Whirlpool | ST U 92X EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92X EU instrukcja

Whirlpool ST U 92X EU instrukcja
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
PANEL STEROWANIA
Wł./Wył. (Reset przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
2 Przycisk programowania
3 Pokrętło Programów (obrócić aby
wybrać / wcisnąć, aby potwierdzić)
4 Przycisk Start/Pauza
5 Pole programów
6 Wyświetlacz
Przyciski Opcji
7 Ustawienia
8 Fresh Care+
9 Przyciski zablok.
10 Opóźnienie Startu
11 Czas Suszenia
12 Poziom Suszenia
13 Opcje Cyklu
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
PIERWSZE UŻYCIE
W momencie pierwszego użycia urządzenia, na panelu
sterowania wyświetli się automatycznie menu wyboru języków.
Obrócić pokrętło, aby wyświetlić języki dostępne w maszynie.
Wcisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybrany język.
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo.
Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo
zamocowany do zbiornika na wodę suszarki (patrz rysunek) lub
do domowej instalacji kanalizacyjnej.
W celu zapewnienia optymalnego działania, suszarka powinna
być instalowana w temperaturze pokojowej od 20 do 23°C.
Suszarka będzie działać w temperaturze od 14 do 30°C. Przed
rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że
znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6
godzin.
NAWIGACJA (PATRZ WYBÓR FUNKCJI)
Można wykonać nawigację, kiedy kontrolka wybranej funkcji
jest włączona. Wybrać funkcję, obracając pokrętło w celu
wyświetlenia możliwych opcji na ekranie. Wcisnąć pokrętło,
żeby potwierdzić wybór. Urządzenie proponuje wybór programów
i opcji, podświetlając kolejno kontrolki funkcji. Można również
wybierać samodzielnie programy i opcje, wciskając przycisk
wybranego programu lub opcji.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów.
Jeśli ostatni krok nie zostanie wykonany natychmiast, niektóre maszyny
i/lub niektóre programy /opcje posiadają system chroniący przed
zagnieceniami. Przez kilka godzin od zakończenia suszenia bęben
obraca się w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu nie dochodzi do
powstania zagnieceń.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start / Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Ecomonitor
Ten wskaźnik pokazuje poziom zużywanej energii przy aktualnych
ustawieniach i w danym programie. Zużycie jest proporcjonalne do liczby
kresek widocznych na wyświetlaczu obok ikony eko monitora.
Światło bębna (jeśli występuje)
Niektóre modele posiadają wewnętrzne światło w bębnie, które ułatwia
korzystanie z suszarki. Nie jest konieczne żadne ustawienie. Światło się
włącza, przykładowo, w momencie otwarcia drzwiczek.
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Podczas pracy można otworzyć drzwiczki. Po ponownym zamknięciu
drzwiczek, należy ponownie wcisnąć Przycisk Start/TAUKO, aby
wznowić działanie suszarki.
USTAWIENIA
Poszczególne ustawienia można wybrać w sposób opisany w
"Nawigacji".
Język wyświetla dostępne języki na wyświetlaczu.
Dźwięk klawiszy umożliwia regulację i wyłączenie dźwięków
ustawień klawiszy urządzenia.
Sygnał końca cyklu umożliwia regulację i wyłączenie dźwięków
końca cyklu urządzenia.
Kontrast wyświetlacza umożliwia regulację jasności wyświetlacza.
Zapamiętaj ostatni cykl po włączeniu urządzenia automatycznie
wybiera ostatni wykonany cykl lub wznawia pracę z prograiem
ustawionym fabrycznie.
Tryb Eco umożliwia regulację wyłączenia urządzenia po zakończeniu
cyklu.
Ustawienia fabryczne umozliwia przywrócenie ustawień
fabrycznych.
Opisane środki ostrożności pozwolą utrzymać urządzenie w
OPTYMALNYCH warunkach. Należy pamiętać o opróżnianiu
zbiornika wody po każdym cyklu suszenia. Należy pamiętać
o czyszczeniu filtrów po każdym cyklu suszenia. (Zapoznać
się z częścią Czyszczenie i Konserwacja).
1. Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie; Stosować się do wskazówek
na metkach ubrań oraz przestrzegać maksymalnego załadunku
określonego w części poświęconej programom. Należy opróżnić
kieszenie. Upewnić się, że pranie nie zostało zablokowane między
drzwiczkami a filtrem włókien.
2. Zamknąć drzwiczki.
3. Wcisnąć przycisk Wł. / Wył.
4. Wybrać program w zależności od rodzaju prania. Kontrolka
przycisku P musi się włączyć. Obrócić pokrętło, żeby wybrać
wartość, a następnie wcisnąć pokrętło żeby potwierdzić.
*MAX ZAŁADUNEK 9 Kg (Wsad suchy)
5. W razie potrzeby wybrać opcje. Jeśli w opcjach dostępne
Instrukcje
bezpieczeństwa,
instrukcję
obsługi,
karta
produktu
oraz parametry poboru energii można pobrać:
xxxx
jest podmenu, można je przeglądać, obracając pokrętło, a
ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI
•
Odwiedzając
naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
następnie wciskając
je, żeby potwierdzić.
• cyklu,
Używając
koduprzycisk
QR
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
6. W celu rozpoczęcia
wcisnąć
Start/Pauza.
• suszenia
Można również
skontaktować
się z naszym serwisem
technicznym
(Patrz numer
telefonu
na karciesą najczęściej spotykane
suszarki
po raz pierwszy.
Poniżej
podane
7. Zakończenie cyklu
sygnalizowane
jest sygnałem
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym,
należy podać kody z tabliczki znamionowej
symbole:
dźwiękowym. Na wyświetlaczu
widnieje koniec cyklu. Wyjąć
urządzenia.
natychmiast wkład, aby uniemożliwić powstawanie zagnieceń na
Można suszyć w suszarce.
praniu.
8. Wyłączyć maszynę, wciskając przycisk Wł./Wył., otworzyć drzwiczki
Nie suszyć w suszarce
i wyciągnąć pranie. Jeśli maszyna nie zostanie wyłączona ręcznie,
Suszyć w wysokiej temperaturze.
po ok. kwadransie od zakończenia cyklu, urządzenie wyłączy się
automatycznie w celu oszczędzania energii.
Suszyć w niskiej temperaturze.
xxxxxxxxxxxx
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji. W modelach z
wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu
sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega
zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze
szacunki.
P
PROGRAMY
Bawełniane Eco
kg Max*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do
suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
Bawełniane kg Max*
Do suszenia prania bawełnianego.
Mieszane
kg 4
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań
z bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Syntetyczne
kg 4
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
Delikatne
kg 2
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego
traktowania.
Wełnia kg 1
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie
ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do
wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą
jeszcze wilgotne.
Duży Wsad
kg Max*
Do suszenia pościeli z bawełny.
Szybki 30'
kg 0,5
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką
prędkością w pralce.
Koszule
kg 3
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub
tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
Łatwe Pras.
Ten cykl rozprostowuje włókna ubrań, ułatwiając
prasowanie i składanie. Nie należy go używać w przypadku
nadal wilgotnych ubrań. Nadaje się do niewielkich załadunków
ubrań z bawełny lub mieszanej bawełny.
Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku
jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku
wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w
przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.
Specjalne
Aby ustawić jeden z poniższych programów, użyć pokrętła,
aby wybrać i potwierdzić pozycję "Programy Specjalne".
Obracanie pokrętłem umożliwia przejście do listy programów.
Na wyświetlaczu pojawiają się nazwy dostępnych programów.
Potwierdzić wybrany program, wciskając pokrętło.
• Jeanskg 3
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np.
spodni i kurtek.
• Mały Wsad kg 1
Ekonomiczne suszenie małych wsadów.
PRZYCISKI OPCJI CYKLU
Tych przycisków używa się w celu spersonalizowania wybranego
programu według swoich potrzeb.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich programach.
Niektóre opcje nie są zgodne z innymi, które zostały ustawione
wcześniej. Niezgodność jest sygnalizowana przez dźwięk i/lub
migające wskaźniki. Jeśli opcja jest dostępna, wskaźnik wybranej
opcji pozostanie włączony.
Niektóre opcje mogą pozostać w pamięci programu, jeśli
zostały wybrane podczas poprzedniego suszenia z tym samym
programem.
• Sportowe kg 4
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub
mieszanej bawełny.
• Jedwabne
kg 0,5
Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.
• Kolorowe
kg Max*
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej odzieży.
• Kurtki Puch.
kg 2,5
Do suszenia kurtek puchowych i kołder. Przywraca ich naturalną
miękkość (2 kurtki).
OPCJE CYKLU
Po wybraniu programu, w razie potrzeby można ustawić
różne opcje.
Poziom Suszenia
Każdy program posiada domyślnie ustawiony poziom
suszenia. W niektórych programach można wyregulować poziom
wilgotności resztkowej prania. Wcisnąć odpowiedni przycisk
opcji - włączy się kontrolka. Obrócić pokrętło, aby przewinąć
poziomy dostępne dla każdego programu. Wcisnąć pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
Suche do prasowania: bardzo delikatne suszenie. Przydatne w
celu ułatwienia prasowania odzieży niezwłocznie po zakończeniu
cyklu.
Na wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w
szafie.
Bardzo suche: program wykorzystywany w przypadku ubrań,
które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
Czas Suszenia
W niektórych programach można regulować czas suszenia.
Wcisnąć odpowiedni przycisk opcji - włączy się kontrolka.
Obrócić pokrętło, aby przewinąć poziomy dostępne dla każdego
programu. Wcisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Opóźnienie Startu
h
Wcisnąć odpowiedni przycisk opcji - włączy się kontrolka.
Obrócić pokrętło, aby przewinąć poziomy dostępne dla każdego
programu. Wcisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór. Jeśli
drzwiczki były otwarte, po ich zamknięciu należy ponownie
wcisnąć przycisk start/ pauza.
Fresh Care+
Jeśli pranie pozostanie w bębnie po zakończeniu cyklu
narażone jest na rozwój bakterii. Ta opcja pozwoli zapobiec
rozwojowi bakterii, dzięki kontroli temperatury i obracaniu bębna.
Ten cykl trwa maksymalnie 6 godzin od zakończenia ustawionego
programu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu
suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Jeśli korzysta się z tej opcji w połączeniu z opóźnionym startem,
system ochrony przed zagnieceniami (system ochrony przed
zagnieceniami, dzięki regularnym obrotom bębna) zostanie dodany
również na etapie opóźnionego startu.
Przyciski zablok.
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie,
oprócz przycisku wł./wył.
Po włączeniu maszyny:
• aby uruchomić opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż
do momentu włączenia odnośnego wskaźnika.
• aby wyłączyć opcję, należy przytrzymać wciśnięty przycisk, aż do
momentu wyłączenia odnośnego wskaźnika.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Program suszenia wyrobów wełnianych
na tym urzadzeniu został zatwierdzony przez The Woolmark Company dla
wyrobów z etykieta „pranie reczne” z
zastrzezeniem, ze wyroby sa suszone
zgodnie z instrukcja producenta tego
urzadzenia. Odnosnie pozostałych
metod konserwacji nalezy postepowac zgodnie z wszywka wyrobu. M1762 . Symbol Woolmark jest
certyfikowaną marką w wielu krajach.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU ARISTON.
Opcje
Cyklu
4. Oczyścić komorę filtra dolnego, unikając bezpośredniego
W celu
uzyskania kompleksowej pomocy prosimy
Przedkontaktu
użyciemzurządzenia
Ten zarejestrować
przycisk umożliwia
wejście
do
menu
dostępnych
opcji
płytkami. należy uważnie przeczytać instrukcje
urządzenie na stronie
bezpieczeństwa.
(patrz
opcje
poniżej).
Po
wciśnięciu
przycisku,
przekręcić
5.
Zamknąć
tylną ściankę filtra dolnego i wprowadzić go,
www.aristonchannel.com/register
pokrętło, aby wybrać opcję i wcisnąć je, aby potwierdzić.
sprawdzając czy idealnie wpasował się w swoje miejsce.
6. Obniżyć uchwyt filtra i zamknąć dolne drzwiczki.
•
Szybkie
7. Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.
Umożliwia szybsze suszenie.
•
Delikatne
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez obniżenie
jest gromadzenie kłaczków włókien, które powstają
temperatury suszenia.
podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
•
Sygnał końca cyklu
czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
suszarka może się nie uruchomić.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odłączyć suszarkę od zasilania prądem elektrycznym podczas
wykonywania czyszczenia i konserwacji.
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz
rysunek A).
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek
B).
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien
z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając
odkurzaczem. Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry
należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem. Nie korzystać
z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.
Jak wyjąć filtr włókien:
1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części.
Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że filtr
został włożony równo z uszczelką suszarki.
Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego
wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości
włókien z powierzchni filtra, płucząc go pod bieżącą wodą lub
oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie
tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie.
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na
swoim miejscu.
Jak wyjąć filtr dolny:
1. Otworzyć dolne drzwiczki.
2. Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć filtr dolny.
3. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna z
wewnętrznej powierzchni siatki.
Nigdy nie podnosić suszarki trzymając ją za górną powierzchnię
roboczą.
1. Odłącz zasilanie suszarki.
2. Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwiczki i zbiornik
wody.
3. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie
podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).
Zużycie energii
Tryb wyłączenia (Po) - Watts
0.50
Tryb czuwania (Pl) - Watts
1.00
Program
kg
kWh
Minut
Bawełniane eco*
9
2.07
211
Bawełniane eco
4.5
1.19
131
Syntetyczne
4
0.73
95
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpo­wiedni do suszenia tkanin
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja
standardowa/predefiniowana wstępna).
System z Pompą Ciepła
Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w
hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka
zawiera 0.18 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
A
Zbiornik na wodę
Pokrywa kondensatora
Filtr dolny
Filtr włókien
1
B
C
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową www.aristonchannel.com
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
4
2
urządzenia.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
W celu uzyskania kompleksowej
pomocy
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
prosimynieprawidłowej
zarejestrować urządzenie
na stronie
W przypadku
pracy, przed
skontaktowaniem się
z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często
bezpieczeństwa.
www.whirlpool.eu/register
nieprawidłowości
nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.
Nieprawidłowość Możliwa przyczyna
Wtyczka nie jest włączona do gniazda.
Suszarka się nie
włącza.
Suszarka nie
rozpoczyna
pracy
Usterka gniazda zasilania
Doszło do przerwania dostawy prądu.
Zaczekać na przywrócenie dostawy prądu.
Drzwiczki są otwarte
Zamknąć drzwiczki
W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca
ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej
zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu
uruchomienia programu.
Wcisnąć przycisk Start/Pauza
W urządzeniach posiadających funkcję blokady
przycisków, uruchomiono tę blokadę.
Zapoznać się z częścią Opcje; Jeśli uruchomiona jest blokada
przycisków, wyłączyć tę opcję. Wyłączenie suszarki nie jest
wystarczające, aby wyłączyć tę opcję
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane
tym czynności.
Nie została wykonana odpowiednia
konserwacja.
Ustawiony program, czas i/lub poziom
wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub
Czas suszenia
jest bardzo długi ilości załadunku umieszczonego w suszarce.
Ubrania są zbyt mokre
Suszarka mogła zostać przeładowana
Program nie
zakończył się.
Rozwiązanie
Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania
Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda.
Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do
gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.
Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje
najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby
usunąć jak największą ilość wody.
Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny
załadunek dla każdego programu.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Wskaźniki są włączone lub migają
Zbiornik wody
Zbiornik wody jest pełny
Filtr włókien i/ Nieprawidłowość w przepływie powietrza
lub filtr dolny * niezbędnym do pracy urządzenia.
Filtr dolny*
Filtr dolny należy wyczyścić
Na wyświetlaczu
widnieje "Fault Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.
FX EX"
DEMO
Cykl trwa kilka
minut.
Suszarka jest w trybie DEMO. (uruchomić Tryb
Demo)
Opróżnić zbiornik wody Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Oczyścić filtr włókien, filtr dolny i sprawdzić, czy pokrywa
kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą
wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu.
Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć
niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać
rozproszone. Odczekać ok. godziny. Ponownie podłączyć suszarkę
do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl
suszenia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i
podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na
wyświetlaczu.
Na przykład F3 i E2
Wyłączyć tryb Demo. Następujące czynności należy wykonać kolejno
bez przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie. Wcisnąć
przyciski nr 2 i 13 (patrz pierwsza strona) aż do pojawienia się sygnału
dźwiękowego.
Ponownie włączyć urządzenie. Następuje sygnalizacja wyjścia z trybu
Demo.
*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising