Whirlpool | NS 723U WK EU | Setup and user guide | Whirlpool NS 723U WK EU Упътване за употреба

Whirlpool NS 723U WK EU Упътване за употреба
Кратко ръководство
BG
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ HOTPOINT.
За да получите по-пълно съдействие,
регистрирайте уреда на
www.hotpoint.eu/register
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.
Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните
болтове. За по-подробни инструкции за премахването им вижте ръководството за
монтаж.
ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
1. Бутон ON/OFF
2. Бутон БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ
3. Бутон EXTRA TOUCH
4. Светлинни индикатори EXTRA TOUCH
5. Бутон и светлинен индикатор START/PAUSE
6. Бутони и светлинни индикатори ОПЦИЯ
7. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
8. Бутон ЦЕНТРОФУГА
9. Бутон ТЕМПЕРАТУРА
10. ПРОГРАМАТОР
1
60°C
Перилни препарати Препоръчителен
и добавки
перилен препарат
Общ разход на
вода lt
(1)
5
Разход на енергия kWh
Еко памучни
7
1200
7
**


–

–
–
–
60°C
1200
7
225




53
1,00 52,4
40°C
1200
7
220




53
0,88
70
По подраз- Диапазон
биране
40°C
8
- 40°C
Температура
Смесено
6
4
Остатъчна влажност %
2
9
10
Максимално зареждане 7 кг
Консумирана мощност в режим „Off “ (Изкл.) – 0,5 W/в режим „Left-on“ (Вкл.) – 8 W
1
3
ДИСПЛЕЙ
ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ
Програма
2
Максимал- Продъл- Основно Омекотител
но зареж- жителност пране
дане
(минути)
1
2
(kg)
Максимална
степен на
центрофугата
(обороти)
Прах
Течен
препарат
3
Памук (2)
40°C
- 60°C
1200
7
220




53
0,88
70
4
Синтетика (3)
40°C
- 60°C
1200
4
155




53
0,86
60
5
Деликатни тъкани
40°C
- 40°C
1000
4
**


–

–
–
–
6
Вълна
40°C
- 40°C
800
1,5
**


–

–
–
–
7
Бяло
40°C
- 90°C
1200
7
**



–
–
–
–
8
Олекотена завивка
30°C
- 30°C
1000
3
**


–

–
–
–
9
Бърза 30 мин
30°C
- 30°C
800
3,5
**


–

–
–
–
10
Пълно зареждане 45 мин
40°C
- 40°C
1200
7
**


–

–
–
–
11
Ризи
40°C
- 40°C
600
1,5
**


–

–
–
–
12
Бебе
40°C
- 40°C
800
3
**


–

–
–
–
13
Против петна 40°
40°C
- 40°C
1200
7
**


–

–
–
–
14
Антиалергична
60°C
- 60°C
1200
4
**




–
–
–
15
Центрофуга и изпомпване *
–
–
1200
7
**
–
–
–
–
–
–
–
16
Изплакване и центрофуга
–
–
1200
7
**
–

–
–
–
–
–
 Изисквано дозиране  Опционално дозиране
Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е
приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене
може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на
водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен
препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.
1) Програма за проверка според регламент 1061/2010:
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е найефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за
дрехи, които могат да се перат на 60 °C или на 40 °C. Ефективната температура на пране
може да се различава от посочената.
За всички Институти за изпитване:
2) Дълга програма за памук: настройте програма 3 c температура 40 °C.
3) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма 4 с температура 40 °C.
* С избирането на програма 15 и изключването на центрофугата, пералнята само ще
източи водата.
** На дисплея може да се провери времетраенето на цикъла на пране.
*** Ако е зададена опцията „Хигиенизираща пара“, продължителността на програмата
за пране ще се увеличи.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Отделение *:
A
B
Не поставяйте почистващ препарат в този раздел.
Отделение 1: Препарат за пране (на прах или течен)
При употребата на течен препарат за пране се
препоръчва да се използва разделителят от
комплекта A с цел правилно дозиране.
* 1
2
В случай на употреба на прах за пране, върнете
разделителя в отделение B.
Отделение 2: Допълнителни препарати
(омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да надвишава нивото,
означено с „MAX“.
! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за
предпране и за пране при температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат.
ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ
1. Работна повърхност
2. Чекмедже за перилни препарати
3. Табло за управление
4. Ръкохватка
5. Люк
6. Помпа за източване (зад цокъла)
7. Цокъл (подвижен)
8. Регулируеми крачета (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ПРОГРАМИ
Спазвайте препоръките, посочени върху символите за
пране на дрехите. Посочената върху символа стойност е
максималната препоръчителна температура за пране
на дрехата.
Смесено
За пране на слабо до нормално замърсени плътни дрехи от памук,
лен, синтетични и смесени тъкани.
Еко памучни
За пране на умерено замърсени памучни дрехи. Това е стандартната
програма за пране на памучни дрехи на 40° C и 60° C, която е и
най-ефективна от гледна точка на комбиниран разход вода –
електричество.
Памук
За пране на нормално до силно замърсени кърпи, бельо, покривки за
маси и др. от устойчив лен и памук.
Синтетика
За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр.
полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетичнопамучни тъкани.
Деликатни тъкани
За пране на слабо замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр.
полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетичнопамучни тъкани.
Вълна – Woolmark Apparel Care - Green:
Програмата „Вълна“ е одобрена от Woolmark Company
за пране на вълнени дрехи, класифицирани като
подходящи за „пране на ръка“, при условие че прането
е в съответствие с указанията върху етикета на дрехата
и тези, предоставени от производителя на пералнята.
Бяло
За пране на силно замърсени бели дрехи и дрехи с устойчиви
цветове.
Олекотена завивка
Подходяща за пране на дрехи с подплата от гъши пух, например
единични завивки (с тегло до 3 кг), възглавници или пухени якета.
Завивките трябва да се зареждат в барабана със сгънати навътре
ръбове, а обемът им не бива да надвишава ¾ от обема на барабана. За
най-добри резултати използвайте течен препарат, който се поставя в
отделението за препарат.
Бърза 30 мин
За бързо изпиране на слабо замърсени дрехи. Програмата не е
подходяща за вълна, коприна и дрехи, за които е предвидено ръчно
пране.
Пълно зареждане 45 мин
Подходяща за пране на умерено замърсени памучни дрехи за 45
минути при пълно зареждане.
Ризи
Тази специална програма е предназначена за пране на ризи от
различни тъкани и цветове, за да се гарантира възможно най-добрата
грижа.
Бебе
Използвайте тази специална програма за премахване на типичните
петна, които се срещат при бебета, като същевременно се премахват
и всички следи от перилни препарати от пелените, за да се предпази
деликатната бебешка кожа от появата на алергични реакции.
Програмата е създадена, за да намали бактериите, като използва
по-голямо количество вода и оптимизира ефекта от специалните
дезинфектиращи добавки в препарата.
Против петна 40°
програмата е подходяща за силно замърсени дрехи с устойчиви
цветове. Гарантира клас на изпиране по-висок от стандартния (A
клас). Когато пускате програмата, не смесвайте дрехи с различни
цветове. Препоръчваме да се използва препарат на прах.
Предварителното третиране със специални препарати е
препоръчително при наличие на упорити петна.
Антиалергична
Подходяща за отстраняване на основни алергени, като например
полени, акари, косми от кучета или котки.
Центрофуга и изпомпване
Центрофугира дрехите и изпомпва водата. За устойчиви дрехи. Ако
изключите центрофугата, машината само ще изпомпва водата.
Изплакване и центрофуга
Изплаква и след това центрофугира. За устойчиви дрехи.
ДИСПЛЕЙ
Дисплеят служи за програмиране на пералната машина и дава
допълнителна информация.
Изписва се продължителността на различните налични програми, а
при започнал цикъл се изписва оставащото до приключването му
време (дисплеят ще покаже максималната продължителност на
избраната програма, която ще намалее след няколко минути, тъй като
действителната продължителност на програмата варира в зависимост
от теглото на прането и настройките); в случай че е бил зададен
ОТЛОЖЕН СТАРТ, показва времето, оставащо до включване на
избраната програма.
Също така с натискане на съответния бутон се изобразяват
максималните стойности на скоростта на центрофугата и на
температурата, които машината може да осъществи при зададената
програма, или последните избрани стойности, ако те са съвместими с
избраната програма.
Светлинен индикатор „Блокиран люк“
Светещият символ показва, че люкът е блокиран. За избягване на
щети трябва да изчакате символът да угасне, преди да отворите люка.
За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона
START/PAUSE
; ако символът
не свети, ще бъде възможно да
отворите вратата.
ПЪРВА УПОТРЕБА
След монтиране на уреда и преди първата употреба, пуснете един
цикъл за пране с много малко препарат и без дрехи, като изберете
програмата „Автоматично почистване“. (вижте раздел „ГРИЖА И
ПОДДРЪЖКА“)
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Подгответе прането съгласно препоръките в раздел „СЪВЕТИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.
- Натиснете бутона ON/OFF ; светлинният индикатор, съответстващ
на бутона START/PAUSE,
примигва бавно в зелено.
- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като
внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в
таблицата с програмите.
- Извадете чекмеджето и поставете перилния препарат в специалните
ванички, както е обяснено в „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.
- Затворете люка.
- Машината автоматично изписва максималните температура и
обороти на центрофугиране, които са предвидени за зададената
програма или последно избраните такива параметри, ако са
съвместими с току-що избраната програма. С натискане на бутон
прогресивно се намалява температурата до пране на студено „OFF“. С
натискане на бутон прогресивно се намалява центрофугата до
пълното й изключване „OFF“. Последващото натискане на бутоните
връща стойностите на максимално предвидените.
- Изберете желания цикъл на миене.
- Изберете желаните функции.
- Натиснете бутона START/PAUSE
, за да стартирате програмата за
изпиране, съответният светлинен индикатор светва постоянно в
зелено и люкът се блокира (символът
свети).
40°
60°
ПОСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА В ПАУЗА
За да направите пауза в процеса на прането, натиснете отново бутона
START/PAUSE
. Светлинният индикатор мига в кехлибарен цвят. За
продължаване на цикъла пране от мястото, в което е бил прекъснат,
натиснете отново бутона START/PAUSE
.
ОТВОРЕТЕ ЛЮКА, АКО Е НЕОБХОДИМО
След стартирането на програмата, светлинният индикатор
ще
светне, за да покаже, че люкът не може да се отвори. Докато се
изпълнява цикъл на изпиране, люкът остава блокиран. За да отворите
люка докато се изпълнява програма, например за да добавите или
извадите пране, натиснете бутона START/PAUSE
, за да поставите
програмата в пауза. Светлинният индикатор мига в кехлибарен цвят.
Ако символът
не свети, люкът може да се отвори. Натиснете
отново бутона START/PAUSE
, за да продължи програмата.
СМЯНА НА ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
За да смените програмата, докато се изпълнява един цикъл, поставете
пералнята в режим на пауза, натискайки бутона START/PAUSE
(светлинният индикатор започва бавно да мига в жълт цвят), след което
изберете желания цикъл и натиснете отново бутона START/PAUSE
.
! Ако искате да спрете вече започнал цикъл, натиснете
продължително бутона ON/OFF . Изпълнението на цикъла ще се
прекъсне и пералнята ще се изключи.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА
Указва се от надписа „END“ върху дисплея и когато символът
угасне, люкът може да се отвори. Отворете люка, извадете прането и
изключете пералнята. Ако не натиснете бутона ON/OFF , пералнята
автоматично ще се изключи след около половин час
ОПЦИИ
- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма,
светлинният индикатор ще мига и опцията няма да се активира.
h
Допълнително изплакване
При избор на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването
и се гарантира максимално отстраняване на перилния препарат.
Подходяща е за особено чувствителна кожа.
Extra Touch
Чрез натискане на бутона веднъж, се избира опцията „Бърза“
и
продължителността на програмата намалява.
След повторно натискане на бутона се активира опцията
„Хигиенизираща пара“
, която подобрява качеството на изпиране
чрез генериране на пара по време на прането, което спомага за
отстраняване на всякакви бактерии от тъканите, които в това време
се третират.
! Парата, генерирана по време на прането, може да предизвика
запотяване на вратата с люка.
Отложен старт
За задаване на отложен старт на избраната програма, натиснете
съответния бутон до достигане на желаното време. Когато е активна
тази опция, на дисплея ще светне символът
. За отказ от
отложеното стартиране, натискайте бутона, докато на дисплея се
изпише OFF (ИЗКЛ).
Температура
Всяка програма има предварително зададена температура. Ако
желаете да промените температурата, натиснете бутона
.
Стойността се показва на дисплея.
Центрофуга
Всяка програма има предварително зададена скорост на
центрофугиране. Ако желаете да промените оборотите на
центрофугата, натиснете бутона . Стойността се показва на дисплея.
EXTRA
TOUCH
40°
60°
40°
60°
БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ
За активиране на блокировката на таблото за управление, задръжте
натиснат бутона
за около 2 секунди. Символът
сигнализира,
че таблото за управление е блокирано (с изключение на бутона
ON/OFF . По този начин се възпрепятстват случайни промени в
програмите), преди всичко ако в къщата има деца. За деактивиране
на блокирането на таблото за управление, задръжте натиснат бутона
за около 2 секунди.
СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разпределете прането съобразно:
Вида на тъканите (памук, смесена тъкан, синтетика, дрехи за пране
на ръка). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете новите
цветни дрехи отделно). Деликатни (малко дрехи като найлонови чорапи,
елементи със закопчалки като сутиени да се поставят в торбичка за пране).
Изпразнете джобовете
Обекти като монети или запалки могат да повредят пералнята и
барабана. Проверявайте копчетата.
ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА
За всяка операция по почистване и поддръжка изключвайте
машината от бутона и щепсела. Не използвайте запалими
течности за почистване на пералнята.
Спиране на водата и изключване на електрозахранването
Затваряйте крана за вода след всяко пране. По този начин се
ограничава износването на хидравличната инсталация на пералната
машина и се ограничава опасността от течове.
Изключвайте захранващия кабел, когато почиствате пералната
машина и по време на работи по поддръжката.
Почистване на пералнята
Външната част и гумените части може да се почистват с кърпа с хладка
вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати.
Пералнята разполага с програма за„Автоматично почистване“ на
вътрешните части, което трябва да се извършва при абсолютно празен
барабан.
Прахът за пране (10% от препоръчваното количество за слабо
замърсено пране) или специални допълнителни препарати за
почистване на пералнята може да се ползват в добавка към
програмата за изпиране. Препоръчва се пускането на програмата за
почистване на всеки 40 изпирания.
За стартиране на програмата затворете вратата, включете машината и
натиснете бутона
за 5 секунди.
Програмата ще се активира автоматично и ще продължи около 70
минути. За да спрете цикъла, натиснете бутона START/PAUSE
.
Почистване на чекмеджето за перилни препарати
Извадете чекмеджето с повдигане и изтегляне навън. Измийте го под
течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често.
Поддръжка на люка и на барабана
Оставяйте люка винаги открехнат за избягване образуването на
неприятни миризми.
Почистване на помпата
Пералнята е комплектована със самопочистваща се помпа, която
няма нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети като
монети и копчета да попаднат във филтъра, който предпазва помпата
и се намира в долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете от контакта.
За достъп до филтъра:
1. свалете панела в предната част на пералната машина, като го
повдигнете с отвертка в центъра и от двете му страни;
2. развийте капачката на помпата за източване на водата, като я
завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка: нормално е
да изтече малко вода;
3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. монтирайте отново панела, като преди да го избутате към
пералнята се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки
в специалните водачи.
Проверка на маркуча за захранване с вода
Проверявайте маркуча за захранване с вода поне веднъж годишно.
Трябва да се подмени, ако е напукан и нацепен: по време на пране
голямото налягане може да предизвика внезапно спукване.
! Никога не използвайте вече използван маркуч.
СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА
ТОВАРА
Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени
вибрации и за да се получи равномерно разпределяне на товара,
барабанът се завърта със скорост, малко по-висока от тази при пране.
Ако след направените последователни опити товарът все още не е
правилно разпределен, машината извършва центрофугиране при
скорост, по-ниска от предвидената. При наличие на прекален
дисбаланс пералнята извършва разпределението вместо
центрофугата. За улесняване на по-доброто разпределение на товара
и правилното му балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за
пране с големи и малки размери.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Свържете се с нашия сервиз за техническо обслужване, за да
проверите дали следните принадлежности са налични за този модел
на пералнята.
Комплект за инсталиране на уред върху уред
С тази принадлежност може да се фиксира сушилня върху горната
част на пералнята, за да се спести място и да се улесни зареждането и
изпразването на сушилнята.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
Не повдигайте пералнята като я държите за горната повърхност.
Изключете захранващия кабел от захранващия контакт и спрете
кранчето за вода. Проверете дали люкът и чекмеджето за перилни
препарати са добре затворени. Разкачете маркуча от кранчето за
вода, след това разкачете маркуча за мръсна вода. Отстранете цялата
останала вода в маркучите и ги фиксирайте така, че да не се повредят
по време на транспортирането. Монтирайте отново транспортните
болтове. Изпълнете в обратен ред процедурата за отстраняване на
транспортните болтове, описана в „Инструкции за монтаж“.
ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ
Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се обадите на сервиз за техническо обслужване, проверете дали не става дума за
лесно разрешим проблем, като си помогнете със следния списък.
Проблеми
Възможни причини/мерки за отстраняването им
Пералната машина не се
включва.
Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да направи контакт.
Нямате ток вкъщи.
Люкът не е затворен добре.
Цикълът на изпиране не
започва.
Бутонът ON/OFF
не е бил натиснат.
Бутонът START/PAUSE
не е бил натиснат.
Кранът за вода не е отворен.
Зададен е час за включване на програмата.
Маркучът за студената вода не е свързан към крана.
Маркучът е прегънат.
Пералнята не се пълни с
вода (на дисплея се показва
надпис „H2O“).
Кранът за вода не е отворен.
Няма вода по водопроводната мрежа.
Налягането е недостатъчно.
Бутонът START/PAUSE
не е бил натиснат.
Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята.
Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата.
Пералната непрекъснато се
пълни и източва.
Пералната не се източва
или не центрофугира.
Пералната вибрира
много по време на
центрофугиране.
Канализационната тръба в стената няма отдушник.
Ако след тези проверки проблемът не се реши, затворете крана за водата, изключете пералнята и позвънете
в сервиза за техническо обслужване. Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата,
налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералната машина непрекъснато се пълни и
източва. За избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани.
Програмата не предвижда източване: при някои програми трябва да се стартира ръчно.
Маркучът за мръсната вода е пречупен.
Канализационната тръба е запушена.
При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно.
Пералнята не е нивелирана.
Пералнята е притисната между мебели и стена.
Маркучът за студената вода не е добре свързан.
Пералнята има теч.
Чекмеджето за перилни препарати е запушено.
Маркучът за мръсната вода не е свързан добре.
Светлинните индикатори
на „Опции“ и „START/
Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и я включете отново.
PAUSE“
мигат и дисплеят
Ако неизправността не може да се отстрани, потърсете сервиз за техническо обслужване.
изписва код за грешка
(напр.: F-01, F-..).
Образува се твърде много
пяна.
Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис „за автоматична пералня“, „за пране
на ръка и за автоматична пералня“ или подобен надпис).
Дозирането е било твърде голямо.
След натискане на бутона
„START/PAUSE“
барабанът се върти, но
Вижте „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ“
пералната машина не пълни
вода и няма изписана
грешка на дисплея.
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ: За да деактивирате функцията, изключете пералната машина. Натиснете и задръжте бутона “START/
PAUSE”
, след това до 5 секунди натиснете и бутона “ON/OFF” и задръжте натиснати двата бутона за 2 секунди.
Можете да свалите ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ, РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА,
ТЕХНИЧЕСКА ЛИСТОВКА и ЕНЕРГИЙНИ ДАННИ като:
• Посетете уеб сайта http://docs.hotpoint.eu.
• Използвате QR код
• Или се свържете с наш сервиз за техническо обслужване (телефонният номер е посочен на
гаранционната книжка). Когато се свързвате със сервиз за техническо обслужване, трябва да посочите
кодовете, намиращи се на етикета, залепен от вътрешната страна на люка.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising