Whirlpool | ST U 82 EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 82 EU Gebruikershandleiding

Whirlpool ST U 82 EU Gebruikershandleiding
NL
Snelle Referentiegids
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
BEDIENINGSPANEEL
On/Off toets (Resetten indien lang
ingedrukt)
2 Programmatoets
3 Programmaknop (draaien om
te selecteren / indrukken om te
bevestigen
4 Start / Pausa toets
5 Gebied programma's
6 Bedieningsdisplay
Optietoetsen
7 Instellingen
8 Fresh Care+
9 Toetsen geblokkeerd
10 Uitgestelde Start
11 Droging Met Tijdsfunctie
12 Drogen
13 Programma-Opties
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
EERSTE GEBRUIK
Bij het eerste gebruik van het apparaat toont het
bedieningspaneel automatisch het menu om de talen te
selecteren. Draai aan de knop om de talen in het toestel te zien.
Druk op de knop om de geselecteerde taal te bevestigen.
Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg
ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het Watertank van de droger, of op uw
huishoudelijk afvalwatersysteem.
Voor een optimale werking moet de droogautomaat bij een
kamertemperatuur van 20 tot 23 °C worden geplaatst. Hij werkt
echter ook bij kamertemperatuur tussen 14 en 30 °C. De droger
mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale
stand gestaan heeft.
Als u de deur in de andere richting wenst te openen, neemt u
contact op met de Technische Service (Het telefoonnummer
staat in het garantieboekje).
BLADEREN (FUNCTIES KIEZEN)
U kunt bladeren als het led van de gewenste functie brandt. Draai
aan de knop om de mogelijke keuzen voor functies op het scherm te
zien. Druk op de knop om de keuze te bevestigen. Het toestel stelt
een parcours voor om de programma's en opties te kiezen, waarbij
de functieleds achtereenvolgens gaan branden. U kunt ook zelf
programma's en opties kiezen als u de programmatoets of de toets
van de wenste optie indrukt.
DAGELIJKS GEBRUIK
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Lees het gedeelte Problemen en oplossingen.
gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch
uitschakelen om energie te besparen.
Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of sommige
programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien. Na de droogcyclus
draait de trommel regelmatig om kreuken te voorkomen.
Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze indrukken om de
cyclus weer op te starten.
Ecomonitor
Deze indicator toont de energie die werd verbruikt volgens het
ingestelde programma en de opties. Het verbruik wordt voorgesteld
door het aantal lijnen op het display, naast het pictogram van de
ecomonitor.
Trommelverlichting (Indien aanwezig)
Sommige modellen hebben trommelverlichting om het gebruik van de
droogautomaat gemakkelijker te maken. Dit vereist geen enkele instelling.
De verlichting gaat bijvoorbeeld aan als de deur wordt geopend.
DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS
U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de
droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en
opnieuw op de toets Start/Pausa drukken.
INSTELLINGEN
U kunt de diverse instellingen kiezen op de manieren die is
beschreven in "Bladeren".
Met Taal ziet u de beschikbare talen op het display.
Met Toetsentoon regelt of verwijdert u de voor de toetsen van het
toestel ingestelde tonen.
Met Signaal Einde Programma regelt of verwijdert u de tonen aan
het einde van het programa van het toesten.
Met Contrast Display regelt u de lichtsterkte van het display.
Met Herinner laatst gebruikte cyclus selecteert het toestel bij het
inschakelen automatisch de laatst gebruikte cyclus. In het andere
geval wordt het per fabriek ingestelde programma gebruikt.
Met Eco Modus regelt u het uitschakelen van het toestel aan het
einde van de cyclus.
Met Fabrieksinstelling herstelt u de fabrieksinstellingen.
Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat
in OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het watertank
leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de filters te
reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging
en Onderhoud).
1. Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed; leef
de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na en
de maximum belading die in het gedeelte Programma's is
voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de
deur en/of het deurfilter blijft haperen.
2. Sluit de deur.
3. Druk op de toets On/Off.
4. Het gewenste programma selecteren op basis van de was. Het
*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)
led van de toets P moet branden. Draai aan de knop om de
gewenste waarde
te
selecteren
en
druk
tot
slot
de
knop
in
om
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
xxxx
te bevestigen. • Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
WASETIKETTEN
5. De opties selecteren
indien makend
nodig. Als
submenu's
•
Gebruik
vande
deopties
QR-code
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het
hebben, kunt u •erin Anders,
bladeren
door aanonze
de knop
te draaien (Het
en telefoonnummer
contacteer
Klantenservice
staat in het
garantieboekje).
Wanneer worden de meest
eerst in de wasdroger
worden
gedaan. Hieronder
deze tot slot in te drukken
omneemt
te bevestigen.
u contact
met de Klantenservice, gelieve devoorkomende
codes te vermelden
die op gegeven:
het identificatieplaatje
symbolen
6. Druk op Start/Pauze om
te starten.
vande
hetcyclus
apparaat
staan.
7. Het einde van de droogcyclus wordt gesignaleerd met een
Mag in de wasdroger.
akoestisch signaal. Het display signaleert het einde van de cyclus.
Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
Haal onmiddellijk de was eruit om kreuken te voorkomen.
8. Zet het apparaat uit met de toets On/Off, open de deur en haal
Drogen bij hoge temperatuur.
het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit
Drogen bij lage temperatuur.
xxxxxxxxxxxx
Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid
wasgoed, van het textieltype, het centrifugetoerental van uw
wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd.
Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel
hoe lang de cyclussen duren. De resterende tijd wordt
constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om
u een zo goed mogelijke schatting te geven.
P
PROGRAMMA'S
Eco Katoen
kg Max*
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van
normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma
met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen
wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit
programma.
Katoen kg Max*
Voor het drogen van katoenen wasgoed.
Gemengde Was
kg 4
Dit programma is ideaal om katoenen en synthetische
weefsels samen te drogen.
Synthetisch
kg 4
Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.
Fijne Was
kg 2
Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte
behandeling nodig heeft.
Wol kg 1
Om wol te drogen. Draai de kledingstukken
binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die
nog vochtig zijn aan de lucht drogen.
Grote Stukken
kg Max*
Om katoenen bedlinnen te drogen.
Snel 30'
kg 0,5
Ideaal om katoen te drogen dat op een hoog toerental is
gecentrifugeerd in de wasmachine.
Overhemden
kg 3
Dit programma is voorbehouden voor overhemd van
katoen of katoen en synthetisch.
Makkel. Strijk
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze
gemakkelijker kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet
voor wasgoed dat nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden
van katoen of katoen gemengd met synthetisch.
Opfrissen
Kort programma om vezels en kledingstukken met verse
lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is.
Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar werkt
het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer 20
minuten.
Speciaal
Om een van de volgende programma's in te stellen en de
stand van de "Speciale Programma's" te bevestigen, gebruikt u
de draaiknop. Draai aan de knop om de programmalijst te
openen. Op het display verschijnen de namen van de
beschikbare programma's. Druk de knop in om het gewenste
programma te bevestigen.
• Jeanskg 3
Voor het drogen van wasgoed van jeans of kledingstukken van
zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.
• Minilading kg 1
Kleine was
Kleine was spaarzaam drogen.
OPTIETOETSEN
Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw
eigen behoeften aan te passen.
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige
opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties.
Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren
deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de
indicator van de geselecteerde optie branden.
Sommige opties kunnen opgeslagen blijven in het programma
als ze geselecteerd zijn tijdens de vorige droogcyclus van
hetzelfde programma.
• Sport kg 4
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of
katoen.
• Zijdekg 0,5
Behoedzaam drogen van zijden kleding.
• Kleuren
kg Max*
Programma dat gekleurd wasgoed licht droogt.
• Donsjassen
kg 2,5
Om donsjass en donsdek te drogen en hun natuurlijke zachtheid
te behouden (2 jacks).
OPTIES
Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien
nodig de diverse opties instellen.
Drogen
Voor elk programma is al een niveau van Drogen ingesteld.
Voor sommige programma's kunt u het restvocht van de was
regelen. Druk de bijbehorende optietoets in, het led gaat
branden. Draai aan de knop om door de diverse niveaus voor
elk programma te bladeren. Druk de knop in om de keuze te
bevestigen.
Strijkdroog: heel zachte droogcyclus. Nuttig om de kleding
onmiddellijk na de cyclus te strijken.
Hangerdroog: een speciaal voor delicate kleding bestudeerd
niveau; klaar om opgehangen te worden.
Kastdroog: het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen
en in de kast te worden gelegd.
Extra droog: gebruikt om kleding meteen aan te trekken na
de cyclus.
Droging Met Tijdsfunctie
In sommige programma's kunt u het droogtijdstip regelen.
Druk de bijbehorende optietoets in, het led gaat branden. Draai
aan de knop om de beschikbare tijden voor elk programma te
zien. Druk de knop in om de keuze te bevestigen.
Uitgestelde Start
h Druk op de bijbehorende optietoets, het led gaat branden.
Draai aan de knop om door de beschikbare tijden voor elk
programma te bladeren. Druk de knop in om de keuze te
bevestigen.
Als u de deur opent nadat die werd gesloten, moet u de toets
Start/Pausa weer indrukken.
FreshCare+
Als u het wasgoed in de trommel laat zitten aan het einde
van de cyclus, kunnen er bacteriën worden gevormd. Met deze
optie gaat u de bacterievorming tegen door de temperatuur en
het draaien van de trommel te regelen. Deze behandeling duurt
maximaal 6 uur na afloop van het ingestelde programma. Als deze
optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in
het geheugen. Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt
gebruikt, wordt de antikreukbehandeling (toe door de trommel met
regelmatige tussenpozen te laten draaien) ook aan de uitgestelde
startfase toegevoegd.
Toetsen geblokkeerd
Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit,
behalve de toets On/Off.
Met ingeschakeld apparaat:
• om de optie in te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden
totdat de bijbehorende indicator brandt.
• om de optie uit te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden
totdat de bijbehorende indicator uit gaat.
Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd,
blijft deze in het geheugen.
Het wol programma van deze droger is
door The Woolmark Company goedgekeurd voor het drogen van handwasbare producten uit wol, mits de producten gewassen en gedroogd worden
volgens de onderhoudsinstructies op
het etiket en de gebruiksaanwijzing
van deze droger. M1762. Het symbool
Woolmark is in vele landen een kwaliteitsmerk.
NL
Snelle Referentiegids
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
Programma-Opties
3. De achterkant van het filter openen en eventueel pluis op het
In order to receive a more complete assistance,
Deze
toetsregister
opent een
met
deel
met gaatjes
verwijderen.
instructies
aandachtig
voordat u het apparaat gebruikt.
please
yourmenu
product
onde beschikbare opties (zie Lees de
volgende
opties). Draai nadat u de toets heeft ingedrukt aan
4. De binnenkant van het bodemfilter reinigen zonder de mesjes
www.whirlpool.eu/register
de knop om de optie te kizen en druk de knop in om deze te
aan te raken.
bevestigen.
5. De achterkant van het bodemfilter sluiten en het filter weer
monteren, controleren of het perfect in de zitting zit.
•
Snel
6. Het handvat van het filter naar onder zetten en het klepje
Maakt sneller drogen mogelijk.
erop sluiten.
•
Delicaat
7. Controleren of het luchtrooster vrij is.
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de
De filters zijn fundamentele componenten van het
droogtemperatuur te verlagen.
droogproces. Ze vangen het pluis op dat zich tijdens
•
Sign.einde programma
het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de
Deze optie activeert een langdurend akoestisch signaal
luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het
aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u niet zeker
droogproces duurt langer en verbruikt meer energie
bent dat u het normale signaal einde cyclus hoort.
en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze
Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd,
handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de
blijft deze in het geheugen.
droogautomaat niet inschakelt.
VERZORGING EN ONDERHOUD
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
reinigt of onderhoudt.
Het Watertank leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding
A).
Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in
een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het
reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat
niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben
geplaatst.
Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).
Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluisjes
door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen
met een stofzuiger. Voor optimale prestaties dient u alle filters te
laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt. Neem
de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn
zitting te hebben geplaatst.
Het deurfilter verwijderen:
1. De deur openen en het filter naar boven eruit trekken.
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluisjes uit alle
filterdelen. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat
het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.
Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator
gaat branden (zie afbeelding C).
Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluisjes
door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen
met een stofzuiger. Wij raden hoe dan ook aan om dit filter te
reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren.
Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter
in zijn zitting te hebben geplaatst.
Het bodemfilter verwijderen:
1. De deur onderaan openen.
2. Het bodemfilter met het handvat eruittrekken.
TRANSPORT EN BEHANDELING
De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te
houden.
1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
2. Controleer of de deur en het watertank goed dicht zitten.
3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem
de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger
bevestigen (zie Installatiegids).
Stroomverbruik
Off modus (Po) - Watts
0.50
modus aan (PI)- Watts
1.00
Programmas
Kg
kWh
Minuten
Eco Katoen*
8
1.78
194
Eco Katoen
4
1.15
135
Synthetisch
4
0.73
95
* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor
het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua
energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen
van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld
aan het begin).
Systeem met Warmtepomp
De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch
gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.18 kg R134a F-gas. GWP =
1430 (1 t C02).
PRODUCTBESCHRIJVING
1.
2.
3.
4.
A
Watertank
Luchtrooster
Bodemfilter
Deurfilter
1
B
C
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
•
Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje
4 apparaat staan.
2
van het
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
NL
Snelle Referentiegids
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
PROBLEMEN
OPLOSSINGEN
In order to EN
receive
a more complete assistance,
Lees de instructies
aandachtig
voordat
u het apparaat
gebruikt.
please
register your product
on problemen, voordat u de Technische
Controleer
onderstaande
tabel voor
Service opbelt.
Storingen
zijn meestal
van onbelangrijke
www.whirlpool.eu/register
aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost
Probleem
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet in het stopcontact
De
droogautomaat Het stopcontact is defect
gaat niet aan
Er is een stroomonderbreking geweest.
De deur is open
Er is een tijdspanne ingesteld voor de start van
de cyclus.
De
droogautomaat De toets Start/Pauze om het programma te
vertrekt niet
starten is niet ingedrukt
Oplossing
Steek de stekker in het stopcontact
Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen
elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld.
Sluit de deur
Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is
verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het
gedeelte Opties.
Druk op de toets Start/Pauze
Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.
Raadpleeg het gedeelte Opties. Schakel de geselecteerde
vergrendeling uit. Het apparaat uit zetten volstaat niet om deze optie
uit te schakelen
Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven
handelingen uit.
Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau
niet geschikt voor het type of de hoeveelheid
wasgoed in de droogautomaat.
Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties
te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed
Wasgoed is te nat
Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat
zitten
Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel
mogelijk water te elimineren.
Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk
programma te controleren.
Het programma
is niet
Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.
beëindigd.
In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze
drukken om de cyclus opnieuw te starten.
Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is
deze optie geselecteerd.
Heel lange
droogtijden
Indicatoren branden of knipperen
Watertank
Het watertank is vol
Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
Deurfilter en/of De luchtstroom om het toestel te laten werken,
bodemfilter *
volstaat niet
Reinig het deurfilter, het bodemfilter en controleer of het luchtrooster
vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat
beschadigd raken.
Bodemfilter*
Het bodemfilter moet worden gereinigd
Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
De sensoren van het apparaat hebben een
storing gevonden.
Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het
apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek
de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de
droogcyclus opnieuw. Als het probleem niet verdwijnt, neemt u
Op het display
vershijnt "Fault
FX EX"
DEMO
De cyclus duurt
maar enkele
minuten.
De droogautomaat staat in de Demo-modus. (å
gå inn i demo)
contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters
en cijfers die op het display verschijnen.
Bijvoorbeeld F3 en E2
De Demo-modus verwijderen. De volgende handelingen moeten
achtereenvolgens en zonder pauze ertussen worden uitgevoerd. Het
toestel aan en dan weer uit zetten. De toetsen 2 en 13 indrukken (zie
eerste pagina) totdat u een akoestisch signaal hoort.
Het toestel weer aan zetten. Het signaleert dat de Demo-modus is
afgesloten.
*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
•
Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje
van het apparaat staan.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising