Whirlpool | NS 703U W EU | Setup and user guide | Whirlpool NS 703U W EU instrukcja

Whirlpool NS 703U W EU instrukcja
Krótka instrukcja
PL
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby blokujące. Szczegółowe
wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w Instrukcji instalacji.
W celu uzyskania pełniejszej pomocy technicznej,
należy zarejestrować urządzenie na
www.hotpoint.eu/register
PANEL STEROWANIA
1
1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk BLOKADA
3. Przycisk EXTRA TOUCH
4. Wskaźniki EXTRA TOUCH
5. Przycisk i kontrolka START/PAUZA
6. Przyciski i kontrolki OPCJI
7. Przycisk OPÓŹNIENIE
8. Przycisk WIROWANIE
9. Przycisk TEMPERATURA
10. POKRĘTŁO PROGRAMÓW
2
3
6
5
4
WYŚWIETLACZ
9
10
8
7
TABELA PROGRAMÓW
Zużycie energii kWh
Woda łącznie
l
Fabryczna
Mieszane
Eco bawełna
Wilgotność
resztkowa %
2
Płyn
1
- 40°C
1000
7
**


–

–
–
–
60°C
1000
7
225




62
1,00 52,4
40°C
1000
7
220




62
0,88 70,0
Temperatura
Program
40°C
(1)
60°C
Środki piorące i
Zalecany środek
Dodatki
piorący
Środek
Maksymalna
Czas Pranie
Wsad
zmiękczający
prędkość wiro- maksytrwania
wania (obroty) malny (kg) (minuty)
1
2
Proszek
Maksymalny wsad 7 Kg
Pobór mocy w trybie off 0,5 W / w trybie on 8 W
Zakres
3
Bawełna (2)
40°C
- 60°C
1000
7
220




62
0,88 70,0
4
Syntetyki (3)
40°C
- 60°C
1000
4
155




53
0.86
60
5
Delikatne
40°C
- 40°C
1000
4
**


–

–
–
–
6
Wełna
40°C
- 40°C
800
1,5
**


–

–
–
–
7
Białe
40°C
- 90°C
1000
7
**



–
–
–
–
8
Kołdry
30°C
- 30°C
1000
3
**


–

–
–
–
9
Szybki 30 min.
30°C
- 30°C
800
3,5
**


–

–
–
–
10
Pełny wsad 45 min.
40°C
- 40°C
1000
7
**


–

–
–
–
11
Koszule
40°C
- 40°C
600
1,5
**


–

–
–
–
12
Dziecięce
40°C
- 40°C
800
3
**


–

–
–
–
13
Odplamianie 40°
40°C
- 40°C
1000
7
**


–

–
–
–
14
Antyalergiczny
60°C
- 60°C
1000
4
**




–
–
–
15
Wirowanie i odpomp. *
–
–
1000
7
**
–
–
–
–
–
–
–
16
Płukanie i wirowanie
–
–
1000
7
**
–

–
–
–
–
–
 Dozowanie wymagane  Dozowanie opcjonalne
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla
standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności
od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura
otoczenia, ilość środka piorącego, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane
opcje dodatkowe.
1) Program sterowania zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010:
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest
najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody;
należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 60 °C lub w 40 °C. Rzeczywista
temperatura prania może się różnić od podanej.
OPIS PRODUKTU
1.
1. Blat
2.
2. Szufladka na środki piorące
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Drzwiczki
6. Pompa odprowadzająca wodę (za cokołem)
7. Cokół (wyjmowany)
8. Regulowane nóżki (2)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dla wszystkich ośrodków badawczych:
2) Program bawełna, długi: ustawić program 3 na temperaturę 40°C.
3) Program syntetyczny, długi: ustawić program 4 na temperaturę 40°C.
* Po wybraniu programu 15 i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie
odprowadzanie wody..
** Możliwa jest kontrola czasu trwania programów na wyświetlaczu.
*** W przypadku wybrania opcji „Steam Hygiene” (Pielęgnacja parą) czas trwania cykli zostanie
wydłużony.
SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE
Przegródka *:
A
B
Nie umieszczać środka piorącego w tej przegródce.
Przegródka 1: Środek piorący do prania
zasadniczego (w proszku lub w płynie)
W razie użycia środka piorącego w płynie zaleca
* 1
się użycie dołączonej ścianki działowej A w celu
2
prawidłowego dozowania.
W razie użycia środka piorącego w proszku
należy umieścić ściankę działową w otworze B.
Przegródka 2: Środki dodatkowe
(zmiękczające, itp.)
Poziom środka zmiękczającego nie powinien przekraczać napisu „MAX”.
! piorące w proszku należy stosować do tkanin z białej bawełny i do prania
wstępnego oraz do prania w temperaturze przekraczającej 60°C. Środki
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.
PROGRAMY
Postępować zgodnie ze wskazówkami na symbolach prania
odzieży. Wartość wskazana na symbolu to maksymalna
zalecana temperatura prania odzieży.
Mieszane
Do prania lekko lub normalnie zabrudzonych ubrań z bawełny, lnu, tkanin
syntetycznych oraz tkanin mieszanych.
Eco bawełna
Odpowiednie do prania umiarkowanie zabrudzonych ubrań
bawełnianych. W temperaturze 40°C i 60°C jest to standardowy cykl
przeznaczony do prania ubrań z bawełny i jest najbardziej wydajny pod
względem zużycia wody i prądu.
Bawełna
Odpowiedni do prania ręczników, bielizny, obrusów itp. z wytrzymałej
bawełny i lnu o średnim lub wysokim zabrudzeniu.
Syntetyki
Odpowiedni do prania umiarkowanie zabrudzonych ubrań z tkanin
syntetycznych (np. poliestru, poliakrylanu, wiskozy itd.) lub mieszanych
tkanin syntetyczno-bawełnianych.
Delikatne
Odpowiedni do prania lekko zabrudzonych ubrań z tkanin syntetycznych
(np. poliestru, poliakrylanu, wiskozy itd.) lub mieszanych tkanin
syntetyczno-bawełnianych.
Wełna — Woolmark Apparel Care — Eko:
Cykl prania „Wełna” został zatwierdzony przez firmę
Woolmark do prania ubrań wełnianych przeznaczonych
do „prania ręcznego” pod warunkiem, że cykl ten jest
zgodny z instrukcjami na metce ubrań oraz instrukcjami
zapewnionymi przez producenta tej pralki.
Białe
Do mocno zabrudzonych tkanin białych i o trwałych kolorach.
Kołdry
Odpowiedni do prania ubrań i artykułów wypełnionych gęsim puchem
np. pojedynczych kołder (o wadze do 3 kg), poduszek lub kurtek
puchowych. Kołdry należy ładować do bębna tak, aby ich krawędzie były
złożone do wewnątrz, i nie należy zapełniać ponad ¾ pojemności bębna.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecane jest wlanie detergentu w płynie
do szuflady na detergent.
Szybki 30 min.
Tylko do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Program
nieodpowiedni do wełny, jedwabiu i ubrań przeznaczonych do prania
ręcznego.
Pełny wsad 45 min.
Program odpowiedni do prania pełnego wsadu średnio zabrudzonych
ubrań bawełnianych przez 45 minut.
Koszule
Tego specjalnego cyklu prania należy używać do prania koszul z różnych
tkanin i różnych kolorach, zapewniając im najlepszą możliwą pielęgnację.
Dziecięce
Aby usunąć zabrudzenia typowe dla małych dzieci, należy użyć
specjalnego cyklu prania, usuwającego wszystkie ślady detergentu z
pieluch, aby zapobiegać wystąpieniu reakcji alergicznych na delikatnej
skórze dzieci. Cykl został zaprojektowany tak, aby redukował ilość bakterii
dzięki użyciu dużej ilości wody i optymalizacji efektu specjalnych środków
do dezynfekcji zawartych w detergentach.
Odplamianie 40°
Program jest odpowiedni do prania silnie zabrudzonych ubrań w kolorach
odpornych na ścieranie. Zapewnia on klasę prania wyższą niż
standardowa klasa (klasa A). Korzystając z tego programu, nie należy
łączyć ubrań w różnych kolorach. Zalecamy korzystanie z detergentu w
proszku. W przypadku szczególnie opornych plam zalecane jest pranie
wstępne ze specjalnymi dodatkami.
Antyalergiczny
Odpowiedni do usuwania najczęstszych alergenów, np. pyłków, roztoczy
oraz sierści kotów lub psów.
Wirowanie i odpomp.
Wirowanie ładunkiem, opróżniające pralkę z wody. Do ubrań z tkanin
elastycznych. Pominięcie cyklu wirowania spowoduje tylko
odprowadzanie wody urządzenia.
Płukanie i wirowanie
Płucze, a następnie wiruje. Do ubrań z tkanin elastycznych.
WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz potrzebny jest w celu programowania maszyny i dostarcza
wielu informacji.
Wyświetlony zostaje czas trwania dostępnych programów, a po
uruchomieniu cyklu czas pozostały do jego zakończenia (na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony maksymalny czas trwania wybranego cyklu, który
może ulec skróceniu po kilku minutach, ponieważ rzeczywisty czas
trwania cyklu zależy od wsadu i wprowadzonych ustawień); natomiast
jeśli została ustawiona funkcja OPÓŹNIENIE, wyświetla się czas
pozostający do momentu rozpoczęcia wybranego programu.
Ponadto, po naciśnięciu odpowiednich przycisków wyświetlają się
maksymalne wartości szybkości wirowania i temperatury dla ustawionego
programu lub ostatnie zaprogramowane wartości, jeśli są one
odpowiednie dla wybranego programu.
Kontrolka zablokowanych drzwiczek pralki
Zaświecony symbol oznacza, że drzwiczki pralki są zablokowane. Aby
uniknąć uszkodzenia pralki, należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie,
zanim przystąpi się do otwierania drzwiczek pralki.
W celu otwarcia drzwiczek w czasie trwania cyklu, należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA;
; jeśli symbol
jest zgaszony, możliwe będzie
otworzenie drzwiczek.
PIERWSZE PRANIE
Po zainstalowaniu urządzenia oraz przed jego pierwszym użyciem należy
uruchomić cykl prania z niewielką ilością detergentu i bez brudnych
rzeczy, ustawiając cykl „Auto-Clean” (Automatycznego czyszczenia). (patrz
„PIELĘGNACJA I KONSERWACJA”)
UŻYCIE CODZIENNE
Przygotować bieliznę postępując zgodnie z zaleceniami w punkcie
„WSKAZÓWKI I ZALECENIA”.
- Nacisnąć przycisk ON/OFF ; kontrolka odnosząca się do przycisku
START/PAUZA
zacznie powoli pulsować w kolorze zielonym.
- Otworzyć drzwiczki. Włożyć pranie uważając, aby nie przekroczyć
wielkości wsadu podanej w tabeli programów.
- Wysunąć szufladkę i wsypać środek piorący do odpowiednich komór w
sposób wyjaśniony w punkcie „SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE”.
- Zamknąć drzwiczki.
- Maszyna automatycznie wyświetla temperaturę i przewidziane
maksymalne wartości dla ustawionego programu lub ostatnie wartości,
jeśli są zgodne z wybranym programem. Naciskając przycisk
stopniowo zmniejsza się temperaturę aż do prania w zimnej wodzie „OFF”.
Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się wirówkę aż do jej
wyłączenia „OFF”. Kolejne naciśnięcie przycisków powoduje przywrócenie
wartości na maksymalny dozwolony poziom dla wybranego cyklu.
- Wybierz żądany cykl prania.
- Wybrać żądane funkcje.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA,
aby uruchomić program piorący,
odpowiednia kontrolka zacznie świecić stałym, zielonym światłem i
nastąpi zablokowanie drzwiczek (kontrolka
zaświecona).
40°
60°
USTAWIENIE PROGRAMU W TRYBIE PAUZY
W celu ustawienia pauzy w praniu należy ponownie nacisnąć przycisk
START/PAUZA
; kontrolka zacznie pulsować bursztynowym światłem.
W celu ponownego uruchomienia prania od miejsca, w którym zostało
przerwane, należy ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
W RAZIE KONIECZNOŚCI OTWORZYĆ DRZWICZKI
Po uruchomieniu programu, symbol
zostanie zaświecony w celu
sygnalizacji, że drzwiczki nie mogą być otwarte. Przez cały czas trwania
cyklu prania drzwiczki pozostają zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek
w trakcie pracy programu, na przykład w celu dołożenia lub wyjęcia
odzieży, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
w celu zablokowania
programu; kontrolka zacznie migać bursztynowym światłem. Jeśli symbol
nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. Ponownie nacisnąć przycisk
START/PAUZA
w celu kontynuacji programu.
ZMIANA CYKLU PRANIA W TOKU
W celu zmiany programu w czasie trwania cyklu należy ustawić pralkę w
trybie pauzy naciskając przycisk START/PAUZA
(odpowiednia kontrolka
zacznie powoli pulsować światłem w kolorze bursztynowym); następnie
wybrać potrzebny cykl i ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
! Aby anulować już rozpoczęty cykl, należy długo przytrzymać wciśnięty
przycisk ON/OFF . Cykl zostanie przerwany i maszyna wyłączy się.
KONIEC PROGRAMU
Wskazywany jest napisem „END” na wyświetlaczu, po zgaśnięciu kontrolki
możliwe będzie otwarcie drzwiczek. Otworzyć drzwiczki, wyjąć
bieliznę i wyłączyć maszynę. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk ON/OFF
, pralka wyłączy się automatycznie po około 30 minutach.
OPCJE
- Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z zadanym programem, kontrolka
będzie pulsowała i opcja nie zostanie uruchomiona.
h
Super płukanie
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się
maksymalne usuwanie środka piorącego. Opcja ta jest przydatna dla osób
o szczególnie wrażliwej skórze.
EXTRA
TOUCH
Extra Touch
Po naciśnięciu przycisku po raz pierwszy zostanie wybrana „Szybkie”
,a
czas trwania cyklu zostanie skrócony.
Po naciśnięciu przycisku po raz drugi zostanie wybrana opcja „Odkażanie
parą”
, która poprawia wydajność prania poprzez generowanie pary
podczas cyklu prania w celu usunięcia wszelkich bakterii z włókien przy
jednoczesnej ich pielęgnacji.
! Wygenerowana podczas pracy pralki prawa może utrudnić otwieranie
drzwiczek.
Opóźnienie
W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu
należy naciskać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu
opóźnienia. Kiedy ta opcja jest aktywna, na wyświetlaczu zaświeci się
symbol
. Aby wyłączyć opóźnienie należy przytrzymać wciśnięty
przycisk do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF”.
Temperatura
Każdy program ma określoną temperaturę. W razie konieczności zmiany
temperatury należy nacisnąć przycisk
. Wartość zostanie wyświetlona
na wyświetlaczu.
Wirowanie
Każdy program ma określoną prędkość wirowania. W razie konieczności
zmiany prędkości wirowania, należy nacisnąć przycisk . Wartość
zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.
40°
60°
40°
60°
BLOKADA
w celu uruchomienia blokady panelu sterowania należy przytrzymać
wciśnięty przycisk
przez około 2 sekundy. Podświetlony
symbol
wskazuje, że panel sterowania został zablokowany (z wyjątkiem przycisku
ON/OFF . W ten sposób uniemożliwia się dokonywanie przypadkowych
zmian w programach), zwłaszcza, jeśli w domu obecne są dzieci. W celu
wyłączenia blokady panelu sterowania należy przytrzymać wciśnięty
przycisk
przez około 2 sekundy.
WSKAZÓWKI I ZALECENIA
Podzielić bieliznę do prania według:
Rodzaju tkaniny (bawełna, włókna mieszane, syntetyczne, wełna, odzież
przeznaczona do prania ręcznego). Kolory (oddzielić odzież kolorową od
białej, oddzielnie prać nową odzież kolorową). Delikatne (drobna odzież
jak nylonowe pończochy, elementy z haftkami, jak biustonosze należy
umieścić w woreczku z tkaniny).
Opróżnić kieszenie
Takie przedmioty, jak monety lub zapalniczki mogą uszkodzić pralkę i
bęben. Sprawdzić guziki.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
W celu jakiejkolwiek czynności czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć i
odłączyć maszynę od źródła zasilania. Do czyszczenia pralki nie stosować
łatwopalnych płynów.
Odłączanie wody i prądu elektrycznego
Po każdym praniu zamknąć zawór dopływu wody. W ten sposób
zmniejsza się zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się
niebezpieczeństwo wycieków.
Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz czynności konserwacyjnych.
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki można myć ściereczką
zmoczoną w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani
ściernych środków czyszczących.
Pralka zawiera program „Samoczyszczenie” części wewnętrznych, który
musi być wykonany bez wsadu w bębnie.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości zalecanej do lekko zabrudzonej
odzieży) lub specjalne dodatki do czyszczenia pralki mogą być używane
jako substancje pomocnicze programu czyszczącego. Zaleca się
przeprowadzenie programu czyszczącego co 40 cykli prania.
Aby uruchomić program, zamknij drzwiczki, włącz urządzenie i naciskaj
przycisk
przez 5 sekund.
Program zostanie uruchomiony automatycznie i będzie trwał około 70
minut. Aby zatrzymać cykl, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Wysunąć szufladkę, unosząc ją lekko ku górze i wyciągając na zewnątrz.
Umyć ją pod bieżącą wodą; należy to robić często.
Czyszczenie drzwiczek i bębna
Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać uchylone, aby zapobiec
tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę samooczyszczającą, która nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że drobne
przedmioty (monety, guziki) wpadną do komory wstępnej
zabezpieczającej pompę, która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy upewnić się, że cykl prania został zakończony i wyjąć wtyczkę z sieci.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel z przedniej części urządzenia, naciskając go ku środkowi, a
następnie z dwóch stron;
2. odkręcić pokrywę pompy odprowadzającej wodę, odkręcając ją w lewo:
fakt, że wypłynie trochę wody, jest zjawiskiem normalnym;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed dociśnięciem go do
urządzenia, że zatrzaski zostały umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz do roku sprawdzić stan przewodu doprowadzającego
wodę. Jeśli widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić: w
trakcie prania duże ciśnienie może bowiem spowodować jego nagłe
rozerwanie.
! Nigdy nie instalować rur używanych.
SYSTEM RÓWNOWAŻENIA WSADU
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz
jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco
większą niż podczas prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie
prawidłowo zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością
mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia nadmiernego
niezrównoważenia wsadu pralka dokona jego rozłożenia zamiast
odwirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe
zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
AKCESORIA
Skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym w celu sprawdzenia, czy
następujące akcesoria są dostępne dla tego rodzaju pralki.
Zestaw do nakładania
Przy użyciu tego akcesorium można przymocować suszarkę do górnej
części pralki w celu oszczędności miejsca lub ułatwienia załadunku lub
rozładunku suszarki.
TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE
Nie podnosić pralki chwytając za górny blat.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór wody. Upewnić się, że
drzwiczki i szufladka na środki piorące są dobrze zamknięte. Odłączyć
przewód doprowadzający wodę od zaworu wody, następnie odłączyć
przewód odprowadzający. Usunąć resztki wody z przewodów i
przymocować przewody w taki sposób, by nie mogły być uszkodzone
podczas transportu. Przymocować śruby do transportu. Postępować, w
przeciwnym kierunku, zgodnie z procedurą wyjmowania śrub do
transportu opisaną w „Instrukcji instalacji”.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I SPOSOBY ICH USUWANIA
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z
poniższego wykazu.
Nieprawidłowości w działaniu Możliwe przyczyny / Rozwiązanie
Pralka się nie włącza.
Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie ma styku.
W domu nie ma prądu.
Okrągłe drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
Cykl prania nie rozpoczyna
się.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF
.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA
.
Zawór dopływu wody jest zamknięty.
Zostało nastawione opóźnienie startu.
Rura pobierania wody nie jest podłączona do zaworu.
Rura jest zgięta.
Pralka nie pobiera wody (Na
wyświetlaczu pojawia się
napis „H2O”).
Zawór dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA
.
Przewód odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości od 65 do 100 cm od podłoża.
Końcówka przewodu odprowadzającego jest zanurzona w wodzie.
Pralka pobiera i usuwa wodę
bez przerwy.
Pralka nie odprowadza wody
i nie odwirowuje prania.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po dokonaniu tych kontroli problem nie zostanie rozwiązany, należy zamknąć zawór dopływu wody, wyłączyć
pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może zaistnieć
efekt „syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności
należy zakupić specjalny zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Program nie przewiduje odprowadzania wody: w niektórych programach należy go włączyć ręcznie.
Przewód odprowadzający jest zagięty.
Instalacja ściekowa jest zatkana.
Bęben podczas instalacji nie został prawidłowo odblokowany.
Pralka nie jest dokładnie wypoziomowana.
Pralka jest wciśnięta między meblami a ścianą.
Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony.
Z pralki wycieka woda.
Szufladka środków piorących jest zatkana.
Przewód odprowadzający wodę nie jest odpowiednio przymocowany.
Kontrolki „Opcje” oraz START/
PAUZA
szybko pulsują, a
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty, następnie włączyć je ponownie.
na wyświetlaczu pojawia się
Jeśli problem nie ustąpi, należy wezwać Serwis Techniczny.
kod anomalii (np. F-01, F-..).
Tworzy się zbyt duża ilość
piany.
Po naciśnięciu przycisku
START/PAUZA
bęben
się obraca, ale pralka nie
wypełnia się wodą i nie jest
wyświetlany błąd.
Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być napisane: „do pralek”, „do
prania ręcznego i pralek” lub podobne).
Użyto za dużo środka piorącego.
Zobacz „TRYB DEMO”
TRYB DEMO: Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć całe urządzenie. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „START/PAUZA”
ciągu 5 sekund wcisnąć również przycisk „ON/OFF” i przytrzymać oba przyciski wciśnięte przez 2 sekundy..
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI, KARTA TECHNICZNA i DANE
ENERGETYCZNE SĄ DOSTĘPNE:
• Na stronie - http://docs.hotpoint.eu.
• Przy użyciu kodu QR
• W razie potrzeby zapraszamy do skontaktowania się z Serwisem Technicznym (Numer telefonu znajduje się w
Książeczce Gwarancyjnej ). Po skontaktowaniu się z Serwisem Technicznym należy podać kody zamieszczone na
naklejce samoprzylepnej na drzwiczkach.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
oraz w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising