Indesit | AWZ8HPS | Setup and user guide | Indesit AWZ8HPS Užívateľská príručka

Indesit AWZ8HPS Užívateľská príručka
Rýchly sprievodca
5
11
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
6
10
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register
OVLÁDACÍ PANEL
SK
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.
3“
3“
3
h
2
Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“(„Reset“, ak ho
stlačíte a podržíte)
2 Programátor
3 Štart/Pauza
7
8
9
1
Tlačidlá funkcií*
Koniec cyklu
Vysoká teplota
Proti zamotaniu (Stíšiť ak ho stlačíte a podržíte)
Nastaviť sušenie
Odložený štart
Časové Sušenie
Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a
podržíte)
11 Jemný
12 Fresh care+
4
5
6
7
8
9
10
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
7
8
9
*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.
UKAZOVATELE
Stupeň usušenia:
Na žehlenie Na Ramienko - Do skrine Extra suché
Fáza cyklu:
Sušenie - Ochladzovanie - Koniec cyklu
Vyprázdnite zbernú nádobku na vodu Vyčistite dverový filter Vyčistite spodný filter
Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie:
Závada: Zavolajte zákaznícky servis. DEMO Demo režim.
PRVÉ POUŽITIE
PROGRAMY
Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že
hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne
upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu
domácemu odpadovému systému.
Pre dosiahnutie optimálneho výkonu musí byť sušička
nainštalovaná v miestnosti s teplotou prostredia v rozmedzí od
20 do 23 °C. Môže však pracovať aj v prostredí s teplotou od 14
do 30 °C. Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej
polohe najmenej po dobu 6 hodín.
Eco bavlna
Max. náplň*
Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne
mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to
najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na
energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.
Zmieš. bielizeň
kg 4 Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických
materiálov spolu.
Posteľná bielizeň
Max. náplň*
Sušenie bavlnenej posteľnej bielizne.
Košele
kg 3 Program určený na sušenie košieľ z bavlny alebo zmesí bavlny so
syntetickými vláknami.
Šport
kg 4 Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo
bavlny.
Prikrývky
Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.
Džínsy
kg 3 Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z
džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.
Ľahké žehlenie
V tomto programe sa textilné vlákna rozložia, aby sa uľahčilo
žehlenie a skladanie bielizne; nepoužívajte na ešte mokré textílie.
Vhodné pre menšie množstvá bavlnených a zmesových bavlnených
textílií.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Pri dodržiavaní tu uvedených pokynov si toto zariadenie
môže dlhodobo udržať OPTIMÁLNY technický stav.
Nezabúdajte po každom cykle sušenia vyprázdniť zbernú
nádobku. Nezabúdajte po každom cykle sušenia vyčistiť
filtre (vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba)
1. Otvorte dvierka a naložte bielizeň; vždy dodržujte pokyny na
visačkách k textíliám a neprekračujte predpísanú maximálnu
náplň pre jednotlivé programy (viď časť Programy). Nezabudnite
vyprázdniť vrecká. Uistite sa, či bielizeň neuviazla medzi dvierkami
a/alebo dverovým filtrom.
2. Zatvorte dvierka.
3. Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.
4. Zvoľte si program vhodný pre naloženú bielizeň.
5. Vyberte vhodné doplnkové funkcie, ak je to potrebné.
6. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie cyklu.
7. Zvukové znamenie upozorní na skončenie cyklu sušenia. Na
ovládacom paneli oznamuje ukončenie cyklu príslušný ukazovateľ.
Čím skôr vyložíte bielizeň zo sušičky, tým menej sa pokrčí.
8. Vypnite stroj tlačidlom Zapnuté/Vypnuté, otvorte dvierka a
vyložte bielizeň. Ak stroj nevypnete manuálne, po uplynutí cca
štvrť hodiny od skončenia cyklu sa stroj vypne kvôli úspore
energie sám.
Pre prípad, že nie je možné uskutočniť posledný krok dostatočne
*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušenie bielizne)
rýchlo, sú niektoré stroje alebo ich programy vybavené tzv.
Bezpečnostné
pokyny,
Návod na
používanie,
Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
protikrčivou funkciou.
Niekoľko hodín
po skončení
sušenia
sa bubon
xxxx
stiahnuť: aby sa zabezpečilo prevetrávanie
otáča v krátkych intervaloch,
VISAČKY
Na našej webovej
stránke
docs.whirlpool.eu
bielizne a zabránilo• jej pokrčeniu.
v prípade
výpadku
elektrického
Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do
•
Pomocou
kódu
prúdu je potrebné stlačiť
tlačidlo QR
Štart/Pauza,
aby sa cyklus opäť
sušičky. Nižšie
sú uvedené
najbežnejšie
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne
číslo nájdete
v záručnej
knižke). Pri symboly:
spustil.
kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, Môže
kódy zbyť
výrobného
štítku
vášho spotrebiča.
vložené do sušičky.
xxxxxxxxxxxx
OTVORENIE DVIEROK POČAS SUŠENIA
V čase prebiehania cyklu sušenia je možné otvoriť dvierka. Po
zatvorení dvierok je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa
sušička opäť uviedla do činnosti.
Nie je možné sušiť v sušičke.
Vysušiť pri vysokej teplote.
Vysušiť pri nízkej teplote.
Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od
typu textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a
od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.
U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na
ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas
cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený
odhad čo najpresnejší.
Osvieženie
Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textílií
studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré
textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s
malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu
je cca 20 minút.
Rýchly 30'
kg 0,5
Sušenie bavlnených textílií po odstredení v pračke na
vysokých otáčkach.
Farebné
kg Max. náplň*
Jemný sušiaci program určený na farebné textílie.
Hodváb
kg 0,5 Jemné sušenie hodvábnych odevov.
Vlna kg 1 Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením
prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké,
nechajte voľne doschnúť.
Jemná bielizeň
kg 2 Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné
zaobchádzanie.
Syntetika
kg 4 Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.
PRÍDAVNÉ FUNKCIE
Po zvolení programu môžete podľa potreby nastaviť aj
niektoré ďalšie funkcie.
Nastaviť sušenie
stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví
požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ
ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.
Na žehlenie: veľmi jemné sušenie. Je vhodné pre textílie,
ktoré sa budú hneď po usušení žehliť.
Na ramienko: stupeň usušenia určený pre jemné textílie,
ktoré sa po sušení zavesia.
Do skrine: bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie
do skrine.
Extra suché: určené pre textílie, ktoré sa hneď po usušení
oblečú.
Časové Sušenie
Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať
sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví
požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli
ukazuje čas, ktorý je práve zadávate.
Odložený štart
h
Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu.
Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví
požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný
čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ
na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate. Po
stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva
do spustenia cyklu. Ak sa otvoria dvierka, po ich opätovnom
zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.
TLAČIDLÁ FUNKCIÍ
tieto tlačidlá slúžia na výber rôznych doplňujúcich funkcií,
ktorými možno upraviť zvolený program podľa vlastných potrieb.
Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pre každý program.
Niektoré funkcie nie sú kombinovateľné s inými, ktoré boli
nastavené predtým. Nekompatibilitu signalizuje zvukové
znamenie a/alebo blikajúce ukazovatele. Ak je daná funkcia
dostupná, bude príslušný ukazovateľ svietiť. Niektoré prídavné
funkcie môžu zostať v pamäti programu, ak boli nastavené pre
predchádzajúce sušenie.
Rýchly
Umožňuje rýchlejšie sušenie.
Fresh care+
Ak bielizeň zostane po skončení cyklu v bubne, je vystavená
množeniu baktérií. Táto funkcia ponúka možnosť potlačiť
množenie baktérií kontrolovaním teploty a otáčaním bubna. Táto
funkcia je činná maximálne 6 hodín po skončení nastaveného
programu. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce
sušenie, zostáva v pamäti.
Ak sa táto možnosť použije v kombinácii s odloženým štartom,
spustí sa protikrčivé ošetrenie aj pre odložený štart (Otáčanie
bubna v krátkych intervaloch).
Tlačidlá uzamknuté
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja
okrem tlačidla Zapnuté/Vypnuté (On/Off)
Zapnutý stroj:
• pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy,
kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
• pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené
dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.
Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva
v pamäti.
Koniec cyklu
Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie
ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je
obava, že štandardný bzučiak na konci cyklu nebude počuť. Ak
bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v
pamäti.
Stíšiť
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu
na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú naďalej aktívne.
• pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy,
kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
• pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené
dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.
Vysoká teplota
Silnejší sušiaci výkon. Táto funkcia je vhodná na sušenie
hrubých, odolných textílií, používa sa v pracovných cykloch s
nastaveným časom sušenia.
Proti zamotaniu
Pri tejto možnosti sa mení pohyb bubna na dosiahnutie
takého otáčania, ktorým sa obmedzuje zamotanie a zauzlovanie
vašich odevov. Možnosť prináša najlepšie výsledky pri použití s
menšou náplňou.
Jemný
Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením
teploty sušenia.
Cyklus sušenia vlny tejto sušicky
bol schválený spolocnostou The
Woolmark Company na sušenie
vlneného oblecenia s oznacením
„ pranie v rukách“ za predpokladu,
že ich budete sušit podla pokynov
vydaných výrobcom tejto sušicky.
Pri dalšej starostlivosti postupujte
podla pokynov uvedených na všitej etikete starostlivosti o
oblecenie. M1762 . Woolmark je certifikovaná značka v mnohých
krajinách.
SK
Rýchly sprievodca
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT.
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
PREPRAVA A MANIPULÁCIA
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
zaregistrujte,
prosím, svoj spotrebič
na
Nikdy nezdvíhajte
Počas čistenia
a vykonávania
údržbárskych
prác musí byť
Bezpečnostné
pokyny.sušičku za vrchnú dosku.
sušičkawww.indesit.eu/register
odpojená od elektrickej siete.
1. Odpojte sušičku od prúdu.
vyprázdnenie zbernej nádobky na vodu po každom cykle 2. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádobka na vodu poriadne
zatvorené.
(viď obrázok A).
Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo 3. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znovu
do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. pripevnite odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod
na inštaláciu).
Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádobky.
Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).
Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou
vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu
vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto.
Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.
Ako vytiahnuť dverový filter:
1. Otvorte dvierka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasaďte
filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením
sušičky.
Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného
ukazovateľa (viď obrázky C).
Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou
vodou alebo pomocou vysávača. Odporúča sa čistiť tento
filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny. Za
účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich
vložíte naspäť na svoje miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez
nasadeného filter.
Ako vytiahnuť spodný filter:
1. Otvorte spodné dvierka.
2. Uchopte rukoväť a vytiahnite spodný filter von.
3. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z
vnútornej plochy sieťky.
4. Vyčistite komoru spodného filtra, pričom sa snažte nedotýkať
plechov.
5. Uzavrite zadnú stenu spodného filtra a založte ho na miesto;
skontrolujte, či je správne zasunutý.
6. Posuňte rukoväť filtra dole a zatvorte spodné dvierka.
7. Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.
Spotreba energie
Vypnutý stav (Po) - Wattov
0.50
Zapnutý stav (Pl) - Wattov
1.00
Programy
Kg
kWh
Minúty
Eco Bavlna*
8
1.78
194
Eco Bavlna
4
1.15
135
Syntetika
4
0.73
95
*Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne.
Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnejší program na sušenie
bavlnených textílií. (Štandardné východiskové nastavenie).
Inštalácia s tepelným čerpadlom
V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa
nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky
izolovanej jednotke sa nachádza 0,18 kg plynu R134a F. GWP =
1430 (1 t C02).
Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich
úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas
sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre
prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov
sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu
sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym
spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením
sušičky do chodu.
OPIS SPOTREBIČA
1.
2.
3.
4.
NÁDOBKA na vodu
Otvor pre nasávanie vzduchu
Spodný filter
Dverový filter
A
1
B
C
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs.indesit.eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri
4
2
kontaktovaní
nášho popredajného servisu
uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SK
Rýchly sprievodca
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
PROBLÉMY
ICH
RIEŠENIA
Aby smeA
vám
mohli
lepšie poskytovať pomoc,
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
zaregistrujte,
svojsa
spotrebič
pokyny.
V prípade
poruchy siprosím,
skôr, než
obrátitenana servis zákazníckejBezpečnostné
podpory, preštudujte
nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi
banálnewww.whirlpool.eu/register
a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút
Závada
Možná príčina
Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky
Sušičku nie je
možné zapnúť
Elektrická zásuvka je vadná
Riešenie
Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky
Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič.
Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry
alebo predlžovačky
Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. Počkajte, až sa znova stabilizuje dodávka elektrického prúdu.
Sú otvorené dvierka
Je naprogramovaný časový odklad spustenia
cyklu.
Sušička nechce
spustiť program Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie
programu
Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie
tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.
Nebola vykonaná predpísaná údržba.
Sušenie trvá
veľmi dlho
Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň
usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré
sú naložené do sušičky alebo pre naložené
množstvo textílií.
Textílie sú príliš mokré
Sušička môže byť preťažená
Program
Mohlo dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického
neskončil.
prúdu.
Svetelné ukazovatele
Zberná
nádobka na
Zberná nádobka je plná
vodu
Dverový filter Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre
a/alebo spodný činnosť zariadenia
filter *
Spodný filter*
Spodný filter sa musí vyčistiť
DEMO
Cyklus trvá
niekoľko minút.
Sušička je nastavená do režimu DEMO.
Ukazovateľ DEMO svieti.
Symbol
anglického
kľúča znamená
výskyt poruchy.
Snímače na stroji zaznamenali poruchu.
Zatvorte dvierka
Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie
naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite,
aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza
Vyhľadajte časť Prídavné funkcie, kde zistíte, či je nastavené
uzamknutie tlačidiel a túto funkciu vypnite. Vypnúť stroj na vyradenie
tejto funkcie nestačí
Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba a vykonajte všetky predpísané
práce.
Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete
najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky,
aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná
hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo
Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.
Vyprázdnite zbernú nádobku. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Vyčistite dverový filter, spodný filter a skontrolujte, či je voľný prívod
otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali
správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky.
Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Vypnite režim DEMO. Nasledujúce operácie vykonajte jednu po
druhej, bez prerušenia. Zapnite a vypnite stroj. Stlačte tlačidlo Štart/
Pauza a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie.
Stroj opäť zapnite. Ukazovateľ "DEMO“ zabliká a zhasne.
Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte
dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo.
Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte
do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej
podpory a poskytnite im abecedno-číslicové kódy, ktoré
blikajú na displeji.
Príklad: F3 a E2
*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri
kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising