Whirlpool | ST U 92X EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92X EU Navodila

Whirlpool ST U 92X EU Navodila
SL
Hitri vodnik
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
Aparat registrirajte na spletni strani
www.whirlpool.eu/register, da vam bomo
lahko nudili celovit servis in podporo
Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.
UPRAVLJALNA PLOŠČA
Vključen/Izključen (dolg pritisk –
ponastavitev)
2 Programska tipka
3 Ročica za izbor programa (zavrtite jo
za izbor programa / pritisnite nanjo za
potrditev programa)
4 Zagon/Premor
5 Programi
6 Zaslon
Opcijski gumbi
7 Nastavitve
8 Fresh Care+
9 Tipke so blokirane
10 Zamik Vklopa
11 Čas Sušenja
12 Stopnja suhosti
13 Možnosti Cikla
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
PRVA UPORABA
Ob prvem vklopu naprave se na kontrolni plošči prikaže meni za
izbiro jezika. Zavrtite ročico za prikaz razpoložljivih jezikov.
Potrdite izbiro jezika s pritiskom na ročico.
Posoda za vodo mora biti pravilno vstavljena. Odtočna cev na
zadnji strani sušilnega stroja mora biti pravilno pritrjena na
posodo za vodo sušilnega stroja (glejte sliko) ali pa na domačo
kanalizacijo.
Sušilnik je treba namestiti v prostor s temperaturo od 20° do
23°C, ker je samo tako zagotovljeno optimalno delovanje.
Pravilno delovanje je vsekakor zagotovljeno v razponu od 14° do
30°C. Pred uporabo sušilnika preverite, da je bil vsaj 6 ur v
navpičnem položaju.
NAVIGACIJA (IZBIRA FUNKCIJ)
Med razpoložljivimi možnostmi se lahko pomikate, ko led lučka
želene funkcije gori.
Po možnostih se pomikate tako, da zavrtite ročico in prikličete
seznam možnih izbir na ekranu. Izbiro potrdite s pritiskom na
ročico.
Stroj predlaga cel postopek izbiranja programov in dodatnih
možnosti s postopnim prižiganjem led lučk. Lahko pa samostojno
izberete programe in opcije s pritiskom na gumbe, ki odgovarjajo
želenim programom oziroma funkcijam.
VSAKODNEVNA UPORABA
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Glej poglavje Odpravljanje težav.
V primeru prekinitve dobave električne energije je treba pritisniti na tipko
za Zagon/Premor za ponovno sprožitev cikla.
Eko ekran
Ta kazalnik prikazuje količino energije, porabljene na osnovi
nastavljenega programa in opcij. Poraba je sorazmerna s številom črtic,
prikazanih na ekranu poleg ikone eko ekrana.
Luč v bobnu (če je prisotna)
Nekateri bobni razpolagajo z osvetljenim bobnom, ki omogoča lažjo
uporabo sušilnika. Dodatne nastavitve niso potrebne. Luč zagori npr. Tedaj,
ko odprete vrata.
ODPRTJE VRATC MED POTEKOM CIKLA
Med obratovanjem je mogoče odpreti vratca. Potem, ko ste jih zaprli,
morate ponovno pritisniti na tipko za Zagon/Premor; s tem ponovno
zaženete sušilnik.
NASTAVITVE
Nastavitve: lahko izberete po postopku, opisanem pod točko
"Navigacija.
Jezik: prikaže seznam razpoložljivih jezikov na ekranu.
Zvok tipk: omogoča nastavitev ali ukinitev zvočnih signalov ob
pritisku na tipke.
Signal konca cikla: omogoča nastavitev ali ukinitev zvočnega
signala ob koncu cikla.
Kontrast prikaza: omogoča nastavitev stopnje svetlosti ekrana.
Opomnik nazadnje up. cikel: shrani zadnji opravljeni cikel in ob
vklopu samodejno izbere zadnji opravljeni cikel, sicer pa sproži
tovarniško nastavljeni program.
Način eko: omogoča izbiro samodejnega izklopa stroja ob koncu
cikla.
Tovarniške nastavitve: omogoča ponovno vzpostavitev tovarniških
nastavitev.
Izvajanje tu opisanih postopkov vam bo omogočilo, da bo
aparat ostal v OPTIMALNEM stanju. Ne pozabite izprazniti
posode za vodo po vsakem ciklu sušenja. Prav tako je treba
očistiti filter po vsakem ciklu sušenja (glej poglavje Nega in
vzdrževanje).
1. Odprite vrata in naložite perilo; bodite pozorni na navodila
na všitkih oblek in na maksimalno obremenitev, omenjeno v
predstavitvi programov. Izpraznite vse žepe. Pazite, da se perilo ne
zagozdi v vratih in/ali filtru na vratih.
2. Zaprite vrata.
3. Pritisnite na tipko Vklj./Izklj.
4. Izberite želen program na osnovi vrste perila. Led lučka na gumbu
P mora goreti. Zavrtite ročico, izberite želeno vrednost in
potrdite izbiro s pritiskom na ročico.
5. Po potrebi izberite opcije. Če le-te razpolagako s podmeniji,
*MAKS. POLNJ. 9 Kg (suho perilo)
se lahko pomikate po njih, na koncu pa potrdite izbiro s
Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije
xxxx
pritiskom na ročico.
lahko prenesete:
VŠITKI Z NAVODILI O VZDRŽEVANJU
6. Za zagon cikla pritisnite
na tipko za Zagon/Premor.
z obiskom
spletne
strani
docs.whirlpool.eu
7. Ob koncu sušenja• se sproži
zvočni
signal.
Na ekranu
je potrditev
Preverite všitke perila predvsem, ko ga prvič sušite v sušilniku. V
z uporabo
QR iz
kode
konca cikla. Perilo• takoj
odstranite
bobna, da se ne bi zmečkalo.
nadaljevanju
so navedeni
najpogostejši
simboli:
•
Lahko pa se tudi obrnete na servisno službo (glejte
telefonsko številko
v garancijski
knjižici). Ko
stopite
8. Stroj izklopite s pritiskom
na gumb Vklj./Izklj., odprite vrata in
v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na
identifi
kacijski
ploščici
izdelka.
Primerno za sušenje v sušilniku.
odstranite perilo. Če aparata ne izklopite ročno, se sam izklopi
približno 15 minut po koncu cikla, da zagotovi prihranek energije.
Neprimerno za sušenje v sušilniku.
V kolikor zadnjega koraka ne opravite takoj, nekateri aparati oziroma
Sušiti pri visoki temperaturi.
programi/opcije razpolagajo s sistemom proti mečkanju in še nekaj
ur po koncu sušenja se boben vrti ob rednih intervalih in s tem
Sušiti pri nizki temperaturi.
preprečuje nastanek gub.
xxxxxxxxxxxx
Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vreste
blaga, hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih
izbranih opcij. Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov
prikazano na upravljalni plošči.
Preostali čas je stalno pod nadzorom med potekom cikla sušenja,
tako da stroj kaže čim bolj natančno oceno časa.
P
PROGRAMI
Bombaž Eko
kg Maks.*
Običajni program za bombaž, ki je primeren za sušenje
običajno mokrega bombažnega perila. Najbolj učinkovit program
glede porabe elektrike za sušenje bombažnega perila. Energetsko
označevanje temelji na tem programu.
Bombaž kg Maks.*
Za sušenje bombažnega perila.
Mešano
kg 4
Ta program je namenjen skupnemu sušenju bombažnih in
sintetičnih tkanin.
Sintetika
kg 4
Za sušenje perila iz sintetičnih vlaken.
Občut. Perilo
kg 2
Za sušenje občutljivega perila, ki zahteva nežno sušenje.
Les kg 1
Program za sušenje volnenega perila. Priporočamo, da
perilo obrnete z narobno stranjo navzven pred sušenjem. Pustite
debelejše robove, ki so po sušenju še vlažnu, da se posušijo na
zraku.
Večji Kosi kg Maks.*
Ta program je namenjen sušenju bombažnih rjuh.
Hitri 30'
kg 0,5
Za sušenje bombažnega perila, že ožetega v pralnem stroju
pri visoki hitrosti.
Srajce
kg 3
Program za sušenje srajc iz bombaža ali mešanice bombaža
in sintetike.
Lahko Likanje
Cikel omogoča sprostitev vlaken, s čimer postaneta likanje
in upogibanje lažja. Ne uporabljajte pri še vlažnem perilu.
Primeren za majhne količine perila iz bombaža ali mešanice iz
bombaža in sintetike.
Poživitev
Kratek program za osvežitev tkanin na osnovi svežega zraka.
Ne uporabljajte s še vlažnim perilom. Lahko se uporablja s kakršno
koli količino perila, vendar je učinkovitejši z majhno količino. Cikel
traja približno 20 minut.
Posebnosti
Sledeče programe nastavite tako, da z ročico izberete in
potrdite položaj “Posebni Programi”. Seznam programom
prikažete tako, da zavrtite ročico: na ekranu se prikažejo imena
razpoložljivih programov. S pritiskom na ročico potrdite izbiro
programa.
• Jeanskg 3
Za sušenje jeans hlač in perila iz odporne tkanine (npr. Denim), kot
so hlače in jakne.
• Min. Polni.
kg 1
Varčno sušenje omejene količine perila.
• Športna Ob. kg 4
Za sušenje športnega perila iz sintetike ali mešanice sintetike in
bombaža.
• Svilakg 0,5
Za sušenje svilenega perila.
OPCIJSKI GUMBI
S temi gumbi lahko prilagodite izbrani program vašim željam.
Nekatere opcije niso na voljo za vse programe. Nekatere opcije
niso skladne z drugimi že izbranimi. V primeru neskladja se sproži
zvočni alarm in/ali utripa indikator. Če je opcija na voljo, indikator
izbrane opcije gori.
Nekatere opcije lahko ostanejo v spominu programa, če ste jih
izbrali med zadnjim sušenjem v sklopu istega programa.
• Barvno
kg Maks.*
Program za nežno sušenje.
• Bunde
kg 2,5
Za sušenje pernatih bund. Zavaruje njihovo naravno mehkobo
(2 bundi).
OPCIJE
Po izbiri programa lahko po potrebi nastavite razne opcije.
Stopnja suhosti
Vsak program vsebuje vnaprej nastavljeno stopnjo sušenja. Pri
nekaterih programih je možno nastaviti stopnjo preostale vlage
v perilu. Pritisnite na ustrezno opcijsko tipko. Led lučka zagori.
Zavrtite ročico, da se pomaknete po razpoložljivih stopnjah
suhosti. Potrdite izbiro s pritiskom na ročico.
Suho za likanje: rahlo sušenje. Pripomore k lažjemu likanju takoj
po koncu cikla.
Suho za Obešenje: za občutljivo perilo, namenjeno obešanju.
Suho za zlag.v omaro: perilo lahko zložite in spravite v omaro
Ekstra suho: za perilo, ki ga želite obleči ob koncu cikla.
Čas Sušenja
Pri nekaterih programih je mogoče določiti čas sušenja.
Pritisnite na ustrezno opcijsko tipko. Led lučka zagori. Zavrtite
ročico za prikaz različnih možnosti trajanja za vsak program.
Potrdite izbiro s pritiskom na ročico.
Zamik Vklopa
h
Pritisnite na ustrezni opcijski gumb. Led lučka zagori. Zavrtite
ročico za prikaz trajanja, ki je na voljo za vsak program. Potrdite
izbiro s pritiskom na ročico. Če odprete vratca, morate po zaprtju
ponovno pritisniti na gumb Zagon/Premor.
FreshCare+
Če pustite perilo v bobnu po koncu cikla, se lahko bakterije v
njem razmnožijo. S to opcijo lahko to možnost omejite na osnovi
nadzora temperature in vrtenja bobna. Ta postopek lahko traja
največ 6 ur po koncu izbranega programa. Če ste to opcijo izbrali
ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.
Če to opcijo uporabite skupaj z zamikom zagona, bo stroj obdelavo
proti mečkanju dodal zamiku (z občasnim vrtenjem bobna).
Tipke so blokirane
S to opcijo postanejo vsa povelja stroja nedosegljiva razen Vklj./
Izklj.
Ko je stroj vklopljen:
• pritiskajte na gumb, dokler se ne prižge ustrezni indikator.
• opcijo deaktivirate tako, da pritiskate na gumb, dokler indikator
ne ugasne.
Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.
Opcije
Ta gumb omogoča dostop do menija razpoložljivih možnosti
(glej dodatne opcije). Po pritisku na gumb zavrtite ročico za
prikaz možnih opcij; potrdite izbiro s pritiskom na ročico.
•
Hitri
Omogoča hitrejše sušenje.
•
Nežno
Omogoča nežnejšo obravnavo perila tako, da zniža
temperaturo sušenja.
•
Konec Cikla
Ta opcija sproži daljši zvočni signal ob koncu cikla.
Aktivirajte jo, če niste gotovi, da boste zaslišali normalni signal ob
koncu cikla. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v
spominu.
Družba The Woolmark Company je odobrila sušilni cikel za volno tega stroja.
Odobritev velja za sušenje volnenih
oblacil z oznako »rocno pranje« pod
pogojem, da sušenje poteka v skladu z navodili izdelovalca tega stroja.
Upoštevajte navodila za vzdrževanje na
všitku oblacila in druga navodila.
M1762 . Oznaka Woolmark je v mnogih državah certifikacijska znamka.
Hitri vodnik
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
NEGA Aparat
IN VZDRŽEVANJE
registrirajte na spletni strani
RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA
SL
Pred Nikoli
uporabo
aparata sušilnega
pozornostroja
preberite
varnostna
navodila.
www.whirlpool.eu/register,
da vam bomo
Med postopki
čiščenja in vzdrževanja
ločite aparat od
ne prijemajte
za delovno
površino,
če ga želite
lahko nudili
celovit servis in podporo
električnega
omrežja.
dvigniti.
Po vsakem ciklu izpraznite posodo za vodo (glej sliko A). 1. Sušilni stroj izklopite iz omrežne napetosti
Izvlecite posodo iz sušilnika in izlijte vsebino v lijak ali drug 2. Vrata in posoda za vodo morajo biti dobro zaprta.
podoben sistem za odvajanje vode, nato pa posodo postavite na 3. Če je odtočna cev priključena v kanalizacijo, jo znova pritrdite
mesto. Sušilnika ne uporabljajte, dokler niste ponovno namestili na zadnji strani sušilnega stroja (glejte navodila za namestitev).
posode na mesto.
Poraba energije
Čiščenje filtra na vratih po vsakem ciklu (glej sliko B).
Snemite filter in ga očistite; pri tem odstranite morebitne dlake
Ko je aparat izklopljen (Po) Watt
0.50
s površine filtra tako, da ga sperete pod tekočo vodo ali posesate
Ko je aparat vklopljen (Pl) Watt
1.00
s sesalnikom. Sušilnika ne uporabljajte, če niste prej postavili filtra
na mesto.
Programi
Kg
kWh
Minute
Kako sneti filter na vratih:
1. Odprite vrata in povlecite filter navzgor.
9
2.07
211
Bombaž Eko*
2. Odprite filter in ga skrbno očistite ter odstranite dlake. Postavite
4.5
1.19
131
ga na mesto; preverite, da leži tik ob tesnilu sušilnika.
Bombaž Eko
Čiščenje spodnjega filtra ob vklopu ustreznega
Sintetika
4
0.73
95
indikatorja (glej sliko C).
* Referenčni program za energetsko oznako. Primeren je za sušenje
Čiščenje spodnjega filtra ob vklopu ustreznega indikatorja (glej
normalnega bombažnega perila in je energetsko najučinkovitejši
sliko C). Filter izvlecite in ga očistite ter odstranite morebitne
program za bombažno perilo. (Standardna/tovarniška konfiguracija).
dlake s površine tako, da filter sperete pod tekočo vodo ali
posesate s sesalcem. Priporočamo, da ta cikel očistite po
vsakem ciklu, da izboljšate sušilno zmogljivost. Sušilca ne
Sistem s toplotno črpalko
uporabljajte, če niste prej postavili filtra na njegovo mesto.
Toplotna črpalka vsebuje toplogredne pline, ki se nahajajo v
Kako sneti spodnji filter:
hermetično zaprti enoti. Ta zaprta enota vsebuje 0.18 kg plina
1. Odprite spodnja vratca.
R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
2. Poprimite za ročico in izvlecite spodnji filter.
3. Odprite hrbtno stran filtra in odstranite morebitne dlake z
notranje površine mrežice.
4. Očistite komoro spodnjega filtra in se pri tem ne dotikajte res.
5. Ponovno zaprite hrbtno stran spodnjega filtra in filter spet
vstavite na svoje mesto. Preverite, da je pravilno vstavljen.
6. Spustite ročico filtra in zaprite spodnja vratca.
7. Preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta.
Filtri so bistveni deli sušilnega postopka. Na njih se zbirajo
dlačice, ki nastajajo med sušenjem. Če se filtri zamašijo, je
pretok zraka v stroju onemogočen, čas sušenja se podaljša,
poraba energije se poveča, sušilnik pa se lahko poškoduje.
Če teh postopkov ne izvedete pravilno, zagon sušilnika ni
vedno mogoč.
OPIS IZDELKA
1.
2.
3.
4.
Posoda za vodo
Odprtina za dovod zraka
Spodnji filter
Filter na vratih
A
1
B
C
Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije
lahko prenesete:
•
z obiskom spletne strani docs.whirlpool.eu
•
z uporabo QR kode
•
Lahko pa se tudi obrnete na servisno službo (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite
2 kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
v stik z4našo servisno službo, navedite
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SL
Hitri vodnik
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
ODPRAVLJANJE
TEŽAV
Aparat registrirajte
na spletni strani
uporabo
aparataservis.
pozorno
preberite
varnostna
www.whirlpool.eu/register,
da vam
bomo tabelo, preden Pred
V primeru
motenj delovanja preglejte
spodnjo
se obrnete
na tehnični
Težave
so pogosto
lažjega navodila.
značaja in jih
lahko
nudili
celovit
servis
in
podporo
je mogoče rešiti v nekaj minutah.
Težava
Možen vzrok
Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.
Sušilnik se ne
prižge
Vtičnica ne deluje.
Prišlo je do prekinitve električne napetosti.
Počakajte na ponovno vzpostavitev elektrike.
Vrata so odprta.
Zaprite vrata.
Če vaš aparat razpolaga s to funkcijo: počakajte do konca
nastavljenega zamika ali izklopite aparat in ga ponastavite. Glej
poglavje Opcije.
Nastavljen je zamik zagona cikla.
Sušilnik se ne
zažene.
Čas sušenja je
zelo dolg.
Niste pritisnili na tipko Zagon/Premor za zagon
programa.
Pritisnite na tipko Zagon/Premor.
Na aparatih, ki razpolagajo s funkcijo blokade
gumbov, je aktivirana ta opcija.
Glej poglavje Opcije; če je funkcija blokade gumbov aktivirana, jo
izklopite. Izklop stroja ne zadostuje za izbris te opcije.
Niste opravili potrebnih vzdrževalnih posegov.
Glej poglavje Nega in vzdrževanje: opravite tam opisane posege.
Nastavljeni program, čas in/ali stopnja sušenja
niso primerni za vrsto ali količino perila, ki se
nahaja v sušilniku.
Glej poglavje o programih in opcijah, kjer lahko opredelite program in
opcijo, ki ustreza vašemu perilu.
Perilo je prevlažno.
Opravite cikel pranja s centrifugo z večjim številom obratov, da
izločite čim večjo količino vode.
Glej poglavje o programih, kjer lahko preverite največjo možno
obremenitev za vsak program.
V primeru prekinitve dobave elektrike je potrebno pritisniti na tipko
Zagon/Premor za ponovni zagon cikla.
Sušilnik je morda prepoln.
Program ni
zaključen.
Rešitev
Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico.
Poskusite priključiti drug aparat na isto vtičnico. Ne uporabljajte
električnih pripomočkov za povezavo z vtičnico, npr. adapterjev ali
podaljškov.
Morda je prišlo je do prekinitve električne
napetosti.
Indikatorji gorijo ali utripajo
Posoda za vodo Posoda za vodo je polna.
Izpraznite posodo za vodo. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Filter na vratih
in/ali spodnji
filter*
Napaka pri dovajanju zraka, potrebnega za
delovanje stroja.
Očistite filter na vratih in spodnji filter ter preverite, da je odprtina
za dovod zraka prosta. Če tega ne izvedete pravilno, bi lahko nastale
poškodbe na aparatu.
Spodnji filter*
Spodnji filter je treba očistiti.
Očistite spodnji filter. Glej poglavje vzdrževanje.
Na ekranu se
pojavi opozorilo Tipala aparata so zaznali nepravilno delovanje.
“Fault FX EX”.
Sušilnik izklopite in ločite od električnega omrežja. Takoj odprite vrata
in odstranite perilo, tako da se toplota lahko razprši. Počakajte vsaj 15
minut. Sušilnik spet priklopite na električno omrežje, naložite perilo
in ponovno zaženite cikel sušenja. Če težava ni odpravljena, se
obrnite na tehnični servis in mu sporočite črke in številke, ki
utripajo na ekranu.
Npr. F3 in E2
Izklopite demo način. Naslednje korake opravite v sosledju brez
Demo način
premorov. Stroj vklopite in izklopite. Pritisnite na gumba št. 2 in 13
Cikel traja nekaj Sušilnik je v demo načinu. (vstop v demo. način) (glej prvo stran), dokler ne slišite zvočnega signala.
minut.
Stroj ponovno vklopite. Stroj odda signal, ki potrdi izklop demo
načina.
*Opomba: nekateri modeli razpolagajo s funkcijo samodejnega čiščenja; ti aparati nimajo spodnjega filtra; glej poglavje Nega in
vzdrževanje.
Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije
lahko prenesete:
•
z obiskom spletne strani docs.whirlpool.eu
•
z uporabo QR kode
•
Lahko pa se tudi obrnete na servisno službo (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite
v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising