Whirlpool | EWDE 751280 W IL | Setup and user guide | Whirlpool EWDE 751280 W IL מדריך למשתמש

Whirlpool EWDE 751280 W IL מדריך למשתמש
‫מדריך מהיר‬
‫‪HE‬‬
‫תודה שקנית מוצר של ‪INDESIT‬‬
‫כדי לקבל תמיכה שלמה יותר‪ ,‬יש לרשום את המוצר‬
‫באתר ‪www.indesit.com/register‬‬
‫לפני השימוש במכונה‪ ,‬יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות‪.‬‬
‫לפני השימוש במכונה‪ ,‬חובה להסיר את בורגי ההובלה‪.‬‬
‫להוראות מפורטות יותר לגבי אופן הסרתם‪ ,‬יש לעיין במדריך ההתקנה‪.‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצן 'הפעלה‪/‬כיבוי'‬
‫לחצן 'טמפרטורה'‬
‫לחצני' ונוריות חיווי של 'אפשרויות'‬
‫לחצן ונורית חיווי 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫לחצן 'ייבוש'‬
‫לחצן 'סחיטה'‬
‫כפתור בחירת מחזור כיבוס‬
‫מגירת חומרי ניקוי‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫צג‬
‫‪5‬‬
‫טבלת מחזור כיבוס‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫עומס מקסימלי ‪ 7‬ק"ג‬
‫צריכת חשמל במצב כבוי ‪ 0.5‬ואט ‪ /‬במצב פועל ‪ 8‬ואט‬
‫חומרי ניקוי ותוספים‬
‫מחזור כיבוס‬
‫טווח‬
‫ברירת מחדל‬
‫ייבוש‬
‫טמפרטורה‬
‫סיבוב‬
‫מקסימלי‬
‫(סל"ד)‬
‫עומס‬
‫מקסימלי‬
‫(ק"ג)‬
‫משך‬
‫((דקות‬
‫כיבוס‬
‫מרכך בדים‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫חומר ניקוי‬
‫מומלץ‬
‫אבקה נוזל‬
‫‪2‬‬
‫'סינתטית ‪ 59‬ד‬
‫‪30°C‬‬
‫‪- 30°C‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫'יומית ‪ 45‬ד‬
‫‪40°C‬‬
‫‪- 40°C‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫'כיבוס וייבוש ‪ 90‬ד‬
‫‪30°C‬‬
‫‪- 30°C‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫'כיבוס וייבוש ‪ 45‬ד‬
‫‪30°C‬‬
‫‪- 30°C‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫כותנה (‪)2‬‬
‫‪40°C‬‬
‫‪- 60°C‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫סינתטית‬
‫‪40°C‬‬
‫‪- 60°C‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪.‬ניתן לראות בצג את משך מחזורי הכיבוס‬
‫‪1‬‬
‫'צבעונית מעורבת ‪ 59‬ד‬
‫‪40°C‬‬
‫‪- 40°C‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪8‬‬
‫צמר‬
‫‪40°C‬‬
‫‪- 40°C‬‬
‫‪800‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫בגדי חדר כושר‬
‫‪40°C‬‬
‫‪- 40°C‬‬
‫‪600‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪/40°‬כותנה חסכונית ‪)1( 60°‬‬
‫‪60°C‬‬
‫‪- 60°C‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫לבנה‬
‫‪60°C‬‬
‫‪- 90°C‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫שטיפה‬
‫–‬
‫‪1,200‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫סחיטה‬
‫–‬
‫–‬
‫‪1,200‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫ניקוז‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪7‬‬
‫–‬
‫‪15‬‬
‫ייבוש כותנה‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪5‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪16‬‬
‫ייבוש סינתטית‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫‪ ‬מינון נדרש‬
‫–‬
‫‪ ‬מינון אופציונלי‬
‫משך המחזור המופיע בצג או בחוברת ההוראות מהווה הערכה המבוססת על תנאים רגילים‪ .‬המשך‬
‫בפועל עשוי להשתנות כתוצאה ממספר גורמים‪ ,‬כגון טמפרטורת המים הנכנסים והלחץ שלהם‪,‬‬
‫טמפרטורת הסביבה‪ ,‬כמות חומר הניקוי‪ ,‬כמות הכביסה וסוגה‪ ,‬איזון העומס ואפשרויות נוספות שנבחרו‪.‬‬
‫מחזור כיבוס לבדיקה בהתאם לתקן ‪( EN 50229‬כיבוס)‪:‬‬
‫‪ )1‬הגדרת מחזור כיבוס ‪ 10‬עם טמפרטורה של ‪.60°C‬‬
‫עבור כל מכוני הבדיקה‪:‬‬
‫‪ )2‬מחזור כיבוס ארוך‪ :‬הגדרת מחזור ‪ 6‬בטמפרטורה של ‪.40°C‬‬
‫מחזור כיבוס לבדיקה בהתאם לתקן ‪( EN 50229‬ייבוש)‪:‬‬
‫יש לבחור את התוכנית ‪( Dry Cotton‬ייבוש כותנה) ולהגדיר את רמת הייבוש ל‪ A4-‬עבור שני‬
‫המחזורים‪ .‬מחזור הייבוש הראשון חייב להתבצע עם העומס הנומינלי‪.‬‬
‫תיאור המוצר‬
‫‪1.1‬חלק עליון‬
‫‪2.2‬מגירת חומרי ניקוי‬
‫‪3.3‬לוח הבקרה‬
‫‪4.4‬ידית‬
‫‪5.5‬דלת‬
‫‪6.6‬משאבת ניקוז (מאחורי הבסיס)‬
‫‪7.7‬בסיס (ניתן להסרה)‬
‫‪8.8‬רגליים ניתנות לכוונון (‪)2‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪7.‬‬
‫‪8.‬‬
‫מגירת חומרי ניקוי‬
‫תא ‪ :1‬אין לשפוך את חומר הניקוי לתא ‪.1‬‬
‫יש לשפוך חומר ניקוי רק לתוך תא ‪.2‬‬
‫תא ‪ :2‬חומר ניקוי לכביסה (אבקה או נוזל)‬
‫יש שפוך חומר ניקוי נוזלי רק מיד לפני תחילת מחזור‬
‫הכיבוס‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫תא ‪ :3‬תוספים (מרכך בדים וכו')‬
‫‪1‬‬
‫אין למלא מרכך מעבר לסימון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם נעשה שימוש בטבלית חומר ניקוי‪ ,‬יש תמיד‬
‫להישמע להוראות היצרן‪.‬‬
‫! יש להשתמש באבקת כביסה עבור פריטי לבוש‬
‫לבנים מכותנה‪ ,‬לצורך כיבוס מוקדם‪ ,‬ועבור כיבוס בטמפרטורה מעל ‪.60°C‬‬
‫! יש לפעול בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי אריזת חומר הניקוי‪.‬‬
‫מחזורי כיבוס‬
‫יש לעקוב אחר הוראות הסמלים שעל תווית הוראות הכיבוס‬
‫של הבגד‪ .‬הערך המופיע בסמל הוא הטמפרטורה המקסימלית‬
‫המומלצת לכיבוס הפריט‪.‬‬
‫‪( Mix Coloured 59’‎‬צבעונית מעורבת ‪ 59‬ד')‬
‫כדי לכבס יחד פריטים מעורבים וצבעוניים‪.‬‬
‫‪( Synthetics 59’‎‬סינתטית ‪ 59‬ד')‬
‫מתאים לכיבוס של פריטים ברמת לכלוך בינונית העשויים מסיבים סינתטיים‬
‫(למשל פוליאסטר‪ ,‬פוליאקריל‪ ,‬ויסקוזה וכדומה) או סיבים מעורבים סינתטיים‬
‫וכותנה‪.‬‬
‫‪( Daily 45’‎‬יומית ‪ 45‬ד')‬
‫מחזור קצר המיועד לכיבוס של פריטי כותנה עדינים‪.‬‬
‫‪( Wash&Dry 90’‎‬כיבוס וייבוש ‪ 90‬ד')‬
‫המחזור מבטיח ביצועי כיבוס וייבוש לכמות של ‪ 2‬ק"ג ב‪ 90-‬דקות (רמה ‪ A1‬ייבוש‬
‫בגיהוץ); עבור כמויות גדולות יותר‪ ,‬משחק המחזור יתארך כדי להבטיח את ביצועי‬
‫המחזור‪.‬‬
‫‪( Wash&Dry 45’‎‬יומית ‪ 45‬ד')‬
‫יש לבחור תוכנית ‪ 5‬לכיבוס ולייבוש של בגדים ברמת לכלוך קלה (כותנה‬
‫וסינתטיים) בזמן קצר‪ .‬ניתן להשתמש במחזור זה לכיבוס ולייבוש של עד ‪ 1‬ק"ג‬
‫תוך ‪ 45‬דקות בלבד (דרגה ‪ A1‬ייבוש בגיהוץ)‪ .‬כדי להשיג תוצאות אופטימליות‪ ,‬יש‬
‫להשתמש בנוזל כביסה ולטפל מראש בחפתים‪ ,‬בצווארונים ובכתמים‪.‬‬
‫‪( Cotton‬כותנה)‬
‫מתאים לכיבוס מגבות‪ ,‬בגדים תחתונים‪ ,‬מפות וכו' העשויים מפשתן וכותנה‬
‫עמידים ברמת לכלוך בינונית עד כבדה‪.‬‬
‫‪( Synthetics‬סינתטית)‬
‫ספציפי לפריטים סינתטיים‪ .‬אם הלכלוך קשה להסרה‪ ,‬ניתן להעלות את‬
‫הטמפרטורה עד ל‪ 60°-‬ולהשתמש בחומר ניקוי חזק‪.‬‬
‫‪( Wool‬צמר)‬
‫ניתן לכבס את כל בגדי הצמר עם תוכנית ‪ ,8‬גם את אלה בעלי התווית ‪hand-‬‬
‫‪ .‬לקבלת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬יש‬
‫‪( wash only‬כיבוס ביד בלבד)‬
‫להשתמש בחומר ניקוי מיוחדולא לשים יתר מ‪ 2-‬ק"ג כביסה‪.‬‬
‫‪( Kit Gym‬בגדי חדר כוש)‬
‫מחזור שמתאים לכיבוס משותף של כל פריטי הספורט כולל מגבות‪ ,‬תוך‬
‫התחשבות בסיבים (יש לעקוב אחר ההוראות שעל תוויות הבגדים)‪.‬‬
‫‪( Eco Cotton 60°/40°‎‬כותנה חסכונית ‪)60°‎/40°‬‬
‫מתאים לכיבוס פריטים מכותנה ברמת לכלוך בינונית‪ .‬ב‪ 40°C-‬וב‪ 60°C-‬הוא‬
‫המחזור הסטנדרטי לכיבוס של בגדי כותנה‪ ,‬והוא היעיל ביותר במונחים של שילוב‬
‫צריכת מים וחשמל‪.‬‬
‫‪( White‬לבנה)‬
‫פריטים לבנים ברמת לכלוך גבוהה במיוחד‪.‬‬
‫‪( Rinse‬שטיפה)‬
‫מיועד לשטיפה ולסחיטה‪.‬‬
‫‪( Spin‬סחיטה)‬
‫מיועד לסחיטה ולניקוז המים‪.‬‬
‫‪( Drain‬ניקוז)‬
‫מיועד לניקוז המים‪.‬‬
‫‪( Dry Cotton‬ייבוש כותנה)‬
‫מיועד לייבוש בדי כותנה‪.‬‬
‫‪( Dry Synthetics‬ייבוש סינתטית)‬
‫מיועד לייבוש בדים סינתטיים‪.‬‬
‫צג‬
‫בעת תכנות המכונה ניתן להיעזר בצג‪ ,‬שמספק מידע רב‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫השלים שתוזמנו עבור המחזור שנבחר‪ ,‬ולאחר שהמחזור החל‪ ,‬השלב הנוכחי של‬
‫מחזור הכיבוס (ומחזור הייבוש‪ ,‬אם רלוונטי) יופיעו במקטע ‪.B‬‬
‫כיבוס‬
‫שטיפה‬
‫סחיטה‪/‬ניקוז‬
‫ייבוש‬
‫הסמלים המתאימים ל'טמפרטורה'‬
‫‪ C‬מלמעלה למטה‪:‬‬
‫יידלק‪ ,‬בצג יופיע ערך ה'טמפרטורה'‪.‬‬
‫אם הסמל‬
‫יידלק בזמן כוונון הגדרות הייבוש‪.‬‬
‫הסמל‬
‫יידלק‪ ,‬בצג יופיע ערך ה'סחיטה'‪.‬‬
‫אם הסמל‬
‫‪' ,‬ייבוש'‬
‫ו'סחיטה'‬
‫מופיעים במקטע‬
‫נורית חיווי דלת נעולה‬
‫כאשר דולקת‪ ,‬סמל זה מציין שהדלת נעולה‪ .‬כדי למנוע נזק‪ ,‬יש להמתין עד לכיבוי‬
‫הסמל לפני פתיחת הדלת (בערך שלוש דקות)‪.‬‬
‫כדי לפתוח את הדלת תוך כדי מחזור‪ ,‬יש ללחוץ על הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה' ;‬
‫אם הסמל כבוי‪ ,‬ניתן לפתוח את הדלת (יש להמתין כשלוש דקות)‪.‬‬
‫שימוש ראשון‬
‫לאחר התקנת המכשיר ולפני השימוש הראשון בו‪ ,‬יש להפעיל מחזור כיבוס ללא‬
‫חומר ניקוי וללא כביסה על‪-‬ידי שימוש במחזור ‪( Auto Clean‬ניקוי אוטומטי)‪.‬‬
‫שימוש יומיומי‬
‫יש להכין את הכביסה בהתאם להצעות המופיעות בפרק 'טיפים והצעות'‪.‬‬
‫תהבהב‬
‫ לחץ על הלחצן 'הפעלה‪/‬כיבוי' ; נורית החיווי 'התחלה‪/‬השהיה'‬‫באיטיות בירוק‪.‬‬
‫ פתח את הדלת‪ - .‬הכנס את הכביסה‪ ,‬יש לוודא שאין חריגה מהעומס המקסימלי‬‫המצוין ב'טבלת מחזורי הכיבוס'‪.‬‬
‫ משוך החוצה את מגירת חומרי הניקוי‪,‬ושפוך את חומר הניקוי לתאים הרלוונטיים‬‫כמתואר בסעיף 'מגירת חומרי ניקוי'‪.‬‬
‫ סגור את הדלת‪.‬‬‫ בחר את מחזור הכיבוס הרצוי‪.‬‬‫ הגדר את טמפרטורת הכיבוס‪.‬‬‫ הגדר את מחזור הייבוש אם נחוץ‪.‬‬‫ בחר את האפשרויות הרצויות‪.‬‬‫כדי להתחיל את מחזור הכיבוס; נורית‬
‫ לחץ על הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה'‬‫החיווי הרלוונטית תאיר באופן קבוע והדלת תינעל (הסמל יאיר)‪.‬‬
‫השהיית מחזור‬
‫כדי להשהות את מחזור הכיבוס‪ ,‬יש ללחוץ שוב על הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫; נורית החיווי תהבהב ככתום‪ .‬אם הסמל לא דולק‪ ,‬ייתכן שהדלת פתוחה‬
‫(יש להמתין כשלוש דקות)‪ .‬כדי להמשיך את מחזור הכיבוס מהנקודה שבה הוא‬
‫'התחלה‪/‬השהיה'‪.‬‬
‫הופסק‪ ,‬יש ללחוץ שוב על הלחצן‬
‫פתיחת הדלת בעת הצורך‬
‫לאחר שהמחזור יתחיל‪ ,‬הסמל יידלק כדי לציין שלא ניתן לפתוח את הדלת‪.‬‬
‫בזמן שמחזור הכיבוס פועל‪ ,‬הדלת נשארת נעולה‪ .‬כדי לפתוח את הדלת במהלך‬
‫הפעולה של מחזור‪ ,‬לדוגמה לצורך הוספת בגדים און הוצאתם‪ ,‬יש ללחוץ על‬
‫כדי להשהות את המחזור; נורית החיווי תהבהב‬
‫הלחצן‪' ,‬התחלה‪/‬השהיה'‬
‫בכתום‪ .‬אם הסמל לא דולק‪ ,‬ייתכן שהדלת פתוחה (יש להמתין כשלוש דקות)‪.‬‬
‫כדי להמשיך את המחזור‪.‬‬
‫יש ללחוץ שוב על הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫שינוי בזמן שמחזור הכיבוס מתבצע‬
‫כדי לשנות מחזור כיבוס כשהוא פועל‪ ,‬יש להשהות את המכונה באמצעות הלחצן‬
‫(נורת החיווי הרלוונטית תהבהב בכתום)‪ ,‬ולאחר מכן לבחור‬
‫'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫את המחזור הרצוי וללחוץ שוב על הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה' ‪.‬‬
‫! כדי לבטל מחזור שכבר התחיל‪ ,‬יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן 'הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי' ‪ .‬המחזור ייעצר והמכונה תכבה‪.‬‬
‫סוף המחזור‬
‫לאחר סיום המחזור‪ ,‬נורית החיווי ‪( END‬סיום) תידלק; כאשר הסמל נכבה‪,‬‬
‫ניתן לפתוח את הדלת (יש להמתין בערך שלוש דקות)‪ .‬יש לפתוח את הדלת‪,‬‬
‫להוציא את הכביסה מהמכונה ולכבות את המכונה‪ .‬אם לא תהיה לחיצה על הלחצן‬
‫'הפעלה‪/‬כיבוי' ‪ ,‬המכונה תכבה באופן אוטומטי אחרי כחצי שעה‪ .‬יש לסגור את‬
‫ברז המים‪ ,‬לפתוח את הדלת ולהוציא את הכביסה מהמכונה‪ .‬יש להשאיר את‬
‫הדלת פתוחה כדי לאפשר לתוף להתייבש‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫משך התוכניות הזמינות והזמו הנותר של מחזור בפעולה מופיעים במקטע ‪ ,A‬אם‬
‫הוגדרה האפשרות ‪ ( DELAY TIMER‬טיימר השהיה)‪ ,‬תופיע הספירה לאחור‬
‫אל התחלת התוכנית שנבחרה‪ .‬בנוסף‪ ,‬לחיצה על הלחצן בהתאמה תאפשר‬
‫צפייה בערכי הטמפרטורה המקסימלית‪ ,‬מהירות הסחיטה‪ ,‬רמת הייבוש או הזמן‬
‫שאליהם הגיעה המכונה במהלך המחזור שנבחר‪.‬‬
‫אפשרויות‬
‫יוויחה תירונ ‪,‬תנכותש סוביכה רוזחמל תמאות אל הרחבנש תורשפאה םא ‪-‬‬
‫‪.‬לעפות אל תורשפאהו בהבהת‬
‫תירונ ‪,‬הרחבנש תמדוקה תורשפאל תמאות הניא תרחבנה תורשפאה םא‬
‫היינשה תורשפאה קרו ‪,‬בהבהת הרחבנש הנושארה תורשפאל תמאותה יוויחה‬
‫‪.‬תקלוד ראשית הלעפוה רשא תורשפאה לש יוויחה תירונ ‪.‬לעפות‬
‫‪Extra Wash‬‬
‫‪ Extra Wash‬עבור פריטים ברמת לכלוך גבוהה‬
‫יש להפעיל את האפשרות‬
‫מאוד‪ ,‬כאשר הדבר מתאים‪ .‬יש ללחוץ על אפשרות זו כדי לאפשר למחזור לכוונן‬
‫מחדש את כל פרמטרי הכיבוס באופן אוטומטי באמצעות מחזור ארוך יותר‪.‬‬
‫האפשרות תמיד משאירה את הטמפרטורה ללא שינוי בעוד שנחזור הסחיטה‬
‫מוחזר באופן אוטומטי לרמות המקסימום‪ .‬המשתמש יכול להחזיר את מחזור‬
‫הסחיטה לערך הרצוי בכל עת‪.‬‬
‫‪( Easy Iron‬גיהוץ קל)‬
‫על‪-‬ידי בחירה בפונקציה זו‪ ,‬מחזורי הכיבוס והסחיטה ישונו כדי לצמצם היווצרות‬
‫של קמטים‪ .‬בסיום המחזור‪ ,‬מכונת הכביסה תבצע סיבובים איטיים של התוף;‬
‫נוריות החיווי עבור האפשרויות ‪( EASY IRON‬גיהוץ קל) ו'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫יהבהבו (הראשונה בירוק והשנייה בכתום)‪.‬‬
‫כדי לסיים את המחזור‪ ,‬יש ללחוץ על הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה' או על הלחצן‬
‫‪( EASY IRON‬גיהוץ קל)‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם יש תורך להריץ גם את מחזור הייבוש‪ ,‬אפשרות זו מופעלת רק בשילוב‬
‫עם רמה ‪( A1 (Iron dry‬ייבוש בגיהוץ))‪.‬‬
‫‪( Extra rinse‬שטיפה נוספת)‬
‫בחירה באפשרות זו תשפר את יעילות השטיפה ותבטיח סילוק מיטבי של חומרי‬
‫ניקוי‪ .‬אפשרות זו שימושית במיוחד עבור עור רגיש‪.‬‬
‫‪( Delay timer‬טיימר השהיה)‬
‫כדי להגדיר השהיית התחלה עבור המחזור הנבחר‪ ,‬לחץ על הלחצן המתאים שוב‬
‫ושוב עד שתגיע לזמן ההשהיה הרצוי‪ .‬כאשר אפשרות זו מופעלת‪ ,‬נורית החיווי‬
‫התואמת תישאר דלוקה‪ .‬כדי לבטל את ההגדרה של השהיית ההתחלה‪ ,‬יש ללחוץ‬
‫על הלחצן עד שהטקסט ‪( OFF‬כבוי) יופיע בצג‪.‬‬
‫‪( Temperature‬טמפרטורה)‬
‫לכל מחזור כיבוס יש טמפרטורה מוגדרת מראש‪ .‬כדי לשנות את הטמפרטורה‪ ,‬יש‬
‫ללחוץ על הלחצן ‪ .‬הערך יופיע בצג‪.‬‬
‫‪( Spin‬סחיטה)‬
‫לכל מחזור כיבוס יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש‪ .‬כדי לשנות את מהירות‬
‫‪ .‬הערך יופיע בצג‪.‬‬
‫הסחיטה‪ ,‬יש ללחוץ על הלחצן‬
‫‪( Drying cycle‬מחזור ייבוש)‬
‫בפעם הראשונה שלוחצים על הלחצן ‪ ,‬המכונה תבחר באופן אוטומטי את מחזור‬
‫הייבוש המקסימלי שתואם למחזור הכיבוס שנבחר‪ .‬לחיצות נוספות יקטינו את‬
‫רמת הייבוש ואת זמן הייבוש עד שהמחזור יבוטל לחלוטין (‪( OFF‬כבוי))‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את הייבוש באופן הבא‪:‬‬
‫‪ - A‬בהתאם לרמת הייבוש הרצויה של הכביסה‪:‬‬
‫‪( Iron dry‬ייבוש בגיהוץ) ‪ :A1‬מתאים לבגדים שיזדקקו לגיהוץ אחרי הכיבוס‪.‬‬
‫הלחות הנותרת מרככת את הקמטים‬
‫ומקלה על הסרתם‪.‬‬
‫‪( Hanger dry‬יבוש לקולב) ‪ :A2‬אידאלי לבגדים שאינם זקוקים לייבוש מלא‪.‬‬
‫‪( Cupboard dry‬ייבוש לארון) ‪ :A3‬מתאים לכביסה שניתן להחזיר לארון ללא‬
‫גיהוץ‪.‬‬
‫‪( Extra dry‬יבש במיוחד) ‪ :A4‬מתאים לכביסה שניתן להחזיר לארון ללא גיהוץ‪.‬‬
‫‪ - B‬בהתאם למשך זמן בין ‪ 30‬ל‪ 180-‬דקות‪.‬‬
‫אם כמות כביסה גדולה מהעומס המקסימלי הנקוב (ראה 'טבלת מחזורי כיבוס')‪,‬‬
‫יש בצע את מחזור הכיבוס ובסיומו לחלק את הכביסה לקבוצות ולהחזיר את חלקה‬
‫לתוף‪.‬‬
‫בנקודה זו יש לעקוב אחר ההוראות למחזור ‪( Drying only‬ייבוש בלבד)‪ .‬יש‬
‫לחזור על נוהל זה עבור יתרת הכביסה‪.‬‬
‫נ‪.‬ב‪ :‬תמיד תתווסף תקופת צינון לאחר סיום כל מחזור ייבוש‪.‬‬
‫‪( Drying only‬ייבוש בלבד)‬
‫יש להשתמש בכפתור הבורר כדי לבחור מחזור ייבוש (‪ )15-16‬בהתאם לסוג‬
‫הבד‪ .‬ניתן גם להגדיר את רמת הייבוש הרצויה או את הזמן באמצעות הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪( DRYING‬ייבוש)‬
‫טיפים והצעות‬
‫הפרדת הכביסה לפי‪:‬‬
‫סוג הבד (כותנה‪ ,‬אריגים מעורבים‪ ,‬סינתטיים‪ ,‬צמר‪ ,‬פריטים הדורשים כיבוס‬
‫ביד)‪ .‬צבע (יש להפריד פריטים צבעוניים מלבנים‪ ,‬לכבס בגדים צבעוניים חדשים‬
‫בנפרד)‪ .‬עדינים (יש להכניס לשקית בד פריטים קטנים כגון גרבי ניילון ופרטים עם‬
‫קרסים כגון חזיות)‪.‬‬
‫ריקון הכיסים‪:‬‬
‫פריטים כגון מטבעות או מציתים עלולים לפגוע במכונה ובתוף‪ .‬יש לבדוק את כל‬
‫הכפתורים‪.‬‬
‫טיפול ותחזוקה‬
‫לפני ביצוע ניקוי ותחזוקה ‪ ,‬יש לכבות את המכונה ולנתק אותה מאספקת החשמל‪.‬‬
‫אין להשתמש בנוזלים דליקים לניקוי המכונה‪.‬‬
‫ניתוק אספקת המים והחשמל‬
‫יש לסגור את ברז המים אחרי כל כיבוס‪ .‬פעולה זו תגביל את השחיקה על‬
‫המערכת ההידראולית שבתוך המכונה ותעזור במניעת נזילות‪.‬‬
‫יש לנתק את המכונה מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה כלשהן‪.‬‬
‫ניקוי המכונה‬
‫ניתן לנקות את החלקים החיצוניים ואת חלקי הגומי של המכונה באמצעות מטלית‬
‫רכה הטבולה במי סבון חמימים‪ .‬אין להשתמש בממסים או בחומרים שוחקים‪.‬‬
‫יש למכונה תוכנית 'ניקוי אוטומטי' עבור החלקים הפנימיים‪ ,‬אשר יש להפעיל‬
‫כאשר התוף ריק‪.‬‬
‫לקבלת ביצועים מקסימליים ייתכן שתרצה להשתמש בחומר ניקוי (כלומר כמות‬
‫של ‪ 10%‬מהכמות המצוינת עבור בגדים ברמת לכלוך קלה) או בתוספים מיוחדים‬
‫לניקוי המכונה‪ .‬מומלץ להפעיל תוכנית ניקוי כל ‪ 40‬מחזורי כיבוס‪.‬‬
‫למשך חמש‬
‫ו‪-‬‬
‫כדי להתחיל את התוכנית‪ ,‬יש ללחוץ בו‪-‬זמנית על הלחצנים‬
‫שניות‪.‬‬
‫התוכנית תתחיל באופן אוטומטי‪ ,‬ותפעל למשך כ‪ 70-‬דקות‪.‬‬
‫ניקוי מגירת חומרי הניקוי‬
‫יש לשטוף במים זורמים‪ .‬יש לחזור על פעולה זו בתדירות גבוהה‪.‬‬
‫טיפול בדלת ובתוף‪:‬‬
‫יש תמיד להשאיר את הדלת פתוחה מעט‪ ,‬כדי למנוע היווצרות ריחות בלתי‪-‬‬
‫נעימים‪.‬‬
‫ניקוי המשאבה‬
‫המכונה מצוידת במשאבת ניקוי עצמי שאינה זקוקה לתחזוקה כלשהי‪ .‬פריטים‬
‫קטנים (כגון מטבעות או כפתורים) עלולים ליפול מדי פעם לתוך תא המגן הנמצא‬
‫בבסיס המשאבה‪.‬‬
‫! יש לוודא שמחזור הכיבוס הסתיים ולנתק את המכשיר מהחשמל‪.‬‬
‫כדי לגשת אל תא הכניסה‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לשחרר את פנל הכיסוי בחזית המכונה על‪-‬ידי לחיתה במרכזה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫דחיפה כלפי מטה בשני הצדדים כדי לשלוף אותו;‬
‫‪ .2‬יש לשחרר את כיסוי משאבת הניקוז על‪-‬ידי סיבובו נגד כיוון תנועת מחוגי‬
‫השעון‪ :‬יציאת מים מסוימת היא תקינה;‬
‫‪ .3‬יש לנקות היטב את החלק הפנימי;‬
‫‪ .4‬יש להבריג חזרה את הכיבוי;‬
‫‪ .5‬יש להחזיר את הלוח למקומו‪ ,‬לוודא שהווים מחוברים היטב למקומם לפני‬
‫דחיפת הלוח על המכשיר‪.‬‬
‫בדיקת צינור כניסת המים‬
‫יש לבדוק את צינור כניסת המים לפחות פעם בשנה‪ .‬אם הוא סדוק או שבור‪ ,‬יש‬
‫להחליף אותו‪ :‬במהלך מחזורי הכיבוס‪ ,‬הלחץ הגבוה של המים עלול לסדוק את‬
‫הצינור ולפתוח אותו‪.‬‬
‫! לעולם אין להשתמש בצינור משומש‪.‬‬
‫מערכת איזון עומסים‬
‫לפני כל מחזור כיבוס‪ ,‬על מנת למנוע רעידות חריגות לפני כל סחיטה וכדי‬
‫לפזר את העומס באופן אחיד‪ ,‬התוף מסתובב ברציפות במהירות הגבוהה מעט‬
‫ממהירות הסיבוב של הכיבוס‪ .‬אם‪ ,‬לאחר כמה ניסיונות‪ ,‬לא הושג איזון נכון של‬
‫העומס‪ ,‬המכונה תסתובב במהירות סחיטה מוקטנת‪ .‬במקרה של אי‪-‬איזון חריג‬
‫בעומס‪ ,‬המכונה תבצע תהליך פיזור‪ ,‬במקום סחיטה‪ .‬כדי לסייע בשיפור הפיזור‬
‫והאיזון של העומס‪ ,‬מומלץ לשים במכונה פריטים קטנים וגדולים ביחד‪.‬‬
‫אבזרים נלווים‬
‫יש ליצור קשר עם 'שירות הסיוע הטכני' כדי לבדוק אם האביזרים הבאים זמינים‬
‫עבור דגם מכונה זה‪.‬‬
‫ערכת הערמה‬
‫באמצעות אביזר זה ניתן לאבטח את המייבש לחלק העליון של המכונה כדי לחסוך‬
‫מקום ולאפשר טעינה ופריקה של המייבש‪.‬‬
‫הובלה וטיפול‬
‫אין להרם את המכונה על‪-‬ידי אחיזה בחלק העליון שלה‪.‬‬
‫יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולסגור את ברז המים‪ .‬יש לוודא שהדלת ומגירת‬
‫חומרי הניקוי סגורים בחוזקה‪ .‬יש לנתק את צינור המילוי מברז המים ולאחר מכן‬
‫לנתק את צינור הניקוז‪ .‬יש לרוקן את כל המים שנותרו בצינור ולאבטח אותו כדי‬
‫שלא יינזק במהלך ההובלה‪ .‬יש לחבר שוב את בורגי ההעברה‪ .‬יש לחזור בסדר‬
‫הפוך על נוהל פירוק מבורגי ההעברה כפי שתואר ב'מדריכי הבריאות‪ ,‬הבטיחות‬
‫וההתקנה'‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫מדי פעם‪ ,‬תיתכן תקלה במכונה‪ .‬לפני יצירת קשר עם 'השירות לסיוע טכני'‪ ,‬יש לוודא שלא ניתן לפתור את הבעיה בקלות באמצעות הרשימה שלהלן‪.‬‬
‫גורמים אפשריים‪/‬פתרון‬
‫מצב בלתי‪-‬רגיל‬
‫המכונה אינה מתחילה‪.‬‬
‫המכשיר לא מחובר לשקע או לא מחובר מספיק כדי ליצור מגע‪.‬‬
‫אין חשמל בבית‪.‬‬
‫דלת המכונה לא סגורה כהלכה‪.‬‬
‫הלחצן 'הפעלה‪/‬כיבוי'‬
‫מחזור הכיבוס לא מתחיל‪.‬‬
‫הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫לא נלחץ‪.‬‬
‫לא נלחץ‪.‬‬
‫ברז המים סגור‪.‬‬
‫נקבעה השהיה לזמן ההתחלה‪.‬‬
‫צינור כניסת המים לא מחובר לברז‪.‬‬
‫הצינור מכופף‪.‬‬
‫מכונת הכביסה לא מתמלאת‬
‫במים (בצג מהבהב ‪.)H2O‬‬
‫ברז המים סגור‪.‬‬
‫אין אספקת מים לבית‪.‬‬
‫הלחץ נמוך מדי‪.‬‬
‫הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫לא נלחץ‪.‬‬
‫צינור הניקוז לא הותקן בגובה שבין ‪ 65‬עד ‪ 100‬ס"מ מהרצפה‪.‬‬
‫הקצה החופשי של הצינור טבול במים‪.‬‬
‫המכונה מכניסה מים ומוציאה‬
‫אותם באופן רציף‪.‬‬
‫לא מורכב צינור נשם במערכת הניקוז בקיר‪.‬‬
‫אם הבעיה ממשיכה גם לאחר בדיקות אלו‪ ,‬יש לסגור את ברז המים‪ ,‬לכבות את המכשיר וליצור קשר עם שירות הסיוע הטכני‪.‬‬
‫אם הבית נמצא באחת הקומות העליונות של הבניין‪ ,‬ייתכן שישנן בעיות הנוגעות לפעולת הסיפון הגורמות למכונה להתמלא‬
‫במים ולנקז אותם ברציפות‪ .‬ניתן למצוא בחנויות שסתומים מיוחדים נגד שאיבה‪ ,‬שעוזרים במניעת מטרד זה‪.‬‬
‫המחזור לא כולל ניקוז‪ :‬במחזורים מסוימים יש להפעילו באופן ידני‪.‬‬
‫המכונה לא מנקזת או סוחטת‪.‬‬
‫צינור הניקוז מכופף‪.‬‬
‫תעלת הניקוז סתומה‪.‬‬
‫המכונה רועדת הרבה במהלך‬
‫מחזור הסחיטה‪.‬‬
‫נעילת התוף לא שוחררה כהלכה במהלך ההתקנה‪.‬‬
‫המכונה לא מפולסת‪.‬‬
‫המכונה תקועה בין ארונות ריהוט לבין הקיר‪.‬‬
‫צינור כניסת המים לא מוברג כהלכה‪.‬‬
‫המכונה נוזלת‪.‬‬
‫יש הפרעה במגירת חומרי הניקוי‪.‬‬
‫צינור הניקוז לא מחובר כהלכה‪.‬‬
‫נוריות החיווי של ‪Option‬‬
‫(אפשרות) ושל 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫מהבהבות וקוד שגיאה מופיע‬
‫בצג (למשל‪,F-01 :‬‏‪.)F-..‎‬‬
‫יש לכבות את המכונה ולנתק אותה מאספקת החשמל‪ ,‬להמתין כדקה אחת‪ ,‬ולאחר מכן להפעיל אותה שוב‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם שירות הסיוע הטכני‪.‬‬
‫חומר הניקוי לא מתאים לכיבוס במכונה (עליו להיות מסומן ב"למכונות כביסה"‪" ,‬לכיבוס ביד ובמכונה" או נוסח דומה)‪.‬‬
‫יש יותר מדי קצף‪.‬‬
‫נעשה שימוש ביותר מדי חומר ניקוי‪.‬‬
‫המכשיר לא מחובר לשקע או לא מחובר מספיק כדי ליצור מגע‪.‬‬
‫אין חשמל בבית‪.‬‬
‫דלת המכונה לא סגורה כהלכה‪.‬‬
‫מחזור הכיבוס לא מתחיל‪.‬‬
‫הלחצן 'הפעלה‪/‬כיבוי'‬
‫הלחצן 'התחלה‪/‬השהיה'‬
‫לא נלחץ‪.‬‬
‫לא נלחץ‪.‬‬
‫ברז המים סגור‪.‬‬
‫נקבעה השהיה לזמן ההתחלה‪.‬‬
‫‪( DRYING‬ייבוש) נמצא במצב ‪( OFF‬כבוי)‪.‬‬
‫ניתן להוריד את הוראות הבטיחות‪ ,‬את המדריך למשתמש‪ ,‬את מסמכי המוצר ואת נתוני האנרגיה על‪-‬ידי‪:‬‬
‫•ביקור באתר ‪http://docs.indesit.eu -‬‬
‫•שימוש בקוד ‪QR‬‬
‫•לחלופין‪ ,‬יש ליצור קשר עם השירות לאחר המכירה (מספר טלפון מופיע בחוברת האחריות)‪ .‬בעת יצירת קשר עם‬
‫השירות לאחר המכירה‪ ,‬יש לציין את הקודים שמופיעים על לוח הזיהוי של המוצר‪.‬‬
‫‪11374780‬‬
‫‪xxx‬‬
‫‪xxxxxxxxxxxx‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising