Whirlpool | PWTL1916 | Setup and user guide | Whirlpool PWTL1916 Brukerhåndboken

Whirlpool PWTL1916 Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOLPRODUKT.
For å motta mer fullstendig assistanse,
vennligst registrer produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
Det er en forutsetning at transportbraketten fjernes før du tar i bruk maskinen.
For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner den, se installasjonshåndboka.
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
Programvelger
“Start/Pause“ knapp
“Sentrifuger“ knapp
“Utsatt start“ knapp
“Reset“ knapp
Vaskefase
INDIKATORER
Åpent lokk
Feil: Anropstjen
Feil: Tett vannfilter
Feil: Mangler vann
Dersom det oppstår feil, se
“PROBLEMLØSNINGS-”seksjonen
6
4
5
1
2
4
Total vannmengde l
Gjenværende
fuktighet % *
Maks. last 6.0 kg
Vaskemiddel og tilsetAnbefalt vasStrømforbruk i av-modus 0,11 W / i På-modus 0,11 W
ningsstoffer
kemiddel
Maks. senHoved- TøymykTemperaturer
Varighet Forvask vask
ner
trifugerings- Maks.
FlyProgram
last (MinutPulver
hastighet
tende
(kg)
ter)
Default Intervall
(rpm)
Bomull
6.0
40°C 40 - 95°C
1000
135
64





Energiforbruk
(kWh)
PROGRAMOVERSIKT
0.75
48
Jeans
Syntetiske
stoffer
Skåne/fin
40°C
40°C
1000
4.0
104



–

–
–
–
40°C
30 - 60°C
1000
3.0
110





47
0.50
40
30°C
30 - 40°C
1000
1.5
41



–

–
–
–
Daglig last
40°C
40°C
1000
3.0
60
–




–
–
–
Hurtig 15’
30°C
30°C
1000
3.0
15
–


–

–
–
–
Ull/Håndvask
40°C
- 40°C
1000
1.0
35
–


–

–
–
–
60°C
1000
6.0
240
–




62
0.90
48
3.0
130
–




62
0.78
31
40°C
1000
3.0
120
–




62
0.60
31
–
–
1000
6.0
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1000
6.0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
eBomull
Skylling +
Sentrifuge
Sentrifuger
Tømming
60°C
 Dosering er nødvendig  Dosering er valgfritt
Bomull
- Test vaskesyklusene i overensstemmelse med forskriftene 1061/2010
Dette er referanseprogram for energimerket. Still inn disse vaskesyklusene med en temperatur
på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmene tatt i betraktning energi- og
vannforbruk for vask av normalt skittent bomullstøy. Den virkelige vanntemperaturen kan
avvike fra den som erklæres.
For alle Testinstitutt
Lang vaskesyklus for bomullstøy: still inn vaskesyklusen Bomull med en temperatur på 40°C.
Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen Syntetisk med en temperatur på 40°C.
PRODUKT BESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lokkets håndtak
Lokk
Kontrollpanel
Vaskemiddeldispenser
Trommel
Vannfilter - bak dekselet
Spak for bevegelse (avhengig av modell)
Regulerbare føtter (x2)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Denne dataen kan avvike i din husholdning på grunn av ulike forhold ved temperaturen
i inntaksvannet, vanntrykk osv. Veiledende verdier for programmets varighet refererer til
default-innstillingen av programmene, uten opsjoner.
* Etter programmets slutt og sentrifugering med maksimal sentrifugeringshastighet, som
inngår i default-innstillingene til programmet
6th Sense - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til
tøymengden du har innført.
VASKEMIDDELBEHOLDER
Hovedvask-kammer
Vaskemiddel for hovedvasken, flekkfjerner og
mykemiddel.
Forvask-kammer
Vaskemiddel for forvask.
Tøymykner-kammer
Tøymykner. Flytende stivelse. Blekemiddel.
Hell mykemiddel, stivelsesoppsløsning eller
blekemiddel kun opp til "max"-merket.
Knapp for frigjøring 
Trykk på for å fjerne skuffen for rengjøring.

PROGRAMMER
PROGRAMSLUTT
For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid
følge vaskeanvisningene på tøyet. Verdien gitt i vaskebaljen
er den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.
Bomull
Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.
Jeans
Vreng plagget slik at innsiden vender utover og bruk et flytende
vaskemiddel.
Syntetisk
For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl,
viskose, osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.
Skåne/fin
For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrenges med
innsiden ut før vask.
Daglig last
For vask av lett til normalt skitne slitesterke plagg i bomull, lin, syntetiske
fibre og blandingsstoffer.
Hurtig 15’
Oppfriskningsprogram. Lite brukte klær laget av bomull, kunstige fibre
og bomullsblandinger. Bruk den minste vaskemiddelmengden som
anbefales.
Ull/Håndvask
Alle ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet‚ “Ull“ selv for
plaggene som er merket med etiketten “kun håndvask“. For best resultat,
bruk spesialvaskemiddel og du må ikke overskride maks. kg tøy som
angis.
eBomull
For vask av normalt skittent bomullstøy. Ved 40 °C og 60 °C, dette er
standard bomullsprogrammet og det mest effektive programmet med
hensyn til vann- og energiforbruk.
Skylling + Sentrifuge
Separat program for skylling og intensiv sentrifugering. For slitesterkt tøy.
Sentrifugering
Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterkt tøy.
Tøm
Kun tøm - ingen sentrifugering.
Indikatoren for “Åpent lokk“ tennes. Vri programvelgeren til
posisjonen “O“ og lukk vannkranen. Åpne lokket og trommelen og ta
tøyet ut av maskinen. La lokket stå åpent en stund for at maskinens
indre skal tørke. Etter omtrent ett kvarter, vil vaskemaskinen slå seg helt
av for å spare energi.
For å slette et pågående program før det når syklusens slutt, trykk på
knappen
for “Reset” i minst 3 sekund. Vannet tømmes. Det kan ta litt tid før du
kan åpne lokket.
FØRSTE GANGS BRUK
For å fjerne eventuelle produksjonsflekker, velg programmet for
“Syntetiske stoffer“
med en temperatur på 60°C. Hell en liten mengde
vaskemiddel i kammeret for hovedvask i vaskemiddeldispenseren
(maksimalt 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten
for lett skittent tøy). Start programmet uten å legge i tøy.
DAGLIG BRUK
Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet “RÅD
OG TIPS”. Legg vasken i vaskemaskinen, lukk døren til trommelen
og kontroller at den er skikkelig lukket. Hell i vaskemiddel og evt.
tilsetningsstoffer. Følg anbefalingene med hensyn til dosering du finner
på pakningen. Lukk lokket. Vri programvelgeren til ønsket program og
velg opsjonene du ønsker. Indikatoren for “Start/Pause” knappen blinker
og indikatoren for forhåndsinnstilling av sentrifugeringshastigheten
tennes. Sentrifugeringshastigheten kan endres ved å trykke på
“Sentrifugerings” -knappen. Åpne kranen og trykk på “Start/Pause“
knappen for å starte vaskesyklusen. Indikatorlyset for “Start/Pause” tennes
og døren vil være låst. På grunnlag av last og temperatur på vannet som
tas inn, beregnes gjenværende tid på nytt i visse programfaser.
PAUSE ELLER ENDRING AV ET PÅGÅENDE
PROGRAM
For å sette vaskesyklusen på pause, trykk på “Start/Pause“ knappen,
indikatorlyset blinker. Velg et nytt program, temperatur, opsjoner eller
sentrifugeringshastighet dersom du ønsker å endre disse innstillingene.
Trykk på “Start/Pause“
knappen igjen for å starte vaskesyklusen fra det
punkt hvor det ble avbrutt. Ikke tilfør vaskemiddel for dette programmet.
INDIKATOR FOR ÅPENT LOKK
Før start og etter at programmet er avsluttet, tennes indikatorlyset
for “Åpent lokk“ for å vise at lokket kan åpnes. Så lenge
vaskeprogrammet pågår, vil lokket være lukket og må uansett ikke
åpnes med kraft. Dersom du har et presserende behov for å åpne det
under et pågående program, for eksempel for å legge i mer klesvask,
eller for å fjerne klesvask som ved en feil ble lagt i, trykker du på “Start/
Pause“
knappen. Dersom temperaturen ikke er for høy, tennes
indikatorlyset “Åpen lokk“ . Det kan ta litt tid før du kan åpne lokket.
Trykk på “Start/Pause“
for å fortsette programmet igjen.
OPSJONER
! Når kombinasjonen av program og ekstra opsjon(er) ikke er mulig, slår
indikatorlampene seg av automatisk.
! Uegnede kombinasjoner av opsjoner velges vekk automatisk.
Utsatt start
For å stille det valgte programmet på utsatt start, trykk på knappen
for “Utsatt start” helt til indikasjonen for ønsket utsettelse tennes.
Varsellampen for opsjonen Utsatt start “
tennes, og slukkes når
programmet starter. Når det trykkes på “Start/Pause“
knappen,
begynner nedtellingen av utsettelsen. Antall forehåndsvalgte timer kan
reduseres ved å trykke på “Utsatt start“
knappen igjen. Ikke bruk
flytende vaskemidler når denne funksjonen aktiveres. For å slette
“Utsatt start“
snu programvelgeren til en annen posisjon.
Forvask
Kun for svært skitten last (for eksempel sand, kornet skitt). Øker syklusens
tid med omtrent 15 min. Bruk ikke flytende vaskemiddel for hovedvasken
når du aktiverer Forvaskopsjonen.
Hurtig
Gjør det mulig med raskere vask ved å forkorte programmets varighet.
Anbefales for liten last eller for lite skittent tøy.
Intensiv skylling
Bidrar til å forebygge vaskemiddelrester i tøyet ved å forlenge skyllefasen.
Spesielt egnet for vask av babytøy, og for folk som lider av allergi, og for
områder med bløtt vann.
Ikke tømming
Vasken blir liggende i det siste skyllvannet uten å fortsette den siste
sentrifugeringssyklusen for å unngå krølling og hindre at fargene endrer
seg. Denne opsjonen anbefales spesielt for programmene “Syntetiske
stoffer”, “Daglig last” og “Finvask”. Den er nyttig dersom du ønsker å
utsette sentrifugeringen til et senere tidspunkt, eller dersom du ønsker
kun ønsker å tømme vannet. Dersom du velger “Ikke tømming” , må
du ikke la plaggene ligge for lenge i vann. Så snart apparatet stanser i ikke
tømming, vil lampen “Ikke tømming”
til sekvensindikatoren tennes og
lampen ved siden av “Start/Pause” knappen blinker.
Avslutt “Ikke tømming”
opsjonen:
Trykk på “Start/Pause“
knappen programmet vil avslutte automatisk
med den avsluttende sentriguringssyklusen for vaskeprogrammet som
pågår. Dersom du ikke ønsker å sentrifugere plaggene, vri knotten for
programvalg til programmet for “Tømming” og trykk på “Start/Pause”
knappen.
Sentrifugering
Ethvert program har forhåndsdefinerte sentrifugeringshastighet. Dersom
du ønsker å endre sentrifugeringshastigheten, trykk på “Sentrifugerings“
knappen. Dersom sentrifugeringshastigheten “0“ er valgt, vil den
avsluttende sentrifugeringen slettes mens sentrifugeringen mens vasken
pågår forblir værende. Vannet tømmes bare.
BLEKING
Vask tøyet med programmet du ønsker, Bomull eller Syntetiske stoffer
, tilsett passende mengde med blekepulver i mykemiddel kammeret
(lukk lokket forsiktig). Med det samme programmet er avsluttet, vri
på “Programvelgeren” og start opp programmet du ønsker igjen for
å eliminere gjenværende lukt etter blekemiddel; tilsett mykemiddel
dersom du ønsker. Du må aldri helle både klorinblekemiddel og
mykemiddel i kammeret for mykemiddel samtidig.
NO
Hurtigveiledning
TIPS OG RÅD
Sorter tøyet etter
Tekstiltype/vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetiske stoffer, ull,
håndvask). Farget vask (separer farget og hvitt tøy, vask nytt farget tøy
separat). Finvask (vask små plagg - som nylonstrømper - og plagg med
kroker - som BH-er - i en tøypose eller et putetrekk med glidelås).
Tøm alle lommer
Gjenstander som mynter og lightere kan skade både tøyet og
vasketrommelen.
Intern i apparatet
Dersom du aldri eller svært sjelden vasker tøyet på 95°C, anbefaler vi at
du av og til kjører et 95°C program uten tøy, ha i litt vaskemiddel for å
holde apparatet rent innvendig.
RENGJØRING & VEDLIKEHOLD
Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller
vedlikehold. Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for
skjørhet eller sprekker.
Renhold av vaskemaskinen utvendig
Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av
vaskemaskinen. Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet
for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet
– disse stoffene kan skade skriften.
Vaskemiddeldispenser
Gjør rent med jevne mellomrom, minst tre eller fire ganger i året, for å
hindre oppsamling av vaskemiddel:
Trykk på knappen for frigjøring  for å frigjøre vaskemiddeldispenseren
og fjerne den. En liten mengde vann kan bli liggende igjen i dispenseren,
skjer dette bør du løfte den litt opp. Vask dispenseren under rennende
vann. Du kan også fjerne sifong-hetten på baksiden av dispenseren for
rengjøring. Skift ut sifong-hetten til dispenseren (dersom den er fjernet)
Installer dispenseren på nytt ved å plassere dispenserens bunnklaffer i de
tilhørende åpningene på lokket, og ved å dytte dispenseren mot lokket
til den låses på sin plass. Påse at dispenseren for vaskemiddel er riktig
installert.
Kontroll av slangen for vannforsyning
Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller
sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt
igjennom vår Etter-Salgs Service eller din spesialforhandler. Avhengig av
type slange: Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomsiktig belegg,
må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser.
Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må
skiftes ut. For slanger med vannstopp
(Hvis de finnes): sjekk det
lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis det er rødt, var
funksjonen for vannstopp tettet til, og slangen må byttes ut med en ny.
For å skru løs slangen, trykk på knappen for frigjøring (dersom denne er
tilgjengelig) mens du skrur løs slangen.
Rengjøring av filtrene i slangene for vannforsyning
Kontroller og gjør rent med jevne mellomrom (minst to eller tre ganger i
året).
Steng kranen og løsne slangen for vanninntak fra kranen. Rengjør det
innvendige filteret og skru slangen for vanninntak tilbake på kranen. Skru
deretter løs slangen for vanninntak på baksiden av vaskemaskinen. Trekk
ut filteret fra vaskemaskinens kopling med en nebbtang og gjør det rent.
Monter filteret tilbake på plass og skru på slangen for vanninntak igjen.
Åpne kranen og påse at koplingene er helt tette.
Rengjøring av vannfilter / tømming av gjenværende vann
Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe. Filteret holder
tilbake gjenstander som knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv. som ligger
igjen i vasken. Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til
vannet har kjølt seg ned før du tømmer det. Gjør vannfilteret rent med
jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi
filteret er tett. Dersom det er umulig å drenere vannet, angir indikatoren
at vannfilteret kan være tett.
Åpne filterdekselet med en mynt. Plasser en bred, flat beholder under
vannfilteret, for å samle opp avløpsvann. Vri langsomt filteret med
urviseren til vannet renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner
filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med
urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne prosedyren helt til alt vannet
er tømt. Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske
sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. Fjern deretter
vannfilteret ved å vri det mot urviseren. Gjør vannfilteret (fjern
gjenstander som ligger igjen i filteret og gjør det rent under rennende
vann) og filterkammeret rene. Påse at pumpehjulet (i huset bak filteret)
ikke er blokkert. Sett inn vannfilteret og lukk filterdekselet: Før du åpner
døren slik det beskrives i avsnittet nedenfor, se feilen «Døren er lukket
med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke». Påse at du tar
den inn så langt den går. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du
helle omtrent 1 liter vann ned i trommelen og kontrollere at vannet ikke
lekker fra filteret. Lukk deretter filterdekselet.
Lokkets forsegling
Kontroller tilstanden til forseglingen til lokket og gjør det rent med jevne
mellomrom med en fuktig klut.
Opphenting av en gjenstand som faller mellom trommelen og karet
Dersom en gjenstand tilfeldigvis faller mellom trommelen og karet, kan
du hente den opp igjen takket være én av de avtakbare trommelløfterne.
Ta vaskemaskinens støpsel ut av kontakten. Fjern tøyet fra trommelen.
Lukk trommelens klaffer og roter trommelen en halv omgang (bilde a).
Ved å benytte en skrutrekker, trykk på enden i plast, mens du beveger
løfteren fra venstre mot høyre (bilde b, c) for hånd det vil falle ned i
trommelen. Åpne trommelen. du kan hente opp gjenstanden igjennom
hullet i trommelen. Monter løfteren tilbake på plass fra innsiden av
trommelen: Plasser plastspissen over hullet på høyre siden av trommelen
(bilde d). Skyv deretter løfteren i plast fra høyre til venstre til det faller på
plass. Lukk trommelens klaffer igjen, roter trommelen en halv omgang og
kontroller posisjonen til bladet ved alle festepunkt. Sett støpselet til
vaskemaskinen inn i kontakten igjen.
a
b
c
d
TRANSPORT OG FLYTTING
Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen. Koble slangen for
vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangen fra punktet for
drenering. Fjern alt vann som er igjen i slangene og vaskemaskinen og
fest slangene slik at de ikke påføres skade under transporten. For å gjøre
det enklere å bevege maskinen, dra litt ut spaken for bevegelse som
befinner seg i bunnen framme (hvis den er tilgjengelig på din modell)
for hånd. Dra ut vaskemaskinen slik at den stanser ved foten din. Etterpå
dytter du spaken for bevegelse tilbake i opprinnelig stabil posisjon.
Monter transportbraketten tilbake på plass. Følg instruksene for fjerning
av transportbraketten i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN, men gå fram i
motsatt rekkefølge.
PROBLEMLØSNING
Av forskjellige årsaker kan vaskemaskinen av og til ikke virke som den skal. Før du kontakter Ettersalgsservicen, anbefaler vi at du kontrollerer om du
kan løse problemet ved å benytte listen nedenfor. Se også BRUKERHÅNDBOKEN for ytterligere informasjon.
Anomalier:
Mulige årsaker / Løsning:
Det er umulig å slå på vaskemaskinen/
eller programmet starter ikke
•
•
•
Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt.
Det har oppstått et strømbrudd.
Lokket er ikke riktig lukket.
Vaskesyklusen starter ikke.
•
•
•
“Start/Pause”
knappen er ikke trykket ned.
Vannkranen er ikke åpnet.
En “Utsatt start”
er stilt inn.
Apparatet stanser mens programmet
pågår, og
“Start/Pause” lyset blinker
•
•
•
“Ikke tømming” opsjonen er aktivert (hvis tilgjengelig).
Programmet er endret - velg på nytt ønsket program og trykk på “Start/Pause“ .
Apparatets sikkerhetssystem er aktivert (se BRUKERVEILEDNING/ Beskrivelse av feilindikatorer).
Apparatet vibrerer
•
•
Vaskemaskinen står ikke horisontalt.
Transportbraketten er ikke fjernet; før du bruker vaskemaskinen, må transportbraketten fjernes.
•
Ubalanse i tøyets last i løpet av sentrifugeringen reduserer sentrifugeringsfasen for å unngå å
påføre vaskemaskinen skader. Derfor er tøyet fortsatt veldig vått. Årsak til ubalanse kan være:
liten last med tøy (bestående av bare få ganske store eller absorberende gjenstander, for
eksempel håndklær) eller store/tunge plagg.
Unngå liten last dersom det er mulig.
“Sentrifugerings”
knappen er stilt inn på lav sentrifugeringshastighet.
Sluttresultatet etter sentrifugeringen
er dårlig. Tøyet er fortsatt veldig vått.
“Sentrifugeringsindikatoren” blinker,
eller indikatoren for
sentrifugeringshastighet blinker etter
programmets slutt - avhengig av
modellen
•
•
•
“Anropstjen.”
indikatoren tennes
•
Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omtrent 1 minutt før du slår den på
igjen.
Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer.
“Tett vannfilter“
•
indikatoren tennes •
•
Skittent vann pumpes ikke ut.
Gjør vannfilteret rent.
For ytterliger informasjon se BRUKERHÅNDBOKEN.
“Mangler vann“
•
indikatoren tennes •
Apparatet har ingen eller utilstrekkelig tilførsel av vann.
For ytterliger informasjon se BRUKERHÅNDBOKEN.
Alle lampene til
Vaskefase-indikatoren tennes
•
•
Trommelens klaffer er åpne.
Apparatet stanser i løpet av programmet. Trommelens klaffer er ikke riktig stengt. Trykk på
“Reset” knappen i minst 3 sekund og vent til “Åpen lokk“ lyset tennes. Åpne lokket og
lukke trommelens klaffer, deretter velger du og starter ønsket program igjen. Dersom feilen
vedvarer, ta kontakt med vår Ettersalgsservice.
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
• Ved å besøke vårt nettsted - docs.whirlpool.eu
• Ved å benytte QR-koden
• Alternativt, ta kontakt med vår Ettersalgsservice (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter
vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
XXXXX
400011386847
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising