Whirlpool | FWDG97168B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDG97168B EU Használati útmutató

Whirlpool FWDG97168B EU Használati útmutató
MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!
A teljes körű támogatás érdekében regisztrálja készülékét
a www.whirlpool.eu/register oldalon.
Kérjük, hogy a készülék használata előtt
olvassa el a teljes Egészségvédelmi,
biztonsági és telepítése.
WWW
A készülék használata előtt el kell
távolítani a szállítási csavarokat.
HU
A Használati útmutató letölthető a
http://docs.whirlpool.eu weboldalról
Kövesse az utolsó oldalon szereplő lépéseket.
A szállítási csavarok eltávolítására vonatkozó
részletes utasítások az Egészségvédelmi,
biztonsági és telepítése találhatók.
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
1. Felső lap
2. Mosószer-adagoló
3. Vezérlőpanel
4. Fogantyú
5. Ajtó
6. Vízszűrő – a takarólemez
mögött
7. Levehető takarólemez
8. Állítható lábak (2)
6.
7.
8.
KEZELŐPANEL
1.
2.
3.
5.
4.
1. Be/Ki gomb
2. Program választó
3. Start/Szünet gomb
4. Hőmérséklet gomb
5. FreshCare+ gomb
6. Csak szárítás/Gombzár gomb
7. Szárítási üzemmód gomb
8. Kijelző
9. Késleltetett indítás gomb
10. Centrifugálás gomb
10. 9.
8.
7.
6.
41
MOSÓSZER-ADAGOLÓ
Előmosás rekesze
• Mosószer az előmosáshoz
Főmosás rekesze
• Mosószer a főmosáshoz
• Folteltávolító
• Vízlágyító
Öblítőszer rekesze
• Öblítőszer
• Keményítőoldat
Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőszert
vagy keményítőoldatot a rekeszbe.
Kioldó gomb
(Nyomja meg, ha tisztítás céljából szeretné kivenni az
adagolót.)
B
A
Lehetőség szerint használja az A
választóelemet, ha folyékony mosószert
használ a mosáshoz, mivel így biztosítható
a megfelelő mennyiségű mosószer
használata (a választóelem az útmutatót
tartalmazó tasakban található).
Mosópor használatakor helyezze át a
választóelemet a B rekeszbe.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
A programok kiválasztásával és indításával kapcsolatos utasításokat
lásd a MINDENNAPI HASZNÁLAT részben.
Első ciklus
Távolítsa el a gyártási hulladékot:
1. Válassza ki a
programot és a 60 °C-os hőmérsékletet.
2. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer gyártója által az
enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb
1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe.
3. Indítsa el a programot, ehhez ne töltsön ruhát a mosószárítógépbe (a dob legyen üres).
42
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
Ha további tájékoztatásra van szüksége a funkciókkal kapcsolatban,
részletes útmutató igényelhető és letölthető a weboldalon keresztül,
ehhez kövesse az utolsó oldalon jelzett lépéseket. WWW
1. RUHÁK BETÖLTÉSE.
• Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK”
részben található ajánlásoknak megfelelően. Nyissa ki az ajtót, és helyezze a ruhákat a dobba. Ne
lépje túl a Programtáblázat feltüntetett maximális
ruhamennyiséget.
• Csukja be az ajtót úgy, hogy a zár
kattanjon. Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon
ruha az ajtóüveg és a gumitömítés közé.
2. NYISSA KI A VÍZCSAPOT
Ellenőrizze, hogy a mosógép megfelelően
csatlakozik-e a vízhálózathoz. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA.
Nyomja meg a
gombot; a
jelzőfény lassan villog.
4. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS TESTRESZABÁSA.
A következő funkciók választhatók ki a készüléken:
• Csak mosás
• Mosás és szárítás
• Csak szárítás
Csak mosás
Válassza ki a kívánt programot a PROGRAM
választókapcsolóval. A mosási ciklus hossza a kijelzőn látható.
A mosó-szárítógép automatikusan jelzi a kiválasztott
programhoz tartozó maximális hőmérsékletet és a lehetséges
centrifugálási sebességeket. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet és/vagy a centrifugálási sebességet a
megfelelő gombokkal.
• Nyomja meg az
gombot, amellyel fokozatosan
csökkenthető a hőmérséklet, amíg el nem éri a „hideg vizes
mosás” beállítást („- -” jelzés a kijelzőn).
• Nyomja meg az
gombot, amellyel fokozatosan
csökkenthető a centrifugálási sebesség, amíg ki nem
kapcsolja a centrifugálási ciklust („0” jelzés a kijelzőn).
A gomb ismételt megnyomásakor a legmagasabb érték
lesz aktív.
Válassza ki a kívánt opciókat (ha szükséges).
• Az opció kiválasztásához nyomja meg a gombot; kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
• Az opció törléséhez nyomja meg ismét a gombot; a
jelzőfény kialszik.
! Ha a kiválasztott opció nem használható a beállított
program esetén, hibajelzés hallható, és a jelzőfény háromszor
felvillan. Az opció nincs kiválasztva.
Mosás és szárítás
Ha a ruhákat a ciklusok közötti megszakítás nélkül kívánja
mosni és szárítani, ügyeljen arra, hogy a töltet ne haladja
meg a kiválasztott program esetén megengedett maximális
ruhamennyiséget (lásd a „Max. szárítási töltet” oszlopot a
Programtáblázat).
1. A kívánt program kiválasztásához és testreszabásához (ha
szükséges) kövesse a „Csak mosás” részben megadott
utasításokat.
2. A szárítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg az
gombot. Két szárítási mód választható: automatikus és
időzített.
- Automatikus szárítás választható szárítási erősséggel:
Az automatikus szárítási módban a mosó-szárítógép addig
szárítja a ruhákat, amíg azok el nem érik a beállított
szárazsági szintet. Az
gomb egyszeri megnyomásakor
automatikusan a kiválasztott program esetén lehetséges
legerősebb szárítási fokozat lesz aktív. A szárítási fokozat
csökkentéséhez nyomja meg ismét a gombot.
A következő fokozatok választhatók:
Szekrény : a ruhák teljesen szárazak és vasalás nélkül a
szekrénybe tehetők.
Akasztó
: a gyűrődések minimálisra csökkentése
érdekében a ruhák enyhén nedvesek maradnak. A teljes
száradáshoz a ruhákat vállfára kell akasztani.
Vasalás
: a ruhák megfelelően nedvesek ahhoz, hogy
egyszerűen vasalhatók legyenek.
- Időzített szárítási mód:
Az időzített szárítási mód beállításához nyomja meg
egymás után többször az
gombot. Miután
végigléptette az összes automatikus szárítási fokozatot,
nyomja meg ismét többször az
gombot, amíg meg nem
jelenik a kívánt idő. Az érték 30 és 210 perc között állítható
be.
A maximális szárítási töltetnél nagyobb ruhamennyiség
mosásához (lásd a „Max. szárítási töltet” oszlopot a
Programtáblázat) a mosási ciklus után, de még a szárítási
ciklus indítása előtt vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból.
Ezt a következők szerint végezze:
1. A kívánt program kiválasztásához és testreszabásához (ha
szükséges) kövesse a „Csak mosás” részben megadott
utasításokat.
2. Ne válasszon szárítási ciklust.
3. A mosási ciklus lejártakor nyissa ki az ajtót, és vegyen ki
néhány ruhadarabot a töltet csökkentése érdekében.
Ezután kövesse a „Csak szárítás” üzemmódra vonatkozó
utasításokat.
Megjegyzés: Szárítást követően, mielőtt kinyitná az ajtót,
hagyja egy ideig hűlni a ruhákat.
A két gyári beállítású ciklus
és
használatakor
nem kell szárítási ciklust kiválasztani és elindítani.
Csak szárítás
Ez a funkció az előzőleg a mosó-szárítógépben vagy kézzel
kimosott, nedves ruhák egyszerű szárítására szolgál.
1. Válassza ki a megfelelő programot a szárítandó ruhákhoz (pl.
nedves pamutruhák szárításához a Pamut opciót).
2. Mosási ciklus nélküli szárításhoz nyomja meg az
gombot.
3. A szárítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg az
gombot. Két szárítási mód választható: automatikus és
időzített.
43
- Automatikus szárítás választható szárítási erősséggel:
Az automatikus szárítási módban a mosó-szárítógép addig
szárítja a ruhákat, amíg azok el nem érik a beállított szárazsági
szintet. Az
gomb egyszeri megnyomásakor automatikusan
a kiválasztott program esetén lehetséges legerősebb szárítási
fokozat lesz aktív. A szárítási fokozat csökkentéséhez nyomja
meg ismét a gombot.
A következő fokozatok választhatók:
Szekrény : a ruhák teljesen szárazak és vasalás nélkül a
szekrénybe tehetők.
Akasztó
: a gyűrődések minimálisra csökkentése
érdekében a ruhák enyhén nedvesek maradnak. A teljes
száradáshoz a ruhákat vállfára kell akasztani.
Vasalás
: a ruhák megfelelően nedvesek ahhoz, hogy
egyszerűen vasalhatók legyenek.
- Időzített szárítási mód:
Az időzített szárítási mód beállításához nyomja meg egymás
után többször az
gombot. Miután végigléptette az összes
automatikus szárítási fokozatot, nyomja meg ismét többször az
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt idő. Az érték 30
és 210 perc között állítható be.
Megjegyzés: Szárítást követően, mielőtt kinyitná az ajtót,
hagyja egy ideig hűlni a ruhákat.
5. MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ MOSÓSZER HASZNÁLATA.
Húzza ki az adagolót, és töltsön mosószert a megfelelő
rekeszekbe a „Mosószer-Adagoló” részben leírtak szerint. Ez
csak a „csak mosás” és a „mosás + szárítás” program esetén
szükséges.
6. PROGRAM INDÍTÁSÁNAK KÉSLELTETÉSE. Ha a programot
egy későbbi időpontban kívánja elindítani, lásd az „Opciók és
Funkciók” részt.
7. PROGRAM INDÍTÁSA.
Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Kigyullad a megfelelő
jelzőfény, az ajtózár aktív, és kialszik a nyitott ajtót jelző
szimbólum. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja
módosítani a programot, nyomja meg a START/SZÜNET
gombot a mosó-szárítógép megállításához (a START/SZÜNET
jelzőfény sárga színű és lassan villog); ezután válassza ki a
kívánt ciklus, majd nyomja meg ismét a START/SZÜNET
gombot. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az
ajtót, nyomja meg a START/SZÜNET gombot; az ajtó akkor
nyitható ki, ha az
szimbólum világít. Nyomja meg ismét a
START/SZÜNET gombot, hogy folytassa a programot attól a
ponttól, ahol leállította.
8. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM LEÁLLÍTÁSA (SZÜKSÉG
ESETÉN)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot addig, amíg a
mosó-szárítógép le nem áll.
Ha a vízszint és a hőmérséklet kellően alacsony, az ajtózár kiold,
és az ajtó kinyitható.
Az ajtó zárva marad, ha a dobban víz van. Az ajtózár nyitásához
kapcsolja be a mosó-szárítógépet, válassza ki a programot,
majd kapcsolja ki a centrifuga funkciót (ehhez állítsa nullára a
centrifugálási sebességet). A program végén a készülék
leereszti a vizet, és az ajtózár kiold.
9. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP KIKAPCSOLÁSA A PROGRAM VÉGÉN.
A ciklus végén a kijelzőn megjelenik az „END“ üzenet. Az
ajtó csak akkor nyitható ki, ha az
szimbólum világít.
Győződjön meg arról, hogy világít az „Ajtó nyitva”
szimbólum, majd nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
44
A mosó-szárítógép kikapcsolásához nyomja meg a
gombot. Energiatakarékossági megfontolásból, ha a
mosó-szárítógépet nem kapcsolják ki a
gombbal, az a
program lejárta után 30 perccel automatikusan kikapcsol.
Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a mosó-szárítógép belseje
megszáradhasson.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
HU
A RUHANEMŰ SZÉTVÁLOGATÁSÁNAK
SZABÁLYAI
• Anyag típusa/kezelési címke utasításai (pamut, vegyes szövet,
műszálas anyag, gyapjú, kézzel mosandó darabok)
• Szín (válassza szét a színes és fehér ruhákat, az új színes
darabokat mossa külön)
• Méret (mosson együtt különböző méretű ruhadarabokat, mivel
így javítható a mosás hatékonysága és a ruhák eloszlása a
dobban)
• Kényes anyagok (a kisméretű darabokat, például
nejlonharisnyákat, illetve a például rézkapoccsal rendelkező
ruhadarabokat mossa mosózsákban vagy cipzáras
párnahuzatban).
A ZSEBEK KIÜRÍTÉSE
• Az érmék, biztosítótűk és hasonló tárgyak kárt tehetnek a
ruhákban és a mosógép dobjában.
A KEZELÉSI CÍMKÉN
JELZETT MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
A teknő szimbólumban látható érték a ruha mosásához
megengedett maximális hőmérsékletet jelzi.
Normál mechanikus hatás
Csökkentett mechanikus hatás
Nagyon csökkentett mechanikus hatás
Csak kézi mosás
Nem mosható
RENDSZERESEN TISZTÍTSA KI A VÍZSZŰRŐT
• Ezzel megelőzhető a szűrő eltömődése, ami akadályozhatja a víz
megfelelő leeresztését. Olvassa el a részletes útmutató „Tisztítás
és karbantartás”/„A vízszűrő tisztítása” részeit. Az útmutató a
weboldalon keresztül igényelhető és tölthető le. WWW
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM
• Ha betartja a programtáblázatban jelölt ruhamennyiségeket,
optimális lesz az energia-, víz- és mosószerfogyasztás, és csökken
a mosási idő.
• Ne lépje túl a mosószer gyártója által ajánlott
mosószermennyiséget.
• Takarítson meg energiát azzal, hogy 60 °C-os mosóprogramot
használ 90 °C-os helyett, vagy 40 °C-os mosóprogramot használ
60 °C-os helyett. Javasoljuk, hogy a pamutruhákhoz használja a
60 °C-os
programot, amely hosszabb, de kevesebb energiát
használ.
• Mosáskor és szárításkor energiát és időt takaríthat meg, ha a
program esetén elérhető legnagyobb centrifugálási sebességet
választja a ruhákban lévő maradék víz eltávolításához a mosási
ciklus végén.
45
PROGRAMTÁBLÁZAT
9
7
-
MŰSZÁLAS (3)
- 60°C
1200
5,5
5
-
GYORS 30’
- 30°C
800
4
-
SPORTRUHA
- 40°C
600
4,5
4,5
Program
MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS 45’
30°C
1600
1
1
MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS 90’
30°C
1200
2
2
-
1600
9
7
-
1600
9
7
CENTRIFUGA + LEERESZTÉS *
ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA
A program időtartama a kijelzőn látható.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(90°)
FEHÉR
- 90°C
1600
9
7
PAMUT (1)
- 60°C
1600
9
7
- 40°C
800
2,5
2,5
-
-
- 30°C
0
1
1
-
-
1000
5,5
5,5
-
-
GYAPJÚ
KÉNYES ANYAG
15°C
COLOURS15°
Választható/opcionális
-
Nem választható/alkalmazható
Folyékony
1600
Por
- 60°C
Ajánlott
mosószer
Öblítőszer
PAMUT (2)
Fő-
-
Előmosás
5,5
Időtartam (perc)
Max. szárítási töltet (kg)
5,5
Szárítás
1000
VEGYES
Max. centrifuga-fordulatszám
(ford./perc)
- 40°C
Választható hőmérséklet
Max. mosási töltet (kg)
Mosószer és
adalékok
-
Szükséges
mennyiség
Választható mennyiség
Az 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet használó mosási programok esetén javasoljuk, hogy folyékony mosószer helyett használjon mosóport, és kövesse
a mosószer csomagolásán megadott utasításokat.
* Válassza ki a
programot, és állítsa nullára a centrifugálási sebességet (ekkor a készülék mindössze a vizet ereszti le).
1) Az EN 50229 szabványnak megfelelő tesztprogram (Mosáshoz): válassza a 60 °C-os
2) Hosszú program pamut ruhaneműk mosásához: állítsa be a 40 °C-os
programot.
3) Hosszú műszálas program: állítsa be a
-es programot 40 °C-ra.
Az EN 50229 szabványnak megfelelő tesztprogram (Szárítás): válassza a(z)
Az első szárítási ciklust a névleges töltettel kell elvégezni.
programot.
mosási programot, és mindkét töltetnél „
” szárítási szintet állítson be.
A ciklus kijelzőn látható és útmutatóban jelölt időtartama a szabványos körülményekre érvényes, becsült idő. A ciklus tényleges időtartama különböző
tényezőktől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a ruhák mennyiségétől és
típusától, a súlyelosztástól, illetve a további kiválasztott funkcióktól.
46
HU
PROGRAMOK
Kövesse a ruhákra vonatkozó mosási szimbólumok
utasításait.
CENTRIFUGA + LEERESZTÉS
a ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése.
ruhadarabokhoz.
VEGYES
enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós
ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból,
műszálas anyagból vagy vegyes szövetből készültek.
Tartós
ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA
a ruhák öblítése, majd centrifugálása. Tartós ruhadarabokhoz.
FEHÉR
Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós
ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű)
mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek.
Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási
fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy
az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen
mosószert.
PAMUT
normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós
ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű)
mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek.
MŰSZÁLAS
normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek
műszálas anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut
és szintetikus anyag keverékéből készültek.
GYORS 30’
enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához: ez a ciklus mindössze
30 perces, így idő és energia takarítható meg. A maximális
ruhamennyiség 4 kg.
PAMUT
normál szennyezettségű pamutruhák mosásához. Általános
mosóprogram 40 °C-on és 60 °C-on pamut ruhanemű
mosásához, amely egyben a legkedvezőbb a víz- és
energiafogyasztás szempontjából.
SPORTRUHA
Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítők, rövidnadrágok
stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a
„PROGRAMTÁBLÁZAT” megadott maximális töltetet nem lépi túl.
Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű
folyékony mosószert használjon.
GYAPJÚ
Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot
annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés
szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószer
használatával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladja meg a
megadott max. töltet súlyát.
MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS 45’
enyhén szennyezett pamut- és szintetikus ruhák gyors mosásához
és szárításához. Ezzel a ciklussal max. 1 kg ruha mosható ki és
szárítható meg mindössze 45 perc alatt.
KÉNYES ANYAG
különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint
fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.
MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS 90’
pamut- és szintetikus ruhák gyors mosásához és szárításához.
Ezzel a ciklussal max. 2 kg ruha mosható ki és szárítható meg
mindössze 90 perc alatt.
Ez a ciklus segít megőrizni a ruhák színét, mivel hideg (15 °Cos) vizet használ. Kielégítő eredményt ad annak ellenére, hogy
kevesebb energiát fordít a vízmelegítésre. Enyhén szennyezett,
foltmentes ruhák mosásához. Ez a ciklus csupán 15 °C-on
képes a 40 °C-os Vegyes programnak megfelelő eredményt
elérni.
COLOURS 15°
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Közvetlenül a megfelelő gombbal kiválasztható OPCIÓK
! Ha a kiválasztott opció nem használható a beállított
program esetén, hibajelzés hallható, és a jelzőfény
háromszor felvillan. Az opció nincs kiválasztva.
FRESHCARE+
Ha ez a lehetőség mosási ciklusokhoz van hozzárendelve,
akkor azzal növeli azok hatékonyságát, hogy gőzt termel,
amely megakadályozza, hogy a kellemetlen szagok fő
forrásai elszaporodjanak a készülék belsejében (kizárólag
mosásnál). A gőzfázis után a készülék elindít egy lassú
dobforgatásokat tartalmazó kímélő ciklust. Amikor a
FRESHCARE+ lehetőség szárítási ciklusokhoz van
hozzárendelve, akkor a lassú dobforgatásoknak
köszönhetően megakadályozza, hogy makacs ráncok
alakuljanak ki a ruhákon.
A FreshCare+ ciklus a mosási vagy szárítási ciklus végén
indul el, legfeljebb 6 órán keresztül folytatódik, és
bármikor megszakítható a vezérlőpanel bármelyik
gombjával vagy egy gomb elfordításával. Az ajtó kinyitása
előtt várjon nagyjából 5 percet
h.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi
időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és
állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ha a funkció be van
kapcsolva, a h. szimbólum világít a kijelzőn. A késleltetett
indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg a
„0” érték nem lesz látható a kijelzőn.
GOMBZÁR GOMB
a kezelőpanel lezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva
kb. 3 másodpercig a
gombot. A
szimbólum kigyullad
a kijelzőn, jelezve, hogy a kezelőpanel le van zárva (a
gomb kivételével). Ezzel megelőzhető a program véletlen
módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha
gyermekek tartózkodnak a készülék közelében.
A kezelőpanelen lévő gombok megnyomásakor kigyullad a
szimbólum a kijelzőn.
A kezelőlap lezárásának feloldásához nyomja meg és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a
gombot.
47
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A karbantartási eljárásokkal és a hibák elhárításával kapcsolatos
utasításokat lásd a Használati útmutatóban.
WWW
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE
> Hívja a vevőszolgálatot
> Olvassa le ezt a QR-kódot
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Az energiafogyasztási adatokat tartalmazó műszaki dokumentáció
a Whirlpool weboldaláról tölthető le: http://docs.whirlpool.eu
KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor meg kell adnia az ajtó
belső oldalán található öntapadós címkén szereplő kódokat. A
telefonszám a garanciafüzetben található.
> Töltse le az útmutatót a Whirlpool weboldaláról
(http://docs.whirlpool.eu)
Ehhez meg kell adnia a termék kereskedelmi kódját, amely az
öntapadós címkén van feltüntetve.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
A Whirlpool® a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye.
001
48
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising