Indesit | NTW D 9X2E EU | Setup and user guide | Indesit NTW D 9X2E EU Brugervejledning

Indesit NTW D 9X2E EU Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en
mere komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
BETJENINGSPANEL
1 Tændt/Slukket Knap
2 Start/Pause Knap
Tilvalgsknapper
3 Active Care
4 Lyd prog. Slut
5 Antikrøl (Tilføj Farvorit ved langvarigt tryk)
6 Alternativer (Indstillinger ved langvarigt tryk)
7 Indstil Tørhed
8 Tidsindstillet Tørring
9 Forsinket Start
Navigationsknapper og Tastelås
10 OP
11 NED'
2
12 BEKRÆFT (Tastelås ved langvarigt tryk)
4
10
1:35
SYNTHETICS
5
1
11
3 sec
3
6
-:--
3 sec
-:--
12
3 sec
2
h
7
8
9
INDIKATORER
Cyklusfase:
Tørring - Afkøling - END Program Slut Tøm vandtanken Rengør lågens filter Rengør bundfilteret Se afsnittet fejlfinding:
Fejl: Kontakt service. DEMO Demo Tilstand.
FØRSTEGANGSBRUG
ÅBNING AF LÅGEN UNDER CYKLUSSEN
Ved apparatets første tænding vil betjeningspanelet automatisk vise
menuen med sprogtilvalg. Man kan visualisere de sprog der findes
på maskinen med OP og NED knapperne. Tryk taste
for at
bekræfte. Det er ikke muligt at bruge maskinen uden at have valgt
sprog. Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér, at
afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt,
enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem.
Tørretumbleren skal installers i et rum med omgivende temperatur
på 20-23 °C for at opnå den bedste ydeevne. Maskinen kan dog
også anvendes, hvis temperaturen er mellem 14 og 30 °C. Inden
tørretumbleren tages i brug skal man sikre sig, at den har stået i
lodret position i mindst 6 timer. Hvis man ønsker at ændre lågens
åbningsretning, skal man kontakte Servicen (Telefonnummeret
findes i garantihæftet).
Man kan åbne lågen under funktion. Når man har lukket lågen igen,
er det nødvendigt at trykke tasten Start/PAUSE igen for at sætte
tørretumbleren i funktion igen.
DAGLIG BRUG
For at få adgang til indstillingerne, skal man holde den tilsvarende knap
trykket nede i nogle sekunder.
Vælg sprog visualiserer de sprog der findes på displayet.
Lyd gør det muligt at aktivere eller deaktivere lyde (visse lyde, for eksempel
signaleringer om fejlfunktion, forbliver dog aktive).
Lysstyrke man kan ændre displayets lysstyrke.
Genopret Indstillinger gør det muligt at genoprette fabriksindstillingerne.
Efter at have valgt indstillingen, skal man trykket tasten i nogle
sekunder.
NAVIGATION
Man kan bevæge sig i de tilgængelige menuer med "OP" og "NED"
knapperne.
Tryk knappen for at bekræfte valget.
Tryk tilvalgsknappen i nærheden af symbolet , hvor den findes på
displayet, for at komme tilbage til den forrige billedskærm.
Hvis ikke der bekræftes noget valg, efter cirka 2 minutter, vil
displayet gå tilbage til hovedbilledskærmen.
INDSTILLINGER
Forholdsreglerne som her beskrives, gør det muligt at
holde apparatet i en OPTIMAL tilstand. Man skal huske at
tømme tanken efter hver tørrecyklus. Man skal huske at gøre
filtrene rene efter hver tørrecyklus. (Se afsnittet Pleje og
Vedligeholdelse)
1. Åbn lågen og fyld vasketøjet i; respektér indikationerne der findes
på tøjmærkaterne og de maksimale vægtangivelser der findes i
programafsnittet. Lommerne skal tømmes. Vær sikker på at vasketøjet
PROGRAMMER
ikke hænger fast i lågen og/eller lågens filter.
2. Luk lågen.
1.Blandetkg 4
3. Tryk tasten Tændt/Slukket.
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj
4. Vælg program alt afhængigt af vasketøjstype ,med den dertil bestemte sammen.
knap.
2.Øko Bomuld
Kg Max*
5. Vælg tilvalg hvis det er nødvendigt.
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj.
6. For at starte cyklussen, skal man trykke knappen Start/Pause.
Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af
7. Tørrecyklussens slut vises med et akustisk signal. En indikator på
bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.
betjeningspanelet, signalerer at cyklussen er fuldført. Ved straks at
tage vasketøjet ud, forebygger man at vasketøjet får folder.
8. Sluk maskinen ved at trykke tasten Tændt/Slukket, åbn lågen og tag
vasketøjet ud. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil apparatet
*MAX PÅFYLDNING 9 Kg (Tør påfyldning)
slukkes automatisk efter cirka et kvarters tid efter cyklusslut, for at
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen,
Databladet og Energidataene, ved at:
spare energi.
xxxx
VASKEMÆRKER
Besøge
vores
website
I tilfælde hvor denne• sidste
passage
ikke
udføresdocs.whirlpool.eu
straks, er visse maskiner
Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges
•
Ved hjælpudstyret
af QR-koden
og/eller visse programmer/tilvalg
med et antikrøl-system.
Herunder
listes nogle af Når
de mest
som ialternativ
kontakte
vores serviceafdeling
(Telefonnummeret
findes i garantihæftet).
du almindelige
Tromlen vil blive ved• medEller
at dreje
nogle timer
efter tørringens
slut, med i tørretumbleren.
symboler:
kontakter
vores serviceafdeling,
bedes
du angive koderne
på dit produkts identifikationsskilt.
regelmæssige mellemrum,
med formålet
at forebygge at der
dannes
folder. I tilfælde af strømafbrydelse, er det nødvendigt at trykke tasten
Kan tørretumbles.
Start/Pause for genstarte cyklussen.
Kan ikke tørretumbles.
Økoskærm
Denne indikator viser det forbrugte energiforbrug alt efter det
Tørring ved høj temperatur.
indstillede program og tilvalg. Forbruget er proportionelt med de antal
linier der findes på displayet, ved siden af ikonet økoskærm.
Tørring ved lav temperatur.
xxxxxxxxxxxx
Disse programmers varighed afhænger af den
påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der
bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg.
På modellerne med display, vises cyklussens varighed på
betjeningspanelet. Den tilbageværende tid overvåges konstant
og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige
vurdering.
3.Syntetiskkg 4
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.
4.Uld kg 1
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden
tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige,
tørre på en naturlig måde.
5.Silke kg 0,5
Blid tørring af silketøj.
6.Anti Allergi
Kg Max*
Denne cyklus kan prale af godkendelsen “Allergy UK” der er
udstedt af “The British Allergy Foundation” der beviser den effektive
allergenformindskelse og - fjernelse. Den kan både anvendes med
fugtig påfyldning (​ tørring og behandling) som med tør påfyldning ​
(kun halv påfyldning)​.
7.Dailykg 2
Det er ideelt til at tørre tøj der er blandet bomuld/syntetisk og som
centrifugeres ved en høj hastighed i vaskemaskinen.​
8. Før Strygning
Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og
sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der
stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller
blandet bomuld.
9.Opfriskning
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem
udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er
vådt. Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest
effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.
10. Farvorit
Denne placering gør det muligt at vælge mellem programmer
og de tilhørende tilvalg der forinden er gemt. Tasterne OP og NED
gør det muligt at gennemløbe listen over de gemte favoritter. Tryk
tasten for at vælge cyklus og bekræfte den. Brug det tilhørende
tilvalg for at gemme programmerne.
11. Speciel
Denne placering gør det muligt at vælge mellem forskellige
specielle programmer. Se programmerne med tasterne OP og NED.
Tryk tasten for at bekræfte det valgte program.
Microfiber Kg 2
Skånsom tørring til microfiber.
Tøjdyr Kg 2,5
Cyklussen gør at tøjdyrenes oprindelige udseende og glans
bibeholdes på bedst måde. Man skal fjerne samtligt tilbehør
inden man udfører tørringen. Hver enkel artikel må ikke overskride
de 600 gr.
Sengetøj&Håndklæder
Kg Max*
For at tørre håndklæder og bomuldslagener.
Sportstøj Kg 4
Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.
DunjakkerKg 1,5
For at tørre dun- og dynejakker så de samtid får deres naturlige
blødhed tilbage (2 jakker).
MåtterKg 3
For at tørre små bade- eller køkkenmåtter.
Tør ikke måtter med dele i plastic, det kunne forårsage brandfare.
Lingeri Kg 2
For at tørre meget sart lingeri. Luk samtlige hægter inden tørring.
TILVALGSKNAPPER
Disse knapper bruges til at personalisere det valgte program
efter egne behov.
Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige til samtlige
programmer. Visse tilvalg er uforenelige med andre der
forinden er blevet indstillet. Uforeneligheden tydeliggøres
med et akustisk signal og/eller med blinkende indikatorer. Hvis
tilvalget er tilgængeligt, vil indikatoren der tilsvarer det valgte
tilvalg forblive tændt. Visse tilvalg kan forblive i programmets
hukommelse, hvis de var valgt i den forrige tørring.
12.Dyner For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.
13.Babykg 2
Et program der netop er udtænkt til at tørre spædbørns tøj,
sengetøj og håndklæder (bomuld og chenille) og sarte tøjstykker.
Tør ikke tøjstykker med plastikbeklædning.
14.Jeanskg 3
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt
cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.
15.Skjorterkg 3
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller
blandet bomuld/syntetisk.
TILVALG
Når man har valgt et program, er det muligt at indstille de
forskellige tilvalg, hvis det skulle være nødvendigt.
Active Care
Denne funktion gør det muligt at bibeholde tøjets oprindelige
udseende og glans på bedst måde, ved at kontrollere
motorhastighed, tromlens rotation og temperatur.
Indstil Tørhed
Tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre
restfugtighedsniveauet på vasketøjet. Displayet signalerer niveauet
som man er ved at vælge. Efter nogle sekunder inaktivitet, vil displayet
gå tilbage til hovedmenuen.
Strygetørt: en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe
til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.
Hængetørt: et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er klart
til at blive hængt op.
Skabstørt: vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i
skabet.
Ekstra tørt: bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.
Forsinket Start
h Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold til
cyklussens start.
Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse
man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil
endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på
betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når
man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den
tilbageværende tid til cyklussens start.
I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke tasten
start/pause.
Tidsindstillet Tørring
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk
den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid man
ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid man er
ved at vælge.
Lyd prog. slut
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved program
slut. Aktivér dette hvis man ikke er sikker på at høre den normale lyd
ved programmets slut. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var
valgt i den forrige tørring.
Tastelås
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver
utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.
Ved slukket maskine:
• for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket nede indtil at
maskinen signalerer at tilvalget er blevet aktiveret.
• for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket nede indstil
at maskinen signalerer at tilvalget er blevet deaktiveret.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
Antikrøl
Dette tilvalg tilføjer en antikrøl-behandling gennem periodiske
rotationer af tromlen (varighed op til 10 timer). Det er isæt velegnet
når man ikke har mulighed for at tage tøjet ud, lige så snart at
Denne maskines uld-tørrecyklus er
blevet godkendt af The Woolmark Company til tørring af uldtøj mærket som
“håndvaskes”, forudsat at tøjet tørres i
henhold til instrukserne fra producenten af denne vaskemaskine. Følg tøjets
vaskeanvisning for andre vaskeinstrukser. M1762. Symbolet Woolmark er
et certificeret mærkat i mange lande.
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere
tørringenRegistrér
er færdig.
Hvis dette
tilvalg bruges
sammen med en
venligst
dit produkt
på
tørrepræstationerne. Brugmed
ikke tørretumbleren
uden først
at have
forsinketwww.indesit.eu/register,
start, vil antikrøl-behandlingen
tilføjes
omhu, før apparatet
tages
i brug.
for at også
modtage
enden forsinkedeLæs sikkerhedsanvisningerne
sat filteret på plads igen.
start-fase.
Tilvalget
forbliver
i hukommelsen, hvis det var valgt i den
mere
komplet
assistance
forrige tørring.
Sådan fjernes bundfilteret:
Tilføj Farvorit
1. Åbn baglåge.
Denne taste gør det muligt at tilføje de mest brugte
2. Tag om håndtaget og træk bundfilteret ud
programmer til "Favorit-listen" (højst 6 - ved at registrere den
3. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets
syvende vil en af de forrige gemte slettes), som allerede er udstyret
indre overflade.
med tilvalg.
• Vælg det program og de tilvalg som man ønsker at gemme.
4. Gør bundfilterets rum rent, ved samtid at undgå direkte kontakt
• Hold tasten trykket i nogle sekunder.
med pladerne.
• En besked på displayet vil bekræfte at handlingen er gemt.
5. Luk igen bundfilterets bagerste væg og sæt det i igen, ved samtid
Man kan ikke gemme det samme program to gange med forskellige
at tjekke at det sidder fuldstændigt perfekt på sin plads.
tilvalg.
6. Sænk filterets håndtag og luk baglåge.
Alternativer
7. Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.
Denne taste gør det muligt at få adgang til en menu med
tilgængelige tilvalg (se de efterfølgende tilvalg). Man kan bevæge sig
Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele.
med "OP" og "NED''" knapperne og bekræfte valget med tasten .
Deres funktion er at samle de fnug som dannes under
tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen
Skånsom
Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at reducere indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes: tørretiderne
forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå
temperaturen.
skader på tørretumbleren. Hvis disse handlinger ikke foretages
Strygeklart
korrekt, kunne det ske at tørretumbleren ikke vil starte.
Gennem akustiske signaler og displayet, vil dette tilvalg gøre
at man kan vide, hvornår vasketøjet når op på en tørreindstilling
TRANSPORT OG HÅNDTERING
der er velegnet til strygning. Tag det tøj ud som du vil stryge, luk
Løft
aldrig tørretumbleren ved at holde den i toppladen.
lågen og tryk tasten start/pause, tørretumbleren fortsætter indtil at
det tilbageværende tøj når op på den valgte tørringsindstilling.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal
Frakobl tørretumbleren elforsyningen under rengøring og afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr.
Installationsvejledningen).
vedligeholdelse.
Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figur A).
Strømforbrug
Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask eller et
andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug ikke
Slukket tilstand (Po) - Watt
0.50
tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen.
Left on-tilstand (Pl) - Watt
1.00
Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnug-rester fra
Programmet
Kg
kWh
Minutter
filterets overflade, ved at skylle det under rindende vand eller støvsuge
9
2.07
211
Øko Bomuld*
det med en støvsuger. For at sikre de bedste resultater skal alle filtre
tørres, inden de genmonteres. Brug ikke tørretumbleren uden først at
4.5
1.19
131
Øko Bomuld
have sat filteret på plads igen.
Sådan fjernes lågens filter:
Syntetisk
4
0.73
95
1. Åbn lågen og træk filteret opad.
* Referenceprogram for energimærkning, programmet er
egnet til tørring af normalt bomuldstøj, og det er det mest
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sæt det korrekt i
energieffektive program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj.
igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs tørretumblerens
(Standardkonfiguration/Indledende standard).
pakning.
Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator
tændes (se figurer C).
Varmepumpesystem
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnugVarmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en enhed
rester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed indeholder 0.18
vand eller støvsuge det med en støvsuger. Det anbefales dog at
kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
A
Vandtank
Kondensatorlåg
Bundfilter
Lågens filter
1
B
C
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.indesit.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
FEJLFINDING
Læs
sikkerhedsanvisningerne
med
omhu,
før apparatet
tages
www.whirlpool.eu/register,
for at man
modtage
en
I tilfælde
af fejlfunktion, skal man inden
kontakter
Servicen,
tjekke
den nedenstående tabel.
Ofte
er anomali
ikke alvorlig
ogi brug.
kan
mere komplet assistance
løses i løbet af få minutter.
Anomali
Mulig årsag
Stikket er ikke sat i strømudtaget
Tørretumbleren
tændes ikke
Der er problemer med strømudtaget
Der er strømafbrydelse.
Vent til at strømmen kommer igen.
Lågen er åben.
Luk lågen.
Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede
forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se
afsnittet Tilvalg.
Programstarten har en indstillet forsinkelse.
Tørretumbleren
starter ikke
Tørretiderne er
meget lange
Løsning
Sæt stikket i strømudtaget
Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag.
Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom
adaptere eller forlængerledninger.
Tasten Start/Pause til at starte programmet er
ikke blevet trykket.
Tryk tasten Start/Pause.
På maskiner der er udstyrede med tastelåsfunktion, er dette tilvalg isat.
Se afsnittet tilvalg, hvis tastelåsen er tilstede, skal man fjerne dette
tilvalg. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke maskinen, for at fjerne
dette tilvalg.
Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne
handlinger.
Der er ikke blevet udført en passende
vedligeholdelse.
Det indstillede program, tid og/eller tørhed er
ikke egnede til den type eller mængde der er
fyldt i tørretumbleren.
Tøjet er alt for vådt.
Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.
Programmet er Der har eventuelt været strømafbrydelse.
ikke endt.
Tændte eller blinkende indikatorer
Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst
egnet til den type fyldning.
Udfør en maskinvask med et højere antal
centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige
vandmængde.
Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for
hvert program.
I tilfælde af strømafbrydelse, skal man trykke tasten Start/Pause for at
genstarte programmet.
Vandtank
Vandtanken er fuld.
Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter
og/eller
bundfilter *
Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til
maskinens funktion.
Bundfilter*
Bundfilteret har brug for blive gjort rent.
DEMO
Cyklussen varer
få minutter.
Tørretumbleren er i DEMO modalitet. DEMO
indikatoren er tændt.
Skruenøglens
tilstedeværelse
signalerer en
anomali.
Maskinens sensorer har opdaget en anomali.
Gør lågens filter og bundfilteret rent og tjek at kondensatorlåget
er frit. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne
tørretumbleren beskadiges.
Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og
vedligeholdelse.
Fjern Demo modaliteten. De følgende handlinger skal udføres efter
hinanden uden pause. Tænd og sluk derefter maskinen. Tryk tasten
Start/Pause indtil man hører et akustisk signal.
Tænd maskinen igen. "DEMO" indikatoren blinker og slukker derefter.
Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen
og tag tøjet ud, således at varmen kan fordampe. Vent i cirka 15
minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i
og genstart tørreprogrammet.
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og
oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.
For eksempel F3 og E2
*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.whirlpool.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising