Whirlpool | PWD9060 | Setup and user guide | Whirlpool PWD9060 Användarguide

Whirlpool PWD9060 Användarguide
Snabbguide
SV
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
POINT.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Innan du använder appliencesna läser du noggrant säkerhetsanvisningarna. Innan du
använder maskinen är det viktigt att transportbultarna tas bort. Mer detaljerad information om
hur du tar bort dem finns i Installationshandboken (s. 10)
KONTROLLPANEL
1
1. PÅ/AV-knapp
2. TVÄTT-knapp
3. TORK-knapp
4. START/PAUS-knapp och
indikatorlampa
5. TEMPERATUR-knapp
6. BARNLÅS-knapp
7. FUNKTION-knappar
8. FÖRDRÖJNING-knapp
9. ANTIALLERGISKÖLJNING-knapp
10. MIN CYKEL-knapp
11. VAL AV TVÄTTCYKEL-knappar
2
3
DISPLAY
11
9 8
10
7
6 5 4
PROGRAMTABELL
Max.
last
(kg)
1
Vit
60 °C
- 90 °C
1400
9
2
Bomull (1:a intryckning av knappen) (2)
40 °C
- 60 °C
1400
9
2
Eko-bomull (2:a intryckning av knappen) (1)
60 °C
- 60 °C
1400
9
3
Syntet
40 °C
- 60 °C
1000
4,5
4
Snabbtvätt 30’ (1:a intryckning av knappen)
30 °C
- 30 °C
800
3,5
4
Ylle (2:a intryckning av knappen)
40 °C
- 40 °C
800
2
4
Skonsam (3:a intryckning av knappen)
30 °C
- 30 °C
0
1
M
My Cycle (Minne): gör att man kan lagra vilken typ av tvättcykel som helst.
6
Anti-Fläck (1:a intryckning av knappen)
40 °C
- 40 °C
1400
5
6
Snabbt fläckprogram (2:a intryckning av knappen)
40 °C
- 40 °C
1200
4,5
7
Tvätt & Tork 45’
30 °C
- 30 °C
1400
1
8
Torka bomull (1:a intryckning av knappen)
–
–
–
6
8
Torka syntet (2:a intryckning av knappen)
–
–
–
4
8
Torka ylle (3:a intryckning av knappen)
–
–
–
2
Centrifugering (1:a intryckning av knappen)
–
–
1400
9
Sköljning (2:a intryckning av knappen)
–
–
1400
9
Tömning (3:a intryckning av knappen)
–
–
0
9
 Nödvändig dosering
Tidslängd
(minuter)
Det går att kontrollera tvättprogrammets tidslängd på displayen.
Max. centrifugering
(varv)
Standard Intervall
Temperatur
Program
Torkning
Max. last 9 kg
Effektförbrukning i frånkopplat läge 0,5 W/tillkopplat läge 8 W
Tvättmedel och Rekommenderat
tillsatser
tvättmedel
Tvätt- Sköljmening
del
Pulver Flytande
1
2





















–


–



–




–




–




–




–


–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
 Extra dosering
Cykeltiden som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattning baserad på
standardförhållanden. Den faktiska tidslängden kan variera beroende på flera faktorer, såsom
temperatur och tryck på inkommande vatten, omgivande temperatur, tvättmedelsmängd,
lastmängd och typ, lastbalansering och eventuella alternativ som har valts.
1) Testprogram i överensstämmelse med standard EN 50229 (tvätt): Ställ in tvättcykel 2
med en temperatur på 60 °C (2:a intryckning av knappen).
TVÄTTMEDELSLÅDA
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Arbetsplan
2. Tvättmedelslåda
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Tömningspump (bakom sockel)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)
Testprogram i överensstämmelse med standard EN 50229 (tork): Välj tvättprogram 2 med
en temperatur på 60 °C (2:a intryckning av knappen) och ställ in torknivån på ”Extra torrt” för
båda laddningarna. Den första torkcykeln måste utföras med nominell last.
För alla testinstitut:
2) Lång bomullscykel: Ställ in program 2 med en temperatur på 40 °C (1:a intryckning av
knappen).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fack *:
A
B
Häll inte i tvättmedel i detta fack.
Fack 1: Tvättmedel (i pulver eller flytande form)
Vid användning av flytande tvättmedel
rekommenderas att använda den medföljande
* 1
skiljväggen A för en korrekt dosering.
2
Sätt tillbaka skiljeväggen i urtaget B vid
användning av pulvertvättmedel.
Fack 2: Tillsatser (sköljmedel o.s.v.)
Sköljmedlet ska inte överstiga texten ”MAX”.
! Använd tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg, för förtvätt och
vid tvättprogram över 60 °C.
! Följ anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.
PROGRAM
Följ rekommendationerna som anges på plaggens tvättsymboler. Värdet som
anges på symbolen är max. rekommenderad temperatur för att tvätta plagget.
Vit
För kraftigt smutsad vittvätt och färgbeständig kulörtvätt.
Bomull
Lämpar sig för tvätt av handdukar, underkläder, bordsdukar osv.
tillverkade av tåligt linne och bomull som är måttligt till kraftigt smutsade.
Eko-bomull
Lämpar sig för tvätt av måttligt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och
60 °C är detta standardcykeln för tvätt av bomullsplagg och det mest
effektiva när det gäller vatten- och strömförbrukning.
Syntet
Lämpar sig för tvätt av måttligt smutsade plagg tillverkade av syntetfiber
(t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandade syntet/bomullsfiber.
Snabbtvätt 30’
För tvätt av lätt smutsade plagg på kort tid. Lämpar sig inte för ylle, silke
eller plagg som ska handtvättas.
Ylle
Alla ylleplagg kan tvättas med program 4, även de med tvättrådsetiketten
”endast handtvätt”
. Använd speciella tvättmedel och överskrid inte 2
kg tvätt för bästa resultat.
Skonsam
Detta program är perfekt för tvätt av mycket ömtåliga plagg med strass
eller paljetter.
Vi rekommenderar att plaggen vänds ut och in innan de tvättas och att
små plagg läggs i en tvättpåse för tvätt av ömtåliga plagg. Använd
flytande tvättmedel vid ömtåliga plagg för bästa resultat.
När du väljer en helt tidsbaserad torkfunktion utförs en torkcykel i slutet
av tvättcykeln som är speciellt skonsam tack vare varsam behandling och
lämplig temperaturkontroll av vattenstrålen.
De rekommenderade tidslängderna är följande:
1 kg med syntetplagg --> 160 min
1 kg med syntet- och bomullsplagg --> 180 min
1 kg med bomullsplagg --> 180 min
Torkgraden beror på laddningen och tygsammansättningen.
Anti-Fläck
Detta program lämpar sig för kraftigt smutsade färgbeständiga plagg. Det
garanterar en tvättklass som är högre än standardklassen (A-klass). Blanda
inte plagg med olika färger när du kör programmet. Vi rekommenderar att
pulvertvättmedel används. Förbehandling med speciella tillsatser
rekommenderas för envisa fläckar.
Om torkfunktionen väljs aktiveras automatiskt en torkcykel i slutet av
tvättcykeln som liknar lufttorkning utomhus med den fördelen att
plaggen inte gulnar p.g.a. att de exponeras för solljus och förhindrar att
de förlorar sin vithet p.g.a. eventuellt damm i luften. Torkcykler kan endast
väljas baserat på nivå. Torknivån ”Hängtorrt” rekommenderas.
Snabbt fläckprogram
Detta program är perfekt för att tvätta de allra svåraste vardagsfläckarna
på 1 timme. Det är perfekt för blandade tyger och färgade plagg, och
vårdar dina kläder när det tvättar.
Om torkfunktionen väljs aktiveras automatiskt en torkcykel i slutet av
tvättcykeln som liknar lufttorkning utomhus med den fördelen att
plaggen inte gulnar p.g.a. att de exponeras för solljus och förhindrar att
de förlorar sin vithet p.g.a. eventuellt damm i luften. Torkcykler kan endast
väljas baserat på nivå. Torknivån ”Hängtorrt” rekommenderas.
Tvätt & Tork 45’
Välj detta program för att tvätta och torka lätt smutsade plagg (bomull
och syntet) på kort tid. Denna cykel kan användas för att tvätta en
tvättladdning på upp till 1 kg på bara 45 minuter.
Använd flytande tvättmedel och förbehandla manschetter, kragar och
fläckar för att uppnå optimala resultat.
Torka bomull
För att torka bomullsplagg.
Torka syntet
För att torka syntetplagg.
Torka ylle
För att torka ylleplagg.
Centrifugering
Avsett för centrifugering.
Sköljning
Avsett för sköljning och centrifugering.
Tömning
Avsett för att tömma ut vattnet.
DISPLAY
Displayen är användbar när maskinen programmeras och erbjuder
dessutom mycket information.
Z
B
A
X
D
C
E
Y
F
De två övre raderna A och B används för att visa den valda tvättcykeln
eller den valda typen av torkning, den aktuella tvättcykelfasen (den valda
torknivån eller torktiden) och alla indikationer om cykelns förloppsstatus.
Rad C visar hur mycket tid som kvarstår till slutet på tvättcykeln som
pågår, och om en STARTFÖRDRÖJNING har ställts in, tiden som kvarstår till
starten av den valda tvättcykeln.
Rad D visar centrifugeringshastighetens maxvärde (beror på den valda
tvättcykeln). Om tvättcykeln inte omfattar en centrifugeringscykel förblir
raden tom.
Rad E visar temperaturens maxvärde som kan väljas (beror på den
använda tvättcykeln). Om tvättcykelns temperatur inte kan ändras förblir
raden tom.
Indikatorlampor F motsvarar funktionerna och tänds när den valda
funktionen är kompatibel med den inställda tvättcykeln.
Indikator för låst lucka
Tänd indikator innebär att luckan är låst. För att undvika skador, vänta tills
symbolen har släckts innan luckan öppnas.
För att öppna luckan medan en cykel pågår, tryck på START/PAUSknappen
. Om symbolen
är släckt kan luckan öppnas.
FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du köra en
tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in
programmet ”Självrengöring”.
DAGLIG ANVÄNDNING
Förbered tvätten genom att följa råden i avsnittet ”TIPS OCH FÖRSLAG”.
– Tryck på PÅ/AV-knappen . ”SLÅ PÅ” visas på displayen.
Indikatorlampan till START/PAUS-knappen
blinkar långsamt grönt.
– Öppna luckan. Lägg in tvätten och se till att maxlasten som står angiven
i tvättcykeltabellen inte överskrids.
– Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedel i respektive fack enligt
beskrivningen i avsnittet ”TVÄTTMEDELSFACK”.
– Stäng luckan.
– Använd VAL AV TVÄTTCYKEL-knapparna för att välja önskad tvättcykel:
Cykelns namn visas på displayen. Cykeln förknippas med en specifik
temperatur och centrifugeringshastighet som kan ändras. Cykelns
tidslängd visas på displayen.
– Ändring av temperaturen. Maskinen väljer automatiskt den inställda
maxtemperaturen för den valda tvättcykeln. Detta värde kan därför inte
ökas. Temperaturen kan sänkas genom att du trycker på TEMPERATURknappen tills kalltvättinställningen ”OFF” nås. Om denna knapp trycks ned
igen återställs maxvärdena.
– Välj önskad tvättcykel.
– Välj önskade alternativ.
– Tryck på START/PAUS-knappen
för att starta tvättcykeln. Motsvarande
indikatorlampa tänds med fast grönt sken och luckan låses (symbolen
är
tänd).
PAUSA ETT PROGRAM
För att avbryta tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUSE
.
Kontrollampan blinkar gult. Tryck åter på knappen START/PAUSE
för
att återstarta tvättningen från den punkt där den har avbrutits.
ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM EFTER ATT DET HAR STARTAT
För att ändra ett tvättprogram efter att det har startat, sätt tvätt- och
torkmaskinen i pausläge med knappen START/PAUSE
(respektive
kontrollampa blinkar gult). Välj sedan önskat program och tryck på
knappen START/PAUSE
igen.
! Om du vill avbryta ett tvättprogram som redan har startats, tryck länge
på ON/OFF-knappen . Programmet avbryts och maskinen stängs av.
I SLUTET AV TVÄTTCYKELN
Detta indikeras med texten ”PROGRAMSLUT” på displayen. När symbolen
släcks kan luckan öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av
maskinen. Om du inte trycker på PÅ/AV-knappen , stängs
tvättmaskinen av automatiskt efter cirka en halvtimme.
TILLVAL
- Om den funktion som valts inte är förenlig med det inställda programmet,
kommer kontrollampan att blinka och funktionen aktiveras inte.
- Om vald funktion inte är kompatibelt med ett tidigare valt tillval, blinkar
kontrollampan för det första tillvalet som har valts och endast det andra
tillvalet aktiveras. Kontrollampan för det aktiverade tillvalet tänds.
Tidsbesparing
Om du väljer detta alternativ förkortas tvättcykelns tidslängd med upp till
50 % beroende på den valda cykeln och garanterar därmed samtidig
vatten- och energibesparing. Använd denna cykel för lätt smutsade plagg.
Tryck på denna knapp för att sänka centrifugeringshastigheten.
Eko
Kalltvätt-funktionen sparar energi genom att inte värma upp det använda
tvättvattnet – vilket gagnar både miljön och din elräkning. Intensivare
tvättcykel och vattenoptimering ger istället ett garanterat toppresultat på
ungefär lika lång tid som en standardcykel.
För bästa tvättresultat, använd flytande tvättmedel. Om du dessutom
väljer torkfunktionen aktiveras en automatisk torkcykel automatiskt i
slutet av tvättcykeln – den sparar också energi tack vare den optimala
kombinationen av lufttemperatur och cykelns tidslängd. Displayen visar
torknivån ”Eco”.
Senarelagd start
Ställ in en startfördröjning av det valda programmet genom att trycka på
motsvarande knapp upprepade gånger tills den önskade
fördröjningsperioden nås. När detta alternativ har aktiverats tänds
symbolen på displayen. Ta bort startfördröjningsfunktionen genom att
trycka på knappen tills texten ”OFF” visas på displayen.
Temperatur
Varje tvättcykel har en förinställd temperatur. Ändra temperaturen genom
att trycka på ” ”-knappen. Värdet visas på displayen.
Tork
Den önskade typen av torkcykel kan ställas in genom att du trycker på
TORK-knappen
en eller flera gånger. Det finns två alternativ:
A – Beroende på hur fuktiga kläderna är när de har torkats:
Stryktorrt: Lämpar sig för kläder som behöver strykas efteråt.
Kvarstående fukt mjukar upp veck och gör dem lättare att få bort.
Hängtorrt: Perfekt för kläder som inte behöver torkas helt.
Skåptorrt: Lämpar sig för tvätt som kan läggas tillbaka i ett klädskåp utan
att strykas.
Extra torrt: Lämpar sig för plagg som måste torkas helt, såsom
tvättsvampar och badrockar.
B – Beroende på en inställd tidsperiod: Mellan 30 och 180 minuter.
Uteslut torkfasen genom att trycka på motsvarande knapp tills texten
”OFF” visas på displayen.
Om din tvättladdning som ska tvättas och torkas är mycket större än den
angivna maxlasten ska du köra tvättcykeln för att därefter, när cykeln är
klar, dela upp plaggen i grupper och lägga tillbaka några av dem i
trumman. Följ nu instruktionerna som tillhandahålls för cykelvalet
”Endast tork”. Upprepa denna procedur för resten av laddningen. Det
läggs alltid till en avkylningsperiod i slutet av varje torkcykel.
Endast tork
Använd väljarvredet för cykel för att välja en torkcykel ( - - ) i
överensstämmelse med typen av tyg. Den önskade torknivån eller -tiden
kan också ställas in med TORK-knappen
.
Om du väljer torkcykeln för bomull med väljarvredet för program och
trycker på ”Kalltvätt”-knappen aktiveras en automatisk torkcykel som
sparar energi tack vare en optimal kombination av lufttemperatur och
cykelns tidslängd. Displayen visar torknivån ”Eko”.
Tvätt
Alternativet ” ” ger ett optimalt tvättresultat beroende på smutsgraden i
tygerna och på den önskade tvättcykelns intensitet.
Välj tvättprogram: Cykeln ställs automatiskt in på ”Normal” som den
optimala för plagg med en genomsnittlig smutsgrad (denna inställning är
inte tillämplig för ”Ylle”-cykeln som automatiskt ställs in på ”Skonsam”).
Vid kraftigt smutsade plagg trycker du på ” ”-knappen tills nivån ”Super
tvätt” nås. Denna nivå garanterar ett högkvalitativt tvättresultat p.g.a.
att det används en större mängd vatten i cykelns inledande fas och p.g.a.
trummans ökade rotation. Detta är användbart för att få bort de svåraste
fläckarna. Vid lätt smutsade plagg eller för en mer skonsam behandling av
tygerna trycker du på ” ”-knappen tills nivån ”Skonsam” nås.
Cykeln minskar trummans rotation för att garantera att tvättresultaten blir
perfekta för ömtåliga plagg.
Anti-Allergi Skölj
Alternativet ” ” används för att välja den önskade sköljtypen för känslig
hud. Tryck en gång på knappen för nivån ”Extra sköljning” som används
för att välja ytterligare en sköljning efter standardcykelns sköljning och
avlägsna alla spår av tvättmedel. Tryck en gång till på knappen för nivån
”Ömtålig hud” som används för att välja ytterligare två sköljningar utöver
standardcykelns sköljningar. Det rekommenderas för mycket känslig hud.
Tryck en tredje gång på knappen för nivån ”Anti-allergi skölj” som
används för att välja ytterligare tre sköljningar utöver standardcykelns
sköljningar och avlägsna större allergener, såsom pollen, kvalster, kattoch hundhår. Tryck en gång till på knappen för att gå tillbaka till
sköljtypen ”Normal sköljning”. Om aktuell inställning varken kan ställas
in eller ändras visar displayen ”Frånslagen”.
BARNLÅS
Aktivera kontrollpanelens lås genom att hålla ned knappen i cirka 2
sekunder. Kontrollpanelen är låst när symbolen
lyser. Det går på detta
sätt att förhindra att tvättcykler ändras av misstag, i synnerhet när det
finns barn i hemmet. Inaktivera kontrollpanelens lås genom att hålla ned
knappen i cirka 2 sekunder.
RÅD OCH TIPS
Dela upp tvätten beroende på:
Typ av tyg (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, plagg som ska
handtvättas) Färg (separera färgade plagg från vita, tvätta nya färgade
plagg separat). Ömtåligt (mindre plagg såsom nylonstrumpor och plagg
med hyskor såsom behåar ska läggas i en tygpåse).
Töm fickorna
Föremål såsom mynt eller tändare kan skada tvätt- och torkmaskinen och
korgen. Kontrollera att knappar sitter fast ordentligt.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
För alla typer av rengöring och underhåll, stäng av och koppla från
maskinen. Använd inte lättantändliga vätskor för att rengöra tvätt- och
torkmaskinen.
Stänga av vatten och slå från strömmen
Stäng vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av
tvätt- och torkmaskinens vattensystem och risken för läckage undviks.
Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvätt- och torkmaskinen och
under underhållsingreppen.
Rengöring av tvätt- och torkmaskinen
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt
med ljummen tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.
Tvättmaskinen är försedd med ett “AUTO RENGÖRING” program för de
invändiga delarna. Detta program ska köras utan någon typ av last i
trumman.
Tvättmedel (med en mängd på 10 % av rekommenderad mängd för
mycket smutsiga plagg) eller specifika tillsatser kan användas som
tvätthjälpmedel i engöringsprogrammet. Det rekommenderas att köra
rengöringsprogrammet var 40:e tvättcykel.
Starta programmet genom att tryck på knapparna ” ” och ”
”
samtidigt i 5 sekunder.
Programmet startar automatiskt och varar cirka 70 minuter. För att
avbryta programmet, tryck på knappen START/PAUSE
.
Skötsel av lucka och korg
Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas.
BALANSERINGSSYSTEM FÖR LASTEN
För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen lasten på
ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker genom att ett antal
rotationer utförs i följd med en hastighet som är något högre än
tvätthastigheten. Om lasten trots upprepade försök inte fördelas
perfekt, kör maskinen en centrifugering med lägre hastighet än vad
som var avsett. Vid mycket stor obalans utför tvätt- och torkmaskinen
fördelningen av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en god
fördelning av lasten och balansera den korrekt, rekommenderas att
blanda stora och små plagg.
TILLBEHÖR
Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör är
tillgängliga för denna typ av tvättmaskin.
Staplingssats
Med detta tillbehör kan du fästa torktumlaren ovanpå din tvättmaskin för
att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av
torktumlaren.
TRANSPORT OCH FLYTT
Lyft inte tvätt- och torkmaskinen genom att bära den i det övre planet.
Dra ut kontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att
luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Koppla från
vatteninloppsslangen från vattenkranen och lossa sedan avloppsslangen.
Töm ut allt kvarstående vatten från slangarna och fäst dem så att de inte
kan skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ
proceduren för borttagning av transportbultarna som beskrivs i
”Installationsinstruktioner” i omvänd ordning.
FEL OCH ÅTGÄRDER
Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Teknisk assistans ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas
på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel
Möjliga orsaker/lösning
Tvätt- och torkmaskinen går
inte att sätta på.
Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
Det saknas ström i bostaden.
Luckan är inte ordentligt stängd.
ON/OFF-knappen
Tvättcykeln startar inte.
har inte tryckts in.
Knappen START/PAUSE
har inte tryckts in.
Vattenkranen är inte öppen.
En senare starttid har ställts in.
Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
Tvättmaskinen tar inte in
vatten (på displayen visas
texten “INGET VATTEN,
KONTROLLERA TILLFÖRSEL”).
Slangen är böjd.
Vattenkranen är inte öppen.
Det saknas vatten i bostaden.
Vattentrycket är inte tillräckligt.
Knappen START/PAUSE
har inte tryckts in.
Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet.
Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten.
Tvätt- och torkmaskinen
tar in och tömmer ut vatten
oavbrutet.
Tvätt- och torkmaskinen
tömmer inte eller
centrifugerar inte?
Tvätt- och torkmaskinen
vibrerar mycket under
centrifugeringen.
Tvätt- och torkmaskinen
läcker vatten.
Lamporna för ”Tillval” och
START/PAUSE
blinkar
snabbt och displayen visar en
felkod (t.ex. F-01, F-..).
De bildas för mycket lödder.
Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvätt- och torkmaskinen, samt
kontakta Teknisk assistans. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättoch torkmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävertventiler att
köpa som förhindrar denna effekt.
Programmet saknar tömning: För vissa program måste tömningen startas manuellt.
Avloppsslangen är vikt.
Avloppsledningen är tilltäppt.
Trumman har inte lossats korrekt vid installationen
Tvätt- och torkmaskinen står inte plant.
Tvätt- och torkmaskinen står trångt mellan möbler och väggen.
Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad.
Tvättmedelsfacket är igensatt.
Avloppsslangen sitter inte fast ordentligt.
Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1 minut och sätt sedan på maskinen igen.
Om felet kvarstår, ring Teknisk assistans.
Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten ”för tvättmaskin”, ”för hand och i
maskin”, eller liknande).
För stor mängd tvättmedel har doserats.
Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
Tvätt- och torkmaskinen
torkar inte.
Det saknas ström i bostaden.
Luckan är inte ordentligt stängd.
En senare starttid har ställts in.
TORKNING är på OFF läge.
DEMO MODE: för att avaktivera funktionen stänger man av tvätt- och torkmaskinen.Håll sedan knappen “START/PAUSE”
sekunder även in “ON/OFF”-knappen . Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.
intryckt och tryck inom 5
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll.
Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.
RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA
Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen.
Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna
rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att
rengöra kontrollpanelen - dessa ämnen kan skada texterna.
KONTROLLERA VATTNETS TILLOPPSSLANG
Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har
sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang
från får eftermarknad eller din specialiserade återförsäljare.
Beroende på typ av slang:
Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du
regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta
punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då
bytas ut.
För vattnets stoppslangar: kontrollera det lilla
inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är
röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste
bytas ut mot en ny.
För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen (om
tillgänglig) medan du skruvar loss slangen.
RENGÖRING AV NÄTFILTER I VATTNETS TILLOPPSSLANG
1. Stäng vattenkranen och skruva loss inloppsslangen.
1
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida
för hand. Ta ut nätfiltret ur ventilen på baksidan av
tvättmaskinen med en universaltång och rengör det noga.
2
2. Rengör nätfiltret vid slangens ände noggrant med en fin
borste.
4. Sätt in nätfiltret igen. Anslut inloppsslangen till
vattenkranen och tvättmaskinen igen. Använd inte verktyg
för att ansluta inloppsslangen. Öppna vattenkranen och
kontrollera att alla anslutningar är täta.
2
1
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN
Dra ut facket genom att lyfta upp det och
dra det utåt (se figur).
Tvätta det under rinnande vatten. Denna
rengöring ska utföras ofta.
1
2
RENGÖRING AV VATTENFILTRET / TÖMNING AV KVARVARANDE VATTEN
Stäng av och koppla ifrån tvättmaskinen innan du rengör vattenfiltret eller tömmer ut kvarblivet vatten. Om du
använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet.
Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett igensatt
filter.
Om det inte går att tömma ut vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.
1. Ta bort bottenlisten: Använd en skruvmejsel på det sätt
som visas i följande figur.
4. Ta bort filtret: Lägg en bomullsduk under vattenfiltret som
absorberar den lilla mängd vatten som är kvar. Ta sedan
bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning.
2. Behållare för avtappat vatten:
Placera en låg och bred behållare under vattenfiltret för att
samla upp kvarvarande vatten.
5. Rengöra vattenfiltret: Ta bort rester från filtret och rengör
det under rinnande vatten.
3. Tömma ut vattnet:
Vrid filtret långsamt moturs tills allt vatten har runnit ut. Låt
vattnet rinna ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full,
stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm
behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vatten har
tömts ut.
6. Sätta in vattenfiltret och återinstallera bottenlisten: Sätt in
vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida
det så mycket det går. Filterhandtaget måste vara i vertikalt läge.
För att testa vattnets densitet kan du hälla cirka 1 liter vatten i
tvättmedelsbehållaren. Återinstallera sedan bottenlisten.
2
1
TRANSPORT OCH HANTERING
Lyft aldrig tvättmaskinen genom att greppa tag i arbetsytan.
1. Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen.
2. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är
ordentligt stängda.
3. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta
bort tömningsslangen från tömningsporten. Ta bort allt
resterande vatten från slangarna och fäst dem så att de inte
kan skadas under transporten.
4. Återinstallera transportbultarna. Följ anvisningarna för hur
man tar bort transportbultarna i "Installationsguide", men i
omvänd ordning.
Viktigt: Transportera inte tvättmaskinen utan att ha fixerat
transportbultarna.
KUNDSERVICE
INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE
1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av
råden i FELSÖKNING
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet
kvarstår.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER DESSA
KONTROLLER SKA DU KONTAKTA NÄRMASTE
KUNDTJÄNST
För att få hjälp, ring det nummer som visas på sidan 8 eller följ
anvisningarna på webbplatsen.
När du kontaktar vår kundservice ska du alltid uppge:
• En kort beskrivning av felet.
• Typ av apparat och exakt modell.
XXXXXXXXXX
•
Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten).
• din fullständiga adress
• ditt telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om
det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att
originalreservdelar används och att reparationen utförs på
korrekt sätt).
Klistermärken med tryckta program på lokala språk kan beställas via Service Call. (Tillgängliga språk: svenska, danska, finska och norska)
DISTRIBUTIONSLINJE OCH KUNDSERVICEINFORMATION
importeras och saluförs uteslutande av:
SÄKERHETSANVISNINGAR
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
framtida bruk.
Dessa instruktioner och själva apparaten ger viktiga
säkerhetsvarningar, som måste iakttas hela tiden.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet
att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig
användning av apparaten eller vid felaktig inställning
av kontrollerna.
Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd
från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten förutom om de hålls under
ständig tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att
använda produkten om de hålls under uppsikt eller
om de har fått instruktioner om hur produkten ska
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår
vilka faror det innebär. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn utan tillsyn.
Tvinga inte upp luckan och använd inte luckan att
stå på.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att
drivasmedhjälpavenexternomkopplingsanordning,
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och
liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum
i butiker, kontor och andra arbetsplatser På
lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och
andra inkvarteringsanläggningar.
Fyll inte maskinen med mer än den maxkapacitet
(kg torra kläder) som anges i programtabellen.
Denna apparat är inte avsedd för professionellt
bruk. Använd inte apparaten utomhus.
Använd inte lösningsmedel (t.ex. terpentin,
bensin), tvättmedel som innehåller lösningsmedel,
skurpulver,
glasrengöringsmedel,
allmänna
rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor.
Maskintvätta aldrig material som behandlats med
lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
Torka inte plagg som inte har tvättats.
Plagg som är nedsmutsade med matolja, aceton,
alkohol, bensin, fotogen, blekmedel, terpentin, vax
och ämnen måste tvättas i varmt vatten med en
större mängd tvättmedel innan den torkas i
torktumlaren.
Artiklar
med
skumgummi
(latexskum),
badmössor, vattentäta textiler, artiklar med en
gummisida och plagg eller kuddar som har delar av
latexskum ska inte torkas i torktumlaren.
Sköljmedel eller liknande produkter ska
användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
SV
VIKTIGT ATT LÄSA OCH OBSERVERA
Slutet av en torktumlarcykel sker utan värme
(kylcykel) för att garantera att artiklarna inte skadas.
Stäng
aldrig
av
torktumlaren
innan
torkprogrammet har avslutats. Om torktumlaren
stängs av innan programmet har avslutats ska alla
plagg tas ut snabbt och hängas upp så att kyls ned
snabbt.
Luckan blir het under torkningen.
Torka inte tvättgods som tvättats med lättand
tändliga lösningsmedel (t.ex trikloreten).
Torka inte skumgummi eller liknande elastiska
material.
Försäkra dig om att vattenkranen är öppen
under torkningsfaserna.
Töm fickorna på föremål, såsom tändare,
tändstickor o.s.v.
INSTALLATION
Apparaten ska hanteras och installeras av minst
två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
för uppackning och installation - risk för skärskada.
Om du vill placera en torktumlare ovanpå
tvättmaskinen, kontakta först kundservice eller
återförsäljaren för att kontrollera om detta är möjligt.
Detta är endast tillåtet om torktumlaren placeras
ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig
staplingssats som kan köpas via vår kundservice eller
din specialiserade återförsäljare.
Flytta apparaten utan att ta tag i toppskivan eller
det övre locket för att lyfta den.
Installation,
inklusive
vattentillförsel
(i
förekommande fall), elektriska anslutningar och
reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera
eller byt inte ut delar på produkten om detta inte
direkt rekommenderas i bruksanvisningen. Håll barn
på säkert avstånd från installationsplatsen. Packa
upp produkten och kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare
eller närmaste kundservice om du upptäcker något
problem. Efter installationen ska förpackningsavfallet
(delar i plast, polystyren o.s.v.) förvaras utom räckhåll
för barn - risk för kvävning. Apparaten ska kopplas
bort från strömförsörjningen innan någon
installationsåtgärd utförs - risk för elchock. Under
installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln
- risk för brand eller elchock. Aktivera apparaten
endast när installationen har slutförts.
Installera inte apparaten på en plats där den kan
utsättas för extrema förhållanden såsom: dålig
ventilation, temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
När apparaten installeras ska du säkerställa att de
fyra fötterna är stabila och står på golvet. Justera
dem om nödvändigt och kontrollera att apparaten
är helt plan med hjälp av ett vattenpass.
Om apparaten installeras på trägolv eller på
"flytande" golv (vissa parkettgolv och laminatgolv) KASSERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
kan återvinnas till 100%, vilket framgår av
ska man säkra en plywoodskiva på 60 x 60 x 3 cm Förpackningsmaterialet
återvinningssymbolen
.
(minst) på golvet och sedan ställa apparaten på Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt
och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
denna skiva.
Anslut tilloppsslangen (eller slangarna) till KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller
vattennätet enligt gällande lokala bestämmelser.
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
För modeller med kallvattenintag enbart: Anslut För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna,
inte till varmvattenledningen.
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna
För
modeller
med
varmvattenintag: produkt är märkt i enlighet med direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
varmvattenintagets temperatur får inte vara högre av
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt
än 60 °C.
hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors
Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för hälsa.
att undvika invändiga skador under transport. Innan Symbolen på produkten och på de dokument som medföljer produkten
maskinen används ska transportbultarna tas bort. visar att denna produkt inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas
på återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk
När de har avlägsnats, täck över öppningarna med in
utrustning.
de fyra medföljande plasthattarna.
Vänta några timmar efter installationen innan du
startar produkten så att den anpassas till rummets
temperaturförhållanden.
Se till att ventilationsöppningarna i sockeln på
tvättmaskinen (i förekommande fall) inte blockeras
av en matta eller något annat föremål.
Använd bara nya slangar för att ansluta apparaten
till vattennätet. De gamla slanguppsättningarna får
inte återanvändas.
Trycket på inloppsvattnet ska vara inom intervallet
0,1-1 MPa.
VARNINGAR GÄLLANDE EL
Det måste alltid kunna gå att koppla bort
apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut
stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med
hjälp av en flerpolig strömbrytare som installeras
föreeluttagetenligtkabeldragningsbestämmelserna.
Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med
nationella elstandarder.
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller
adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att
komma åt de elektriska komponenterna. Använd
inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd
inte denna apparat om nätkabeln eller stickkontakten
är skadad, om den inte fungerar som den ska eller
om den har skadats eller fallit ned på golvet.
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent
eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika
fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas.
Använd aldrig ångtvätt - risk för elchock.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising