Whirlpool | SWD8060 | Setup and user guide | Whirlpool SWD8060 Användarguide

Whirlpool SWD8060 Användarguide
Snabbguide
SV
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
SENZ.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Innan du använder appliencesna läser du noggrant säkerhetsanvisningarna. Innan du
använder maskinen är det viktigt att transportbultarna tas bort. Mer detaljerad information om
hur du tar bort dem finns i Installationshandboken (s. 10)
KONTROLLPANEL
1
1. ON/OFF-knapp
2. Knapp för KNAPPLÅS
3. Knapp och kontrollampa TILLVAL
4. Knapp för RENGÖRINGS PROGRAM
5. Lampor för RENGÖRINGS PROGRAM
6. Knapp och kontrollampa START/PAUSE
7. Knapp och kontrollampa SENARELAGD START
8. Knapp TORKNINGS
9. Knapp för CENTRIFUGERING
10. Knapp för TEMPERATUR
11. PROGRAMVRED
2 3
4
7
6
5
DISPLAY
11
10
9
8
PROGRAMTABELL
Max.
last
(kg)
1
Anti-fläck
40 °C
- 40 °C
1400
5
2
Anti-fläck snabb
40 °C
- 40 °C
1200
4,5
3
Vittvätt
60 °C
- 90 °C
1400
5
4
Bomull (2)
40 °C
- 60 °C
1400
8
60 °C
- 60 °C
1400
8
5
Eco Bomull 60°C (1)
6
Syntet
40 °C
- 60 °C
1000
4,5
7
Antiallergi
60 °C
- 60 °C
1400
5
8
Ylle
40 °C
- 40 °C
800
2
9
Ultra Fintvätt
30 °C
- 30 °C
0
1
10
Snabb 30’
30 °C
- 30 °C
800
3,5
11
Tvätt & Tork 45’
30 °C
- 30 °C
1400
1
12
Bomull
–
–
–
6
13
Syntet
–
–
–
4
14
Ylle
–
–
–
2
Sköljning
–
–
1400
8
Centrifugering + Tömning *
–
–
1400
8
 Nödvändig dosering
Tidslängd
(minuter)
Det går att kontrollera tvättprogrammets tidslängd på displayen.
Max. centrifugering
(varv)
Standard Intervall
Temperatur
Program
Torkning
Max. last 8 kg
Effektförbrukning i frånkopplat läge 0,5 W/tillkopplat läge 8 W
Tvättmedel och
Rekommenderat
tillsatser
tvättmedel
Tvätt- Sköljmening
del
Pulver Flytande
1
2



–




–










–








–









–




–

–


–




–


–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–
–

–
–
–
–
 Extra dosering
Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid
baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera beroende på ett stort antal faktorer
såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel,
mängd och typ av last, lastens jämvikt samt tillval som har valts.
1) Kontrollprogram enligt standard EN 50229 (Tvätt): Program 5, temperatur 60°C.
Kontrollprogram enligt standard EN 50229 (Torkning): Välj torkprogrammet “ Bomull” och
ställ in torknivån “A4” för båda lasterna. Den första torkningen ska utföras med max. last.
TVÄTTMEDELSLÅDA
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Arbetsplan
2. Tvättmedelslåda
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Tömningspump (bakom sockel)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)
För alla provningsinstitut:
2) Långt bomullsprogram: Ställ in programmet 4 med en temperatur på 40 °C.
* Genom att välja programmet
och stänga av centrifugeringen utför maskinen endast
tömningen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fack *:
A
B
Häll inte i tvättmedel i detta fack.
Fack 1: Tvättmedel (i pulver eller flytande form)
Vid användning av flytande tvättmedel
rekommenderas att använda den medföljande
* 1
skiljväggen A för en korrekt dosering.
2
Sätt tillbaka skiljeväggen i urtaget B vid
användning av pulvertvättmedel.
Fack 2: Tillsatser (sköljmedel o.s.v.)
Sköljmedlet ska inte överstiga texten ”MAX”.
! Använd tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg, för förtvätt och
vid tvättprogram över 60 °C.
! Följ anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.
PROGRAM
Följ rekommendationerna som anges på plaggens tvättsymboler. Värdet som
anges på symbolen är max. rekommenderad temperatur för att tvätta plagget.
Anti-fläck
programmet är lämpligt för tvätt av mycket smutsiga plagg, med tåliga
färger. Programmet garanterar en högre tvättklass än standardklassen
(klass A). Tvätta inte olikfärgade plagg med detta program. Vi
rekommenderar att tvättmedel i pulverform används. För besvärliga
fläckar rekommenderas att förbehandla med särskilda tillsatser.
Genom att välja torkfunktionen körs automatiskt en torkning i slutet av
tvättningen som påminner om vädring av plaggen, med fördelen att
plaggen inte gulnar av solstrålarna och förlorar deras fräschör på grund
av damm som finns i luften. Det går endast att ställa in torknivåerna. Det
rekommenderas att använda torknivå “A2”.
Anti-fläck snabb
detta program är särskilt avsett för daglig tvätt av kläder med även de
mest envisa fläckar på en timme. Tvättar skonsamt färgade kläder med
blandade fiber.
Genom att välja torkfunktionen körs automatiskt en torkning i slutet av
tvättningen som påminner om vädring av plaggen, med fördelen att
plaggen inte gulnar av solstrålarna och förlorar deras fräschör på grund
av damm som finns i luften. Det går endast att ställa in torknivåerna. Det
rekommenderas att använda torknivå “A2”.
Vittvätt
snvänd programmet för tvätt av vita plagg. Programmet är anpassat för
att bibehålla den vita nyansen med tiden. För bästa möjliga resultat
rekommenderas att använda pulvertvättmedel.
Genom att välja torkfunktionen körs automatiskt en torkning i slutet av
tvättningen som påminner om vädring av plaggen, med fördelen att
plaggen inte gulnar av solstrålarna och förlorar deras fräschör på grund
av damm som finns i luften. Det går endast att ställa in torknivåerna.
Bomull
För tvätt av handdukar, underkläder, handdukar o.s.v. av medelsmutsig till
mycket smutsig tålig bomull och lin.
Eco Bomull 60°C (1)
För tvätt av medelsmutsig bomull. Standardprogrammet för tvätt av
bomullsplagg vid en temperatur på 60 °C. Detta är det snålaste
programmet vad gäller energi och vatten.
Syntet
För tvätt av plagg av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos o.s.v.)
eller medelsmutsig bomullsblandning.
Antiallergi
För borttagning av de viktigaste allergenerna såsom pollen, kvalster,
katt- och hundhår.
Ylle
Med programmet 8 går det att tvätta alla typer av ylleplagg i
tvättmaskinen, även de som är märkta med endast handtvätt
. För att
uppnå bästa resultat ska ett specifikt tvättmedel användas och lägg inte
in mer än 2 kg tvätt.
Ultra Fintvätt
Använd programmet 9 för tvättning av mycket ömtåliga plagg, med t.ex.
strass eller paljetter.
För tvätt av plagg av siden och gardiner, välj programmet 9 och ställ in
nivån “Delicate” i tillvalet
.
Det rekommenderas att vända avigsidan ut innan plaggen tvättas och
lägga mindre plagg i den speciella påsen för tvätt av ömtåliga plagg. För
bästa möjliga resultat rekommenderas att använda flytande tvättmedel
för ömtåliga plagg.
Genom att välja torkfunktionen endast på tid körs en torkning i slutet av
tvättprogrammet som är särskilt skonsam, tack vare en försiktig rörelse
och en luftstråle med en lämpligt kontrollerad temperatur.
Rekommenderade tider:
1 kg syntet --> 150 min
1 kg syntet och bomull --> 180 min
1 kg bomull --> 180 min
Torknivån beror mängden tvätt och typen av material.
Snabb 30’
För tvätt av lätt smutsade plagg på kort tid. Inte lämpligt för ylle, silke
och plagg som ska handtvättas.
Tvätt & Tork 45’
använd program 11 för att snabbt tvätta och torka lätt smutsade plagg
(bomull och syntet). Med detta program går det att tvätta och torka upp
till 1 kg tvätt på endast 45 minuter. För att erhålla bästa resultat ska du
använda flytande tvättmedel och förbehandla manschetter, kragar och
fläckar.
Bomull
Att torka bomullskläder.
Syntet
Att torka syntetiska plagg.
Ylle
Att torka ullkläder.
Sköljning
För att starta sköljning och centrifugering.
Centrifugering + Tömning
För att starta centrifugering och vattentömning.
DISPLAY
Displayen är användbar när maskinen programmeras och ger mycket
information.
B
A
C
I området A visas tidslängden för de olika programmen som kan användas
och återstående tid för pågående tvättcykel (displayen visar max. tidslängd
för valt program. Denna tid kan minska efter några minuter eftersom
programmets effektiva längd varierar beroende på typen av tvätt och
inställningar som har gjorts), Om en SENARELAGD START har ställts in visas
hur lång tid som återstår innan programmet startas.
Genom att trycka på respektive knapp visas dessutom maximivärdena för
temperaturen, centrifugeringshastigheten eller typen av torkning som
kan användas för inställt program eller den senaste inställningen, om de
är kompatibla med valt program.
I avsnittet B visas tvättfaserna för valt program. När programmet har
startats visas pågående tvättfas.
Tvättning
Sköljning
Centrifugering/Tömning
Torkning
I området C finns (från vänster till höger) symbolerna för “temperatur”,
“centrifugering” och “torkning”:
Temperaturstrecken
anger max. temperaturnivå som kan väljas för
inställt program.
Centrifugstreckens
anger max. centrifugeringsnivå som kan väljas
för inställt program.
Symbolen
tänds under inställningen av torkningen
Kontrollampa för låst lucka
Tänd symbol indikerar att luckan är låst. För att undvika skador är det
nödvändigt att vänta tills symbolen slocknar innan luckan öppnas.
För att öppna luckan under ett pågående program, tryck på knappen
START/PAUSE
. Om symbolen är släckt kan luckan öppnas.
FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du köra en
tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in
programmet ”Självrengöring”.
DAGLIG ANVÄNDNING
Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet ”RÅD OCH TIPS”.
- Tryck på ON/OFF-knappen . Kontrollampan för knappen START/PAUSE
blinkar långsamt grönt.
- Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se till att inte överskrida mängden tvätt
som anges i programtabellen.
- Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda
facken, som beskrivs i avsnittet ”TVÄTTMEDELSLÅDA”.
- Stäng luckan.
- Ändra temperaturen och/eller centrifugeringen. Maskinen väljer automatiskt
max. temperatur och centrifugering för inställt program eller de senast valda
inställningarna om de är kompatibla med valt program. Tryck på knappen för
att stegvis minska temperaturen ned till kallt vatten “OFF”. Tryck på knappen
för att stegvis minska centrifugeringen tills den stängs av “OFF”. Om
knapparna trycks ned ännu en gång återgår värdena till maximivärdena.
- Välj önskad tvättcykel.
- Välj önskade tillval.
- Tryck på knappen START/PAUSE
för att starta tvättprogrammet.
Kontrollampan lyser grönt och luckan låses (tänd symbol ).
PAUSA ETT PROGRAM
För att avbryta tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUSE
.
Kontrollampan blinkar gult. Tryck åter på knappen START/PAUSE
för
att återstarta tvättningen från den punkt där den har avbrutits.
ÖPPNA LUCKAN OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT
Efter att ett program har startats tänds symbolen för att indikera att luckan
inte kan öppnas. Luckan är blockerad så länge tvättprogrammet pågår. För att
öppna luckan medan ett program pågår (t.ex. för att lägga till eller ta ur plagg),
tryck på knappen START/PAUSE
för att pausa programmet. Kontrollampan
blinkar gult. Om symbolen inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck på
knappen START/PAUSE
igen för att fortsätta programmet.
ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM EFTER ATT DET HAR STARTAT
För att ändra ett tvättprogram efter att det har startat, sätt tvätt- och
torkmaskinen i pausläge med knappen START/PAUSE
(respektive
kontrollampa blinkar gult). Välj sedan önskat program och tryck på
knappen START/PAUSE
igen.
! Om du vill avbryta ett tvättprogram som redan har startats, tryck länge
på ON/OFF-knappen . Programmet avbryts och maskinen stängs av.
PROGRAMMETS SLUT
Texten ”END” visas på displayen. När symbolen
släcks kan luckan
öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om du inte
trycker på knappen ON/OFF-knappen stängs tvätt- och torkmaskinen
av automatiskt efter ungefär en halvtimme
TILLVAL
- Om valt tillval inte är kompatibelt med inställt program, blinkar
kontrollampan och tillvalet aktiveras inte.
- Om valt tillval inte är kompatibelt med ett tidigare valt tillval, blinkar
kontrollampan för det första tillvalet som har valts och endast det
andra tillvalet aktiveras. Kontrollampan för det aktiverade tillvalet.
Eco
Funktionen Eco bidrar till att minska energiföbrukningen genom att
vattnet som används för tvättningen inte värms upp - en fördel både för
miljön och elräkningen. Den förstärkta tvätteffekten och den optimerade
vattenförbrukningen garanterar faktiskt optimala resultat under samma
tidslängd som för ett standardprogram. För bästa möjliga tvättresultat
rekommenderas att använda ett flytande tvättmedel.
Om du även väljer torkfunktionen körs automatiskt en torkning i slutet av
tvättningen som även denna bidrar till att spara energi, tack vare en
optimal kombination av lufttemperatur och programmets längd.
Inställning av en senarelagd start.
För att ställa in en senarelagd start för valt program, tryck på denna knapp
tills önskad fördröjningstid visas. När detta tillval är aktivt är respektive
kontrollampa tänd. För att ta bort den senarelagda starten, tryck på
knappen tills texten “OFF” visas på displayen.
Temperatur
Varje program har en förinställd temperatur. Om du vill ändra
temperaturen, tryck på knappen . Värdet visas på displayen.
Centrifugering
Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet. Om du vill
ändra centrifugeringshastigheten, tryck på knappen . Värdet visas på
displayen.
Torknings
Första gången som knappen
trycks ned väljer maskinen automatiskt
max. torknivå som är kompatibel med valt program. Vid de nästa
nedtryckningarna minskas nivån och sedan torktiden tills torkningen
kopplas från “OFF”. Om knapparna trycks ned ännu en gång återgår
värdena till maximivärdena.
Det går att välja mellan två olika torkningstyper:
A- Beroende på fuktighetsnivån för de torkade plaggen:
Stryktorrt “A1”: Något fuktiga plagg, enkla att stryka.
Hängtorrt “A2”: Lämpligt för plagg som inte kräver en fullständig
torkning.
Skåptorrt “A3”: Lämpligt för plagg som läggs in direkt i garderoben utan
att strykas.
Extra torrt “A4”: Lämpligt för plagg som kräver en fullständig torkning
såsom frotté och badrockar.
B - I förhållande till tiden: Från 30 - 180 min.
Om den mängd som ska tvättas och torkas skulle överstiga den avsedda
maxlasten (se Programtabell), ska du först tvätta och, när programmet är
klart, dela upp lasten och lägga tillbaka en del av den i trumman. Följ nu
instruktionerna för “Endast torkning”. Upprepa tillvägagångssättet för den
återstående lasten.
Slutet av torkningen körs alltid en kylperiod.
Endast torkning
Välj en torkning (12-13-14) med programvredet baserat på typen av tyg.
Det går även att ställa in önskad torknivå eller -tid med knappen
TORKNING
.
Genom att vrida på programvredet för torkning av bomull och trycka på
knappen “Eco” körs en automatisk torkning som medger en
energibesparing, tack vare en optimal kombination av lufttemperatur och
programmets längd; På displayen visas torknivån “A2”.
Ställ in önskad tvättintensitet.
Tillvalet
används för att optimera tvättningen efter plaggens
smutsighetsgrad och önskad tvättintensitet.
Välj tvättprogrammet, cykeln ställs automatiskt in på “Normal” nivå,
optimerad för medelsmutsiga plagg. Denna inställning är inte möjlig för
programmet “Ylle”, som automatiskt ställs in på “Delicate”).
För mycket smutsiga plagg, tryck på knappen
tills du når nivån
“Intensive”. Denna nivå garanterar en tvättning med hög prestanda
tack vare användning av en stor mängd vatten i cykelns startfas och
en större mekanisk rörelse, vilket är användbart för att ta bort mer
besvärliga fläckar. För mycket smutsiga plagg eller för en mer skonsam
behandling av plaggen, tryck på knappen
tills du når nivån “Delicate”.
Programmet minskar den mekaniska rörelsen för att garantera perfekta
tvättresultat för ömtåliga plagg.
KNAPPLÅS
tryck ned knappen i cirka 2 sekunder för att aktivera blockeringen av
kontrollpanelen. Tänd symbol
indikerar att kontrollpanelen är
blockerad. På detta sätt förhindras att programmen ändras av misstag
(med undantag för ON/OFF-knappen ), användbart om det finns barn i
hemmet. Tryck ned knappen i cirka 2 sekunder för att deaktivera
blockeringen av kontrollpanelen.
RÅD OCH TIPS
Dela upp tvätten beroende på:
Typ av tyg (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, plagg som ska
handtvättas) Färg (separera färgade plagg från vita, tvätta nya färgade
plagg separat). Ömtåligt (mindre plagg såsom nylonstrumpor och plagg
med hyskor såsom behåar ska läggas i en tygpåse).
Töm fickorna
Föremål såsom mynt eller tändare kan skada tvätt- och torkmaskinen och
korgen. Kontrollera att knappar sitter fast ordentligt.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
För alla typer av rengöring och underhåll, stäng av och koppla från
maskinen. Använd inte lättantändliga vätskor för att rengöra tvätt- och
torkmaskinen.
Stänga av vatten och slå från strömmen
Stäng vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av
tvätt- och torkmaskinens vattensystem och risken för läckage undviks.
Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvätt- och torkmaskinen och
under underhållsingreppen.
Rengöring av tvätt- och torkmaskinen
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt
med ljummen tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.
Tvättmaskinen är försedd med ett “AUTO RENGÖRING” program för de
invändiga delarna. Detta program ska köras utan någon typ av last i
trumman.
Tvättmedel (med en mängd på 10 % av rekommenderad mängd för
mycket smutsiga plagg) eller specifika tillsatser kan användas som
tvätthjälpmedel i engöringsprogrammet. Det rekommenderas att köra
rengöringsprogrammet var 40:e tvättcykel.
För att aktivera programmet, tryck ned knappen
i 5 sek.
Programmet startar automatiskt och varar cirka 70 minuter. För att
avbryta programmet, tryck på knappen START/PAUSE
.
Skötsel av lucka och korg
Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas.
BALANSERINGSSYSTEM FÖR LASTEN
För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen lasten på
ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker genom att ett antal
rotationer utförs i följd med en hastighet som är något högre än
tvätthastigheten. Om lasten trots upprepade försök inte fördelas
perfekt, kör maskinen en centrifugering med lägre hastighet än vad
som var avsett. Vid mycket stor obalans utför tvätt- och torkmaskinen
fördelningen av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en god
fördelning av lasten och balansera den korrekt, rekommenderas att
blanda stora och små plagg.
TILLBEHÖR
Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör är
tillgängliga för denna typ av tvättmaskin.
Staplingssats
Med detta tillbehör kan du fästa torktumlaren ovanpå din tvättmaskin för
att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av
torktumlaren.
TRANSPORT OCH FLYTT
Lyft inte tvätt- och torkmaskinen genom att bära den i det övre planet.
Dra ut kontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att
luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Koppla från
vatteninloppsslangen från vattenkranen och lossa sedan avloppsslangen.
Töm ut allt kvarstående vatten från slangarna och fäst dem så att de inte
kan skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ
proceduren för borttagning av transportbultarna som beskrivs i
”Installationsinstruktioner” i omvänd ordning.
FEL OCH ÅTGÄRDER
Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Teknisk assistans ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas
på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel
Möjliga orsaker/lösning
Tvätt- och torkmaskinen går
inte att sätta på.
Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
Det saknas ström i bostaden.
Luckan är inte ordentligt stängd.
ON/OFF-knappen
Tvättcykeln startar inte.
har inte tryckts in.
Knappen START/PAUSE
har inte tryckts in.
Vattenkranen är inte öppen.
En senare starttid har ställts in.
Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
Slangen är böjd.
Tvätt- och torkmaskinen tar
inte in vatten (på displayen
visas texten ”H2O”).
Vattenkranen är inte öppen.
Det saknas vatten i bostaden.
Vattentrycket är inte tillräckligt.
Knappen START/PAUSE
har inte tryckts in.
Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet.
Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten.
Tvätt- och torkmaskinen
tar in och tömmer ut vatten
oavbrutet.
Tvätt- och torkmaskinen
tömmer inte eller
centrifugerar inte?
Tvätt- och torkmaskinen
vibrerar mycket under
centrifugeringen.
Tvätt- och torkmaskinen
läcker vatten.
Lamporna för ”Tillval” och
START/PAUSE
blinkar
snabbt och displayen visar en
felkod (t.ex. F-01, F-..).
De bildas för mycket lödder.
Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvätt- och torkmaskinen, samt
kontakta Teknisk assistans. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättoch torkmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävertventiler att
köpa som förhindrar denna effekt.
Programmet saknar tömning: För vissa program måste tömningen startas manuellt.
Avloppsslangen är vikt.
Avloppsledningen är tilltäppt.
Trumman har inte lossats korrekt vid installationen
Tvätt- och torkmaskinen står inte plant.
Tvätt- och torkmaskinen står trångt mellan möbler och väggen.
Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad.
Tvättmedelsfacket är igensatt.
Avloppsslangen sitter inte fast ordentligt.
Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1 minut och sätt sedan på maskinen igen.
Om felet kvarstår, ring Teknisk assistans.
Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten ”för tvättmaskin”, ”för hand och i
maskin”, eller liknande).
För stor mängd tvättmedel har doserats.
Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
Tvätt- och torkmaskinen
torkar inte.
Det saknas ström i bostaden.
Luckan är inte ordentligt stängd.
En senare starttid har ställts in.
TORKNING är på OFF läge.
DEMO MODE: för att avaktivera funktionen stänger man av tvätt- och torkmaskinen.Håll sedan knappen “START/PAUSE”
sekunder även in “ON/OFF”-knappen . Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.
intryckt och tryck inom 5
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll.
Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.
RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA
Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen.
Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna
rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att
rengöra kontrollpanelen - dessa ämnen kan skada texterna.
KONTROLLERA VATTNETS TILLOPPSSLANG
Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har
sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang
från får eftermarknad eller din specialiserade återförsäljare.
Beroende på typ av slang:
Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du
regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta
punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då
bytas ut.
För vattnets stoppslangar: kontrollera det lilla
inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är
röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste
bytas ut mot en ny.
För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen (om
tillgänglig) medan du skruvar loss slangen.
RENGÖRING AV NÄTFILTER I VATTNETS TILLOPPSSLANG
1. Stäng vattenkranen och skruva loss inloppsslangen.
1
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida
för hand. Ta ut nätfiltret ur ventilen på baksidan av
tvättmaskinen med en universaltång och rengör det noga.
2
2. Rengör nätfiltret vid slangens ände noggrant med en fin
borste.
4. Sätt in nätfiltret igen. Anslut inloppsslangen till
vattenkranen och tvättmaskinen igen. Använd inte verktyg
för att ansluta inloppsslangen. Öppna vattenkranen och
kontrollera att alla anslutningar är täta.
2
1
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN
Dra ut facket genom att lyfta upp det och
dra det utåt (se figur).
Tvätta det under rinnande vatten. Denna
rengöring ska utföras ofta.
1
2
RENGÖRING AV VATTENFILTRET / TÖMNING AV KVARVARANDE VATTEN
Stäng av och koppla ifrån tvättmaskinen innan du rengör vattenfiltret eller tömmer ut kvarblivet vatten. Om du
använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet.
Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett igensatt
filter.
Om det inte går att tömma ut vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.
1. Ta bort bottenlisten: Använd en skruvmejsel på det sätt
som visas i följande figur.
4. Ta bort filtret: Lägg en bomullsduk under vattenfiltret som
absorberar den lilla mängd vatten som är kvar. Ta sedan
bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning.
2. Behållare för avtappat vatten:
Placera en låg och bred behållare under vattenfiltret för att
samla upp kvarvarande vatten.
5. Rengöra vattenfiltret: Ta bort rester från filtret och rengör
det under rinnande vatten.
3. Tömma ut vattnet:
Vrid filtret långsamt moturs tills allt vatten har runnit ut. Låt
vattnet rinna ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full,
stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm
behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vatten har
tömts ut.
6. Sätta in vattenfiltret och återinstallera bottenlisten: Sätt in
vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida
det så mycket det går. Filterhandtaget måste vara i vertikalt läge.
För att testa vattnets densitet kan du hälla cirka 1 liter vatten i
tvättmedelsbehållaren. Återinstallera sedan bottenlisten.
2
1
TRANSPORT OCH HANTERING
Lyft aldrig tvättmaskinen genom att greppa tag i arbetsytan.
1. Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen.
2. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är
ordentligt stängda.
3. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta
bort tömningsslangen från tömningsporten. Ta bort allt
resterande vatten från slangarna och fäst dem så att de inte
kan skadas under transporten.
4. Återinstallera transportbultarna. Följ anvisningarna för hur
man tar bort transportbultarna i "Installationsguide", men i
omvänd ordning.
Viktigt: Transportera inte tvättmaskinen utan att ha fixerat
transportbultarna.
KUNDSERVICE
INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE
1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av
råden i FELSÖKNING
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet
kvarstår.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER DESSA
KONTROLLER SKA DU KONTAKTA NÄRMASTE
KUNDTJÄNST
För att få hjälp, ring det nummer som visas på sidan 8 eller följ
anvisningarna på webbplatsen.
När du kontaktar vår kundservice ska du alltid uppge:
• En kort beskrivning av felet.
• Typ av apparat och exakt modell.
XXXXXXXXXX
•
Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten).
• din fullständiga adress
• ditt telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om
det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att
originalreservdelar används och att reparationen utförs på
korrekt sätt).
Klistermärken med tryckta program på lokala språk kan beställas via Service Call. (Tillgängliga språk: svenska, danska, finska och norska)
DISTRIBUTIONSLINJE OCH KUNDSERVICEINFORMATION
importeras och saluförs uteslutande av:
SÄKERHETSANVISNINGAR
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
framtida bruk.
Dessa instruktioner och själva apparaten ger viktiga
säkerhetsvarningar, som måste iakttas hela tiden.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet
att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig
användning av apparaten eller vid felaktig inställning
av kontrollerna.
Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd
från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten förutom om de hålls under
ständig tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att
använda produkten om de hålls under uppsikt eller
om de har fått instruktioner om hur produkten ska
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår
vilka faror det innebär. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn utan tillsyn.
Tvinga inte upp luckan och använd inte luckan att
stå på.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att
drivasmedhjälpavenexternomkopplingsanordning,
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och
liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum
i butiker, kontor och andra arbetsplatser På
lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och
andra inkvarteringsanläggningar.
Fyll inte maskinen med mer än den maxkapacitet
(kg torra kläder) som anges i programtabellen.
Denna apparat är inte avsedd för professionellt
bruk. Använd inte apparaten utomhus.
Använd inte lösningsmedel (t.ex. terpentin,
bensin), tvättmedel som innehåller lösningsmedel,
skurpulver,
glasrengöringsmedel,
allmänna
rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor.
Maskintvätta aldrig material som behandlats med
lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
Torka inte plagg som inte har tvättats.
Plagg som är nedsmutsade med matolja, aceton,
alkohol, bensin, fotogen, blekmedel, terpentin, vax
och ämnen måste tvättas i varmt vatten med en
större mängd tvättmedel innan den torkas i
torktumlaren.
Artiklar
med
skumgummi
(latexskum),
badmössor, vattentäta textiler, artiklar med en
gummisida och plagg eller kuddar som har delar av
latexskum ska inte torkas i torktumlaren.
Sköljmedel eller liknande produkter ska
användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
SV
VIKTIGT ATT LÄSA OCH OBSERVERA
Slutet av en torktumlarcykel sker utan värme
(kylcykel) för att garantera att artiklarna inte skadas.
Stäng
aldrig
av
torktumlaren
innan
torkprogrammet har avslutats. Om torktumlaren
stängs av innan programmet har avslutats ska alla
plagg tas ut snabbt och hängas upp så att kyls ned
snabbt.
Luckan blir het under torkningen.
Torka inte tvättgods som tvättats med lättand
tändliga lösningsmedel (t.ex trikloreten).
Torka inte skumgummi eller liknande elastiska
material.
Försäkra dig om att vattenkranen är öppen
under torkningsfaserna.
Töm fickorna på föremål, såsom tändare,
tändstickor o.s.v.
INSTALLATION
Apparaten ska hanteras och installeras av minst
två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
för uppackning och installation - risk för skärskada.
Om du vill placera en torktumlare ovanpå
tvättmaskinen, kontakta först kundservice eller
återförsäljaren för att kontrollera om detta är möjligt.
Detta är endast tillåtet om torktumlaren placeras
ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig
staplingssats som kan köpas via vår kundservice eller
din specialiserade återförsäljare.
Flytta apparaten utan att ta tag i toppskivan eller
det övre locket för att lyfta den.
Installation,
inklusive
vattentillförsel
(i
förekommande fall), elektriska anslutningar och
reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera
eller byt inte ut delar på produkten om detta inte
direkt rekommenderas i bruksanvisningen. Håll barn
på säkert avstånd från installationsplatsen. Packa
upp produkten och kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare
eller närmaste kundservice om du upptäcker något
problem. Efter installationen ska förpackningsavfallet
(delar i plast, polystyren o.s.v.) förvaras utom räckhåll
för barn - risk för kvävning. Apparaten ska kopplas
bort från strömförsörjningen innan någon
installationsåtgärd utförs - risk för elchock. Under
installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln
- risk för brand eller elchock. Aktivera apparaten
endast när installationen har slutförts.
Installera inte apparaten på en plats där den kan
utsättas för extrema förhållanden såsom: dålig
ventilation, temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
När apparaten installeras ska du säkerställa att de
fyra fötterna är stabila och står på golvet. Justera
dem om nödvändigt och kontrollera att apparaten
är helt plan med hjälp av ett vattenpass.
Om apparaten installeras på trägolv eller på
"flytande" golv (vissa parkettgolv och laminatgolv) KASSERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
kan återvinnas till 100%, vilket framgår av
ska man säkra en plywoodskiva på 60 x 60 x 3 cm Förpackningsmaterialet
återvinningssymbolen
.
(minst) på golvet och sedan ställa apparaten på Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt
och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
denna skiva.
Anslut tilloppsslangen (eller slangarna) till KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller
vattennätet enligt gällande lokala bestämmelser.
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
För modeller med kallvattenintag enbart: Anslut För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna,
inte till varmvattenledningen.
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna
För
modeller
med
varmvattenintag: produkt är märkt i enlighet med direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
varmvattenintagets temperatur får inte vara högre av
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt
än 60 °C.
hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors
Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för hälsa.
att undvika invändiga skador under transport. Innan Symbolen på produkten och på de dokument som medföljer produkten
maskinen används ska transportbultarna tas bort. visar att denna produkt inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas
på återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk
När de har avlägsnats, täck över öppningarna med in
utrustning.
de fyra medföljande plasthattarna.
Vänta några timmar efter installationen innan du
startar produkten så att den anpassas till rummets
temperaturförhållanden.
Se till att ventilationsöppningarna i sockeln på
tvättmaskinen (i förekommande fall) inte blockeras
av en matta eller något annat föremål.
Använd bara nya slangar för att ansluta apparaten
till vattennätet. De gamla slanguppsättningarna får
inte återanvändas.
Trycket på inloppsvattnet ska vara inom intervallet
0,1-1 MPa.
VARNINGAR GÄLLANDE EL
Det måste alltid kunna gå att koppla bort
apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut
stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med
hjälp av en flerpolig strömbrytare som installeras
föreeluttagetenligtkabeldragningsbestämmelserna.
Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med
nationella elstandarder.
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller
adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att
komma åt de elektriska komponenterna. Använd
inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd
inte denna apparat om nätkabeln eller stickkontakten
är skadad, om den inte fungerar som den ska eller
om den har skadats eller fallit ned på golvet.
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent
eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika
fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas.
Använd aldrig ångtvätt - risk för elchock.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising