Whirlpool | ST U 92X EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92X EU Manualul utilizatorului

Whirlpool ST U 92X EU Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.whirlpool.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
PANOUL DE COMANDĂ
Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se
apasă lung)
2 Buton Program
3 Buton rotativ Programe (rotiți pentru a
selecta/apăsați pentru a confirma)
4 Tasta Pornire/Pauză
5 Zona pentru programe
6 Afişaj
Taste Opțiuni
7 Setări
8 FreshCare+
9 Taste Blocate
10 Întârziere Start
11 Timp De Uscare
12 Nivel Uscare
13 Opţiuni De Cicluri
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor.
PRIMA UTILIZARE
La prima pornire a aparatului panoul de comandă va afișa
automat meniul de selectare a limbilor. Rotiți butonul rotativ
pentru a vizualiza limbile prezente pe aparat.
Apăsați butonul rotativ pentru a confirma limba aleasă.
De asemenea, asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus în
mod corespunzător. Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare de pe
partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect, fie la
rezervorul de apă al uscătorului de rufe (consultaţi imaginea), fie
la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.
Uscătorul de rufe trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura
cuprinsă între 20 și 23°C pentru a obține performanțe optime.
Funcționarea corectă este asigurată oricum între 14 și 30° C.
Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a
stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.
NAVIGARE (ALEGEREA FUNCȚIILOR)
Este posibilă efectuarea navigării când ledul funcției dorite este
aprins.
Navigați în funcție rotind butonul rotativ pentru a vizualiza
alegerile posibile pe afișaj.
Apăsați butonul rotativ pentru a confirma alegerea.
Aparatul propune un parcurs pentru alegerea programelor și
opțiunilor, iar ledurile funcțiilor se aprind succesiv.
Cu toate acestea, este posibilă alegerea independentă a programelor
și opțiunilor apăsând tasta programelor sau a opțiunii dorite.
UTILIZAREA ZILNICĂ
aproximativ un sfert de oră de la terminarea ciclului, acesta se oprește
automat pentru a economisi energie.
În cazul în care nu efectuați imediat această ultimă etapă, unele aparate
și/sau unele programe/opțiuni sunt prevăzute cu un sistem de prevenire
a formării cutelor. Timp de câteva ore, după terminarea uscării, tamburul
se rotește, la intervale regulate, în scopul de a preveni formarea cutelor.
În cazul întreruperii curentului electric trebuie să apăsați tasta
Pornire/Pauză pentru a relua ciclul.
Ecomonitor
Acest indicator arată nivelul de energie consumată în funcție de
program și opțiunile setate. Consumul este proporțional cu numărul de
linii prezente pe afișaj, alături de pictograma ecomonitor.
Lumină tambur (dacă este prevăzută)
Anumite modele sunt prevăzute cu iluminare internă a tamburului pentru
a facilita utilizarea uscătorului. Nu este nevoie de efectuarea setărilor.
Lumina se aprinde, de exemplu, la deschiderea ușii.
DESCHIDEREA HUBLOULUI ÎN TIMPUL CICLULUI
În timpul funcționării este posibilă deschiderea hubloului. După ce
ați închis hubloul, trebuie să apăsați din nou tasta Pornire/Pauză
pentru a pune din nou în funcțiune uscătorul de rufe.
SETĂRI
Setările pot fi alese prin modalitățile descrise în meniul „Navigare”.
Limbă vizualizează toate limbile disponibile pe afișaj.
Sunet taste permite reglarea sau eliminarea sunetelor de setare ale
tastelor aparatului.
Avertizare final ciclu permite reglarea sau eliminarea avertizărilor
de final de ciclu al aparatului.
Contrast afișaj permite reglarea luminozității afișajului
Memorare ultimul ciclu utilizat la pornirea aparatului selectează
automat ultimul ciclu efectuat, în caz contrar pornește de la
programul setat din fabrică.
Mod Eco permite reglarea oprii aparatului la finalul ciclului.
Setări din fabrică permite restabilirea setărilor din fabrică.
Măsurile descrise în continuare vă vor permite să mențineți
aparatul în condiții OPTIME. Amintiți-vă să goliți rezervorul
după fiecare ciclu de uscare. Amintiți-vă să curățați filtrele
după fiecare ciclu de uscare. (Consultați secțiunea „Îngrijire
și întreținere”).
1. Deschideți hubloul și introduceți rufele; respectați indicațiile de
pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și încărcătura maximă
indicată în secțiunea programe. Goliți buzunarele articolelor de
îmbrăcăminte. Asigurați-vă ca rufele să nu rămână blocate între
hublou și/sau filtrul aflat pe hublou.
2. Închideți hubloul.
3. Apăsați tasta Pornit/Oprit.
*ÎNCĂRCĂT. MAX. 9 Kg (Încărcătură uscată)
4. Selectați programul dorit în funcție de tipul articolelor de
îmbrăcăminte. Ledul tastei P trebuie să fie aprins.
Puteţi descărca
privind siguranţa,
manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
Rotiți butonul rotativ
pentru instrucţiunile
a selecta valoarea
dorită și apoi
xxxx
ETICHETE CU INSTRUCŢIUNI DE SPĂLARE
Vizitând
site-ula nostru
web docs.whirlpool.eu
apăsați butonul•rotativ
pentru
confirma.
• dacă
Utilizând
QR Dacă opțiunile au
5. Selectați opțiunile
estecodul
necesar.
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscaţi
Ca alternativă,
contactaţi
serviciul
nostru
de asistenţăîntehnică
post-vânzare
(consultaţi
de telefon din
submeniuri, este• posibilă
navigarea
printre
acestea
rotind
uscătorul
de rufe pentru
primanumărul
dată. Următoarele
simboluri sunt cel mai
certificatul de
garanţie).
Când contactaţi serviciul nostrufrecvent
de asistenţă
tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
butonul rotativ și apăsându-l
pentru
a confirma.
utilizate:
catePornire/Pauză.
pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
6. Pentru a începe ciclulcodurile
apăsațispecifi
butonul
Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
7. Terminarea ciclului de uscare este indicată de un semnal acustic.
Pe afișaj este indicat sfârșitul ciclului. Scoateți imediat rufele
A nu se usca în uscătorul de rufe.
pentru a evita șifonarea acestora.
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură ridicată
8. Opriți aparatul apăsând tasta Pornit/Oprit, deschideți hubloul
și scoateți rufele. Dacă aparatul nu este oprit manual, după
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură scăzută
xxxxxxxxxxxx
Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul
țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de
alte opțiuni selectate.
În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe
panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant
și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea
mai bună estimare posibilă.
P
PROGRAME
Bumbac Eco
kg Max*
Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea
rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea
rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referinţă
acest program.
Bumbac kg Max*
Pentru uscarea rufelor din bumbac.
Amestec
kg 4
Acest program este ideal pentru uscarea împreună a
țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.
Sintetice
kg 4
Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.
Delicate
kg 2
Pentru uscarea rufelor din ţesături delicate care necesită o
spălare uşoară.
Lână kg 1
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se
recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte
înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele
care rămân umede.
Art. Dim. Mari
kg Max*
Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.
Rapid 30'
kg 0,5
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac
stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.
Cămăşi
kg 3
Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din
bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.
Călcare Ușoară
Acest ciclu relaxează fibrele articolelor de îmbrăcăminte
facilitând călcarea și împăturarea; a nu se utiliza pentru articole
de îmbrăcăminte încă ude. Potrivit pentru încărcături reduse
pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac sau amestec de
bumbac.
Împrospătare
Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a
articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se
utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.
Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai
eficient pentru încărcături reduse.
Ciclul durează aproximativ 20 de minute.
Speciale
Pentru a seta unul dintre următoarele programe, utilizați
butonul rotativ pentru a selecta și confirma poziția „Programe
Speciale”. Aveți acces la lista programelor rotind butonul rotativ;
pe afișaj sunt vizualizate numele programelor disponibile.
Confirmați programul dorit apăsând butonul rotativ.
• Blugikg 3
Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcămintei din bumbac rezistent,
tip denim, de exemplu pantaloni și geci.
BUTOANE OPȚIUNI
Aceste butoane sunt utilizate pentru personalizarea programului
selectat, în funcție de propriile exigențe.
Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele.
Unele opțiuni sunt incompatibile cu altele setate în precedență.
Incompatibilitatea este evidențiată de un semnal sonor și/
sau indicatoare intermitente. Dacă opțiunea este disponibilă,
indicatorul opțiunii selectate va rămâne aprins.
Anumite opțiuni pot rămâne în memoria programului dacă sunt
selectate în uscarea precedentă a aceluiași program..
• Miniload kg 1
Uscare economică a încărcăturilor reduse.
• Sport kg 4
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau
din amestec de bumbac.
• Mătase
kg 0,5
Uscarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.
• Colorate
kg Max*
Program de uscare delicată potrivit pentru articole de
îmbrăcăminte colorate.
• Art. Matlas.
kg 2,5
Pentru uscarea jachetelor cu pene și puf conferindu-le aspectul
moale natural (2 geci).
OPȚIUNI
După ce ați selectat programul este posibilă setarea
diferitelor opțiuni, dacă este necesar.
Nivel Uscare
Fiecare program are deja setat un nivel uscare. Pentru anumite
programe este posibilă reglarea nivelului de umiditate reziduală
a rufelor. Apăsați tasta opțiune, ledul se aprinde. Rotiți butonul
rotativ pentru a naviga printre nivelurile disponibile ale fiecărui
program. Apăsați butonul rotativ pentru a confirma alegerea.
Uscare Antișifonare: uscare foarte delicată. Utilă pentru a
facilita călcarea articolelor de îmbrăcăminte imediat după
finalizarea ciclului.
Întindere: un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte
delicate; gata de a fi întinse.
Uscare normală: rufele sunt gata pentru a fi împăturate și
așezate în dulap.
Uscare extra: utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de
a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.
Timp De Uscare
Pentru anumite programe este posibilă reglarea timpului
de uscare. Apăsați tasta opțiune, ledul se aprinde. Rotiți butonul
rotativ pentru a vizualiza timpii disponibili pentru fiecare program.
Apăsați butonul rotativ pentru a confirma alegerea.
Întârziere Start
h
Apăsați tasta opțiune corespunzătoare, ledul se aprinde.
Rotiți butonul rotativ pentru a naviga printre timpii disponibili
pentru fiecare program. Apăsați butonul rotativ pentru a confirma
alegerea. În cazul deschiderii hubloului, după închidere, apăsați
tasta pornire/pauză.
FreshCare+
Dacă rufele sunt lăsate în interiorul tamburului după
finalizarea ciclului, aceasta este expusă proliferării bacteriilor.
Această opțiune permite reducerea acestei proliferări prin
intermediul controlului temperaturii și a rotației tamburului.
Acest tratament are o durată maximă de 6 ore după finalizarea
programului setat. Această opțiune, dacă este selectată pentru
uscarea precedentă, rămâne în memorie.
Dacă această opțiune este utilizată împreună cu întârziere start,
tratamentul antișifonare (prin intermediul rotației periodice a
tamburului) va fi adăugat și la faza întârziere start.
Taste Blocate
Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu
excepția tastei pornit/oprit.
Cu aparatul pornit:
• pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se
aprinde indicatorul corespunzător.
Ciclul de uscare pentru produse din
lână al acestei mașini a fost aprobat de
The Woolmark Company pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână
care au pe eticheta mențiunea „spălare
manuală”, cu condiția ca acestea sa fie
uscate conform instrucțiunilor furnizate de producătorul acestei mașini.
Respectați mențiunile de îngrijire de pe etichetă pentru alte instrucțiuni
pentru rufele de spălat. M1762 . Simbolul Woolmark este o marcă
certificată în multe țări.
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
• pentruWHIRLPOOL.
dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se
Demontarea filtrului inferior:
stinge Pentru
indicatorul
corespunzător.
a benefi
cia de servicii complete de
1. Deschideți
inferioară.
Înainte
de a utilizaușița
aparatul,
citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
rugăm
vă înregistraţi
produsul
Aceastăasistenţă,
opțiune, vă
dacă
estesăselectată
pentru
uscareapeprecedentă,
2. Prindeți mânerul și trageți afară filtrul inferior.
rămâne www.whirlpool.eu/register
în memorie.
3. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de
pe suprafața internă a plasei.
Opţiuni De Cicluri
4. Curățați camera filtrului inferior evitând contactul direct cu
Această tastă oferă posibilitatea de a accesa meniul cu
lamelele.
opțiunile disponibile (vezi opțiunile succesive). După apăsarea
5. Închideți la loc partea posterioară a filtrului inferior și
tastei, rotiți butonul rotativ pentru a alege opțiunea și apăsați
introduceți-l la loc controlând ca acesta să fie bine fixat la locul
pentru confirmare.
său.
•
Rapid
6. Coborâți mânerul filtrului și închideți ușița inferioară.
Permite uscarea mai rapidă.
7. Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.
•
Delicat
Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului
Permite o uscare mai uşoară a rufelor, reducând temperatura de
de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care
uscare.
se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt
•
Sunet sf. ciclu
saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe
Această opțiune activează un semnal acustic prelungit la
este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se
sfârșitul ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți sigur că veți
consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate
auzi sunetul normal de sfârșit de ciclu. Această opțiune, dacă este
suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate
selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.
corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Deconectați uscătorul de rufe de la rețeaua electrică în timpul
efectuării operațiunilor de curățare și întreținere.
Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați
figura A).
Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau
într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu
utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.
Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați
figura B).
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame
de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l
cu un aspirator. Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele
înainte de a le pune la loc. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
introduce filtrul la locul său.
Demontarea filtrului hublou:
1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia.
Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus
complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.
Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului
corespunzător (consultați figura C) .
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de
scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet
sau aspirați-l cu un aspirator. Cu toate acestea se recomandă
curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza
performanțele de uscare. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
introduce filtrul la locul său.
TRANSPORT ŞI MANEVRARE
Nu ridicaţi niciodată uscătorul de rufe apucându-l de blat.
1. Scoateţi uscătorul din priză.
2. Asiguraţi-vă că hubloul şi rezervorul de apă sunt închise
corespunzător.
3. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de
canalizare, fixaţi din nou furtunul de evacuare pe spatele
uscătorului de rufe (consultaţi Ghidul de instalare).
Consum de energie
În modul: oprit (Po) – Waţi
0.50
În modul: rămas în funcţiune (Pl) – Waţi
1.00
Programe
Kg
kWh
Minute
Eco Bumbac*
9
2.07
211
Eco Bumbac
4.5
1.19
131
Sintetice
4
0.73
95
*Program de referinţă pentru eticheta datelor energetice, acest
program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel
mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie
pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită iniţială).
Sistem cu Pompă de căldură
Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o
unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0.18 kg
de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
2.
3.
4.
Rezervor de apă
Orificiu de admisie a aerului
Filtru inferior
Filtru hublou
A
1
B
C
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
4 specificate pe plăcuţa cu date de
2 identificare a produsului dumneavoastră.
codurile
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL.DEFECȚIUNILOR
REMEDIEREA
Pentru a beneficia de servicii complete de
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
În caz de
defectevăderugăm
funcționare,
înainte de
a contacta
asistenţă,
să vă înregistraţi
produsul
pe unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori
minore www.whirlpool.eu/register
și pot fi rezolvate în câteva minute
Anomalie
Cauza posibilă
Ștecherul nu este introdus în priza de curent
Uscătorul de
Priza de curent este defectă
rufe nu pornește
A avut loc o întrerupere a curentului electric.
Așteptați activarea curentului electric.
Hubloul este deschis
Închideți hubloul
În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului
setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea
Opțiuni.
A fost setată o întârziere de start a ciclului.
Uscătorul de
rufe nu pornește Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a
porni programul
Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a
tastelor, a fost setată această opțiune.
Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.
Timpul de
uscare este
foarte lung
Programul nu
s-a terminat.
Soluție
Introduceți ștecherul în priza de curent
Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză.
Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum
adaptatoare sau prelungitoare
Apăsați tasta Pornire/Pauză
Consultați secțiunea opțiuni, iar dacă este prezentă funcția de blocare
a tastelor, dezactivați opțiunea. Oprirea uscătorului de rufenu este
suficientă pentru dezactivarea acestei opțiuni
Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere și efectuați operațiunile
descrise.
Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica
nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe
programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură
introduse în uscătorul de rufe.
Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale
Rufele sunt prea umede
centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat
Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă
excesiv
pentru fiecare program.
Este posibil să fi avut loc o întrerupere a
În cazul întreruperii curentului electric apăsați tasta Pornire/Pauză
curentului electric.
pentru a relua ciclul.
Indicatori aprinse sau intermitente
Rezervor de
apă
Rezervorul de apă este plin
Goliți rezervorul de apă Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul
hubloului și/
sau filtrul
inferior *
Anomalie a fluxului de aer necesar pentru
funcționarea aparatului
Curățați filtrul hubloului, filtrul inferior și controlați ca priza de aer să
fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil
ca uscătorul de rufe să se defecteze.
Filtrul inferior* Filtrul inferior trebuie curățat
Pe afișaj este
vizualizat „Fault Senzorii aparatului au detectat o anomalie.
FX EX”
DEMO
Ciclul durează
numai câteva
minute.
Uscătorul de rufe este în modalitate DEMO.
(accesa modul demo)
Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat
hubloul și scoateți rufele astfel încât căldura să se disperseze.
Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de
rufe la rețeaua electrică, încărcați rufele și reluați ciclul de uscare.
Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și
comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe
afișaj.
De exemplu F3 și E2
Dezactivați modalitate DEMO. Următoarele acțiuni trebuie executate
în ordine, fără pauze. Porniți și apoi opriți aparatul.
Apăsați tastele Nr. 2 și 13 (vezi prima pagină) până la auzirea unui
semnal sonor.
Reporniți aparatul. Este semnalată ieșirea din modalitate DEMO.
*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea îngrijire și întreținere.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising