Whirlpool | ST U 92E EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92E EU Brukerhåndboken

Whirlpool ST U 92E EU Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
vennlig å registrere produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
KONTROLLPANEL
På/Av knapp (Reset hvis den trykkes
ned lenge)
2 Program knapp
3 Knott for valg av program (vri for å
velge / trykk for å bekrefte)
4 Start/Pause knapp
5 Program område
6 Display
Opsjonstaster
7 Innstillinger
8 Fresh Care+
9 Dør låst
10 Utstatt Start
11 Tørketid
12 Tørking
13 Syklusopsjoner
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
FØRSTE BRUK
Når apparatet slås på viser kontrollpanelet automatisk menyen
for valg av språk. Vri knotten for å vise språkene som finnes i
maskinen. Trykk på knotten for å bekrefte språket som er valgt.
Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømmeslangen bak
på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens
vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.
Tørketrommelen bør installeres i en omsluttende
romtemperatur på mellom 20 til 23°C for optimal ytelse. Men
den vil fungere i romtemperaturer mellom 14 og 30°C. Før du tar
tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett
stilling i minst 6 timer.
NAVIGASJON (VALG AV FUNKSJONENE)
Det er mulig å utføre navigasjonen når led-lampen til ønsket
funksjon lyser.
Naviger funksjonen ved å vri på knotten for å vise
valgmulighetene på display. Trykk på knotten for å bekrefte
valget.
Maskinen foreslår en gjennomkjøring for valg av programmer og
opsjoner, ved at funksjonenes led tennes én etter én. Det er likevel
mulig å velge på egen hånd programmene og opsjonene, ganske
enkelt ved å trykke på tasten til de ønskede programmene eller
opsjonene.
DAGLIG BRUK
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Konsulter avsnittet Feilsøking.
som hindrer at klærne skrukker seg. I noen timer, etter at tørkingen er
avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å hindre at
det danner seg skrukker.
Ved strømstans må en trykke på tasten Start/Pause for å starte
programmet på nytt.
Ecomonitor
Denne indikatoren viser nivået for energiforbruk til programmet og
opsjonene som er stilt inn. Forbruket er proporsjonalt med linjene på
display, ved siden av ikonet til ecomonitor.
Lys til kurven (Dersom det finnes)
Noen modeller er utstyrt med lys internt i kurven for å gjøre det enklere
å bruke tørkemaskinen. Det er ikke nødvendig å stille inn noen funksjon.
Lyset tennes for eksempel ved at døren åpnes.
NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR
Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en
har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/PAUSE for at
tørketrommelen skal fungerer på nytt.
INNSTILLINGER
De forskjellige innstillingene kan velges med modalitetene som
beskrives i "Navigasjon".
Språk viser språkene som er tilgjengelige på display.
Tastvolum gjør det mulig å regulere eller eliminere lydene som er
stillt inn for maskiens taster.
Avsluttet syklusalarm gjør det mulig å regulere eller eliminere
lydene for avsluttet syklus ved maskinen.
Display Kontrast gjør det mulig å regulere lysstyrken til display
Husk siste syklus ved påslåing velger maskinen automatisk den
siste syklusen som ble utført, ellers starter den med programmet
som ble stilt inn ved fabrikken.
Øko Modus gjør det mulig å regulere avslåingen av maskinen når
syklusen er avsluttet.
Fabrikkinnstilling gjør det mulig å gjenopprette innstillingene gjort
ved fabrikken.
Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å
opprettholde optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme
vanntanken etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filtrene
rene etter hvert tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og
Vedlikehold).
1. Åpne døren og legg inn tøyet; respekter indikasjonene på merket
for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet med
programmer. Lommene må være tømte. Påse at tøyet ikke blir
sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
4. Velg det ønskede programmet ut fra hvilken type skittentøy du
har. Led til tasten P må være tent. Vri knotten for å velge ønsket
verdi og trykk til slutt på knotten for å bekrefte.
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig. Dersom opsjonene
*MAKS. LAST 9 Kg (Tørr last)
har undermenyer, er det mulig å navigere i disse ved å vri på
Du kan
laste
Sikkerhetsinstruksene,
Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
xxxx
knotten og til slutt
trykke
påned
knotten
for å bekrefte.
MERKER FOR TØYPLEIE
besøke vårt
6. Trykk på knappen• Start/Pause
fornettsted
å starte docs.whirlpool.eu
programmet.
•
Ved
å benytte
QR-koden
Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i
7. Tidspunkt for avsluttet
tørking
fremheves
ved et akustisk signal.
Alternativt
kan du Ta
kontakte
vår Ettersalgsservice
(se telefonnummeret
i garantiheftet).
Når du finnes de mest brukte
tørketrommelen
for første
gang. Nedenfor
Display varsler at• syklusen
er avsluttet.
øyeblikkelig
ut lasten,
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene
du finner på produktets typeskilt.
symbolene:
dette hjelper til å hindre at klærne krøller seg.
8. Slå av maskinen ved å trykke på knappen PÅ/Av, åpne opp døren
Kan tørkes i tørketrommel.
og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter
omtrent ett kvarter fra programmets slutt, vil apparatet slå seg av
Må ikke tørkes i tørketrommel.
automatisk for å spare energi.
Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
Dersom en ikke utfører denne passasjen med det samme, har
noen maskiner og/eller noen programmer/opsjoner et system
Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.
xxxxxxxxxxxx
Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy,
type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i
tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.
For modellene med display vises programmenes varighet på
kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig
mens programmet for tørking pågår for å vise det mest
nøyaktige anslaget.
P
PROGRAM
Øko Bomull/Eco Bomull
kg Maks.*
Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått
bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til
energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på Energimerket
er basert på dette programmet.
Bomull kg Maks.*
For tørking av bomullstøy.
Blandetkg 4
Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske
stoffer skal tørkes sammen.
Syntetiskkg 4
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.
Finvask
kg 2
For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.
Gyapjú kg 1
For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før
tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke
normalt.
Store Plagg kg Maks.*
For å tørke bomullslaken
Hurtigvask 30'
kg 0,5
For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i
vaskemaskin.
Skjorterkg 3
Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller
skjorter i bomull/syntetisk material.
Strykelett
Denne syklusen løsner på fibrene til plaggene og forbereder
de på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som
fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller
bomullsblandinger.
Oppfriskning
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk
luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått.
Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er
mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20
minutter.
Spesialprogram
For å stille inn ett av de følgende programmene, bruk
knotten for å velge og bekrefte posisjonen til "Spesialprogram".
En får opp listen over programmer ved å vri på knotten; på
display vises navna til programmene som er tilgjengelige.
Bekreft ønsket program ved å trykke på knotten.
• Jeanskg 3
For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt
jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.
• Liten Last
kg 1
Minilast
Økonomisk tørking av redusert tøymengde.
• Sport kg 4
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller
bomull.
OPSJONENES KNAPPER
Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt
etter egne behov.
Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen
opsjoner er ikke kompatibile med andre som allerede er stilt inn.
Når de ikke er kompatibile varsles dette ved et akustisk signal og/
eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil
indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse.
Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom
de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
• Silkekg 0,5
Skånsom tørking av silkeplagg.
• Kulørtkg Maks.*
Program for skånsom tørking egnet for kulørte plagg.
• Dunjakker
kg 2,5
For å tørke jakker i dun eller andre dunjakker for å gi de tilbake
deres naturlige mykhet (2 jakker).
OPSJONER
Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de
forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.
Tørking
Hvert program har allerede forhåndsinnstilt et nivå for tørking.
For noen program er det mulig å regulere fuktighetsnivået igjen i
tøyet. Trykk på den aktuelle opsjonstasten, led tennes. Vri knotten
for å navigere mellom nivåene som er tilgjengelige for hvert
program. Trykk på knotten for å bekrefte valget.
Stryketørt: en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til hjelp
ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er avsluttet.
Hengertørt: et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare
til å henges opp.
Skaptørt: tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.
Ekstra tørt: brukt for plagg som er klare til bruk når
programmet er avsluttet.
Tørketid
I noen av programmene er det mulig å regulere tørketiden.
Trykk på den aktuelle opsjonstasten, led tennes. Vri på knotten
for å vise tidene som er tilgjengelige for hvert program. Trykk på
knotten for å bekrefte valget.
Utstatt Start
h
Trykk på den tilhørende opsjonstasten, led tennes. Snu
knotten for å navigere blant tilgjengelige tider for hvert program.
Trykk på knotten for å bekrefte valget.
Dersom døren åpnes etter lukkingen, er det nødvendig å trykke
på tasten start/pause igjen.
FreshCare+
Dersom tøyet blir liggende igjen i trommelen etter at
programmet er avsluttet, utsettes det for spredning av bakterier.
Med denne opsjonen vil en kunne slå ned på denne spredningen
ved å kontrollere temperaturen og rotere kurven. Denne
behandlingen varer i maksimalt 6 timer etter at det innstilte
programmet er avsluttet. Denne opsjonen blir liggende i minnet
dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Dersom opsjonen brukes i kombinasjon med forsinket start, vil
antikrøllbehandlingen (lagt til ved at kurven med jevne mellomrom
roterer) også bli lagt til ved forsinkede start.
Dør låst
Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige,
med unntak av tasten på/av.
Når maskinen står på:
• for å aktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den
tilhørende indikatoren tennes.
• for å deaktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den
tilhørende indikatoren slukker.
Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i
tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Tørkesyklusen for ull for denne maskinen er godkjent av The Woolmark
Company for tørking av ullplagg med
vaskeanvisning “håndvask”, så lenge
som plaggene tørkes i henhold til
bruksanvisningen fra denne tørketrommelens produsent. Følg vaskeanvisningen på plagget for andre vaskeråd.
M1762 . Woolmark-symbolet er et merke som er sertifisert i flere land.
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
Syklusopsjoner
4. Gjør rent det nedre filterkammeret mens du unngår å komme
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
Disse
knappene
gir
deg
tilgang
til
menyen
over
tilgjengelige
i direkte kontakt med platen.
Les
sikkerhetsinstruksene
nøye før du bruker apparatet.
vennlig å registrere produktet ditt på
opsjoner
(se de neste opsjonene). Etter at du har trykket på
5. Lukk igjen veggen bak på bunnfilteret og sett det på plass
www.whirlpool.eu/register
tasten, vri på knotten for å velge opsjonen og trykk den inn for å
mens du kontrollerer at det er perfekt integrert på sin plass.
bekrefte.
6. Senk håndtaket til filteret og lukk igjen den nedre døren.
7. Påse at Kondensatordeksel er fritt.
•
Hurtig
Aktiverer raskere tørking.
Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres
•
Skånsom
funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen.
Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere
Dersom filtrene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom
tørketemperaturen.
tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking
forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan
•
Progr.slutt sig.
skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig
Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved avsluttet
måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.
syklus. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den
normale lyden ved avsluttet syklus.
Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble
TRANSPORT OG FLYTTING
valgt ved forrige tørking.
Løft aldri tørketrommelen ved å holde i topplaten.
1. Trekk ut støpselet.
PLEIE OG VEDLIKEHOLD
2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
Koble tørketrommelen fra strømnettet mens du utfører 3. Dersom tømmeslangen er koplet til kloakksystemet
ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se
operasjonene for renhold og vedlikehold.
Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A). Installasjonsveiledningen- MONTERING)..
Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken
Strømforbruk
eller i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake
I modus: avslått (Po) Watt
0.50
på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt
beholderen tilbake på plass.
I modus: påslått (Pl) - Watt
1.00
Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).
Programmer
Kg
kWh
Minutter
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere eventuelle rester
av lo fra filteroverflaten ved å vaske det under rennende vann,
9
2.07
211
Øko Bomull*
eller ved å suge med en støvsuger. Du oppnår optimal ytelse hvis
du tørker alle filtrene før du setter dem tilbake på plass. Bruk ikke
4.5
1.19
131
Øko Bomull
tørketrommel uten at du først setter filteret på plass.
Syntetisk
4
0.73
95
Hvordan fjerne dørfilteret:
1. Åpne døren og dra filteret oppover.
*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet
2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Plasser det riktig tilbake
for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive
programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy.
på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med
(Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).
pakningen til tørketrommelen.
Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator
tennes (se figur C).
System med varmepumpe
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere rester etter lo fra
Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i
overflaten til filteret ved å vaske det under rennende vann, eller
en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglede enheten
ved å suge med en støvsuger. En anbefaler uansett at dette
inneholder 0.18 kg gass R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere
prestasjonene ved tørking. Bruk ikke tørketrommelen uten at
du først setter filteret på plass.
Hvordan fjerne bunnfilteret:
1. Åpne den nedre døren
2. Ta tak i håndtaket og dra ut bunnfilteret
3. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den
innvendige overflaten til nettet.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
Vanntank
Kondensatordeksel
Bunnfilter
Dørfilter
A
1
B
C
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
FEILSØKING
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
Les sikkerhetsinstruksene
nøye førerduofte
bruker
apparatet.
vennlig å registrere
produktet ditt
på
Ved funksjonsfeil
må en kontrollere
tabellen
nedenfor før en kontakter
kundeservicen. Anomaliene
ubetydelige
og kan løses i
www.whirlpool.eu/register
løpet av få minutter
Anomali
Mulig årsak
Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten
Umulig å slå på Feil ved strømkontakten
tørketrommelen
Løsning
Sett støpselet inn i strømkontakten
Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke
elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til
kontakten
Det har oppstått et strømbrudd
Vent til strømmen har kommet tilbake
Døren er åpen
Lukk døren
For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse
som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset.
Konsulter avsnittet med Opsjoner.
Det er stilt inn en utsatt start for programmet.
Tørketrommelen
En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å Trykk på tasten for Start/Pause
starter ikke
starte programmet
Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du
På maskinene med funksjonen tastsperre, er
fjerne denne opsjonen. Det er ikke tilstrekkelig å slå av maskinen for
denne opsjonen innført.
å fjerne denne opsjonen
Tørketidene er
svært lange
Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært
utført
Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking
egner seg ikke for typen og mengden last som
er lagt inn i tørketrommelen.
Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene
som er beskrevet.
Plaggene er for våte
Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å
eliminere mest mulig vann.
Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten
for hvert program.
Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/
Pause for å starte programmet på nytt.
Det er mulig at tørketrommelen er for full
Programmet er
ikke avsluttet.
Det kan ha oppstått et strømbrudd.
Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet
og opsjonene som egner seg til typen last
Indikatorene lyser eller blinker
Vanntank
Vanntanken er full
Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold
Dørfilter
og/eller
bunnfilter*
Anomali ved strømmen av luft som er
nødvendig for at maskinen skal fungere
Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel
er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det
oppstå skade ved tørketrommelen.
Bunnfilter*
Bunnfilteret må gjøres rent
Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Maskinens sensorer har registrert en anomali.
Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne
øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent
i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet igjen,
legg inn tøyet og start tørkeprogrammet.
Display viser
"Fault FX EX"
DEMO
Syklusen varer
få minutter.
Tørketrommelen befinner seg i modaliteten
DEMO. (å gå inn i demo)
Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen
og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.
For eksempel F3 og E2
Deaktiver modaliteten DEMO. De følgende handlingene må utføres
etterhverandre uten pause. Slå maskinen på for deretter å slå den av.
Trykk på tastene Nr. 2 og 13 (se første side) helt til du hører et akustisk
signal.
Slå maskinen på igjen. Det varsles at maskinen er ute av modaliteten
DEMO.
*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising