „за ръчно пране и перални“ или нещо подобно).
Дозата е била твърде голяма.
Вратичката се заключва в случай на прекъсване на тока. Програмата продължава
автоматично веднага след като подаването на електричество се възобнови.
Пералнята е спряла. Програмата ще продължи автоматично, след като причината за
престоя бъде отстранена.
Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и
листовката с енергийните показатели на уреда, като:
•
Посетите нашия уебсайт docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Използвате QR кода
•
Алтернативно като се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване
(Телефонният номер можете да откриете в гаранционната брошура). При контакт с отдела
за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската
табелка на Вашия уред.
xxxxxxxxxxxx
400011360088
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising