Whirlpool | PWD9060 | Setup and user guide | Whirlpool PWD9060 Brugervejledning

Whirlpool PWD9060 Brugervejledning
Hurtigvejledning
DK
TAK, FORDI DU HAR KØBT ET POINT-PRODUKT.
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du bruger apparatet. Før du bruger maskinen, er
det vigtigt, at transportboltene fjernes. For mere detaljerede instruktioner om hvordan du fjerner dem, se
Installationsvejledning (s. 10)
BETJENINGSPANEL
1
1. Knappen TÆND/SLUK
2. Knappen RENSEFUNKTION
3. Knappen TØRRING
4. Knappen START/PAUSE og indikatorlampe
5. Knappen TEMPERATUR °C
6. Knappen BØRNELÅS
7. FUNKTIONSKNAPPER
8. Knappen UDSKYD
9. Knappen ALLERGI SKYLNING
10. Knappen MIN CYKLUS
11. VASKECYKLUSVÆLGERE
2 3
4
7
6
5
DISPLAY
10
11
9
8
PROGRAMTABEL
Temperatur
Program
Default
Range
Maks. centriMaks. Varighed
fugering (om- mængde (Minut(kg)
drejninger)
ter)
Tørring
Maks. fyldning 9 Kg
Absorberet effekt i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W
Vaskemidler og
Anbefalet
tilsætningsmidler vaskemiddel
Vask SkyllemidFlydel
Pulver
dende
1
2
Hvid
60 °C
- 90 °C
1400
9





2
Bomuld (1 tryk på tasten) (2)
40 °C
- 60 °C
1400
9





2
Øko-bomuld (2 tryk på tasten) (1)
60 °C
- 60 °C
1400
9





3
Syntetisk
40 °C
- 60 °C
1000
4,5





4
Hurtig vask 30 min. (1 tryk på tasten)
30 °C
- 30 °C
800
3,5
–


–




–


4
Uld (2 tryk på tasten)
40 °C
- 40 °C
800
2
4
Finvask (3 tryk på tasten)
30 °C
- 30 °C
0
1
M My Cycle (Hukommelse): Giver mulighed for at gemme enhver vasketype i hukommelsen.
Programmernes varighed vises på displayet.
1



–



–




–




–


–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
6
Pletfjerning (1 tryk på tasten)
40 °C
- 40 °C
1400
5
6
Hurtig Anti-Plet (2 tryk på tasten)
40 °C
- 40 °C
1200
4,5
7
Vask og tørring 45 min.
30 °C
- 30 °C
1400
1
8
Tørring bomuld (1 tryk på tasten)
–
–
–
6
8
Tørring syntetiske (2 tryk på tasten)
–
–
–
4
8
Tørring uld (3 tryk på tasten)
–
–
–
2
Centrifugering (1 tryk på tasten)
–
–
1400
9

–
–
–
–
Skylning (2 tryk på tasten)
–
–
1400
9

–

–
–
Tømning (3 tryk på tasten)
–
–
0
9
–
–
–
–
–
 Påkrævet dosering  Valgfri dosering
Cyklussens varighed, som angivet i displayet eller instruktionsmanualen, er baseret på
standardforhold. Den faktiske varighed kan variere afhængig af flere faktorer, såsom
temperatur og tryk på det indgående vand, den omgivende temperatur, mængden af
vaskemiddel, mængden og typen af vasketøj, vægtfordeling og eventuelle andre muligheder.
1) Afprøvningsprogram i overensstemmelse med standarden EN 50229 (Vask): Vælg
vaskecyklus 2 med en temperatur på 60 °C (2. tryk på knappen).
Afprøvningsprogram i overensstemmelse med standarden EN 50229 (Tørring): Vælg to
vaskeprogrammer; temperatur 60 °C (2. tryk på knappen), og indstil tørreniveauet til ”Extra” for
begge opfyldninger. Den første tørrecyklus skal udføres med den nominelle påfyldning.
BESKRIVELSE AF PRODUKTET
1. Arbejdsflade
2. Skuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Afløbspumpe (bag ved sokkelskinnen)
7. Sokkelskinne (kan tages af )
8. Justerbare ben (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
For alle testinstitutter:
2) Lang bomuldscyklus: Vælg program 2 med en temperatur på 40 °C (1. tryk på knappen).
SKUFFE TIL VASKEMIDDEL
Rum *:
A
B
Hæld ikke vaskemiddel i dette rum.
Rum 1: Vaskemiddel til vask (pulver eller
flydende)
Ved brug af flydende vaskemiddel anbefales det
* 1
at anvende den medfølgende skillevæg A for
2
korrekt dosering.
Ved brug af vaskemiddel i pulverform skal man
bruge skillevæggen i rummet B.
Rum 2: Tilsætningsmidler (skyllemiddel osv.)
Skyllemidlet må ikke overstige ”MAX”.
! Brug vaskemidler i pulverform til hvide bomuldstekstiler, forvask og
vask ved temperaturer på over 60 °C.
! Følg anvisningerne på vaskemiddelemballagen.
PROGRAMMER
Overhold anbefalingerne angivet på tøjets vaskemærkater. Den
angivne værdi i symbolet er den maks. anbefalede temperatur
for vask af tøjet.
Hvid
til meget snavset vasketøj med modstandsdygtige hvide og
kulørte farver.
Bomuld
egnet til vask af håndklæder, undertøj, duge osv. fremstillet af
modstandsdygtigt linned og bomuld, der er moderat til meget snavset.
Øko-bomuld
Velegnet til vask af moderat snavsede tekstiler. Denne er
standardcyklussen til vask af bomuldstekstiler ved 40°C eller 60°C, og den
er den mest effektive for så vidt angår både vand- og strømforbrug.
Syntetisk
Velegnet til at vaske moderat snavsede tekstiler i syntetiske fibre (f.eks.
polyester, polyakryl, viskose mv.) eller en blanding af syntetiske og
bomuldsfibre.
Hurtig vask 30 min.
Til vask af let snavset tøj på kort tid. Ikke velegnet til uld, silke og tøj, der
skal håndvaskes.
Uld
alle beklædningsgenstande i uld kan vaskes med program 4, også dem,
der er mærket med ”kun håndvask”
. De bedste resultater opnås med
brugen af specielle vaskemidler og ikke over 2 kg vasketøj.
Finvask
dette program er ideelt til vask meget sarte beklædningsgenstande med
rynker eller paljetter.
Vi anbefaler, at du vender tøjet på vrangen før vask og lægger mindre
genstande i en vaskepose, for at beskytte dem. Brug flyende vaskemiddel
til finvask af sarte beklædningsgenstand. Det giver de bedste resultater.
Når du vælger en tørrefunktion, som er tidsbaseret, udføres en tørrecyklus
ved vaskecyklussens afslutning. Denne vaskecyklus er særlig skånsom
takket være den lette behandling og passende kontrol af vandstrålens
temperatur.
Den anbefalede varighed er:
1 kg syntetiske fibre --> 160 min.
1 kg syntetiske og bomuldsfibre sammen --> 180 min.
1 kg bomuldsfibre --> 180 min.
Graden af tørhed afhænger af opfyldningsgraden og tekstilernes
sammensætning.
Pletfjerning
programmet er velegnet til stærkt snavsede tekstiler med
modstandsdygtige farver. Det sikrer en vaskeklasse, der er højere end
standardklassen (klasse A). Når du anvender dette program, bør du undgå
at blande tekstiler med forskellige farver. Vi anbefaler, at du bruger et
vaskepulver. Vi anbefaler forbehandling med særlige additiver for
genstridige pletter.
Hvis tørrefunktionen er valg, så aktiveres en tørrecyklus automatisk i
slutningen af vaskecyklussen. Denne tørrecyklus minder om tørring i fri
luft, men med de ekstra fordele, at den beskytter tøjet mod gulning på
grund af sollys og tab af hvidhed på grund af eventuel støv i luften.
Tørrecyklusser kan kun vælges på grundlag af tørregrad. Tørhedsgraden
”Hængetørt” anbefales.
Hurtig Anti-Plet
programmet er ideelt til at vaske genstridige pletter på 1 time. Det er
ideelt til blandede og farvede tekstiler og vasker tøjet skånsomt.
Hvis tørrefunktionen er valg, så aktiveres en tørrecyklus automatisk i
slutningen af vaskecyklussen. Denne tørrecyklus minder om tørring i fri
luft, men med de ekstra fordele, at den beskytter tøjet mod gulning på
grund af sollys og tab af hvidhed på grund af eventuel støv i luften.
Tørrecyklusser kan kun vælges på grundlag af tørregrad. Tørhedsgraden
”Hængetørt” anbefales.
Vask og tørring 45 min.
vælg dette program til at vaske og tørre let snavset tøj (bomuld og
syntetiske fibre) på kort tid. Denne cyklus kan bruges til at vaske og tørre
en vask på op til 1 kg på kun 45 minutter.
Brug flydende vaskemiddel og forbehandling af manchetter, kraver og
pletter for at opnå de bedste resultater.
Tørring bomuld
Til tørring af bomuldsfibre.
Tørring syntetiske
Til tørring af syntetiske fibre.
Tørring uld
Til tørring af uldfibre.
Centrifugering
centrifugeringsprogram
Skylning
skylle- og centrifugeringsprogram
Tømning
tømmer vandet af vaskemaskinen.
DISPLAY
Displayet er nyttigt, når du programmerer vaskemaskinen, og det giver
dig mange informationer.
Z
B
A
X
D
C
E
Y
F
De øverste to linjer A and B bruges til at vise den valgte vaskecyklus eller
den valgte type tørring, den aktuelle vaskefase (den valgte tørhedsgrad
eller tørretiden) og alle indikationer vedrørende cyklussens forløb.
Linje C viser den resterende tid til slutningen af den igangværende
vaskecyklus. Hvis UDSKUDT START er indstillet, den resterende tid til
vaskecyklussen starter.
Linje D viser den maksimale centrifugeringshastighed (denne afhænger
af den valgte vaskecyklus). Hvis vaskecyklussen ikke indeholder en
centrifugeringscyklus, så er denne linje ikke i brug.
Linje E viser den maksimale temperatur, som kan vælges (denne
afhænger af den valgte vaskecyklus). Hvis vaskecyklussens temperatur
ikke kan ændres, så er denne linje ikke i brug.
Indikatorlamperne F angiver funktionerne og tænder, når de valgte
funktioner er kompatible med den valgte vaskecyklus.
Indikator for låst dør
Når denne er tændt, er lågen låst. For at undgå eventuelle skader, bør du
vente til symbolet slukker, før du åbner lågen.
Hvis du vil åbne lågen, mens en cyklus er i gang, skal du trykke på START/
PAUSE-knappen
. Hvis symbolet
er slukket, kan døren åbnes.
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG
Efter installation, og inden brug bør man foretage en vaskecyklus uden
vasketøj, men med vaskemiddel, efter at have indstillet programmet
”Auto rengøring”.
DAGLIG BRUG
Klargør vasketøjet ved at følge anbefalingerne, som du finder i afsnittet
”TIPS OG ANBEFALINGER.”
- Tryk på knappen ON/OFF ; ”TÆNDER MASKINEN” vises på displayet;
indikatorlampen for START/PAUSE
blinker langsomt grønt.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i maskinen og sørg for ikke at overskride den
maksimale belastning, der er angivet i oversigten over vaskecyklusser.
- Træk doseringsautomaten ud og hæld vaskemiddel i de relevante rum,
som beskrevet i afsnittet ”DOSERINGSAUTOMAT TIL VASKEMIDDEL”.
- Luk lågen.
- Brug knapperne VASKECYKLUSVÆLGER til at vælge den ønskede
vaskecyklus. Cyklussens navn vises i displayet sammen med en bestemt
tilknyttet temperatur og centrifugeringshastighed. Vaskecyklussernes
varighed vises i displayet.
- Ændring af temperaturen. Maskinen vælger automatisk den maksimale
temperatur for den valgte vaskecyklus. Disse værdier kan derfor ikke øges.
Temperaturen kan sænkes ved at trykke på knappen TEMPERATUR, indtil
indstillingen for kold vask (”OFF”) er nået. Hvis du trykker knappen igen,
genindstilles maskinen til de maksimale værdier.
- Vælg den ønskede vaskecyklus.
- Vælg de ønskede muligheder.
- Tryk på knappen START/PAUSE
for at starte vaskecyklussen. Den
pågældende indikatorlampe tænder og lyser konstant. Lågen låser (symbolet
tændes).
SÅDAN SÆTTES ET PROGRAM PÅ PAUSE
For at sætte et vaskeprogram på pause skal man trykke på tasten START/
PAUSE
; kontrollampen blinker orange. For at genstarte vasken fra det
punkt, hvor den blev afbrudt, skal man igen trykke på tasten START/
PAUSE
.
SKIFT AF EN CYKLUS, MENS DEN ER I GANG
For at ændre programmet under en igangværende vask skal man sætte
vaskemaskinen på pause ved at trykke på tasten START/PAUSE
(kontrollampen blinker langsomt orange). Vælg det ønskede program og
tryk igen på tasten START/PAUSE
.
! Hvis man ønsker at annullere en vask, der allerede er startet, skal man
trykke og holde tasten ON/OFF nede . Vasken afbrydes og maskinen
slukker.
NÅR VASKECYKLUSSEN ER SLUT
Vises med meddelelsen ”PROGRAM SLUT” på displayet. Når symbolet
slukkes, kan døren åbnes. Åbn lågen, tøm maskinen for vasketøj og
sluk for maskinen. Hvis du ikke trykker på knappen TÆND/SLUK ,
slukker vaskemaskinen automatisk efter cirka en halv time.
TILVALGSFUNKTIONER
- Hvis den valgte funktion ikke kan anvendes til det indstillede
program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive aktiveret.
- Hvis den valgte funktion ikke kan køre sammen med en tidligere
indstillet funktion, blinker lampen ud for den første valgte funktion, og
det er så kun den anden funktion, der aktiveres. Lampen ud for den
aktiverede funktion tænder.
Tidssparende
Hvis du vælger denne funktion, så reduceres vaskecyklussens varighed
med op til 50 %, afhængigt af den valgte cyklus. På denne måde sparer du
både vand og energi. Brug denne cyklus til let snavsede tekstiler.
Tryk på knappen for at reducere centrifugeringshastigheden.
Eco
Eco-funktionen sparer energi ved ikke at opvarme det vand, der bruges til
dit vasketøj – en fordel for både miljøet og din elregning. I stedet sikrer
intensiv vaske- og vandoptimering gode vaskeresultater på samme
gennemsnitlige tid som en standardcyklus.
Vi anbefaler brug af et flydende vaskemiddel af for at opnå de bedste
vaskeresultater. Når tørrecyklussen vælges aktiveres en automatisk
tørrecyklus ved vaskecyklussens afslutning. Denne cyklus giver også
mulighed for at spare energi takket være den optimale kombination af
lufttemperatur og cyklussens varighed. Displayet viser ”Eco”.
Timer for udskudt start
Hvis du vil indstille udskudt start for den valgte Program, skal du trykke
flere gange på denne knap ind til den ønskede forsinkelse vises. Når
denne mulighed er valgt, så tænder symbolet på displayet. Hvis du vil
deaktivere udskudt startfunktion, skal du trykke på knappen ind til
displayet viser ”OFF”.
Temperatur
Hver vaskecyklus har en foruddefineret temperatur. Temperaturen ændres
ved at trykke på knappen ” ”. Værdien vises i displayet.
Tørring
Den ønskede tørrecyklus kan vælges ved at trykke på knappen TØRRING
en eller flere gange. To muligheder tilgængelige:
A - Baseret på, hvor fugtigt tøjet er, når det er tørret:
Strygetørt: egnet til tøj, der skal stryges bagefter. Restfugtigheden
blødgør folder, som gør det lettere at stryge dem.
Hængetørt: ideelt til tøj, der ikke skal tørres helt.
Skabstørt: egnet til vasketøj, som skal lægges i skabet uden at blive
strøget.
Extratørt: egnet til beklædningsgenstande, der skal være helt tørre, som
f.eks. frotté og badekåber.
B - Baseret på et indstillet tidsrum på mellem 30 og 180 minutter.
Hvis tørrefasen skal udelukkes, skal du trykke på den relevante knap indtil
displayet viser ”OFF”.
Hvis den vask, som skal vaskes og tørres, er meget større end den
maksimalt angivne belastning, skal vaskecyklussen gennemføres, og, når
den er afsluttet, deles vasken i grupper og noget af tøjet lægges tilbage i
tromlen. Herfra følges instruktionerne for cyklussen ”Kun tørring”. Gentag
proceduren for den resterende mængde vasketøj. En afkølingstid tilføjes
altid ved afslutningen af en tørrecyklus.
Kun tørring
Brug cyklusvælgeren til at vælge en tørrecyklus ( - - ), som passer
til tøjfibrene, der skal vaskes. Den ønskede tørhedsgrad eller tørretid kan
også vælges ved at bruge knappen TØRRING
.
Hvis du vælger bomuldstørrecyklussen med programvælgeren og trykker
på knappen ”Finvask kold”, så starter en automatisk tørrecyklus. Takken
være en optimal kombination af lufttemperatur og cyklussens varighed er
denne cyklus energisparende. Displayet viser tørregraden ”Eco”.
Rensefunktion
Funktionen ” ” gør det muligt at optimere vasken på grundlag af
fibrenes tilsmudsning og den ønskede vaskeintensitet.
Vælg vaskeprogrammet. Cyklussen indstilles automatisk til ”Normal
vask”, som optimeret til vasketøj med en middel tilsmudsningsgrad
(denne indstilling kan ikke vælges med cyklussen ”Woolmark”, som
automatisk er indstillet til ”Finvask”).
Til meget snavset tøj trykkes på knappen ” ”, indtil trinnet ”Super
vask” er nået. Dette program sikrer en højtydende vask takket være en
større vandmængde i den indledende fase af cyklussen og et øget antal
tromleomdrejninger. Dette er nyttigt til fjernelse af meget genstridige
pletter. Til let snavset tøj, eller hvis en mere delikat behandling af
tekstilerne er nødvendig, trykkes på knappen ” ” indtil trinnet ”Fin
vask” er nået.
Cyklussen reducerer antallet af tromleomdrejninger for at sikre et godt
vaskeresultat. Programmet er perfekt til sarte tekstiler.
Allergiskylning
Funktionen ”
” gør det muligt at vælge denne skylletype til følsom hud.
Tryk en gang på knappen for at nå til ”Ekstra skyl”, som gør det muligt
at vælge en yderligere skylning efter standardskylleprogrammet og
dermed fjerne alle rester af vaskemiddel. Tryk på knappen igen for at nå
”Anti allergi vask”, som gør det muligt at vælge to yderligere
skylninger efter standardskylningen. Denne funktion anbefales til meget
følsom hud. Tryk på knappen tredje gang for at nå trinnet
”Allergiskylning”, hvor det er muligt at vælge tre yderligere skylninger
efter standardskylningen og dermed fjerne alle de mest vigtige allergener
som pollen, husmider og katte- og hundehår. Tryk på knappen igen for at
gå tilbage til skylningstypen ”Normal skylning”. Hvis den valgte
indstilling ikke kan indstilles eller ændres, så viser displayet ”Frakoblet”.
BØRNELÅS
For at låse betjeningspanelet skal du trykke og holde Lås-knappen inde i
cirka 2 sekunder. Når symbolet
er tændt, så er betjeningspanelet låst.
Dette betyder, at det er muligt at forhindre, at vaskecyklusserne ændres
ved et uheld, især hvor der er børn i hjemmet. For at låse
betjeningspanelet op skal du trykke og holde knappen inde cirka 2
sekunder.
GODE RÅD
Sorter vasketøjet på grundlag af:
Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, håndvask). Farve
(sorter kulørt tøj fra hvidt, og vask nyt kulørt tøj separat). Sarte tekstiler (fx
nylonstrømper, tøj med hægter, såsom bh’er, læg det i en vaskepose).
Tøm lommerne
Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og
tromlen. Kontroller knapperne.
VEDLIGEHOLDELSE
Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man slukke og
frakoble maskinen. Brug ikke brændbare væsker til at rengøre vaskemaskinen.
Luk for vandet og strømmen
Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde begrænses sliddet på
vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren for lækage.
Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen rengøres og under
vedligeholdelse.
Rengør vaskemaskinen
Vaskemaskinens yderside og gummidele kan rengøres med en klud, der
er fugtet med lunkent vand og sæbe. Anvend aldrig opløsningsmidler
eller slibemidler.
Vaskemaskinen er udstyret med et program til auto clean af de
indvendige dele, som skal udføres med tom tromle.
Man kan anvende vaskemiddel (i en mængde af 10 % af anbefalet
mængde til meget snavset tøj) eller særlige tilsætningsmidler til
rengøring af vaskemaskiner som hjælpemidler under vaskeprogrammet.
Det anbefales at udføre rengøringsprogrammet for hver 40 vaskecyklus.
Programmet startes ved at trykke på knapperne ” ” og ”
” samtidigt
i 5 sekunder. Programmet starter automatisk og har en varighed på ca. 70
minutter. For at afslutte cyklussen skal man trykke på tasten START/PAUSE
.
Vær opmærksom på låge og tromle
Lågen skal altid efterlades på klem, så der ikke opstår dårlig lugt.
SYSTEM TIL AFBALANCERING AF VASKETØJET
Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle omdrejninger ved en
hastighed, der er lidt højere end under vask, for at undgå vibrationer
og for at fordele tøjet ligeligt. Hvis tøjet efter gentagne forsøg stadig
ikke af korrekt afbalanceret, foretager maskinen centrifugeringen ved
en lavere hastighed end normalt. Hvis uligevægten er for stor, fordeler
vaskemaskinen tøjet frem for at udføre centrifugeringen. For at opnå en
bedre fordeling af tøjet og en korrekt afbalancering, tilrådes det at blande
store og små stykker tøj.
TILBEHØR
Kontakt vores Servicecenter for at kontrollere, om følgende tilbehør fås til
denne vaskemaskinemodel.
Topmonteringssæt
Med dette tilbehør kan man fastgøre tørretumbleren oven på
vaskemaskinen, så der spares plads og det gøres nemmere at fylde og
tømme tørretumbleren.
TRANSPORT OG FLYTNING
Løft aldrig vaskemaskinen ved at gribe fat i toppanelet.
Træk stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen. Kontroller, at lågen
og vaskemiddelskuffen er lukket korrekt. Frakobl vandtilførselsslangen fra
vandhanen og frakobl herefter afløbsslangen. Tøm alt overskydende vand
fra slangerne og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under
transport. Sæt transportboltene på. Følg proceduren for afmontering af
transportboltene, som beskrevet i ”Anvisninger i installation” i omvendt
rækkefølge.
FEJL OG AFHJÆLPNING
Det kan hænde, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden man ringer til Servicecenteret skal man kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der
nemt kan udbedres ved hjælp af nedenstående oversigt.
Fejl
Vaskemaskinen tændes ikke.
Mulige årsager / Løsning
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
Der er strømsvigt i huset.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Der er ikke blevet trykket på tasten ON/OFF
Vaskecyklussen starter ikke.
.
Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE
.
Vandhanen er ikke åben.
Der er indstillet forsinket start.
Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.
Vaskemaskinen tager ikke
vand ind (Displayet viser
meddelelsen “INTET VAND,
ÅBEN HANEN”).
Slangen er bøjet.
Vandhanen er ikke åben.
Der er ingen vandforsyning i huset.
Der er ikke tilstrækkeligt tryk.
Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE
.
Afløbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
Den frie ende af afløbsslangen er dækket af vand.
Vaskemaskinen tager vand
ind og tømmer vand ud
samtidigt.
Vaskemaskinen tømmer ikke
vandet ud og centrifugerer
ikke.
Vaskemaskinen
vibrerer kraftigt under
centrifugeringen.
Der kommer vand ud fra
vaskemaskinen.
Kontrollamperne for
”Tilvalgsfunktioner” og
START/PAUSE
blinker
hurtigt, og displayet viser en
fejlkode (fx: F-01, F-..).
Der dannes for meget skum.
Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul.
Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til
Servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at
vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering
af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel.
Programmet tømmer ikke vandet ud. På nogle programmer skal det gøres manuelt.
Afløbsslangen er bøjet.
Afløbet er tilstoppet.
Under installation er tromlen ikke blevet frigjort korrekt.
Vaskemaskinen står ikke plant.
Vaskemaskinen står for tæt op ad møbler og væg.
Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet.
Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet.
Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og tænd den igen.
Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte Servicecenteret.
Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå ”til maskinvask”, ”til vask i hånden eller maskinvask”, eller
tilsvarende).
Der er fyldt for meget vaskemiddel i.
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind..
Der er strømsvigt i huset.
Vaskemaskinen tørrer ikke.
Lågen er ikke lukket korrekt.
Der er indstillet forsinket start.
Knappen for TØRRING er indstillet på OFF.
DEMO MODE: denne funktion inaktiveres ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen “Start/Pause”
sekunder, også på knappen “ON/OFF” og hold begge knapperne trykket i 2 sekunder.
trykket og tryk så, inden for 5
RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud.
Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.
UDVENDIG RENGØRING AF MASKINEN
Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af
vaskemaskinen.
Brug ikke glas eller almindelige rensemidler, skurepulver eller
lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan
beskadige trykningen.
KONTROL AF FORSYNINGSSLANGEN
Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner.
Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange,
der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller
specialforhandler.
Afhængigt af slangetypen:
Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du
regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja,
kan slangen have en lækage og skal udskiftes.
For aquastopslanger: Kontrollér det lille
sikkerhedsventilinspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt,
blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med
en ny.
For at skrue denne slange af skal du trykke på udløserknappen
(hvis tilgængelig), mens du skruer slangen af.
RENGØRING AF TRÅDFILTRENE I VANDFORSYNINGSSLANGEN
1. Luk for vandhanen, og skru indløbsslangen af.
1
3. Skru nu indløbsslangen af bag på vaskemaskinen
med hånden. Træk trådfilteret ud fra ventilen bag på
vaskemaskinen med en tang, og rens det grundigt.
2
2. Rengør trådfilteret på slangens ende forsigtigt med en fin
børste.
4. Indsæt trådfilteret igen. Tilslut indløbsslangen til
vandhanen og vaskemaskinen igen. Brug ikke et værktøj til
at tilslutte slangen. Åbn for vandhanen, og kontrollér, at alle
tilslutninger er tætte.
2
1
RENGØRING AF SÆBESKUFFEN
Træk skuffen ud ved at løfte opad og
trække udad (se illustrationen).
Vask skuffen under rindende vand;
denne rengøring skal udføres med jævne
mellemrum.
1
2
RENGØRING AF VANDFILTERET / UDTØMNING AF RESTERENDE VAND
Luk vandhanen og tag stikket ud af vaskemaskinen før rengøring af vandfilteret eller udtømning af resterende vand.
Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet.
Rens vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret.
Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.
1. Fjern fodlisten: Gør dette med en skruetrækker som vist i
den nedenstående figur.
4. Fjern filteret: Læg en bomuldsklud under vandfilteret, som
kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter
vandfilter ved at dreje det ud mod uret.
2. Beholder til udtømt vand:
Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til
opsamling af afløbsvandet.
5. Rengør vandfilteret: Fjern rester i filteret og rengør det
under rindende vand.
3. Udtøm vandet:
Drej langsomt filteret imod uret indtil alt vand er løbet ud.
Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når
beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det
med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil
alt vandet er udtømt.
6. Indsæt vandfilteret og genmontér fodpanelet: Sæt vandfilteret
på igen ved at dreje det med uret. Sørg for at dreje det så langt
ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at
teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i
sæbeskuffen. Genmontér derefter fodpanelet.
2
1
TRANSPORT OG HÅNDTERING
Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.
1. Træk stikket ud, og luk vandhanen.
2. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt.
3. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern
afløbsslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende
vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive
beskadiget under transport.
4. Genmontér transportboltene. Følg anvisningerne i
“monteringsvejledningen” i den modsatte rækkefølge, for
at fjerne transportboltene.
Vigtigt: Vaskemaskinen må ikke transporteres uden at have
fastgjort transportboltene.
SERVICE
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge
anvisningerne i afsnittet FEJLFINDINGSOVERSIGT
2. Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere om fejlen
er afhjulpet.
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE
OVENSTÅENDE KONTROLLER
For at få hjælp, ring nummeret på side 8 eller følg vejledningen
på hjemmesiden.
Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:
• En kort beskrivelse af fejlen;
• Apparatets type og model;
XXXXXXXXXX
•
Servicenummeret (nummeret står efter ordet Service på
typepladen).
• Din fulde adresse.
• Telefonnummer.
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et
autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale
reservedele og en korrekt reparation).
Klistermærker med trykte programmer på lokale sprog kan rekvireres via Service Call. (Tilgængelige sprog: svensk, dansk, finsk og norsk)
DISTRIBUTIONSLINJE OG KUNDESERVICEOPLYSNINGER
importeret og udelukkende markedsført af:
SIKKERHEDSREGLER
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet
tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere
reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid
skal læses og overholdes. Fabrikanten frasiger sig
ethvert ansvar for manglende overholdelse af
disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug
af apparatet eller forkerte indstillinger.
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand
af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på
afstand af apparatet med mindre de er under
konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på
8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller med
manglende erfaring og viden, hvis disse er under
opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en
sikker måde og, hvis de forstår de involverede
farer. Børn må aldrig lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn, medmindre de er under opsyn.
Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som et trin.
TILLADT BRUG
GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem,
som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent
system.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer
og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af
kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre beboelsesomgivelser.
Undlad at fylde maskinen over den maksimale
kapacitet (kg tørt tøj) angivet i programtabellen.
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
Brug ikke apparatet udendørs.
Brug aldrig opløsningsmidler (f.eks. terpentin,
benzen), vaskemidler med opløsningsmidler,
skurrepulver, glas eller almindelige rensemidler
eller brandbare væsker. Vask aldrig stoffer, der er
behandlet med opløsningsmidler eller brændbare
væsker.
Tør ikke snavset tøj.
Tøj, der er tilsmudset af madolie, acetone, alkohol,
benzin, kerosen, pletfjerningsmiddel, terpentin,
stearin og stearinfjerningsmiddel, skal vaskes i
varmt vand med en større mængde vaskemiddel,
inden de tørres i tørretumbleren.
Skumgummi, badehætter, regntæt materiale,
artikler med gummi og tekstiler eller puder, der
bestårafskumgummi,måikketørrestørretumbleren.
Skyllemiddel eller lignende produkter skal
anvendes i henhold til producentens anvisninger.
Tørretumbleren udfører en cyklus uden varme til
DK
VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE
slut (nedkøling) for at sikre, at tekstilerne ikke
beskadiges.
Stands
aldrig
tørretumbleren
før
tørreprogrammet er helt afsluttet. Tag straks tøjet
ud og hæng det op, så det køler ned hurtigere.
Lågen bliver varm under tørringen.
Tør aldrig vasketøj, der er vasket med brændbare opløsningsmidler (fx triklorætylen).
Tør aldrig skumgummi eller lignende elastomere.
Sørg for at vandhanen er åben i tørrefaserne.
Fjern alle genstande fra lommerne, såsom lightere og tændstikker.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages
af to eller flere personer - risiko for skader. Brug
beskyttelseshandsker under udpakning og
installation - snitfare.
Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven
på vaskemaskinen, skal du først kontakte
serviceafdelingen eller specialforhandleren for at
kontrollere, om det er muligt. Dette er kun muligt,
hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen
ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås
hos serviceafdelingen eller en specialforhandler.
Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i
toppladen eller overstykket.
Installation, inklusive vandforsyning (om
forudset) og elektriske tilslutninger, og reparation
skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér
eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre
dette er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen.
Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér,
at maskinen ikke er blevet beskadiget under
transporten. Kontakt forhandleren eller den
nærmeste serviceafdeling, hvis der er problemer.
Efter installation skal emballagen (plastik-,
flamingodele etc.) opbevares udenfor børns
rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af
stikkontakten før, der udføres enhver form for
installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.
Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet
under installationen - brandfare eller risiko for
elektrisk stød. Tænd først for apparatet, når
installationen er fuldført.
Installér ikke apparatet, hvor det kan blive udsat
for ekstreme forhold, såsom: dårlig ventilation,
temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.
Kontrollér, at alle fire fødder står stabilt og
sikkert på gulvet, og regulér dem efter behov. Sørg
desuden for, at apparatet er i vater ved hjælp af et
vaterpas.
Hvis apparatet installeres på et gulv af træ eller
på et “flydende” gulv (visse parketgulve og
laminatmaterialer), skal der fastgøres en plade af BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet
krydsfiner på (mindst) 60 x 60 x 3 cm til gulvet Emballagen
.
hvorpå apparatet skal stilles.
Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i
Forbind vandets indløbsslange/-slanger med overensstemmelse med lokale regler.
vandforsyningen, i henhold til det lokale BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal
vandværks regler.
skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse
Kun for koldvandsmodeller: Forbind ikke til den af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller
den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere
varme vandforsyning.
oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske
For varmtvandsmodeller: Temperaturen på husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse
med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og
varmtvandstilførslen på ikke overstige 60 °C.
elektrisk udstyr (WEEE).
Maskinen er forsynet med transportbolte for at Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til
forhindre eventuelle interne skader under at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
transporten. Inden maskinen startes, skal Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver,
transportbeslagene fjernes. Når transportboltene at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
afleveres på nærmeste indsamlingscenter for genbrug af elektrisk
er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 skal
og elektronisk udstyr.
medfølgende plasthætter.
Vent med at starte anordningen, til et par timer
efter installation, så det kan akklimatisere i forhold
til miljøforholdene i rummet.
Sørg for, at ventilationsåbningerne i bunden af
vaskemaskinen (afhængigt af model) ikke er
dækket til af et tæppe eller andet materiale.
Der må kun bruges nye slanger til at forbinde
apparatet til vandforsyningen. De gamle slanger
må ikke genanvendes.
Vandforsyningens tryk skal falde inden for et
interval på 0,1-1 MPa.
ADVARSLER OM ELEKTRICITET
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten
ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i
henhold til el-reglerne, og apparatet skal
jordforbindes i overensstemmelse med nationale
sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller
multistikdåser. Efter endt installation må der ikke
være direkte adgang til de elektriske dele. Rør
aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare
fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis
strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis
apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er
beskadiget, eller har været tabt på gulvet.
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages
af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende
kvalificeret person, for at undgå fare for
personskade - risiko for elektrisk stød.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket
og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb;
Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk
stød.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising