Whirlpool | FT D 8X3WS EU | Setup and user guide | Whirlpool FT D 8X3WS EU Manualul utilizatorului

Whirlpool FT D 8X3WS EU Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.whirlpool.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
PANOUL DE COMANDĂ
1 Tasta Pornit/Oprit
2 Tasta Pornire/Pauză
Taste opțiuni
3
4
5
6
7
8
Fresh care+
Rapid (dacă se apasă lung Adaugă favorite)
Opţiuni de cicluri (dacă se apasă lung Setări)
Nivel uscare
Timp uscare
Întârziere start
1:35
SYNTHETICS
4
5
-:--
Taste de navigare și Blocare taste
9 SUS
10 JOS
11 CONFIRMARE
(dacă se apasă lung Blocare taste)
1
9
3
-:--
10
11
2
6
7
8
INDICATORI
Faza ciclului:
Uscare - Răcire - Sfârșit ciclu
Goliți rezervorul de apă Curățați Filtrul hublou Curățați Filtrul inferior Ecomonitor
Consultați secțiunea remedierea defecțiunilor:
Defect: Apel unitate service. DEMO Mod demo
PRIMA UTILIZARE
La prima pornire a aparatului pe panoul de comandă va fi afișat
automat meniul de selectare a limbilor. Cu ajutorul tastelor SUS
și JOS este posibilă vizualizarea limbilor prezente în mașină.
Apăsați tasta pentru confirmare. Nu este posibilă utilizarea
mașinii fără alegerea limbii.
De asemenea, asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus în
mod corespunzător. Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare de pe
partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect, fie la
rezervorul de apă al uscătorului de rufe (consultaţi imaginea), fie
la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.
Uscătorul de rufe trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura
cuprinsă între 20 și 23°C pentru a obține performanțe optime.
Funcționarea corectă este asigurată oricum între 14 și 30° C.
Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a
stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.
UTILIZAREA ZILNICĂ
Ecomonitor
Acest indicator arată nivelul de energie consumată în funcție de program
și opțiunile setate. Consumul este proporțional cu numărul de linii
prezente pe afișaj, alături de pictograma ecomonitor.
DESCHIDEREA HUBLOULUI ÎN TIMPUL CICLULUI
În timpul funcționării este posibilă deschiderea hubloului. După ce
ați închis hubloul, trebuie să apăsați din nou tasta Pornire/Pauză
pentru a pune din nou în funcțiune uscătorul de rufe.
NAVIGARE
Este posibilă navigarea în meniurile disponibile cu ajutorul tastelor
"SUS" și "JOS".
• Apăsați tasta pentru a confirma alegerea.
• Apăsați tasta opțiune în dreptul simbolului , dacă este prezent pe
afișaj, pentru a reveni la pagina precedentă.
Dacă nu este confirmată nicio alegere, după aproximativ 2
minute, afișajul revine la pagina principală.
Măsurile descrise în continuare vă vor permite să mențineți
aparatul în condiții OPTIME. Amintiți-vă să goliți rezervorul
SETĂRI
după fiecare ciclu de uscare. Amintiți-vă să curățați filtrele
Pentru
a avea acces la meniul setări, țineți apăsată tasta
după fiecare ciclu de uscare. (Consultați secțiunea „Îngrijire
corespunzătoare
timp de câteva secunde.
și întreținere”).
• Selectați Limba vizualizează limbile disponibile pe afișaj.
1. Deschideți hubloul și introduceți rufele; respectați indicațiile de
• Sunete permite activarea sau dezactivarea sunetelor (unele sunete,
pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și încărcătura maximă
de exemplu semnalările de funcționare defectuoasă, rămân oricum
indicată în secțiunea programe. Goliți buzunarele articolelor de
active).
îmbrăcăminte. Asigurați-vă ca rufele să nu rămână blocate între
• Luminozitate este posibilă modificarea luminozității afișajului.
hublou și/sau filtrul aflat pe hublou.
• Restabilire Setări permite restabilirea setărilor din fabrică. După ce
2. Închideți hubloul.
ați selectat setarea, țineți apăsată tasta timp de câteva secunde.
3. Apăsați tasta Pornit/Oprit.
4. Selectați programul în funcție de tipul rufelor, cu butonul rotativ
corespunzător.
5. Selectați opțiunile dacă este necesar.
6. Pentru a începe ciclul apăsați butonul Pornire/Pauză.
7. Finalizarea ciclului de uscare este evidențiată de un semnal sonor.
Un indicator de pe panoul de comandă, semnalează finalizarea
ciclului. Scoateți imediat rufele, acest lucru ajută la evitarea
*ÎNCĂRCĂT. MAX. 8 Kg (Încărcătură uscată)
formării cutelor pe articolele de îmbrăcăminte.
8. Opriți aparatul apăsând tasta Pornit/Oprit, deschideți hubloul
descărca instrucţiunile
siguranţa,
utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
xxxx
și scoateți rufele. Puteţi
Dacă aparatul
nu este opritprivind
manual,
după manualul deETICHETE
CU INSTRUCŢIUNI DE SPĂLARE
• de
Vizitând
nostru webciclului,
docs.whirlpool.eu
aproximativ un sfert
oră desite-ul
la terminarea
acesta se
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscaţi
Utilizând
codul QRenergie.
oprește automat •pentru
a economisi
uscătorul
de rufe pentru
primanumărul
dată. Următoarele
simboluri sunt cel mai
•
Ca alternativă,
contactaţi
serviciul
nostru
de asistenţăîntehnică
post-vânzare
(consultaţi
de telefon din
În cazul în care nu efectuați
imediat această
ultimă
etapă,
unele
certifi
catul
de
garanţie).
Când
contactaţi
serviciul
nostru
de
asistenţă
tehnică
post-vânzare,
vă
rugăm
să
precizaţi
frecvent
utilizate:
aparate și/sau unele programe/opțiuni sunt prevăzute cu un sistem
codurile specifi
pe plăcuţa
dateterminarea
de identificare a produsului dumneavoastră.
de prevenire a formării cutelor.
Timp cate
de câteva
ore,cu
după
Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
uscării, tamburul se rotește, la intervale regulate, în scopul de a
A nu se usca în uscătorul de rufe.
preveni formarea cutelor.
În cazul întreruperii curentului electric trebuie să apăsați tasta
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură ridicată
Pornire/Pauză pentru a relua ciclul.
xxxxxxxxxxxx
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură scăzută
Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul
țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de
alte opțiuni selectate.
În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe
panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant
și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea
mai bună estimare posibilă.
PROGRAME
Eco bumbac
kg Max*
Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea
rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea
rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca
referinţă acest program.
Amestec
kg 4 Acest program este ideal pentru uscarea împreună a
țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.
Lenjerie pat
Kg Max*
Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.
Cămăşi
kg 3 Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din
bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.
Sport
kg 4 Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice
sau din amestec de bumbac.
Pilote
Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.
Călcare uşoară
Acest ciclu relaxează fibrele articolelor de îmbrăcăminte
facilitând călcarea și împăturarea; a nu se utiliza pentru articole
de îmbrăcăminte încă ude. Potrivit pentru încărcături reduse
pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac sau amestec de
bumbac.
Împrospătare
Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a
articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se
utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.
Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai
eficient pentru încărcături reduse.
Ciclul durează aproximativ 20 de minute.
Rapid 30'
kg 0,5
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac
stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.
Colorate
kg Max*
Program de uscare delicată potrivit pentru articole de
îmbrăcăminte colorate.
Speciale
Această poziție permite alegerea între diferite programe
speciale. Vizualizați programele cu ajutorul tastelor SUS și JOS.
Apăsați tasta pentru a confirma programul selectat.
•
Blugi kg 3
Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcămintei din bumbac
rezistent, tip denim, de exemplu pantaloni și geci.
•
Prosoape
kg Max*
Pentru uscarea articolelor rezistente din bumbac, precum
prosoapele pluşate.
•
Imbrăc. Tehnică kg 4
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte tehnice
sintetice sau din bumbac.
•
Jachete
kg 2,5
Pentru uscarea jachetelor cu pene și puf conferindu-le
aspectul moale natural (2 geci).
BUTOANE OPȚIUNI
Aceste butoane sunt utilizate pentru personalizarea programului
selectat, în funcție de propriile exigențe.
Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele.
Unele opțiuni sunt incompatibile cu altele setate în precedență.
Incompatibilitatea este evidențiată de un semnal sonor și/
sau indicatoare intermitente. Dacă opțiunea este disponibilă,
indicatorul opțiunii selectate va rămâne aprins. Unele opțiuni
pot rămâne în memoria programului dacă sunt selectate pentru
uscarea precedentă.
Favorite
Această poziție permite alegerea între programele și
opțiunile corespunzătoare salvate în precedență. Tastele SUS
și JOS se utilizează pentru derularea listei favoritelor salvate.
Apăsați tasta pentru a selecta ciclul și a-l confirma.
Utilizați opțiunea corespunzătoare pentru a salva programele.
Lână kg 1 Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se
recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte
înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele
care rămân umede.
Delicate
kg 2 Pentru uscarea rufelor din ţesături delicate care necesită o
spălare uşoară.
Sintetice
kg 4 Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.
OPȚIUNI
După ce ați selectat programul este posibilă setarea
diferitelor opțiuni, dacă este necesar.
Nivel uscare
Apăsați de mai multe ori tasta corespunzătoare pentru a
stabili cât de umede trebuie să rămână rufele. Pe ecran se va
indica nivelul selectat. După câteva secunde de inactivitate
ecranul revine la meniul principal.
Uscare antișifonare: uscare foarte delicată. Utilă pentru a
facilita călcarea articolelor de îmbrăcăminte imediat după
finalizarea ciclului.
Întindere: un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte
delicate; gata de a fi întinse
Uscare normală: rufele sunt gata pentru a fi împăturate și
așezate în dulap
Uscare extra: utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de
a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.
Timp uscare
Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați
de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul
dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă
semnalează timpul ales.
Întârziere start
h
Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de
începutul ciclului.
Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține
întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate
fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un
indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.
După ce ați apăsat tasta pornire/pauză: aparatul semnalează
timpul rămas pentru pornirea ciclului.
În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați
din nou tasta pornire/pauză.
Fresh care+
Dacă rufele sunt lăsate în interiorul tamburului după
finalizarea ciclului, aceasta este expusă proliferării bacteriilor.
Această opțiune permite reducerea acestei proliferări prin
intermediul controlului temperaturii și a rotației tamburului.
Acest tratament are o durată maximă de 6 ore după finalizarea
programului setat. Această opțiune, dacă este selectată pentru
uscarea precedentă, rămâne în memorie.
Dacă această opțiune este utilizată împreună cu întârziere start,
tratamentul antișifonare (prin intermediul rotației periodice a
tamburului) va fi adăugat și la faza întârziere start.
Rapid
Permite uscarea mai rapidă.
Adaugă Favorite
Cu această tastă puteți adăuga programele utilizate frecvent
(cel mult 6, dacă introduceți al șaptelea, se anulează unul dintre
programele deja salvate) în „Favorite”, cu opțiuni.
• Selectați programul și opțiunile de salvat.
• Țineți tasta apăsată timp de câteva secunde.
• Salvarea este confirmată de un mesaj afișat pe ecran.
• Nu puteți salva de două ori același program, cu opțiuni diferite.
Blocare taste
Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu
excepția tastei pornit/oprit.
Cu aparatul pornit:
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
sau aspirați-l cu un aspirator. Cu toate acestea se recomandă
• pentruWHIRLPOOL.
a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se
curățarea
acestui
filtrucitiţi
după
pentru a de
optimiza
aprinde
indicatorul
Pentru
a beneficorespunzător.
cia de servicii complete de
Înainte
de a utiliza
aparatul,
cufiecare
atenţieciclu
instrucţiunile
siguranţă.
vă rugăm
să vățineți
înregistraţi
produsul
pe când se
performanțele de uscare. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
• pentruasistenţă,
dezactivarea
opțiunii,
apăsată
tasta până
introduce filtrul la locul său.
stinge www.whirlpool.eu/register
indicatorul corespunzător.
Demontarea filtrului inferior:
Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă,
1. Deschideți ușița inferioară.
rămâne în memorie.
2. Prindeți mânerul și trageți afară filtrul inferior.
Opţiuni De Cicluri
Cu acest buton puteți accesa un meniu cu opțiunile disponibile 3. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de
pe suprafața internă a plasei.
(consultați opțiunile următoare). Cu tastele „SUS” și „JOS” puteți
4. Curățați camera filtrului inferior evitând contactul direct cu
să parcurgeți opțiunile, iar cu tasta puteți confirma selecția.
lamelele.
•
Sunet sf.ciclu
5. Închideți la loc partea posterioară a filtrului inferior și
Această opțiune activează un semnal acustic prelungit la
introduceți-l la loc controlând ca acesta să fie bine fixat la locul
sfârșitul ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți sigur că veți
său.
auzi sunetul normal de sfârșit de ciclu. După ce ați apăsat tasta de
6. Coborâți mânerul filtrului și închideți ușița inferioară.
opțiune, puteți să o activați sau să o dezactivați cu tastele SUS și
7. Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.
JOS. Apăsați tasta pentru a confirma. Această opțiune, dacă este
Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului
selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.
de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care
Delicat
se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt
Permite o uscare mai uşoară a rufelor, reducând temperatura
saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe
de uscare.
este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se
Anti - Șifonare
consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate
Această opțiune modifică mişcarea tamburului de rotație
suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate
pentru a crea o acțiune care reduce încurcarea rufelor. Această
corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.
opțiune oferă rezultate mai bune atunci când este utilizată cu
încărcături mai mici.
TRANSPORT ŞI MANEVRARE
Nu
ridicaţi niciodată uscătorul de rufe apucându-l de blat.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Scoateţi uscătorul din priză.
Deconectați uscătorul de rufe de la rețeaua electrică în timpul 2. Asiguraţi-vă că hubloul şi rezervorul de apă sunt închise
efectuării operațiunilor de curățare și întreținere.
corespunzător.
Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați 3. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de
canalizare, fixaţi din nou furtunul de evacuare pe spatele
figura A).
Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau uscătorului de rufe (consultaţi Ghidul de instalare)
într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu
Consum de energie
utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.
În modul: oprit (Po) – Waţi
0.50
Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați
În modul: rămas în funcţiune (Pl) – Waţi
1.00
figura B).
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame
Programe
Kg
kWh
Minute
de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l
cu un aspirator. Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele
8
1.41
158
Eco Bumbac*
înainte de a le pune la loc. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
4
0.78
93
introduce filtrul la locul său.
Eco Bumbac
Demontarea filtrului hublou:
Sintetice
4
0.93
113
1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
*Program
de
referinţă
pentru
eticheta
datelor
energetice,
acest
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia.
program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel
Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus
mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie
complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.
pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită iniţială).
Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului
Sistem cu Pompă de căldură
corespunzător (consultați figura C).
Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de
unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0.43 kg
scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet
de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
2.
3.
4.
Rezervor de apă
Orificiu de admisie a aerului
Filtru inferior
Filtru hublou
A
1
B
C
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
4 specificate pe plăcuţa cu date de
2 identificare a produsului dumneavoastră.
codurile
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
REMEDIEREA
WHIRLPOOL.DEFECȚIUNILOR
Pentru
a benefi
cia de serviciiînainte
complete
În caz de
defecte
de funcționare,
dede
a contacta unitateaÎnainte
de service,
tabelulcitiţi
de mai
jos. Anomaliile
sunt deseori
de a consultați
utiliza aparatul,
cu atenţie
instrucţiunile
de siguranţă.
vă rugămîn
să câteva
vă înregistraţi
produsul pe
minore asistenţă,
și
pot
fi
rezolvate
minute
www.whirlpool.eu/register
Anomalie
Cauza posibilă
Ștecherul nu este introdus în priza de curent
Uscătorul de
Priza de curent este defectă
rufe nu pornește
Soluție
Introduceți ștecherul în priza de curent
Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză.
Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum
adaptatoare sau prelungitoare
A avut loc o întrerupere a curentului electric.
Așteptați activarea curentului electric.
Hubloul este deschis
Închideți hubloul
În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului
setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea
Opțiuni.
A fost setată o întârziere de start a ciclului.
Uscătorul de
rufe nu pornește Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a
porni programul
Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a
tastelor, a fost setată această opțiune.
Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.
Apăsați tasta Pornire/Pauză
Consultați secțiunea opțiuni, iar dacă este prezentă funcția de blocare
a tastelor, dezactivați opțiunea. Oprirea uscătorului de rufenu este
suficientă pentru dezactivarea acestei opțiuni
Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere și efectuați operațiunile
descrise.
Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica
nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe
programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură
introduse în uscătorul de rufe.
Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale
Rufele sunt prea umede
centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat
Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă
excesiv
pentru fiecare program.
Programul nu
Este posibil să fi avut loc o întrerupere a
În cazul întreruperii curentului electric apăsați tasta Pornire/Pauză
s-a terminat.
curentului electric.
pentru a relua ciclul.
Indicatori aprinse sau intermitente
Timpul de
uscare este
foarte lung
Rezervor de
apă
Rezervorul de apă este plin
Goliți rezervorul de apă Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul
hubloului și/
sau filtrul
inferior *
Anomalie a fluxului de aer necesar pentru
funcționarea aparatului
Curățați filtrul hubloului, filtrul inferior și controlați ca priza de aer să
fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil
ca uscătorul de rufe să se defecteze.
Filtrul inferior* Filtrul inferior trebuie curățat
Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
DEMO
Ciclul durează
numai câteva
minute.
Dezactivați modalitatea Demo. Următoarele acțiuni trebuie efectuate
în ordine, fără pauze. Porniți apoi opriți aparatul. Apăsați tasta Start/
Pauză până la auzirea unui semnal sonor.
Reporniți aparatul. Mașina semnalează că funcția a fost dezactivată.
Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat
hubloul și scoateți rufele astfel încât căldura să se disperseze.
Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de
rufe la rețeaua electrică, încărcați rufele și reluați ciclul de uscare.
Uscătorul de rufe este în modalitate DEMO.
Indicatorul DEMO este aprins.
Prezența
simbolului cheii Senzorii aparatului au detectat o anomalie.
englezești indică
o anomalie.
Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și
comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe
afișaj.
De exemplu F3 și E2
*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea îngrijire și întreținere.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
W11378676
06/2019
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising