Bauknecht | T U 83WS EU | Setup and user guide | Bauknecht T U 83WS EU Käyttöohjeet

Bauknecht T U 83WS EU Käyttöohjeet
FI
Pikaopas
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT BAUKNECHT-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä
osoitteessa
www.bauknecht.eu/register
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.
PANNEAU DE COMMANDE
Päällä/Pois painike (pitkä painallus
suorittaa nollauksen)
2 Ohjelmapainike
3 Ohjelmanvalitsin (valitse kääntämällä /
vahvista painamalla)
4 Käynnistys-/Taukopainike
5 Ohjelmien alue
6 Näyttö
Valintojen painikkeet
7 Asetukset
8 Raik.Viim.
9 Näppäimet lukittu
10 Viivästetty Käynnistys
11 Kuivausaika
12 Aseta Kuivuustaso
13 Jakson Valinnat
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, käyttöpaneeli
näyttää automaattisesti kielten valintavalikon. Käännä valitsinta
visualisoidaksesi laitteessa olevat kielet. Paina valitsinta valitun
kielen vahvistamiseksi.
Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein. Varmista,
että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty
oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon
viemärijärjestelmään. Kuivausrumpu tulee asentaa tilaan, jossa
huoneenlämpötila on välillä 20-23 °C parhaan tuloksen
takaamiseksi. Se kuitenkin toimii myös, jos huoneenlämpötila on
14-30 °C. Ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on
ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia.
Jos luukun lukitussuuntaa halutaan vaihtaa, ota yhteys
huoltopalveluun (katso puhelinnumero takuuvihkosesta).
NAVIGOINTI (TOIMINTOJEN VALINTA)
Navigointi on mahdollista kun halutun toiminnon led-valo palaa.
Navigoi toiminnossa kääntämällä nuppia visualisoidaksesi
mahdolliset valinnat näytölle.
Paina nuppia valinnan vahvistamiseksi.
Laite kehottaa reittiä ohjelmien ja valintojen valitsemiseksi
kytkemällä toimintojen led-valot peräkkäin päälle.
Ohjelmia ja valintoja voidaan kuitenkin valita itsenäisesti painamalla
ohjelmien tai halutun valinnan painiketta.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Osoitettujen toimenpiteiden ansiosta laite toimii
PARHAALLA tavalla. Muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen
kuivausohjelman jälkeen. Muista puhdistaa suodattimet
jokaisen kuivausohjelman jälkeen. (Tutustu osaan Puhdistus
ja huolto).
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Tutustu osaan Ongelmat ja ratkaisut
tai ohjelmat/lisävalinnat on varustettu rypistymisenestojärjestelmällä.
Kuivausohjelman loputtua kori pyörii säännöllisesti rypistymisen
ehkäisemiseksi.
Sähkökatkon syntyessä paina käynnistys-/taukopainiketta ohjelman
käynnistämiseksi uudelleen.
Ecomonitor
Tämä merkkivalo näyttää energian kulutustasoa asetetun ohjelman ja
valintojen mukaan. Kulutus on suhteellinen näytöllä oleviin viivoihin
nähden, ecomonitor -kuvakkeen vieressä.
Rummun valo (jos paikalla)
Joihinkin malleihin kuuluu rummun sisäinen valo, joka helpottaa
kuivausrummun käyttöä. Mitään asetusta ei vaadita. Valo syttyy
palamaan esimerkiksi kun luukku avataan.
LUUKUN AVAAMINEN OHJELMAN AIKANA
Luukku voidaan avata ohjelman aikana. Kun luukku on suljettu,
paina uudelleen käynnistys-/Taukopainiketta kuivausrummun
käynnistämiseksi uudelleen.
ASETUKSET
Eri asetukset voidaan valita kohdassa "Navigointi" kuivatuilla tavoilla.
Kieli visualisoi käytettävissä olevat kielet näytölle.
Näppäinten äänenvoimakkuus sallii laitteen painikkeisiin
asetettujen äänimerkkien säädön tai poiston.
Lopetus äänimerkki säätää tai poistaa laitteen ohjelman
lopetuksen äänimerkit
Näytön kontrasti säätää näytön kirkkautta
Muista viimeksi käytetty jakso käynnistyksen yhteydessä laite
valitsee automaattisesti viimeksi suoritetun ohjelman, muussa
tapauksessa käynnistyy tehdasasetuksen mukainen ohjelma.
Säästötila avulla voidaan säätää laitteen sammutus ohjelman
lopussa.
Tehdasasetukset avulla voidaan palauttaa tehdasasetukset.
1. Avaa luukku ja laita pyykki sisään; noudata vaatteiden
pesumerkinnöissä annettuja ohjeita sekä ohjelmataulukossa
ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä. Taskut on tyhjennettävä.
Varmista, että pyykkiä ei jää luukun ja/tai luukun sihdin väliin.
2. Sulje luukku.
3. Paina virtapainiketta.
4. Valitse haluamasi ohjelma pyykkityypin mukaan. Painikeen
P led-valon on oltava päällä. Käännä valitsinta haluamasi
arvon valitsemiseksi ja paina valitsinta lopuksi arvon
*MAX TÄYTTÖ 8 Kg (Kuiva pyykki)
vahvistamiseksi.
5. Valitse tarvittaessa valinnat. Jos valintoihin kuuluu
Voit
ladata itsellesi
ja energiatiedot seuraavalla tavalla:
xxxx
alavalikkoja, vaoit
navigoida
niissä turvaohjeet,
kääntämällä käyttöoppaan,
valitsinta ja tuoteselosteen
HOITO-OHJEET
•
Verkkosivustolta docs.bauknecht.eu
vahvistaa lopuksi
painamalla
sitä.
•
Käyttämällä QR-koodia
Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäi6. Aloita ohjelma painamalla
käynnistys-/taukopainiketta.
•
Vaihtoehtoisesti
ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme
(katso
puhelinnumero Seuraavassa
takuuvihkosesta).
sen kerran
kuivausrumpuun.
esitetään tavallisimmat
7. Äänimerkki osoittaa kuivausohjelman
Näyttö
Kun otat yhteyttä päättymisestä.
huoltopalveluun,
ilmoita tuotteen
tunnistekilvessä olevat koodit.
tunnukset:
osoittaa ohjelman päättymistä. Pyykkien ottaminen välittömästi
pois laitteesta estää niiden rypistymistä.
Voidaan kuivata kuivausrummussa.
8. Sammuta laite painamalla virtapainiketta, avaa luukku ja ota
Ei voida kuivata kuivausrummussa.
pyykki pois. Jos kuivausrumpua ei sammuteta manuaalisesti, se
sammuu automaattisesti noin viidentoista minuutin kuluttua
Kuivaus korkeassa lämpötilassa.
ohjelman päättymisestä.
Kuivaus alhaisessa lämpötilassa.
Jos em. toimenpidettä ei suoriteta välittömästi, jotkut laitteet ja/
xxxxxxxxxxxx
Näiden ohjelmien kesto riippuu pyykkien määrästä, kankaiden
tyypistä, pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta sekä
muista valituista lisävalinnoista.
Näytöillä varustetuissa malleissa ohjelman kesto näytetään
käyttöpaneelilla. Jäljelle jäävää aikaa valvotaan jatkuvasti
ja muutetaan kuivausohjelman aikana parhaan mahdollisen
arvioinnin tarjoamiseksi.
P
OHJELMAT
Eko-Puuvilla
kg Max*
Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin
kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen.
Energiatehomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.
Puuvilla kg Max*
Puuvillapyykin kuivaukseen.
Sekapyykki
kg 4
Tämä ohjelma on ihanteellinen kun kuivatetaan yhdessä
puuvilla- ja tekokuitutekstiilejä.
Tekokuidut
kg 4
Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.
Hienopesu
kg 2
Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien
kuivaamiseen.
Villa kg 1
Villavaatteiden kuivaukseen. Käännä vaatteet nurinpäin
ennen kuivatusta. Anna mahdollisten kosteiksi jääneiden
reunojen kuivua luonnollisesti.
Suurikokoiset
kg Max*
Puuvillalakanoiden kuivaamiseen.
Pika 30'
kg 0,5
Pesukoneessa korkealla nopeudella lingottujen
puuvillavaatteiden kuivaamiseen.
Paidat
kg 3
Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta tai puuvillasta/
tekokuidusta valmistettujen paitojen kuivaukseen.
Helppo Silit.
Tämä ohjelma suoristaa vaatteiden kuidut helpottamalla
niiden silittämistä ja viikkaamista; älä käytä jos vaatteet ovat
vielä märkiä. Soveltuu pienille puuvilla- tai
sekapuuvillavaatemäärille.
Raikastus
Lyhyt ohjelma, joka soveltuu vaatteiden raikastukseen
raikkaan ilman puhalluksella. Älä käytä jos vaatteet ovat vielä
märkiä. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa pyykkimäärissä, mutta
se on tehokkain kun kyseessä on pieni pyykkimäärä. Ohjelma
kestää noin 20 minuuttia.
Erikoistekst.
Asettaaksesi yhden seuraavista ohjelmista, käytä valitsinta
"Erikoisohjelmat" asennon valitsemiseksi ja vahvistamiseksi.
Pääset ohjelmien listaan kääntämällä valitsinta; näytölle
ilmestyvät saatavana olevien ohjelmien nimet. Vahvista
haluamasi ohjelma painamalla valitsinta.
• Farkut
kg 3
Puuvillaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyyppisestä
kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat)
kuivaukseen.
• Minikuorma
kg 1
Minimi pyykkimäärä
Taloudellinen pienen pyykkimäärän kuivaus.
• Urheiluvaate kg 4
Tekokuiduista tai puuvillasekoitteesta valmistettujen
urheiluvaatteiden kuivaamiseen.
LISÄVALINTOJEN PAINIKKEET
Näitä painikkeita käytetään valitun ohjelman yksilöllistämiseksi
omien tarpeiden mukaan.
Kaikkia lisävalintoja ei ole saatavilla kaikille ohjelmille. Jotkut
lisävalinnat eivät sovi yhteen edellä asetettujen valintojen
kanssa. Epäyhdenmukaisuudesta on merkkinä äänimerkki ja/
tai vilkkuvat merkkivalot. Jos lisävalinta on saatavilla, valitun
lisävalinnan merkkivalo jää päälle.
Jotkut lisävalinnat voivat jäädä ohjelman muistiin jos ne valittiin
saman ohjelman edellisessä kuivauksessa.
• Silkkikg 0,5
Silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.
• Värilliset
kg Max*
Värillisille ja aroille vaatteille soveltuva kuivausohjelma.
• Untuvatakit
kg 2,5
Untuvatakkien ja toppatakkien kuivaukseen palauttamalla
niiden luonnollisen pehmeyden (2 takkia).
LISÄVALINNAT
Kun ohjelma on valittu, voit asettaa erilaisia lisävalintoja
tarpeen vaatiessa.
Aseta Kuivuustaso
Jokaiseen ohjelmaan kuuluu edellä asetettu kuivuustaso.
Joissakin ohjelmissa on mahdollista säätää pyykissä olevaa jäljelle
jäävää kosteustasoa. Paina lisävalinnan painiketta, led-valo syttyy.
Käännä valitsinta navigoidaksesi jokaiseen ohjelmaan kuuluvien
eri tasojen välillä. Paina valitsinta valinnan vahvistamiseksi.
Silityskuiva: erittäin herkkä kuivaus. Hyödyllinen vaatteiden
silittämisen helpottamiseksi välittömästi ohjelman päättymisen
jälkeen.
Henkarikuiva: herkille tekstiileille suunniteltu taso, jotka ovat
valmiita ripustettavaksi.
Kaappikuiva: vaatteet ovat valmiita viikattavaksi ja kaappiin
laitettavaksi.
Extra kuiva: käytetään vaatteille, jotka puetaan päälle
ohjelman loputtua.
Kuivausaika
Joissakin ohjelmissa voidaan säätää kuivausaikaa. Paina
vastaavaa lisävalintojen painiketta, led-valo syttyy palamaan.
Käännä valitsinta visualisoidaksesi saatavana olevat ajat kullekin
ohjelmalle. Paina valitsinta valinnan vahvistamiseksi.
Viivästetty Käynnistys
h
Paina vastaavaa lisävalinnan painiketta, led-valo syttyy.
Käännä valitsinta navigoidaksesi jokaiselle ohjelmalle saatavana
olevissa ajoissa. Paina valitsinta valinnan vahvistamiseksi. Jos
luukku avataan sen sulkemisen jälkeen, painiketta käynnistys/
tauko on painettava uudelleen.
Raik.Viim.
Jos pyykit jätetään korin sisälle ohjelman lopun jälkeen,
bakteerikasvu on mahdollista. Tämä valinta estää bakteerikasvun
lämpötilan valvonnan ja korin pyörinnän kautta. Tämä käsittely
kestää korkeintaan 6 tuntia asetetun ohjelman loputtua. Tämä
lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.
Jos tätä lisävalintaa käytetään yhdessä viivästetyn käynnistyksen
kanssa, rypistymisen esto lisätään myös viivästetyn käynnistyksen
vaiheeseen (pyörittämällä koria jaksottaisesti).
Näppäimet lukittu
Tämä lisävalinta estää kaikkien laitteen ohjausten käytön lukuun
ottamatta painiketta päällä/pois.
Laite päällä:
• lisävalinnan kytkemiseksi päälle on pidettävä painettuna
painiketta, kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
• lisävalinnan kytkemiseksi pois on painiketta pidettävä
painettuna, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.
Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä
kuivauksessa.
Jakson Valinnat
Tämän painikkeen avulla päästään saatavana oleviin valikkoihin
(ks. seuraavat valinnat). Kun painiketta on painettu, käännä
kytkintä valinnan valitsemiseksi ja paina sitä sen vahvistamiseksi.
•
Pika
Kuivaa nopeammin.
•
Hellävarainen
Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee tekstiilejä
hellävaraisemmin.
•
Ohj.Lopetus Äänimerk.
Tämä lisävalinta kytkee päälle pitkän äänimerkin ohjelman
lopussa. Kytke se päälle jos et ole varma, että kuulet normaalin
äänimerkin ohjelman lopussa. Lisävalinta jää muistiin, jos se
valittiin edellisessä kuivauksessa.
FI
Pikaopas
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
PUHDISTUS
JA saamiseksi
HUOLTOon tuote rekisteröitävä
Täyden tuen
KULJETUS JA KÄSITTELY
huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.
Kytke osoitteessa
kuivausrumpu irti verkkovirrasta puhdistus- Lue
ja turvallisuusohjeet
Älä koskaan nosta kuivausrumpua pitämällä kiinni työtasosta.
www.whirlpool.eu/register
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
Vesisäiliön tyhjennys jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuva 2. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.
A).
3. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään,
Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se pesualtaaseen tai viemäriin, ja aseta kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks.
se sitten takaisin paikoilleen. Älä käytä kuivausrumpua jos säiliötä Asennusopas)..
ei ole asetettu paikoilleen.
Luukun sihdin puhdistus jokaisen ohjelman lopussa (ks.
Tehonkulutus
kuvat B).
Pois päältä -tilassa (Po) - Wattia
0.50
Irrota sihti ja puhdista pinta mahdollisesta nöyhdästä pesemällä
Päälle jätettynä -tilassa (Pl) - Wattia
1.00
se juoksevan veden alla tai imuroimalla imurilla. Takaa paras
suorituskyky kuivaamalla kaikki suodattimet ennen niiden
Ohjelmat
Kg
kWh
Minuuttia
asettamista takaisin paikalleen. Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä
ole asetettu takaisin paikoilleen.
8
1.42
165
Eko-Puuvilla*
Miten luukun sihti irrotetaan:
1. Avaa luukku ja vedä sihtiä yläsuuntaan.
4
0.78
96
Eko-Puuvilla
2. Avaa sihti ja puhdista se kaikilta osin nöyhdästä. Asemoi se
Tekokuidut
4
0.94
113
oikein; varmista, että sihti on asetettu tarkalleen kohdakkain
kuivausrummun tiivisteen kanssa.
* Referensprogram för energietiketten, avsett för torkning av
normalvåt bomullstvätt. Detta är det effektivaste programmet
Alasihdin puhdistus kun vastaava merkkivalo syttyy (ks.
när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
kuvat C).
(Stadard/ennalta määritetty alkuasetus).
Irrota sihti ja puhdista pinta mahdollisesta nöyhdästä pesemällä
se juoksevan veden alla tai imuroimalla imurilla. Tämän
Lämpöpumppujärjestelmä
sihdin puhdistamista suositellaan jokaisen ohjelman lopussa
Lämpöpumppu sisältää kasvihuolekaasua tiiviisti suljetussa
kuivausrummun suorituskykyjen optimoimiseksi. Älä käytä
yksikössä. Tämä suljettu yksikkö sisältää 0.43 kg kaasua R134a F.
kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.
GWP = 1430 (1 t C02).
Miten alasihti irrotetaan:
1. Avaa alaluukku
2. Tartu kiinni kahvasta ja vedä alasihti ulos
3. Avaa sihdin takaseinämä ja poista verkon sisäpinnalla oleva
mahdollinen nöyhtä.
4.Puhdista alasihdin kotelo välttämällä suoraa kosketusta levyjen
kanssa.
5. Sulje alasihdin takaseinämä ja aseta se takaisin paikoilleen
varmistamalla, että se on täysin kiinni.
6. Laske sihdin kahva alas ja sulje alaluukku.
7. Varmista, että lauhduttimen kansi on vapaa.
Kuivaamisen kannalta sihdit ovat olennaisia osia. Niiden
tehtävänä on kerätä nöyhtää, jota muodostuu kuivauksen
aikana. Jos sihdit tukkeutuvat, kuivausrummun sisäinen
ilmavirtaus estyy: kuivausajat pidentyvät, energiankulutus
lisääntyy ja kuivausrumpu voi vahingoittua. Jos näitä
toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu ei
välttämättä käynnisty.
TUOTTEEN KUVAUS
1.
2.
3.
4.
Vesisäiliö
Lauhduttimen kansi
Alasihti
Luukun sihti
A
1
B
C
Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:
•
Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
•
Käyttämällä QR-koodia
•
Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero takuuvihkosesta).
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
FI
Pikaopas
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT BAUKNECHT-TUOTTEEN.
ONGELMAT
JA saamiseksi
RATKAISUT
Täyden tuen
on tuote rekisteröitävä
Lue kuin
turvallisuusohjeet
huolellisesti
läpi ennenovat
laitteen
osoitteessa
Toimintahäiriön
syntyessä, tutustu alla olevaan taulukkoon ennen
otat yhteyttä huoltoon.
Toimintahäiriöt
usein käyttöä.
pieniä ja
www.bauknecht.eu/register
voidaan ratkaista muutamassa minuutissa.
Toimintahäiriö
Mahdollinen syy
Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan
Ratkaisu
Kytke pistoke pistorasiaan
Kuivausrumpu
ei käynnisty
Pistorasia on rikki
Yritä kytkeä toinen kodinkone samaan pistorasiaan. Älä kytke
sähköliittimiä pistorasiaan kuten adaptereita tai jatkojohtoja.
Sähkökatko.
Odota sähkövirran palautumista.
Luukku on auki
Sulje luukku
Laitteissa joissa on tämä toiminto: odota asetetun viivästetyn
käynnistyksen loppua tai sammuta laite sen nollaamiseksi. Tutustu
osaan lisävalinnat.
Ohjelman viivästetty käynnistys on asetettu.
Kuivausrumpu
ei käynnisty
Käynnistys-/taukopainiketta on painettu
ohjelman käynnistämiseksi
Paina käynnistys-/taukopainiketta
Näppäimet lukittu toiminnolla varustettuihin
tuotteisiin on asetettu tämä lisävalinta.
Tutustu osaan lisävalinnat. Jos paikalla on näppäimet lukittu
-toiminto, kytke valinta pois päältä. Tuotteen sammuttaminen ei riitä
tämän lisävalinnan kytkemiseksi pois
Asianmukaista huoltoa ei ole suoritettu.
Tutustu osaan puhdistus ja huolto ja suorita kuvatut toimenpiteet.
Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso eivät sovellu
Kuivausajat ovat kuivausrumpuun asetettuun pyykkityyppiin tai
-määrään.
erittäin pitkiä
Pyykki on liian märkä
Kuivausrumpu voi olla ylikuormitettu
Ohjelma ei ole
päättynyt.
Sähkökatko.
Tutustu osaan ohjelmat ja lisävalinnat löytääksesi pyykkityypille
sopivimman ohjelman ja lisävalinnan.
Suorita pesuohjelma korkeammilla linkouskierroksilla saadaksesi
mahdollisimman suuren määrän vettä pois.
Tutustu osaan ohjelmat tarkistaaksesi maksimitäytön jokaiselle
ohjelmalt.
Jos sähkökatko on syntynyt, paina käynnistys-/taukopainiketta jakson
käynnistämiseksi uudelleen.
Merkkivalot päällä tai vilkkuvat
Vesisäiliö
Vesisäiliö on täynnä
Tyhjennä vesisäiliö. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Luukun sihti ja/ Toimintahäiriö laitteen toiminnan kannalta
tai alasihti *
tarpeellisessa ilmavirtauksessa
Puhdista luukun sihti, alasihti ja tarkista, että lauhduttimen kansi
on vapaa. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu
saattaa vahingoittua.
Alasihti*
Alasihti vaatii puhdistamista
Suorita alasihdin puhdistus. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Näytöllä näkyy
"Fault FX EX"
Sammuta kuivausrumpu ja kytke se irti sähköverkosta. Avaa
luukku välittömästi ja ota pyykki pois siten, että lämpö saadaan
haihtumaan. Odota noin 15 minuuttia. Kytke kuivausrumpu takaisin
Laitteen anturit ovat havainneet toimintahäiriön. sähköverkkoon, lisää pyykki ja käynnistä kuivausjakso.
DEMO-TAPA
Jakso kestää
muutaman
minuutin.
Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon ja ilmoita näytöllä
vilkkuvat numerot ja kirjaimet, esimerkiksi:
Esimerkiksi F3 ja E2
Kuivausrumpu on DEMO-tavassa. (painamalla
start)
Kytke Demo-tapa pois päältä. Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa
peräkkäin ilman taukoja. Laita laite päälle ja sen jälkeen pois
päältä. Paina painikkeita nro 2 ja 13 (ks- ensimmäinen sivu), kunnes
äänimerkki soi.
Laita laite uudelleen päälle. Demo-tapa poistumisesta osoitetaan.
*Huomautus: jotkut mallit ovat automaattisesti puhdistuvia; niissä ei ole alasihti. Katso osa puhdistus ja huolto.
Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:
•
Verkkosivustolta docs.bauknecht.eu
•
Käyttämällä QR-koodia
•
Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero takuuvihkosesta).
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising