Indesit | AWZ8HPS | Setup and user guide | Indesit AWZ8HPS instrukcja

Indesit AWZ8HPS instrukcja
Skrócona instrukcja obsługi
5
11
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
6
10
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PANEL STEROWANIA
PL
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
3“
3“
3
h
2
Wł./Wył. (Reset przy dłuższym przytrzymaniu
przycisku)
2 Pokrętło programów
3 Start/Pauza
7
8
9
1
Przyciski Opcji*
4 Koniec cyklu
5 Wysoka temperatura
6 Anty-splot (Wyciszenie przy dłuższym
7
8
9
10
11
12
przytrzymaniu przycisku)
Poziom suszenia
Opóźnienie startu
Czas suszenia
Szybkie (Przyc. blok przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
Delikatne
Fresh care+
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
7
8
9
*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon
WSKAŹNIKI
Poziom suszenia:
Suche do prasowania Na wieszak - Suche do szafy Bardzo suche
Etapy cyklu:
Suszenie Chłodzenie Koniec cyklu
Opróżnić zbiornik wody Oczyścić filtr włókien Oczyścić filtr dolny
Zapoznać się z częścią rozwiązywanie problemów:
Usterka: Wezwij serwis DEMO Tryb demo
PIERWSZE UŻYCIE
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo.
Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo
zamocowany do zbiornika na wodę suszarki (patrz rysunek) lub
do domowej instalacji kanalizacyjnej.
W celu zapewnienia optymalnego działania, suszarka powinna
być instalowana w temperaturze pokojowej od 20 do 23°C.
Suszarka będzie działać w temperaturze od 14 do 30°C. przed
rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że
znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6
godzin.
Podczas pracy można otworzyć drzwiczki. Po ponownym zamknięciu
drzwiczek, należy ponownie wcisnąć Przycisk Start/TAUKO, aby
wznowić działanie suszarki.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
PROGRAMY
Bawełniane eko
Max załadunek*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do
suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
Mieszane
4 kg Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z
bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Pościel
Max załadunek*
Do suszenia pościeli z bawełny.
Koszule
3 kg Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin
mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
Sportowe
4 kg Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub
mieszanej bawełny.
Kołdra Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
Jeans
3 kg Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np.
spodni i kurtek.
Opisane środki ostrożności pozwolą utrzymać urządzenie w
OPTYMALNYCH warunkach. Należy pamiętać o opróżnianiu
zbiornika wody po każdym cyklu suszenia. Należy pamiętać
o czyszczeniu filtrów po każdym cyklu suszenia. (Zapoznać
się z częścią Czyszczenie i Konserwacja)
1. Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie; Stosować się do wskazówek
na metkach ubrań oraz przestrzegać maksymalnego załadunku
określonego w części poświęconej programom. Należy opróżnić
kieszenie. Upewnić się, że pranie nie zostało zablokowane między
drzwiczkami a filtrem włókien.
2. Zamknąć drzwiczki
3. Wcisnąć przycisk Wł. / Wył.
4. Wybrać program w zależności od rodzaju prania.
5. W razie potrzeby, wybrać opcje.
6. W celu rozpoczęcia cyklu, wcisnąć przycisk Start/Pauza.
7. O zakończeniu cyklu suszenia informuje sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza koniec cyklu. Należy
niezwłocznie wyjąć pranie, aby nie dopuścić do powstania
zagnieceń.
8. Wyłączyć maszynę, wciskając przycisk Wł./Wył., otworzyć drzwiczki
i wyciągnąć pranie. Jeśli maszyna nie zostanie wyłączona ręcznie,
*MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)
po ok. kwadransie od zakończenia cyklu, urządzenie wyłączy się
automatycznie w celu oszczędzania energii.
Jeśli ostatni krok nie
zostaniebezpieczeństwa,
wykonany natychmiast,
Instrukcje
instrukcjęniektóre
obsługi, karta produktu
oraz parametry
poboru energii
można pobrać:
ETYKIETKI
OPISUJĄCE
SPOSÓB
KONSERWACJI xxxx
maszyny i/lub niektóre
programy /opcje
system chroniący
•
Odwiedzając
nasząposiadają
stronę internetową
docs.whirlpool.eu
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
przed zagnieceniami.
kilka kodu
godzin
• Przez
Używając
QRod zakończenia suszenia
suszarki
po raz pierwszy.
Poniżej
podane
są najczęściej spotykane
bęben obraca się w• regularnych
odstępach
czasu, dzięki
nie
Można również
skontaktować
się zczemu
naszym
serwisem
technicznym
(Patrz numer
telefonu
na karcie
symbole: należy podać kody z tabliczki znamionowej
dochodzi do powstaniagwarancyjnej).
zagnieceń. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym,
W przypadku przerwy wurządzenia.
dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Można suszyć w suszarce.
Start / Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Nie suszyć w suszarce
xxxxxxxxxxxx
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji.
W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się
na panelu sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany
i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak
najdokładniejsze szacunki.
Łatwe prasowanie
Ten cykl rozprostowuje włókna ubrań, ułatwiając
prasowanie i składanie. Nie należy go używać w przypadku
nadal wilgotnych ubrań. Nadaje się do niewielkich załadunków
ubrań z bawełny lub mieszanej bawełny.
Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w
przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w
przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest
wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około
20 minut.
Szybkie 30'
0,5 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką
prędkością w pralce.
Kolorowe
Max załadunek*
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej
odzieży.
Jedwabne
0,5 kg Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.
Wełniane 1 kg Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie
ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do
wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą
jeszcze wilgotne.
Delikatne
2 kg Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego
traktowania.
Syntetyczne
4 kg Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
OPCJE CYKLU
Po wybraniu programu, w razie potrzeby można ustawić
różne opcje.
Poziom suszenia
nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny
poziom wilgotności resztkowej prania. Wskaźnik sygnalizuje
wybierany poziom.
Suche do prasowania: bardzo delikatne suszenie. Przydatne
w celu ułatwienia prasowania odzieży niezwłocznie po
zakończeniu cyklu.
Na wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w
szafie.
Bardzo suche: program wykorzystywany w przypadku ubrań,
które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
Czas suszenia
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.
PRZYCISKI OPCJI CYKLU
Tych przycisków używa się w celu spersonalizowania wybranego
programu według swoich potrzeb.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich programach.
Niektóre opcje nie są zgodne z innymi, które zostały ustawione
wcześniej. Niezgodność jest sygnalizowana przez dźwięk i/lub
migające wskaźniki. Jeśli opcja jest dostępna, wskaźnik wybranej
opcji pozostanie włączony. Niektóre opcje mogą pozostać w
pamięci programu, jeśli zostały wybrane podczas poprzedniego
suszenia.
Opóźnienie startu
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start /
pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu.
W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy
ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.
Szybkie
Umożliwia szybsze suszenie.
Fresh care+
Jeśli pranie pozostanie w bębnie po zakończeniu cyklu
narażone jest na rozwój bakterii. Ta opcja pozwoli zapobiec
rozwojowi bakterii, dzięki kontroli temperatury i obracaniu bębna.
Ten cykl trwa maksymalnie 6 godzin od zakończenia ustawionego
programu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu
suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia. Jeśli korzysta
się z tej opcji w połączeniu z opóźnionym startem, system ochrony
przed zagnieceniami (system ochrony przed zagnieceniami, dzięki
regularnym obrotom bębna) zostanie dodany również na etapie
opóźnionego startu.
Przyc. blok
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w
maszynie, oprócz przycisku wł./wył.
Po włączeniu maszyny:
• aby uruchomić opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż
do momentu włączenia odnośnego wskaźnika.
• aby wyłączyć opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż do
momentu wyłączenia odnośnego wskaźnika.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Koniec cyklu
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Wyciszenie
Ta opcja umożliwia wyłączenie sygnałów dźwiękowych
panelu sterowania. Alarmy nieprawidłowej pracy pozostają
aktywne.
• aby uruchomić opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż
do momentu włączenia odnośnego wskaźnika.
• aby wyłączyć opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż do
momentu wyłączenia odnośnego wskaźnika.
Wysoka temperatura
Poprawia sprawność suszenia. Opcja odpowiednia w
przypadku suszenia grubych ubrań. Używana w cyklach z czasem
suszenia.
Anty-splot
Ta opcja powoduje modyfikację ruchów bębna w taki
sposób że interferencja ubrań zmniejsza ich plątanie i wzajemne
zawiązywanie się. Najlepiej używać jej przy małym wsadzie.
Delikatne
Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez
obniżenie temperatury suszenia.
h
Program suszenia wyrobów wełnianych
na tym urzadzeniu został zatwierdzony przez The Woolmark Company dla
wyrobów z etykieta „pranie reczne” z
zastrzezeniem, ze wyroby sa suszone
zgodnie z instrukcja producenta tego
urzadzenia. Odnosnie pozostałych
metod konserwacji nalezy postepowac zgodnie z wszywka wyrobu. M1762 . Symbol Woolmark jest
certyfikowaną marką w wielu krajach.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
W celu uzyskania
kompleksowej pomocy prosimy
Przedjest
użyciem
urządzenia
należywłókien,
uważniektóre
przeczytać
instrukcje
gromadzenie
kłaczków
powstają
zarejestrować
urządzenie
stronie elektrycznym podczas
Odłączyć
suszarkę od
zasilanianaprądem
bezpieczeństwa.
podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ
www.indesit
.eu/register
wykonywania
czyszczenia
i konserwacji.
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii
rysunek A).
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go suszarka może się nie uruchomić.
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu
(patrz rysunek B).
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien
z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając
odkurzaczem. Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry
należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem. Nie korzystać
z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.
Jak wyjąć filtr włókien:
1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części.
Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że filtr
został włożony równo z uszczelką suszarki.
Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego
wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości
włókien z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub
oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie
tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie.
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na
swoim miejscu.
Jak wyjąć filtr dolny:
1. Otworzyć dolne drzwiczki.
2. Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć filtr dolny.
3. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna z
wewnętrznej powierzchni siatki.
4. Oczyścić komorę filtra dolnego, unikając bezpośredniego
kontaktu z płytkami.
5. Zamknąć tylną ściankę filtra dolnego i wprowadzić go,
sprawdzając czy idealnie wpasował się w swoje miejsce.
6. Obniżyć uchwyt filtra i zamknąć dolne drzwiczki.
7. Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Nigdy nie podnosić suszarki trzymając ją za górną powierzchnię
roboczą.
1. Odłącz zasilanie suszarki.
2. Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwiczki i zbiornik
wody.
3. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie
podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).
Zużycie energii
Tryb wyłączenia (Po) - Watts
0.50
Tryb czuwania (Pl) - Watts
1.00
Program
kg
kWh
Minut
Bawełniane eco*
8
1.78
194
Bawełniane eco
4
1.15
135
Syntetyczne
4
0.73
95
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpo­wiedni do suszenia tkanin
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja
standardowa/predefiniowana wstępna).
System z Pompą Ciepła
Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w
hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka
zawiera 0,18 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
Zbiornik na wodę
Pokrywa kondensatora
Filtr dolny
Filtr włókien
A
1
B
C
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.indesit.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
4
2
urządzenia.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
W celu uzyskania kompleksowej
pomocy
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
prosimynieprawidłowej
zarejestrować urządzenie
na stronie
bezpieczeństwa.
W przypadku
pracy, przed
skontaktowaniem się
z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często
www.whirlpool.eu/register
nieprawidłowości
nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.
Nieprawidłowość Możliwa przyczyna
Wtyczka nie jest włączona do gniazda.
Suszarka się nie
włącza.
Suszarka nie
rozpoczyna
pracy
Usterka gniazda zasilania
Doszło do przerwania dostawy prądu.
Zaczekać na przywrócenie dostawy prądu.
Drzwiczki są otwarte
Zamknąć drzwiczki
W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca
ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej
zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu
uruchomienia programu.
Wcisnąć przycisk Start/Pauza
W urządzeniach posiadających funkcję blokady
przycisków, uruchomiono tę blokadę.
Zapoznać się z częścią Opcje; Jeśli uruchomiona jest blokada
przycisków, wyłączyć tę opcję. Wyłączenie suszarki nie jest
wystarczające, aby wyłączyć tę opcję
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane
tym czynności.
Nie została wykonana odpowiednia
konserwacja.
Ustawiony program, czas i/lub poziom
wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub
Czas suszenia
jest bardzo długi ilości załadunku umieszczonego w suszarce.
Ubrania są zbyt mokre
Suszarka mogła zostać przeładowana
Program nie
Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.
zakończył się.
Wskaźniki są włączone lub migają
Zbiornik wody
Rozwiązanie
Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania
Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda.
Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do
gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
Zbiornik wody jest pełny
Filtr włókien i/ Nieprawidłowość w przepływie powietrza
lub filtr dolny * niezbędnym do pracy urządzenia.
Filtr dolny*
Filtr dolny należy wyczyścić
DEMO
Cykl trwa kilka
minut.
Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO
jest włączony.
Pojawienie się
symbolu klucza
płaskiego ozna- Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.
cza nieprawidłowość.
Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje
najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby
usunąć jak największą ilość wody.
Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny
załadunek dla każdego programu.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Opróżnić zbiornik wody Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Oczyścić filtr włókien, filtr dolny i sprawdzić, czy pokrywa
kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą
wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu.
Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez
przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk
Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Ponownie włączyć urządzenie. Wskaźnik „DEMO” miga, a następnie
wyłącza się.
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć
niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać
rozproszone. Odczekać ok. godziny. Ponownie podłączyć suszarkę
do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl
suszenia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i
podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na
wyświetlaczu.
Na przykład F3 i E2
*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising