Whirlpool | NT M11 8X3SK EU | Setup and user guide | Whirlpool NT M11 8X3SK EU instrukcja

Whirlpool NT M11 8X3SK EU instrukcja
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT ARISTON.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie
www.hotpoint.eu/register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
PANEL STEROWANIA
Lorem ipsum
Wł./Wył. (Reset przy dłuższym przytrzymaniu
przycisku)
2 Pokrętło Programów
3 Start/Pauza
1
Przyciski Opcji*
4 Active care
5 Poziom Suszenia
6 Opóźnienie Startu
7 Czas Suszenia
8 Koniec Cyklu
9 Delikatne (Przyc. Blok przy dłuższym
DEMO
END
10
1
9
4
3“
h
3“
3
h
2
5
przytrzymaniu przycisku)
10 Bez Zagnieceń (Wyciszenie przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)
6
7
8
*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon
WSKAŹNIKI
Poziom Suszenia:
Suche do Prasowania Na Wieszak - Suche do Szafy Bardzo Suche
Etapy Cyklu:
Suszenie - Chłodzenie - END Koniec Cyklu
Opróżnić zbiornik wody Oczyścić filtr włókien Oczyścić filtr dolny
Zapoznać się z częścią rozwiązywanie problemów:
Usterka: Wezwij serwis DEMO Tryb Demo
PIERWSZE UŻYCIE
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo.
Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo
zamocowany do zbiornika na wodę suszarki (patrz rysunek) lub
do domowej instalacji kanalizacyjnej.
W celu zapewnienia optymalnego działania, suszarka powinna
być instalowana w temperaturze pokojowej od 20 do 23°C.
Suszarka będzie działać w temperaturze od 14 do 30°C. przed
rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że
znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6
godzin.
Jeśli chce się zmienić kierunek otwierania drzwiczek, należy
skontaktować się z Serwisem (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej).
Podczas pracy można otworzyć drzwiczki. Po ponownym zamknięciu
drzwiczek, należy ponownie wcisnąć Przycisk Start/TAUKO, aby
wznowić działanie suszarki.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Opisane środki ostrożności pozwolą utrzymać urządzenie w
OPTYMALNYCH warunkach. Należy pamiętać o opróżnianiu
zbiornika wody po każdym cyklu suszenia. Należy pamiętać o
czyszczeniu filtrów po każdym cyklu suszenia. (Zapoznać się z
częścią Czyszczenie i Konserwacja)
PROGRAMY
1.Mieszane
4 kg Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z
bawełny oraz materiałów syntetycznych.
2.Bawełniane Eko
Max załadunek*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia
normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
3.Syntetyczne
4 kg Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
4.Wełniane 1 kg Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na
lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza
suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.
5.Jedwabne 0,5 kg Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.
6.Antyalergiczny
Max załadunek*
Ten cykl oznaczony jest aprobatą „Allergy UK” wydawaną przez “The
British Allergy Foundation”, która poświadcza rzeczywiste zmniejszenie
liczby i usunięcie alergenów. Można korzystać z niego zarówno w
przypadku załadunku wilgotnego (suszenie i obróbka), jak i suchego
(tylko połowa załadunku).
1. Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie; Stosować się do wskazówek
na metkach ubrań oraz przestrzegać maksymalnego załadunku
określonego w części poświęconej programom. Należy opróżnić
kieszenie. Upewnić się, że pranie nie zostało zablokowane między
drzwiczkami a filtrem włókien.
2. Zamknąć drzwiczki
3. Wcisnąć przycisk Wł. / Wył.
4. Wybrać program w zależności od rodzaju prania.
5. W razie potrzeby, wybrać opcje.
6. W celu rozpoczęcia cyklu, wcisnąć przycisk Start/Pauza.
7. O zakończeniu cyklu suszenia informuje sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza koniec cyklu. Należy
niezwłocznie wyjąć pranie, aby nie dopuścić do powstania
zagnieceń.
*MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)
8. Wyłączyć maszynę, wciskając przycisk Wł./Wył., otworzyć drzwiczki
i wyciągnąć pranie.
Jeśli maszyna
nie zostanie
wyłączona
ręcznie,
Instrukcje
bezpieczeństwa,
instrukcję
obsługi,
karta
produktu
oraz parametry
poboru energii
można pobrać:
‫הכביסה‬
‫תווית‬
ETYKIETKI
OPISUJĄCE
SPOSÓB
KONSERWACJI xxxx
po ok. kwadransie
zakończenianaszą
cyklu,stronę
urządzenie
wyłączy
się
• odOdwiedzając
internetową
docs.hotpoint.eu
‫בפעם‬
‫למייבש‬
‫כביסה‬
‫הכנסת‬
‫בעת‬
‫בייחוד‬
,‫הכביסה‬
‫בתוויות‬
‫תמיד‬
‫לעיין‬
‫יש‬
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
automatycznie w• celuUżywając
oszczędzania
energii.
kodu QR
:‫ביותר‬skontaktować
‫הנפוצים‬
‫הסמלים‬
.‫הראשונה‬
suszarki
po raz pierwszy.
Poniżej
podane
są najczęściej spotykane
Jeśli ostatni krok nie
wykonany
natychmiast,
• zostanie
Można również
sięniektóre
z‫להלן‬
naszym
serwisem
technicznym
(Patrz numer
telefonu
na karcie
symbole:
maszyny i/lub niektóre gwarancyjnej).
programy /opcje
posiadają
system
chroniący
Kontaktując
się
z
naszym
serwisem
technicznym,
należy
podać
kody
z
tabliczki
znamionowej
.‫ניתן לייבש במייבש כביסה‬
urządzenia.
przed zagnieceniami. Przez
kilka godzin od zakończenia suszenia
Można suszyć w suszarce.
.‫כביסה‬
‫במייבש‬
‫לייבש‬
‫ לא‬nie
bęben obraca się w regularnych odstępach
czasu,
dzięki
czemu
dochodzi do powstania zagnieceń.
Nie suszyć w suszarce
.‫גבוה‬należy
‫ חום‬-wcisnąć
‫ במייבש‬przycisk
‫לייבוש‬
W przypadku przerwy w dostawie prądu,
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Start / Pauza w celu ponownego uruchomienia
.‫ חום נמוך‬cyklu.
- ‫לייבוש במייבש‬
Suszyć w niskiej temperaturze.
xxxxxxxxxxxx
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji.
W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się
na panelu sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany
i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak
najdokładniejsze szacunki.
7.Codzienny
2 kg
Idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz
materiałów syntetycznych odwirowanych z wysoką prędkością w
pralce.​
8.Zabawki Pluszowe 2,5 kg
Cykl utrzymuje w najlepszy sposób oryginalny wygląd
i świetność pluszu. Przed suszeniem, usunąć wszystkie
akcesoria. Każdy pojedynczy element nie może przekroczyć 600
gr.
9. Łatwe Prasowanie
Ten cykl rozprostowuje włókna ubrań, ułatwiając prasowanie i
składanie. Nie należy go używać w przypadku nadal wilgotnych
ubrań. Nadaje się do niewielkich załadunków ubrań z bawełny lub
mieszanej bawełny.
10.Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w
przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w
przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest
wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około
20 minut.
11.Kołdra Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
12.Pościel i Ręczniki Max załadunek*
Do suszenia ręczników i pościeli z bawełny.
13.Dziecięce
2 kg
Program stworzony specjalnie do suszenia odzieży i innych
elementów garderoby noworodków (bawełna i szenil)
oraz delikatnych ubrań. Nie suszyć artykułów z pokryciem
plastikowym.
14.Jeans
3 kg
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim,
np. spodni i kurtek.
15.Koszule
3 kg
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin
mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
PRZYCISKI OPCJI CYKLU
Tych przycisków używa się w celu spersonalizowania wybranego
programu według swoich potrzeb.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich programach.
Niektóre opcje nie są zgodne z innymi, które zostały ustawione
wcześniej. Niezgodność jest sygnalizowana przez dźwięk i/lub
migające wskaźniki. Jeśli opcja jest dostępna, wskaźnik wybranej
opcji pozostanie włączony. Niektóre opcje mogą pozostać w
pamięci programu, jeśli zostały wybrane podczas poprzedniego
suszenia.
OPCJE CYKLU
Po wybraniu programu, w razie potrzeby można ustawić
różne opcje.
Active Care
Ta funkcja umożliwia jak najlepsze zachowanie oryginalnego
wyglądu oraz świetności ubrań, kontrolując prędkość silnika,
obroty bębna i temperaturę.
Poziom Suszenia
nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny
poziom wilgotności resztkowej prania. Wskaźnik sygnalizuje
wybierany poziom.
Suche do Prasowania: bardzo delikatne suszenie. Przydatne
w celu ułatwienia prasowania odzieży niezwłocznie po
zakończeniu cyklu.
Na Wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do Szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w
szafie.
Bardzo Suche: program wykorzystywany w przypadku ubrań,
które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
h Opóźnienie Startu
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start /
pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu.
W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy
ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.
Czas Suszenia
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.
Koniec Cyklu
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Delikatne
Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez obniżenie
temperatury suszenia.
Przyc. Blok
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie,
oprócz przycisku wł./wył.
Po włączeniu maszyny:
• aby uruchomić opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż
do momentu włączenia odnośnego wskaźnika.
• aby wyłączyć opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż do
momentu wyłączenia odnośnego wskaźnika.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Bez Zagnieceń
Ta opcja dodaje po zakończeniu cyklu system ochrony
przed zagnieceniami, dzięki regularnym obrotom bębna (czas
trwania do 10 godzin). Jest szczególnie zalecana, kiedy nie ma
możliwości wyjęcia odzieży zaraz po zakończeniu suszenia. Jeśli
korzysta się z tej opcji w połączeniu z opóźnionym startem,
system ochrony przed zagnieceniami zostanie dodany również
na etapie opóźnionego startu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana
w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci
urządzenia.
Wyciszenie
Ta opcja umożliwia wyłączenie sygnałów dźwiękowych
panelu sterowania. Alarmy nieprawidłowej pracy pozostają
aktywne.
• aby uruchomić opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż
do momentu włączenia odnośnego wskaźnika.
• aby wyłączyć opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż do
momentu wyłączenia odnośnego wskaźnika.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT ARISTON.
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
W celu uzyskania
kompleksowej pomocy prosimy
Przedjest
użyciem
urządzenia
należywłókien,
uważniektóre
przeczytać
instrukcje
gromadzenie
kłaczków
powstają
zarejestrować
urządzenie
stronie elektrycznym podczas
Odłączyć
suszarkę od
zasilanianaprądem
bezpieczeństwa.
podczas
suszenia.
Jeśli
filtry
ulegną
zapchaniu,
przepływ
www.hotpoint.eu/register
wykonywania
czyszczenia i konserwacji.
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii
rysunek A).
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go suszarka może się nie uruchomić.
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek
Nigdy
nie podnosić suszarki trzymając ją za górną powierzchnię
B).
roboczą.
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien
z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając 1. Odłącz zasilanie suszarki.
odkurzaczem. Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry 2. Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwiczki i zbiornik
należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem. Nie korzystać wody.
3. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie
z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.
podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).
Jak wyjąć filtr włókien:
1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
Zużycie energii
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części.
Tryb wyłączenia (Po) - Watts
0.50
Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że filtr
został włożony równo z uszczelką suszarki.
Tryb czuwania (Pl) - Watts
1.00
Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego
Program
kg
kWh
Minut
wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości
8
1.41
158
Bawełniane eco*
włókien z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub
4
0.78
93
Bawełniane eco
oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie
tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie.
Syntetyczne
4
0.94
113
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
swoim miejscu.
energetycznej, że jest on odpo­wiedni do suszenia tkanin
Jak wyjąć filtr dolny:
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
1. Otworzyć dolne drzwiczki.
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja
2. Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć filtr dolny.
standardowa/predefiniowana wstępna).
3. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna z
wewnętrznej powierzchni siatki.
System z Pompą Ciepła
4. Oczyścić komorę filtra dolnego, unikając bezpośredniego
Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w
kontaktu z płytkami.
hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka
zawiera 0.43 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
5. Zamknąć tylną ściankę filtra dolnego i wprowadzić go,
sprawdzając czy idealnie wpasował się w swoje miejsce.
6. Obniżyć uchwyt filtra i zamknąć dolne drzwiczki.
7. Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
A
Zbiornik na wodę
Pokrywa kondensatora
Filtr dolny
Filtr włókien
1
B
C
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.hotpoint.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
4
urządzenia.
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT ARISTON.
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
W celu uzyskania kompleksowej
pomocy prosimy
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
zarejestrować
urządzeniepracy,
na stronie
bezpieczeństwa.
W przypadku
nieprawidłowej
przed skontaktowaniem się
z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często
www.hotpoint.eu/register
nieprawidłowości
nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.
Nieprawidłowość Możliwa przyczyna
Wtyczka nie jest włączona do gniazda.
Suszarka się nie
włącza.
Suszarka nie
rozpoczyna
pracy
Usterka gniazda zasilania
Doszło do przerwania dostawy prądu.
Zaczekać na przywrócenie dostawy prądu.
Drzwiczki są otwarte
Zamknąć drzwiczki
W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca
ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej
zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu
uruchomienia programu.
Wcisnąć przycisk Start/Pauza
W urządzeniach posiadających funkcję blokady
przycisków, uruchomiono tę blokadę.
Zapoznać się z częścią Opcje; Jeśli uruchomiona jest blokada
przycisków, wyłączyć tę opcję. Wyłączenie suszarki nie jest
wystarczające, aby wyłączyć tę opcję
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane
tym czynności.
Nie została wykonana odpowiednia
konserwacja.
Ustawiony program, czas i/lub poziom
wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub
Czas suszenia
jest bardzo długi ilości załadunku umieszczonego w suszarce.
Ubrania są zbyt mokre
Suszarka mogła zostać przeładowana
Program nie
Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.
zakończył się.
Wskaźniki są włączone lub migają
Zbiornik wody
Rozwiązanie
Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania
Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda.
Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do
gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
Zbiornik wody jest pełny
Filtr włókien i/ Nieprawidłowość w przepływie powietrza
lub filtr dolny * niezbędnym do pracy urządzenia.
Filtr dolny*
Filtr dolny należy wyczyścić
DEMO
Cykl trwa kilka
minut.
Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO
jest włączony.
Pojawienie się
symbolu klucza
płaskiego ozna- Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.
cza nieprawidłowość.
Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje
najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby
usunąć jak największą ilość wody.
Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny
załadunek dla każdego programu.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Opróżnić zbiornik wody Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Oczyścić filtr włókien, filtr dolny i sprawdzić, czy pokrywa
kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą
wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu.
Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez
przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk
Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Ponownie włączyć urządzenie. Wskaźnik „DEMO” miga, a następnie
wyłącza się.
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć
niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać
rozproszone. Odczekać ok. godziny. Ponownie podłączyć suszarkę
do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl
suszenia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i
podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na
wyświetlaczu.
Na przykład F3 i E2
*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.hotpoint.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising