Whirlpool | FWD91496BV EE | Setup and user guide | Whirlpool FWD91496BV EE Manualul utilizatorului

Whirlpool FWD91496BV EE Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
Înainte de a folosi maşina de spălat, bolţurile pentru transport trebuie
îndepărtate obligatoriu. Pentru instrucţiuni mai detaliate privind
demontarea acestora, consultaţi Ghidul de instalare.
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
PANOUL DE COMANDĂ
8.
7.
40°
60°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TABELUL CU PROGRAME
Încărcătură maximă 9 kg
Program
Temperaturi
Valoare
implicită
Interval
Detergent recomandat
Detergenţi şi aditivi
Consumul de energie în modul Oprit este de 0,5 W / în modul Inactiv este de 8 W
Spălare
Prespălare principală
Viteză maximă ÎncărcătuDurată
de centrifuga- ră maximă
(minute)
(kg)
re (rot/min)
Etapa de spălare
Indică etapa de spălare a ciclului
Eroare: Apel serv.
Consultaţi secţiunea Remedierea
defecţiunilor
Eroare: Filtru de apă înfundat
Apa nu poate fi evacuată; este posibil ca
filtrul de apă să fie înfundat
Eroare: Lipseşte apa
Cantitatea de apă alimentată nu este suficientă
sau nu se alimentează deloc cu apă.
În cazul apariţiei unor defecţiuni, consultaţi
secţiunea „DEPANARE”
Balsam
Pudră
Lichid
Cantitate totală
apă l
7.
Butonul de „ON/OFF”
Selectorul de programe
Butonul „Temperatură”
Butonul „Centrifugare”
Butonul „Pornire Întârziat”
Butonul „Pornire/Pauză”
Butoanele Opţiuni
Butonul „Blocare taste”
INDICATORI AFIŞAJ
Hubloul poate fi deschis
Umezeală
reziduală % **
Consum de energie (kWh)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Amestec
40°C
- 40°C
1000
4.5
***
–


–

–
–
–
Rufe albe
60°C
- 90°C
1400
9.0
***
 (90°)




–
–
–
Bumbac
40°C
- 60°C
1400
9.0
255
–




53
1,10
104
Eco Bumbac
60°C
60°C
1400
9.0
260
–




53
0,74 57,4
40°C
1400
9.0
255
–




53
1,10
104
Lenjerie de pat
60°C
- 60°C
1400
9.0
***
–




–
–
–
Sport
40°C
- 40°C
600
4.0
***
–


–

–
–
–
Plăpumi
30°C
- 30°C
Împrospătare aburi
–
Centrifugare +
–
Evacuare
Clătire +
–
Centrifugare
Rapid 30’
30°C
1000
3.5
***
–


–

–
–
–
–
-
1.5
***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1400
9.0
***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1400
9.0
***
–
–

–
–
–
–
–
- 30°C
800
4.5
***
–


–

–
–
–
1000
4.5
***
–


–

–
–
–
Colours 15°
15°C
15°C
Mătase
30°C
- 30°C
-
1.0
***
–


–

–
–
–
Lână
40°C
- 40°C
800
2.0
***
–


–

–
–
–
Delicate
30°C
- 30°C
-
1.0
***
–


–

–
–
–
Sintetice
40°C
- 60°C
1200
4.5
200
–




32
0,80
78
 Este necesară dozarea  Dozarea este opţională
Eco Bumbac - Testaţi ciclurile de spălare în conformitate cu normele 1061/2010
Acestea sunt programele de referinţă pentru eticheta energetică. Setaţi aceste cicluri de spălare la o
temperatură de 40 °C sau 60 °C. Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul de
energie şi de apă pentru spălarea rufelor din bumbac cu un grad mediu de murdărie. Temperatura actuală a
apei poate diferi faţă de cea specificată.
Pentru toate institutele de testare
Ciclu lung de spălare pentru articole din bumbac: setaţi ciclul de spălare Bumbac la o temperatură de 40 °C.
Program de lungă durată pentru articole sintetice: setaţi ciclul de spălare Sintetice la o temperatură de 40 °C.
Aceste date pot diferi în locuinţa dumneavoastră din cauza condiţiilor diferite de temperatură a apei
alimentate, de presiune a apei etc. Valorile duratelor aproximative ale programului se referă la setarea
implicită a programelor, fără a include opţiuni.
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Blatul de lucru
Dozatorul de detergent
Panoul de comandă
Mânerul hubloului
hublou
Filtru de apă - în spatele soclului
Soclu (detaşabil)
Picioruşe reglabile (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
** D
upă finalizarea programului şi centrifugarea la viteza de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită
a programului.
*** D
urata programului este indicată pe afişaj.
6th Sense - tehnologia cu senzori adaptează cantitatea de apă, energie şi durata programului la încărcătura
dumneavoastră pentru spălare.
DOZATORUL DE DETERGENT
Compartiment pentru spălarea principală

Detergent pentru spălarea principală, agent
pentru îndepărtarea petelor sau produs de
B A
dedurizare a apei. Pentru un detergent lichid, se
recomandă utilizarea partiţiei demontabile din
plastic A (furnizată) pentru un dozaj adecvat.
Dacă se utilizează detergent pudră, amplasaţi
partiţia în fanta B.
Compartiment pentru prespălare
Detergent pentru prespălare.
Compartiment pentru balsam
Balsam de rufe. Apret lichid.
Turnaţi balsam de rufe sau apretul lichid numai până la marcajul „max.”.
Buton de deblocare 
Apăsaţi pentru a scoate sertarul în vederea curăţării.
PROGRAME
PRIMA UTILIZARE
Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră
de rufe, respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe etichetele
de întreţinere ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cadă
reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articolul
de îmbrăcăminte.
Amestec
Pentru spălarea articolelor rezistente din bumbac, in, fibre sintetice şi fibre
mixte cu un grad de murdărie redus sau mediu.
Rufe albe
Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare:
prosoape, lenjerie intimă, feţe de masă şi cearşafuri etc., din bumbac şi in
rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include
o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se
recomandă să adăugaţi detergent atât în compartimentul pentru prespălare,
cât şi în cel pentru spălare principală.
Bumbac
Ţesături rezistente din bumbac cu grad normal şi ridicat de murdărie.
Eco Bumbac
Pentru spălarea articolelor din bumbac cu un grad mediu de murdărie. La 40 °C
şi 60 °C, acesta este programul standard pentru bumbac şi cel mai avantajos din
punct de vedere al consumului de apă şi energie electrică.
Lenjerie de pat
Utilizaţi acest program pentru a spăla lenjerie de pat şi prosoape într-un singur
ciclu. Acest lucru optimizează performanţa balsamului şi vă ajută să economisiţi
timp şi energie electrică. Vă recomandăm să utilizaţi detergent pudră.
Sport
Pentru spălarea articolelor sport cu grad redus de murdărie (treninguri, şorturi
etc.). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să nu depăşiţi încărcătura
maximă indicată în„TABELUL CU PROGRAME”. Vă recomandăm să utilizaţi
detergent lichid şi să adăugaţi cantitatea adecvată pentru încărcarea maşinii la
jumătate.
Plăpumi
Destinat spălării articolelor căptuşite cu puf, de exemplu, plăpumi duble sau
simple, perne şi hanorace. Se recomandă să încărcaţi astfel de articole căptuşite
în tambur cu marginile pliate spre interior şi să nu se depăşească ¾ din volumul
tamburului. Pentru rezultate optime la spălare, vă recomandăm să utilizaţi un
detergent lichid.
Împrospătare aburi
Acest program permite purificarea rufelor îndepărtând mirosurile neplăcute
şi relaxând fibrele (1,5 kg, aproximativ 3 rufe). Introduceţi numai rufe uscate
(nu murdare) şi alegeţi programul “Împrospătare aburi”. La terminarea ciclului
hainele vor fi uşor umede şi gata de îmbrăcat după cîteva minute. Programul
“Împrospătare aburi” uşurează procesul de călcare.
! Nerecomandat pentru articolele din lînă sau mătase!
! Nu adăugaţi produse de înmuiere sau detergenţi.
Centrifugare + Evacuare
Centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole rezistente.
Dacă excludeţi ciclul de centrifugare, maşina va efectua numai evacuarea
Clătire + Centrifugare
Clăteşte şi apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.
Rapid 30’
Pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus. Acest ciclu
durează numai 30 de minute, economisind timp şi energie.
Colours 15°
Acest ciclu vă ajută să protejaţi culorile prin spălare în apă rece (15 °C) şi
utilizează mai puţină energie electrică pentru a încălzi apa, oferind în acelaşi
timp rezultate de spălare satisfăcătoare. Adecvat pentru articole cu un grad de
murdărie redus, nepătate. La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă
rezultate de spălare comparabile cu cele ale programului Încărcătură mixtă 40 °C
Mătase
Utilizaţi acest ciclu pentru a spăla toate articolele din mătase. Vă recomandăm
să utilizaţi detergent special care a fost creat pentru spălarea articolelor de
îmbrăcăminte delicate.
Lână
Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul„Lână”, chiar şi cele
care poartă eticheta„Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizaţi
detergenţi speciali şi nu depăşiţi încărcătura max. specificată de rufe.
Delicate
Pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea
articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.
Sintetice
Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre
sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de
fibre sintetice.
La prima pornire a maşinii, vi se va solicita să selectaţi limba, iar pe afişaj va
apărea automat meniul de selectare a limbii. Pentru a selecta limba dorită,
apăsaţi butonul„Temperatură”
sau butonul„Pornire Întârziat” . Pentru a
confirma selecţia, apăsaţi butonul„Centrifugare” .
Pentru a modifica limba, opriţi maşina de spălat rufe şi, în decurs de 30 de
secunde, apăsaţi simultan butoanele„Blocare taste”
,„Clătire intensivă”
şi„Freshcare+
până când este emisă o alarmă: meniul de selectare a limbii
va fi afişat din nou.
Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricaţie, selectaţi
programul „Bumbac” la o temperatură de 60 °C. Adăugaţi o cantitate
mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală
al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent
recomandată de producător pentru rufele cu un grad de murdărie redus).
Porniţi programul fără a adăuga rufe.
40°
60°
UTILIZAREA ZILNICĂ
Pregătiţi rufele în funcţie de recomandările furnizate în secţiunea„SFATURI ŞI
RECOMANDĂRI”. Încărcaţi rufele, închideţi hubloul, deschideţi robinetul de apă
şi apăsaţi butonul de„ON/OFF” pentru a porni maşina de spălat rufe, butonul
„Pornire/Pauză”
clipeşte. Rotiţi selectorul de programe la programul dorit şi
selectaţi orice opţiune dacă este necesar. Temperatura şi viteza de centrifugare
indicate pe afişaj pot fi modificate apăsând butonul„Temperatură”
sau
butonul„Centrifugare” . Trageţi în afară dozatorul de detergent şi adăugaţi
detergent (şi aditivi/balsam de rufe) acum. Respectaţi recomandările cu privire
la dozaj de pe ambalajul detergentului. Apoi, închideţi dozatorul de detergent
şi apăsaţi pe butonul„Pornire/Pauză” . Butonul„Pornire/Pauză”
se va
aprinde, iar hubloul va fi blocat.
40°
60°
ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ
Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsaţi din nou butonul„Pornire/Pauză”
; indicatorul luminos va clipi. Dacă simbolul
se aprinde, hubloul poate
fi deschis. Pentru a porni ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt,
apăsaţi din nou butonul.
DESCHIDEREA HUBLOULUI, DACĂ ESTE NECESARĂ
Înainte de pornirea şi după finalizarea unui program, indicatorul„Hublou
deschis” se aprinde pentru a indica faptul că hubloul poate fi deschis. Atât
timp cât rulează un program de spălare, hubloul rămâne blocat. Pentru a
deschide hubloul în timpul derulării unui program, apăsaţi butonul„Pornire/
Pauză”
pentru a întrerupe programul. Dacă nivelul apei şi/sau temperatura
nu este/sunt prea mare/mari, indicatorul„Hublou deschis” se aprinde
şi puteţi deschide hubloul. De exemplu, pentru a adăuga sau a scoate rufe.
Apăsaţi din nou butonul„Pornire/Pauză”
pentru a continua programul.
FINALIZAREA PROGRAMULUI
Indicatorul „Hublou deschis” se aprinde, iar pe afişaj este indicat „Sfârşit cicl”.
Pentru a opri maşina de spălat rufe după finalizarea programului, apăsaţi
butonul de „PORNIRE/OPRIRE” ; luminile se sting. Dacă nu apăsaţi butonul
de „ON/OFF” , maşina de spălat rufe se va opri automat după aproximativ o
jumătate de oră. Închideţi robinetul de apă, deschideţi hubloul şi descărcaţi maşina
de spălat rufe. Lăsaţi hubloul întredeschis pentru a permite tamburului să se usuce.
OPŢIUNI
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat,
incompatibilitatea va fi semnalată de un avertizor sonor (3 bipuri), iar mesajul
„Neselectabil” (Neselectabil) va apărea pe afişaj.
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opţiune setată
anterior, mesajul „Neselectabil” (Neselectabil) va apărea pe afişaj, iar
opţiunea nu va fi activată.
Curăţ+
Curăţ+ este o opţiune care acţionează pe 3 niveluri diferite (Intensiv, Zilnic şi
Rapid) concepute special pentru a seta ciclul de spălare adecvat, în funcţie de
necesităţile dumneavoastră de curăţare:
Intensiv: această opţiune este destinată gradelor ridicate de murdărie,
îndepărtând cele mai dificile pete.
Zilnic: această opţiune este destinată îndepărtării petelor obişnuite.
Rapid: această opţiune este destinată îndepărtării petelor uşoare.
Clătire intensivă
Prin selectarea acestei opţiuni, eficienţa procesului de clătire este sporită şi este
garantată eliminarea optimă a detergentului. Această opţiune este deosebit de
utilă pentru persoanele cu piele sensibilă. Apăsaţi butonul o dată, de două sau
de trei ori pentru a selecta 1, 2 sau 3 clătiri suplimentare după derularea ciclului
de clătire standard şi eliminaţi orice urmă de detergent. Apăsaţi din nou pe
buton pentru a reveni la tipul de clătire„Clătire normală”.
Ghid de referinţă rapidă
Pornire Întârziat
Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsaţi
butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Mesajul„În aşteptare...”
sau „Pornește în” apare pe afişaj atunci când această opţiune este activată.
Pentru a anula pornirea întârziată, apăsaţi din nou butonul până când valoarea
„--:--” apare pe afişaj.
FreshCare+
Această opţiune sporeşte performanţa de spălare generând aburi pentru
a inhiba răspândirea principalelor surse de mirosuri neplăcute în interiorul
maşinii. După etapa de generare a aburilor, maşina de spălat rufe va efectua
rotirea lină a tamburului prin rotaţii lente. Opţiunea Împrospătare+ porneşte
după încheierea ciclului pentru o durată maximă de 6 ore şi o puteţi întrerupe
oricând, apăsând pe orice buton de pe panoul de comandă sau rotind
selectorul. Aşteptaţi aproximativ 5 minute înainte de a deschide hubloul.
Igienă abur
Selectând această opţiune se măreşte eficacitatea spălării prin generarea de
abur care în timpul ciclului elimină şi eventualele bacterii prezente în fibre
spălându-le în acelaşi timp. Introduceţi rufele în cuvă, selectaţi programul
compatibil şi alegeţi opţiunea„ ”.
! În timpul funcţionării maşinii uşa poate fi mai puţin transparentă din cauza
formării de abur.
Calcă uşor
Selectând această opţiune, ciclurile de spălare şi de centrifugare vor fi
modificate pentru a reduce formarea cutelor.
Temperatură
Fiecare program are o temperatură predefinită. Dacă doriţi să schimbaţi
temperatura, apăsaţi pe butonul„Temperatură”
. Valoarea apare pe afişaj.
Centrifugare
Fiecare program are o viteză de centrifugare predefinită. Dacă doriţi să
schimbaţi viteza de centrifugare, apăsaţi pe butonul„Centrifugare” . Valoarea
apare pe afişaj.
Modul Demo
Acest aparat este dotat cu funcţia pentru modul Demo. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi MANUALUL DE UTILIZARE/modul Demo.
40°
60°
BLOCAREA BUTOANELOR
Pentru a bloca panoul de comandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
„Blocare taste”
timp de aproximativ 3 secunde. Atunci când pe afişaj
apare mesajul „BLOCARE TASTE ACTIVĂ”, panoul de comandă este blocat
(cu excepţia butonului de„PORNIRE/OPRIRE” ). Astfel, se evită modificările
neintenţionate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea
aparatului. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat
din nou butonul„Blocare taste”
timp de aproximativ 3 secunde.
ÎNĂLBIRE
Dacă doriţi să înălbiţi rufele, încărcaţi maşină de spălat rufe şi setaţi programul
„Clătire + Centrifugare”
.
Porniţi maşina şi aşteptaţi ca aceasta să finalizeze primul ciclu de umplere cu
apă (aproximativ 2 minute). Setaţi maşina în modul Pauză apăsând pe butonul
„Pornire/Pauză”
, deschideţi sertarul pentru detergent şi turnaţi înălbitor
(respectaţi dozele recomandate indicate pe ambalaj) în compartimentul pentru
spălarea principală în care a fost montată anterior partiţia. Reporniţi ciclul
apăsând butonul„Pornire/Pauză”
.
Dacă doriţi, puteţi adăuga balsam de rufe în compartimentul adecvat al
sertarului pentru detergent.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
Sortaţi rufele în funcţie de
Tipul de ţesătură/eticheta de întreţinere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână,
spălare manuală). Culoare (separaţi articolele colorate de cele albe, spălaţi
separat articolele colorate noi). Ţesături delicate (spălaţi articole vestimentare
mici, precum ciorapii de nailon, şi articole cu agăţători, precum sutienele, întrun sac de pânză sau o faţă de pernă cu fermoar).
Goliţi toate buzunarele
Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufele, cât şi tamburul.
PROCEDURA DE DECALCIFIERE ŞI CURĂŢARE
Un mesaj care apare pe afişaj va sfătui în mod regulat (aproximativ la fiecare
50 de cicluri) utilizatorul să efectueze un ciclu de curăţare automată, pentru
a curăţa maşina de spălat rufe şi pentru a elimina depunerile de calcar şi
mirosurile neplăcute.
Pentru întreţinere optimă, vă recomandăm să utilizaţi soluţia WPRO pentru
decalcifiere şi degresare, în conformitate cu instrucţiunile indicate pe ambalaj.
Produsul poate fi achiziţionat contactând serviciul de asistenţă tehnică sau de
pe site-ul web www.whirlpool.eu.
Whirlpool nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorări ale aparatului
rezultate în urma utilizării altor produse de curăţare pentru maşinile de spălat
rufe, disponibile pe piaţă.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
RO
Pentru operaţiunile de curăţare şi întreţinere, opriţi şi scoateţi din priză maşina de
spălat rufe. Nu utilizaţi lichide inflamabile pentru a curăţa maşina de spălat rufe.
Curăţarea exteriorului maşinii de spălat rufe
Utilizaţi o lavetă moale şi umedă pentru a curăţa părţile exterioare ale maşinii
de spălat rufe. Nu utilizaţi agenţi de curăţare a sticlei sau universali, praf de
curăţat sau produse similare pentru a curăţa panoul de comandă – aceste
substanţe pot deteriora simbolurile de pe panoul de comandă
Verificarea furtunului de alimentare cu apă
Verificaţi în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale
fisuri şi crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiţi-l cu unul nou disponibil
la serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare sau la distribuitorul
dumneavoastră specializat. În funcţie de tipul de furtun: Dacă furtunul de
alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificaţi periodic dacă, în
anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificaţi această stare, furtunul
poate avea o scurgere şi trebuie înlocuit
Curăţarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă
Închideţi robinetul şi desfiletaţi furtunul de alimentare de la robinet. Curăţaţi
filtrul cu sită metalică intern şi înfiletaţi furtunul de alimentare cu apă înapoi la
robinet. Acum desfiletaţi furtunul de alimentare din partea din spate a maşinii
de spălat rufe. Scoateţi afară filtrul cu sită metalică din racordul maşinii de spălat
rufe folosind un cleşte universal şi curăţaţi-l. Remontaţi filtrul cu sită metalică
şi înfiletaţi la loc furtunul de alimentare. Porniţi robinetul şi asiguraţi-vă că
racordurile sunt complet etanşe.
Curăţarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale
Dacă aţi utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, aşteptaţi
până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curăţaţi filtrul de apă în mod
regulat pentru a evita situaţia în care apa nu poate fi evacuată din cauza
înfundării filtrului. Dacă apa nu poate fi evacuată, afişajul indică posibilitatea
ca filtrul de apă să fie înfundat.
Demontaţi soclul folosind şurubelniţa: împingeţi în jos o parte a soclului cu
mâna, apoi împingeţi şurubelniţa în spaţiul dintre soclu şi panoul frontal, şi
scoateţi soclul. Amplasaţi un recipient larg, întins sub filtrul de apă, pentru
a colecta apa evacuată. Rotiţi uşor filtrul în sens antiorar, până când curge
apă. Lăsaţi apa să curgă, fără a scoate filtrul. Atunci când recipientul este plin,
închideţi filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliţi recipientul. Repetaţi această
procedură până când a fost evacuată toată apa. Aşezaţi o lavetă din bumbac
sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Apoi,
demontaţi filtrul de apă rotindu-l în afară în sens antiorar. Curăţaţi filtrul de apă:
îndepărtaţi reziduurile din filtru şi curăţaţi-l sub jetul de apă curentă. Introduceţi
filtrul de apă şi remontaţi soclul: Introduceţi la loc filtrul de apă, rotindu-l în sens
orar. Asiguraţi-vă că a fost introdus până la capăt; mânerul filtrului trebuie să
fie în poziţie verticală. Pentru a testa etanşeitatea filtrului de apă, puteţi turna
aproximativ 1 litru de apă în dozatorul de detergent. Apoi, remontaţi soclul.
Curăţarea dozatorului de detergent
Scoateţi dozatorul de detergent apăsând butonul de deblocare şi trăgând
în acelaşi timp dozatorul de detergent. Scoateţi inserţia din dozatorul de
detergent, precum şi inserţia compartimentului pentru balsam de rufe.
Curăţaţi toate piesele sub jetul de apă curentă, îndepărtând toate reziduurile
de detergent sau balsam de rufe. Ştergeţi piesele folosind o lavetă moale.
Remontaţi dozatorul de detergent şi împingeţi-l înapoi în compartimentul
pentru detergent.
ACCESORII
Contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare pentru a afla
dacă următoarele accesorii sunt disponibile pentru modelul dumneavoastră de
maşină de spălat rufe.
Kit de suprapunere cu raft
Prin intermediul căruia, uscătorul dumneavoastră de rufe poate fi montat
deasupra maşinii de spălat rufe pentru a economisi spaţiu şi pentru a uşura
încărcarea şi descărcarea rufelor datorită poziţiei ridicate.
TRANSPORT ŞI MANEVRARE
Nu ridicaţi niciodată maşina de spălat rufe apucând de blatul de lucru.
Deconectaţi ştecherul de la reţeaua electrică şi închideţi robinetul de apă.
Asiguraţi-vă că uşa maşinii şi dozatorul de detergent sunt închise corespunzător.
Deconectaţi furtunul de alimentare de la robinetul de apă şi scoateţi furtunul
de evacuare din punctul de golire. Scurgeţi toată apa rămasă în furtunuri şi
fixaţi-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Remontaţi
bolţurile de transport. Urmaţi instrucţiunile privind îndepărtarea bolţurilor pentru
transport din GHIDUL DE INSTALARE, în ordine inversă.
DEPANARE
Uneori este posibil ca maşina de spălat rufe să nu funcţioneze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică
post-vânzare, se recomandă să verificaţi dacă problema poate fi rezolvată cu uşurinţă consultând lista următoare.
Anomalii:
Cauze posibile/Soluţie:
Maşina de spălat rufe nu porneşte.
•
•
Ştecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.
S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.
Ciclul de spălare nu porneşte.
•
•
•
•
•
Hubloul nu este închis complet.
Butonul de „ON/OFF” nu a fost apăsat.
Butonul „Pornire/Pauză”
nu a fost apăsat.
Robinetul de apă nu este deschis.
A fost setată opţiunea „Pornire Întârziat” .
Maşina de spălat rufe nu se umple cu
apă (mesajul „LIPSEŞTE APA, Deschide
robinet” apare pe afişaj). Este emis un
semnal sonor la fiecare 5 secunde.
•
•
•
•
•
•
Furtunul de alimentare cu apă nu este conectat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apă nu este deschis.
Alimentarea de la reţeaua de alimentare cu apă a fost întreruptă.
Nu există suficientă presiune.
Butonul „Pornire/Pauză”
nu a fost apăsat.
•
•
•
•
Furtunul de evacuare nu a fost montat la 65 - 100 cm faţă de sol.
Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă.
Conectorul de evacuare de pe perete nu este prevăzut cu o deschidere de aerisire.
Dacă problema persistă după efectuarea acestor verificări, închideţi robinetul de apă, opriţi
maşina de spălat rufe şi contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare. În cazul în care
locuinţa se află la unul dintre etajele superioare ale unei clădiri, uneori poate apărea efectul de
sifon, ceea ce determină ca maşina de spălat să încarce şi să evacueze apă în mod continuu.
Pentru a preveni aceste tipuri de probleme, utilizaţi supape speciale de combatere a efectului
de sifon disponibile pe piaţă.
Maşina de spălat rufe încarcă şi
evacuează apa în mod continuu.
•
Maşina de spălat rufe nu evacuează sau
nu efectuează centrifugarea.
•
•
Programul nu include funcţia de evacuare: în cazul anumitor programe, aceasta trebuie activată
manual.
Furtunul de evacuare este îndoit.
Conducta de evacuare este obstrucţionată.
Maşina de spălat rufe vibrează excesiv
în timpul ciclului de centrifugare.
•
•
•
În momentul instalării, tamburul nu a fost deblocat corespunzător.
Maşina de spălat rufe nu este aşezată drept.
Maşina de spălat rufe este înghesuită între mobilă şi perete.
Maşina de spălat rufe prezintă scurgeri
de apă.
•
•
•
Furtunul de alimentare cu apă nu a fost strâns corespunzător.
Dozatorul de detergent este înfundat.
Furtunul de evacuare nu a fost fixat corespunzător.
•
Opriţi maşina, scoateţi ştecherul din priză şi aşteptaţi aproximativ 1 minut înainte de a o
reporni.
Dacă problema persistă, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.
Maşina este blocată şi afişajul clipeşte
intermitent, indicând un cod de eroare
(de exemplu F-01, F-..).
•
•
Se formează prea multă spumă.
•
Hubloul este blocat, cu sau fără
apariţia indicatorului de eroare, iar
programul nu rulează.
•
•
Detergentul nu este compatibil cu maşina de spălat rufe (pe ambalajul acestuia trebuie să existe
indicaţia „pentru spălare în maşina de spălat”, „pentru spălare manuală şi în maşina de spălat”
sau altă specificaţie similară).
Dozajul a fost depăşit.
Uşa este blocată în cazul unei pene de curent. Programul va continua rularea în mod automat
imediat ce reţeaua electrică este din nou disponibilă.
Maşina de spălat rufe s-a oprit. Programul va continua rularea în mod automat după ce s-a
eliminat cauza opririi.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fişa tehnică a produsului şi
datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (Consultaţi numărul
de telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică postvânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului
dumneavoastră.
xxxxxxxxxxxx
400011360088
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising