Whirlpool | PWTL79127 | Setup and user guide | Whirlpool PWTL79127 Brukerhåndboken

Whirlpool PWTL79127 Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET
WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta mer fullstendig assistanse, vennligst
registrer produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
Det er en forutsetning at transportbraketten fjernes før du tar i bruk maskinen.
For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner den, se installasjonshåndboka.
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INDIKATORER
Programvelger
“Start/Pause“ knapp
“Reset/Tøm“ knapp
“Temperatur“ knapp
“Utsatt start“ knapp
Barnesikring kombinasjon
“Sentrifugering“ knapp
Tid
Temperatur
Vaskefase
10
9
8
Overdosering av vaskemiddel
Åpent lokk
Feil: Anropstjen
Feil: Tett vannfilter
Feil: Mangler vann
Dersom det oppstår feil, se
“PROBLEMLØSNINGS-”seksjonen
7
1
2
3
4
5
6
Bomull
60°C
Pulver
Flytende
Energiforbruk
(kWh)
Total vannmengde l
Maks. last 7.0kg
Vaskemiddel
Strømforbruk i av-modus 0.11 W / i På-modus 0.11 W
og tilsetningsstoffer
Maks. senTøymykTemperaturer
Forvask Hovedvask
ner
trifugerings- Maks. Varighet
Program
last
hastighet (kg) (Minutter)
Default Intervall
(rpm)
Hurtig 30’
30°C
- 30°C
1200
3.0
**
–


Gjenværende
fuktighet % *
PROGRAMOVERSIKT
–

–
–
–
Anbefalt
vaskemiddel
7.0
240
–




53
0.90
48
3.5
150
–




53
0.79
34
1200
3.5
150
–




53
0.61
34
60°C
1200
40°C
AquaEco
40°C
- 40°C
1200
2.5
**
–

–
–

–
–
–
Farget
40°C
- 60°C
1000
4.0
**




–
–
–
–
Jeans
40°C
- 60°C
1000
4.0
**



–

–
–
–
Sport
30°C
- 30°C
1200
3.0
**




–
–
–
–
Business
Skylling +
Sentrifugering
Sentrifugering
40°C
- 40°C
800
1.5
**



–

–
–
–
Ull
40°C
Skåne/fin
Syntetiske
stoffer
Bomull
Blandet
–
-
1200
7.0
**
–
–

–
–
–
–
–
–
-
1200
7.0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
- 40°C
1000
1.0
**
–


–

–
–
–
40°C
- 40°C
1000
1.5
**



–

–
–
–
40°C
- 60°C
1200
3.0
100





40
0.52
50
60°C
- 95°C
1200
7.0
155





57
1.20
54
40°C
- 60°C
1200
3.0
**
–




–
–
–
 Dosering er nødvendig  Dosering er valgfritt
Bomull
- Test vaskesykluser i samsvar med forskriftene 1061/2010
Dette er referanseprogrammene for energimerket. Still inn disse vaskesyklusene med en
temperatur på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmene tatt i betraktning energiog vannforbruk for vask av normalt skittent bomullstøy. Den virkelige vanntemperaturen kan
avvike fra den som erklæres.
For alle Testinstitutt
Lang vaskesyklus for bomullstøy: still inn vaskesyklusen Bomull med en temperatur på 40°C.
Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen Syntetisk med en temperatur på 40°C.
PRODUKT BESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lokkets håndtak
Lokk
Kontrollpanel
Vaskemiddeldispenser
Trommel
Vannfilter - bak dekselet
Spak for bevegelse (avhengig av modell)
Regulerbare føtter (x2)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Denne dataen kan avvike i din husholdning på grunn av ulike forhold ved temperaturen
i inntaksvannet, vanntrykk osv. Veiledende verdier for programmets varighet refererer til
default-innstillingen av programmene, uten opsjoner.
* Etter programmets slutt og sentrifugering med maksimal sentrifugeringshastighet, som
inngår i default-innstillingene til programmet.
** P
rogrammets varighet vises på display.
6th Sense - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til
tøymengden du har innført.
VASKEMIDDELBEHOLDER
Hovedvask-kammer
Vaskemiddel for hovedvasken, flekkfjerner og
mykemiddel.
Forvask-kammer
Vaskemiddel for forvask.
Tøymykner-kammer
Tøymykner. Flytende stivelse. Blekemiddel.
Hell mykemiddel, stivelsesoppsløsning eller
blekemiddel kun opp til "max"-merket.
Knapp for frigjøring 
Trykk på for å fjerne skuffen for rengjøring.

PROGRAMMER
PAUSE ELLER ENDRING AV ET PÅGÅENDE PROGRAM
For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid
følge vaskeanvisningene på tøyet. Verdien gitt i vaskebaljen er
den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.
Hurtig 30’
For hurtig vask av lett skittent tøy. Denne syklusen varer kun 30 minutter, og
du sparer tid og energi.
Bomull
For vask av normalt skittent bomullstøy. Ved 40 °C og 60 °C, dette er standard
bomullsprogrammet og det mest effektive programmet med hensyn til vannog energiforbruk.
AquaEco
Lett skitten vask laget av syntetiske fibre, eller blanding av syntetiske stoffer
og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende
vaskemiddel og den laveste anbefalte mengden for 2.5 kg tøy. Ikke bruk
tøymykner.
Farget
Hvitt og pastellfarget tøy laget av delikate stoffer.
Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet blir grått eller gult. Bruk
sterkt vaskemiddel, om nødvendig også flekkfjernere eller oksygenbasert
blekemiddel . Bruk ikke flytende vaskemiddel.
Jeans
Vreng plagget slik at innsiden vender utover og bruk et flytende vaskemiddel.
Sport
Normalt skittent og svett sportstøy laget av bomullsjersey eller mikrofibre.
Programmet inkluderer forvask – tilsett vaskemiddel også i forvaskrommet.
Ikke bruk tøymykner.
Business
Skjorter og bluser laget av bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.
Skånsomt program for fint tøy som er brukt eller som kun er lett skittent.
Forbehandling av flekker anbefales.
Skylling + Sentrifugering
Separat program for skylling og intensiv sentrifugering.
For robust
vask.
Sentrifugering
Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterkt tøy.
Ull
Alle ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet‚ “Ull“ selv for plaggene
som er merket med etiketten “kun håndvask“. For best resultat, bruk
spesialvaskemiddel og du må ikke overskride maks. kg tøy som angis.
Skåne/fin
For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrenges med innsiden
ut før vask.
Syntetisk
For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose,
osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.
Bomull
Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.
Blandet
For vask av lett til normalt skitne slitesterke plagg i bomull, lin, syntetiske fibre
og blandingsstoffer.
For å sette vaskesyklusen på pause, trykk på “Start/Pause“ knappen,
indikatorlyset blinker. Velg et nytt program, temperatur, opsjoner eller
sentrifugeringshastighet dersom du ønsker å endre disse innstillingene. Trykk
på “Start/Pause“ knappen igjen for å starte vaskesyklusen fra det punkt
hvor det ble avbrutt. Ikke tilfør vaskemiddel for dette programmet.
FØRSTE GANGS BRUK
For å fjerne eventuelle produksjonsflekker, velg programmet for “Syntetiske
stoffer“ med en temperatur på 60°C. Hell en liten mengde vaskemiddel
i kammeret for hovedvask i vaskemiddeldispenseren (maksimalt 1/3 av
mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy).
Start programmet uten å legge i tøy.
DAGLIG BRUK
Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet “RÅD OG
TIPS”. Legg vasken i vaskemaskinen, lukk døren til trommelen og kontroller
at den er skikkelig lukket. Hell i vaskemiddel og evt. tilsetningsstoffer. Følg
anbefalingene med hensyn til dosering du finner på pakningen. Lukk lokket.
Vri programvelgeren til ønsket program og velg opsjonene du ønsker.
Display viser varigheten til det valgte programmet (i timer og minutter),
og indikatorlyset for “Start/Pause“ knappen blinker. Temperaturen og
sentrifugeringshastigheten kan endres ved å trykke på “Temperatur“
knappen eller knappen for “Sentrifugering“ . Åpne kranen og trykk på “Start/
Pause“
knappen for å starte vaskesyklusen. Indikatorlyset for “Start/Pause“
tennes og døren vil være låst. På grunnlag av last og temperatur på vannet som tas inn,
beregnes gjenværende tid på nytt i visse programfaser. Dersom dette skjer, vises en
figur
på display fot tid.
INDIKATOR FOR ÅPENT LOKK
Før start og etter at programmet er avsluttet, tennes indikatorlyset for “Åpent
lokk“ for å vise at lokket kan åpnes. Så lenge vaskeprogrammet pågår, vil
lokket være lukket og må uansett ikke åpnes med kraft. Dersom du har et
presserende behov for å åpne det under et pågående program, for eksempel
for å legge i mer klesvask, eller for å fjerne klesvask som ved en feil ble lagt
i, trykker du på “Start/Pause“ knappen. Dersom temperaturen ikke er for
høy, tennes indikatorlyset “Åpen lokk“ . Det kan ta litt tid før du kan åpne
lokket. Trykk på “Start/Pause“
for å fortsette programmet igjen.
PROGRAMSLUTT
Indikatorlyset for “Åpent lokk“ tennes og display viser
. Vri
programvelgeren til posisjonen “O“ og lukk vannkranen. Åpne lokket og
trommelen og ta tøyet ut av maskinen. La lokket stå åpent en stund for at
maskinens indre skal tørke. Etter omtrent ett kvarter, vil vaskemaskinen slå seg
helt av for å spare energi.
For å slette et pågående program før det når syklusens slutt, trykk på knappen
for “Reset/Tøm“ i minst 3 sekund. Vannet tømmes. Det kan ta litt tid før du
kan åpne lokket.
OPSJONER
! Når kombinasjonen av program og ekstra opsjon(er) ikke er mulig, slår
indikatorlampene seg av automatisk.
! Uegnede kombinasjoner av opsjoner velges vekk automatisk.
Colours 15°
Sparer energi som brukes til oppvarming av vann mens det gode
vaskeresultatet opprettholdes. Bevarer fargene ved vask av farget tøy.
Anbefales for lett skittent vask uten flekker. Påse at ditt vaskemiddel egner seg
for vask ved kalde temperaturer.
FreshCare
Velg denne opsjonen hvis du ikke kan ta tøyet ut straks etter programslutt,
eller hvis du pleier å glemme vasken i vaskemaskinen. Det hjelper deg å holde
tøyet friskt. Vaskemaskinen begynner å tromle vasken regelmessig etter
programmets slutt. Lyset på “Fresh care“
vil blinke mens denne funksjonen
er aktiv, og på display vises en figur. Den regelmessige tromlingen vil vare i
omtrent 6 timer etter at vaskeprogrammet er avsluttet, og du kan stoppe den
til enhver tid ved å trykke på “Fresh care“ knappen. Det går en stund før du
kan åpne døren. Etter at perioden “Fresh care“
er utløpt, indikerer display
.
Utsatt start
For å stille det valgte programmet på utsatt start, trykk på knappen for “Utsatt
start“ for å stille inn ønsket tid for utsettelse. Varsellampen for opsjonen
Utsatt start “ tennes, og slukkes når programmet starter. Når det trykkes
på “Start/Pause“ knappen, begynner nedtellingen av utsettelsen. Antall
forehåndsvalgte timer kan reduseres ved å trykke på “Utsatt start“
knappen igjen. Ikke bruk flytende vaskemidler når denne funksjonen
aktiveres. For å slette “Utsatt start“ snu programvelgeren til en annen
posisjon.
Hurtig
Gjør det mulig med raskere vask ved å forkorte programmets varighet.
Anbefales for liten last eller for lite skittent tøy.
Forvask
Kun for svært skitten last (for eksempel sand, kornet skitt). Øker syklusens tid
med omtrent 15 min. Bruk ikke flytende vaskemiddel for hovedvasken når du
aktiverer Forvaskopsjonen.
Intensiv skylling
Bidrar til å forebygge vaskemiddelrester i tøyet ved å forlenge skyllefasen.
Spesielt egnet for vask av babytøy, og for folk som lider av allergi, og for
områder med bløtt vann.
Temperatur
Ethvert program har forhåndsdefinerte temperaturer. Dersom du ønsker å
endre temperaturen, trykk på “Temperatur“ knappen. Verdiene vises på
display.
Sentrifugering
Ethvert program har forhåndsdefinerte sentrifugeringshastighet. Dersom
du ønsker å endre sentrifugeringshastigheten, trykk på “Sentrifugerings“
knappen. Dersom sentrifugeringshastigheten “0“ er valgt, vil den avsluttende
sentrifugeringen slettes mens sentrifugeringen mens vasken pågår forblir
værende. Vannet tømmes bare.
NO
Hurtigveiledning
BARNELÅS
Du kan låse knappene på kontrollpanelet for å hindre uønsket bruk (f.eks.
av barn). Trykk på begge barnelåsknappene samtidig og hold de nede
i minst 3 sekund. Nøkkelsymbolet
på display tennes. Gå fram på
samme måte for å frigjøre knappene igjen.
BLEKING
Vask tøyet med programmet du ønsker, Bomull
eller Syntetiske stoffer
, tilsett passende mengde med blekepulver i mykemiddel
kammeret
(lukk lokket forsiktig). Med det samme programmet er avsluttet, vri
på “Programvelgeren” og start opp programmet du ønsker igjen for å
eliminere gjenværende lukt etter blekemiddel; tilsett mykemiddel dersom
du ønsker. Du må aldri helle både klorinblekemiddel og mykemiddel i
kammeret for mykemiddel samtidig.
TIPS OG RÅD
Sorter tøyet etter
Tekstiltype/vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetiske stoffer, ull,
håndvask). Farget vask (separer farget og hvitt tøy, vask nytt farget tøy
separat). Finvask (vask små plagg - som nylonstrømper - og plagg med
kroker - som BH-er - i en tøypose eller et putetrekk med glidelås).
Tøm alle lommer
Gjenstander som mynter og lightere kan skade både tøyet og
vasketrommelen.
Intern i apparatet
Dersom du aldri eller svært sjelden vasker tøyet på 95°C, anbefaler vi at du
av og til kjører et 95°C program uten tøy, ha i litt vaskemiddel for å holde
apparatet rent innvendig.
RENGJØRING & VEDLIKEHOLD
Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller
vedlikehold. Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet
eller sprekker.
Renhold av vaskemaskinen utvendig
Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av
vaskemaskinen. Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet
for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet
– disse stoffene kan skade skriften.
Vaskemiddeldispenser
Gjør rent med jevne mellomrom, minst tre eller fire ganger i året, for å
hindre oppsamling av vaskemiddel:
Trykk på knappen for frigjøring for å frigjøre vaskemiddeldispenseren
og fjerne den. En liten mengde vann kan bli liggende igjen i dispenseren,
skjer dette bør du løfte den litt opp. Vask dispenseren under rennende
vann. Du kan også fjerne sifong-hetten på baksiden av
dispenseren for rengjøring. Skift ut sifong-hetten til dispenseren (dersom
den er fjernet) Installer dispenseren på nytt ved å plassere dispenserens
bunnklaffer i de tilhørende åpningene på lokket, og ved å dytte
dispenseren mot lokket til den låses på sin plass. Påse at dispenseren for
vaskemiddel er riktig installert.
Kontroll av slangen for vannforsyning
Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller
sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt
igjennom vår Etter-Salgs Service eller din spesialforhandler. Avhengig av
type slange: Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomsiktig belegg,
må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser.
Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må
skiftes ut. For slanger med vannstopp
(Hvis de finnes): sjekk det
lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis det er rødt, var
funksjonen for vannstopp tettet til, og slangen må byttes ut med en ny.
For å skru løs slangen, trykk på knappen for frigjøring (dersom denne er
tilgjengelig) mens du skrur løs slangen.
Rengjøring av filtrene i slangene for vannforsyning
Kontroller og gjør rent med jevne mellomrom (minst to eller tre ganger i
året).
Steng kranen og løsne slangen for vanninntak fra kranen. Rengjør det
innvendige filteret og skru slangen for vanninntak tilbake på kranen. Skru
deretter løs slangen for vanninntak på baksiden av vaskemaskinen.
Trekk ut filteret fra vaskemaskinens kopling med en nebbtang og gjør det
rent. Monter filteret tilbake på plass og skru på slangen for vanninntak
igjen. Åpne kranen og påse at koplingene er helt tette.
Rengjøring av vannfilter / tømming av gjenværende vann
Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe. Filteret holder
tilbake gjenstander som knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv. som ligger
igjen i vasken. Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til
vannet har kjølt seg ned før du tømmer det. Gjør vannfilteret rent med
jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi
filteret er tett. Dersom det er umulig å drenere vannet, angir indikatoren at
vannfilteret kan være tett.
Åpne filterdekselet med en mynt. Plasser en bred, flat beholder under
vannfilteret, for å samle opp avløpsvann. Vri langsomt filteret med
urviseren til vannet renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner
filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med
urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne prosedyren helt til alt vannet
er tømt. Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske
sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. Fjern deretter
vannfilteret ved å vri det mot urviseren. Gjør vannfilteret (fjern
gjenstander som ligger igjen i filteret og gjør det rent under rennende
vann) og filterkammeret rene. Påse at pumpehjulet (i huset bak filteret)
ikke er blokkert. Sett inn vannfilteret og lukk filterdekselet: Før du åpner
døren slik det beskrives i avsnittet nedenfor, se feilen «Døren er lukket
med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke». Påse at du tar
den inn så langt den går. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du
helle omtrent 1 liter vann ned i trommelen og kontrollere at vannet ikke
lekker fra filteret. Lukk deretter filterdekselet.
Lokkets forsegling
Kontroller tilstanden til forseglingen til lokket og gjør det rent med jevne
mellomrom med en fuktig klut.
Opphenting av en gjenstand som faller mellom trommelen og karet
Dersom en gjenstand tilfeldigvis faller mellom trommelen og karet, kan
du hente den opp igjen takket være én av de avtakbare trommelløfterne.
Ta vaskemaskinens støpsel ut av kontakten. Fjern tøyet fra trommelen.
Lukk trommelens klaffer og roter trommelen en halv omgang (bilde a).
Ved å benytte en skrutrekker, trykk på enden i plast, mens du beveger
løfteren fra venstre mot høyre (bilde b, c) for hånd det vil falle ned i
trommelen. Åpne trommelen. du kan hente opp gjenstanden igjennom
hullet i trommelen. Monter løfteren tilbake på plass fra innsiden av
trommelen: Plasser plastspissen over hullet på høyre siden av trommelen
(bilde d). Skyv deretter løfteren i plast fra høyre til venstre til det faller på
plass. Lukk trommelens klaffer igjen, roter trommelen en halv omgang og
kontroller posisjonen til bladet ved alle festepunkt. Sett støpselet til
vaskemaskinen inn i kontakten igjen.
a
b
c
d
TRANSPORT OG FLYTTING
Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen. Koble slangen for
vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangen fra punktet for
drenering. Fjern alt vann som er igjen i slangene og vaskemaskinen og
fest slangene slik at de ikke påføres skade under transporten. For å gjøre
det enklere å bevege maskinen, dra litt ut spaken for bevegelse som
befinner seg i bunnen framme (hvis den er tilgjengelig på din modell)
for hånd. Dra ut vaskemaskinen slik at den stanser ved foten din. Etterpå
dytter du spaken for bevegelse tilbake i opprinnelig stabil posisjon.
Monter transportbraketten tilbake på plass. Følg instruksene for fjerning
av transportbraketten i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN, men gå fram i
motsatt rekkefølge.
PROBLEMLØSNING
Av forskjellige årsaker kan vaskemaskinen av og til ikke virke som den skal. Før du kontakter Ettersalgsservicen, anbefaler vi at du kontrollerer om du
kan løse problemet ved å benytte listen nedenfor. Se også BRUKERHÅNDBOKEN for ytterligere informasjon.
Anomalier:
Mulige årsaker / Løsning:
Det er umulig å slå på vaskemaskinen/
eller programmet starter ikke
•
•
•
•
Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt.
Det har oppstått et strømbrudd.
Lokket er ikke riktig lukket.
“Barnelåsfunksjonen“
er aktivert (hvis denne finnes).
Vaskesyklusen starter ikke.
•
•
•
“Start/Pause“
knappen er ikke trykket inn.
Vannkranen er ikke åpnet.
Det er stilt inn en “Utsatt start“ .
Apparatet stanser mens programmet
pågår, og “Start/Pause“ lyset blinker
•
•
•
“Ikke tømming“ opsjonen er aktivert (hvis tilgjengelig).
Programmet er endret - velg på nytt ønsket program og trykk på “Start/Pause“ .
Apparatets sikkerhetssystem er aktivert (se BRUKERVEILEDNING/ Beskrivelse av feilindikatorer).
Apparatet vibrerer
•
•
Vaskemaskinen står ikke horisontalt.
Transportbraketten er ikke fjernet; før du bruker vaskemaskinen, må transportbraketten fjernes.
•
Ubalanse i tøyets last i løpet av sentrifugeringen reduserer sentrifugeringsfasen for å unngå å
påføre vaskemaskinen skader. Derfor er tøyet fortsatt veldig vått. Årsak til ubalanse kan være:
liten last med tøy (bestående av bare få ganske store eller absorberende gjenstander, for
eksempel håndklær) eller store/tunge plagg.
Unngå liten last dersom det er mulig.
Knappen for “Sentrifugering“ er stilt inn på lav sentrifugeringshastighet.
Sluttresultatet etter sentrifugeringen
er dårlig. Tøyet er fortsatt veldig vått.
Indikatorlyset “Sentrifugering/
Tømming“ blinker, eller
sentrifugeringshastigheten på display
blinker, eller indikatorlyset for
sentrifugeringshastighet blinker etter
at programmet er avsluttet - avhengig
av modellen
Maskinen indikerer en feilkode (f.eks.
F-02, F-..) og/eller “Anropstjen“
indikatoren tennes
“Tett vannfilter“
“Mangler vann“
tennes
•
•
•
•
•
•
indikatoren tennes •
•
indikatoren
“Overdosering av vaskemiddel“
indikatoren (hvis den er tilgjengelig)
Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omtrent 1 minutt før du slår den på
igjen.
Display er på - Kontroller feilkoden (f.eks. F-02, F-..) i BRUKERHÅNDBOKEN for en mulig løsning.
Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer.
Skittent vann pumpes ikke ut.
Gjør vannfilteret rent
For ytterliger informasjon se BRUKERHÅNDBOKEN.
•
•
Apparatet har ingen eller utilstrekkelig tilførsel av vann.
For ytterliger informasjon se BRUKERHÅNDBOKEN.
•
•
•
Symbolet vil tennes når programmet er avsluttet dersom du brukte for mye vaskemiddel.
Det dannes for mye skum.
Vaskemiddelet er ikke kompatibelt med vaskemaskinen (det må stå skrevet “for vaskemaskiner“,
“for håndvask og vaskemaskiner“, eller noe lignende).
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
• Besøk vårt nettsted - docs.whirlpool.eu
• Ved å benytte QR-koden
• Alternativt, ta kontakt med vår Ettersalgsservice (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter
vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
XXXXX
400011387144
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising