Whirlpool | SWD8060 | Setup and user guide | Whirlpool SWD8060 Brugervejledning

Whirlpool SWD8060 Brugervejledning
Hurtigvejledning
DK
TAK, FORDI DU HAR KØBT ET SENZ-PRODUKT.
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du bruger apparatet. Før du bruger maskinen, er
det vigtigt, at transportboltene fjernes. For mere detaljerede instruktioner om hvordan du fjerner dem, se
Installationsvejledning (s. 10)
BETJENINGSPANEL
1
1. Tasten ON/OFF
2. Tasten og kontrollampe for TASTELÅS
3. Tasten og kontrollampe for TILVALGSFUNKTIONER
4. Tasten RENSNING AF MASKINEN
5. Kontrollamper for RENSNING AF MASKINEN
6. Tasten og kontrollampe for START/PAUSE
7. Tasten og kontrollampe for FORSINKET START
8. Tasten TØRRING
9. Tasten CENTRIFUGERING
10. Tasten TEMPERATUR
11. PROGRAMKNAP
2 3
4
7
6
5
DISPLAY
10
11
9
8
PROGRAMTABEL
Temperatur
Program
Default
Range
Maks. centri- Maks. Varighed
fugering (om- mængde (Minut(kg)
drejninger)
ter)
Tørring
Maks. fyldning 8 Kg
Absorberet effekt i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W
Vaskemidler og
Anbefalet
tilsætningsmidler vaskemiddel
Vask SkyllemidFlydel
Pulver
dende
1
2
Pletfjerning
40 °C
- 40 °C
1400
5



–

2
Hurtig Pletfjerning
40 °C
- 40 °C
1200
4,5



–

3
Hvidt
60 °C
- 90 °C
1400
5





4
Bomuld (2)
40 °C
- 60 °C
1400
8



–

5
Øko Bomuld (1)






–

60 °C
- 60 °C
1400
8
6
Syntetisk
40 °C
- 60 °C
1000
4,5
7
Allergivenlig
60 °C
- 60 °C
1400
5
8
Uld
40 °C
- 40 °C
800
2
9
Ultra Finvask
30 °C
- 30 °C
0
1
10
Lynvask 30’
30 °C
- 30 °C
800
3,5
11
Vask og Tørring 45’
30 °C
- 30 °C
1400
1
12
Bomuld
–
–
–
6
13
Syntetisk
–
–
–
4
14
Uld
–
–
–
2
Skylning
–
–
1400
Centrifugering + Tømning *
–
–
1400
Programmernes varighed vises på displayet.
1










–




–

–


–




–


–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
8

–

–
–
8

–
–
–
–
 Påkrævet dosering  Valgfri dosering
Vaskens varighed, der angives på displayet eller i vejledningen, er et skøn beregnet på
baggrund af standardbetingelserne. Den faktiske tid kan variere afhængigt af en lang
række faktorer såsom vandets temperatur og tryk, omgivelsernes temperatur, mængden
af vaskemiddel, den konkrete mængde og type vasketøj samt fordelingen af vasketøjet og
valget af tilvalgsfunktioner.
1) Kontrolprogrammer iht. forordning EN 50229 (Vask): program 5, temperatur 60° C.
Kontrolprogrammer iht. forordning EN 50229 (Tørring): vælg tørreprogrammet “ Bomuld”
og indstil tørreniveauet “A4” for begge mængder. Den første tørring skal udføres med
nominel mængde.
Til alle testinstitutioner:
2) Langt bomuldsprogram: Indstil til program 4 og en temperatur på 40°C.
* Ved at vælge programmet og
fravælge centrifugering udfører maskinen kun
tømningen.
SKUFFE TIL VASKEMIDDEL
BESKRIVELSE AF PRODUKTET
1. Arbejdsflade
2. Skuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Afløbspumpe (bag ved sokkelskinnen)
7. Sokkelskinne (kan tages af )
8. Justerbare ben (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rum *:
A
B
Hæld ikke vaskemiddel i dette rum.
Rum 1: Vaskemiddel til vask (pulver eller
flydende)
Ved brug af flydende vaskemiddel anbefales det
* 1
at anvende den medfølgende skillevæg A for
2
korrekt dosering.
Ved brug af vaskemiddel i pulverform skal man
bruge skillevæggen i rummet B.
Rum 2: Tilsætningsmidler (skyllemiddel osv.)
Skyllemidlet må ikke overstige ”MAX”.
! Brug vaskemidler i pulverform til hvide bomuldstekstiler, forvask og
vask ved temperaturer på over 60 °C.
! Følg anvisningerne på vaskemiddelemballagen.
PROGRAMMER
Overhold anbefalingerne angivet på tøjets vaskemærkater. Den
angivne værdi i symbolet er den maks. anbefalede temperatur
for vask af tøjet.
Pletfjerning
programmet er egnet til vask af meget snavset tøj med resistente farver.
Programmet garanterer et bedre vaskeresultat end standardklassen
(klasse A). Brug ikke programmet til tøj i forskellige farver. Det anbefales
kun at bruge vaskemiddel i pulverform. For genstridige pletter anbefales
det at forbehandle med et særligt pletfjerningsmiddel.
Ved at vælge tørrefunktionen, udføres automatisk efter endt vask en
tørring ligesom en udendørs tørring med fordelene ved ikke at fremme
gulning på grund af solstråler og undgå tab af hvidhed på grund af
mulige støvpartikler i luften. Tørringen kan kun indstilles efter niveauer.
Det anbefales at bruge tørreniveauet “A2”.
Hurtig Pletfjerning
dette program er beregnet til at vaske tøj med selv de mest genstridige
pletter på en time. Det er velegnet til kulørt tøj med blandede fibre, og
sikrer den største respekt.
Ved at vælge tørrefunktionen, udføres automatisk efter endt vask en
tørring ligesom en udendørs tørring med fordelene ved ikke at fremme
gulning på grund af solstråler og undgå tab af hvidhed på grund af
mulige støvpartikler i luften. Tørringen kan kun indstilles efter niveauer.
Det anbefales at bruge tørreniveauet “A2”.
Hvidt
brug denne cyklus til vask af hvide tekstiler. Programmet er udviklet til at
bibeholde den hvide farves glans med tiden. For det bedst mulige
resultat anbefales det at bruge vaskemiddel i pulverform.
Ved at vælge tørrefunktionen, udføres automatisk efter endt vask en
tørring ligesom en udendørs tørring med fordelene ved ikke at fremme
gulning på grund af solstråler og undgå tab af hvidhed på grund af
mulige støvpartikler i luften. Tørringen kan kun indstilles efter niveauer.
Bomuld
Bomuld
til vask af håndklæder, undertøj, duge osv. i bomuld og resistent hør fra
moderat til meget snavset.
Øko Bomuld
til vask af moderat snavset tøj i bomuld. Med 60°C er dette
standardprogrammet til vask af tøj i bomuld og er mere effektivt hvad
angår det kombinerede forbrug af vand og strøm.
Syntetisk
til vask af syntetiske fiber (såsom polyester, polyakryl, viskose osv.) eller
blandet bomuld, moderat snavset.
Allergivenlig
til fjernelse af allergifremkaldende stoffer, såsom pollen, husstøvmider og
katte- og hundehår.
Uld
Med program 8 kan man vaske alle typer uldtøj, også dem med etikette
med påskriften “vask i hånden”
. For bedst muligt vaskeresultat
tilrådes det at bruge specielvaskemiddel og ikke fylde maskinen med
mere end 2 kg vasketøj.
Ultra Finvask
brug programmet 9 til vask af meget sarte tekstiler med fx glasdiamanter
eller pailletter.
For vask af tekstiler i silke og gardiner skal man vælge cyklussen 9 og
indstille til niveauet “Delicate” under tilvalgsfunktionen
.
Det anbefales at vende vrangen ud af tøjet inden vask og lægge små
beklædningsgenstande i en vaskepose til skånsom vask.
Det anbefales at bruge et flydende vaskemiddel til sarte tekstiler.
Ved kun at vælge den tidsindstillede tørrefunktion, udføres en særlig sart
tørring efter endt vask, takket være en blid bevægelse og en luftstrøm
ved en passende indstillet temperatur.
De anbefalede tider er:
1 kg syntetisk --> 150 min.
1 kg syntetisk og bomuld --> 180 min.
1 kg bomuld --> 180 min.
Tørregraden afhænger af mængden og af tekstilsammensætningen.
Lynvask 30’
til vask af let snavset tøj på kort tid. Ikke beregnet til uld, silke eller tøj, der
kræver håndvask.
Vask og Tørring 45’
brug programmet til at vaske og tørre tøj (bomuld og syntetisk), der er let
snavset på kort tid. Ved at vælge denne cyklus er det muligt at vaske og
tørre op til 1 kg tøj på blot 45 minutter. For et bedre vaskeresultat skal man
bruge flydende vaskemiddel. Ærmer, krave og pletter skal forbehandles.
Bomuld
At tørre bomuldsplagg.
Syntetisk
At tørre syntetiske beklædningsgenstande.
Uld
At tørre uldbeklædningsgenstande.
Skylning
beregnet til skylning og centrifugering.
Centrifugering + Tømning
beregnet til at centrifugere og tømme vandet ud.
DISPLAY
Displayet er nyttigt til programmering af maskinen og viser mange
oplysninger.
B
A
C
I området A vises programmernes varighed og den resterende tid efter
igangsætning (displayet viser det valgte programs maksimale varighed,
som kan mindskes efter et par minutter, da programmets faktiske
varighed varierer afhængigt af mængden af vasketøj og af
indstillingerne). Hvis der er indstillet til FORSINKET START, vises den
resterende tid indtil start af det valgte program.
Hvis man trykker på den pågældende tast, vises de maksimale værdier for
temperatur, hastighed for centrifugering eller tørretypen for det
indstillede program eller de sidste valgte, hvis de er kompatible med det
valgte program
I området B vises “vaskefaserne” for den valgte vaskecyklus og den
igangværende “vaskefase”, når programmet er startet:
Vask
Skylning
Centrifugering/Tømning
Tørring
I området C vises, fra venstre, ikonerne for “temperatur”, “centrifugering”
og “tørring”.
Bjælkerne for “temperatur”
angiver den højeste temperatur, der
kan vælges for den indstillede cyklus.
Bjælkerne for “centrifugering”
angiver den højeste
centrifugeringshastighed, der kan vælges for den indstillede cyklus.
Symbolet
tændes i forbindelse med indstilling af tørringen.
Kontrollampe for Blokeret låge
Et tændt symbol angiver, at lågen er blokeret. For at undgå skader må
lågen først åbnes, når kontrollampen er slukket.
For at åbne lågen under en igangværende vask skal trykke på tasten
START/PAUSE
; hvis symbolet er slukket, er det muligt at åbne lågen.
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG
Efter installation, og inden brug bør man foretage en vaskecyklus uden
vasketøj, men med vaskemiddel, efter at have indstillet programmet
”Auto rengøring”.
DAGLIG BRUG
Klargør vasketøjet og følg anbefalingerne i afsnittet ”GODE RÅD”.
- Tryk på tasten ON/OFF ; kontrollampen for tasten START/PAUSE
blinker langsomt grønt.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i, og vær opmærksom på, at mængden ikke
overstiger den mængde, der er angivet i programtabellen.
- Åbn skuffen, og hæld vaskemiddel i det korrekte rum, som beskrevet i
afsnittet ”SKUFFE TIL VASKEMIDDEL”.
- Luk lågen.
- Ændring af temperatur og/eller centrifugering. Maskinen viser automatisk
den maksimale temperatur og centrifugeringshastighed for det indstillede
program eller den seneste temperatur og centrifugeringshastighed, hvis de
er kompatible med det valgte program. Ved at trykke på tasten kan man
mindske temperaturen helt ned til vask i koldt vand “OFF”. Ved at trykke på
tasten
kan man mindske centrifugeringshastigheden helt ned til helt at
fravælge centrifugering “OFF”. Hvis der trykkes igen på en af tasterne,
gendannes indstillingerne for den maksimale værdi.
- Vælg den ønskede vaskecyklus.
- Vælg de ønskede funktioner.
- Tryk på tasten START/PAUSE
for at starte. Den tilsvarende
kontrollampe lyser grønt og lågen blokeres (symbol
tændt).
SÅDAN SÆTTES ET PROGRAM PÅ PAUSE
For at sætte et vaskeprogram på pause skal man trykke på tasten START/
PAUSE
; kontrollampen blinker orange. For at genstarte vasken fra det
punkt, hvor den blev afbrudt, skal man igen trykke på tasten START/
PAUSE
.
ÅBN LÅGEN, HVIS DET ER NØDVENDIGT
Efter start af et program, tænder symbolet
for at angive, at lågen ikke
kan åbnes. Mens vaskecyklussen er i gang, forbliver lågen blokeret. For at
åbne lågen, mens et program er i gang, fx for at tilføje eller fjerne noget
tøj, skal man trykke på tasten START/PAUSE
for at sætte på pause;
kontrollampen blinker orange. Hvis symbolet
ikke lyser, kan man åbne
lågen. Tryk igen på tasten START/PAUSE
for at fortsætte programmet.
SKIFT AF EN CYKLUS, MENS DEN ER I GANG
For at ændre programmet under en igangværende vask skal man sætte
vaskemaskinen på pause ved at trykke på tasten START/PAUSE
(kontrollampen blinker langsomt orange). Vælg det ønskede program og
tryk igen på tasten START/PAUSE
.
! Hvis man ønsker at annullere en vask, der allerede er startet, skal man
trykke og holde tasten ON/OFF nede . Vasken afbrydes og maskinen
slukker.
AFSLUTNING AF PROGRAM
Der vises meddelelsen ”END” på displayet. Når symbolet
slukker, kan
lågen åbnes. Åbn lågen, tag vasketøjet ud og sluk for maskinen. Hvis du
ikke trykker på knappen ON/OFF vil vaskemaskinen automatisk slukke
efter cirka en halv time
TILVALGSFUNKTIONER
- Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan anvendes til det indstillede
program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive aktiveret.
- Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke er kompatibel med en tidligere
indstillet funktion, vil kontrollampen for den første funktion begynde at
blinke og kun den anden funktion aktiveres. Kontrollampen for den
aktiverede funktion tænder.
Eco Wash
Funktionen Eco Wash bidrager til energibesparelse ved ikke at opvarme
vandet, der bruges til at vaske tøjet - en fordel for miljøet og el-regningen.
Denne tvungne funktion og det optimerede forbrug af vandet garanterer
optimale resultater på en gennemsnitsvarighed for en standarcyklus.
For det bedste vaskeresultat anbefales det at anvende et flydende
vaskemiddel.
Ved også at vælge tørrefunktionen, udføres automatisk en tørring efter
endt vask, som også giver en energibesparelse takket være en optimal
kombination af lufttemperatur og vaskecyklussens varighed.
Indstilling af forsinket start.
For at indstille til forsinket start af det valgte program skal man trykke på
den pågældende tast , indtil den ønskede forsinkelse vises. Når denne
indstilling er aktiveret, fortsætter kontrollampen med at være tændt. Den
forsinkede start annulleres ved at holde tasten trykket nede, indtil teksten
“OFF” vises på displayet.
Temperatur
Hvert program har en forudindstillet temperatur. Hvis man vil ændre
temperaturen, skal man trykke på tasten . Værdien vises på displayet.
Centrifugering
Hvert program har en forudindstillet centrifugeringshastighed. Hvis man
vil ændre centrifugeringshastigheden, skal man trykke på tasten .
Værdien vises på displayet.
Tørring
Ved det første tryk på knappen
indstiller maskinen automatisk det maks.
tørreniveau i henhold til det valgte program. De efterfølgende tryk på tasten
mindsker tørreniveauet og dermed også tørretiden, indtil tørringen er helt slået
fra “OFF”. Hvis der trykkes igen på en af knapperne, gendannes indstillingerne for
den maksimale værdi.
Der findes to typer tørring:
A - På grundlag af fugtigheden på tøjet til tørring:
Stryget “A1”: lettere fugtigt tøj, der er let at stryge.
Hængetørt “A2”: ideel til tøj, som ikke skal være helt tørt.
Skabstørt “A3”: egnet til tøj, som skal lægges på plads i skabet uden
forudgående strygning.
Extra tørt “A4”: egnet til tøj, som skal tørres fuldstændigt (frotté og
badekåber).
B - På grundlag af tiden: fra 30’ til 180’.
Hvis tøjmængden til vask og tørring er større end den størst mulige mængde (se
Programtabel), skal man udføre vasken, og når vaskecyklussen er afsluttet, dele
tøjmængden og kun lægge én af bunkerne i tromlen. Herefter skal man følge
fremgangsmåden for “Kun tørring”. Gentag samme fremgangsmåde for den
tilbageblevne bunke. Ved afslutningen af tørringen finder en afkølingsperiode
sted.
Kun tørring
Vælg tørringen alt efter tekstiltypen ved hjælp af programvælgerknappen
(12-13-14). Det er også muligt at indstille det ønskede tørreniveau eller
tørretid ved hjælp af knappen TØRRING
.
Ved at vælge bomuldstørring med programknappen og trykke på tasten
“Eco” udføres en automatisk tørring, der giver en energibesparelse takket
være en optimal kombination af lufttemperatur og vaskecyklussens
varighed. På displayet vises tørreniveauet “A2”.
Rensning af Maskinen
Tilvalgsfunktionen
gør det muligt at optimere vasken alt efter hvor snavset
tøjet er og hvor intensiv vasken skal være.
Vælg vaskeprogrammet. Vasken indstilles automatisk på niveauet
“Normal”, som er beregnet til moderat snavset tøj (indstillingen gælder
ikke for programmet “Uld”, som automatisk indstilles på niveauet
“Delicate”).
For meget snavset tøj skal man trykke på tasten , indtil der indstilles
på niveauet “Intensive”. Dette niveau garanterer en vask med høj ydelse
ved tilførelse af en større mængde vand i starten af cyklussen og en mere
intensiv mekanisk bevægelse, som er beregnet til at fjerne selv de mest
resistente pletter. Cyklussen kan udføres med eller uden blegemiddel.
For at blege vasketøjet skal man sætte den medfølgende beholder til
tilsætningsmidler 4 i beholderen 1 og hælde blegemidlet i, idet man er
opmærksom på ikke at overstige “max” niveauet på den midterste stift.
For lidt snavset tøj og en mere skånsom vask skal man trykke på tasten
, indtil der indstilles på niveauet “Delicate”. Vasken udføres med mindre
mekanisk bevægelse for at perfekt resultat ved vask af sarte tekstiler.
TASTELÅS
For at aktivere spærringen af betjeningspanelet, skal man trykke og holde
tasten nede i ca. 2 sekunder. Et tændt symbol
angiver, at
betjeningspanelet er spærret. På denne måde forhindrer man utilsigtede
ændringer af programmer (undtagen ON/OFF-tasten), især hvis der er
børn i huset. For at slå spærringen af betjeningspanelet fra, skal man
trykke og holde tasten nede i ca. 2 sekunder.
GODE RÅD
Sorter vasketøjet på grundlag af:
Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, håndvask). Farve
(sorter kulørt tøj fra hvidt, og vask nyt kulørt tøj separat). Sarte tekstiler (fx
nylonstrømper, tøj med hægter, såsom bh’er, læg det i en vaskepose).
Tøm lommerne
Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og
tromlen. Kontroller knapperne.
VEDLIGEHOLDELSE
Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man slukke og
frakoble maskinen. Brug ikke brændbare væsker til at rengøre vaskemaskinen.
Luk for vandet og strømmen
Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde begrænses sliddet på
vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren for lækage.
Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen rengøres og under
vedligeholdelse.
Rengør vaskemaskinen
Vaskemaskinens yderside og gummidele kan rengøres med en klud, der
er fugtet med lunkent vand og sæbe. Anvend aldrig opløsningsmidler
eller slibemidler.
Vaskemaskinen er udstyret med et program til auto clean af de
indvendige dele, som skal udføres med tom tromle.
Man kan anvende vaskemiddel (i en mængde af 10 % af anbefalet
mængde til meget snavset tøj) eller særlige tilsætningsmidler til
rengøring af vaskemaskiner som hjælpemidler under vaskeprogrammet.
Det anbefales at udføre rengøringsprogrammet for hver 40 vaskecyklus.
Programmet aktiveres ved at trykke på tasten
i 5 sek.. Programmet
starter automatisk og har en varighed på ca. 70 minutter. For at afslutte
cyklussen skal man trykke på tasten START/PAUSE
.
Vær opmærksom på låge og tromle
Lågen skal altid efterlades på klem, så der ikke opstår dårlig lugt.
SYSTEM TIL AFBALANCERING AF VASKETØJET
Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle omdrejninger ved en
hastighed, der er lidt højere end under vask, for at undgå vibrationer
og for at fordele tøjet ligeligt. Hvis tøjet efter gentagne forsøg stadig
ikke af korrekt afbalanceret, foretager maskinen centrifugeringen ved
en lavere hastighed end normalt. Hvis uligevægten er for stor, fordeler
vaskemaskinen tøjet frem for at udføre centrifugeringen. For at opnå en
bedre fordeling af tøjet og en korrekt afbalancering, tilrådes det at blande
store og små stykker tøj.
TILBEHØR
Kontakt vores Servicecenter for at kontrollere, om følgende tilbehør fås til
denne vaskemaskinemodel.
Topmonteringssæt
Med dette tilbehør kan man fastgøre tørretumbleren oven på
vaskemaskinen, så der spares plads og det gøres nemmere at fylde og
tømme tørretumbleren.
TRANSPORT OG FLYTNING
Løft aldrig vaskemaskinen ved at gribe fat i toppanelet.
Træk stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen. Kontroller, at lågen
og vaskemiddelskuffen er lukket korrekt. Frakobl vandtilførselsslangen fra
vandhanen og frakobl herefter afløbsslangen. Tøm alt overskydende vand
fra slangerne og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under
transport. Sæt transportboltene på. Følg proceduren for afmontering af
transportboltene, som beskrevet i ”Anvisninger i installation” i omvendt
rækkefølge.
FEJL OG AFHJÆLPNING
Det kan hænde, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden man ringer til Servicecenteret skal man kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der
nemt kan udbedres ved hjælp af nedenstående oversigt.
Fejl
Vaskemaskinen tændes ikke.
Mulige årsager / Løsning
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
Der er strømsvigt i huset.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Der er ikke blevet trykket på tasten ON/OFF
Vaskecyklussen starter ikke.
.
Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE
.
Vandhanen er ikke åben.
Der er indstillet forsinket start.
Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.
Slangen er bøjet.
Vaskemaskinen tager ikke
vand ind (på displayet vises
meddelelsen ”H2O”).
Vandhanen er ikke åben.
Der er ingen vandforsyning i huset.
Der er ikke tilstrækkeligt tryk.
Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE
.
Afløbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
Den frie ende af afløbsslangen er dækket af vand.
Vaskemaskinen tager vand
ind og tømmer vand ud
samtidigt.
Vaskemaskinen tømmer ikke
vandet ud og centrifugerer
ikke.
Vaskemaskinen
vibrerer kraftigt under
centrifugeringen.
Der kommer vand ud fra
vaskemaskinen.
Kontrollamperne for
”Tilvalgsfunktioner” og
START/PAUSE
blinker
hurtigt, og displayet viser en
fejlkode (fx: F-01, F-..).
Der dannes for meget skum.
Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul.
Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til
Servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at
vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering
af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel.
Programmet tømmer ikke vandet ud. På nogle programmer skal det gøres manuelt.
Afløbsslangen er bøjet.
Afløbet er tilstoppet.
Under installation er tromlen ikke blevet frigjort korrekt.
Vaskemaskinen står ikke plant.
Vaskemaskinen står for tæt op ad møbler og væg.
Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet.
Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet.
Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og tænd den igen.
Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte Servicecenteret.
Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå ”til maskinvask”, ”til vask i hånden eller maskinvask”, eller
tilsvarende).
Der er fyldt for meget vaskemiddel i.
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind..
Der er strømsvigt i huset.
Vaskemaskinen tørrer ikke.
Lågen er ikke lukket korrekt.
Der er indstillet forsinket start.
Knappen for TØRRING er indstillet på OFF.
DEMO MODE: denne funktion inaktiveres ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen “Start/Pause”
sekunder, også på knappen “ON/OFF” og hold begge knapperne trykket i 2 sekunder.
trykket og tryk så, inden for 5
RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud.
Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.
UDVENDIG RENGØRING AF MASKINEN
Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af
vaskemaskinen.
Brug ikke glas eller almindelige rensemidler, skurepulver eller
lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan
beskadige trykningen.
KONTROL AF FORSYNINGSSLANGEN
Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner.
Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange,
der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller
specialforhandler.
Afhængigt af slangetypen:
Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du
regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja,
kan slangen have en lækage og skal udskiftes.
For aquastopslanger: Kontrollér det lille
sikkerhedsventilinspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt,
blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med
en ny.
For at skrue denne slange af skal du trykke på udløserknappen
(hvis tilgængelig), mens du skruer slangen af.
RENGØRING AF TRÅDFILTRENE I VANDFORSYNINGSSLANGEN
1. Luk for vandhanen, og skru indløbsslangen af.
1
3. Skru nu indløbsslangen af bag på vaskemaskinen
med hånden. Træk trådfilteret ud fra ventilen bag på
vaskemaskinen med en tang, og rens det grundigt.
2
2. Rengør trådfilteret på slangens ende forsigtigt med en fin
børste.
4. Indsæt trådfilteret igen. Tilslut indløbsslangen til
vandhanen og vaskemaskinen igen. Brug ikke et værktøj til
at tilslutte slangen. Åbn for vandhanen, og kontrollér, at alle
tilslutninger er tætte.
2
1
RENGØRING AF SÆBESKUFFEN
Træk skuffen ud ved at løfte opad og
trække udad (se illustrationen).
Vask skuffen under rindende vand;
denne rengøring skal udføres med jævne
mellemrum.
1
2
RENGØRING AF VANDFILTERET / UDTØMNING AF RESTERENDE VAND
Luk vandhanen og tag stikket ud af vaskemaskinen før rengøring af vandfilteret eller udtømning af resterende vand.
Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet.
Rens vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret.
Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.
1. Fjern fodlisten: Gør dette med en skruetrækker som vist i
den nedenstående figur.
4. Fjern filteret: Læg en bomuldsklud under vandfilteret, som
kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter
vandfilter ved at dreje det ud mod uret.
2. Beholder til udtømt vand:
Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til
opsamling af afløbsvandet.
5. Rengør vandfilteret: Fjern rester i filteret og rengør det
under rindende vand.
3. Udtøm vandet:
Drej langsomt filteret imod uret indtil alt vand er løbet ud.
Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når
beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det
med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil
alt vandet er udtømt.
6. Indsæt vandfilteret og genmontér fodpanelet: Sæt vandfilteret
på igen ved at dreje det med uret. Sørg for at dreje det så langt
ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at
teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i
sæbeskuffen. Genmontér derefter fodpanelet.
2
1
TRANSPORT OG HÅNDTERING
Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.
1. Træk stikket ud, og luk vandhanen.
2. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt.
3. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern
afløbsslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende
vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive
beskadiget under transport.
4. Genmontér transportboltene. Følg anvisningerne i
“monteringsvejledningen” i den modsatte rækkefølge, for
at fjerne transportboltene.
Vigtigt: Vaskemaskinen må ikke transporteres uden at have
fastgjort transportboltene.
SERVICE
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge
anvisningerne i afsnittet FEJLFINDINGSOVERSIGT
2. Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere om fejlen
er afhjulpet.
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE
OVENSTÅENDE KONTROLLER
For at få hjælp, ring nummeret på side 8 eller følg vejledningen
på hjemmesiden.
Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:
• En kort beskrivelse af fejlen;
• Apparatets type og model;
XXXXXXXXXX
•
Servicenummeret (nummeret står efter ordet Service på
typepladen).
• Din fulde adresse.
• Telefonnummer.
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et
autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale
reservedele og en korrekt reparation).
Klistermærker med trykte programmer på lokale sprog kan rekvireres via Service Call. (Tilgængelige sprog: svensk, dansk, finsk og norsk)
DISTRIBUTIONSLINJE OG KUNDESERVICEOPLYSNINGER
importeret og udelukkende markedsført af:
SIKKERHEDSREGLER
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet
tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere
reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid
skal læses og overholdes. Fabrikanten frasiger sig
ethvert ansvar for manglende overholdelse af
disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug
af apparatet eller forkerte indstillinger.
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand
af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på
afstand af apparatet med mindre de er under
konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på
8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller med
manglende erfaring og viden, hvis disse er under
opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en
sikker måde og, hvis de forstår de involverede
farer. Børn må aldrig lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn, medmindre de er under opsyn.
Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som et trin.
TILLADT BRUG
GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem,
som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent
system.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer
og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af
kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre beboelsesomgivelser.
Undlad at fylde maskinen over den maksimale
kapacitet (kg tørt tøj) angivet i programtabellen.
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
Brug ikke apparatet udendørs.
Brug aldrig opløsningsmidler (f.eks. terpentin,
benzen), vaskemidler med opløsningsmidler,
skurrepulver, glas eller almindelige rensemidler
eller brandbare væsker. Vask aldrig stoffer, der er
behandlet med opløsningsmidler eller brændbare
væsker.
Tør ikke snavset tøj.
Tøj, der er tilsmudset af madolie, acetone, alkohol,
benzin, kerosen, pletfjerningsmiddel, terpentin,
stearin og stearinfjerningsmiddel, skal vaskes i
varmt vand med en større mængde vaskemiddel,
inden de tørres i tørretumbleren.
Skumgummi, badehætter, regntæt materiale,
artikler med gummi og tekstiler eller puder, der
bestårafskumgummi,måikketørrestørretumbleren.
Skyllemiddel eller lignende produkter skal
anvendes i henhold til producentens anvisninger.
Tørretumbleren udfører en cyklus uden varme til
DK
VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE
slut (nedkøling) for at sikre, at tekstilerne ikke
beskadiges.
Stands
aldrig
tørretumbleren
før
tørreprogrammet er helt afsluttet. Tag straks tøjet
ud og hæng det op, så det køler ned hurtigere.
Lågen bliver varm under tørringen.
Tør aldrig vasketøj, der er vasket med brændbare opløsningsmidler (fx triklorætylen).
Tør aldrig skumgummi eller lignende elastomere.
Sørg for at vandhanen er åben i tørrefaserne.
Fjern alle genstande fra lommerne, såsom lightere og tændstikker.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages
af to eller flere personer - risiko for skader. Brug
beskyttelseshandsker under udpakning og
installation - snitfare.
Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven
på vaskemaskinen, skal du først kontakte
serviceafdelingen eller specialforhandleren for at
kontrollere, om det er muligt. Dette er kun muligt,
hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen
ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås
hos serviceafdelingen eller en specialforhandler.
Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i
toppladen eller overstykket.
Installation, inklusive vandforsyning (om
forudset) og elektriske tilslutninger, og reparation
skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér
eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre
dette er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen.
Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér,
at maskinen ikke er blevet beskadiget under
transporten. Kontakt forhandleren eller den
nærmeste serviceafdeling, hvis der er problemer.
Efter installation skal emballagen (plastik-,
flamingodele etc.) opbevares udenfor børns
rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af
stikkontakten før, der udføres enhver form for
installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.
Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet
under installationen - brandfare eller risiko for
elektrisk stød. Tænd først for apparatet, når
installationen er fuldført.
Installér ikke apparatet, hvor det kan blive udsat
for ekstreme forhold, såsom: dårlig ventilation,
temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.
Kontrollér, at alle fire fødder står stabilt og
sikkert på gulvet, og regulér dem efter behov. Sørg
desuden for, at apparatet er i vater ved hjælp af et
vaterpas.
Hvis apparatet installeres på et gulv af træ eller
på et “flydende” gulv (visse parketgulve og
laminatmaterialer), skal der fastgøres en plade af BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet
krydsfiner på (mindst) 60 x 60 x 3 cm til gulvet Emballagen
.
hvorpå apparatet skal stilles.
Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i
Forbind vandets indløbsslange/-slanger med overensstemmelse med lokale regler.
vandforsyningen, i henhold til det lokale BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal
vandværks regler.
skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse
Kun for koldvandsmodeller: Forbind ikke til den af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller
den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere
varme vandforsyning.
oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske
For varmtvandsmodeller: Temperaturen på husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse
med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og
varmtvandstilførslen på ikke overstige 60 °C.
elektrisk udstyr (WEEE).
Maskinen er forsynet med transportbolte for at Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til
forhindre eventuelle interne skader under at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
transporten. Inden maskinen startes, skal Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver,
transportbeslagene fjernes. Når transportboltene at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
afleveres på nærmeste indsamlingscenter for genbrug af elektrisk
er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 skal
og elektronisk udstyr.
medfølgende plasthætter.
Vent med at starte anordningen, til et par timer
efter installation, så det kan akklimatisere i forhold
til miljøforholdene i rummet.
Sørg for, at ventilationsåbningerne i bunden af
vaskemaskinen (afhængigt af model) ikke er
dækket til af et tæppe eller andet materiale.
Der må kun bruges nye slanger til at forbinde
apparatet til vandforsyningen. De gamle slanger
må ikke genanvendes.
Vandforsyningens tryk skal falde inden for et
interval på 0,1-1 MPa.
ADVARSLER OM ELEKTRICITET
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten
ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i
henhold til el-reglerne, og apparatet skal
jordforbindes i overensstemmelse med nationale
sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller
multistikdåser. Efter endt installation må der ikke
være direkte adgang til de elektriske dele. Rør
aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare
fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis
strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis
apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er
beskadiget, eller har været tabt på gulvet.
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages
af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende
kvalificeret person, for at undgå fare for
personskade - risiko for elektrisk stød.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket
og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb;
Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk
stød.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising