Whirlpool | AKH 1001 IX | Setup and user guide | Whirlpool AKH 1001 IX Užívateľská príručka

Whirlpool AKH 1001 IX Užívateľská príručka
SK
Stručný návod
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.
ĎAKUJEME ZA KÚPU NÁŠHO VÝROBKU.
PRVÉ POUŽITIE SPOTREBIČA
ZOHREJTE RÚRU
Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby: je to
úplne normálne. Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo,
odporúča sa zohriať ju naprázdno, aby sa prípadné pachy odstránili.
Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte
zvnútra všetko príslušenstvo. Zohrievajte rúru na 250 °C zhruba jednu
hodinu. Rúra musí byť pritom prázdna. Správne dodržujte pokyny na
nastavenie funkcie.
Upozornenie: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
1. VOLIACI GOMBÍK
Na zapnutie rúry voľbou funkcie.
Rúru vypnete otočením gombíka do polohy .
2. LED KONTROLKA TERMOSTATU/PREDOHREVU
Rozsvieti sa počas prebiehajúceho predohrevu.
Vypne sa po dosiahnutí požadovanej teploty.
A
B
C
D
3. OVLÁDACÍ GOMBÍK TERMOSTATU
Otáčaním zvoľte požadovanú teplotu.
OVLÁDACIE GOMBÍKY VARNEJ DOSKY
A. ľavá predná platnička
B. ľavá zadná platnička
C. pravá zadná platnička
D. pravá predná platnička
PRÍSLUŠENSTVO
Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného
modelu. Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne
v popredajnom servise.
DRÔTENÝ ROŠT Používa sa na prípravu jedál alebo ako
držiak na hrnce, formy na koláče a iné nádoby vhodné
na pečenie v rúre.
NÁDOBA NA ODKVAPKÁVANIE* Používa sa ako plech
na prípravu mäsa, rýb, zeleniny, focaccie atď. alebo na
umiestnenie pod drôtený rošt na zachytávanie
výpeku.
PLECH NA PEČENIE* Používa sa na pečenie všetkých
druhov chleba a cesta, ale aj na pečené mäso, ryby
v alobale atď.
Vložte rošt vodorovne posúvaním po vodiacich lištách tak, aby boli
zdvihnuté okraje obrátené nahor. Ostatné príslušenstvo, ako nádoba na
odkvapkávanie a plech na pečenie, sa vsúva vodorovne, rovnako ako rošt.
*K dispozícii len na niektorých modeloch.
FUNKCIE A KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. VYBERTE FUNKCIU
Ak chcete vybrať funkciu, otočte voliacim gombíkom na symbol
požadovanej funkcie.
VYP
Na vypnutie rúry.
OSVETLENIE
Na zapnutie osvetlenia rúry.
GRILL
Na grilovanie rezňov, kebabov a klobás, gratinovanie zeleniny
alebo opekanie chleba. Pri grilovaní mäsa používajte plech na pečenie
na zachytávanie tuku a šťavy z pečenia. Umiestnite nádobu na
hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 200 ml pitnej vody.
STATICKÝ OHREV
Funkcia vhodná na pečenie všetkých druhov jedál na jednej
úrovni. Rúru predhrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do rúry
po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Pri pečení sa odporúča
používať druhú alebo tretiu úroveň v rúre. Táto funkcia je vhodná aj
na prípravu hotových mrazených jedál; postupujte podľa pokynov na
obale jedla.
SPODNÝ OHREV
Na zhnednutie jedla zospodu. Túto funkciu možno použiť aj na
pomalé pečenie, na dopekanie veľmi tekutých jedál (sladkých i pikantných)
alebo na zhustenie omáčok a štiav z mäsa.
2. AKTIVOVANIE FUNKCIE
Na spustenie vybranej funkcie otočte gombíkom termostatu a nastavte
požadovanú teplotu. Ak chcete funkciu kedykoľvek prerušiť, vypnite rúru,
otočte voliacim gombíkom a gombíkom termostatu na a .
3. PREDHRIATIE
Po aktivovaní funkcie sa LED kontrolka termostatu rozsvieti, čím
signalizuje, že proces predhrievania sa začal. Na konci tohto procesu
sa LED kontrolka termostatu vypne, čo znamená, že rúra dosiahla
požadovanú teplotu. Vložte jedlo do rúry a pokračujte v pečení.
Upozornenie: Ak vložíte jedlo do rúry pred skončením predhrievania, môže
to mať nepriaznivý účinok na konečný výsledok.
AKO POUŽÍVAŤ VARNÝ PANEL
Ovládací panel rúry je vybavený 4 nastaviteľnými ovládacími gombíkmi
(od 0 po 6), ktorými sa ovláda činnosť varnej dosky Otočte ovládací
gombík želanej varnej platničky smerom vpravo do polohy želaného
výkonu (pozrite návod na použitie varnej dosky).
Upozornenie: Pri prvom použití platničiek otočte ovládacie gombíky do
polohy 6 a nechajte ich zapnuté približne 3 minúty, aby sa odstránili pachy,
pričom na každú položte hrniec s vhodným priemerom, ktorý naplňte
do polovice vodou. Platničky nezapínajte, ak na nich nie je varná nádoba
Odporúčame vám používať nádoby s plochým a hrubým dnom, špeciálne
určené pre varné platničky Priemer dna varnej nádoby musí byť rovnaký
alebo mierne väčší ako priemer elektrickej platničky.
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL
RECEPT
V RÚRE TEPL. (°C) ČAS (MIN.)
FUNKCIA PREDHRIATIE ÚROVEŇ
(ZDOLA)
Kysnuté koláče
Áno
2
Plnené koláče (tvarohový koláč,
štrúdľa, jablkový koláč)
Áno
2
Sušienky/košíčky
Áno
3
Odpaľované cesto
Áno
3
Snehové pusinky
Áno
3
Chlieb/pizza/posúch
Áno
2
Mrazená pizza
Áno
2
Slané plnené koláče
(zeleninové koláče, kiš)
Áno
Slané a sladké odpaľované cestá
160 – 180
35 – 55
30 -85
2
175 – 200
40 – 50
Áno
3
180 – 200
Áno
2
190 – 200
Áno
2
190 – 200
Kurča/králik/kačica 1 Kg
Áno
2
190 – 200
Moriak/hus 3 Kg
Áno
1/2
190 – 200
Áno
2
180 – 200
Áno
2
200 – 225
40 – 60
Áno
4
200
2–5
Pečené ryby/ryby pečené v alobale
(filé, vcelku)
Plnená zelenina
(paradajky, cukety, baklažány)
Hrianka
Áno
4
Forma na tortu na rošte
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na
40 – 65
rošte
Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na
90 – 110
rošte
Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na
65 – 85
rošte
Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na
140 – 180
rošte
Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na
40 – 60
rošte
20 – 30
30 – 40
Rybie filé/filety
Forma na tortu na rošte
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
pečenie zákuskov alebo forma na tortu na
rošte
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
170 – 180 15 – 40
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
180
30 – 40
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
90
120 – 130
pečenie
Nádoba na odkvapkávanie/plech na
190 – 250 15 – 50
pečenie
Úroveň 2: nádoba na odkvapkávanie/plech
250
10 -15
na pečenie alebo rošt
170 – 190
Lasagne/zapečené cestoviny/
cannelloni/nákypy
Jahňacie/Teľacie/Hovädzie/
Bravčové 1 kg
PRÍSLUŠENSTVO A POZNÁMKY
200
20 – 30
Klobásy/kebab/
rebierka/hamburgery
Áno
4
200
30 – 50
Gratinovaná zelenina
Áno
3
200
10 – 20
Pekáč na rošte
Rošt
Úroveň 4: rošt (v polovici pečenia jedlo
obrátiť)
Úroveň 3: nádoba na odkvapkávanie
s vodou
Úroveň 4: rošt (v polovici pečenia jedlo
obrátiť)
Úroveň 3: nádoba na odkvapkávanie
s vodou
Pekáč na rošte
ODPORÚČANIA A TIPY
AKO ČÍTAŤ TABUĽKU PRÍPRAVY JEDÁL
V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie pre dané jedlo na
prípravu na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. Čas pečenia sa
začína vložením jedla do rúry, nezahŕňa dobu predhrievania (keď sa
vyžaduje). Teploty a čas pečenia sú iba približné a závisia od množstva
jedla a typu použitého príslušenstva. Na začiatku použite najnižšie
odporúčané hodnoty, a ak jedlo nie je hotové, potom hodnoty
zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé
kovové pekáče alebo plechy. Okrem toho môžete použiť nádoby
a príslušenstvo z varného skla alebo kameniny, nezabudnite však, že
pečenie sa trochu predĺži. Na dosiahnutie najlepších výsledkov prísne
dodržiavajte odporúčania v tabuľke prípravy jedál a voľte dodané
príslušenstvo, ktoré sa má vložiť na rôzne úrovne.
Zákusky
•
Pri skúške, či je kysnutý koláč upečený, vpichnite do stredu koláča
drevené špáradlo. Ak bude špajľa po vybratí čistá, koláč je hotový.
•
Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymastite maslom,
pretože koláč by sa okolo okrajov nemusel zdvihnúť rovnomerne.
•
Ak koláč počas pečenia „klesne“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu
alebo znížte množstvo tekutiny v zmesi a miešajte opatrnejšie.
Mäso
•
Používajte pekáč alebo nádobu z varného skla vhodnej
veľkosti podľa kusu mäsa, ktoré sa má piecť. Pri pečení veľkých
kusov prilejte do pekáča trochu vývaru a počas pečenia mäso
podlievajte. Po upečení nechajte mäso odstáť v rúre počas ďalších
10 – 15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
•
Keď chcete grilovať mäso, zvoľte si kusy rovnakej hrúbky,
dosiahnete tak rovnomerné opečenie. Veľmi hrubé kusy si
vyžadujú dlhší čas prípravy. Aby sa predišlo spáleniu povrchu
mäsa, zvoľte nižšiu polohu v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po
uplynutí dvoch tretín času pečenia mäso obráťte.
Na zachytávanie šťavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt
s pečeným mäsom nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Podľa
potreby doplňte.
Pizza
Plech mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavý spodok. Po
uplynutí dvoch tretín času pečenia poukladajte na pizzu plátky
mozzarelly.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či rúra vychladla. Nepoužívajte parné čistiace zariadenia. Nepoužívajte drôtenku, drsné
čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Používajte ochranné
rukavice. Pred vykonávaním údržby musíte rúru odpojiť od elektrickej siete.
VONKAJŠIE POVRCHY
Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi
špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho
prípravku. Poutierajte suchou utierkou. Nepoužívajte korozívne ani
abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov
dostane neúmyselne do kontaktu s povrchmi spotrebiča, okamžite ho
poutierajte vlhkou utierkou z mikrovlákna.
VNÚTORNÉ POVRCHY
Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju očistite,
najlepšie, ak je ešte teplá, aby ste odstránili usadeniny alebo škvrny od
zvyškov jedla. Na vysušenie prípadnej kondenzácie, ktorá sa vytvorila
po príprave jedla s vysokým obsahom vody, nechajte rúru úplne
vychladnúť a potom utrite handričkou alebo špongiou. Sklo dvierok
očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
PRÍSLUŠENSTVO
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali
umývací prostriedok, a ak je príslušenstvo horúce, pri manipulácii
používajte rukavice. Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo
špongiou.
SPUSTITE VRCHNÉ OHRIEVACIE TELESO (iba v niektorých
modeloch)
Vrchné ohrievacie teleso grilu možno spustiť, aby sa dal vyčistiť aj
vrchný panel rúry. Vyberte bočné doplnkové police. Povytiahnite
ohrevný článok (1) a spusťte ho (2). Aby ste ohrievacie teleso
namontovali na miesto, nadvihnite ho miernym potiahnutím k sebe,
uistite sa, že sa opiera o bočné podpery (3).
1
2
3
VYBRATIE A NASADENIE DVIEROK
Ak chcete dvierka vybrať, celkom ich otvorte a zdvihnite úchytky
a potlačte ich dopredu, až sú v polohe odomknutia (1). Zatvorte
dvierka, pokiaľ to ide. Pevne dvierka chyťte oboma rukami – nedržte
ich za rukoväť. Dvierka jednoducho vyberiete tak, že ich budete ďalej
zatvárať a pritom ťahať nahor, až kým sa neuvoľnia zo sedla (2). Dvierka
odložte nabok na mäkký povrch.
~15°
a
b
b
a
1
2
Dvierka opäť nasadíte tak, že ich priložíte k rúre, zarovnáte háčiky
pántov s dosadacími plochami a upevníte vrchnú časť na sedlo.
Dvierka spustite a potom celkom otvorte. Úchytky sklopte do pôvodnej
polohy (3): Dbajte, aby ste ich sklopili úplne.
Opatrne potlačte, aby ste skontrolovali, či sú úchytky v správnej
polohe.
a
b
3
Skúste dvierka zatvoriť a skontrolujte, či sú zarovno s ovládacím
panelom. Ak nie, zopakujte predchádzajúce kroky: Pri nesprávnom
fungovaní by sa dvierka mohli poškodiť.
VÝMENA ŽIAROVKY
Odpojte rúru od napájania, odskrutkujte kryt svetla, vymeňte žiarovku
a naskrutkujte kryt naspäť.
Rúru opäť zapojte do elektrickej siete.
Upozornenie: Používajte iba halogénové žiarovky 20 – 40 W/230 V typu
G9, T300°C. Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne určená
pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné osvetľovanie miestností
v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009). Žiarovky dostanete v našom
autorizovanom servise. Ak používate halogénové žiarovky, nechytajte
ich holými rukami, pretože odtlačky prstov by ich mohli poškodiť. Rúru
nepoužívajte, kým nenamontujete kryt žiarovky.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Čo robiť, ak...
Možné príčiny
Riešenia
Rúra nefunguje.
Výpadok prúdu.
Odpojenie od elektrickej siete.
Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená
k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke).
Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho
spotrebiča.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
400011376959
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising